15 marca, 2015

15 marca, 2015

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

2 Krn 36,14-16.19-23; Ef 2,4-10; J 3, 14-21

Ref: Kościele święty, nie zapomnę ciebie.

 

Ewangelia dzisiejszej niedzieli jest to chyba jeden z najbardziej brzemiennych treścią fragment Ewangelii Św. Jana. Jezus bowiem wprost objawia na czym polega zbawienie, a na czym potępienie. Otóż decyduje o tym wiara, czyli nasza odpowiedź na zbawczą inicjatywę Boga.

Nie przypadkiem Chrystus odsłonił to właśnie podczas dialogu z Nikodemem, który jako faryzeusz, reprezentował legalistyczne myślenie, wyrosłe z niepełnego odczytania i zrozumienia Starego Testamentu. Żydzi mocno przeakcentowali znaczenie Prawa Mojżeszowego; do tego stopnia, że zatracili jego sens: zamiast traktować je jako środek prowadzący do Boga, uczynili z niego cel sam dla siebie. W ten sposób wypełnienie prawa stało się ważniejsze niż Bóg i Jego wola. Bóg stał się wręcz niepotrzebny, gdyż do zbawienia wystarczyło samo Prawo!

Jezus chciał te wszystkie błędy sprostować. To nie Prawo daje zbawienie, lecz Syn Człowieczy, wywyższony na krzyżu. Ale żeby to zbawienie przyjąć, trzeba z wiarą spojrzeć na Krzyż, czyli zaufać Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi, Synowi Bożemu. Starotestamentalna figura miedzianego węża, którego widok ratował przed śmiercią od jadowitego ukąszenia, pozwala zrozumieć dobrze zadanie Jezusa i rolę wiary. Właśnie wiara pozwala przyjąć ratunek przyniesiony przez Jezusa. Ratunek jest dany każdemu, ale nie każdy potrafi go przyjąć i zeń skorzystać, bo nie każdy ma wiarę.

Bóg chce zbawić każdego człowieka, bo każdego kocha. Jego miłość nie jest teorią – przybrała ona konkretne kształty: Syna Bożego wywyższonego na krzyżu. Jest to miłość trudna, miłość przebaczająca i ofiarna. Ale trzeba tę miłość przyjąć i z zaufaniem odpowiedzieć na nią – i to się właśnie nazywa wiara.

A więc nie: wierzę, że Bóg istnieje, lecz: wierzę, że Bóg mnie kocha! A skoro tak, to nie mogę wobec tej miłości pozostać obojętny, muszę na nią odpowiedzieć przez swoją miłość. Jeśli to zrozumiemy i zaakceptujemy, nie będziemy mieli problemów, czy można być „wierzącym” i niepraktykującym, czy aborcja jest dopuszczalna i wielu, wielu innych. Wtedy nasza wiara natychmiast znajdzie praktyczne potwierdzenie w naszych uczynkach i życiu. Jest to wiara żywa, w przeciwieństwie do „wiary martwej”, która z życiem i działaniem nie ma nic wspólnego, jest tylko pustą, teoretyczną spekulacją, służącą mydleniu oczu i pozornemu samouspokojeniu się. Otóż ta właśnie wiara decyduje o zbawieniu i potępieniu, i to aktualnie, a nie dopiero w przyszłości, po śmierci. Śmierć stanowi dla nas tak odległą i nierzeczywistą perspektywę, że nie robi na nas większego wrażenia. Dlatego powinniśmy sobie uświadomić, że to właśnie teraz rozstrzyga się mój aktualny los: czy jestem z Bogiem czy przeciw Niemu, czy chcę żyć w świetle, czy chować się w mroku.

 

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 14 marca

18:00 – ++ Wacław Bożek i zmarli z rodziny  – dzieci i wnuki

Niedziela, 15 marca  

8:00 – + Janina Krysiak                                   – syn z rodziną

9:30 – + Za zmarłych z rodziny Meier i Miś

11:00 – ++ Bronisław Skałka (13 rocz.) i Helena Skałka (6 rocz.)        – dzieci, wnuki i rodzina

12:30 – + Andrzej Leszkowski             – rodzina

19:00 – + Claudia Rudy                        – rodzina

Poniedziałek, 16 marca

19:00 – + Teresa Mouvenhil             – mama

19:00 – + O powrót do zdrowia Agnieszki Sienkowskiej

Wtorek, 17 marca

19:00 – + Aniela Kotniewicz           – córka z rodziną

19:00 – + Aleksander Rybakowicz            – żona

Środa, 18 marca

19:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ewy Łojko                 – brat z rodziną

19:00 – Dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o łaskę beatyfikacji Sługi Bożej Matki Kolumby

– Siostry Dominikanki

Czwartek, 19 marca – Uroczystość Św. Józefa

9:00 – O Boże błogosławieństwo dla Józefy           – córka

19:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ewy Łojko

Piątek, 20 marca

9:00 – + Józef Nowak            – rodzina

19:00 – ++ Józefa, Bronisława, Helena, Antonina i Franciszek

Sobota, 21 marca

8:30 – ++ Katarzyna, Zygmunt i Maria

18:00 – ++ Maria i Marian Cichańscy         – syn z rodziną

++ Edward i Krzysztof Bolesta                   – rodzina

Niedziela, 22 marca

8:00 – Dziękczynna za udaną operację Marka

9:30 – ++ Eugenia i Władysław Miedzielec oraz Maria i Władysław Gajewski             – wnuk z rodziną

11:00 – O Boże błogosławieństwo dla Nicole Murgeanu w 20 rocz. Urodzin         – rodzice

12:30 – + Marian Gąska (3 rocz)               – przyjaciele

 

19:00 – ++ Zofia i Edward Krupa                – córka

LEKTORZY 14 – 15 marca

18:00 – E. Kiegler, M.Kulaga, M.Edgar

8:00 – A. Rudzińska, M. Sobczak, B. Chabiera

9:30 – A. Mazur, D. Topor, Z. Topor

11:00 – R. Kohnke, Laetare, M. Kaczan

12:30 – T. Miazga, M. Iskra, M. Domaradzki

19:00 – Lektorzy/Młodzież-

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO POSTU

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach:

GORZKIE ŻALE– – w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 18:15

DROGA KRZYŻOWA

DLA MŁODZEŻYwe wtorek o godz. 18:30

DLA DZIECI – w środę o godz. 18:30

DLA WSZYSTKICH – w piątek o godz. 18:30

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii od 23-29 marca wygłosi Ks. Prof. Tadeusz Guz, Kierownik Katedry Filozofii z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Temat rekolekcji: Idźmy przez nasze życie katolickie drogą duchowo-religijną wyznaczoną niezwykle aktualnym nauczaniem Sługi Bożego Księdza Prymasa Augusta kardynała Hlonda.

Plan rekolekcji:

  1. „Rodzina chrześcijańska to jeden mąż jako ojciec, jedna, jedyna żona jako matka – i dzieci, dzieci witane z radością jako dar i kochane jako błogosławieństwo” (Sługa Boży, Prymas August kard. Hlond).
  2. „Polska nie może być bezbożna… Polska nie może być komunistyczna. Polska musi pozostać katolicka” (Sługa Boży, Prymas August kard. Hlond).
  3. „Przywrócenie ładu Bożego w obyczajach Narodu” (Sługa Boży, Prymas August kard. Hlond).
  4. „Kościół katolicki” – „wiernym przyjacielem rodziny” (Sługa Boży, Prymas August kard. Hlond).
  5. „Kapłan … stał i stoi niezłomnie na posterunku jako anioł wiary, pociechy i otuchy Narodu polskiego” (Sługa Boży, Prymas August kard. Hlond).
  6. Sakramenty św. a nade wszystko „Eucharystia i życie nadprzyrodzone muszą być punktem wyjścia…” (Sługa Boży, Prymas August kard. Hlond).
  7. „Odnowić wszystko w Chrystusie” (Ef 1,1; Sługa Boży, Prymas August kard. Hlond).

Ś.P. Ks. EDWARD MROCZYŃSKI, S.C.

W poniedziałek, 9 marca 2015 r. w szpitalu w Puszczykowie odszedł do wieczności Ś.p. Ks. Edward Mroczyński (l. 82), wieloletni duszpasterz Polaków w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Kanadzie.

Ks. Edward Mroczyński TChr., urodził się 25 marca 1933 r. w Nowej Cerkwi. Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 23 sierpnia 1949 r. Dnia 7 września 1949 r. rozpoczął kanoniczny nowicjat w Ziębicach, zaś 8 września 1950 r. złożył pierwszą profesję zakonną. Profesję dozgonną złożył 8 września 1954 r. w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 6 kwietnia 1957 r. w Poznaniu z rąk Ks. Bpa Franciszka Jedwabskiego. Po przyjęciu święceń kapłańskich był wikariuszem w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Gryficach. W latach 1959-1961 pełnił posługę ojca duchownego w Niższym Seminarium Towarzystwa w Świdnicy, a następnie był wikariuszem parafii pw. Św. Józefa (1961-1966) oraz przełożonym domu (1963-1966) w Świdnicy.

W 1966 r. wyjechał do pracy polonijnej w Ameryce Północnej, gdzie kolejno był duszpasterzem polonijnym w: Calgary, Windsor, Washington, Silver Spring, Oshawa, Los Angeles, San Jose. Ks. Edward Mroczyński był wikariuszem w parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary od 23 listopada 1966r. do sierpnia 1967r. a następnie proboszczem od 15 listopada 1969r. do 27 października 1979r.

Po 48 latach kapłańskiego posługiwania Polakom w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych Ameryki, w kwietniu 2014 r., powrócił do Polski i mieszkał w domu zakonnym księży emerytów w Puszczykowie.

Uroczystości żałobne w domu zakonnym w Puszczykowie były celebrowane 12 marca. Pogrzeb odbył się 14 marca w Grudziądzu.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!

TOGETHER IN ACTION – 2015

W całej Diecezji Calgary trwa akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $32,878.00. Dotychczas złożono ofiary na sumę $ 6,020.00 – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty w ramach jałmużny postnej.

KAWIARENKA

Zapraszamy do kawiarenki w imieniu Pań z Grupy Parafialnej, które przygotowują kawiarenkę przez miesiąc marzec.

SPRZEDAŻ CIAST ŚWIATECZNYCH

Od dzisiejszej niedzieli w sali parafialnej można nabywać ciasta świąteczne przygotowane przez Panie z naszej parafii.

RYCERZE KOLUMBA

Rycerze Kolumba działający przy naszym kościele organizują nabór nowych członków. Każdy mężczyzna, który jest praktykującym katolikiem i ma skończone 18 lat może zostać członkiem Rycerzy Kolumba. Po więcej informacji można się zgłaszać pod numery telefonów: 403-685-5490 John Majowski lub 403-229-9356 Zbigniew Starczyk.

ZEBRANIE RYCERZY KOLUMBA

Zebranie odbędzie się w środę 18 marca, o godz. 19:45 w bibliotece. W zebraniu biorą udział tylko ci, którzy zostali przyjęci już do organizacji.

FUNDACJA „NASZA PRZYSZŁOŚĆ”

Koło Rodziny Radia Maryja organizuje pomoc w wypełnieniu formularza podatkowego osobom pobierającym emeryturę z Polski. Prawidłowe sporządzenie  oświadczenia ma na celu przeznaczenie 1 % od płaconego podatku na rzecz Fundacji „Nasza Przyszłość”. Osoby, które pragną to uczynić mogą skontaktować się z następującymi członkami Koła: Jan Kułach – tel. 403-239-3560, Anna Mazur – tel. 403-918-3699 i Bonifacy Pulwicki – tel.403-289–9033 Wyżej wymienione osoby udzielą stosownych informacji i pomocy w wypełnieniu formularza.

NOCNE CZUWANIE MODLITEWNE

Parafianie, którzy chcieliby się dołączyć do czuwania nocnego przez godzinę modlitwy, w pierwszy piątek miesiąca pomiędzy godziną 9 wieczorem a 9 rano, jako forma zadośćuczynienia Najświętszemu Sercu Jezusa, proszeni są o kontakt z Anną na tel.: 403-918-3699. Podczas tego nocnego czuwania każdego miesiąca, jedna osoba modli się przez godzinę w swoim domu, tak by łańcuch modlitwy trwał 12 godzin od 21:00 do 9 rano. Co miesiąc następuje rotacja godzin czuwania wśród zgłoszonych osób.

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO

Jak co roku w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Marii Panny zapraszamy parafian do Duchowej Adopcji. W środę 25 marca podczas Mszy świętej o godz. 19 wieczorem odbędzie się uroczyste przyrzeczenie Duchowej Adopcji dzieci poczętych. Praktyka ta polega na odmawianiu codziennie jednej tajemnicy różańca lub innej dowolnej modlitwy np: „Ojcze Nasz” oraz specjalnej modlitwy (będą wyłożone przed ołtarzem), przez 9 miesięcy w intencji nienarodzonego dziecka zagrożonego aborcją. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane postanowienie postne, które jednak nie jest obowiązkowe. Imię dziecka duchowo adoptowanego znane jest tylko Bogu. Chętnych do przystąpienia do Duchowej Adopcji prosimy o zgłaszanie się do Siostry Teresy (403-282-5077) lub Bożeny Kutyła (403-257-6322) w celu wpisania jak w ubiegłych latach do pamiątkowej księgi. Serdecznie zapraszamy parafian do podjęcia tej pobożnej praktyki w celu ratowania dzieci poczętych i zagrożonych aborcją. Zachęcamy do zapisywania się w celu sprawnej organizacji tej uroczystości.

40 DNI DLA ŻYCIA – 40 DAYS FOR LIFE

Zadaniem akcji „40 Days for Life” jest modlitwa w intencji dzieci poczętych, a zagrożonych aborcją w okresie Wielkiego Postu. Parafia Matki Bożej Królowej Pokoju ma wyznaczony jeden dzień, podczas którego można modlić się przed kliniką aborcyjną „Kensington Clinic” na rogu Crowchild i 5 Ave NW (2431 5 Ave NW). We wtorek 24 marca, każdy może przyjść i pomodlić się na chodniku po drugiej stronie ulicy od kliniki. Więcej na stronie: www.40daysforlife.com.

W NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW

Zarząd Koła #18 powiadamia że zgodnie ze wskazówkami Statutu, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Artykuł 8, Paragraf 2, 3, 4, zwołuje walne zebranie sprawozdawczo wyborcze na 15 marca o godz. 14:30 w Domu Polskim.

KONSULAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CALGARY

Uprzejmie informuje, że w dniu 30 i 31 marca br. od godz: 9:00-17:00 będzie trwał dyżur konsularny, podczas którego przyjmowane będą wnioski paszportowe.   Konsulat RP w Calgary posiada siedzibę pod nowym adresem: 6224 – 29th St. S.E. W sprawie pytań prosimy dzwonić na Tel. 604-688-4730.

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE Zaprasza zrzeszonych i zainteresowanych sprawami organizacji na Zebranie Miesięczno–Nominacyjne, które odbędzie się w niedzielę, 22 marca o godz.14.30 w Sali Kombatanta Domu Polskiego. Natomiast Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego odbędzie się w niedzielę, 26 kwietnia 2015 r.

KONCERT JAZZ QUARTET

Dom Polski zaprasza na Koncert Jazz Quartet, który odbędzie się 19 marca o godz. 20:00. W koncercie wystąpi Jacek Kocham, Adam Bałdych, Dominik Wania i Michał Kapczuk. Bilety po $ 25.00 od osoby dostępne we wszystkich sklepach polonijnych lub do nabycia przy wejściu. Tel:403-291-3757.

TEATRZYK DLA DZIECI

Przedstawienie dla dzieci w niedzielę 22 marca godz. 16:00 w Domu Polskim.  „Scena Młodych – Zielony Dzwon” serdecznie zaprasza wszystkie dzieci wraz z rodzinami na cudowną opowieść o księciu, księżniczce, królowych, kmieciu i smokach i ich zabawnych przygodach w krainie położonej za ósmą górą.  Spektakl jest w całości w języku polskim. Dzieci poniżej 6 lat wstęp darmowy, starsze dzieci i dorośli: $10.  Cały dochód jest przeznaczony dla Fundacji im. św. Brata Alberta na pomoc dla Domu Samotnej Matki w Kiekrzu. Bilety:  zielony.dzwon@gmail.com; Dorota: 403 465-6091

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

POKOJE DO WYNAJĘCIA

W Kelowna B.C. Kontakt Barbara 1-250-769-0959 (37x)

CONDOMINIUM DO SPRZEDANIA Mieszkanie po całkowitej renowacji w dzielnicy Beltline, blisko 17 Ave. z dwoma sypialniami, duża kuchnia otwarta na całe mieszkanie z pokojem jadalnym, pięknie odnowiona łazienka. Kontakt Antoni Grochowski Tel. 403-277-2222; Cell: 403-863-6666 (9x)

PRACA

Potrzebna kobieta do sprzątania domów z ważnym prawem jazdy. Własny samochód niekonieczny. Stawka od $18.00 do $ 20.00 na godzinę w zależności od doświadczenia. Koszty samochodu do ustalenia. Pozwolenie na pracę w Kanadzie konieczne. Tel: 403-803-1747 (1x)

POSZUKUJĘ POKOJU DO WYNAJĘCIA

Szukam pokoju na okres 2 miesięcy. Tel: 647-770-6756 Wojtek.

PRACA

Cracovia European Deli w Calgary poszukuje kucharza na pełny etat od zaraz.  Zainteresowanych pracą prosimy o kontakt pod numer 403-252-0170. (7x)