Numer. 127 (4) 15 marca,2015

Numer. 127 (4) 15 marca,2015

GŁOS MŁODZIEŻY

Komentarzyk

Dzisiejsza Ewangelia jest urywkiem z rozmowy Chrystusa z Nikodemem. Nikodem, członek Sanhedrynu, często odwiedzał Chrystusa w nocy. W czasie tych nocnych spotkań głównym tematem ich rozmów była wiara. Nikodem przekonał się wtedy, że nic człowiekowi, tak bardzo nie jest potrzebne jak wiara. Chrystus udowodnił mu, że bez wiary nie można podobać się Bogu, i że to jest zwycięstwo, które zwycięża świat – wiara nasza.

Drodzy młodzi ludzie, patrzcie z wiarą na krzyż Chrystusa, na którym jak mówi liturgia zawisło zbawienie świata. Jak ongiś wiara w miedzianego węża uratowała Izraelitów ukąszonych przez węży od śmierci, tak dziś ta sama wiara w Chrystusa, nas współczesnych ludzi, codziennie dręczonych różnymi dolegliwościami uratuje od wiecznej śmierci i otworzy nam na nowo zamknięte bramy zbawienia.

  1. Karol

Zatrudnię od zaraz! 

Chętnych do:

– dźwigania krzyża codziennego,

niosąc pomoc tym, którzy jej

najbardziej potrzebują;

– walki z samym sobą w stawaniu

się świętszym i bardziej doskonałym,

dając uśmiech tym którym go brakuje;

Zapewniam:

– ręce, na których będą odciski z pracy;

– kolana bolące, których nie wolno wyprostować;

– zapłatę w Królestwie Niebieskim.

Jezus

Post, modlitwa i jałmużna

Hymny liturgiczne następująco wyrażają istotę tego okresu: “Dałeś nam przykład, o Jezu, czterdziestu dni umatwienia; aby w nas ducha odnowić, wymagasz postu i skruchy” albo w innym miejscu: “Jak naród wybrany idziemy za Tobą, nasz Boże i Wodzu, co w słupie ognistym wskazujesz nam drogę pośpiesznej ucieczki z krainy grzechu i śmierci”. Czas postu, to specjalny czas ćwiczeń duchowych, pokuty, dobrowolnych wyrzeczeń, takich jak post, modlitwa i jałmużna. Modlitwa, szczególnie ta polegająca na rozważaniue Męki Pana Jezusa, pozwala samemu podjąć pracę nad swoim życiem. Post nie ma być zwykłym odchudzaniem się, ale jest poskromieniem swego ciała. Człowiek, który potrafi sobie odmówić łakoci, czy jakiegoś dobrego pożywienia, uczy się jak być panem samego siebie. Owocem postu powinna być jałmużna – dzielenie się z potrzebującymi. Jeden ze starożytnych filozofów zapisał wiele mówiące słowa: “Kiedy pośród chrześcijan znajduje się biedak, poszczą przez dwa lub trzy dni, a pokarm, który sobie przygotowali, przekazują potrzebującym”. 

Cytaty Świętych

„Wystarczy upokorzyć się i znosić cierpliwie swoje niedoskonałości: oto świętość prawdziwa.”

św. Teresa z Lisieux

„Nie trzeba szukać chwały i uwielbienia, ale jednak miłość chce, a pokora pozwala, abyśmy dbali o swoje dobre imię, co wielce służy pomocy bliźniemu i czynieniu dobra.”

św. Franciszek Salezy

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”.

św. Jan Paweł II

 

Radość w cierpieniu

Arselm Grun OSB

Radość, o której donosi nam Biblia, nie jest radością euforyczną. Ona sprawdza się właśnie w cierpieniu. Jezus uważał za błogosławionych tych, którzy z JEgo powodu byli poniżani i prześladowani: “Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie” (Mt 5,11). W Liście do Hebrajczyków czytamy o cierpieniu Jezusa: “On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na [jego] hańbę” (Hbr 12,2). Radość ze zwycięstwa doskonałej miłości sprawiła, że Jezus powiedział “tak” swojej pełnej cierpienia śmierci na krzyżu. Jako chrześcijanie nie żyjemy w cudownym świecie. Tak jak Jezus musimy liczyć się z tym, że cierpienie, kłopoty, że hańba i zawstydzenie pokrzyżują nasze wyobrażenie o życiu. Nie możemy też zachowywać się tak, jakby wiara w pomocną bliskość Boga uprzątała nam z drogi wszelkie trudności. Czytając niektórych duchowych autorów, ma się wrażenie, że dzięki wierze można przeskoczyć wszystkie problem. A to przecież nie jest przesłąniem Jezusa.                                                           

Modlitwa Św. Ignacego

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. O Dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach Twoich, ukryj mnie. Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie. Od wroga złośliwego strzeż mnie. I każ mi przyjść do Siebie. Abym z Świętymi Twoimi chwalił Cię na wieki wieków. Amen.