12 kwietnia 2015r.

12 kwietnia 2015r.

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 

Dz 4,32-35; 1 J 5,1-6; J 20,19-31

Ref: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła. Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego.  (Dz. 699). W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi, w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. Jest to – jak tłumaczy ks. prof. Ignacy Różycki – łaska większa od odpustu zupełnego. Ten polega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samych win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski sześciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał odpuszczenie win i kar z Komunią świętą przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu”. Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna polegająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego. Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności moich dla pociechy świata całego (Dz. 1517) – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny. Święto Miłosierdzia ma najwyższą rangę pomiędzy wszystkimi formami kultu Miłosierdzia Bożego ze względu na wielkość obietnic i miejsce w liturgii Kościoła. Po raz pierwszy Pan Jezus mówił o pragnieniu ustanowienia tego święta w Płocku, gdy przekazywał swą wolę, co do powstania obrazu: Ja pragnę – mówił w lutym 1931 roku do Siostry Faustyny – aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49). W następnych latach Pan Jezus powracał do tej sprawy w kilkunastu objawieniach, w których  nie tylko  określił miejsce  tego  święta w kalendarzu liturgicznym, ale także podał przyczynę jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz łaski do niego przywiązane. Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy nie jest przypadkowy – na ten dzień przypada bowiem oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, które wieńczy obchody Misterium Paschalnego Chrystusa. Ten okres w liturgii Kościoła wyraźniej niż pozostałe ukazuje tajemnicę miłosierdzia Bożego, która najpełniej została objawiona właśnie w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.

Trzeba też wyjaśnić, że spowiedź nie musi być odprawiana w dniu święta Miłosierdzia, można to uczynić wcześniej; ważne jest, aby dusza była czysta, bez przywiązania  do jakiegokolwiek  grzechu. Nie można też pominąć troski o przeżywanie tego święta w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w duchu ufności wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich. Dopiero taka postawa pozwala oczekiwać spełnienia obietnic Chrystusowych związanych z tą formą kultu Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus powiedział,  że w tym  dniu otwarte są  wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat (Dz. 699). W tym dniu wszyscy ludzie, nawet ci, którzy wcześniej nie mieli nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego i dopiero się nawracają, mogą uczestniczyć we wszystkich łaskach, jakie Pan Jezus na to święto przygotował. Jego obietnice dotyczą nie tylko łask nadprzyrodzonych, ale i doczesnych dobrodziejstw, których zakres nie został ograniczony. Ludzie ufający mogą prosić o wszystko dla siebie i innych, byleby przedmiot modlitwy zgodny był z wolą Bożą, czyli dobry dla człowieka w perspektywie wieczności. Łaski potrzebne do zbawienia są zawsze zgodne z wolą Bożą, bo Bóg niczego tak nie pragnie, jak zbawienia dusz, za które Jezus oddał swoje życie. Tak więc w święto Miłosierdzia wszystkie łaski i dobrodziejstwa są dostępne dla wszystkich ludzi i wspólnot, byleby o nie prosili z ufnością.

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 11 kwietnia

18:00 – W 5 rocz. Katastrofy Smoleńskiej w intencji ofiar i ich rodzin oraz szybkie ujawnienie przyczyn katastrofy

Niedziela Miłosierdzia Bożego -12 kwietnia

8:00 – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz szczęśliwą podróż dla synów              – rodzice

9:30 – O Boże błogosławieństwo dla Haliny i Adama w 2 rocznicę ślubu małżeńskiego

11:00 – + Jacek Kuczaj (5 rocz.)                  – żona z córkami

12:30 – 5 rocz. Katastrofy Smoleńskiej oraz 75 rocz. Zbrodni w Katyniu           – SPK. Koło #18

19:00 – + Irena Rudy        – rodzina

Poniedziałek – 13 kwietnia

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Zgromadzenia Sióstr Dominikanek i o łaskę nowych powołań

19:00 – O Boże błogosławieństwo w dniu Urodzin dla Klaudii            – rodzice

Wtorek, 14 kwietnia

19:00 – + Krystyna Kistelska oraz o zdrowie dla Kazimierza              – rodzina

19:00 – ++ Aurelia i Kazimierz Kalinowski oraz za zmarłych ich rodziców              – córka z rodziną

Środa, 15 kwietnia

19:00 – ++ Stanisław, Zofia, Irena, Mieczysław i Eugenia

19:00 – ++ Dominika i Mieczysław Setman                 – rodzina Kosiński

Czwartek, 16 kwietnia

9:00 – + Janina Sudak (5 rocz.)                                 – rodzina

19:00 – ++ Artur i Ryszard Fugiel                            – rodzina

Piątek, 17 kwietnia

9:00 – + Władysław Piekarczyk (6 rocz.)               – rodzina

19:00 – ++ Za zmarłych z rodziny Zakowicz, Śliwonik i dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota, 18 kwietnia

8:30 – + Genowefa Tometczak                 – synowe i wnuki

18:00 – + Zofia Krzywańska                                – przyjaciele

Niedziela -19 kwietnia

8:00 – + Olek Cichański                            – rodzina Hanus

9:30 – Wacława i Ignacy Rybak

11:00 – O Boże błogosławieństwo dla Józefy i Franciszka Wójcik z okazji 35 rocznicy ślubu małżeńskiego

12:30 – + Halina Bytniewska

– Anna i Wojciech Niemczewscy

19:00 – + Barbara Gochnia                   – rodzina

 

LEKTORZY 11-12 kwietnia

18:00 – M. Edgar, S. Salome, M. Broniewski

8:00 – M. Pepłowski, A. Rudzińska, O. Pepłowski

9:30 – M. Podgórny, Organista, A. Mazur

11:00 – E. Kiegler, S. Teresa, T. Miazga

12:30 – J. Kraska, M. Iskra, M. Domaradzki

19:00 – Młodzież

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

WIZYTA MATKI GENERALNEJ ZGROMADZENIA SIÓSTR DOMINIKANEK W CALGARY

Witamy serdecznie w naszej wspólnocie parafialnej i polonijnej Matkę Generalną Zgromadzenia Sióstr Dominikanek, Matkę Beniaminę Potoczną wraz z Siostrą Definitorką Kolumbą Czernecką. Życzymy wielu łask Bożych i miłego pobytu w Calgary – Szczęść Boże!

NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

W dzisiejszą Niedzielę Miłosierdzia Bożego po Mszy św. o godz. 12:30 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu. Adorację zakończymy o godzinie 15:00 odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Święto Miłosierdzia obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy dał Pan Jezus grzesznikom jako „ostatnią deskę ratunku”.

TOGETHER IN ACTION – 2015

W Diecezji Calgary trwa akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $32,878.00. Dotychczas złożono ofiary na sumę $ 18,760.00 – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty.

SPOTKANIE RADY PARAFIALNEJ

Zapraszamy wszystkich członków Rady na spotkanie we wtorek 21 kwietnia bezpośrednio po Mszy św. wieczornej.

KAWIARENKA

Zapraszamy do kawiarenki w imieniu grupy „Polanie”, którzy przygotowują kawiarenkę przez miesiąc kwiecień.

KSIĄŻKA „ROZMOWY NIEDOKOŃCZONE”

Do nabycia w biurze parafialnym 2 i 3 tom książki  Ks. prof. Tadeusza GUZA, kierownika Katedry Filozofii Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Św. Jana Pawła II zatytułowana „ROZMOWY NIEDOKOŃCZONE „. Książka ma charakter dialogu na różne tematy dotyczące współczesnego człowieka. Poruszane są m.in tematy:  Być darem dla człowieka jako jedna z miar świętości Jana Pawła II, Filozofia Hymnu o miłości św. Pawła Apostoła, O istocie nazizmu hitlerowskiego itd. Książka jest pięknie wydana w twardych oprawach w cenie $ 25.00.

FUNDACJA IM. ŚW. BRATA ALBERTA

Zarząd Fundacji im. św. Brata Alberta serdecznie prosi o poparcie naszej comiesięcznej zbiórki pieniężnej na rzecz ośrodków, którym pomagamy w Polsce.  Członkowie Zarządu będą dyżurować w sali parafialnej w niedziele 12 kwietnia po dziennych Mszach świętych.  Serdecznie dziękujemy wszystkim dotychczasowym ofiarodawcom.

ZEBRANIE RYCERZY KOLUMBA

Zebranie odbędzie się w środę 15 kwietnia, o godzinie 19:45. W zebraniu biorą udział tylko ci, którzy zostali przyjęci już do organizacji. Więcej informacji udziela Aleksander Gurgul. Tel: 403-567-9400.

Z KARTY ŻAŁOBNEJ

W środę 1 kwietnia odeszła do wieczności ś.p. Kazimiera Matys-Smalec w wieku 81 lat. Msza św. pogrzebowa odbyła się w naszym kościele w środę 8 kwietnia. Rodzinie i wszystkim przyjaciołom zmarłej składamy wyrazy współczucia, a ś.p. Kazimierę polecamy Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie!

W NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

ZEBRANIE SPK KOŁA #18 W CALGARY.

S.P.K. Koło #18 w Calgary zawiadamia wszystkich członków o miesięcznym zebraniu, które odbędzie się w niedzielę 19 kwietnia w Domu Polskim o godzinie 14:30 w Sali Kombatanta. Zapraszamy zrzeszonych i wszystkich, którzy są zainteresowani członkostwem w naszym Stowarzyszeniu.

ZABAWA – ZESPÓŁ KRAKUSY

Zabawa wiosenna, która odbędzie się 25 kwietnia w sali parafialnej. Oprawa muzyczna Mirek Syp. Bilety w cenie $50 od osoby dostępne w sali parafialnej po Mszach św. w każdą niedzielę. Rezerwacja biletów pod numerem: (403) 630-1011. Dochód z zabawy będzie przeznaczony na dofinansowanie wyjazdu zespołu na warsztaty metodyczne oraz udział w Festiwalu Dziecięcych Zespołów Polonijnych w Iwoniczu Zdroju.

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE Zaprasza wszystkich zrzeszonych na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia, które odbędzie się w niedzielę 26 kwietnia w Domu Polskim. Na tym zebraniu zostanie wybrany nowy Zarząd, Sąd Koleżeński oraz statutowe komisje naszej organizacji. Czynne prawo wyborcze mają członkowie, którzy zapłacili składki. Zaległą składkę będzie można zapłacić przed zebraniem.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

POKOJE DO WYNAJĘCIA

W Kelowna B.C. Kontakt Barbara 1-250-769-0959 (36x)

CONDOMINIUM DO SPRZEDANIA

Mieszkanie po całkowitej renowacji w dzielnicy Beltline, blisko 17 Ave. z dwoma sypialniami, duża kuchnia otwarta na całe mieszkanie z pokojem jadalnym, pięknie odnowiona łazienka. Kontakt Antoni Grochowski Tel. 403-277-2222; Cell: 403-863-6666 (6x)

PROFESSIONAL TOUCH RENOVATIONS LTD

Drywall installations, ceiling texturing & Repairs, bathroom & basements developments, hardwood, laminate & ceramic tile installation and general repairs. Tel: Peter Zabielski 403-473-4657 (3x)

POSZUKUJEMY MIESZKANIA Przylatujemy do Calgary z dziewczyną 21 maja i poszukujemy noclegu na kilka pierwszych dni, aż nie znajdziemy mieszkania na dłużej. Mam wizę IEC na rok. Ja z zawodu jestem informatyk – programista, a moja dziewczyna pracowała w sklepie typu Sephora, również potrafi zrobić makeup, ułożyć włosy, manicure etc. Informacje proszę wysyłać na e-mail: radoslaw.brus@gmail.com

ZATRUDNIMY PANIE DO SPRZĄTANIA DOMÓW Praca na pełny etat na stanowiska: Team Leader – wymagany samochód (od $21/godz) Cleaning Partner (od $14/godz) Praca od poniedziałku do piątku (Southwest Calgary) Wolne wieczory i weekendy. Pełnopłatne przejazdy między serwisami. Zapewniamy płatne szkolenie. (Praca w przyjaznym, 2-osobowym zespole i miłej atmosferze. Oferujemy świadczenia zdrowotne (dentysta, okulista) Zadzwoń po więcej informacji: 403-829-0687 (8x)

PAPIEŻ FRANCISZEK: ŻADNE DZIECKO NIE JEST POMYŁKĄ  

Ze stanowczym oskarżeniem przeciw cierpieniom znoszonym przez dzieci na skutek zaniedbań strukturalnych współczesnego świata wystąpił Ojciec Święty podczas środowej audiencji ogólnej. Zaznaczył, że należy zrobić wszystko, aby żadne dziecko nie mogło pomyśleć, iż jest pomyłką, że nic nie znaczy i zostać porzuconym na rany życia oraz despotyzm ludzi. Słów papieża na placu św. Piotra wysłuchało około 25 tys. wiernych. Ojciec Święty stanowczo zaprotestował przeciwko zdaniom, jakoby zrodzenie dzieci było „pomyłką”. „To haniebne! Nie zrzucajmy na dzieci naszych win! Dzieci nigdy nie są «pomyłką». Ich głód nie jest «pomyłką», tak jak nim nie jest ich ubóstwo, ich słabość, ich porzucenie… Jeśli w ogóle, to są to motywy, aby je kochać tym bardziej, z większą hojnością. Cóż czynimy z uroczystych deklaracji praw człowieka i dziecka, jeśli następnie karzemy dzieci za błędy dorosłych?” – powiedział papież Franciszek. Zaapelował o zmianę tej sytuacji. „Każde dziecko marginalizowane, porzucone, żyjące na ulicy żebrząc i z wszelkimi nielegalnymi dochodami, bez szkoły, bez opieki medycznej to wołanie wznoszące się do Boga, oskarżające zbudowany przez nas system” – zaznaczył papież. Dodał, że także w krajach bogatych wiele dzieci przeżywa dramaty z powodu kryzysu rodziny, pustki edukacyjnej lub czasami nieludzkich warunków życia. „Jednak żadne z tych dzieci nie jest zapomniane przez Ojca który jest w Niebie. Żadna z ich łez nie będzie zmarnowana! Tak jak nie zniknie nasza odpowiedzialność, odpowiedzialność społeczna osób i krajów” – podkreślił Ojciec Święty. Dodał, że każde dziecko ma prawo, by mieć przystęp do Boga. Zaapelował ponadto o wsparcie rodziców dzieci niepełnosprawnych. Franciszek zaznaczył, że dzieci często padają ofiarą kryzysu społeczno-gospodarczego, ale także znoszą skutki skrajnie wyolbrzymionych praw subiektywnych i następnie stają się ich przedwcześnie dojrzałymi dziećmi. Często wchłaniają przemoc, której nie są w stanie „strawić” i pod oczyma wielkich zmuszone są, by przyzwyczajać się do poniżenia. Zapewnił, że Kościół niesie rodzicom i dzieciom Boże błogosławieństwo, macierzyńską czułość, zdecydowane upomnienie i stanowcze potępienie. „Z dziećmi się nie żartuje!” – stwierdził papież. „Jeśli chodzi o dzieci przychodzące na świat, to żadna ofiara dorosłych nie może kosztować zbyt wiele, czy też być nazbyt wielka, by uniknąć sytuacji w której jakieś dziecko mogło pomyśleć, że jest pomyłką, że nic nie znaczy i zostać porzuconym na rany życia oraz despotyzm ludzi” – dodał Ojciec Święty