19 kwietnia 2015r.

19 kwietnia 2015r.

III NIEDZIELA WILKANOCNA

Dz 3,13-15.17-19; J 2,1-5a; Łk 24,35-48

Ref: Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie.

 

Wielu ludzi sądzi, że wystarczy coś wiedzieć, aby to rozumieć. Ponieważ wiedzę świat ceni bardzo wysoko, uganiają się za nią, a gdy ją zdobędą, to się nią pysznią. Św. Paweł trafnie zauważył, że wiedza nadyma. Przywódcy Izraela doskonale wiedzieli, co Chrystus mówił i co czynił. Od początku wędrowali za Nim ich donosiciele, którzy bardzo precyzyjnie obserwowali wzrost popularności Proroka z Nazaretu. Sami uczeni w Piśmie chcieli koniecznie podchwycić Go w mowie lub sprowokować czyn, za który można by Go było oskarżyć. Wiedzieli o Chrystusie bardzo wiele, ale nic nie rozumieli. Apostołowie, którzy byli jeszcze bliżej Mistrza i stawiali Mu pytania prosząc o wyjaśnienie przypowieści, wiedzieli o Nim równie wiele. Wprawdzie nie byli przygotowani fachowo do polemiki, tak jak uczeni w Piśmie, ale na chłopski rozum odbierali i układali w pewną całość to, co Mistrz powiedział i czynił. Ale w Wielki Piątek udowodnili, i to prawie wszyscy, że mimo iż wiele wiedzieli, niewiele rozumieli. Ten, kto wiele wie, może innych uczyć, ale nigdy nie będzie świadkiem wartości, które przekazuje. Świadectwo złoży nie ten, kto wiele wie, lecz ten, kto wiele rozumie. Oto Kajfasz, Sanhedryn, uczeni w Piśmie wydają wyrok na Chrystusa, bo nie rozpoznali w Nim obecnego Mesjasza. Wiedzieli, jakie wypowiedział słowa i jakie czynił cuda, ale nie potrafili odkryć ich sensu, bo nie wiedzieli, Kim jest ten, Kto je wypowiada i Kto je czyni. Każde zaś słowo po rozpoznaniu w Chrystusie Syna Bożego musi być interpretowane zupełnie inaczej, niż wówczas gdy traktuje się Jezusa jako zwyczajnego człowieka. Rzecz znamienna, że grzech i odpowiedzialność pojawia się już na poziomie wiedzy. Człowiek do wiedzy winien dostosować swe postępowanie, jeśli tego nie czyni — grzeszy. Stąd Piotr oświadcza: „Wiem, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak przełożeni wasi”, lecz wzywa: „Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone”. Rozumienie można utożsamić z właściwym przekonaniem. To jest owa moralna pewność co do prawdy danego słowa czy czynu. Wiedza dotyczy zjawisk, rozumienie zaś rzeczywistości, sięga o wiele głębiej i ukazuje jej sens. Dziś można spotkać wielu ludzi, którzy czytają Pismo Święte i dużo na temat Biblii wiedzą, nic z niej nie rozumiejąc. Operują zwrotami, powołują się na zdania i żyją dokładnie tak jak Kajfasz. On też w oparciu o Biblię, zarzucając Jezusowi bluźnierstwo, skazał Go na śmierć. Ktokolwiek otworzy Biblię, winien wpierw usilnie prosić Ducha Świętego o dar rozumu. Bez tego daru wchodzenie w głąb wiedzy biblijnej nie tylko nie ubogaci człowieka, lecz go wypaczy. Dar rozumu jest nieodzownie potrzebny do właściwego rozumienia bogactwa objawionej prawdy.

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 18 kwietnia

18:00 – + Zofia Krzywańska                      – przyjaciele

Niedziela – 19 kwietnia

8:00 – + Olek Cichański                            – rodzina Hanus

9:30 – ++ Wacława i Ignacy Rybak

11:00 – O Boże błogosławieństwo dla Józefy i Franciszka Wójcik z okazji 35 rocznicy ślubu małżeńskiego

12:30 – + Halina Bytniewska                   – Anna i Wojciech Niemczewscy

19:00 – + Barbara Gochnia                                        – rodzina

Poniedziałek – 20 kwietnia

19:00 – O zdrowie dla siostry

19:00 – ++ Wiesława i Krzysztof                  – rodz. Pieczara

Wtorek, 21 kwietnia

19:00 – + Wiktor Żukowski                          – żona

19:00 – ++ Teresa i Tadeusz Żuczek

Środa, 22 kwietnia

19:00 – ++ Za zmarłe noworodki: Natalia i Mateusz

19:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Grażyny              – siostra

Czwartek, 23 kwietnia

9:00 – O powrót do zdrowia

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Szymona w dniu Urodzin           – rodzina

Piątek, 24 kwietnia

9:00 – + Edward Wojtowicz                       – rodzina

19:00 – + Wanda Peryt (8 rocz.)               – córka z rodziną

Sobota, 25 kwietnia

8:30 – O zdrowie dla Małgorzaty Grabowskiej

18:00 – ++ Kazimierz, Wacław i Mateusz Czeczko         – rodzina

Niedziela – 26 kwietnia

8:00 – + Ks. Edward Wawrzek               – rodz. Gawrzyjał

9:30 – Dziękczynna za łaski oraz za otrzymane stypendium dla Fanny i błogosławieństwo Boże dla rodziny Tamegnon

11:00 – O Boże błogosławieństwo dla Pauliny Chmielarski w dniu 18 Urodzin                                    – rodzina

12:30 – Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i Boże błogosławieństwo dla Mikołaja, Zosi, Edyty i Staszka         – rodzice i dziadowie

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Anny i Leszka Raciborskich w 40 rocznicę ślubu małżeńskiego

 

LEKTORZY 18-19 kwietnia

18:00 – J. Bogusławska, Organista, M. Domaradzki

8:00 – A. Rudzińska, M. Sobczak, M. Edgar

9:30 – T. Kot, M. Iskra, J. Pietrzak

11:00 – M. Kaczan, S. Salome, A. Gurgul

12:30 – R. Kohnke, M. Kulaga, A. Mazur

19:00 – Lektorzy/Młodzież

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

TOGETHER IN ACTION – 2015

W Diecezji Calgary trwa akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $32,878.00. Dotychczas złożono ofiary na sumę $ 19,770.00 – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty.

PODZIĘKOWANIE ZA WYPIEKI CIAST

Serdeczne podziękowanie dla Grupy Pań z naszej parafii, które przygotowały wyprzedaż ciast świątecznych i prowadziły kawiarenkę w miesiącu marcu. Czysty dochód z kawiarenki i sprzedaży ciast świątecznych wyniósł – $ 6,600.00 – Bóg zapłać!

SPOTKANIE MODLITWEWNE GRUPY ŚW. O. PIO

W czwartek 23 kwietnia zapraszamy wszystkich na Mszę św. o godz. 19:00 i nabożeństwo wstawiennicze za wstawiennictwem św. O. Pio.

SPOTKANIE RADY PARAFIALNEJ

Zapraszamy wszystkich członków Rady na spotkanie we wtorek 21 kwietnia bezpośrednio po Mszy św. wieczornej.

NOWI CZŁONKOWIE DO LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

Do grona ministrantów zostanie przyjętych na Mszy św. o godz. 11:00 siedmiu kandydatów: Alexander Magnucki, Bartłomiej Kamoń, Conrad Magaj, Dominik Trzesicki, Kyle Dzienis, Madrin Magnucki i Tomasz Gochnia. Nowym ministrantom życzymy przede wszystkim wytrwałości w podjętej misji. Służcie wspólnocie parafialnej z zaangażowaniem, radością i entuzjazmem !

KAWIARENKA

Zapraszamy do kawiarenki w imieniu grupy „Polanie”, którzy przygotowują kawiarenkę przez miesiąc kwiecień.

ZEBRANIE RYCERSTWA NIEPOKALANEJ

Dzisiaj w niedzielę 19 kwietnia, odbędzie się w kościele, po Mszy św. o godzinie 11:00 zebranie dzieci, młodzieży i rodziców należących do Rycerstwa Niepokalanej.

KSIĄŻKA „ROZMOWY NIEDOKOŃCZONE”

Do nabycia w biurze parafialnym 2 i 3 tom książki  Ks. prof. Tadeusza GUZA, kierownika Katedry Filozofii Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Św. Jana Pawła II. Książka ma charakter dialogu na różne tematy dotyczące współczesnego człowieka. Poruszane są m.in tematy:  Być darem dla człowieka jako jedna z miar świętości Jana Pawła II, Filozofia Hymnu o miłości św. Pawła Apostoła, O istocie nazizmu hitlerowskiego itd. Książka jest pięknie wydana w twardych oprawach w cenie $ 25.00.

SPOTKANIE Z RED. ST. MICHALKIEWICZEM

Koło Rodziny Radia Maryja zaprasza na spotkanie z redaktorem Stanisławem Michalkiewiczem w niedzielę 26 kwietnia po Mszy Świętej o godz. 12:30 czyli około godz. 14.00 do sali parafialnej. Temat spotkania:  „Polska wobec strategicznych partnerów”. Na spotkanie zaproszeni są wszyscy zainteresowani parafianie. Jako wstęp mile widziane są wolne datki. Na spotkaniu będzie okazją nabycia najnowszych pozycji wydawniczych tego autora.

W NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

ZEBRANIE SPK KOŁA #18 W CALGARY.

S.P.K. Koło #18 w Calgary zawiadamia wszystkich      członków o miesięcznym zebraniu, które odbędzie się dzisiaj w niedzielę 19 kwietnia w Domu Polskim o godzinie 14:30 w Sali Kombatanta. Zapraszamy zrzeszonych i wszystkich, którzy są zainteresowani członkostwem w naszym Stowarzyszeniu.

ZABAWA – ZESPÓŁ KRAKUSY

Zabawa wiosenna, która odbędzie się 25 kwietnia w sali parafialnej. Oprawa muzyczna Mirek Syp. Bilety w cenie $50 od osoby dostępne w sali parafialnej po Mszach św. w każdą niedzielę. Rezerwacja biletów pod numerem: (403) 630-1011. Dochód z zabawy będzie przeznaczony na dofinansowanie wyjazdu zespołu na warsztaty metodyczne oraz udział w Festiwalu Dziecięcych Zespołów Polonijnych w Iwoniczu Zdroju.

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE   Zaprasza wszystkich zrzeszonych na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia, które odbędzie się w niedzielę 26 kwietnia w Domu Polskim. Na tym zebraniu zostanie wybrany nowy Zarząd, Sąd Koleżeński oraz statutowe komisje naszej organizacji. Czynne prawo wyborcze mają członkowie, którzy zapłacili składki. Zaległą składkę będzie można zapłacić przed zebraniem.

AKADEMIA KU CZCI 3 MAJA

Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie oraz Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło # 18 zapraszają Polonię na uroczystą akademię, upamiętniającą kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-Maja. Akademia, w której wezmą udział zespoły i grupy artystyczne naszego środowiska polonijnego oraz uczniowie Szkoły Polskiej im. św. Jana Pawła II, odbędzie się w niedzielę 3 maja o godz.14.30.

PIESZA WĘDRÓWKA POLAKA JAKUBA MUDA

Polak, który postanowił pieszo przejść Kanadę od zachodu do wschodu (8000 km). Link do śledzenia trasy Jakuba:http://share.findmespot.com/shared/faces/viewspots.jsp?glId=0qoqUWb21CQnVhMqp2WHOxAMRNi9IN2ba Link na jego stronę: https://www.facebook.com/8000kmAcrossCanada/info?tab=page_info

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Konsulat Generalny RP w Vancouver informuje, że wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały zarządzone na dzień 10 maja. Głosowanie zostanie przeprowadzone w Kanadzie w sobotę dnia 9 maja w godzinach 7.00-21.00. W sytuacji, jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie. W takim przypadku II tura wyborów w Kanadzie odbędzie się w sobotę dnia 23 maja.

Nr 89 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Konsulacie RP w Calgary (Urząd kierowany przez konsula honorowego), 6224  29th Street SE Calgary, Alberta T2C 1W3 tel. 403-291-3455, fax: 403-287-7442, 403-287-7792 e-mail: calgary@polishconsulate.ca. Dla południowej części Prowincji Alberta z miastem Calgary. Prawo wybierania ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniu jest posiadanie i okazanie komisji ważnego polskiego paszportu oraz dokonanie rejestracji w spisie wyborców (lub przedłożenie łącznie z paszportem przewidzianego przepisami zaświadczenia o prawie do głosowania). Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI WYBORCÓW W OBWODACH GŁOSOWANIA UTWORZONYCH ZA GRANICĄ E-WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl/.

Zgłoszenie musi zawierać (plik do pobrania DOCX, PDF): nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia,

numer PESEL, jeśli wyborca go posiada, miejsce pobytu wyborcy za granicą (adres), numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania, obwód, w którym wyborca zamierza głosować (Vancouver, Calgary, Edmonton), miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce).  Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

POKOJE DO WYNAJĘCIA

W Kelowna B.C. Kontakt Barbara 1-250-769-0959 (36x)

CONDOMINIUM DO SPRZEDANIA

Mieszkanie po całkowitej renowacji w dzielnicy Beltline, blisko 17 Ave. z dwoma sypialniami, duża kuchnia otwarta na całe mieszkanie z pokojem jadalnym, pięknie odnowiona łazienka. Kontakt Antoni Grochowski Tel. 403-277-2222; Cell: 403-863-6666 (5x)

PROFESSIONAL TOUCH RENOVATIONS LTD

Drywall installations, ceiling texturing & Repairs, bathroom & basements developments, hardwood, laminate & ceramic tile installation and general repairs. Tel: Peter Zabielski 403-473-4657 (2x)

ZATRUDNIMY PANIE DO SPRZĄTANIA DOMÓW Praca na pełny etat na stanowiska: Team Leader – wymagany samochód (od $21/godz) Cleaning Partner (od $14/godz) Praca od poniedziałku do piątku (S.W. Calgary). Wolne wieczory i weekendy. Pełnopłatne przejazdy między serwisami. Zapewniamy płatne szkolenie. (Praca w przyjaznym, 2-osobowym zespole i miłej atmosferze. Oferujemy świadczenia zdrowotne (dentysta, okulista) Zadzwoń po więcej informacji: 403-829-0687 (7x)

WAKACJE W B.C W OKOLICY CRESTON Niedaleko jeziora Kootney Lake, z białą plażą w Twin Bay, można wynająć dom całkowicie wyposażony i ogrodzony. Duża weranda, piękne widoki, dużo drzew i kwiatów. Można zabrać ze sobą pieska. Po więcej informacji proszę dzwonić do Krystyny tel:403-540-7736 (20x)

PRACA Firma Polcribb Construction zatrudni mężczyzn przy budowie piwnic (basments). Wymagany własny dojazd oraz SIN , po więcej informacji proszę dzwonić pod numer telefonu 403-605-4642 (3x)