5 kwietnia 2015r.

5 kwietnia 2015r.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Dz 10,34a.37-43; Kol 3,1-4; J 20,1-9

Ref: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.

Alleluja! Jezus Żyje!

Ta radosna nowina dobiega dzisiaj z każdej świątyni. Wesoły nam dzień dziś nastał – śpiewamy wszyscy, bo Pan zmartwychwstał. Najważniejszą uroczystość Kościoła nazywamy Wielkanocą, ponieważ cud zmartwychwstania Jezusa Chrystusa dokonał się nad ranem, o świcie. Uroczystość ta jest pierwszym i najdawniejszym świętem w Kościele. Obchodzona była już przez Apostołów, kiedy Żydzi obchodzili swoją Paschę na pamiątkę wybawienia z niewoli egipskiej. W tym samym czasie przypadła śmierć Pana Jezusa i Jego zmartwychwstanie jako tajemnica naszego odkupienia, wybawienia z niewoli szatana. Żydzi obchodzili Paschę dnia 14 Nizan, bo tak przykazał im Mojżesz. Przez wyraz Nizan określano miesiąc (30 dni) od nowiu marca do nowiu kwietnia. Ponieważ Pan Jezus zmartwychwstał w niedzielę, dlatego chrześcijanie już od II wieku pierwszą niedzielę po pełni wiosennej zaczęli obchodzić jako Wielkanoc. Tak również uchwalił sobór w Nicei w 325 r., dodając, że za pełnię wiosenną uważa się tę, która wypada po zrównaniu dnia z nocą, czyli po 21 marca. Dlatego Wielkanoc może być obchodzona pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest najważniejszym świętem w Kościele. Mogłoby się wydawać, że Boże Narodzenie – przyjście na ziemię Syna Bożego, ma większą rangę. Jest jednak inaczej, gdyż dopiero swoim zmartwychwstaniem Chrystus potwierdził, że był prawdziwie Mesjaszem i Synem Boga. Nawet kiedy Pan Jezus czynił cuda, można było powołać się na działalność Mojżesza i proroków. Jednak cud zmartwychwstania przekonuje wszystkich, którzy mają dobrą wolę i chcą poznać prawdę. Dlatego Wielkanoc jest słońcem roku kościelnego, centrum wszystkich tajemnic, związanych z życiem i posłannictwem na ziemi Jezusa Chrystusa. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Zmartwychwstanie stanowi przede wszystkim potwierdzenie tego wszystkiego, co sam Chrystus czynił i czego nauczał. Wszystkie prawdy, nawet najbardziej niedostępne dla umysłu ludzkiego, znajdują swoje uzasadnienie, gdyż Chrystus dał ich ostateczne, obiecane przez siebie potwierdzenie swoim Boskim autorytetem”. „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara” (1Kor 15,14). Misterium Zmartwychwstania Chrystusa jest rzeczywistym wydarzeniem, potwierdzonym znakami historycznymi, jak świadczy o tym Nowy Testament. Około 56 r. św. Paweł napisał do Koryntian: ” Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu” (1 Kor 15, 3-4). Całe to wydarzenie pozostaje jednak tajemnicą wiary. Sam wyraz „zmartwychwstać” oznacza powstać z martwych, przejść ze śmierci do życia. Śmierć polega na odłączeniu duszy od ciała, natomiast zmartwychwstanie – na ponownym połączeniu duszy z ciałem. Jedynie Bóg, który jest Panem życia i śmierci, może tego cudu dokonać, gdyż jako Stworzyciel jest wszechmocnym Panem stworzeń i praw, jakie nimi rządzą. Pan Jezus przez zmartwychwstanie dał podstawę do wiary, że i nasze ciała również kiedyś ożywi, tak jak obiecał. Po śmierci Chrystusa Żydzi nakazali Piłatowi, aby zabezpieczył grób aż do trzeciego dnia, by przypadkiem nie przyszli Jego uczniowie, nie wykradli Go i nie powiedzieli ludowi, iż powstał z martwych. Pieczołowitość, z jaką Sanhedryn to uczynił, wskazywała na wykluczenie wszelkiej nadziei. A jednak właśnie ta straż miała być koronnym świadkiem wydarzenia. Pusty grób i leżące płótna oznaczają, że ciało Chrystusa dzięki mocy Bożej uniknęło zniszczenia śmierci. Potem, przez czterdzieści dni Chrystus zjawiał się wśród swoich uczniów i wyznawców, jadł z nimi i rozmawiał, wydając ostatnie polecenia. Przedmiotem wiary w Zmartwychwstałego jest wydarzenie historyczne poświadczone przez uczniów, którzy rzeczywiście spotkali Zmartwychwstałego, a równocześnie wydarzenie tajemniczo transcendentne jako wejście człowieczeństwa Chrystusa do chwały Bożej.

INTENCJE MSZALNE

Wielka Sobota, 4 kwietnia

20:00 – Za parafian

Niedziela Wielkanocna – 5 kwietnia

7:00 – Msza św. Rezurekcyjna z procesją – Za parafian

9:30 –++Za zmarłych rodziców: Franciszek, Agnieszka, Alina i Józef             – dzieci

11:00 – + Kazimierz Burghardt

– żona, córka i syn z rodzinami

12:30 – + Marian Błach            – żona

19:00 – ++ Teofil Pawlik i Edward Bondarenko     – córka z rodziną

Poniedziałek Wielkanocny – 6 kwietnia

9:30 – ++ Zygmunt, Maria i Katarzyna Zator

11:00 – O Boże błogosławieństwo dla rodzin Sióstr Dominikanek                    – Siostry Dominikanki

19:00 – ++ Michał Cozac oraz Tadeusz, Eugenia i Bronisław Moliński             – rodzina

Wtorek, 7 kwietnia

19:00 – + Mieczysław Obrocki          – żona

19:00 – Dziękczynna za szczęśliwą operację i chemioterapię z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Leszka

Środa, 8 kwietnia

19:00 – ++ Tadeusz i Teresa Żuczek i zmarli z rodziny

19:00 – ++ Elżbieta i Edmund Kapturek i zmarli z rodziny         – rodz. Kosiński

Czwartek, 9 kwietnia

9:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty    – córka

19:00 – ++ Leon i Amelia Kosiński              – syn z rodziną

Piątek, 10 kwietnia

9:00 – O Boże błogosławieństwo i powrót do zdrowia dla Bogusławy Studzińskiej

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Teresy z okazji Urodzin        – mama

Sobota, 11 kwietnia

8:30 – ++ Ignacy i Wacława Rybak         – córka z rodziną

18:00 – W 5 rocz. Katastrofy Smoleńskiej w intencji ofiar i ich rodzin oraz szybkie ujawnienie przyczyn katastrofy

Niedziela Miłosierdzia Bożego -12 kwietnia

8:00 – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz szczęśliwą podróż dla synów          – rodzice

9:30 – O Boże błogosławieństwo dla Haliny i Adama w 2 rocz. Ślubu małżeńskiego

11:00 – + Jacek Kuczaj (5 rocz.)                  – żona z córkami

12:30 – 5 rocz. Katastrofy Smoleńskiej oraz 75 rocz. Zbrodni w Katyniu             – SPK. Koło #18

19:00 – + Irena Rudy          – rodzina

LEKTORZY – Wielka Sobota – 4 kwietnia

20:00 – J. Bogusławska, S. Salome, M. Broniewski, Sr.Teresa, J. Kraska, M. Iskra,J. Pietrzak, M. Sobczak

Rezurekcja – 5 kwietnia

7:00 – M. Domaradzki, Chór „Vox Populi”, J. Kraska, P Wieleżyński

9:30 – M. Sobczak, Organista, J. Borecki

11:00 – M. Edgar, S. Salome, M. Kaczan

12:30 – J. Miazga, M. Iskra, T. Kot

19:00 – Młodzież/ Lektorzy

Poniedziałek Wielkanocny – 6 kwietnia

9:30 – A. Rudzińska, S. Salome

11:00 – J. Kraska, S. Teresa

19:00 – J. Pietrzak, M. Iskra

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Drodzy Parafianie i Przyjaciele Polskiej Parafii Matki Bożej Królowej Pokoju! Niech zwycięstwo Życia nad śmiercią i grzechem będzie źródłem wewnętrznego pokoju, głębokiej radości oraz niezachwianej nadziei w całym Waszym życiu. Niech Zmartwychwstały Chrystus udziela swej mocy i błogosławi na wszystkie chwile codzienności. Wesołego Alleluja !!! Happy Easter !!!

Ks. Czesław Rybacki, S.Ch – Proboszcz

Ks. Karol Twarowski, S.Ch – Wikariusz

Ks. Prof. Tadeusz Guz- Rekolekcjonista

PODZIĘKOWANIE ZA REKOLEKCJE

Serdeczne podziękowanie kierujemy pod adresem Ks. Prof. Tadeusza Guza, kierownika Katedry Filozofii Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim za wygłoszone nauki rekolekcyjne i kazania podczas Triduum Paschalnego. Życzymy Ks. Profesorowi dalszych sukcesów pracy dydaktyczno-naukowej i wiele łask Bożych w posłudze kapłańskiej – Szczęść Boże!

ŻYCZENIA OD O. TOMASZA DUSZYC-KAPUCYNA

„Śmierć Jezusa mówi, że byliśmy przez grzech umarłymi. W Jego zmartwychwstaniu mamy wspaniały dowód i przykład przywrócenia utraconej łaski”. Ojciec Pio. Wspominając z wdzięcznością ubiegłoroczne rekolekcje ze św. Ojcem Pio i wspólne przeżywanie Triduum Paschalnego pragnę złożyć Grupie Modlitwy Ojca Pio i całej Parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary najlepsze świąteczne życzenia.  Niech Jezus Zmartwychwstały napełnia serca radością, miłością i nadzieją, a św. Ojciec Pio niech swym wstawiennictwem obejmuje wszelkie sprawy ciała i ducha, upraszając dar wiary i wytrwałości w dobrym. Z pamięcią w modlitwie.

ŻYCZENIA OD SIÓSTR DOMINIKANEK

Pan Zmartwychwstał i jest z nami, Alleluja!

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie radość życia wiecznego, napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość – Wesołego Alleluja!

S.P.K. KOŁO # 18 W CALGARY –  Prezes Zbigniew Starczyk

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego  w imieniu całego Zarządu i własnym przekazuję serdeczne życzenia świąteczne Księżom Chrystusowcom, Siostrom Dominikankom i wszystkim członkom Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego, Seniorom, Rycerzom Kolumba, nauczycielom i studentom Polskiej Szkoły w Calgary, Harcerzom i Harcerkom, wszystkim członkom naszego Koła oraz wszystkim parafianom z rodzinami – życzę radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

ŻYCZENIA OD STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO

Świętując Zmartwychwstanie Chrystusa, Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie składa całej Polonii Wielkanocne życzenia radości i pełni łask. Niechaj Boży pokój i nadzieja będą umocnieniem i światłem na całe ziemskie pielgrzymowanie – Wesołego Alleluja!

RYCERZE KOLUMBA KOŁO #14497

W imieniu Rady Rycerzy Kolumba im. Ks. Jana Otłowskiego oraz Zgromadzenia Rycerzy IV stopnia im. Św. Jana Pawła II #3505 przy Polskiej Parafii Matki Bożej Królowej Pokoju, Księżom naszej Parafii, Księdzu Rekolekcjoniście, Siostrom Dominikankom, wszystkim członkom Rycerzy, ich Rodzinom oraz wszystkim parafianom, organizacjom polonijnym i całej Polonii składamy najlepsze życzenia zdrowia, radości, pokoju ducha i wszelkich łask Zmartwychwstałego Chrystusa Pana. Wielki Rycerz – Aleksander Gurgul, Faithful Navigator – John Majowski.

NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

W Wielki Piątek rozpoczęliśmy dziewięciodniową Nowennę do Miłosierdzia Bożego. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego 12 kwietnia po Mszy św. o godz. 12:30 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu. Adorację zakończymy o godzinie 15:00 odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Święto Miłosierdzia obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy dał Pan Jezus grzesznikom jako „ostatnią deskę ratunku”.

PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy wszystkim Parafianom za udział w wielkopostnych rekolekcjach i złożone ofiary na pokrycie kosztów podróży rekolekcjonisty Ks. Prof. Tadeusza Guza, który wygłosił tygodniowe rekolekcje w naszej wspólnocie. Dziękujemy członkom Chóru „Vox Populi” oraz młodzieżowemu zespołowi „Nadzieja” za ubogacenie naszej liturgii śpiewem pieśni, organistom, lektorom, ministrantom i wszystkim uczestnikom Triduum Paschalnego. Dziękujemy Ks. Karolowi, oraz Sr. Lucynie, Edycie i Stanisławowi Pieczara, Annie Jakackiej i Magdzie Kaczan za wspólne udekorowanie Grobu Bożego oraz wystroju kościoła. Dziękujemy także Rycerzom Kolumba, Kombatantom i Harcerzom oraz wszystkim grupom modlitewnym za straż i adorację przy Bożym Grobie – wszystkim składamy serdeczne – Bóg zapłać

TOGETHER IN ACTION – 2015

W Diecezji Calgary trwa akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $32,878.00. Dotychczas złożono ofiary na sumę $ 16,990.00 – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty w ramach jałmużny postnej.

KSIĄŻKA „ROZMOWY NIEDOKOŃCZONE”

Do nabycia w biurze parafialnym 2 i 3 tom książki  Ks. prof. Tadeusza GUZA, kierownika Katedry Filozofii Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Św. Jana Pawła II zatytułowana „ROZMOWY NIEDOKOŃCZONE „. Książka ma charakter dialogu na różne tematy dotyczące współczesnego człowieka. Poruszane są m.in tematy:  Być darem dla człowieka jako jedna z miar świętości Jana Pawła II, Filozofia Hymnu o miłości św. Pawła Apostoła, O istocie nazizmu hitlerowskiego itd. Książka jest pięknie wydana w twardych oprawach w cenie $ 25.00.

FUNDACJA IM. ŚW. BRATA ALBERTA

Zarząd Fundacji im. św. Brata Alberta serdecznie prosi o poparcie naszej comiesięcznej zbiórki pieniężnej na rzecz ośrodków, którym pomagamy w Polsce.  Członkowie Zarządu będą dyżurować w sali parafialnej w niedziele 12 kwietnia po dziennych Mszach świętych.  Serdecznie dziękujemy wszystkim dotychczasowym ofiarodawcom.  Wszystkim Parafianom składamy serdeczne życzenia radosnych i błogosławionych Świąt Wielkanocnych !

W NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

KOMITET RODZICIELSKI POLSKIEJ SZKOŁY

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom tegorocznej akcji Walentynkowej: WestJet, Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie w Calgary, Polonia Foundation in Alberta, Radio Polska Fala, Bright Ideas Electric Ltd., Elżbieta Niemczyk, Elżbieta Rysz,  Frank’s European Bakery,  Jan’s Meats and Delicatessen, Lava Hair Salon, Jarosław Pelc, Mirosław Syp, Robert Nawrocki Discovery Real Estate Ltd., Mieczysław Lipiec, Old Fashioned Meat & Deli, Physiotherapy Centre, Polcan Meat Product & Delicatessen, Prowest Partition Installation Services Ltd, Goji’s Frozen Yogurt,  Horseshoe Woodworking Ltd., First Medics International Inc., Deer Point Liquor Store, Elizabeth Place Hair Salon, Pol-Tech Security Systems Ltd., Rehab Solutions, www.ploty.com. Dziękujemy i wszystkim życzymy Wesołych Świąt!

ZABAWA – ZESPÓŁ KRAKUSY

Zabawa wiosenna, która odbędzie się 25 kwietnia w sali parafialnej. Oprawa muzyczna Mirek Syp. Bilety w cenie $50 od osoby dostępne w sali parafialnej po Mszach św. w każdą niedzielę. Rezerwacja biletów pod numerem: (403) 630-1011. Dochód z zabawy będzie przeznaczony na dofinansowanie wyjazdu zespołu na warsztaty metodyczne oraz udział w Festiwalu Dziecięcych Zespołów Polonijnych w Iwoniczu Zdroju.

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE Zaprasza wszystkich zrzeszonych na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia, które odbędzie się w niedzielę 26 kwietnia w Domu Polskim. Na tym zebraniu zostanie wybrany nowy Zarząd, Sąd Koleżeński oraz statutowe komisje naszej organizacji. Czynne prawo wyborcze mają członkowie, którzy zapłacili składki. Zaległą składkę będzie można zapłacić przed zebraniem.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

POKOJE DO WYNAJĘCIA

W Kelowna B.C. Kontakt Barbara 1-250-769-0959 (36x)

USŁUGI KOSMETYCZNE

Z dojazdem do domu klienta. Wykfalifikowana kosmetyczka z wieloletnim stażem. Kontakt Aleksandra 587-968-4951 (2x)

CONDOMINIUM DO SPRZEDANIA

Mieszkanie po całkowitej renowacji w dzielnicy Beltline, blisko 17 Ave. z dwoma sypialniami, duża kuchnia otwarta na całe mieszkanie z pokojem jadalnym, pięknie odnowiona łazienka. Kontakt Antoni Grochowski Tel. 403-277-2222; Cell: 403-863-6666 (7x)

PROFESSIONAL TOUCH RENOVATIONS LTD

Drywall installations, ceiling texturing & Repairs, bathroom & basements developments, hardwood, laminate & ceramic tile installation and general repairs. Tel: Peter Zabielski 403-473-4657 (4x