10 maja, 2015

10 maja, 2015

 

 Dz 10,25-26.34-35.44-48; 1 J 4,7-10; J 15,9-17

Ref: Wobec narodów objawił zbawienie

 

Bóg potrzebuje chrześcijan jako świadków odwiecznej, nieodwołalnej miłości, jaką On darzy ludzkość. Ponieważ zarówno pojęcie Boga, jak i pojęcie miłości jest w świecie zamazane i wieloznaczne, świadczenie o istnieniu tej wspaniałej rzeczywistości wymaga przede wszystkim autentycznego i bliskiego spotkania z samym kochającym Bogiem. To spotkanie dokonuje się w modlitwie. Świadek zmartwychwstałego Jezusa musi pozostawać w stałym i żywym kontakcie z prawdziwym Bogiem, czyli musi być człowiekiem modlitwy. To wcale nie przypadek, iż Piotr dostrzegł już na samym początku wielkie niebezpieczeństwo, grożące każdemu duszpasterzowi, utonięcia w akcjach charytatywnych z zaniedbaniem modlitwy. Stąd zalecił wybór siedmiu diakonów, by odciążyć Apostołów i w ten sposób ratować czas potrzebny im na modlitwę i przepowiadanie słowa. Dzieje Apostolskie ukazują zarówno Piotra, jak i Pawła jako mężów modlitwy. Przestając z Bogiem na modlitwie, zyskujemy pewność co do decyzji Boga, która określa gdzie, kiedy i w jaki sposób należy świadczyć o Ewangelii. Świadek jako mąż modlitwy nigdy nie daje świadectwa na własną rękę, jest zawsze „wysłany” z misją przez samego Boga. Dokonuje się to zarówno wówczas, gdy trzeba przemawiać publicznie, by chronić Bożego prawa. Ten, kto to uczyni na własną rękę, może doprowadzić do kłótni, z których będzie więcej zgorszenia niż pożytku. Zjednoczony z Bogiem bezbłędnie zabierze głos, a jego świadectwo, jak ewangeliczny kwas, niezależnie od tego, czy zostanie przyjęte czy odrzucone, zawsze będzie twórcze. Doskonalenie modlitwy to trudna sztuka. Do nas należy skupienie, pragnienie modlitwy i wygospodarowanie czasu na nią, ale sama modlitwa jest tak wzniosłym czynem człowieka, iż wymaga specjalnego wsparcia Ducha Bożego. To wsparcie nazywamy darem pobożności. Chodzi w nim o dwa dzieła Ducha Świętego w sercu tego, kto jest świadkiem ewangelicznych wartości. Duch Święty spełnia rolę Mistrza, który stroi duszę człowieka, by można na niej wygrać pieśń uwielbienia Boga, bo każde świadectwo jest taką właśnie pieśnią. Wiadomo, że skrzypce mogą być wysokiej jakości, ale jeśli nie są dobrze nastrojone, nawet geniusz nic na nich nie wygra. To strojenie, to przygotowanie instrumentu jest podstawowym warunkiem danego koncertu. Człowiek jest jak skrzypce. Sam nie potrafi idealnie nastroić strun swego serca, bo albo je zbytnio naciągnie, albo zabraknie tych tysięcznych milimetra i nie uda się ich razem zestroić. Tu jest potrzebna interwencja Bożego Ducha. Strojenie strun naszego serca, przygotowujące je do modlitwy, to pierwszy owoc daru pobożności.

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 9 maja

18:00 – ++ Antoni Pasternak i zmarli z rodziny             – rodzina

Niedziela – 10 maja

8:00 – + Marta Turska i zmarli z rodziny                – dzieci

9:30 – ++ Stanisław i Janina Sadowski   – córka z rodziną

11:00 – ++ Bronisław Tałałaj, Bogdan Wysocki i zmarli z rodziny       – rodzina

12:30 – ++ Antoni Smyk (ojciec) i Elżbieta Smyk (córka)                    – rodzina

19:00 – + Świętosław Rudy                                                                        – rodzina

Poniedziałek – 11 maja

19:00 – + Franciszek Rapacz                       – córka z rodziną

19:00 – + Zdzisława Czerwińska

Wtorek, 12 maja

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla dobrodziejów i przyjaciół Zgromadzenia Sióstr Dominikanek

19:00 – + Teodor Georgiew            – przyjaciele

Środa, 13 maja

19:00 – + Stefan Sadowski              – kuzynki

19:00 – ++ Za zmarłych z rodziny Kisielewicz i Kubicki         – córka

Czwartek, 14 maja

9:00 – O zdrowie dla Małgorzaty Grabowskiej

19:00 – ++ Jadwiga i Zygmunt Kociuba oraz Władysława, Józef i Kazimierz Hadała      – rodzina

Piątek, 15 maja

9:00 – Dziękczynna za szczęśliwą operację z prośbą o dalsze skuteczne wyleczenie z choroby nowotworowej

19:00 – ++ Za zmarłych z rodziny Śliwonik, Zakowicz i dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota, 16 maja

8:30 – + Wojciech Godek (1 rocz)                        – dzieci

18:00 – ++ Bronisława, Grzegorz, Józefa i Antonina

Niedziela – 17 maja

8:00 – O Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuków         – matka

9:30 – ++ Jan, Julia i Tadeusz Stoj            – rodzina

11:00 – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodziny Gryboś           – Sr. Lucyna

12:30 – Rocznica bitwy pod Monte Cassino         – SPK koło #18

19:00 – ++ Bronisława i Jan Bafia

LEKTORZY 9-10 maja

18:00 – J. Boguslawska, S. Salome, J. Pietrzak

8:00 – A. Rudzińska, M. Sobczak, M. Edgar

9:30 – J. Borecki, M. Iskra, A. Mazur

11:00 – J. Miazga, S. Teresa, A. Gurgul

12:30 – W. Potocka, D.Topor, Z. Topor

19:00 – Młodzież

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

DZIEŃ MATKI

Z okazji Dnia Matki składamy serdeczne życzenia wszystkim Matkom i Kobietom, które pełnią rolę Matki w swoim domu czy rodzinie. Niech Wam Bóg błogosławi na każdy dzień Waszego ofiarnego życia dla dobra dzieci i wnuków, a Maryja Matka Boża wspiera Wasze codzienne trudy – Szczęść Boże!

RÓŻE DO ŻYCIA – AKCJA RYCERZY KOLUMBA.

Po wszystkich Mszach św. w czasie weekendu Dnia Matki (sobota 9 maja i niedziela 10 maja), Rycerze Kolumba będą prosili o poparcie dla programu „Prawo do Życia”. Każda donacja będzie uhonorowana specjalnym znaczkiem z wyszytą różą. Prosimy o hojne poparcie.

TOGETHER IN ACTION – 2015

W Diecezji Calgary trwa akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $32,878.00. Dotychczas złożono ofiary na sumę $ 22,210.00 – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty.

KAWIARENKA

Zespół „Krakusy” zaprasza do kawiarenki w miesiącu maju. Dzięki hojnej donacji, „Krakusy” zapraszają także na kiermasz biżuterii w niedzielę 10 i 24 maja do sali parafialnej.

NABOŻEŃSTWA MAJOWE

Maryja jest Matką naszego Narodu, który od wielu wieków czci Ją jako swoją Królową. Od początku maja biją dzwony wzywając nas do gromadzenia się w świątyniach, by w strofach Litanii Loretańskiej wyśpiewać chwałę Maryi. Uczestniczmy, więc w majowych nabożeństwach, by wypraszać u Boga potrzebne łaski za wstawiennictwem naszej Matki. Wędrujmy wezwaniami litanijnymi, nadając Matce Bożej wiele tytułów i funkcji wyrosłych z teologicznej mądrości i pobożności naszych przodków. Niechaj, więc najpiękniejszy miesiąc w roku, poświęcony Matce Bożej, będzie dla nas zachętą wszystkich do śpiewania tej wyjątkowej modlitwy. Zapraszamy na nabożeństwa majowe po każdej Mszy św. wieczornej, podczas którego śpiewamy Litanię Loretańską przed Najświętszym Sakramentem. W szczególny sposób zapraszamy młodzież w każdy wtorek na Mszę św. i nabożeństwo o godz. 19:00, natomiast dzieci zapraszamy w każdą środę na godz. 18:30.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

Z okazji zbliżającego się Jubileuszu – 1050 lat od Chrztu Polski w 966 roku, Kopia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, która została poświęcona na Jasnej Górze podczas czuwania w intencji Polonii w listopadzie ub. roku, pielgrzymuje po parafiach polonijnych w USA i Kanadzie, gdzie duszpasterstwo prowadzą Księża Chrystusowcy. W naszej parafii peregrynacja obrazu będzie miała miejsce od 16-24 maja.

Program tematyczny peregrynacji:

Sobota, 16 maja – godz. 18:00 – Uroczyste wprowadzenie obrazu z aktem zawierzenia Maryi Matce Bożej:

– Rycerze Kolumba, przedstawiciele organizacji polonijnych, dzieci, młodzież w strojach krakowskich i góralskich

– Poczty Sztandarowe wszystkich organizacji

– Akt Zawierzenia Maryi

– Wystawienie Najświętszego Sakramentu – po Mszy św. Litania do Matki Boskiej Częstochowskiej

Niedziela, 17 maja – Matka i Królowa Małżeństw i Rodzin

Poniedziałek, 18 maja – Matka i Królowa, Oblubienica Ducha Świętego

Wtorek, 19 maja – Matka i Królowa Emigrantów

Środa, 20 maja – Matka i Królowa Kapłanów i Osób Życia Konsekrowanego

Czwartek, 21 maja – Matka i Królowa Życia Ludzkiego

Piątek, 22 maja – Uroczystość Bierzmowania

Sobota, 23 maja – Matka i Królowa Samotnych i Chorych

Niedziela, 24 maja – Matka i Królowa Ewangelizacji Świata.

PIERWSZA KOMUNIA ŚW.

W niedzielę 17 maja o godz. 2:00pm odbędzie się Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.

W sobotę, 16 maja o godz. 10:30am spowiedź dla dzieci przystępujących do I Komunii św., a także dla rodziców i członków ich rodzin. Od poniedziałku 18 maja do czwartku 21 maja tzw. „Biały Tydzień”.

I Komunia Święta i życie Ewangelią. Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej dziecka to dla całej rodziny szansa na pogłębienie przyjaźni z Bogiem oraz na odnowienie życia zgodnie z zasadami Ewangelii. Jeżeli rodzice i dzieci nie żyją na co dzień mądrością Ewangelii, jeżeli w niedziele i święta nie spotykają się z Bogiem w Eucharystii, to Pierwsza Komunia Święta stanie się jedynie epizodem i miłym wspomnieniem, które powiększy wprawdzie zasób rodzinnych fotografii, ale nie wpłynie na jakość wychowania dziecka ani na sposób jego postępowania. Pierwsza Komunia Święta to dla rodziców przypomnienie o tym, że powinni oni karmić swoje dziecko tymi samymi wartościami i prawdami, którymi karmi nas Bóg. To właśnie rodzice mają być pierwszymi świadkami tego, że Bóg każdego z nas doskonale rozumie i nieodwołalnie kocha. Rodzice dają dziecku czytelne świadectwo o miłości Boga do człowieka wtedy, gdy nie tylko do dziecka, ale również do siebie nawzajem odnoszą się z szacunkiem i z radosną miłością. Miłość doświadczana w rodzinie sprawia, że dziecku łatwo będzie uwierzyć w to, że Bóg kocha je nieodwołalnie i bezwarunkowo. I Komunia Święta to okazja do tego, by wraz z dzieckiem wspomnieć i ponownie przeżyć chrzest święty, czyli pierwszy sakrament, który przyjęło ich dziecko.

BIERZMOWANIE 22 MAJA

Serdecznie prosimy młodzież o udział w spotkaniach do duchowego przygotowania się do Sakramentu Bierzmowania.

Próby odbędą się w następujących terminach:

– Czwartek 14 maja, godz. 19:00 Msza św. Po Mszy św. przygotowanie liturgii i odbiór szat.

– Czwartek 21 maja, godz. 19:00 Msza św. Po Mszy św. Sakrament Pojednania dla kandydatów, rodziców i świadków.

– Piątek 22 maja, o godz. 19:00 Ksiądz Biskup Frederick Henry będzie przewodniczył Mszy św. i udzieli Sakramentu Bierzmowania 37 kandydatom.

BANKIET JUBILEUSZOWY KSIĘŻY

W niedzielę 31 maja w sali parafialnej odbędzie się Bankiet z okazji Jubileuszu Księży: 25-lecia kapłaństwa Ks. Karola i 30-lecia Ks. Czesława. Serdecznie zapraszamy do udziału w tej uroczystości naszych kapłanów. Bilety na bankiet można nabywać w sali parafialnej oraz rezerwować pod numerem telefonu: 403-289-9033 Bonifacy. Dorośli $ 30.00, dzieci $ 15.00.

ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE

19 maja dwóch diakonów Towarzystwa Chrystusowego otrzyma święcenia kapłańskie w Bazylice archikatedralnej w Poznaniu. Każdy z nowo wyświęconych kapłanów odprawi w czerwcu 15 Mszy św. w podanych przez Was zbiorowych intencjach mszalnych. Intencje i ofiary można składać w biurze parafialnym albo przesłać na podany adres: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, Poland. Koperty z dodatkową informacją znajdują się obok biuletynów.

KSIĄŻKA „ROZMOWY NIEDOKOŃCZONE”

Do nabycia w biurze parafialnym 2 i 3 tom książki  Ks. prof. Tadeusza GUZA. Książka ma charakter dialogu na różne tematy dotyczące współczesnego człowieka. Książka w cenie $ 25.00.

BIBLIOTEKA NIECZYNNA

Ze względu na długi weekend w niedzielę 17 maja biblioteka nie będzie otwarta dla czytelników.

NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

ZEBRANIE S.P.K. Koło # 18

S.P.K.Koło #18 w Calgary zawiadamia, że dnia 17 maja o godz. 12:30 zostanie odprawiona Msza Św. za żołnierzy Polskich, którzy zginęli w Bitwie pod Monte Casino. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków o liczne przybycie w mundurach i ze sztandarami. Natomiast miesięczne zebranie odbędzie się w niedzielę 31 maja o godz.14.30 w Sali Kombatanta w Domu Polskim. Ostatnie przed wakacjami. Zapraszamy zrzeszonych i wszystkich, którzy są zainteresowani członkostwem w naszym Stowarzyszeniu.

ZEBRANIE ZESPOŁU „KRAKUSY”

Zapraszamy wszystkich zrzeszonych na walne zebranie sprawozdawczo wyborcze, które odbędzie się 25 maja o godz. 19:00 w Domu Polskim w sali Zagłoba. Jeśli nie będzie quorum w danym terminie to spotkanie odbędzie się o godzinie 19:15 i będzie to nadzwyczajne zebranie na którym będą stanowić wszyscy obecni.

KOLONIA LETNIA DLA DZIECI

Wspaniała zabawa, ruch na świeżym powietrzu, zajęcia plastyczne, a ponad wszystko „szkoła życia” dla najmłodszych, a wszystko pod opieką wykwalifikowanych instruktorek i instruktorów.  Hufiec Harcerek „Młody Bór” serdecznie zaprasza na Kolonię Zuchową dla dziewcząt i chłopców w wieku od 7-10 lat (od 8-10 dla dzieci nie należących do harcerstwa).  Kolonia odbędzie się na Stanicy Kopernik w okolicach Garner Lake, AB, około 500 km na północ od Calgary.  Wnioski na kolonię dzieci  nie należących do harcerstwa będą przyjmowane po 15 maja. Liczba miejsc ograniczona. Kontakt: Agata Starczyk hufcowa@mlodybor.zhpkanada.org lub 403- 560 -2018.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

POKOJE DO WYNAJĘCIA

W Kelowna B.C. Kontakt Barbara 1-250-769-0959 (36x)

CONDOMINIUM DO SPRZEDANIA Mieszkanie po całkowitej renowacji w dzielnicy Beltline, blisko 17 Ave. z dwoma sypialniami, duża kuchnia otwarta na całe mieszkanie z pokojem jadalnym, pięknie odnowiona łazienka. Kontakt Antoni Grochowski Tel. 403-277-2222; Cell: 403-863-6666 (2x)

ZATRUDNIMY PANIE DO SPRZĄTANIA DOMÓW Praca na pełny etat na stanowiska: Team Leader – wymagany samochód (od $21/godz) Cleaning Partner (od $14/godz) Praca od poniedziałku do piątku (S.W. Calgary). Wolne wieczory i weekendy. Pełnopłatne przejazdy między serwisami. Zapewniamy płatne szkolenie. (Praca w przyjaznym, 2-osobowym zespole i miłej atmosferze. Oferujemy świadczenia zdrowotne (dentysta, okulista) Zadzwoń po więcej informacji: 403-829-0687 (4x)

WAKACJE W B.C W OKOLICY CRESTON Niedaleko jeziora Kootney Lake, z białą plażą w Twin Bay, można wynająć dom całkowicie wyposażony. Duża weranda, piękne widoki, dużo drzew i kwiatów. Można zabrać ze sobą pieska. Po więcej informacji proszę dzwonić do Krystyny Tel: 403-540-7736 (17x)

PRACA Poszukuję opiekunki do 3,5 letniego chłopca. Bliższe informacje pod nr telefonu 403 – 918 – 2535 Renata (2x)

OPIEKA DO STARSZEJ OSOBY Poszukuję opieki dla 90 letniej kobiety z zamieszkaniem w Chestermere Lake. Kontakt Sharon 1-587-377-2985 e-mail: sharon@stapley.ca

PRACA Zatrudnimy osoby do sprzątania domów prywatnych, mieszkań, apartamentów oraz show homes. Sprzątanie regularne, po-remontowe, po-budowlane oraz wyprowadzki. Wymagania: dyspozycyjność ( praca w systemie zmianowym lub na telefon), samodzielność na stanowisku pracy, punktualność. Stawka początkowa na godzinę to $12.50 z możliwością szybkiego awansu w zależności od postępów pracy oraz doświadczenia. Wymagane pozwolenie na prace. CV oraz podanie o pracę prosimy wysyłać na email info@mgocleans.com. Zastrzegany sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami. (4x)