23 sierpnia 2015r

23 sierpnia 2015r

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

Joz 24,1-2a.15-17.18b; Ef 5,21-32; J 6, 60-69

Ref: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Rozpaczliwe, a zarazem pełne nadziei słowa padły w dzisiejszej Ewangelii z ust św. Piotra: „Panie! do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”. Św. Piotr nie wyobrażał sobie życia bez Chrystusa. Tylko w trwaniu przy Chrystusie widział sens dla swego życia. Podobnie patrzył na Chrystusa Dietrich Bonhoefer, protestancki teolog, zamordowany przez hitlerowców w 1945 roku. Oto jego słowa: „Sądzimy, że nasze życie ma sens dlatego, że żyje ta lub inna osoba. W rzeczywistości nie jest tak. Dlatego i tylko dlatego nasze ludzkie życie ma sens, że ziemia pewnego dnia stała się godna nosić człowieka! Jezusa Chrystusa! Że żył taki człowiek jak Jezus. Gdyby nie żył Jezus, nasze życie nie miałoby sensu mimo wszystkich istot ludzkich, które znamy, czcimy i kochamy”. „Panie, do kogóż pójdziemy?”. Jest to pytanie powtarzane dzisiaj coraz częściej. Jedni zadają go w chwilach rozpaczy, zniechęcenia, inni – gdy są radośni, szczęśliwi. Jeśli wybiorą Chrystusa, umacniają się w wierze, oddaniu i zaufaniu wobec Niego. Pomimo bólu, samotności, czy porzucenia przez najbliższych. Czego wymagał Pan Jezus od swoich uczniów, czego wymaga od nas? Mówiąc krótko, wierności, czystości serca, zdolności pokonywania przeszkód życiowych. Wierność małżeńska pryska przy byle jakich potknięciach, nie ma sił na wzajemne wybaczenie sobie jakichś upokorzeń, ambicje biorą górę nad rozsądkiem. W powiatowym sądzie odbywała się rozprawa rozwodowa. Na sali słychać było wzajemne krzykliwe oskarżenia. Ludzie kiwali głowami z politowaniem. Na rozprawę niepostrzeżenie przyszła także 12–letnia córka rozwodzących się małżonków. Wszystko słyszała i chyba tylko na jej twarzy malował się wstyd. Kiedy padały słowa wyroku, dziecko głośno krzyknęło: „A ja, do kogo pójdę?”. Podszedł do niej biedny, emerytowany kolejarz i powiedział: „Dziecko, ja cię przygarnę, będziemy razem… Sędzia, patrząc na to, co się dzieje, dopowiedziała: „W tym domu zabrakło jednego mebla – zabrakło klęcznika. Gdyby w tym domu choć jedno z rodziców klękało do modlitwy, to biedne dziecko miałoby dom!”. „Panie, do kogóż pójdę?” – zapytała kiedyś młoda dziewczyna. Miała dwadzieścia trzy lata. Przeżywając osobistą tragedię, załamała się. Była bliska odebrania sobie życia. Wszystko było już zaplanowane. Zwolniła się wcześniej z pracy, pożegnała się z matką, załatwiła kwestię mieszkania, kupiła odpowiednie tabletki, aby po ich przedawkowaniu spokojnie „zasnąć”. Po drodze wstąpiła do kościoła. Tu przecież spędziła wiele lat życia, korzystała z sakramentów świętych. Chciała widocznie przedstawić Bogu swój ból, swoją sytuację. Coś ciągnęło ją do konfesjonału. Nastąpiła wewnętrzna walka. W końcu poszła i wyspowiadała się. To ją uratowało. „Panie, do kogóż pójdziemy?”. Ludzie coraz częściej odchodzą od Boga, od Mszy świętej i od modlitwy. Grozi nam nie tyle wrogość, ile obojętność wobec zasad religii. Czy Pierwsza Komunia Święta ma być ostat­nią? Czy życie religijne ograniczy się do tradycji i zwyczajów? Do kogo więc będzie należało królestwo niebieskie? Do tych, którzy z przekonaniem opowiedzą się za Chrystusem.

26 SIERPNIA UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ

Jasna Góra to od wieków najważniejsze polskie sanktuarium maryjne – duchowa stolica Polski. Uroczystość NMP Częstochowskiej została ustanowiona dla diecezji polskich w XX w. Inspirację dał bł. Honorat Koźmiński. Po powstaniu styczniowym starał się on zjednoczyć naród wokół Maryi – Królowej Polski. W 1904 r. papież św. Pius X ustanowił w tym dniu święto, które na wszystkie diecezje naszego kraju zostało rozciągnięte w roku 1931 przez papieża Piusa XI. Cudowny obraz Maryi został sprowadzony do Częstochowy w roku 1384. Wedle legendarnych podań miał go namalować św. Łukasz Ewangelista na stole, na którym spożywała Święta Rodzina. Jasna Góra szybko stała się jednym z najważniejszych miejsc kultu religijnego w naszym kraju. Nawiedzali ją królowie, m.in. Kazimierz Jagiellończyk, Zygmunt I Stary, Stefan Batory, Zygmunt III Waza, Jan Kazimierz czy Jan III Sobieski. Najsłynniejsze wydarzenie związane z klasztorem jasnogórskim miało miejsce w 1655 r., gdy w czasie Potopu szwedzkiego klasztor pod dowództwem o. Augustyna Kordeckiego przez półtora miesiąca odpierał napór Szwedów i ostatecznie pozostał twierdzą niezdobytą. To wydarzenie było przełomem w czasie tej wojny – było wielkim zwycięstwem religijno-symbolicznym. Inne ważne wydarzenie miało tutaj miejsce w 1956 r. Wtedy to 26 sierpnia w obecności przeszło miliona wiernych zostały złożone Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. Zredagował je prymas Stefan Wyszyński, który jednak nie mógł osobiście przewodniczyć uroczystości, był bowiem więziony przez komunistów. W czasie uroczystości modlono się o jego uwolnienie, które dokonało się kilka miesięcy później. W Częstochowie 3 maja 1966r. miały miejsce centralne obchody milenijne z okazji tysiąclecia chrztu Polski. Aż sześciokrotnie Jasną Górę odwiedził jako papież Św. Jan Paweł II. W roku 1991 r. miały tutaj miejsce Światowe Dni Młodzieży, którym Ojciec święty przewodniczył. W roku 2006 sanktuarium częstochowskie nawiedził również papież Benedykt XVI. Od wielu lat każdego roku przez cały sierpień do tronu Matki zmierzają pielgrzymki piesze i rowerowe ze wszystkich zakątków Polski. Szczególnie wielu pielgrzymów, także przyjeżdżających do Częstochowy autokarami i samochodami, gromadzi się tam w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia oraz właśnie 26 sierpnia – w uroczystość NMP Częstochowskiej.

Najświętsza Maryjo, Królowo Polski, Ty zawsze wspierałaś nasz naród w najtrudniejszych dla niego momentach. Jak przez wieki, tak i dziś strzeż naszego narodu i kraju przed kataklizmami, obdarzaj mądrością i prawością rządzących, rozsiewaj miłość w rodzinach, i wypraszaj u Boga łaski, aby Polacy umieli wychowywać kolejne pokolenie na ludzi kochających Boga, Ciebie, Matko, oraz naszą ojczyznę – Polskę. Matko Boża Częstochowska, módl się za nami.

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 22 sierpnia

18:00 – ++ Zdzisława i Andrzej Guzek                 – dzieci

Niedziela – 23 sierpnia 

8:00 – ++ Stanisław Turski i zmarli z rodziny       – dzieci

9:30 – + Maria Glawdel (2 rocz.)                            – R. Piekut

11:00 – O Boże błogosławieństwo dla Magdaleny i Sebastiana z okazji 10 rocznicy ślubu małżeńskiego

12:30 – O Boże błogosławieństwo dla Janiny i Piotra Łukowskich z okazji 40- lecia małżeństwa

– synowie Maciej i Paweł

19:00 – ++ Apolonia i Józef Pyć               – córka z rodziną

Poniedziałek, 24 sierpnia

19:00 – ++ Czesław Łoncki i zmarli z rodziny Gurak

19:00 – ++ Helena, Konstanty i Mirosław Dziubińscy

Wtorek, 25 sierpnia

19:00 – + Alicja Kasiak

19:00 – Dziękczynna za udaną operację i o zdrowie oraz Boże błogosławieństwo dla Hani       – mąż

Środa, 26 sierpnia – N.M.P CZĘSTOCHOWSKIEJ

19:00 – ++ Wiesław Szewczyk i Skyler Potrie

19:00 – + Władysław Letki (11 rocz.)       – córka z rodziną

Czwartek, 27 sierpnia

9:00 – ++ Maria Glawdel, Robert, Zofia i Jan Krupica        – rodzina

19:00 – + Genowefa Sołtys             – Lilian Ciepela

Piątek, 28 sierpnia

9:00 – + Eugieniusz Kociuba              – Sr. Salome

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Marii i Dariusza w 22 rocz. ślubu małżeńskiego

Sobota, 29 sierpnia

8:30 – ++ Maria i Bogdan Mikołajczak

– syn Arek i synowa Małgorzata i wnuczka Anna

18:00 – + Wacław Baranowski       – żona

Niedziela – 30 sierpnia

8:00 – + Jadwiga Brzezińska                   – córka z rodziną

9:30 – + Andrzej Lipski                             – żona z rodziną

11:00 – ++ Stanisława i Józef Pohoryło                 – rodzina

12:30 – O Boże błogosławieństwo i powrót do zdrowia dla Tomka i Sheila                   – mama Renia i ciocia Renia

19:00 – + Małgorzata Grabowska

LEKTORZY 22-23 sierpnia

18:00 – M. Edgar, Organista, M. Domaradzki

8:00 – A. Rudzińska, S. Salome, M. Sobczak

9:30 – Z. Topor, S, Topor, J. Kraska

11:00 – E. Kiegler, M. Kulaga, A. Mazur

12:30 – W. Potocka, M. Iskra, J. Pietrzak

19:00 – Lektorzy

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

PODZIEKOWANIE DLA KS. PROBOSZCZA

CZCIGODNY KSIĘŻE PROBOSZCZU CZESŁAWIE,

Kiedy patrzymy wstecz na 7 lat Twojej posługi wśród nas dostrzegamy jak wielką wartość mają słowa, które wypowiedział ks. Biskup Jan Chrapek – “Idź przez życie tak, aby ślady Twoich stóp przetrwały Cię “.

Ślady Twojej pracy Księże Proboszczu, dostrzegamy wokół, a ślady Twojej działalności duszpasterskiej tkwią w naszych sercach. Trudno wymienić dziś wszystkie dzieła Twych rąk, ale patrząc na owoce Twej pracy dostrzegamy miłość, jaką kryje Twoje serce do Boga i ludzi. Od lat podziwiamy Księże, Twoją wierność zasadom, Twój patriotyzm i troskę o los naszej Ojczyzny, Twoje zawierzenia Bogu i Matce Najświętszej oraz ofiarną służbę każdemu człowiekowi. Księże Proboszczu, bez Twojej obecności nie odbyła się żadna ważna uroczystość. Wspólnie obchodziliśmy święta kościelne i narodowe. Dzieliliśmy się opłatkiem i śpiewaliśmy kolędy. Razem przeżywaliśmy smutek po katastrofie polskiego samolotu rządowego z Prezydentem Rzeczypospolitej. W naszej pamięci na trwałe zapisały się modlitewne spotkania z okazji rocznic śmierci Papieża Polaka, modlitewne spotkania grupy Św. Ojca Pio, Koła Radia Maryja, których powstanie przy naszej Parafii zawdzięczamy Tobie, Księże Proboszczu. Wspaniały Gospodarzu, dziękujemy za ten piękny ołtarz, witraże i wiele, wiele innych przedsięwzięć dla naszej Parafii. Chcielibyśmy powiedzieć znacznie więcej, ale nawet najpiękniejsze słowa nie wyrażą tego, co czują dziś nasze serca. Wdzięczność swą za dar takiego kapłaństwa i za wszystko, czego dzięki Twojej obecności wśród nas doświadczyliśmy, wyrazimy modlitwą, prosząc Boga o zdrowie dla Ciebie i oto, by zasiane przez Ciebie ziarno wydało plony obfite. Niech Matka Boża, Której opiece tak często nas powierzałeś, chroni Twe zdrowie i dodaje sił do pracy w nowej parafii i niech tam zawsze otacza Cię ludzka życzliwość.

Księże Proboszczu – Bóg zapłać za Twoją obecność wśród nas.

Rada Parafialna i Parafianie

PODZIEKOWANIE KS. PROBOSZCZA DLA PARAFIAN

Pragnę serdecznie podziękować Wszystkim Parafianom za wspólną modlitwę i owocną współpracę podczas 7 lat mojej duszpasterskiej posługi we wspólnocie parafialnej Matki Bożej Królowej Pokoju. Dziękuję na pierwszym miejscu Bogu za tę łaskę służby Ludowi Bożemu w Kościele Katolickim w Diecezji Calgary, a także wszystkim członkom Rady Parafialnej poprzednich kadencji i obecnej Radzie za pomoc i wsparcie w realizacji wielu zadań i inwestycji dla dobra wspólnego naszej parafii. Dziękuję za złożone ofiary i wszelką życzliwość i życzę dalszej owocnej współpracy wszystkich organizacji polonijnych z parafią, aby Królestwo Boże wzrastało w Waszych sercach i we wspólnocie polonijnej w Calgary – Szczęść Boże !

Ks. Czesław Rybacki, S.C.  

PRZYJAZD NOWEGO KS. PROBOSZCZA

W związku z wyjazdem 24 sierpnia Ks. Proboszcza Czeslawa na nową parafię Św. Maksymiliana Kolbe do San Diego, California, nowy Ks. Proboszcz Jacek Walkiewicz przyjedzie z Milwaukee, Wisconsin, w tym tygodniu i podejmie swoje obowiązki od przyszłej niedzieli 30 sierpnia.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH

Przez najbliższy tydzień od 23 do 30 sierpnia Rodzina Laury Groulik będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych.

TOGETHER IN ACTION – 2015

W Diecezji Calgary trwa akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $32,878.00. Dotychczas złożono ofiary na sumę $ 30,949.00 – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Prosimy wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty!

NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚW. OJCA PIO

Zapraszamy Grupę Modlitewną na nabożeństwo błagalne przez wstawiennictwo Św. O. Pio w poniedziałek 24 sierpnia po Mszy św. o godz. 19:00.

PARKING PARAFIALNY NA DZISIEJSZĄ NIEDZIELĘ

Uwaga! Na naszym parkingu będzie trwała akcja na Calgary Food Bank Donations, która będzie przyjmować artykuły spożywcze, używaną odzież i rzeczy domowego użytku. Wszyscy, którzy będą parkować samochody przed Mszą św. o godz. 12:30 prosimy aby nie parkować z prawej strony parkingu. Z tej strony parkingu w godzinach pomiędzy 1:00 a 2:00 będą podstawione dwa duże samochody. Prosimy naszych parafian, jeżeli chcą się dołączyć do tej akcji o przyniesienie powyżej podanych artykułów.

ZAPISY DO SZKOŁY POLSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Sala Parafialna (godz.10:00 -14:00) Niedziela, 30 sierpnia

Opłata za jedno dziecko –               $390.00

Opłata za dwoje dzieci   –               $490.00

Opłata za troje i więcej dzieci –     $550.00

Depozyt za dyżur –                           $ 80.00

Po 30 sierpnia, 2015 roku opłata za szkołę wzrasta o $50.00.

Pierwsze zajęcia w nowym roku szkolnym odbędą się w piątek 11 września o godz. 17:30 i w sobotę 12 września o godz. 9:45. Uroczysta Msza św. inaugurująca nowy rok szkolny, odbędzie się w niedzielę 13 września o godz. 11:00.

W NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

RENOWACJA DOMU POLSKIEGO

Stowarzszenie Polsko-Kanadyjskie i Stowarzyszenie Polskich  Kombatantów, Koło #18 w Calgary planują renowację wnętrza głównego budynku Domu Polskiego. Zachęcamy polonijne firmy remontowo-budowlane  z Calgary do udziału w tych pracach. Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z John’em Majowskim, tel. 403-685-5490 lub e-mail: majowski@shaw.ca  do dnia 30 września 2015r. Zgłaszające się firmy muszą być ubezpieczone od odpowiedzialności prawnej, posiadać zabezpieczenie finansowe zgodne z ustawodawstwem prowincji Alberta  oraz ważną licencje na prowadzenie działalności gospodarczej w Albercie (Licensed, bonded and insured). Po zamknięciu listy zgłoszeń (30 września 2015) i ustaleniu skali remontu, firmy otrzymają dalsze informacje. Przyznanie kontraktu nie jest gwarantowane. Z góry dziekujemy wszystkim zainteresowanym.

ZWIAZEK PODHALAN W CALGARY

Zaprasza na  piknik góralski , który odbywa się jak corocznie w przepięknym ,malowniczo położonym miejscu niedaleko Calgary koło Ghost Lake  w sobotę dnia 12 września o godz 13:00. Bilety w cenie $10.00 , dzieci poniżej 12 lat wstęp wolny i do nabycia w polskim sklepie „Polcan”  jak również przy wejściu.. Dojazd umieszczony na plakacie w Kościele jak też w placówkach : polskich sklepach i w  domu polskim  .

O dalsze szczegółowe  informacje na email adres: maria.straczek@gmail.com

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

POKOJE DO WYNAJĘCIA

W Kelowna B.C. Kontakt Barbara 1-250-769-0959

WAKACJE W B.C W OKOLICY CRESTON

Niedaleko jeziora Kootney Lake, z białą plażą w Twin Bay, można wynająć dom całkowicie wyposażony. Duża weranda, piękne widoki, dużo drzew i kwiatów. Można zabrać ze sobą pieska. Po więcej informacji proszę dzwonić do Krystyny Tel: 403-540-7736 (4x)

PRACA

Cracovia Deli poszukuje osobę do sprzedaży na pół lub cały etat. Kontakt 403-252-0170 (1x)

OFERUJEMY  SWOJE USŁUGI w zakresie kompleksowego sprzątania domów, mieszkań, ogrodów itp. Mamy bardzo duże doświadczenie. W powierzonej nam pracy gwarantujemy sumienność  i wykonywanie swoich obowiązków z sercem i dużym zaangażowaniem. Oferujemy sprzątanie stałe np. kompleksowo co tydzień jak również okolicznościowe, jednorazowe. Polecamy i prosimy o kontakt telefoniczny 403-889-6514 (7x)

CONDOMINIUM DO WYNAJĘCIA

Wynajmę umeblowane condo z jedną sypialnią plus den w Edmonton, Windermere na minimum 6 miesięcy. Referencje mile widziane. Kontakt: Marian 587-784-4400 (2x)

DOM DO WYNAJĘCIA

Duży dom z walkout basement do wynajęcia od zaraz z 6 sypialniami, dwie kuchnie i dwie łazienki w dzielnicy Albert Park S.E. Można wyrentować oddzielnie albo górę, albo walkout basement. Tel: 403-619-5919 (1x)

POSZUKUJĘ OPIEKUNKI

Poszukuję opieki dla starszej pani na 7 godzin w weekendy i czasami wieczorami. Dzielnica University Heigths. Proszę dzwonić po 5:00pm. Tel: 403-283-5411 (1x)

POKÓJ DO WYNAJĘCIA

Tel: 403-809-1559 (2x)

OPIEKUNKA DO DZIECIT

Poszukujemy opiekunki dla dwóch chłopców w wieku 3 i 1 roczek na 3 razy w tygodniu zaczynając pod koniec października. Dzielnica Tuscany. Tel:403-836-7110 (1x)

RELIKWIE O. PIO W ŚRODĘ POPIELCOWĄ W WATYKANIE

Ojciec Święty wyraził gorące pragnienie, aby relikwie Św. Pio z Pietrelciny były wystawione w Bazylice Watykańskiej w Środę Popielcową zbliżającego się Nadzwyczajnego Roku Jubileuszowego. W tym dniu Papież wyśle na cały świat misjonarzy Miłosierdzia, przekazując im specjalne zadanie spowiadania i głoszenia Słowa Bożego, tak by byli żywym znakiem tego, jak Ojciec przyjmuje tych, którzy szukają przebaczenia” – pisze przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji abp Rino Fisichella do abp. Michele Castoro ordynariusza archidiecezji Manfredonia – San Giovanni Rotondo w południowych Włoszech, na terenie której znajduje się sanktuarium świętego Ojca Pio. Ze wspólnego oświadczenia abp. Michele Castoro i kapucynów dowiadujemy się, że ciało świętego stygmatyka ma być wystawione w Watykanie od 8 do 14 lutego przyszłego roku. Obecność relikwii w Rzymie podczas Jubileuszowego Roku Miłosierdzia będzie „ważnym znakiem i wsparciem dla wszystkich misjonarzy i kapłanów, ponieważ włoski kapucyn był przykładem niestrudzonego i cierpliwego spowiednika, autentycznego świadka Bożego Miłosierdzia”. 13 lutego Franciszek ma się spotkać z grupami modlitewnymi Ojca Pio. W 59 krajach istnieje około 3300 takich grup, z czego najwięcej, bo 2600, we Włoszech. Liczne są także w USA, Polsce, Argentynie i Irlandii. Franciszkański mistyk zmarły w 1968 r. został kanonizowany przez Jana Pawła II w roku 2002. Ciało świętego jest zachowane w dobrym stanie i od 2008 r. modliło się przy nim w San Giovanni Rotondo około 9 milionów pielgrzymów.

PAPIEŻ USTANOWIŁ ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW O OCHRONĘ STWORZENIA

Papież Franciszek ustanowił Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia. Będzie on obchodzony w Kościele katolickim już od tego roku w dniu 1 września, tak jak ma to już miejsce w Kościele prawosławnym. W datowanym 6 sierpnia liście do kardynałów: Petera Turksona, przewodniczącego Papieskiej „Iustitia et Pax” oraz Kurta Kocha, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, papież wyjaśnił, że inicjatywa ta wynika z „podzielanej wspólnie z patriarchą ekumenicznym Bartłomiejem troski o przyszłość stworzenia” i jest odpowiedzią na sugestię wyrażoną przez jego przedstawiciela, metropolitę Pergamonu, Jana Zizioulasa podczas prezentacji encykliki „Laudato si’” w Watykanie. – Jako chrześcijanie pragniemy wnieść swój wkład w rozwiązanie kryzysu ekologicznego, wobec którego staje obecnie ludzkość. W tym celu musimy przede wszystkim z naszego bogatego dziedzictwa duchowego czerpać motywacje ożywiające pasję ochrony stworzenia, nie zapominając nigdy, że dla wierzących w Jezusa Chrystusa, Słowo Boże, które dla nas stało się ciałem, „duchowość nie jest odłączona od ciała ani też od natury czy realiów tego świata, ale żyjemy z nimi i w nich, w jedności ze wszystkim, co nas otacza” (LS, 216). Kryzys ekologiczny wzywa więc nas do głębokiego nawrócenia duchowego: chrześcijanie są wezwani do „nawrócenia ekologicznego, które wiąże się z rozwijaniem wszystkich konsekwencji ich spotkania z Jezusem w relacjach z otaczającym ich światem” (LS, 217). Albowiem „życie powołaniem, by być obrońcami dzieła Bożego, jest istotną częścią życia uczciwego, nie zaś czymś opcjonalnym, ani też drugorzędnym elementem doświadczenia chrześcijańskiego” (tamże) – napisał Franciszek. Wyjaśnił, że doroczny Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Stworzenia będzie dla każdego wierzącego i wspólnot okazją do odnowienia swego „powołania stróżów stworzenia”, do dziękowania Bogu za „wspaniałe dzieło, które powierzył naszej trosce” oraz do przyzywania Jego pomocy w ochronie stworzenia i Jego miłosierdzia za „grzechy popełnione przeciwko światu w kórym żyjemy. Wskazał, że obchody w tym samym dniu, co w Kościele prawosławnym są świadectwem „wzrastającej komunii z naszymi braćmi prawosławnymi”. – Żyjemy w świecie, w którym wszyscy chrześcijanie stają wobec identycznych i poważnych wyzwań, na które musimy wspólnie odpowiedzieć, aby być bardziej wiarygodni i skuteczni. Dlatego pragnę, by ten Dzień mógł objąć, w taki czy inny sposób, inne Kościoły i Wspólnoty kościelne, a także by był obchodzony w harmonii z inicjatywami Światowej Rady Kościołów, podejmowanymi w tej sprawie – zalecił papież. Poprosił kard. Turksona, by o ustanowieniu Dnia poinformował komisje „Iustitia et Pax” konferencji biskupich oraz krajowe i międzynarodowe organizacje zaangażowane w dziedzinie ekologii. Chodzi o to, aby w jego obchody włączał się cały lud Boży: kapłani, zakonnicy, zakonnice i wierni świeccy. Papieska Rada ma czuwać, we współpracy z konferencjami episkopatu, nad przeprowadzeniem odpowiednich inicjatyw promocyjnych i animacyjnych, aby te „doroczne obchody były znaczącym czasem modlitwy, refleksji, nawrócenia i przyjęcia konsekwentnego stylu życia”.