18 października 2015r.

18 października 2015r.

   XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

Iz 53,10-11; Hbr 4,14-16; Mk 10,35-45

Ref: Okaż swą łaskę ufającym Tobie

Wyznajmy swoje grzechy, wyznajmy wiarę, uczcijmy Tego, który za nas poniósł Ofiarę, byśmy zawsze byli gotowi na wezwanie Pana. Do tego przekażmy sobie znak pokoju, przyjmując Ciało i Krew Chrystusa. Na koniec pomódlmy się, dziękczyniąc, i przez Kapłana pobłogosławieni i rozesłani rozejdźmy się do naszych domów, przenosząc to Błogosławieństwo na rodziny i znajomych.  To przepis na życie Eucharystyczne, życie w wierze.  Człowiek zawsze stara się zapewnić sobie zaszczyt, a przed cierpieniem uciec. Jest też skłonny wywyższać się ponad innych i osiągnąć sukces wszelkim kosztem. Woli siebie uniewinnić niż uniżyć się w czymkolwiek. Taka jest nasza ludzka natura. Nam, ludziom, trudno jest przyjąć cierpienie. Dopiero głębokie zrozumienie tajemnicy krzyża i wewnętrzne jej przyjęcie pozwala przyjąć wymagania płynące z naśladownictwa Chrystusa. Jakie musimy spełnić wymagania? Trzeba odrzucić pragnienie bycia na świeczniku, czyli pragnienie pierwszeństwa, pragnienie współzawodnictwa wynikającego z pychy, pozbyć się zarozumiałości z powodzenia, odrzucić dążenie do osobistych tylko celów. To w takim razie drugie pytanie, po co? Ano trzeba temu sprostać, by naśladować Chrystusa, by służyć innym, nieść swój krzyż i ofiarować się z Panem Jezusem „na okup za wielu”, za wszystkich. Takie przyjęcie cierpienia może być dla nas drogą zbawienia i ratunkiem dla świata i ludzi. Jak czytamy w Liście do Hebrajczyków: „Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla [uzyskania] pomocy w stosownej chwili.” Cytat ten równie dobrze odnosi się do nas, do naszych dni i godzin. A zatem ostatnie pytanie w rozważaniu: w jakiej to stosownej chwili? W każdej chwili, w każdej sekundzie, minucie, godzinie, bowiem nie znamy dnia ani godziny, kiedy Pan do nas przyjdzie. Nie pytajmy Pana, co mamy uczynić dla Niego, ale bierzmy z Niego przykład, bierzmy na swoje barki cierpienia nasze i innych, by być sługami, a nie tymi, którzy oczekują samych łask i dobra, gdyż (w ich przekonaniu) to im się należy. Wiara od kariery różni się tym, że w wierze i w Kościele nie powinno być rywalizacji, walki o sukces, o stanowisko. „Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”. (Mk 10, 43-45).

INTENCJE MSZALNE

 

Sobota, 17 października

18:00 – O szczęśliwą operację i łaskę zdrowia dla Anny

18:00 – + Ks. Jan Otłowski i wszyscy zmarli z grupy i rodzin Rycerzy Kolumba                      – Rycerze Kolumba

Niedziela, 18 października

8:00 – + Eugenia Dzięgielewska

9:30 – O Boże błogosławieństwo dla Alicji i Romana Pietrzak w 50 rocz. ślubu małżeńskiego             – rodzina

9:30 – ++ Kazimierz Mazur oraz Zofia i Jerzy Małkowscy

9:30 – W intencji Kongresu Polonii w Calgary

11:00 – ++ Teresa, Zofia, Michał i Zbigniew Łabinowicz             – rodzina

12:30 – ++ Jan i Zofia Paluch                   – córka z rodziną

19:00 – + Robert i Stanisław Śniadała

Poniedziałek, 19 października

19:00 – Dziekczynna i o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodziny Granosik z okazji rocznicy ślubów

19:00 – + Maria Sperska           – córki

Wtorek, 20 października

19:00 – + Maria Glawdel

19:00 – + Ewa Kida             – rodz. Skałka

Środa, 21 października

19:00 – + Alicja Kasiak

19:00 – + Konstanty Obodziński

Czwartek, 22 października

9:00 – ++ Wanda Niedziela i zmarli z rodziny

19:00 – + Grażyna Lubicz-Easley                     – przyjaciele

Piątek, 23 października

9:00 – ++ Barbara i Ludwik Bajan oraz Douglas Ross           – rodzina

19:00 – + Erik Nowicki                               – żona z rodziną

Sobota, 24 października

8:30 – Dziękczynna o łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej w rodzinie

18:00 – ++ Bronisława i Jan Moryś                         – rodzina

Niedziela, 25 października

8:00 – O Boże błogosławieństwo dla Sr. Darii z okazji Imienin           – Siostry Dominikanki

9:30 – ++ Katarzyna i Franciszek Pieczara                – syn z rodziną

11:00 – + Franciszek Kisielewicz (18 rocz)                 – żona

12:30 – ++ Jan i Henryka Widomscy         – dzieci i wnuki

19:00 – ++ Janina i Józef Ogłoza

LEKTORZY 17-18 października

18:00 – Rycerze Kolumba, M.Kulaga, Rycerze Kolumba

8:00 – A. Rudzińska, M. Sobczak, M. Pepłowski

9:30 – J. Borecki, M.Iskra, J. Pietrzak

11:00 – J. Miazga, Laetare, T. Miazga

12:30 – W. Potocka, S. Teresa, E. Kiegler

19:00 – Lektorzy/Młodzieży

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

PODZIĘKOWANIE

W imieniu ks. Karola i swoim chciałbym wyrazić serdeczne podziękowanie wszystki w jakikolwiewk sposób zaangażowanym w przyjęcie naszych przełożonych, którzy w ostatnią niedzielę wizytowali naszą parafię. Za wszelką pomoc w organizacji tego wydarzenia składam serdeczne podziękowania: Bóg zapłać.

ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA

Dzisiaj w niedzielę 18 października przypada Światowy Dzień Misyjny – dzień modlitewnego i materialnego wsparcia misji Kościoła Katolickiego. Druga kolekta będzie zbierana na każdej Mszy św. po Komunii św. Przy biuletynach wyłożone są specjalne koperty na cel misyjny – prosimy je używać przy składaniu ofiar. Witamy także w naszej wspólnocie ks. Franciszka Wojdyłę SVD, kapłana pracującego w Kongo w Afryce.Wygłosi on homilie na wszystkich Mszach świętych. Jest też okazja do wsparcia jego pracy duszpasterskiej, po każdej Mszy św. w tyłu kościoła będzie wystawiony koszyk. Za wszelką pomoc składamy serdecdzne podziękowania: Bóg zapłać!

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE

Przez cały miesiąc październik zapraszamy na nabożeństwa różańcowe z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, które będą codziennie po wieczornej Mszy św. o godz. 19:00. Kult Matki Najświętszej i powierzanie naszych próśb przez Jej wstawiennictwo jest pewną drogą do Boga i zbawienia.

RÓŻANIEC DLA DZIECI

Zapraszamy dzieci na nabożeństwa różańcowe w każdą środę października przed Mszą św. o godz. 18:30.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH

Przez najbliższy tydzień od 18 do 25 października Rodzina Marzeny i Pawła Łukowski będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych.

TOGETHER IN ACTION – 2014

Dziękujemy wszystkim za ofiary złożone na cele charytatywne diecezji Calgary w ramach kolekty „Together in Action”. Osiągnęliśmy cel wyznaczonej kwoty dla naszej parafii $32,878.00 Jeszcze raz serdecznie dziękujemy w imieniu Ks. Biskupa Fredericka Henry – Bóg zapłać !

SPOTKANIE MODLITEWNE GRUPY ŚW. OJCA PIO

Zapraszamy grupę modlitewną na Mszę św. i nabożeństwo w piątek 23 października na godz. 19:00

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na bal-zabawę z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych. Prosimy wszystkie dzieci o przebranie się za świętego lub świętą. W programie zabawy, konkursy, tańce i pizza oraz inne atrakcje. Bal odbędzie się w sali parafialnej 31 października o godz. 4:00pm. Zabawa zakończy się Mszą św. o godz. 6:00pm. na której zaśpiewa chórek „Laetare”. Wszystkie dzieci w strojach św. będą uczestniczyli w Mszy św.

KONCERT CHARYTATYWNY: RODZINA –BOGIEM SILNA

Dzisiaj w niedzielę, o godzinie 15: 30 w Domu Polskim odbędzie się ku czci Św. Jana Pawła II – Koncert Charytatywny: Rodzina – Bogiem silna. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym Koncercie Charytatywnym. Dochód z Koncertu przeznaczony będzie na wsparcie kontynuowania remontu klasztoru macierzystego Sióstr Dominikanek w Wielowsi koło Sandomierza oraz na pomoc dzieciom niepełnosprawnym w Mielżynie. Za każdą ofiarę serdecznie dziękujemy, Bóg zapłać! Komitet Organizacyjny. Czeki można będzie wystawiać na parafię z dopiskiem Koncert Charytatywny

 

PODZIĘKOWANIE OD TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ KUL

W dniach 3 i 4 października odbyła się tradycyjna składka na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Zebrano wówczas sumę $3,355.00 W imieniu koła Towarzystwa Przyjaciół KUL, pragnę wyrazić naszym drogim Parafianom serdeczne podziękowanie za szczodre poparcie finansowe działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jak nam wiadomo, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest najstarszą wyższą uczelnią Lublina. Jest także jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce. W ciągu swojej prawie 100-letniej historii (za trzy lata będziemy obchodzić stulecie istnienia Uniwersytetu), K.U.L. stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej w Polsce. Uniwersytet wpływał i wpływa na kształt nauki i kultury polskiej, zarówno religijnej jak i świeckiej. Zyskał tym szerokie uznanie zarówno w kraju i zagranicą.

Katolicki Uniwersytet Lubelski jest dziś uczelnią otwartą na cywilizacyjne i naukowe wyzwania współczesności. Obok teologii, filozofii, nauk społecznych, prawnych i humanistycznych rozwijane są tam nauki matematyczne i przyrodnicze, by przygotować studentów do pełnej i odpowiedzialnej pracy dla dobra Ojczyzny i Kościoła.

Bóg zapłać, Michał Broniewski

KIERMASZ KSIĄŻEK, FILMÓW I PIOSENEK

W dniach od 23 do 25 października zapraszamy do sali parafialnej na targi książek, CD filmów i piosenek znanych polskich artystów.

W NASZYM SPOŁECZEŃSTWIE

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE Zaprasza na Zebranie Miesięczne organizacji w niedzielę 25 października do Domu Polskiego na godzinę 14.30. Zapraszamy wszystkich zrzeszonych oraz osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia.

WIGILIA W CALGARY 24 GRUDNIA 2015 DOM POLSKI

Wszystkich chętnych do pomocy w zorganizowaniu tegorocznej Wigilii zapraszamy  do zapisania się na listę wolontierów.  Wolontariuszy potrzebni będą we  wtorek 22 , środę 23  i czwartek 24  grudnia. Jeżeli możesz poświęcić nawet kilka godzin aby pomóc, zapraszamy serdecznie!   O spotkaniu wolontariuszy informować będziemy w niedługim czasie.  Wiek wolontierów: 13 +, zapewniamy różnorodne prace wykorzystujące wasze często nawet ukryte umiejętności –w przyjemnej i wesołej  atmosferze. Przeslij  imię, nazwisko, telefon i email  na: office@wigiliawcalgary.pl,  lub prosimy zostawić wiadomość  pod nr  tel: 403 764 3971. Serdecznie dziękujemy   ochotnikom i sponsorom którzy już zglosili gotowość pomocy ! www.wigiliawcalgary.pl

BAL MASKOWY „POLAN”

Bal Maskowy „Polan” odbędzie się w sobotę 31 października w Domu Polskim. Bilety w cenie $50 dostępne w kaźdą niedzielę od 11:00 do 14:00 w sali parafialnej. Informacje i rezerwacje 403-969-5219. Dochód z zabawy przeznaczony będzie na potrzeby zespołu. Dziękujemy za wsparcie naszych tancerzy

APEL O POMOC

Ks. Abp. Józef Życiński powołał nową parafię p.w. Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku, która została wyłączona z Parafii św. Józefa liczącej w tedy około 22 tysiące wiernych. Do naszej Parafii przyłączyło około 7 tysięcy wiernych. Obecnie od 8 lat budujemy Kościół p.w. Matki Bożej Bolesnej i kontynuujemy z wielkim trudem dalsze prace, chcemy aby za dwa lata mogła już służyć wiernym tej wspólnoty parafialnej. Dlatego zwracamy się z ogromną prośbą do Polonii Zagranicznej i wszystkich wiernych o pomoc zarówno modlitewną jak i finansową. Cóż w zamian możemy dać od siebie: codziennie o godz 17:30 jest odmawiany w tymczasowej kaplicy Różaniec za ofiarodawców. Konto Parafii p.w. Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku 23-204 Kraśnik ul. Słowackiego 15

Bank PEKAO S.A. IO/ Krasnik ul. Kościuszki 6

SWIFT – PKOPPLPW Nr konta: PL 51 1240 2395 1111 0000 3333 8859 – Z poważaniem Proboszcz Parafii Ks. Wiesław Rosiński

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

ZATRUDNIĘ POMOCNIKÓW

Do pracy na dachach płaskich. Resume proszę przesłać na info@flexroofinginc.com (5x)

DRYWALL & TAPING

Szybko i solidnie wykonam wszelkiego rodzaju renowacje, przebudowy oraz naprawy. drywall.taping@shaw.ca tel. 587 700 1419 (2x)

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ

Lokalnie lub na dalsze trasy. Kontakt George Wood tel: 403-852-3017 e-mail gwood2@telus.net (4x)

POKOJE DO WYNAJĘCIA W Kelowna B.C. Kontakt Barbara 1-250-769-0959

ZATRUDNIMY PANIE DO SPRZĄTANIA DOMÓW Praca na pełny etat na stanowisko: Cleaning Partner (od $14/godz). Pełnopłatne przejazdy między serwisami . Zapewniamy płatne szkolenie. Praca w przyjaznym, 2-osobowym zespole i miłej atmosferze. Oferujemy świadczenia zdrowotne (dentysta, okulista) Zadzwoń po więcej informacji: 403-829-0687 (5x)

POKÓJ DO WYNAJĘCIA

Dla studenta lub starszej osoby przy polskiej rodzinie w dzielnicy Charleswood N.W. Tel: 403-399-6045 (2x)

DO WYNAJĘCIA

2- pokojowy nowy basement, jasno i czysto. Mountview- Edmonton Tr & 33 Ave N, blisko downtown, autobusy i Deerfoot Trail. dkborys@gmail.com

Tel: 403-612-8670 (2x)

DO WYNAJĘCIA

2- pokojowe mieszkanie, piękny, odnowiony parter. Mountview- Edmonton Trail & 33 Ave N, blisko downtown, autobusy i Deerfoot Trail. dkborys@gmail.com Tel: 403-612-8670 (2x)

DOM DO WYNAJĘCIA

Wynajmę dom w dzielnicy Tuscany N.W. od 1 grudnia 2015. Wyposażenie domu do uzgodnienia. Tel: 403-619-5761 (2x)

CODING4KIDS

Computer programing classes for children and teens. Scratch|Robocode|Python|Java. Ask for details now: www.coding4kids.ca  info@coding4kids.ca

Phone: 587-969-3009 (2x)