Numer. 143 (5) 11 października 2015

Numer. 143 (5) 11 października 2015

GŁOS MŁODZIEŻY      

Wielcy ludzie o Bogu

 

„W mądrość przedwieczną, która świat tworzy, słońca zapala, sieje blaski zorzy, morza napełnia i gwiazd drogi strzeże, w Boga i w Ojca Wszechświata – wierzę! Wiarą tą znaczę pierś i czoło moje. O, spraw to Panie, niech przy niej dostaję. Ukarz, gdy lud twój zasłuży na karę, lecz nam pozostaw ojców naszych wiarę!”

Maria Konopnicka

Obietnice Różańca Świętego

Dane przez Maryję błogosławionemu Alanowi de Rupe

 

 1. Ktokolwiek będzie Mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma wyjątkowe łaski.
 2. Obiecuję Moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.
 3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.
 4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do podążania rzeczy wiecznych.
 5. Dusza, która poleci Mi się przez odmawianie różańca nie zginie.
 6. Ktokolwiek będzie odmawiał różaniec i odda się rozmyślaniu nad jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie karał w Swojej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną; jeżeli będzie sprawiedliwym, wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego.
 7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca – nie umrze bez sakramentów Kościoła.
 8. Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.
 9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego.
 10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
 11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca.
 12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec będę wspomagała w ich potrzebach.
 13. Otrzymałam od Mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.
 14. Wszyscy, którzy odmawiają różaniec są Moimi synami i braćmi Mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.
 15. Nabożeństwo do Mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

Przypomnienie Różańca Świętego

church

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogsławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

Papież wysłał list do chorego 8-latka

 

Niezwykły list wysłał papież Franciszek do chorego ośmioletniego Damiana. Jest on skierowany zarówno do niego samego, jak i do innych dzieci, które wraz z nim wyruszyły z Misją Pokoju do sanktuarium maryjnego w Lourdes. „Waszym zadaniem jest i modlitwa, i dawanie świadectwa. Pokażcie dorosłym, że dzieci są w stanie modlić się, kochać Jezusa – przyjaciela, który nigdy nie zdradza, pomagać sobie nawzajem i mieć nadzieję na lepszą przyszłość” – napisał papież. Dodał także, że w chwili, gdy tak wiele dzieci podejmuje „podróże nadziei”, prosi uczestników Misji Pokoju, by modlili się za nie do Matki Bożej w Lourdes. Słowa Ojca Świętego są odpowiedzią na list, który wysłał wcześniej mały Damian. Mieszkający w Rzymie chłopiec zapraszał w nim Franciszka, by przyłączył się do pielgrzymki dzieci jako ambasador pokoju i towarzyszył im podczas pobytu w Lourdes.