8 listopada 2015r.

8 listopada 2015r.

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

1 Krl 17,10-16; Hbr 9,24-28; Mk 12,38-44

Ref: Chwal, duszo moja Pana, Stwórcę swego.

 

Dzisiejsze czytania zachęcają nas do refleksji nad naszym własnym postępowaniem. Będąc członkami Kościoła, mamy za zadanie dbać o Kościół, czyli również o nas samych. Z drugiej zaś strony nasuwa się pytanie, jak żyć w dobie postępu technicznego, w dobie postępu cywilizacyjnego, a jednocześnie być blisko Boga, blisko bliźnich, blisko samego siebie? W naszych czasach powszechna jest pogoń za pieniądzem. Źródłem takiego „nerwicowego” dążenia do posiadania jest lęk przed zubożeniem, przed zależnością od innych, przed bezradnością, przed byciem lekceważonym. Jednakże żyć samemu się nie da. Przecież żyjemy wśród ludzi, pracujemy z ludźmi, współistniejemy z nimi, tylko czy rozumiemy ich potrzeby, ich problemy? Czy jesteśmy w stanie ofiarować im siebie, a przez to ofiarować im coś więcej niż przyjaźń, ofiarować miłość bezinteresowną, nie wymagającą rewanżu? O tym, że jest to możliwe, mówi nam Liturgia Słowa. W Księdze Królewskiej wdowa dzieli się z Eliaszem jedzeniem, a Pan ich wspomaga zawsze pełnym dzbanem mąki na podpłomyki, zaś w Ewangelii inna wdowa daje w świątyni wszystko, co ma. Postawa ubogich wdów – i tej, dzielącej się ostatnim chlebem, i drugiej, wrzucającej do skarbony dwa pieniążki, czyli całe swe utrzymanie – powinna być dla nas przykładem. I nie tyle chodzi tutaj o datki, dary materialne, co o przyczynę tychże darów. W obu przypadkach dar był przejawem miłości do bliźniego, do drugiej osoby.  Słowa te słyszymy w czasie szczególnym, bowiem razem z dzisiejszą pozostają tylko trzy niedziele poprzedzające najwspanialszy okres oczekiwania – Adwent. Czytania tych niedziel wprowadzają nas duchowo i mentalnie w stan, którym będziemy żyć za niecały miesiąc. To nie Tydzień Miłosierdzia winien zachęcać do bycia miłosiernymi, to nasza wiara i miłość powinny nas takimi uczynić. Spróbujmy się oswoić z darem (bo to jest dar) dawania innym. Tylko co, jak i komu? To trudne pytania, a jeszcze trudniejsze są odpowiedzi. Powróćmy zatem do początku rozważania. Będąc członkami Kościoła, mamy za zadanie dbać o Kościół, czyli również o nas samych. W jaki sposób? Na to pytanie każdy musi sobie odpowiedzieć sam. Dzisiejsze Słowo Boże, adresowane przez Boga w Trójcy Jedynego właśnie do nas, ułatwia znalezienie odpowiedzi. Wgłębiając się w to Słowo, pomyślmy, co możemy jeszcze zrobić dla innych, dla nas, dla siebie? Matko Boża, przez Twoje wstawiennictwo prosimy Ducha Świętego o pomoc w zrozumieniu nauk zawartych w Słowie Bożym. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 7 listopada

18:00 – O Boże błogosławieństwo dla Olgi i Stefana Świderskich w 45 r. zaw. sakramentu małżeństwa

Niedziela, 8 listopada

8:00 – + Leon Rudziński

9:30Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam

11:00 – + Za zmarłych w wypominkach (8)

12:30 – Dzień Niepodległości                     – SPK Koło # 18

19:00 – ++ Za dusze braci i Sióstr Zakonu Dominikańskiego

Poniedziałek, 9 listopada

19:00 – + Za zmarłych w wypominkach (9)

19:00 – ++ Za zmarłych z rodziny Bednarski, Kozieł, Machula i Januszewski

Wtorek, 10 listopada

19:00 – ++ Andrzej Raniszewski i Jan Tylecki oraz zmarli z rodziny

19:00 – + Maria Poltorniak (5 rocz)

Środa, 11 listopada

19:00 – + Andrzej Łaniak                         – córka i wnuczki

19:00 – Anatol i Helena Nieumierzycki 65 rocz sakramentalnego związku małżeńskiego

Czwartek, 12 listopada

9:00 – Za zmarłych parafian

19:00 – + Andrzej Leszkowski         – żona z dziećmi i rodziną

19:00 – ++ Krzysztof Januszewski i zmarli z rodziny     – siostra z rodziną

Piątek, 13 listopada

9:00 – ++ Władysław i Maria Kapel           – syn z rodziną

19:00 – ++ Za zmarłych z rodziny i przyjaciół, którzy odeszli w ostatnim roku

Sobota, 14 listopada

8:30 – + Edward Nutowicz (22 rocz)       – córka Róża z rodziną

18:00 – ++ Bronisława i Jan Mazur oraz Zdzisław, Kazimierz i Marian      – rodzina

Niedziela, 15 listopada

8:00 – Janina Letka (2 rocz)                       – córka z rodziną

9:30+ Edward Nutowicz (22 rocz)        – córka Alina z rodziną

11:00 – ++ Andrzej Pawlicki i Władysław Streżyński       – dzieci

12:30 – + Jan Olszewski (2 rocz)               – żona z rodziną

19:00 – ++ Grażyna i Bogdan Mercik i zmarli z rodziny          – rodz. Pastuszka

LEKTORZY 7-8 listopada

18:00 – A. Mazur, D. Topor, Z. Topor

8:00 – M. Pepłowski, A. Rudzińska, O. Pepłowski

9:30 – J. Borecki, M. Iskra, M. Domaradzki

11:00 – M. Michalewicz, Laetare, M. Sapielak

12:30 – J. Kraska, S. Teresa, A. Gurgul

19:00 – Lektorzy/Młodzież

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH

Przez najbliższy tydzień od 8 do 15 listopada Rodzina Marty i Ryszarda Tkaczyk będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH – WYPOMINKI – NOWENNA MSZY ZA ZMARŁYCH

Przez cały miesiąc listopad będziemy się modlić w tradycyjnych „Wypominkach”. Koperty, na których można wypisać imiona zmarłych, wyłożone są na stolikach przy biuletynach. Prosimy o czytelne wypisywanie imion zmarłych.

CZASOPISMA RELIGIJNE

Zachęcamy do lektury pism religijnych: miesięcznika „Msza św.” oraz dwumiesięcznika „Miłujcie się” wydawanego przez Księży Chrystusowców w Poznaniu

ŚWIATOWE DNI MŁODYCH 2016

Grupa młodzieży, która udaje się na Światowe Dni Młodzieży w Polsce proszona jest o obowiązkowe spotkanie w środę 10 listopada bezpośrednio po Mszy św.

Drodzy Państwo, Grupa młodych i ambitnych Polaków dumnych ze swoich korzeni religijnych i bogactwa narodowych tradycji katolickich, z pomocą Bożą i wielką radością organizuje wyjazd do Polski, by uczestniczyć i godnie reprezentować społeczność Polonii z Calgary na Swiatowych Dniach Młodzieży – organizowanych w nadchodzącym roku w Krakowie. Podekscytowani spotkaniem z Papieżem Franciszkiem i przeżyciem niepowtarzalnych chwil duchowego umocnienia w jego obnecności, już teraz rozpoczynamy przygotowania do naszej pielgrzymki. Ponieważ grupa nasza składa się głównie z uczniów i studentów próbujemy podjąć wszelkie działania które pomogą nam zrealizować nasze zamierzenie, głównie w zakresie finansowym. Planujemy w miesiącu styczniu przeprowadzić w sali parafialnej przy naszym Kościele akcję “Pieczenie Ciast” która mamy nadzieję, pomoże nam zfinalizować po części koszta związane z naszym wyjazdem.

Rozpoczęliśmy już przygotowanie projektu koszulek i czapek dla naszej grupy. Próbujemy zebrać pieniądze na opłatę Pakietów Pielgrzyma – których posiadanie jest wymagane przez organizatorów. Próbujemy również wspomóc te osoby które nie są w stanie sfinansować w pełni kosztów przelotu i przejazdów w Polsce. W związku z tym zwracamy się z gorącą prośbą o okazanie nam wsparcia materialnego a my z naszej strony zapewniamy o gorliwej modlitwie zanoszonej przed tron Boga. Dziękując za przychylność i zrozumienie, sami prosimy o modlitwę w intencji pomyślności naszych zamierzeń i szczęśliwą naszą podróż.

SPOTKANIE MINISTRANTÓW

Zapraszamy ministrantów oraz ich rodziców na spotkanie w czwartek 12 listopada po Mszy św.

ZEBRANIE RYCERSTWA NIEPOKALANEJ

Dzisiaj, w niedzielę 8 listopada odbędzie się po Mszy św. o godzinie 11:00 zebranie dzieci, młodzieży i rodziców należących do Rycerstwa Niepokalanej. Serdecznie zapraszamy.

ROK JUBILEUSZOWY RYCERSTWA NIEPOKALANEJ: 1985-2015

„Maryja jest najmiłościwszą Pośredniczką naszego zbawienia” św. Bonawentura

W obecnym 2015 roku Rycerstwo Niepokalanej obchodzi 30 lat istnienia w naszej polskiej parafii.

W związku z Rokiem Jubileuszowym odbędzie się w naszym kościele uroczysta Msza św. w sobotę, 5 grudnia o godzinie 18:00, podczas której zostaną przyjęci nowi członkowie do Rycerstwa Niepokalanej. Zachęcamy Parafian, zachęcamy całe rodziny, dzieci, młodzież do włączania się do tego ruchu Maryjnego, którego celem jest szczególne powierzenie swojego życia, swojej rodziny opiece Matki Bożej oraz dawanie dobrego przykładu swoim życiem, że Pan Bóg i Jego Przykazania są w naszym życiu najważniejsze, że w dzisiejszym, zagubionym świecie, można być wiernym Bogu, znaleźć czas na modlitwę, niedzielną Mszę św. że można przebaczać, wyciągać rękę do zgody, pomagać, nie czekając na zapłatę, że można czynić świat lepszym – pod opieką i z pomocą Matki Bożej.

Święty Maksymilian Kolbe, który bardzo kochał Matkę Bożą, wierzył, że Maryja może ten świat zmienić i zbliżyć ludzkie serca do Boga.

Dlatego właśnie założył Rycerstwo Niepokalanej, aby pod opieką Maryi uczynić świat lepszym i rycerską walką: walką modlitwą i dobrym przykładem – zwyciężać zło w nas samych, naszym otoczeniu i na świecie. Niech Matka Boża Niepokalana wyprasza wszelkie łaski w życiu każdego znas. Zgłoszenia: sr. Teresa, tel.(403)282-5077

KAWIARENKA – SZKOŁA POLSKA

Zapraszamy do kawiarenki w imieniu Nauczycieli i Komitetu Rodzicielskiego Szkoły Polskiej na kawę i smaczne ciasta.

WYPRZEDAŻ NA MISJE SIÓSTR DOMINIKANEK

W najbliższą niedzielę 15 listopada Siostry Dominikanki zapraszają po każdej Mszy św. na salę parafialną do stoiska misyjnego. Do nabycia używane książki dla dzieci i nie tylko. Dekoracje pod choinkę, domki porcelanowe po bardzo niskich cenach. Cały dochód zostanie przekazany na misje Sióstr Dominikanek w Kamerunie. Bóg zapłać!

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada 2015 rok to 97. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w ciągu roku. Jest obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska odrodziła się po 123 latach niewoli..Ten szczególny dzień skłania do refleksji na temat patriotyzmu. W godnym i uroczystym przeżyciu tego święta pomaga nam udział w liturgii Eucharystycznej.

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło nr 18 oraz Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie w Calgary zaprasza dzisiaj w niedzielę do sali Kombatanta w Domu Polskim na Akademię połączoną z uroczystym otwarciem Izby Pamięci – Muzeum. Uroczystość połączona będzie z obiadem oraz lampką wina. Wstęp wolny dla weteranów, $10.00 dla członków SPK i PCA, $15.00 dla niezrzeszonych.

REMEMBRANCE DAY – DZIEŃ PAMIĘCI W KANADZIE

11 listopada, Kanadyjczycy czczą pamięć mężczyzn i kobiet, którzy służyli i nadal służą za nasz kraj, w czasach wojen, konfliktów i pokoju.

Z ŻYCIA POLONII

BAL SYLWESTROWY 2015/2016

Zespół   Pieśni i Tańca „Mazovia”, serdecznie zaprasza na Bal Sylwestrowy, który odbędzie się w sali parafialnej, 31 grudnia, 2015r. Zabawa rozpocznie się  koktajlem o godz. 18:30.  O oprawę muzyczną zadba DJ Michał, wykwintne menu zapewnia Szef Jarek Pelc.

Bilety, w cenie $90 od osoby, do nabycia w niedziele, w sali parafialnej oraz pod nr tel.(403) 540-5794. Całkowity dochód z zabawy przeznaczony zostanie  na potrzeby zespołu.

WIGILIA W CALGARY 24 GRUDNIA 2015 DOM POLSKI

Wszystkich chętnych do pomocy w zorganizowaniu tegorocznej Wigilii zapraszamy  do zapisania się na listę wolontierów.  Wolontierzy potrzebni będą we  wtorek 22 , środę 23  i czwartek 24  grudnia. Jeżeli możesz poświęcić nawet kilka godzin aby pomóc, zapraszamy serdecznie!   O spotkaniu wolontierów informować będziemy w niedługim czasie.  Wiek wolontierów: 13 +, zapewniamy różnorodne prace wykorzystujące wasze często nawet ukryte umiejętności –w przyjemnej i wesołej  atmosferze. Przeslij  imię, nazwisko, telefon i email  na: office@wigiliawcalgary.pl,  lub prosimy zostawić wiadomość  pod nr  tel: 403 764 3971. Serdecznie dziękujemy   ochotnikom i sponsorom którzy już zglosili gotowość pomocy ! www.wigiliawcalgary.pl

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

ZATRUDNIĘ POMOCNIKÓW

Do pracy na dachach płaskich. Resume proszę przesłać na info@flexroofinginc.com (2x)

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ

Lokalnie lub na dalsze trasy. Kontakt George Wood tel: 403-852-3017 e-mail gwood2@telus.net (1x)

POKOJE DO WYNAJĘCIA

W Kelowna B.C. Kontakt Barbara 1-250-769-0959

ZATRUDNIMY PANIE DO SPRZĄTANIA DOMÓW Praca na pełny etat na stanowisko: Cleaning Partner (od $14/godz). Pełnopłatne przejazdy między serwisami . Zapewniamy płatne szkolenie. Praca w przyjaznym, 2-osobowym zespole i miłej atmosferze. Oferujemy świadczenia zdrowotne (dentysta, okulista) Zadzwoń po więcej informacji: 403-829-0687 (2x)

POSZUKUJĘ OPIEKUNKI

Potrzebna opiekunka od zaraz do pomocy przy starszej pani. Praca na 8 godzin od rana, albo można podzielić po 4 godziny z rana, i 4 po południu. Dzielnica Signal Hill. Osoba zainteresowana musi mieć zezwolenie na pracę w Kanadzie. Tel:403-590-2356 (1x)

CODING4KIDS

Computer programing classes for children and teens. Scratch|Robocode|Python|Java. Ask for details now: www.coding4kids.ca  info@coding4kids.ca

Phone: 587-969-3009 (3x)

KIEROWCA ( Class one) Szuka pracy Tel: 403-457-6086 (1x)

USŁUGI KOSMETYCZNE

Z dojazdem do domu klienta. Wykfalifikowana kosmetyczka z wieloletnim stażem. (MAKIJAŻ PERMANENTNY). Przekłuwanie uszu. Kontakt Aleksandra 587-968-4951(7x)