15 listopada 2015r.

15 listopada 2015r.

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Dn 12,1-3; Hbr 10,11-14.18; Mk 13,24-32

Ref: Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem

 

Liturgia Słowa przedostatniej niedzieli roku liturgicznego kieruje naszą myśl ku czasom ostatecznym, ku drugiemu przyjściu Jezusa. To przyjście będzie powszechne i zauważalne. Jednak termin paruzji jest zakryty, wie o nim tylko Ojciec niebieski. Uczniowie powinni natomiast umiejętnie odczytywać znaki czasu. To ważne zadanie, które daje zdrowy, ewangeliczny osąd rzeczywistości przeszłej, teraźniejszej i przyszłej. Pomaga również budzić w sercu nadzieję, by nie popaść pesymizm czy rozpacz, które powodują poczucie ciągłego zagrożenia i niepewności oraz oczekiwania na nieuniknioną zagładę. Znaki czasu to wydarzenia życia doczesnego, przez które Bóg przemawia, powołuje do dialogu i występuje z konkretnym zadaniem przyjęcia obecnej sytuacji. Ważna jest więc ufność Bogu, że przez stworzenie świata, a zwłaszcza przez wydarzenie Jezusa Chrystusa, wkroczył On w historię świata tworząc z niej historię zbawienia. Jak przypomniał Sobór Watykański II, dzięki wierze w pomoc Ducha Świętego lud Boży „stara się w wydarzeniach, potrzebach i pragnieniach, w których uczestniczy z resztą ludzi naszej doby, rozpoznać, jakie w nich mieszczą się prawdziwe znaki obecności lub zamysłów Bożych” (KDK 11). W tych odniesieniach do sytuacji współczesnej chodzi jednak nie tylko o doczesną interpretacje znaków czasu, ale o spojrzenie teologiczne. I tak, wiara w powtórne życie Syna Człowieczego sprawia, że czas Kościoła posiada charakter jednego wielkiego oczekiwania. Pewne jest to, że paruzja będzie poprzedzona powszechnym uciskiem, różnymi kataklizmami i cierpieniami. Chrystus powróci, ponieważ „Ojciec nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi”. Ów sąd będzie dziełem wyzwolenia „z niewoli zepsucia, aby uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych”. Sąd Ostateczny będzie również konfrontacją ludzkich uczynków. Chrystus nalega, że najbardziej wiarygodnym świadectwem naszego życia będzie miłosierdzie okazane bliźnim. Wreszcie, sąd żywych i umarłych ukaże bezinteresowność daru Bożego, łaskę, jaką jest królestwo przygotowane nam od założenia świata. Chrystus, który w zmartwychwstaniu odniósł zwycięstwo nad śmiercią, rozpoczął dla nas nowy sposób życia z Bogiem. Jezus wchodzi pierwszy do tego życia, aby przygotować miejsce dla swoich wybranych. W tym czasie chrześcijanie pozostają w nadziei, że pewnego dnia będą żyć z Chrystusem na wieki. Dlatego przez wiarę i sakramenty powinni być zjednoczeni z Nim już na ziemi ożywiając w sobie świadomość, że Sąd Ostateczny dotyczy wszystkich. Nikt nie będzie pozostawiony na uboczu. Skoro nikt nie wie, kiedy nastąpi paruzja. Trzeba zatem uwierzyć słowom Jezusa, który wzywa, aby już teraz owocnie korzystać z czasu łaski Bożej, modlić się i czuwać.

INTENCJE MSZALNE 

Sobota, 14 listopada

18:00 – ++ Bronisława i Jan Mazur oraz Zdzisław, Kazimierz i Marian               – rodzina

Niedziela, 15 listopada

8:00 – + Janina Letka (2 rocz)                   – córka z rodziną

9:30+ Edward Nutowicz (22 rocz)      – córka Alina z rodziną

11:00 – ++ Andrzej Pawlicki i Władysław Streżyński     – dzieci

12:30 – + Jan Olszewski (2 rocz)               – żona z rodziną

19:00 – ++ Grażyna i Bogdan Mercik i zmarli z rodziny     – rodz. Pastuszka

Poniedziałek, 16 listopada

19:00 – ++ Roman i Dariusz Wasylko               – wnuczka

19:00 – O powrót do zdrowia dla 12 letniej Nadii              – przyjaciółka i rodzina

19:00 – ++ Krystyna i Józef Sobczak

Wtorek, 17 listopada

19:00 – + Maria Poltorniak (5 rocz)

19:00 – O światło Ducha świętego dla syna

Środa, 18 listopada

19:00 – ++ Marian Rębisz i zmarli z rodziny Wróblów      – żona i córka z rodziną

19:00 – + Krystyna Dzimiński

Czwartek, 19 listopada

9:00 – ++ Za zmarłych z rodziny Skarżyńki i Jeleńskich

19:00 – ++ Za wszystkich zmarłych Kapłanow i Misjonarzy

Piątek, 20 listopada

9:00 – ++ Władysława, Jan, Monika i Sylwia Krupa                 – córka z rodziną

19:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodziny Kryczmanik

Sobota, 21 listopada

8:30 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Kasi

18:00 – Dziękczynna za opiekę Matki Bożej nad Zgromadzeniem Sióstr Dominikanek z prośbą o dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo –( Odnowienie ślubów Sióstr Dominikanek)

Niedziela Chrystusa Króla, 22 listopada

8:00 – + Eugeniusz

9:30++ Maria i Piotr Bakon oraz Stanisława i Stanisław Bednarczyk            – syn

11:00 – + Alicja Kasiak

12:30 – O Boże błogosławieństwo dla Księży naszej parafii z okazji patronalnego święta

19:00 – ++ Janina i Andrzej Wolańczyk

LEKTORZY 14-15 listopada

18:00 – E. Kiegler, M. Kulaga, A. Mazur

8:00 – A. Rudzińska, S. Salome, M. Sobczak

9:30 – A. Mazur, D. Topor, Z. Topor

11:00 – T. Nowak, Laetare, M. Kaczan

12:30 – J. Pietrzak, M. Iskra, M. Domaradzki

19:00 – Lektorzy/Młodzież

 

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH

Przez najbliższy tydzień od 15 do 22 listopada Rodzina Wiesławy i Moniki Surowiec będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH – WYPOMINKI – NOWENNA MSZY ZA ZMARŁYCH

Przez cały miesiąc listopad będziemy się modlić w tradycyjnych „Wypominkach”. Koperty, na których można wypisać imiona zmarłych, wyłożone są na stolikach przy biuletynach. Prosimy o czytelne wypisywanie imion zmarłych.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH

Pan Jezus objawił w r. 360 bł. Taidzie pokutnicy , że kto by przez jakiś czas odmawiał 100 razy „Wieczny odpoczynek” , otrzyma to , o co będzie prosił. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie , a światłość wiekuista niechaj im świeci , niech odpoczywają w pokoju wiecznym.Amen{50razy) O Rany najświętsze naszego Jezusa , któreście tyle bólu i Krwi Go kosztowały. Rany najczcigodniejsze , będące dowodem Jego nieskończonej ku nam miłości , zlitujcie się nad biednymi duszami w czyśćcu cierpiącymi i nade mną , nędznym grzesznikiem. I znów ”Wieczny odpoczynek”…(50 razy) Dusze święte , któreście z tego świata przeszły do czyśćca i jesteście w Niebie oczekiwane , módlcie się za mną i proście o wszystkie potrzebne mi łaski….. , o które żebrzę przed Majestatem Boskim. Amen (Za odmówienie modlitwy „Wieczny odpoczynek…” udziela się odpustu cząstkowego).

ZEBRANIE RADY PARAFIALNEJ

Zapraszamy Radę Parafialną na zebranie we wtorek 17 listopada na godzinę 19:45.

SPOTKANIE MODLITEWNE GRUPY ŚW. OJCA PIO

Zapraszamy grupę modlitewną na Mszę św. i nabożeństwo w poniedziałek 23 listopada na godz. 19:00.

DRUGA KOLEKTA NA SEMINARIUM KSIĘŻY CHRYSTUSOWCÓW W POZNANIU

W przyszłą niedzielę 22 listopada w Uroczystość Chrystusa Króla przypada patronalne święto Księży Chrystusowców. Z tej okazji przewidziana jest doroczna kolekta na Seminarium Księży Chrystusowców w Poznaniu, które przygotowuje przyszłych duszpasterzy dla Polonii. Koperty na ofiary znajdują się w rocznym zestawie z datą 22 listopada, natomiast dodatkowe koperty na tę kolektę znajdują się obok biuletynów

ROK JUBILEUSZOWY RYCERSTWA NIEPOKALANEJ: 1985-2015

„Maryja jest najmiłościwszą Pośredniczką naszego zbawienia” św. Bonawentura

W obecnym 2015 roku Rycerstwo Niepokalanej obchodzi 30 lat istnienia w naszej polskiej parafii.

W związku z Rokiem Jubileuszowym odbędzie się w naszym kościele uroczysta Msza św. w sobotę, 5 grudnia o godzinie 18:00, podczas której zostaną przyjęci nowi członkowie do Rycerstwa Niepokalanej. Zachęcamy Parafian, zachęcamy całe rodziny, dzieci, młodzież do włączania się do tego ruchu Maryjnego, którego celem jest szczególne powierzenie swojego życia, swojej rodziny opiece Matki Bożej oraz dawanie dobrego przykładu swoim życiem, że Pan Bóg i Jego Przykazania są w naszym życiu najważniejsze, że w dzisiejszym, zagubionym świecie, można być wiernym Bogu, znaleźć czas na modlitwę, niedzielną Mszę św. że można przebaczać, wyciągać rękę do zgody, pomagać, nie czekając na zapłatę, że można czynić świat lepszym – pod opieką i z pomocą Matki Bożej. Święty Maksymilian Kolbe, który bardzo kochał Matkę Bożą, wierzył, że Maryja może ten świat zmienić i zbliżyć ludzkie serca do Boga. Dlatego właśnie założył Rycerstwo Niepokalanej, aby pod opieką Maryi uczynić świat lepszym i rycerską walką: walką modlitwą i dobrym przykładem – zwyciężać zło w nas samych, naszym otoczeniu i na świecie. Niech Matka Boża Niepokalana wyprasza wszelkie łaski w życiu każdego znas. Zgłoszenia: sr. Teresa, tel.(403)282-5077

WIGILIA PARAFIALNA

Wieczór wigilijny naszej wspólnoty odbędzie się w sobotę 19 grudnia o godzinie 19:00. Tradycyjne dania wigilijne w nastroju świątecznym z opłatkiem i życzeniami oraz w oprawie artystycznej. Bilety będą do nabycia w sali parafialnej od przyszłej niedzieli. Cena biletu $ 25.00 dla dorosłych i $ 15.00 dla dzieci. Serdecznie zapraszamy do przeżycia wigilijnej wieczerzy w naszej wspólnocie parafialnej !

KAWIARENKA – SZKOŁA POLSKA

Zapraszamy do kawiarenki w imieniu Nauczycieli i Komitetu Rodzicielskiego Szkoły Polskiej na kawę i smaczne ciasta.

WYPRZEDAŻ NA MISJE SIÓSTR DOMINIKANEK

W dzisiejszą niedzielę 15 listopada Siostry Dominikanki zapraszają po każdej Mszy św. na salę parafialną do stoiska misyjnego. Do nabycia używane książki dla dzieci i nie tylko. Dekoracje pod choinkę, domki porcelanowe po bardzo niskich cenach. Cały dochód zostanie przekazany na misje Sióstr Dominikanek w Kamerunie. Bóg zapłać!

ZEBRANIE RYCERZY KOLUMBA

W środę 18 listopada, o godz. 19:45 – spotkanie Rycerzy Kolumba. W zebraniu biorą udział tylko ci, którzy zostali przyjęci do organizacji.

Z ŻYCIA POLONII

 

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE

Zaprasza na zebranie miesięczne w niedzielę, 6 grudnia w Domu Polskim. Początek o godz.14.30. Zapraszamy zrzeszonych i osoby zainteresowane działalnością organizacji.

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE Zaprasza wszystkich chętnych do skorzystania z bezpłatnych lekcji języka angielskiego. Początek zajęć: wtorek, 24 listopada o godz 18:30. Lekcje będą raz w tygodniu (wtorek), dwie godziny i potrwają przez kolejne 12 wtorków. Miejsce: Dom Polski, pokój Zagłoba (na parterze). Lekcje poprowadzi Alina Falk, dyplomowana tłumaczka jęz. angielskiego.Lekcje są bezpłatne. Uczestnicy jednorazowo płacą $25 opłaty administracyjnej.Poziom lekcji będzie uzależniony od poziomu znajomości angielskiego przez uczestników kursu. Sugerujemy wcześniejszą rejestrację pod numerem Domu Polskiego 403-291-3757 lub e-mail: info@dompolski.ca Zapraszamy!

ZEBRANIE SPK KOŁA #18 W CALGARY

S.P.K. Koło #18 w Calgary zawiadamia wszystkich członków o miesięcznym zebraniu, które odbędzie się w niedzielę 22 listopada w Domu Polskim o godzinie 14:30. Zapraszamy zrzeszonych i wszystkich, którzy są zainteresowani członkostwem w naszym Stowarzyszeniu.

WIGILIA W CALGARY 24 GRUDNIA 2015 DOM POLSKI

Wszystkich chętnych do pomocy w zorganizowaniu tegorocznej Wigilii zapraszamy  do zapisania się na listę wolontierów.  Wolontierzy potrzebni będą we  wtorek 22 , środę 23  i czwartek 24  grudnia. Jeżeli możesz poświęcić nawet kilka godzin aby pomóc, zapraszamy serdecznie!   O spotkaniu wolontierów informować będziemy w niedługim czasie.  Wiek wolontierów: 13 +, zapewniamy różnorodne prace wykorzystujące wasze

często nawet ukryte umiejętności –w przyjemnej i wesołej  atmosferze. Przeslij  imię, nazwisko, telefon i email  na: office@wigiliawcalgary.pl,  lub prosimy zostawić wiadomość  pod nr  tel: 403 764 3971. Serdecznie dziękujemy   ochotnikom i sponsorom którzy już zglosili gotowość pomocy ! www.wigiliawcalgary.pl

BAL SYLWESTROWY 2015/2016

Zespół   Pieśni i Tańca „Mazovia”, serdecznie zaprasza na Bal Sylwestrowy, który odbędzie się w sali parafialnej, 31 grudnia, 2015r. Zabawa rozpocznie się  koktajlem o godz. 18:30.  O oprawę muzyczną zadba DJ Michał, wykwintne menu zapewnia Szef Jarek Pelc.

Bilety, w cenie $90 od osoby, do nabycia w niedziele, w sali parafialnej oraz pod nr tel.(403) 540-5794. Całkowity dochód z zabawy przeznaczony zostanie  na potrzeby zespołu.

 

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

 

ZATRUDNIĘ POMOCNIKÓW

Do pracy na dachach płaskich. Resume proszę przesłać na info@flexroofinginc.com (1x)

POKOJE DO WYNAJĘCIA

W Kelowna B.C. Kontakt Barbara 1-250-769-0959

ZATRUDNIMY PANIE DO SPRZĄTANIA DOMÓW Praca na pełny etat na stanowisko: Cleaning Partner (od $14/godz). Pełnopłatne przejazdy między serwisami . Zapewniamy płatne szkolenie. Praca w przyjaznym, 2-osobowym zespole i miłej atmosferze. Oferujemy świadczenia zdrowotne (dentysta, okulista) Zadzwoń po więcej informacji: 403-829-0687 (1x)

CODING4KIDS

Computer programing classes for children and teens. Scratch|Robocode|Python|Java. Ask for details now: www.coding4kids.ca  info@coding4kids.ca

Phone: 587-969-3009 (2x)

USŁUGI KOSMETYCZNE

Z dojazdem do domu klienta. Wykfalifikowana kosmetyczka z wieloletnim stażem. (MAKIJAŻ PERMANENTNY). Przekłuwanie uszu. Kontakt Aleksandra 587-968-4951(6x)

PRACA

Szukamy rzetelnych, punktualnych oraz obowiązkowych Pań do pracy przy sprzątaniu. Sprzątanie domów jednorodzinnych, mieszkań oraz biur. Praca jest wymagająca fizycznie z naciskiem na dokładność. Oferujemy pełne szkolenie. Doświadczenie jak i język angielski mile widziane, ale nie wymagane. Stawka na godzinę wynosi $14.25. Zainteresowane Panie prosimy o przesłanie CV na adres email’owy mgocleans@gmail.com (5x)

CRACOVIA DELI & FOOD MARKET

Przyjmiemy ludzi do pracy na cały lub 1/2 etatu. O więcej informacji prosimy dzwonić pod numer telefonu 403-252-0170 lub skontaktować się w sklepie. (8x)