3 Stycznia, 2016r.

3 Stycznia, 2016r.

                          NIEDZIELA OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

 

                      Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2, 1-12

                      Ref: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi

 

Mędrcy szukali króla żydowskiego. Wyczytali godzinę jego narodzenia, badając ciała niebieskie. Babilonia był to kraj w starożytności, w którym astronomia i astrologia stały na najwyższym poziomie. Stamtąd przybyli uczeni, szukając w Jerozolimie nowo narodzonego króla. Nieśli mu królewskie dary: złoto, kadzidło i mirrę. W czterech Ewangeliach o złocie jest mowa tylko trzy razy. Ten dar przyjmuje Jezus, Jego Matka i Józef w Betlejem od mędrców. W Ewangelii Mateusza jest jeszcze dwukrotnie wzmianka o złocie. Raz jest to upomnienie skierowane przez Chrystusa do uczniów, aby nie zabiegali ani o złoto, ani o srebro. I drugi raz jest wspomniane złoto w świątyni, kiedy Chrystus krytykuje faryzeuszy uważających, że przysięga złożona na złoto w świątyni obowiązuje, a złożona na przybytek nie obowiązuje. Jezus przypomina, że przecież świątynia uświęca złoto. Łukasz, Marek i Jan nigdy nie wspominają o złocie. Drugi dar, kadzidło. Jeden jedyny raz wspomina o nim św. Mateusz. Kadzidło jest symbolem modlitwy i ofiary. I jako symbol trafia do oka, czyli działa na zmysł wzroku. Ponieważ dym unosi się w stronę nieba. Modlitwa powinna unosić się w stronę Boga. Równocześnie przez nawiązanie kontaktu z Bogiem człowiek wchodzi w inny świat. I ten inny świat symbolizuje piękna woń, kadzidło pachnie. Kadzidło pomaga w stworzeniu szczególnej atmosfery. Palenie cennego kadzidła łączy ludzi i podnosi ich ducha. Obok kadzidła na zmysł powonienia działa drogocenny olejek, ale olejek był i jest przeznaczony głównie dla ludzi, kadzidło natomiast było przeznaczone dla Boga. Mędrcy przynieśli kadzidło. Jest to jedyny dar, w którym uznają w tym małym Dziecku, jeśli nie Boga, to kapłana, bo w rękach kapłana kadzidło zyskuje swoją wartość. I to jest znamienne, że w czterech Ewangeliach tylko pogańscy mędrcy uznają w Chrystusie kapłana przynosząc Mu kadzidło. Poza tym darem w Ewangelii nie ma mowy o kadzidle. Mirra, symbol cierpienia. Mirra jest gorzka. Drugi raz jest o niej mowa, gdy wymieszano ją z winem i podano Chrystusowi na krzyżu. Wino wymieszane z mirrą to był narkotyk. Podawano ten napój, aby odurzyć skazańca. Chrystus odmówił jej przyjęcia. Chciał ból i cierpienie przyjąć z całą świadomością, chciał być szafarzem własnego cierpienia, aż do ostatniego momentu. Wielka odwaga, a równocześnie ukazanie wartości cierpienia, które człowiek może ofiarować Bogu. Po raz trzeci jest wymieniona mirra, kiedy Jan informuje, że Nikodem kupił mieszaninę mirry i aloesu, aby przygotować posłanie dla martwego już ciała Jezusa Chrystusa. Mirra po raz trzeci występuje w grobie, a więc przyjmując ciało Chrystusa, aby przechować do Jego chwalebnego zmartwychwstania. Mówię o tych trzech darach w Ewangelii dlatego, że my również przynosimy do Boga swoje złoto, czyli nasze ofiary składane na tacy, jest to dar naszej pracy, naszego trudu. Jesteśmy w tym podobni do mędrców. Przynosimy swoją modlitwę, aby ta modlitwa była nie tylko dymem wznoszącym się do nieba, ale wartością, która ubogaca serce nasze i innych. I wreszcie przynosimy swoje cierpienie, które staramy się przyjąć tak, jak i Chrystus, świadomie. O ile potrafimy je dźwigać, nie korzystajmy z uśmierzenia bólu, to jest pewien dowód dojrzałości człowieka. Jest to dar, który można złożyć Bogu, w połączeniu z cierpieniem Chrystusa.

Mędrcy uznali w Jezusie króla, przynosząc złoto, uznali kapłana ofiarowując kadzidło, i uznali człowieka, który wiele wycierpi. My dziś przynosimy Chrystusowi swoje złoto, kadzidło i mirrę, uznając w Nim naszego króla, kapłana i zbawcę. 

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 2 stycznia

18:00 – + Małgorzata Grabowska

Niedziela, 3 stycznia – Objawienie Pańskie

8:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jana i Krystyny oraz ich dzieci          – mama

9:30 – W intencji Ojczyzny, Radia Maryja i TV Trwam

11:00 – O łaskę silnej wiary, zdrowie i pomyślności dla Izabeli                – rodzice

12:30 – ++ Jadwiga, Ula i Marian oraz zmarli z rodziny Sobek              – rodzina

19:00 – ++ Barbara i Aleksander Falc

19:00 – + Maria Antoń

Poniedziałek, 4 stycznia

19:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Renaty Piekut z okazji Urodzin

Wtorek, 5 stycznia

19:00 – O łaskę wiary dla syna

19:00 – ++ Rafał Tokarczyk oraz zmarli z rodziny Tokarczyk i Szymbara

Środa, 6 stycznia

19:00 – + Regina Żuk (1 rocz)                   – córka z rodziną

19:00 – + Maria Klicka (1 rocz)               – siostra z rodziną

Czwartek, 7 stycznia

9:00 – + Józef Michulski                         – rodz. Wiśniewski

19:00 – ++ Marek i Jan Piasecki                              – znajomi

Piątek, 8 stycznia

9:00 – ++ Mieczysław, Weronika i Krystyna

19:00 – ++ Zmarli z rodziny Ramut i Potok

Sobota, 9 stycznia

8:30 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Heleny

18:00 – ++ Róża i Hieronim Piwowarczyk oraz Władysław Borowiec

Niedziela, 10 stycznia – Niedziela Chrztu Pańskiego

8:00 – ++ Józefa i Franciszek Korczewski oraz Antoni Wojtowicz

9:30 – ++ Krystyna i Wiktor Wojcieszonek             – córka z rodziną

11:00 – ++ Marian Błach oraz zmarli z rodziny Błachów, Tarabaszów, Potrzeszczów i Piętków

12:30 – Dziękczynna za łaski i o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla rodziny Hamryszczak

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Katarzyny i Piotra Urban w 25 rocznicę sakramentu małżenstwa

LEKTORZY – 2-3 stycznia

18:00 – M. Edgar, S. Salome, M. Łabinowicz

8:00 – P. Adamski, S. Teresa, M. Sobczak

9:30 – A. Mazur, M. Iskra, J. Borecki

11:00 – E. Kiegler, Laetare, K. Kamieniak

12:30 – P. Wieleżynski, M. Kulaga, A. Gurgul

19:00 – Lektorzy

 

W NASZEJ WSPÓLNOCIE     

POŚWIĘCENIE KREDY I KADZIDŁA

W dzisiejszą niedzielę Objawienia Pańskiego, podczas wszystkich Mszy świętych poświęcimy kredę i kadzidło. Poświęcone kadzidło i kredę rozdawać będą ministranci. Przy tej okazji prosimy o dobrowolne ofiary dla ministrantów, którzy będą mogli z tych ofiar w przyszłości skorzystać.

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA

Zgodnie z polską tradycją w pierwszych tygodniach Nowego Roku 2016 będziemy odwiedzać rodziny w ramach kolędy, ale tylko na indywidualne zaproszenie. Karty – zgłoszenia na kolędę wyłożone są przy biuletynach.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH

Przez najbliższy tydzień od 3 stycznia do 10 stycznia Rodzina Ewy i Dariusza Jakuszko będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych.

KOPERTY NA OFIARY NA 2016 ROK

W przedsionku kościoła znajdują się zestawy kopert na ofiary składane w ciągu roku podczas niedzielnej kolekty. Koperty ułożone są według numeracji z nazwiskiem i imieniem ofiarodawcy. Jeśli ktoś z parafian chciałby używać kopert, to prosimy o zgłoszenie się do biura parafialnego. Na podstawie składanych ofiar w kopertach wydajemy zaświadczenia do rozliczeń podatkowych po Nowym Roku. Serdecznie dziękujemy za złożone ofiary w mijającym roku – Bóg zapłać !

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE

Nadchodzi czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2016. Prosimy o potwierdzenie kontynuacji swych reklam do 31 stycznia, 2016r. Serdecznie dziękujemy sponsorom naszego biuletynu – Bóg zapłać !

KAWIARENKA

W miesiącu stycznia kawiarenkę przygotowuje grupa młodzieży udająca się na Światowe dni Młodzieży w Polsce. Zapraszamy 10 stycznia do kawiarenki.       

BIBLIOTEKA PARAFIALNA

Biblioteka wznowi swoją działalność 10 stycznia.

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

W niedzielę 10 stycznia, po Mszy św. o godzinie 11: 00 odbędzie się w kościele zebranie dzieci, młodzieży i rodziców należących do Rycerstwa Niepokalanej. Serdecznie zapraszamy, szczególnie nowych członków Rycerstwa.

JASEŁKA 2016

Jasełka pt. „JA CIEBIE CHRZCZĘ” nawiązują do doniosłego wydarzenia u zarania dziejów naszego Narodu, nawiązują do 1050 Rocznicy Chrztu Polski w 966 roku. Chrzest Polski „nadał naszemu Narodowi imię własne, stworzył wyższą tożsamość, nadał mu duchowość chrześcijańską” – powiedział Arcybiskub Stanisław Gądecki. Zapraszamy całą Polonię, całe rodziny, aby – wraz z wielkimi bohaterami Polski, krzewiącymi kulturę chrześcijańską i broniacymi chrześcijaństwa, kiedy zachodziła potrzeba, kiedy nadchodziło zagrożenie – przeżywać historię Bożego Narodzenia w połączeniu z historią Narodu polskiego. Towarzyszyć nam będą też narodowe tańce polskie w wykonaniu Zespołów: GAICZEK, KRAKUSY, POLANIE, MŁODZI DUCHEM, MAZOVIA oraz śpiewy solistki i chórku LAETARE.

Serdecznie zapraszamy na JASEŁKA – w niedzielę, 17 stycznia do Domu Polskiego na godzinę 15:30! Bilety: dorośli: $10, dzieci: $5 (powyżej 5 lat)

Z ŻYCIA POLONII

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE I STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW, KOŁO #18

Zapraszają całą Polonię na tradycyjny Opłatek Polonijny. To środowiskowe spotkanie w duchu radości świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku odbędzie się w niedzielę, 10 stycznia 2016 o godz.15.00 w Domu Polskim. W programie, obok podzielenia się świątecznym Opłatkiem, obiad z lampką wina, część artystyczna i wspólne kolędowanie. Bilety w cenie $15.00 dla członków obydwu Stowarzyszeń i $20.00 dla osób nie zrzeszonych w tych Stowarzyszeniach. Rezerwacja miejsc i zakup biletów: Dom Polski 403-291-3757, info@dompolski.ca oraz Hanna Broniewska & Roman Pietrzak 403-280-4787, Veronika Kanaszyc 403-288-0347 i Krystyna Pawłowska 403-273-4092.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

POKOJE DO WYNAJĘCIA

W Kelowna B.C. Kontakt Barbara 1-250-769-0959

USŁUGI KOSMETYCZNE

Z dojazdem do domu klienta. Wykfalifikowana kosmetyczka z wieloletnim stażem. (MAKIJAŻ PERMANENTNY). Przekłuwanie uszu. Kontakt Aleksandra 587-968-4951 (1x)

CRACOVIA DELI & FOOD MARKET

Przyjmiemy ludzi do pracy na cały lub 1/2 etatu. O więcej informacji prosimy dzwonić pod numer telefonu 403-252-0170 lub skontaktować się w sklepie. (2x)

GRUPA „NADZIEJA”

Jeśli uważasz, że masz problem z nadużywaniem alkoholu, nie jesteś odosobniony. W każdy czwartek o godz. 19:30 odbywają się spotkania dla kobiet i mężczyzn w salce przy Kościele St. Joseph 640 – 19 Ave NW. Serdecznie zapraszamy. (6x)

FIRST AID & CPR COURSES Instruktorka pierwszej pomocy oferuje kursy Red Cross First Aid & CPR. Kursy odbywaja sie raz w miesiacu, w weekend, NW Calgary (Brentwood). Najblizszy kurs odbedzie sie : 23-24 Stycznia, 2016. Certyfikaty sa wydawane bezposrednio po ukonczeniu kursu. Przystepne ceny, duzo cwiczen praktycznych z manekinami, materialy w cenie kursu. Celem uzyskania szczegolow oraz kolejnych dat kursow prosze o kontakt: Joanna Mycek, Red Cross First Aid Instructor e-mail: joannamycek87@gmail.com, phone: 403- 999- 4775 (3x)

PAPIEŻ: NIECH RODZINA BĘDZIE MIEJSCEM PRZEBACZENIA!  

„Niech w Roku Miłosierdzia, każda rodzina chrześcijańska stanie się uprzywilejowanym miejscem, w którym doświadczamy radości przebaczenia” – powiedział Franciszek podczas Mszy świętej sprawowanej w bazylice watykańskiej w święto Świętej Rodziny. Zachęcił, aby każda rodzina podejmowała skromne gesty wspólnej modlitwy, zwłaszcza przed posiłkami. Dodał, że pielgrzymka nie kończy się po osiągnięciu celu, jakim jest sanktuarium, ale kiedy wracamy do domu i podejmujemy swoje codzienne życie, realizując owoce duchowe przeżytego doświadczenia. „Niech w Roku Miłosierdzia, każda rodzina chrześcijańska stanie się uprzywilejowanym miejscem, w którym doświadczamy radości przebaczenia. Przebaczenie jest istotą miłości, która potrafi zrozumieć błąd i go naprawić. To w obrębie rodziny uczymy się przebaczenia, ponieważ mamy pewność, że jesteśmy zrozumiani i wspierani pomimo błędów, jakie mogliśmy popełnić” – stwierdził papież. Zachęcił, by nie tracić zaufania do rodziny. „Gdzie jest miłość, tam jest także zrozumienie i przebaczenie.

Często widzimy pielgrzymów, którzy udają się do sanktuariów i miejsc drogich pobożności ludowej. W tych dniach wielu wyruszyło w drogę, aby dotrzeć do Drzwi Świętych otwartych we wszystkich katedrach świata, a także w wielu sanktuariach. Ale tym, co najpiękniejsze, a co podkreśla dziś Słowo Boże, to fakt że cała rodzina podejmuje pielgrzymkę. Tata, mama i dzieci udają się razem do domu Pana, aby uświęcić święto poprzez modlitwę. To ważna lekcja, zaproponowana także naszym rodzinom. Co więcej, możemy wręcz powiedzieć, że życie rodziny to suma małych i wielkich pielgrzymek. Na przykład, jakże nam pomaga myśl, że Maryja i Józef nauczyli Jezusa odmawiania modlitw! I to jest pielgrzymką, pielgrzymką wychowania do modlitwy. Pomaga nam także świadomość, że w ciągu dnia modlili się razem, a w szabat szli razem do synagogi, aby słuchać Pism Prawa i Proroków oraz chwalić Pana wraz z całym ludem. Z pewnością podczas pielgrzymki do Jerozolimy modlili się śpiewając słowa Psalmu: „Uradowałem się, gdy mi powiedziano: «Pójdziemy do domu Pańskiego!» Już stoją nasze nogi w twych bramach, o Jeruzalem” (122,1-2). Jak ważne jest, aby nasze rodziny podążały razem i miały ten sam cel, który chcą osiągnąć! Wiemy, że mamy do pokonania wspólną trasę, drogę na której napotykamy trudności, ale również chwile radości i pocieszenia. W tej pielgrzymce życia dzielimy również czas modlitwy. Cóż może być dla ojca i matki piękniejszego, niż pobłogosławienie swoich dzieci na początku dnia i na jego zakończenie, nakreślenie na ich czole znaku krzyża, jak w dzień chrztu. Czyż nie jest to najprostsza modlitwa rodziców za swoje dzieci? Pobłogosławić je, to znaczy powierzyć je Panu, jak to czynili Elkana i Anna, Maryja i Józef, aby On sam był ich ochroną i wsparciem w różnych wydarzeniach dnia. Jakże ważne dla rodziny jest spotkanie się na krótką chwilę modlitwy przed wspólnym spożyciem posiłków, żeby podziękować Bogu za te dary i nauczyć się dzielić tym, co otrzymaliśmy z najbardziej potrzebującymi. Są to wszystko małe gesty, które jednak wyrażają wielką rolę wychowawczą jaką posiada rodzina w pielgrzymce dnia powszedniego. Na zakończenie tej pielgrzymki Jezus powrócił do Nazaretu i był poddany swoim rodzicom (por. Łk 2,51). Także ten obraz zawiera piękną naukę dla naszych rodzin. Pielgrzymka bowiem nie kończy się po osiągnięciu celu, jakim jest sanktuarium, ale kiedy wracamy do domu i podejmujemy swoje codzienne życie, realizując owoce duchowe przeżytego doświadczenia. Niech w Roku Miłosierdzia, każda rodzina chrześcijańska stanie się uprzywilejowanym miejscem tej pielgrzymki, w którym doświadczamy radości przebaczenia.