6 grudnia, 2015r.

6 grudnia, 2015r.

II NIEDZIELA ADWENT

Ba 5,1-9;Flp 1,4-6.8-11; Łk 3,1-6

Ref: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

 

Modlitwa wymaga nie tylko odpowiedniego czasu, w którym Bóg czeka na człowieka, czasu spotkania o najdonioślejszym znaczeniu. Modlitwa wymaga również odpowiedniego miejsca. Jezus wzywając do modlitwy powiada: „wejdź do izdebki, zamknij drzwi” /Mt 6, 6/. Na czas modlitwy trzeba odciąć się od świata, trzeba mieć święte miejsce. We wszystkich religijnych wspólnotach odpowiadających na wezwanie Ducha Świętego takie domy obecnie powstają. Członkowie wyłączają się z normalnego rytmu pracy i życia, na kilka godzin, dzień lub dwa, by odetchnąć ciszą, by odzyskać rytm serca dotlenionego obecnością Boga. Takie domy to potrzeba czasu. Wspólnoty, które to dostrzegły i doceniły, już zbierają owoce błogosławione. Dowartościowanie czasu na modlitwę i znalezienie, a niekiedy wprost stworzenie, miejsca na modlitwę stanowi znak dojrzałości religijnej i jest pierwszym warunkiem na drodze jej doskonalenia. Człowiek sam winien zatroszczyć się o święty czas w ciągu dnia i sam winien przygotować święte miejsce w swoim mieszkaniu. Te święte minuty spotkania z Bogiem promieniują na pozostałe godziny dnia, a święte miejsce promieniuje na cały dom. Adwent — czas modlitwy, wezwanie, wobec którego nie wolno człowiekowi wierzącemu przejść obojętnie. Oto Niepokalana Matka staje przed nami i mówi: nie potraficie nagle uświęcić całego swego życia, nie potraficie w ciągu jednego dnia uświęcić całego mieszkania — trzeba to czynić stopniowo. Ten święty czas i święte miejsce spełniają rolę zaczynu, który stopniowo przemienia, uświęca wasze godziny i przestrzeń, w której żyjecie. Ja, Niepokalana od poczęcia, otrzymałam dar doskonałej świętości. Całe moje życie w każdej sekundzie i cały mój świat w Nazarecie, w domu Elżbiety, w Betlejem i w Egipcie, w Galilei i w Jerozolimie, na Golgocie i w Wieczerniku był święty. Stało się to na skutek łaski Boga, a nie mojego wysiłku. Wy, moje dzieci, musicie o to uświęcenie nieustannie zabiegać. Otrzymujecie dość mocy Bożej, by mimo trudności wam się to udało. Ewangelia słowami Izajasza proroka wzywa nas do przygotowania drogi dla Pana, prostowania ścieżek dla Niego. Zatroszczenie się o urządzenie na piętnaście minut miejsca spotkania z Bogiem we własnym mieszkaniu to realizacja tego wezwania. Porządek, zapalona świeca, ustawiony kwiat przed obrazem, pościelone łóżko czy tapczan — miejsce spotkania z Bogiem. Niewiele, a bardzo dużo. W trudzie znalezienia czasu na modlitwę i w przygotowaniu miejsca człowiek otwiera serce na samo spotkanie. Tak jak przygotowanie mieszkania dla gościa jest już otwarciem ducha na spotkanie z nim. Nie lekceważmy drobiazgów, bo w miłości one właśnie są ważne.

INTENCJE MSZALNE

 

Sobota, 5 grudnia

18:00 – Dziękczynna w 30 rocz. Rycerstwa Niepokalanej w naszej parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo

Niedziela, 6 grudnia

8:00 – O zdrowie dla Stefanii Białoruckiej

9:30 – Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam

11:00 – ++ Marianna i zmarli z rodziny               – rodzina

12:30 – ++ Barbara Żaba i Jan Iskra                       – rodzina

19:00 – + Teresa Ebel ( 10 rocz)

Poniedziałek, 7 grudnia

19:00 – ++ Helena i Antoni Rogalka oraz Katarzyna i Stanisław Fluder       – córka i syn

19:00 – + Stanisław Śniadała

Wtorek, 8 grudnia

19:00 – + Ewa Cichowlas                                   – mąż i dzieci

19:00 – + Dominik Pettey (1 rocz)

19:00 – + Lucjan Małyszko (2 rocz)

Środa, 9 grudnia

19:00 – O szczęśliwą operację dla Stanisława              – przyjaciele

19:00 – + Agnieszka Kwiatkowska           – M. Skarżyńska

Czwartek, 10 grudnia

9:00 – Za parafian

19:00 – + Hanna Korzeniewska (4 rocz)

Piątek, 11 grudnia

9:00 – + Adam Trosko                                           – rodzina

19:00 – + Aleksander Luzar

Sobota, 12 grudnia

8:30 – + Ludwik

18:00 – + Jacek                                                     – żona i dzieci

18:00 – ++ Anna i Stefan Jarzęcki

Niedziela, 13 grudnia  

8:00 – + Stanisława Gut (10 rocz)                 – syn z rodziną

9:30 – ++ Za zmarłych z rodziny Śliwonik, Zakowicz, Perkowski oraz dusze w czyśćcu cierpiące

11:00 – + Antoni Kulikowski                       – syn z rodziną

12:30 – ++ Marian Gąska (4 rocz) i zmarli z rodziny Gąsków i Mościbrockich

19:00 – ++Edward i Władysława Szypulewski          – wnuk Tomek Sapkowski

LEKTORZY 5-6 grudnia

18:00 – J. Bogusławska, S. Teresa, A. Mazur

8:00 – M. Pepłowski, M. Sobczak, M. Edgar

9:30 – J. Pietrzak, M. Kulaga, R. Przybylski

11:00 – M.Kaczan, Laetare, M. Michalewicz

12:30 – Z. Topor, D. Topor, P. Wieleżynski

19:00 – Lektorzy/Młodzież

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

PAPIEŻ OTWORZYŁ PIERWSZE DRZWI ŚWIĘTE JUBILEUSZU MIŁOSIERDZIA Pierwsze na świecie Drzwi Święte Jubileuszu Miłosierdzia otworzył papież Franciszek w katedrze w Bangi, stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej. Jubileusz rozpocznie się 8 grudnia i potrwa do 20 listopada przyszłego roku. Papież powiedział, że „dziś Bangi staje się duchową stolicą świata”. Rok Święty Miłosierdzia już zaczyna się na tej ziemi, która od lat cierpi z powodu nienawiści, wojny, braku porozumienia i pokoju. Jest ona symbolem wszystkich krajów niosących krzyż wojny. Bangi staje się też duchową stolicą modlitwy o miłosierdzie Boże. Wszyscy modlimy się o pokój, miłosierdzie, pojednanie, przebaczenie, miłość. Modlimy się za Bangi, za całą Republikę Środkowoafrykańską, za cały świat i kraje ogarnięte wojną. – Prośmy o pokój, wszyscy razem: e ye siriri (Chcemy pokoju) – powiedział papież w języku sango, czym wywołał entuzjazm zgromadzonych, którzy powtórzyli te słowa razem z Franciszkiem. – Tą modlitwą rozpoczynamy dziś Rok Święty w tej duchowej stolicy świata – zakończył Ojciec Święty.Po odmówieniu modlitwy i wypowiedzeniu po francusku formuły otwarcia Drzwi Świętych Franciszek pchnął drewniane drzwi i jako pierwszy wszedł przez nie do katedry. W świątyni zgromadzonych było 2,5 tys. osób – kapłanów, osób konsekrowanych, seminarzystów, katechetów i młodzieży, dla których papież po francusku odprawił Mszę św. Dzięki transmisji na wielkich ekranach, uczestniczyły w niej także tysiące ludzi młodych, zgromadzonych przed katedrą. Podczas homilii papież wystosował apel: „Do wszystkich tych, którzy niesprawiedliwie używają broni tego świata, kieruję apel: odłóżcie te narzędzia śmierci; uzbrójcie się raczej w sprawiedliwość, miłość i miłosierdzie – rzeczywiste gwarancje pokoju”.

SAKRAMENT POKUTY W ADWENCIE

Ks. Biskup Frederick Henry podtrzymał zwyczaj spowiedzi we wszystkich kościołach Diecezji Calgary w każdą środę Adwentu (2, 9 ,16, 23 grudnia 2015r.) od godz. 7:30pm-8:30pm. Jest to dodatkowy czas na spowiedź przedświąteczną poza regularnym rozkładem spowiedzi w poszczególnych kościołach.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH

Przez najbliższy tydzień od 6 do 13 grudnia Rodzina Joanny i Michael Fielden będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych.

RORATY DLA DZECI

Przez cały Adwent Msze św. roratnie z udziałem dzieci w każdą środę o godz. 19:00. Prosimy dzieci, by przynosiły lampiony.

SPOTKANIE Z CHORYMI I STARSZYMI

Tradycyjne spotkanie dla chorych i starszych parafian z naszej parafii będzie w niedzielę 20 grudnia na Mszy św. o godz. 12:30, podczas której udzielimy Sakramentu Namaszczenia Chorych. Bezpośrednio po Mszy św. zapraszamy na spotkanie z poczęstunkiem w sali parafialnej.

SIANKO NA STÓŁ WIGILIJNY

W przyszłą niedzielę 13 grudnia przed rozpoczęciem Mszy św. i po każdej Mszy św. ministranci będą rozprowadzać sianko na stół wigilijny. Donacje w postaci dobrowolnej ofiary !

WIGILIA DLA MINISTRANTÓW

Zapraszamy wszystkich ministrantów w raz z rodzicami na wigilię, która odbędzie się 12 grudnia w sali parafialnej bezpośrednio po Mszy św. wieczornej.

KOPERTY NA OFIARY NA 2016 ROK

W przedsionku kościoła znajdują się zestawy kopert na ofiary składane w ciągu roku podczas niedzielnej kolekty. Koperty ułożone są według numeracji z nazwiskiem i imieniem ofiarodawcy. Jeśli ktoś z parafian chciałby używać kopert, to prosimy o zgłoszenie się do biura parafialnego. Na podstawie składanych ofiar w kopertach wydajemy zaświadczenia do rozliczeń podatkowych po Nowym Roku. Serdecznie dziękujemy za złożone ofiary w mijającym roku – Bóg zapłać !

12 GRUDNIA – ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ Z GUADALUPE – POMOC MISJOM W MEKSYKU

Jak co roku, Biskup Frederick Henry, zwraca się z prośbą do wszystkich parafian naszej Diecezji o poparcie i złożenie ofiary w sobotę i w niedzielę podczas Mszy św. na pomoc misjom w Meksyku. Druga kolekta będzie zbierana po Komunii św. – serdeczne Bóg zapłać za ofiary!

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE

Nadchodzi czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2016. Prosimy o potwierdzenie kontynuacji swych reklam do 31 stycznia, 2016r. Serdecznie dziękujemy sponsorom naszego biuletynu – Bóg zapłać !

POMOC KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE

Koło Modlitewno – Apostolskie Rycerstwa Niepokalanej (M.I.) działające przy polskim kościele p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju, posiada Charity Status w celu niesienia pomocy w życiu religijnym Polakȯw na Wschodzie.

Raz w roku, z okazji Święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz z okazji szczególnej modlitwy za Kościoł na Wschodzie, w II Niedzielę Adwentu, Koło M.I. przeprowadza przy kościele zbiórkę na ten cel. Wszelkie te ofiary otrzymują receipt for Income Tax – pokwitowanie do urzędu podatkowego. Wiecej informacji zawiera wkładka – Informator, znajdujacy się w Biuletynie Parafialnym wraz z kopertą, którą można złożyć na tacę w dzisiejszą niedzielę, 6 grudnia. Serdecznie prosimy o poparcie tej tak ważnej sprawy. BÓG ZAPŁAĆ!     

WIGILIA PARAFIALNA

Wieczór wigilijny naszej wspólnoty odbędzie się w sobotę 19 grudnia o godzinie 19:00. Tradycyjne dania wigilijne w nastroju świątecznym z opłatkiem i życzeniami oraz w oprawie artystycznej. Bilety można nabyć w sali parafialnej po każdej Mszy św. Cena biletu $ 25.00 dla dorosłych i $ 15.00 dla dzieci. Serdecznie zapraszamy do przeżycia wigilijnej wieczerzy w naszej wspólnocie parafialnej !

KAWIARENKA

Zapraszamy do kawiarenki na kawę i ciasto, którą przygotowują panie z „Grupy Parafialnej”.

Wyprzedaż ciast świątecznych odbywa się po każdej Mszy św. Zapraszamy!

KARTKI NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

Kartki świąteczne i opłatki są dostępne w biurze parafialnym i w sali parafialnej przy stoisku z kawą i ciastem.

ZARZĄD FUNDACJI IM. SW. BRATA ALBERTA Serdecznie prosi wszystkich Parafian o poparcie naszej comiesięcznej zbiórki pieniężnej na rzecz ośrodków, którym pomagamy w Polsce.  Członkowie Zarządu będą dyżurować w sali parafialnej dzisiaj w niedzielę 6 grudnia po dziennych Mszach świętych.  Przy tej okazji składamy serdeczne życzenia wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.  Dziękujemy wszystkim naszym dotychczasowym ofiarodawcom.  Bóg zapłać!

GRUPA „POMOC PARAFIANOM W POTRZEBIE”

W związku ze zbliżającym się Nadzwyczajnym Jubileuszowym Rokiem Miłosierdzia, w naszej parafii powstała inicjatywa założenia Grupy „Pomoc Parafianom w potrzebie” – w celu niesienia pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, (np. po wypadku) i nie mają rodziny, czy przyjaciół, którzy mogliby pomóc. Serdecznie zapraszamy chętnych do pomocy, aby zgłosili się do Anny w celu uzyskania dodatkowych informacji, tel. (403) 918-3699.

Niech sam Pan Jezus Miłosierny wynagrodzi swoimi łaskami ofiarność tym osobom, które pragną pomóc innym.

Z ŻYCIA POLONII

WIGILIA W CALGARY 24 GRUDNIA 2015 DOM POLSKI Wigilia w Calgary 24 grudnia 2015 Dom Polski, godzina 17:00. Wstęp wolny. Przyponminamy, że z uwagi na ograniczoną ilość miejsc uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 1(403) 764-3971 lub na email: office@wigiliawcalgary.pl Wszystkich chętnych do pomocy w zorganizowaniu tegorocznej Wigilii zapraszamy do zapisania się na listę wolontariuszy. Pomoc będzie potrzebna: 22,23 i 24 grudnia. Jesli chcesz wspomóc nas finansowo podajemy numer konta: Wigilia w Calgary, Bank ATB 010 07309 00523673800 Serdecznie dziękujemy ochotnikom i sponsorom, którzy już zgłosili gotowość pomocy! www.wigiliawcalgary.pl  office@wigiliawcalgary.pl

SYLWESTER W DOMU POLSKIM

Zabawa do 4:00 nad ranem. Smaczne i obfite menu – wino do obiadu i szampan o północy tzw. „Party Favours” Do tańca gra DJ Mirek Syp Wstęp $125 od osoby. Bilety dostępne są tylko w Domu Polskim.

POLSKI KLUB STUDENCKI Z UNIWERSYTETU W CALGARY

Robi zbiórkę żywności dla organizacji „Feed The Hungry”. Przez dwie kolejne niedziele: 6 grudzien i 13 grudzien, przyjmować będziemy żywność nie psującą się lub donacje w formie pieniędzy. Dziękujemy bardzo za pomoc ludziom w potrzebie.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

POKOJE DO WYNAJĘCIA

W Kelowna B.C. Kontakt Barbara 1-250-769-0959

CODING4KIDS

Computer programing classes for children and teens. Scratch|Robocode|Python|Java. Ask for details now: www.coding4kids.ca  info@coding4kids.ca

Phone: 587-969-3009 (1x)

USŁUGI KOSMETYCZNE Z dojazdem do domu klienta. Wykfalifikowana kosmetyczka z wieloletnim stażem. (MAKIJAŻ PERMANENTNY). Przekłuwanie uszu. Kontakt Aleksandra 587-968-4951 (5x)

PRACA Szukamy rzetelnych, punktualnych oraz obowiązkowych Pań do pracy przy sprzątaniu. Sprzątanie domów jednorodzinnych, mieszkań oraz biur. Praca jest wymagająca fizycznie z naciskiem na dokładność. Oferujemy pełne szkolenie. Doświadczenie jak i język angielski mile widziane, ale nie wymagane. Stawka na godzinę wynosi $14.25. Zainteresowane Panie prosimy o przesłanie CV na adres email’owy mgocleans@gmail.com (3x)

CRACOVIA DELI & FOOD MARKET Przyjmiemy ludzi do pracy na cały lub 1/2 etatu. O więcej informacji prosimy dzwonić pod numer telefonu 403-252-0170 lub skontaktować się w sklepie. (6x)

OPIEKA NAD DZIECKIEM Jestem mamą jedno rocznej dziewczynki. Chętnie zaopiekuję się dzieckiem w wieku 1,5 – 6 lat u siebie w domu. Ładna spokojna okolica, bezpieczny dom bez zwierząt i dymu tytoniowego, domowe posiłki. Kontakt: 403-889-4462 (4x)

GRUPA „NADZIEJA” Jeśli uważasz, że masz problem z nadużywaniem alkoholu, nie jesteś odosobniony. W każdy czwartek o godz. 19:30 odbywają się spotkania dla kobiet i mężczyzn w salce przy Kościele St. Joseph 640 – 19 Ave NW. Serdecznie zapraszamy. (10x)

WIDEO/VIDEO Montaż i obróbka wszelkiego rodzaju nagrań wideo: śluby, wesela, imprezy rodzinne, wakacje, itp. Efekty specjalne, tekst, podkład muzyczny, slajdy, itd. Nagranie gotowego projektu na DVD. Kontakt Adam 403-285-8583 lub 403-921-7890 (4x)

POKÓJ DO WYNAJĘCIA Dla seniora w dzielnicy Charleswood N.W.( Jeśli szukasz ciszy i spokoju w miłym towarzystwie zadzwoń) Tel: 403-399-6045 (2x)

WSZELKIEGO RODZAJU WYROBY

Szydełkowe ,swetry,tuniki,sukienki,szale,firanki,obrusy,

serwety, również dla dzieci małych i dużych. Chętnie podejmę współpracę z osobami zainteresowanymi.

ula.unidex@wp.pl Tel: 403-205 – 4257 (2x)