10 Stycznia, 2016r.

10 Stycznia, 2016r.

                                NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

                            Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Łk 3,15-16.21-22

                          Ref: Pan ześle pokój swojemu ludowi

 

Celem przyjęcia chrztu jest udział w życiu samego Boga. Po chrzest wyciąga rękę ten, kto chce przekroczyć barierę śmierci, kto chce mieć pewność wiecznej przynależności do Boga. Dokonuje się to przez polanie lub zanurzenie człowieka w wodzie, z równoczesnym wypowiadaniem słów: „ja ciebie chrzczę /to znaczy zanurzam/ w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. W tym momencie serce człowieka zostaje nie tylko oczyszczone z wszelkiego grzechu, ale i wypełnione życiem Bożym. Innymi słowy, człowiek staje się święty. Ta świętość decyduje o naszym pokrewieństwie z Bogiem, stajemy się Jego dziećmi. Sama tajemnica jakiegokolwiek życia jest dla nas zakryta. Nie znamy ani tajemnicy życia ukrytej w nasieniu maku, ani tajemnicy życia promieniującej z paproci. Tym bardziej nie znamy tajemnicy życia Bożego. Co najwyżej obserwujemy, w pewnej mierze poznajemy, objawy życia oraz rządzące nim prawa. Jako dzieci Boże, razem z życiem nadprzyrodzonym otrzymujemy na chrzcie świętym pewne prawa, które wyróżniają nas spośród milionów ludzi nieochrzczonych. Te właśnie prawa odsłaniają nam rąbek tajemnicy owego życia, jakie Bóg w nas zapoczątkował. Pierwszym z nich jest prawo mówienia Bogu — „Ojcze”. Przez chrzest zmienia się stosunek Boga do nas. Uznaje On nas za swoje dzieci. Objawia nam siebie jako Ojca, i to zawsze dobrego Ojca, nawet wówczas, gdy my jako dzieci okażemy się tego niegodni. Od chrztu modlitwa ma charakter rozmowy rodzinnej. Prośby zanoszone do nieba nie mają nic z oficjalnych podań czekających na łaskawe załatwienie, lecz są bezpośrednim spotkaniem dziecka z Ojcem, które ma przystęp do swego Taty w każdym momencie dnia i nocy. W tym duchu należy odczytać modlitwę „Ojcze nasz”, najpiękniejszy wzór rozmowy Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem. Ochrzczony otrzymuje również prawo spożywania pokarmu nieśmiertelności. Życie Boże zapoczątkowane w człowieku na chrzcie ma się rozwijać i osiągać pełnię dojrzałości. Do tego jest potrzebny Boski pokarm ustanowiony przez Jezusa Chrystusa w Wieczerniku. Komunię świętą ma prawo przyjąć każdy, kto jest ochrzczony i nie stracił łaski uświęcającej. Wprawdzie w Kościele katolickim po chrzcie nie podaje się niemowlętom Komunii świętej, ale one mają już do niej prawo i tym się różnią od wszystkich nieochrzczonych. Z punktu widzenia praktycznego decyzję przyjęcia chrztu można uzasadnić przez pragnienie przystąpienia do stołu Pańskiego, na którym spoczywa pokarm dający życie wieczne. Trzecim prawem jest prawo do wsparcia ze strony wspólnoty kościelnej, która przyjmuje członka w swoje szeregi. Chrześcijanin należy do parafii, w której przyjął chrzest, i ta parafia odpowiedzialna jest za niego. On zaś ma wprawdzie wobec niej pewne obowiązki, ale również ma swoje prawa. Ta wspólnota ma go wspierać w rozwoju życia religijnego, ona też, gdyby zabrakło mu środków koniecznych do życia, ma obowiązek podzielić się z nim tym, co posiada. Wspólnie bowiem proszą Ojca „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Chleb zatem, którym dysponuje parafia, jest darem Ojca, udzielonym w odpowiedzi na ich modlitwę, i należy do wszystkich.

Czwarte prawo dotyczy dziedziczenia dóbr, jakie posiada nasz Ojciec niebieski. Każde dziecko ma prawo do udziału w dobrach swoich rodziców. Podobnie Bóg obiecuje swoim dzieciom dziedziczenie wszystkich Jego dóbr. A ponieważ cały świat jest Jego własnością, cały będzie i naszym dziedzictwem. Św. Paweł powiada, że będziemy sądzić nawet aniołów. Dopiero wtedy objawi się w pełni życie, jakie zapoczątkowała w nas łaska na chrzcie świętym. Tu na ziemi mamy już prawo mówić Bogu — „Ojcze”, mamy prawo uczestniczenia w przygotowanej przez Niego Eucharystycznej Uczcie, i możemy liczyć na wsparcie duchowe i materialne ze strony Kościoła. Natomiast biorąc pod uwagę przyszłość, czekamy na udział w szczęściu samego Boga.

 

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 9 stycznia

18:00 – ++ Róża i Hieronim Piwowarczyk oraz Władysław Borowiec

Niedziela, 10 stycznia – Niedziela Chrztu Pańskiego

8:00 – ++ Józefa i Franciszek Korczewski oraz Antoni Wojtowicz

9:30 – ++ Krystyna i Wiktor Wojcieszonek         – córka z rodziną

11:00 – ++ Marian Błach oraz zmarli z rodziny Błachów, Tarabaszów, Potrzeszczów i Piętków

11:00 – + Eugeniusz Sztupecki (1 rocz)

12:30 – Dziękczynna za łaski i o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla rodziny Hamryszczak

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Katarzyny i Piotra Urban w 25 rocznicę sakramentu małżenstwa

Poniedziałek, 11 stycznia

19:00 – ++ Aleksandra i Kazimierz Rybotyccy   – rodzina

19:00 – O pojednanie i uzdrowienie duchowe w rodzinie

Wtorek, 12 stycznia

19:00 – ++ Helen Eustachiwna i zmarli z rodziny Kowalewski i Andruszyn

19:00 – O nawrócenie i pojednanie w rodzinie

Środa, 13 stycznia

19:00 – ++ Anna, Antoni, Józef i Hendry Różnicki

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Baxterka, Wyliego i Mayi z okazji rocz. Chrztu św.                      – prababcia

Czwartek, 14 stycznia

9:00 – Za parafian

19:00 – Za parafian

Piątek, 15 stycznia

9:00 – ++ Józefa i Andrzej Musiał

19:00 – W intencji dziękczynnej Panu Bogu

Sobota, 16 stycznia

8:30 – ++ Włodzimierz, Jan i Marianna                     – Stasia

18:00 – ++ Apolonia i Józef Pyć              – córka z rodziną

Niedziela, 17 stycznia

8:00 – ++ Anna i Antoni Różnicki i zmarli z rodziny

9:30 – ++ Maria i Józef Kabut, Zofia i Stanisław Paszkiewicz              – przyjaciele

11:00 – O pogłębienie wiary dla dzieci, którzy przystąpili do I Komunii św. w zeszłym roku          – rodzice

12:30 – O szczęśliwe rozwiązanie dla Marty Horvath            – rodzice

19:00 – ++ Andrzej Lipski i zmarli z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące

LEKTORZY – 9-10 stycznia

18:00 – M. Łabinowicz, D. Topor, Z. Topor

8:00 – M. Pepłowski, A. Rudzińska, O. Pepłowski

9:30 – R. Przybylski, Organista, M. Domaradzki

11:00 – T. Nowak, S. Teresa, M. Sapielak

12:30 – E. Kiegler, S. Salome , A. Gurgul

19:00 – Lektorzy/ Młodzież

W NASZEJ WSPÓLNOCIE  

SPOTKANIE OPŁATKOWE Z KAPŁANAMI Z RADIA MARYJA I TV TRWAM – 24 STYCZNIA 2016

Serdecznie zapraszamy na spotkanie opłatkowe z kapłanami posługującymi w Radio Maryja i TV Trwam. Program spotkania jest następujący: uroczysta Msza święta o godz. 12:30 pm, gorący posiłek w sali parafialnej, występy naszych młodych tancerzy, okazja do zadawania pytań. W spotkaniu wezmą też udział specjalni goście z Polski: z Kancelarii Prezydenta RP oraz Sejmu RP. Będzie okazja do miłego spędzenia czasu w braterskiej atmosferze oraz pogłębienia wiedzy na temat zmian zachodzących w naszej Ojczyźnie. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich naszych parafian. Data: niedziela, 24 stycznia 2016 roku. Bilety: $ 35.00. od osoby do nabycia w biurze i sali parafialnej.

 

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA

Zgodnie z polską tradycją w pierwszych tygodniach Nowego Roku 2016 będziemy odwiedzać rodziny w ramach kolędy, ale tylko na indywidualne zaproszenie. Karty – zgłoszenia na kolędę wyłożone są przy biuletynach.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH

Przez najbliższy tydzień od 10 do 17 stycznia Rodzina Wandy i Kazimierza Sujata będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych.

KOPERTY NA OFIARY NA 2016 ROK

W przedsionku kościoła znajdują się zestawy kopert na ofiary składane w ciągu roku podczas niedzielnej kolekty. Koperty ułożone są według numeracji z nazwiskiem i imieniem ofiarodawcy. Jeśli ktoś z parafian chciałby używać kopert, to prosimy o zgłoszenie się do biura parafialnego. Na podstawie składanych ofiar w kopertach wydajemy zaświadczenia do rozliczeń podatkowych po Nowym Roku. Serdecznie dziękujemy za złożone ofiary w mijającym roku – Bóg zapłać ! Osoby: Feliks Osiński i Joanna Borys proszone są o odebranie swoich kopert w biurze parafialnym

PODZIĘKOWANIE OD MINISTRANTÓW

Serdecznie dziękujemy wszystkim parafianom, którzy dali wolne dotacje dla grupy ministrantów za rozprowadzenie kredy i kadzidła.

Ministranci zebrali sumę w wysokości $ 1640. Bóg zapłać!

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE

Nadchodzi czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2016. Prosimy o potwierdzenie kontynuacji swych reklam do 31 stycznia, 2016r. Serdecznie dziękujemy sponsorom naszego biuletynu – Bóg zapłać !

KAWIARENKA

W miesiącu stycznia kawiarenkę przygotowuje grupa młodzieży udająca się na Światowe dni Młodzieży w Polsce. Zapraszamy.           

BIBLIOTEKA PARAFIALNA

Biblioteka wznowi swoją działalność 10 stycznia.

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

W niedzielę 10 stycznia, po Mszy św. o godzinie 11: 00 odbędzie się w kościele zebranie dzieci, młodzieży i rodziców należących do Rycerstwa Niepokalanej. Serdecznie zapraszamy, szczególnie nowych członków Rycerstwa.

JASEŁKA 2016

Jasełka pt. „JA CIEBIE CHRZCZĘ” nawiązują do doniosłego wydarzenia u zarania dziejów naszego Narodu, nawiązują do 1050 Rocznicy Chrztu Polski w 966 roku. Chrzest Polski „nadał naszemu Narodowi imię własne, stworzył wyższą tożsamość, nadał mu duchowość chrześcijańską” – powiedział Arcybiskub Stanisław Gądecki. Zapraszamy całą Polonię, całe rodziny, aby – wraz z wielkimi bohaterami Polski, krzewiącymi kulturę chrześcijańską i broniacymi chrześcijaństwa, kiedy zachodziła potrzeba, kiedy nadchodziło zagrożenie – przeżywać historię Bożego Narodzenia w połączeniu z historią Narodu polskiego. Towarzyszyć nam będą też narodowe tańce polskie w wykonaniu Zespołów: GAICZEK, KRAKUSY, POLANIE, MŁODZI DUCHEM, MAZOVIA oraz śpiewy solistki i chórku LAETARE.

Serdecznie zapraszamy na JASEŁKA – w niedzielę, 17 stycznia do Domu Polskiego na godzinę 15:30! Bilety: dorośli: $10, dzieci: $5 (powyżej 5 lat)

Z ŻYCIA POLONII

PODZIĘKOWANIA OD ZESPOŁU „MAZOVIA”

Podziękowanie dla Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Calgary oraz Polonia Foundation in Alberta za dotacje  i wsparcie  zespołu Mazovia abyśmy mogli tańcem i śpiewem promować tradycje Polskie.  Składa Zarząd zespołu „Mazovia”

Zespół „Mazovia” dziękuje wszystkim przybyłym  gościom, którzy swoją obecnością i zabawą na balu sylwestrowym  pomogli wesprzeć nasz zespół. Podziękowania również dla Księży za udostępnienie sali, rodzicom i wolontariuszom za pomoc i zaangażowanie oraz za prace przy organizowaniu  balu. Składa zarząd  zespołu ” Mazovia ”

SPOTKANIE I LUNCH DLA POLSKO KANADYJSKIEGO KLUBU SENIORÓW

Zapraszamy członków Klubu Seniorów na lunch, który odbędzie się w sali parafialnej 13 stycznia o godzinie 12:00.

ZABAWA WALENTYKOWA

Komitet Rodzicielski Polskiej Szkoły im. św. Jana Pawła II zaprasza na Zabawę Walentynkową w sobotę 6 lutego do sali parafialnej. Bilety w cenie $ 55.00 od osoby są dostępne od przyszłej niedzieli (17 stycznia) w sali parafialnej po Mszach św. Kontakt: Lucyna 403-366-4481.

STOWARZYSZENIE POLSKO – KANADYJSKIE W CALGARY

Zaprasza wszystkich chętnych na spotkanie w ramach „Kawa z tematem” w dniu 29 stycznia 2016 r. Dr. M. Broniewski będzie mówić na temat: „50 lat po zakończeniu Soboru Watykańskiego II”.

Prezentacja odbędzie się w Domu Polskim, w Sali Kombatanta i zacznie się punktualnie o 19:00. Od godziny 18:00 serwujemy kawę, herbatę napitki.

 

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE I STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW, KOŁO #18

Zapraszają całą Polonię na tradycyjny Opłatek Polonijny. To środowiskowe spotkanie w duchu radości świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku odbędzie się dzisiaj w niedzielę, 10 stycznia 2016 o godz.15.00 w Domu Polskim. W programie, obok podzielenia się świątecznym Opłatkiem, obiad z lampką wina, część artystyczna i wspólne kolędowanie. Bilety w cenie $15.00 dla członków obydwu Stowarzyszeń i $20.00 dla osób nie zrzeszonych w tych Stowarzyszeniach.

ZEBRANIE SPK KOŁA #18

Zapraszam wszystkich członków na miesięczne zebranie naszego Koła SPK Nr 18, w dniu 17 stycznia 2016 r. w Domu Polskim. Z uwagi na krótki czas zebrania (Jasełka po Zebraniu) – proszę o punktualne przybycie. Proszę o opłacenie składek członkowskich na 2016 rok przed zebraniem.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

CRACOVIA DELI & FOOD MARKET

Przyjmiemy ludzi do pracy na cały lub 1/2 etatu. O więcej informacji prosimy dzwonić pod numer telefonu 403-252-0170 lub skontaktować się w sklepie. (1x)

GRUPA „NADZIEJA”

Jeśli uważasz, że masz problem z nadużywaniem alkoholu, nie jesteś odosobniony. W każdy czwartek o godz. 19:30 odbywają się spotkania dla kobiet i mężczyzn w salce przy Kościele St. Joseph 640 – 19 Ave NW. Serdecznie zapraszamy. (5x)

FIRST AID & CPR COURSES Instruktorka pierwszej pomocy oferuje kursy Red Cross First Aid & CPR. Kursy odbywaja sie raz w miesiacu, w weekend, NW Calgary (Brentwood). Najblizszy kurs odbedzie sie : 23-24 Stycznia, 2016. Certyfikaty sa wydawane bezposrednio po ukonczeniu kursu. Przystepne ceny, duzo cwiczen praktycznych z manekinami, materialy w cenie kursu. Celem uzyskania szczegolow oraz kolejnych dat kursow prosze o kontakt: Joanna Mycek, Red Cross First Aid Instructor e-mail: joannamycek87@gmail.com, phone: 403- 999- 4775 (2x)

PRACA

Potrzebne są panie do pracy w sprzątaniu. Proszę dzwonić pod telefon 403-663-9886. Zostawiać wiadomość można po polsku lub angielsku. (12x)