1 maja, 2016

1 maja, 2016

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 30 kwietnia

18:00 – + Maria Jung (17 rocz)                       – siostrzenica

Niedziela, 1 maja

8:00 – O Boże błogosławieństwo dla Adama Rębosz w dniu Urodzin          – żona i dzieci

9:30 – W intencji Ojczyzny, Radio Maryja i TV Trwam

11:00 – O Boże błogosławieństwo i łaski dla Anny z okazji Urodzin

12:30 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Anny Kułach z okazji Urodzin           – R. Piekut

12:30 – Za Ojczyznę – Konstytucja 3 maja           -SPK koło #18

19:00 – +Teresa Skóra (3 rocz)                          – mąż

Poniedziałek , 2 maja

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Stephanie i Wiktora w 1 rocz. Sakramentu małżeństwa           – mama i siostra

19:00 – + Danuta Szala

Wtorek, 3 maja – Uroczystość NMP Królowej Polski

19:00 – O łaski potrzebne dla Marii w dniu imienin i błogosławieństwo Boże dla Polski

19:00 – O nawrócenie i pojednanie w rodzinie

Środa, 4 maja

19:00 – ++ Ludwig Kryczmanik i zmarli z rodziny

19:00 – + Maria Jung (17 rocz)     – siostrzenica z rodziną

Czwartek, 5 maja

19:00 – ++ Apolonia Połkośnik i Teresa Jurgielewicz

19:00 – + Józefa Kurzydło

Piątek, 6 maja

9:00 – O szybki powrór do zdrowia dla Niny     – rodzina

19:00 – ++ Helena i Lucjan Sienkiewicz

Sobota, 7 maja

8:30 – + Józef Pona                         – córka

18:00 – + Małgorzata Grabowska

Niedziela, 8 maja – Wniebowstąpienie Pańskie

8:00 – ++ Maria Turska i zmarli z rodziny            – dzieci

9:30 – + Izydor Waśniewski

11:00 – ++ Józef i Cecylia Zelazowski         – córka z rodziną

12:30 – + Bogdan Wysocki (1 rocz)             – brat z rodziną

19:00 – + Piotr Nowak                                 – córka z rodziną

 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

 

Dz 15,1-2.22-29; Ap 21,10-14.22-23; J 14,23-29

Ref: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże

Trwa dyskusja podczas wydarzenia nazywanego Ostatnią Wieczerzą. Po pytaniach Tomasza i Filipa, kolejne pytanie nasunęło się Judzie, dlaczego Jezus objawi się uczniom, którzy Go znają, a nie światu, który Go nie zna lub nie rozumie. Zapowiedź odejścia do Ojca i bliskich zdarzeń związanych ze zdradą Judasza, zaparciem Piotra i poczuciem osamotnienia była przyczyną wyjaśnienia roli Ducha Świętego, Pocieszyciela, który podobnie jak Syn Boży ułatwi uczniom zrozumienie nauki i czynów Jezusa. W kulturze judaistycznej istniało przekonanie, że Bóg objawił się tylko ludowi Izraelskiemu. Nauczyciele judaistyczni mówili o Bogu obecnym w szczególny sposób pośród studiujących Jego Prawo. Jezus mówi o Bogu, który zamieszka na stałe w każdym wierzącym i uczyni go indywidualną świątynią Jego obecności. „Stary Testament nauczał, że Bóg mieszkał w swojej świątyni i pośród swojego ludu, Jego prawa zostały zapisane w sercach wiernych Mu ludzi oraz Jego Duch działał przez Jego proroków.” Duch Święty będzie działał nie tylko przez proroków, ale przez każdego, kto uwierzy w Syna Bożego. To oni, uczniowie i apostołowie, objawią Syna Bożego światu. Jezus objawi się im na nowo jako Duch Chrystusowy. Uczniowie będą uczyć się życia w Duchu Świętym, bo tylko takie życie poznają ci, którzy uwierzą w Jezusa, chociaż nigdy Go nie widzieli. Obecność miłującego Ojca i Syna Boga przez Ducha w każdym człowieku, który ufnie spoczął w Bogu objawi się przez pouczenie i przypomnienie całego ziemskiego życia Jezusa, tego, czego nauczał i co czynił. Nauczanie polega na wyjaśnianiu i dalszym rozwijaniu słów i zdarzeń. Ważnym sposobem starożytnego nauczania było pamięciowe przyswajanie wypowiedzi i tekstów. Przypominanie odnosi się do zrozumienia nauki i czynów Jezusa. Duch Pocieszyciel nie przyniesie nauki niezależnej od objawienia udzielonego w Jezusie. Duch Boży będzie mówił do uczniów wpatrzonych w Syna Bożego i naśladujących Go. Pokój Jezusa pomniejsza i usuwa lęk oraz trwogę. Pokój Boży opisywany w Nowym Testamencie potwierdza usprawiedliwienie przez wiarę. Pokój Boży, staje nawet ponad sumieniem: „O nic się nie martwcie, lecz w każdej modlitwie i prośbie niech wasze potrzeby będą z wdzięcznością przedstawiane Bogu. A pokój Boży, ogarniający każdą myśl, będzie strzegł waszych serc i waszych dążeń w Chrystusie Jezusie”. Pokój Boga, pokój Syna odnosi się do zbawienia wiecznego oraz rozwoju, wzrostu wiary uczniów. Pokój Boży wraz ze sprawiedliwością i radością w Duchu Świętym mówi o przemieniającym człowieka spotkaniu z Jezusem, rozpoczynającym jego drogę z Nim. Na tej drodze: „Bóg pokoju uświęcił was.”

Uroczystość NMP Królowej Polski – 3 maja

Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski kieruje nasze serca do jasnogórskiego tronu łaski. W wielu domach jest także Jej obraz. To naturalne, bo każdy uczeń Chrystusa zna także Jego Matkę, Maryję. Dzisiejszy obchód liturgiczny został ustanowiony na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Wyraża wiarę narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Maryi. Natomiast swoimi korzeniami tkwi w ważnych wydarzeniach z historii Polski. Chodzi o obronę Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., śluby króla Jana Kazimierza – powierzenie królestwa opiece Matki Bożej, a także uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Szczególne związanie kultu Królowej Korony Polskiej z Jasną Górą nastąpiło 8 września 1717 r., kiedy to dokonano koronacji jasnogórskiego obrazu, co uznano za koronację Maryi na Królową Polski. Teksty czytań mszalnych wskazują na Maryję, która jest dla nas Orędowniczką, Pośredniczką, Pocieszycielką. Tak często szukamy Jej pomocy i uciekamy się pod Jej obronę. Obecna na Golgocie pod krzyżem swego Syna uczy nas, że można wytrwać ciężkich chwilach życia, broniąc w sercach wiary, nadziei i miłości.  Dla wszystkich zamieszkujących naszą Ojczyznę, a także dla wszystkich wierzących Polaków, 3 maja jest dniem radości. Nie tylko dlatego, że mamy Królową, ale także dlatego że jest Ona Matką. Świadomość macierzyńskiej opieki sprawia, że czujemy się pewniejsi w tym zagubionym świecie. Możemy w chwilach radości, jak również w zwątpieniu, kryzysach wiary czy nocy ciemnej zwracać się do Maryi, zawierzając się Jej nieustanych do nemu wstawiennictwu. Dzięki temu Syn Boży może udzielać nam wszelkich łask niezbędnych do pielgrzymowania po drogach codzienności. Możemy więc przychodzić do naszej matki pełni ufności, radości i miłości. Świadomość wstawiennictwa Maryi sprawia, że idziemy przez życie pewniej. Kościół jest naszym domem, a w tym domu jest Matka Boga. Jednakże słowa te mogą stać się również wytartym frazesem, na który już nikt nie reaguje. Skąd więc czerpać świeżość wiary? Z codzienności przepojonej Bożą obecnością w słowie, sakramentach, wydarzeniach. Niezwykłe uniesienia duchowe, wspaniałe celebracje liturgiczne są potrzebne, ale w momentach szczególnych. Natomiast prostota życia napełnionego Ewangelią jest niezbędna w każdym dniu i w każdym chrześcijańskim domu. I o tym warto pamiętać szczególnie w dniu Królowej Polski. Dzisiaj w sposób szczególny wpatrujemy się w Nią prosząc w modlitwie nie tylko za naszą Ojczyznę, ale za wszystkich ludzi oddających Jej cześć „Pobożność maryjna jest istotnym elementem życia duchowego. Nie zapominajmy zwracać się z ufnością do Maryi, a Ona na pewno będzie się wstawiać za nami u swego Syna”

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! Miej w opiece naród cały, Który żyje dla Twej chwały, Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

LEKTORZY – 30 kwietnia – 1 maja

18:00 – J. Bogusławska, S. Teresa, M. Domaradzki

8:00 – M. Edgar, M. Sobczak, A. Rudzińska

9:30 – R. Przybylski, M. Kulaga, J. Pietrzak

11:00 – M. Kaczan, Laetare, M. Łabinowicz

12:30 – E. Kiegler, M. Iskra, J. Kraska

19:00 – Lektorzy

 

W NASZEJ WSPÓLNOCIE      

TOGETHER IN ACTION – 2016

Dziękujemy za złożone dotychczas ofiary w wysokości $20,842.00 na cele charytatywne diecezji Calgary. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $31,611.84. Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church z dopisem w memo: TOGETHER IN ACTION. W dalszym ciągu serdecznie prosimy o ofiary na ten cel !

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH

Przez najbliższy tydzień od 1 do 8 maja Rodzina Barbary i Bogdana Mielcarek będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych.

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

W tym tygodniu 6 maja przypada pierwszy piątek miesiąca, dlatego zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 9:30 rano do 19:00. W tym dniu z posługą sakramentalną odwiedzamy chorych i starszych parafian. Wszystkich, którzy pragną odwiedzin z posługą sakramentalną kapłana, prosimy poinformować biuro parafialne.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

W sobotę 7 maja przypada pierwsza sobota miesiąca, dlatego zapraszamy na nabożeństwo majowe o godzinie 17:15 podczas którego odmawiamy różaniec i Litanię Loretańską.

NABOŻEŃSTWA MAJOWE

Zapraszamy na nabożeństwa majowe po każdej Mszy św. wieczornej, podczas którego śpiewamy Litanię Loretańską przed Najświętszym Sakramentem.

Zapraszamy wszystkie dzieci w każdą środę na godz. 18:30

ŚWIĘCENIA DIAKONATU

We wtorek 17, maja trzech diakonów Towarzystwa Chrystusowego otrzyma święcenia kapłańskie w Poznaniu. Każdy z nowo wyświęconych kapłanów odprawi w czerwcu 15 Mszy św. w podanych przez Was zbiorowych intencjach mszalnych. Intencje i ofiary można składać w biurze parafialnym albo przesłać na podany adres: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, Poland. Koperty z dodatkową informacją znajdują się obok biuletynów.

Wpłaty można dokonać również kartą płatniczą poprzez stronę internetową: www.przyjaciele.chrystusowcy.pl

RÓŻE DO ŻYCIA – AKCJA RYCERZY KOLUMBA.

Po wszystkich Mszach św. w czasie weekendu Dnia Matki (sobota 7 maja i niedziela 8 maja), Rycerze Kolumba będą prosili o poparcie dla programu „Prawo do Życia”. Każda donacja będzie uhonorowana specjalnym znaczkiem z wyszytą różą. Prosimy o hojne poparcie.

KAWIARENKA

W tym miesiącu zespoły „Polanie” i „Krakusy” zapraszają do kawiarenki parafialnej. Gwarantujemy świetną kawę, pyszne ciasta oraz gorący lunch. Poranną kawę umilą występy zespołów.

PIERWSZA KOMUNIA ŚW.

W niedzielę 22 maja o godz. 2:00pm odbędzie się Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Zapraszamy na spotkania w wyznaczone dni:

– Środa , 4 maja – próba dzieci w kościele 5:15pm

– Środa 11 maja   – próba dzieci w kościele 5:15pm

– Poniedziałek 16 maja i wtorek 17 maja spotkanie indywidualne rodziców i dziecka z Ks. Proboszczem od 3:00pm

– Sobota, 21 maja o godz. 10:00am spowiedź dla dzieci przystępujących do I Komunii św., a także dla rodziców i członków ich rodzin. Od poniedziałku 23 maja do czwartku 26 maja tzw. „Biały Tydzień”.

KRUCJATA MODLITWY W OBRONIE POCZĘTYCH DZIECI

Organizatorzy KRUCJATY, związani z tygodnikiem katolickim Źródło, serdecznie zachęcają do włączania się w KRUCJATĘ MODLITWY- w duchu wdzięczności za ogrom łask udzielonych dziełu obrony życia człowieka w minionych 35 latach, ufni we Wszechmoc Trójjedynego Boga i przemożne Wstawiennictwo Matki Bożej i proponują wspólną modlitwę w następujących intencjach: przebłagalnej: za grzechy przeciw życiu człowieka, popełnione w naszej Ojczyźnie; dziękczynnej: za wielkie dobro, jakiego doświadczyliśmy, a w szczególności za uratowanie dzieci, ocalone sumienia matek i ojców oraz pracowników służby zdrowia; za wprowadzenie prawodawstwa chroniącego życie nienarodzonych; błagalnej: o dalszy wzrost szacunku wobec życia człowieka nienarodzonego, chorego, w podeszlym wieku. Wiecej informacji: email: modlitwa@krucjata.org.www.kochamykazdedziecko.pl

ZARZĄD FUNDACJI IM. ŚW. BRATA ALBERTA

Serdecznie prosi wszystkich Parafian o poparcie naszej comiesięcznej zbiórki pieniężnej na rzecz ośrodków, którym pomagamy w Polsce.  Członkowie Zarządu będą dyżurować w sali parafialnej w niedzielę 1 maja po dziennych Mszach świętych.  Dziękujemy wszystkim naszym dotychczasowym ofiarodawcom. Bóg zapłać! Przy stoliku Fundacji będzie można również kupić bilety na degustacje piwa, która odbędzie się w CRAFT Beer Market 12 maja od godziny 18:30.  W cenie biletu ($25) degustacja 6 gatunków piw po 4 uncje każde.  Dochód z tej akcji przeznaczony jest na pomoc dla Domu Samotnej Matki w Kiekrzu.  Zapraszamy!

PASTORAL CARE TEAM

Parafia M.B.K.P zaprasza wszystkich parafian w miarę czasu i z otwartym sercem do modlitw za życie przed kliniką aborcyjną w Calgary, 2431 – 5 Ave N.W. Dyżur naszej parafii jest w każdy piątek od godz. 9:00 do 10:00am.

 

Z ŻYCIA POLONII

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE ORAZ STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW, KOŁO #18

Zapraszają Polonię na uroczystą akademię, upamiętniającą kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-Maja. Akademia, w której wezmą udział zespoły i grupy artystyczne naszego środowiska polonijnego oraz uczniowie Szkoły Polskiej im.św. Jana Pawła II, odbędzie się dzisiaj w niedzielę, 1 maja o godz.14:30 w Domu Polskim.

KOMUNIKAT SPK KOŁA NR 18 W CALGARY

W dniu 7 maja o godz. 11.00 zapraszamy obok Ratusza Miejskiego w Calgary na uroczyste wciągnięcie polskiej flagi na maszt z okazji proklamowania przez Prezydenta Miasta Calgary Dnia Emigranta Polskiego oraz Dnia Konstytucji 3-go Maja. W dniu 15 maja 2016 r. zapraszamy w mundurach na uroczystą Mszę Św. o godz.12.30 do Kościoła MBKP w Rocznicę Bitwy pod Monte Cassino. (Zebranie odwołane w tym dniu). Uwaga: Zebranie ogólne przeniesione na dzień 5 czerwca

ZESPOŁY „KRAKUSY” I POLANIE”

Serdecznie dziękują wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznej Zabawie Wiosennej. Dziękujemy rownież księżom za udostępnienie sali, jak również Jarkowi Pelc i Mirkowi Syp za użyczenie nam swoich kulinarnych i muzycznych talentów. Sukces tego przedsięwzięcia zawdzięczamy także rodzicom, tancerzom oraz sponsorom: Robert Nawrocki, Piotr Górecki Massage Therapy, Jagoda Górecki Unique Touch Easthetics, Kings Bakery, Old Fashion Meat and Deli, Polcan Meat Products & Delicatessen , European Meat & Deli Cracovia Ltd, Frank’s European Bakery Ltd. Dochód z zabawy przeznaczony będzie na rozwój naszych zespołów.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

WAKACJE W B.C Można wynająć na dowolny okres pół domu. Dom całkowicie wyposażony, piękna okolica blisko jeziora Kootenay Lake z plażą w Twin Bay. Można ze sobą zabrać psa.

Inf:403-540-7736 (18x)

PRACA Zatrudnię do sprzątania wieczorami przez 7 razy w tygodniu. Proszę dzwonić po więcej informacji:

403-540-7736 (1x)

PRACA Poszukuję opiekunki dla rocznej dziewczynki na 5 dni w tygodniu. Dzielnica Mountview. Tel: 403-471-8212. (2x)

PRACA Poszukuję panie do sprzątania domów. Zainteresowane osoby proszę dzwonić. Tel: 403-247-1251 (2x)

PRACA Potrzebne kobiety do sprzątania domów. Dobre warunki i wynagrodzenie. Przejazdy między domami wliczone w czas pracy. Stawka początkowa od $14.50 do $15.00 w zależności od doświadczenia. Pozwolenie na pracę konieczne. Tel: 403-803-1747 (3x)

WYNAJMĘ APARTAMENT Apartament 73 m2, 3 pokoje, loggia, schowek. Widok na park. Na terenie ogrodzonego budynku windy, basen, siłownia, korty tenisowe, pralnia, pokój spotkań, sala imprezowa, przydzielony parking. Koło domu przystanki tranzytu. Lokalizacja:  Calgary – Dalhousie NW.  Tel: 403-680-5480.(4x)

POSZUKUJĘ OPIEKUNKI Dla dwójki dzieci w wieku 2 i 4 latka, dwa razy w tygodniu. Dzielnica Bowness NW.

Tel:403-618-7403 (1x)

GRUPA „NADZIEJA” Jeśli uważasz, że masz problem z nadużywaniem alkoholu, nie jesteś odosobniony. W każdy czwartek o godz. 19:30 odbywają się spotkania dla kobiet i mężczyzn w salce przy Kościele St. Joseph 640 – 19 Ave NW. Serdecznie zapraszamy. (12x)