3 -10 lipiec

3 -10 lipiec

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 2 lipca – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Kodeńskiej, Matki Jedności

18:00 – W intencji Ojczyzny, Radio Maryja i TV Trwam

Niedziela, 3 lipca

8:00 – ++ Za zmarłych z rodziny Tkaczyków, Chrobaków i Józef Babiak

9:30 – + Renata Kułach (30 rocz)                           – rodzice

11:00 – O Boże błogosławieństwo dla Marty i Michała oraz Asi i Rajana w rocznicę sakramentu małżeństwa

– rodzice

11:00 – O Boże błogosławieństwo dla wszystkich grup udających się na SDM

12:30 –+ Józef Miś (30 rocz)

19:00 – + Robert Jerzy Śniadała (8 rocz

Poniedziałek, 4 lipca – Dzień powszedni

19:00 – + Antoni Bołonkowski (6 rocz)                – rodzina

Wtorek, 5 lipca – Dzień powszedni

19:00 – O nawrócenie i pojednanie w rodzinie

19:00 – ++ Jan, Maria, Jan, Katarzyna, Mikołaj, Jan, Leon i Kazimierz             – rodz. Hanus

Środa, 6 lipcaWspomnienie Marii Teresy Ledóchowskiej, Dziewicy          

19:00 – + Eugenia Surwiło (3 rocz)                             – dzieci

Czwartek, 7 lipca – Dzień powszedni

19:00 – + Ewa Cichowlas                                 – mąż i dzieci

Piątek, 8 lipca – Wspomnienie św Jana z Dukli, Prezbitera

19:00 – ++ Za zmarłych z rodziny Czuba i Kruk

Sobota, 9 lipca – Dzień powszedni

18:00 – ++ Janina i Stefan Kozieł i zmarli z rodziny

Niedziela, 10 lipca

8:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Sebastiana i jego rodziny         – babcia

9:30 – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i dalszą opiekę dla rodziny Mazur     – A. Mazur

11:00 – + Eugeniusz Sztupecki

12:30 – + Krystyna                                   – grono przyjaciół

19:00 – ++ Bronisław, Eugenia i Tadeusz Moliński      – rodzina

Poniedziałek, 11 lipca – Święto św. Benedykta, Opata, Patrona Europy

19:00 – W intencji Parafian

Wtorek, 12 lipca – Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, Biskupa i Męczennika

19:00 – ++ Paweł Niemczyk i Wojciech Studziński

Środa, 13 lipca – Wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

19:00 – + Edwarda Swistek                         – Josse Bażant

Czwartek, 14 lipca – Dzień Powszedni

19:00 – ++ Franciszek Rapacz i Barbara Krupa

Piątek, 15 lipca – Wspomnienie św. Bonawentury, Biskupa i Doktora Kościoła

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Tadeusza i Małgorzaty Borecki z okazji 26 rocz. Sakramentu małżeństwa                                                                 – mama

Sobota, 16 lipca – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

18:00 – ++ Maria i Bronisław Lange i Wanda Adamska-Bronowicz

Niedziela, 17 lipca

8:00 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla mamy           – syn i córka

9:30 – ++ Stanisława i Józef

11:00 – + Zygmunt Pabian                              – przyjaciele

12:30 – O łaskę i siły dla syna by odrzucił zło     – mama

19:00 – O Boże błogosławieństwo dla córki i jej męża w rocznicę ślubu małżeńskiego                               – mama

LEKTORZY – 2-3 lipca

18:00 – M. Łabinowicz, S. Teresa, M. Łabinowicz

8:00 – A. Rudzińska, A. Rudzińska, A. Rudzińska

9:30 – P. Adamski, A. Wojciechowska, J. Kraska

11:00 – M. Sobczak, A. Zyro, M. Sobczak

12:30 – J. Miazga, A. Zyro, T. Miazga

19:00 – M. Domaradzki, A. Wojciechowska, M. Domaradzki

LEKTORZY – 9-10 lipca

18:00 – V. Kanaszyc, A. Rudzińska, V. Kanaszyc

8:00 – M. Edgar, M. Sobczak, M. Edgar

9:30 – J. Kraska, S. Teresa, J. Kraska

11:00 – T. Nowak, M. Kulaga, O. Pietras

12:30 – W. Potocka, A. Zyro, M. Domaradzki

19:00 – S. Teresa, S. Teresa, S. Teresa

 

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

3 lipca, 2016

Iz 66,10-14c; Ga 6,14-18; Łk 10,1-12.17-20

Ref: Niech cała ziemia chwali swego Boga

W rzadko którym fragmencie Pisma św. lepiej widać, jak Bóg ceni i szanuje człowieka, zapraszając go do współpracy w swoim dziele. Bóg w swoim żniwie, czyli dziele głoszenia Ewangelii i zbawienia człowieka, nie chce obyć się bez nas, lecz korzysta z naszego zaangażowania. Uwzględnia przy tym wszystkie uwarunkowania i właściwości ludzkiej natury. Wie na przykład, że źle się pracuje w pojedynkę, więc wysyła uczniów po dwóch, aby się wzajemnie wspierali i mobilizowali. Wie, że grozi im pokusa dostosowania się do praw i zwyczajów, jakimi rządzi się świat, dlatego każe im iść jak owce między wilki, rezygnując ze wszystkich ludzkich zabezpieczeń, bo „kto mieczem wojuje, od miecza ginie”; lepszym orężem jest pokój, a zabezpieczeniem wiara. Wie, że łatwo zbacza się z obranej drogi i rozprasza na różne cele, i dlatego każe się skoncentrować na jednym. Wie, że zbytnia troska o środki do pracy, przeszkadza nieraz samej pracy i powoduje jej bezowocność, więc wymaga ubóstwa. Wie, że człowiek lubi gonić za popularnością, odmianą i jest niecierpliwy, więc każe trzymać się jednego miejsca, dopóki nie skończą zadania, a gdy praca nie rokuje nadziei na owoce, każe nie tracić czasu. Wie wreszcie, że człowiek lubi oglądać owoce swojej pracy, więc pozwala się nimi cieszyć, ale z zastrzeżeniem, że więź wiary i miłości z Jezusem jest ważniejsza. W tym wszystkim widać wielką troskę Jezusa o swoich uczniów i owocność ich pracy. Nie chce im robić złudzeń, lecz lojalnie ostrzega o trudnościach: że nie będą przyjmowani, że ludzie będą ich atakować i nie pozostawią w spokoju. Nie obiecuje im też zysku ani wielkiej zapłaty. Ale też i nie dla zysku ich posyła. Najważniejsze jest zadanie: głoszenie Ewangelii, wsparte znakami Bożej miłości i opieki. Jedno jest od drugiego nieodłączne. Bóg jest Bogiem miłości i dobroci, troszczy się o swoje dzieci. Cudy uzdrowień fizycznych i duchowych, są znakiem wyzwolenia z gorszych i groźniejszych tarapatów: z grzechu. A wszystko to zapowiada zbliżanie się Królestwa Bożego. Ewangelia, czyli Dobra Nowina, to właśnie ogłaszanie tej radosnej wiadomości: Bóg o was nie zapomniał! Pomimo waszych grzechów, kocha was tak bardzo, że daje wam dostęp do swego Królestwa. Kto zaufa Chrystusowi znajdzie w Nim zbawienie, pomoc, przebaczenie i pokój. Żeby przyjąć tę Dobrą Nowinę, trzeba być godnym pokoju, tzn. ufać Bogu. Jezus nie wymagał, aby ludzie od razu w Niego uwierzyli. On wymagał, aby wierzyli Bogu, Pismu św., proroctwom. A jeśli ktoś szczerze ufa Bogu i naprawdę wierzy w Jego Słowo, wtedy przyjmie też i Chrystusa z Jego posłannictwem. Albowiem Chrystus głosił to samo co Bóg w objawieniu starotestamentalnym, z tą jednak różnicą, że Stary Testament obiecywał i zapowiadał, a Chrystus wypełniał i realizował. Ukazywał także pełny sens tego, co jeszcze nie do końca jasne było w Starym Przymierzu. Robił to stawiając właściwe akcenty na poszczególne tematy, przykazania, przepisy i wymagania Bożego prawa. I w tym posłannictwie mają współuczestniczyć uczniowie Jezusa – nie tylko ci pierwsi, przed dwoma tysiącami lat, ale i ci współcześni, żyjący dziś wśród nas. I my powinniśmy znaleźć się w ich liczbie, bo żniwo jest bardzo wielkie, a robotników ciągle mało.

 

XV NIEDZIELA ZWYKŁA

10 lipca, 2016

Pwt 30,10-14; Kol 1,15-20; Łk 10,25-37

Ref: Ożyje serce szukających Boga.

Św. Łukasz jest autorem Nowego Testamentu najczęściej kojarzonym z miłosierdziem. Był przecież lekarzem, więc ludzkie niedole towarzyszyły mu niemal każdego dnia. W Jego Ewangelii bardzo częsty jest motyw cierpienia. Znajdujemy w niej opisy uzdrowień niemego (Łk 11, 14), kobiety z krzywym kręgosłupem (Łk 13, 10-16) i teściowej Szymona Piotra (Łk 4, 38-39). Ewangelista opisuje też wypędzenie złych duchów z opętanego (Łk 4, 33-35). Jednak do najpiękniejszych kart jego Ewangelii należą przypowieści ukazujące Bożą dobroć. Wśród nich między innymi: o zagubionej owcy (Łk 15, 3-7); o drachmie (Łk 15, 8-10); zwłaszcza zaś o synu marnotrawnym (Łk 15, 11-32). Jego Ewangelię zamykają dwa szczególne fragmenty: modlitwa Chrystusa na krzyżu za prześladowców (Łk 23, 34) oraz obietnica zbawienia dana łotrowi umierającemu na Golgocie (Łk 23, 39-43). Wspólnym mianownikiem tych wszystkich fragmentów jest tajemnica miłosierdzia. Bóg za sprawą Łukasza jest przedstawiony jako Ojciec nie tylko zdolny do przebaczenia, ale nawet wykazujący inicjatywę. To On czeka na nawrócenie swoich dzieci. Jego miłość nie tyle jest konsekwencją ludzkiej skruchy, ile ją uprzedza. Św. Łukasz napisał swe dzieło dla wyznawców Chrystusa, pochodzących spoza kręgu judaistycznego. Dlatego tak bardzo akcentuje uniwersalizm zbawienia, na które każdy ma szansę, jeśli tylko nawróci się na drogę prawa. Dzisiejsza perykopa ewangeliczna wpisuje się w Dobrą Nowinę o Miłosierdziu. Oto spotykamy Samarytanina, który pochylił się nad człowiekiem napadniętym. Jednak we fragmencie Ewangelii z dzisiejszej niedzieli odkrywa się przed słuchaczami zupełnie inna perspektywa. Miłosierdzie staje się nie tylko przymiotem Bożym, ale także obowiązkiem każdego chrześcijanina. Chrystus łamie kolejny stereotyp: w przykazaniu miłości bliźniego wiara zaczyna nabierać społecznego wymiaru. Już nikt nie może powiedzieć, że jednocześnie kocha Boga i nienawidzi swoich sąsiadów. To by oznaczało fatalną interpretację chrześcijaństwa. Bardzo znamienne jest, że Jan Paweł II podczas swojej ostatniej pielgrzymki do Polski przekazał rodakom orędzie miłosierdzia. Swojego przesłania nie przekazał na początku pontyfikatu, ale na końcu. Tak jakby trzeba było większej dojrzałości – z jednej i drugiej strony – do tego, by móc zrozumieć i przyjąć tę prawdę o chrześcijaństwie. Matka Teresa z Kalkuty spotykała się z niezrozumieniem wśród tych, którym służyła. Kiedy pochylała się nad ludźmi trędowatymi, ze strony wyznawców hinduizmu padały nieme pytania: jak to możliwe, że człowiek może bezinteresownie służyć innym? Wśród wielu zarzutów kierowanych pod adresem chrześcijaństwa można spotkać także i ten, że jeśli nawet stać nas na jakiś heroizm, to zawsze u jego podstaw jest właśnie interesowność. Przecież nagrodą za czynione dobro ma być zbawienie. A jednak byli wielcy święci, którzy zapewniali, że gdyby Bóg nie istniał – i tak nie zmieniliby swego postępowania, bo w służbie innym kryje się szczęście. Ta prawda znów odkłamuje kolejny stereotyp, że realizowanie przykazania miłości jest ciężarem nie do uniesienia. Jeśli ktokolwiek zasługuje na litość, to jedynie ludzie niezdolni do miłości. Nieżyczliwość i zawiść są największymi burzycielami ludzkiego spokoju. Tylko zdolność do przebaczenia i otrząśnięcia się z własnego egoizmu czyni człowieka wolnym i radosnym.

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

TOGETHER IN ACTION – 2016

Dziękujemy za złożone dotychczas ofiary w wysokości $24,936.00 na cele charytatywne diecezji Calgary. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $31,611.84. Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church z dopisem w memo: TOGETHER IN ACTION. W dalszym ciągu serdecznie prosimy o ofiary na ten cel !

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH

Przez najbliższy tydzień od 3 do 10 lipca Rodzina Elżbiety Jedynak będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Od 10 do 17 lipca Rodzina Aleksandry i Krzysztofa Hamryszczak będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej.

PARKING PARAFIALNY

Zawiadamiamy studentów, którzy będą ponawiać pozwolenie na parking, że w tym roku będzie pobierana opłata roczna w wysokości $ 100.00. Pozwolenie jest tylko wydawane dla osób, którzy należą do naszej parafii i systematycznie uczęszczają na Mszę św. Pieniądze przeznaczone będą o zadbanie naszego parkingu i terenu Kościoła.

BIULETYN PARAFIALNY

Biuletyn przez okres wakacji będzie wydawany raz na dwa tygodnie.

BIURO PARAFIALNE PODCZAD WAKACJI

Zawiadamiamy, że biuro podczas wakacji będzie czynne trzy razy w tygodniu we wtorki, środy i czwartki od 9:00 do 13:00.

MSZE ŚW. PORANNE PODCZAS WAKACJI

Przez okres wakacji nie będzie sprawowanych Mszy św. porannych w piątki i soboty. Tylko w pierwszy piątek 5 sierpnia poranna Msza św, a po porannej Mszy św. będzie sprawowana całodniowa Adoracja do Najświętszego Sakramentu. Przez okres wakacji nie będzie odwiedzin chorych i starszych z naszej parafii.

WYJAZDY NA WAKACJE

Wielu naszych parafian udaje się na wakacje i odwiedziny rodzin w Polsce i innych krajach. Na drogę pokoju i pomyślności niech was kieruje wszechmogący Bóg, a Rafał Archanioł niech towarzyszy wam w drodze. Wakacje niech będą dla wszystkich błogosławionym czasem duchowego odrodzenia.

KAWIARENKA

Kawiarenka przez okres wakacji będzie nieczynna.

ZAPISY DO SZKOŁY POLSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Sala Parafialna ( godz.10:00 -14:00 )

Niedziela, 28 sierpnia

Opłata za jedno dziecko –   $390.00

Opłata za dwoje dzieci   –   $490.00

Opłata za troje i więcej dzieci –         $550.00

Depozyt za dyżur –                              $ 80.00

Po 28 sierpnia, 2016 roku opłata za szkołę wzrasta o $50.00.

PASTORAL CARE TEAM

Parafia M.B.K.P zaprasza wszystkich parafian w miarę czasu i z otwartym sercem do modlitw za życie przed kliniką aborcyjną w Calgary, 2431 – 5 Ave N.W. Dyżur naszej parafii jest w każdy piątek od godz. 9:00 do 10:00am.

 

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO

WALK FOR ONE ROCK 2016

Let us walk as one and pray as one as we raise awareness and the money to put on the One Rock Festival of Faith. From the home of the first One Rock Festival in Rockyford, AB, to the city of Calgary, we will join in prayer, song, and companionship. Join us! The walk will begin with 9 AM Sunday Mass on July 10 at St. Rita’s Parish in Rockyword, Ends on Monday at St. Thomas More Parish, Calgary, AB. Setting off the 80-kilometre journey to Calgary with an overnight stop at Strathmore. The remainder of the walk will resume on Monday, July 11. You can help by joining the walk, sponsoring an individual, or sponsoring per km or a flat rate. To register or donate, www.onerock.ca Priests and parishioners are invited.

WORLD YOUTH DAY

We will be celebrating World Youth Day at Home at the One Rock Festival this summer The One Rock Festival of Faith is now on its 7th year and is happening on August 12-14, 2016 at the Redwood Meadows Fair Grounds near Bragg Creek. It is an annual festival of faith for youth, young adults, and their families hosted by the Diocese of Calgary, and supported by the dioceses of Alberta and NWT. To volunteer and for more information, visit: www.onerock.ca

      OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

WAKACJE W B.C

Można wynająć na dowolny okres pół domu. Dom całkowicie wyposażony, piękna okolica blisko jeziora Kootenay Lake z plażą w Twin Bay. Można ze sobą zabrać psa. Inf: 403-540-7736 (12x)

PRACA

Potrzebne kobiety do sprzątania domów. Dobre warunki i wynagrodzenie. Przejazdy między domami wliczone w czas pracy. Stawka początkowa od $14.50 do $15.00 w zależności od doświadczenia. Pozwolenie na pracę konieczne. Tel: 403-803-1747 (3x)

WYNAJMĘ APARTAMENT

Apartament 73 m2, 3 pokoje, loggia, schowek. Widok na park. Na terenie ogrodzonego budynku windy, basen, siłownia, korty tenisowe, pralnia, pokój spotkań, sala imprezowa, przydzielony parking. Koło domu przystanki tranzytu. Lokalizacja:  Calgary – Dalhousie NW.  Tel: 403-680-5480.(2x)

GRUPA „NADZIEJA”

Jeśli uważasz, że masz problem z nadużywaniem alkoholu, nie jesteś odosobniony. W każdy czwartek o godz. 19:30 odbywają się spotkania dla kobiet i mężczyzn w salce przy Kościele St. Joseph 640 – 19 Ave NW. Serdecznie zapraszamy. (7x)

DO WYNAJĘCIA Małżeństwo szuka pilnie domu lub basementu do wynajęcia.

Tel: 403-277-2222 (1x) Szukam apartamentu lub basementu do wynajęcia dla jednej osoby. Tel: 403-277-2222 (2x)

POSZUKUJĘ PRACY Podejmę pracę przy sprzątaniu domów, apartamentów lub biur. Proszę o kontakt z Barbarą 403-700-3928 (2x)

POSZUKUJĘ DOMU DO WYNAJĘCIA

Matka z dwojga dorosłymi córkami poszukuje domu do wynajęcia . Dom z miejscem dla psów, oraz nawet z możliwością rent to Own lub kupna . Telefon 250-307-0664 (3x)

SUITE DO WYNAJĘCIA W WEST KELOWNA Na okres wakacji wynajmę Suite z dwoma sypialniami ( Queen i King łóżka) z kuchnią, z łazienką i z osobnym wejściem. Blisko plaży (blisko mostu). Bez śniadania. Opłata za noc $ 70.00. Kontakt Elżbieta 1-778-755-1320 (3x)

 

START ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY W KRAKOWIE – ZA NIECAŁY MIESIĄC

26 lipca wieczorem, uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza na krakowskich Błoniach, zostaną otwarte 31. Światowe Dni Młodzieży, obchodzone pod hasłem: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

(ŚDM są wydarzeniem o olbrzymim potencjale duchowym. Są spotkaniem młodych z całego świata z Papieżem, ale nie tylko. Młodzi przybywają tutaj razem ze swoimi duszpasterzami i biskupami, gromadzą się, by wspólnie wyznać wiarę w Jezusa. Towarzyszy temu wiele spotkań kulturalnych i duchowych w ramach tzw. Festiwalu Młodych. Młodzi, po zakończeniu „Dni w Diecezjach” (20 – 25 lipca), przyjadą do Krakowa w poniedziałek 25 lipca. We wtorek wieczorem 26 lipca uczestniczyć będą w ceremonii otwarcia, w środę, czwartek i piątek (27 – 29 lipca) wezmą udział w katechezach i Festiwalu Młodych. Katechezy dla młodych będą odbywać się w 275 miejscach, w 30 językach, a głosić będzie je ponad 800 biskupów z całego świata. W języku polskim – 58 biskupów. W czwartek o 18.00 z młodymi po raz pierwszy spotka się na Błoniach papież Franciszek. W piątek wieczorem wraz z Papieżem uczestniczyć będą oni w Drodze Krzyżowej na Błoniach. W sobotę pielgrzymować będą na miejsce czuwania i uczestniczyć w wieczornym spotkaniu z Franciszkiem na Campus Misericordiae w podkrakowskich Brzegach pod Wieliczką. Tamże, w niedzielę 31 lipca, wezmą udział w uroczystej Mszy św. kończącej ŚDM, gdzie zostanie ogłoszone miejsce następnego spotkania ŚDM. Wydarzeniom centralnym towarzyszą specjalne strefy spotkań, zwane Strefą Pojednania oraz Targi Powołaniowe. Największa strefa pojednania będzie przy sanktuarium w Łagiewnikach.

Światowe Dni Młodzieży są największym z istniejących zgromadzeń młodego Kościoła ze wszystkich części świata. Jest to też spotkanie wszelkich dróg duchowych i szkół ewangelizacji – tego zjawiska, które można nazwać kolejnym Zesłaniem Ducha Świętego, a dokonującym się we współczesnych czasach. 135 ruchów, wspólnot ewangelizacyjnych będzie prezentować swoją duchowość w Międzynarodowym Centrum Ewangelizacji ŚDM, które zlokalizowane będzie na stadionie Cracovii oraz w wielu innych punktach miasta.

W tym roku ŚDM wiążą się jubileuszem młodych w ramach Roku Miłosierdzia. Młodzi z całego świata w kolejnych dniach – włącznie z Papieżem – przejdą przez Bramę Miłosierdzia w Łagiewnikach, światowej stolicy kultu Bożego Miłosierdzia. ŚDM w Krakowie będą najprawdopodobniej największym publicznym zgromadzeniem w ramach Roku Miłosierdzia – jednym z najważniejszych akcentów Roku Świętego w skali całego globu, a z pewnością najbardziej nagłośnionym medialnie. ŚDM w Krakowie obsługiwać będzie ok. 5 tys. dziennikarzy, w tym 2 tys. zagranicznych. Głównymi patronami Światowych Dni Młodzieży w Krakowie są św. Faustyna i św. Jan Paweł II. Nie spotkali się za życia, choć przez pewien czas mieszkali w jednym mieście: kiedy latem 1938 r. 18-letni Karol Wojtyła przyjechał do Krakowa, żeby rozpocząć studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, 33-letnia siostra Faustyna mieszkała w krakowskim klasztorze. Światowym Dniom Młodzieży towarzyszą dwa symbole – Krzyż Roku Świętego oraz ikona Matki Bożej Wybawicielki Ludu Rzymskiego (Salus Populi Romani). W czasie obchodów ŚDM są one obecne w miejscach, w których odbywają się wydarzenia centralne. Warto też zwrócić uwagę, że ŚDM odbywa się w tym roku w kraju, który leży na skrzyżowaniu kultur: Wschodu i Zachodu. Doskonale ujął to Jan Paweł II w 1991 r. w słynnej metaforze o dwóch płucach, którymi winna oddychać Europa.

ŚDM Kraków 2016 będą z pewnością największym zgromadzeniem publicznym w historii Polski. W finalnej mszy na Campus Misericordiae weźmie udział 1,5 – 1,8 mln pielgrzymów, w tym 500 tys. spoza Polski. Szacuje się, że wcześniej w uroczystości otwarcia ŚDM 26 lipca weźmie udział ok. 500 tys. pielgrzymów, a w pierwszym spotkaniu z Papieżem 28 lipca – ok. 800 tys. Tak więc każdego dnia ilość uczestników ŚDM będzie lawinowo rosnąć. Największym zgromadzeniem dotąd w Polsce, które zgromadziło 1,2 mln, była ostatnia Msza św. Jana Pawła II na Błoniach w Krakowie w sierpniu 2002 r. Pomysłodawcą i pierwszym gospodarzem tych Dni był św. Jan Paweł II, który zgromadził młodych w Rzymie (1984, 1985, 2000), Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Częstochowie (1991), Denver (1993), Manili (1995), Paryżu (1997) i Toronto (2002).

Warto pamiętać, że Światowe Dni Młodzieży w Krakowie odbędą się dokładnie w 25 lat po ŚDM w Częstochowie, które miały tam miejsce wraz z Janem Pawłem II w sierpniu 1991 r. – pod hasłem: „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście!”. Były one pierwszym na tę skalę spotkaniem młodzieży z Zachodu i Wschodu Europy, gdyż przybyło na nie ok. 800 tys. młodych ze Związku Radzieckiego. Do historii przeszedł ówczesny apel Jana Pawła II, aby „Europa oddychała oboma swymi płucami”. Po śmierci Jana Pawła II kontynuatorem dialogu Kościoła z młodymi i wielkim orędownikiem Światowych Dni Młodzieży stał się papież Benedykt XVI, który przewodniczył kolejno spotkaniom w Kolonii (2005), Sydney (2008) i Madrycie (2011). Dzięki posłudze Benedykta XVI Chrystus był ciągle głoszony i adorowany przez młodych całego świata.