5 czerwca, 2016

5 czerwca, 2016

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 4 czerwca

18:00 – W intencji Ojczyzny, Radio Maryja i TV Trwam

18:00 – O łaskę zdrowia i siły w dziwiganiu krzyża cierpienia dla Marka           – rodzice

Niedziela, 5 czerwca 

8:00 – + Alojzy Cichański                             – syn z rodziną

9:30 – ++ Piotr i Maria Bakon oraz Stanisław i Stanisława Bednarczyk

11:00 – O łaskę i siły dla syna by odrzucił zło       – mama

12:30 – + Eugeniusz Sztupecki

19:00 – + Wiesław Hryszko                     – chrześniak

Poniedziałek , 6 czerwca

19:00 – O zdrowie i siły w cierpieniu dla Jadwigi

19:00 – + Stefan Bator

Wtorek, 7 czerwca

19:00 – ++ Jan Kanaszyc i Franciszek Rapacz

19:00 – + Za zmarłą mamę Reni Kohnke              – Jadwiga i Adela

Środa, 8 czerwca

19:00 – + Michał Cozak                               – córka

19:00 – + Krystyna Jankowska               – Adela i Jadwiga

Czwartek, 9 czerwca

19:00 – + Andrzej Lipski (1 rocz)               – żona z rodziną

19:00 – ++ Bartłomiej Machula i zmarli z rodziny oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek, 10 czerwca

9:00 – ++ Antoni, Wiesław i Helena Hryszko

19:00 – ++ Józef Gryboś (2 rocz) i zmarli Jan, Maria, Edward, Adam i Stanisław

Sobota, 11 czerwca

8:30 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodziny Kociuba

18:00 – O Boże błogosławieństwo w dniu ślubu dla Dominika i Madelaine             – rodzice

Niedziela, 12 czerwca

8:00 – + Barbara Żaba                               – córka z rodziną

9:30 – + Adela Przeginiak (2 rocz)           – mąż z rodziną

11:00 – O nawrócenie i pojednanie w rodzinie

12:30 – O Boże błogosławieństwo dla Tomasza i Marty Wójcik w 25 rocz. Sakramentu małżeństwa

19:00 – + Krystyna                        – mąż

X NIEDZIELA ZWYKŁA

1 Krl 17,17-24; Ga 1,11-19; Łk 7,11-17

Ref: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś

Prorok Eliasz to jedna z pięknych postaci Starego Przymierza. Niewielu jest ludzi od czasów Abrahama do Chrystusa, którzy w sposób tak bezkompromisowy służyliby Bogu. Obdarzony wyjątkowym autorytetem moralnym i religijnym, stanął on w obronie czystości wiary, cierpiąc prześladowanie zarówno ze strony fałszywych proroków, jak i zdemoralizowanej władzy. Wyjątkowa moc cudotwórcza wspomagała go w chwilach krytycznych. Wytrwał w pełnieniu woli Boga do końca i w tajemniczych okolicznościach rozstał się z ziemią. Nic więc dziwnego, że Żydzi współcześni Chrystusowi dostrzegali w Nim przybyłego powtórnie na ziemię Eliasza. Dzieje tego wielkiego proroka mówią o wartości zaangażowania człowieka w dzieje zbawienia. Bóg potrzebuje ludzi, którzy całkowicie oddadzą się do Jego dyspozycji. Szuka takich, którzy potrafią zaangażować wszystkie siły ducha i ciała w dzieło zbawienia. Pod tym kątem spojrzał również na Szawła, niezwykle gorliwego prześladowcę młodego Kościoła. Szaweł postawił sobie za cel zniszczyć wspólnotę chrześcijan, i to nie tylko na terenie Jerozolimy, lecz i w diasporze. Tymczasem tak zaangażowanego człowieka potrzebował Chrystus do rozbudowy swojego Kościoła. Stanął więc przed Szawłem zmierzającym do Damaszku i całą jego niszczycielską energię zamienił w siłę twórczą i ukierunkował do rozbudowy chrześcijańskiej wspólnoty. Dzięki Pawłowi Kościół zapuścił korzenie nie tylko w Antiochii, Koryncie, Rzymie, ale i na terenie Hiszpanii. Paweł znał siebie i pamiętał o swoim zaangażowaniu w walce z chrześcijaństwem. Pisze o tym jasno w Liście do Galatów. „Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć, jak w żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników”. Kiedy jednak spodobało się Bogu, natychmiast rozpoczął głoszenie Dobrej Nowiny o Chrystusie. Pan Bóg wysoko ceni ludzi z przekonania zaangażowanych w jakieś dzieło. Są oni bowiem gotowi na poświęcenie. Dzieło jest dla nich ważniejsze niż oni. Wszystko, czym dysponują – siły, zdrowie, czas, pieniądze, nawet życie, wszystko jest przeznaczone dla dzieła ważniejszego od nich. Ta zdolność do poświęcenia stanowi niezwykle cenny rys osobowości człowieka. Co więcej, jeśli człowiek zaangażuje się w wielką sprawę i sięga po wartości ponadczasowe, to w zmaganiu o nie rośnie. Dopiero w pełnym zaangażowaniu mogą być wykorzystne wszystkie talenty i krystalizuje się osobowość dużego formatu. Jeśli człowiek nie chce w stu procentach zaangażować się w zmaganie o wielkie wartości, nigdy nie urośnie. Co dziś najczęściej utrudnia pełne zaangażowanie w wielkie wartości? W grę wchodzą trzy słabości. Pierwszą z nich jest wygodnictwo. Ten, kto szuka łatwego życia, nigdy nie zaangażuje się w zdobywanie wysokich szczytów. Pasja wysokogórskiej wspinaczki wymaga wyrzeczenia, na które ludzi wygodnych po prostu nie stać. Drugą przeszkodę stanowi brak odwagi. Każde wielkie zaangażowanie jest ryzykiem. W tym zmaganiu można stracić wszystko, łącznie z życiem. Takie ryzyko podejmie jedynie człowiek odważny. Trzecią przeszkodą uniemożliwiającą pełne zaangażowanie jest niewystarczająca znajmość prawdy o wielkich wartościach, dla których można poświęcić życie. Im jaśniej człowiek zna wartość skarbu, dla którego żyje, tym łatwiej mu dla niego trudzić się, cierpieć, a nawet umierać.

LEKTORZY – 4-5 czerwca

18:00 – J. Bogusławska, S. Teresa, V. Kanaszyc

8:00 – P. Adamski, A. Rudzińska, M. Pepłowski

9:30 – J. Kraska, D. Topor, M. Kaczan

11:00 – K. Kamieniak, Laetare, M. Michalewicz

12:30 – W. Potocka, M. Kulaga, M. Domaradzki

19:00 – M. Sobczak, M. Sapielak, M. Sobczak

W NASZEJ WSPÓLNOCIE      

 

TOGETHER IN ACTION – 2016ą

Dziękujemy za złożone dotychczas ofiary w wysokości $22,266.00 na cele charytatywne diecezji Calgary. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $31,611.84. Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church z dopisem w memo: TOGETHER IN ACTION. W dalszym ciągu serdecznie prosimy o ofiary na ten cel ! 

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH

Przez najbliższy tydzień od 5 do 12 czerwca Rodzina Anny Rudzińskiej  będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych.

NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE

Zapraszamy w miesiącu czerwcu na nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, które są po Mszy św. wieczornej o godz. 19:00.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO SZKOŁY POLSKIEJ IM. BŁ. JANA PAWŁA II

Piątek, 10 czerwca, kl. 10 -12 – Msza św. godz. 19:00, Kościół M.B.K.P. – rozdanie świadectw oraz pożegnanie tegorocznych Absolwentów – godz. 20:00 – sala parafialna

Sobota, 11 czerwca, kl.0 – 6 – Msza sw. godz. 9:30, Kościół M.B.K.P. -rozdanie świadectw godz.10:30 – sala parafialna

ZAPISY DO SZKOŁY POLSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Sala Parafialna ( godz.10:00 -14:00 )

Niedziela, 5 czerwca, Niedziela, 12 czerwca, Niedziela, 28 sierpnia

Opłata za jedno dziecko –               $390.00

Opłata za dwoje dzieci   –               $490.00

Opłata za troje i więcej dzieci –     $550.00

Depozyt za dyżur –                           $ 80.00

Po 28 sierpnia, 2016 roku opłata za szkołę wzrasta o $50.00.

PARKING PARAFIALNY

Zawiadamiamy studentów, którzy będą ponawiać pozwolenie na parking, że w tym roku będzie pobierana opłata roczna w wysokości $ 100.00. Pozwolenie jest tylko wydawane dla osób, którzy należą do naszej parafii. Pieniądze przeznaczone będą o zadbanie naszego parkingu i terenu Kościoła.

MSZE ŚW. PORANNE PODCZAS WAKACJI

Przez okres wakacji nie będzie sprawowanych Mszy św. porannych w piątki i soboty. W pierwszy piątek miesiąca 1 lipca i 5 sierpnia po porannej Mszy św. będzie sprawowana całodniowa Adoracja do Najświętszego Sakramentu.

Przez okres wakacji nie będzie odwiedzin chorych i starszych z naszej parafii.

BIBLIOTEKA PARAFIALNA

Biblioteka na okres wakacyjny będzie nieczynna. Termin do oddania zaległych książek upływa w niedzielę 26 czerwca, i to będzie ostatni dzień czynnej biblioteki. Prosimy bardzo, aby do tego terminu książki zostały zwrócone.

CZASOPISMA KATOLICKIE W BIBLIOTECE PARAFIALNEJ

W naszej Bibliotece Parafialnej są dostępne katolickie tygodniki: „Niedziela”, „Źródło” oraz „Gość Niedzielny”. Zachęcamy do czytania tych czasopism, które przekazują treści, mówiące zarówno o Bogu, jak i o miłości do Ojczyzny oraz wydarzenia historyczne i aktualne oraz refleksje na różne, bieżące tematy.

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

W niedzielę, 12 czerwca, po Mszy św. o godzinie 11:00 odbędzie się w kościele ostatnie przed wakacjami zebranie dzieci, młodzieży i rodziców należących do Rycerstwa Niepokalanej. Serdecznie zapraszamy i również przypomnamy o modlitwie do Matki Bożej, którą członkowie Rycerstwa Niepokalanej powinni codziennie odmawiać: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie”. Rycerstwo Niepokalanej walczy modlitwą i przykładem dobrego życia o nawrócenie grzeszników i lepszy świat.

PASTORAL CARE TEAM

Parafia M.B.K.P zaprasza wszystkich parafian w miarę czasu i z otwartym sercem do modlitw za życie przed kliniką aborcyjną w Calgary, 2431 – 5 Ave N.W. Dyżur naszej parafii jest w każdy piątek od godz. 9:00 do 10:00am.

ZARZĄD FUNDACJI IM. ŚW. BRATA ALBERTA Serdecznie prosi wszystkich Parafian o poparcie naszej ostatniej przed wakacjami zbiórki pieniężnej na rzecz ośrodków, którym pomagamy w Polsce.  Członkowie Zarządu będą dyżurować w Sali Parafialnej dzisiaj w niedzielę po dziennych Mszach świętych.  Dziękujemy wszystkim naszym dotychczasowym ofiarodawcom. Bóg zapłać! Dziękujemy również wszystkim, którzy przyszli na degustacje piwa do CRAFT Beer Market 12 maja 2016!  Było bardzo milo spędzić z Wami czas w przyjemnej atmosferze.  Dochód Fundacji z tej imprezy wyniósł $2,050 (włączając datki od uczestników).  Pieniądze te zostaną przekazane do Domu Samotnej Matki w Kiekrzu.  Impreza była tak udana, że postanowiliśmy ją powtórzyć na jesień.  Szczegóły niebawem.  Jeszcze raz dziękujemy za wsparcie naszej akcji.

KAWIARENKA

Zespół „Mazowia” zaprasza do kawiarenki przez pierwsze dwie niedziele czerwca. Zapraszamy na wyśmienite wypieki pań z tej grupy oraz na lunch, który będzie serwowny podczas obydwóch niedziel. W tych dniach od godziny 10:00 będą zapisy do zespołu.

Z ŻYCIA POLONII

DZIEŃ DZIECKA

Tegoroczny „Dzień Dziecka” będzie wspaniałym przeżyciem dla Twojego malucha.  Dziecięca grupa teatralna Scena Młodych Zielony Dzwon oraz Harcerstwo w Calgary (ZHP) serdecznie zapraszają na Festiwal z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się dzisiaj w niedzielę 5 czerwca o godz. 14:00 w Domu Polskim.  W programie przedstawienie dla dzieci pt. „Królewskie Tarapaty”, mnóstwo nagród, konkursów, zabaw, opowieści bajarki, malowanie twarzy oraz innych atrakcji…Rezerwacja biletów konieczna: email: zielony.dzwon@gmail.com lub telefon: Magda – 403 803 5771 lub Dorota 403 465 6091. Bilety $10 od osoby.

KRAKUSY I POLANIE

Krakusy i Poalnie zapraszają wszystkich do kibicowania naszym tańcerzom podczas Festiwalu Lilac, dzisiaj w niedzielę 5 czerwca na 4 St SW. Krakusy i Poalnie będą występowały o godz. 4pm

SPK KOŁO #18 W CALGARY

Zaprasza wszystkich członków na miesięczne zebranie naszego Koła SPK Nr 18 w Calgary, dzisiaj w niedzielę w Domu Polskim. Proszę o opłacenie składek członkowskich na 2016 rok  przed zebraniem ( kto jeszcze nie miał okazji uczynić tego).

DOM POLSKI I KLUB PIŁKARSKI „WHITE EAGLES”

Zapraszają w niedzielę 12 czerwca w godzinach 10:00 – 18:00 na Wiosenny Piknik Sportowy. W programie transmisje telewizyjne meczów piłkarskich w ramach EURO 2016: POLSKA – IRLANDIA PŁN godz. 10:00 i NIEMCY – UKRAINA godz. 13:00. Zabawy dla dzieci od 15:00 Polski bufet i piwo.Wstęp wolny

ZWIĄZEK PODHALAN W CALGARY

Zaprasza wszystkich serdecznie na coroczny piknik góralski , który odbedzie się w sobotę dnia 18 czerwca o godz. 13:00  w przepięknie położonym terenie niedaleko Ghost Lake – 26303 Beaupre Creek Rd.  Bilety w cenie $ 10.00 do nabycia przy wejsciu. Mapa i dojazd dostępne na naszej stronie: http://zwiazekpodhalancalgary.ca.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

WAKACJE W B.C

Można wynająć na dowolny okres pół domu. Dom całkowicie wyposażony, piękna okolica blisko jeziora Kootenay Lake z plażą w Twin Bay. Można ze sobą zabrać psa. Inf:403-540-7736 (15x)

PRACA

Potrzebne kobiety do sprzątania domów. Dobre warunki i wynagrodzenie. Przejazdy między domami wliczone w czas pracy. Stawka początkowa od $14.50 do $15.00 w zależności od doświadczenia. Pozwolenie na pracę konieczne. Tel: 403-803-1747 (6x)

WYNAJMĘ APARTAMENT

Apartament 73 m2, 3 pokoje, loggia, schowek. Widok na park. Na terenie ogrodzonego budynku windy, basen, siłownia, korty tenisowe, pralnia, pokój spotkań, sala imprezowa, przydzielony parking. Koło domu przystanki tranzytu. Lokalizacja:  Calgary – Dalhousie NW.  Tel: 403-680-5480.(5x)

GRUPA „NADZIEJA”

Jeśli uważasz, że masz problem z nadużywaniem alkoholu, nie jesteś odosobniony. W każdy czwartek o godz. 19:30 odbywają się spotkania dla kobiet i mężczyzn w salce przy Kościele St. Joseph 640 – 19 Ave NW. Serdecznie zapraszamy. (10x) 

DO WYNAJĘCIA

Małżeństwo szuka pilnie domu lub basementu do wynajęcia. Tel: 403-277-2222 (4x)

PRACA

Poszukuję osoby do prowadzenia i zarządzania apartamentem na pół etatu, blisko centrum miasta. Apartament z zamieszkaniem. Warunki do uzgodnienia. Tel 403-277-2222 (1x)

POSITION AVAILABLE

Non-profit organization dedicated to promoting respect for life is accepting applications for Educational Resource Consultant. Our primary responsibility is presenting the program within the school system. Presentations pertain to the development of the unborn child and respect for self and others. Candidates must have a commitment to young people and an understanding and conviction regarding pro-life. Please submit your resume to Fax no. (403)287-0882 or email pro-life@shaw.ca.

POSZUKUJĘ PRACY

Podejmę pracę przy sprzątaniu domów, apartamentów lub biur. Proszę o kontakt z Barbarą 403-700-3928 (4x)