29 październik, 2017

29 październik, 2017

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 28 październik – UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA, GŁÓWNYCH PATRONÓW DIECEZJI
18: 00 – + Franciszek Kisielewicz
18: 00 – Dziękczynna za otrzymane łaski dla Bogusławy
Niedziela, 29 października – XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
8: 30 – + Leon Rudziński (21 rocz)
10: 30 – ++ Zofia, Michał, Teresa i Zbigniew Łabinowicz
10: 30 – ++ Janina i Andrzej Wolańczyk i zmarli z rodziny
12: 30 – ++ Jacek Kuczaj i Piotr Weissmann
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Janiny i Janusza z okazji sakramentu małżeństwa

Poniedziałek, 30 październik – DZIEŃ POWSZEDNI
19: 00 – ++ Wiktoria i Stanisław Kobylańscy   – córka z rodziną
19: 00 – + Stanisław Adamski (6 rocz)         – syn z rodziną
19: 00 – Dziękczynna za uratowane życie

Wtorek, 31 październik – DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 – ++ Marianna, Henryk, Sławomir Dąbrowscy oraz Jadwiga, Kazimierz, Jacek i Bartłomiej Machula i zmarli z rodzin
18:00 – + Izabela Staniaszek (9 rocz)        – syn z rodziną

Środa, 1 listopad – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
9: 00 – + Renata Kułach i zmarli z rodziny
19: 00 – + Hanna Korzeniewska

Czwartek 2 listopad – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH ZMARŁYCH
9: 00 – ++ Zmarli z rodzin Sióstr Dominikanek
19: 00– + Za zmarłych w wypominkach (1)

Piątek, 3 listopad – DZIEŃ POWSZEDNI
9: 00 – + Maciej Stefan (10 rocz)                     – żona i córka
19: 00 – O Boże błogosławieństwo, łaskę wiary i dary Ducha św. oraz miłosierdzie Boże dla Jakuba, Krzysztofa i Crystal
19: 00 – + Za zmarłych w wypominkach (2)

Sobota, 4 listopad – WSPOMNIENIE ŚW. KAROLA BOROMEUSZA, BISKUPA
8: 30 – + Za zmarłych w wypominkach (3)
18: 00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ks. Karola z okazji Urodzin i imienin
– parafianie
18: 00 – + Marek Machula

Niedziela, 5 listopad – XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 
8: 30 – + Za zmarłych w wypominkach (4)
8: 30 – O Boże bł. dla Ks. Marcina i Ks. Jacka       – Zofia. S
10: 30 – O Boże błogosławieństwo dla Sr. Zacharii z okazji imienin
12: 30 – ++ Andrzej Pawlicki, Włodzimierz Strerzyński i Grażyna Lubicz
19: 00 – ++ Cecylia i Józef Zelazowski – córka z rodziną

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
                
Wj 22.20-26; 1 Tes 1,5c-10;  Mt 22,34-40
Ref: Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja
Człowiek jest pomyślany przez Boga, jako duchowy magnes, zdolny do wytwarzania pola magnetycznego, którym jest energia miłości. Powstanie tego pola jest uzależnione od dobrowolnego zbliżenia się do drugiej osoby. Im bliższe spotkanie, tym większa możliwość doskonalenia napięcia owej energii miłości, która zawsze jest energią twórczą. Kiedy mówimy, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, mamy na uwadze tę właśnie zdolność do miłości. Z Objawienia wiemy, że Bóg Ojciec kocha Syna, a Syn kocha Ojca i ta ich wzajemna miłość jest Duchem Świętym. Ten Bóg w Trójcy Jedyny, stwarzając człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo, uzdolnił go do włączenia się w Jego życie miłości, czyli stworzył nowy duchowy magnes zdatny do wytwarzania owego pola energii miłości. W zamyśle Boga człowiek jest tak pomyślany, że najdoskonalsze i najmocniejsze pole miłości może on wytworzyć wówczas, gdy wszystkie swoje siły ducha i ciała, umysłu i serca skieruje bezpośrednio do Boga. Wtedy jego zdolność do miłości zostaje optymalnie wykorzystana, a sama miłość osiąga najwyższą doskonałość. Życie, więc zostaje idealnie zrealizowane. Tę właśnie prawdę miał na uwadze Jezus, gdy przypominał swoim słuchaczom znaną już w Starym Testamencie zasadę: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. Człowiek będąc duchowym magnesem jest w stanie wytwarzać pole miłości nie tylko w zbliżeniu do Boga, lecz również w spotkaniu z ludźmi. Dobre ustawienie miłości drugiego człowieka polega na zharmonizowaniu jej z miłością Boga. Wówczas pola tej miłości wzajemnie się wspomagają. Człowiek kochając drugiego w Bogu, przestrzegając Jego praw, ubogaca siebie i innych. Jezus wzywa swoich słuchaczy do podjęcia trudu harmonizacji miłości Boga z miłością człowieka, gdy mówi: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”.Ktokolwiek kocha Boga z całego serca i wszystkich sił, doświadcza tajemnicy szczęścia i pragnie, by i inni mieli w nim udział. Dobrze pojęta miłość drugiego człowieka zawsze zmierza do tego, by mu pomóc w doskonaleniu miłości Boga. Ponieważ jednak decyzję o tym, kogo i jak miłować, Stwórca złożył w ręce każdego człowieka, istnieje niebezpieczeństwo, że decyduje się on na miłość innych ludzi nie zabiegając o jej harmonizowanie z miłością Boga. W tej sytuacji rezygnuje z miłowania Boga i wszystkie swe siły przeznacza na miłowanie drugiego człowieka. Droga ta jednak nie prowadzi do żadnego twórczego rozwiązania. Wszelka, bowiem miłość, która nie pochodzi od Boga i nie jest zharmonizowana z Jego miłością, musi umrzeć. Obumieranie zaś miłości, w miejsce szczęścia, przynosi nieszczęście i połączone jest z wielkim cierpieniem. Cierpienie to nie posiada charakteru twórczego. Co najwyżej, dobrowolnie przyjęte, może oczyszczać z niewłaściwie ukierunkowanej miłości i wzywać do zadośćuczynienia za naruszenie porządku miłości ustanowionego przez samego Boga. Wszelka miłość drugiego człowieka jest czysta, to znaczy prawdziwie piękna, gdy jest doskonale zharmonizowana z miłością Boga. Z Jego, bowiem miłości się wywodzi i do Niego prowadzi. Stąd też nie należy się dziwić, że przykazanie miłości Boga jest największym i pierwszym przykazaniem, a na nim opierają się wszystkie inne zasady postępowania.

LEKTORZY – 28-29 październik
18:00– M.Edgar, A.Rudzińska, M. Edgar
8:30 – M. Domaradzki, M. Sobczak, A. Mazur
10:30 – M. Kaczan, S. Salome, M. Łabinowicz
12:30 – A. Gurgul, M. Iskra, W. Potocka
19:00 – M. Edgar, M. Iskra, M. Edgar

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

WE WTOREK 31 PAŹDZIERNIKA MSZA ŚWIĘTA BĘDZIE WYJĄTKOWO ODPRAWIONA O GODZINIE 18:00!

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Dnia 31 października (wtorek) o godz. 18: 00 zapraszamy chętne dzieci z rodzinami na „Bal Wszystkich Świętych” Rozpoczniemy Mszą św. w kościele o godz. 18: 00. Napstepnie przejdziemy do Sali parafialnej gdzie na dzieci czekają gry, zabawy i konkursy. Dzieci otrzymają dużo cukierków i ciekawe nagrody. Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie na email: sr.salome1@gmai.com. Dzieci prosimy o przebranie sie za różnych świętych i anioły. W przebraniu można przyjść na Mszę św. Zapewniamy niebiańską zabawę do godz.21: 00. W przerwie oferujemy darmową pizzę i wodę.

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ ZADUSZNY
W środę 1 listopada w Uroczystość Wszystkich Świętych zapraszamy na Mszę święte o godz. 9:00 i 19:00. Po wieczornej Mszy św. odprawimy nabożeństwo za zmarłych.
W Dzień Zaduszny w czwartek 2 listopada Msze św. w naszym kościele będą o godz. 9: 00 i 19:00.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH – WYPOMINKI – NOWENNA MSZY ZA ZMARŁYCH
Listopad – miesiącem modlitwy za zmarłych. Nowenna Mszy św. za zmarłych zostanie odprawiona w naszym kościele od 2 do 10 listopada. Przez cały miesiąc listopad będziemy się modlić w tradycyjnych „Wypominkach”. Koperty, na których można wypisać imiona zmarłych, wyłożone są na stolikach przy biuletynach. Prosimy o czytelne wypisywanie imion zmarłych.

NABOŻEŃSTWO WYPOMINKOWE
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na nabożeństwo wypominkowe w każdą środę listopada na godzinę 19:00. Karty wypominkowe dla dzieci będzie można pobrać ze stolików przy wyjśću z kościoła.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA.
4 listopada po porannej Mszy św. o godz. 8;30 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i całodzienna adoracja. Będzie okazja do wspólnego odmówienia modlitwy różańcowej (po porannej Mszy św., o 12:00 w południe, o 15:00 i 17:15) w intencjach wynagradzających Bogu i Matce Bożej za wszelkie zniewagi oraz  w naszych intencjach błagalnych. W naszych modlitwach będziemy pamiętać o naszych zmarłych. Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę, szczególnie członków Rycerstwa Niepokalanej i Koła Rodziny Radia Maryja.

ZMARLI Z NASZEJ WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ
“Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie” (Prefacja o zmarłych)
LISTA ZMARŁYCH OD 12 LISTOPADA 2016 DO DNIA DZISIEJSZEGO  2017
PITUCH CZESŁAW                        November 12,2016 – 71 lat
DELERT BOŻENA                          November 11,2016  -68 lat
DABROWSKA URSZULA             November 24,2016 – 55 lat
KOZIAK TERESA                           December 14,2016 – 65 lat
ZUK CHRISTOPHER                    December 30,2016 – 66 lat
KARWOWSKI ZBIGNIEW           January 03, 2017- 87 lat
MACHULA MAREK                       January 06, 2017 – 53 lata
PAWLICKA KRYSTYNA               January 19,2017 – 93 lata
ŁOKIETKO MAREK                      January 29,2017 – 57 lat
SZEWCZYK ZOFIA                        February 22,2017 – 90 lat
OTWINOWSKI JANINA              March 06,2017 – 90 lat
KIERZEK JÓZEFA                        March 09,2017 – 97 lat
RADZIŁO ELŻBIETA                   March 25,2017 – 76 lat
MRAZ DANUTA                            March 28,2017 – 63 lata
KOLANOS ANNA                          April 01,2017 – 97 lat
BUREK MAŁGORZATA              April 08,2017 – 66 lat
WAPIENNIK JANINA                 May 23,2017 –97 lat
GLOD STANLEY                           June  27,2017 – 81 lat
FROEHLICH JANINA                 July 06,2017 – 86 lat
TOMALA NORBERT                   July 15,2017 – 90 lat
NIEUMIERZYCKI ANATOL     July 14,2017 – 94 lata
HERMAN HALINA                    July 28,2017 – 61 lat
SLAPA STANISŁAW                  July 29,2017 – 75 lat
MAZUR HENRYK                     August 28,2017 – 74 lata
WITUKIEWICZ FELIKS          September 02,2017 – 62 lata
SAMBORSKA MARIA              September 16,2017 – 70 lat
BALCERZAK CZESŁAWA       October 04,2017 – 90 lat

Zmarłych w obecnym roku z naszej wspólnoty parafialnej polecamy Miłosierdziu Bożemu!

MODLITWA NA CMENTARZACH
W niedzielę 5 listopada, o godz. 15: 30 na cmentarzach, gdzie pochowani są nasi parafianie zgromadzimy się na modlitwie różańcowej. Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę różańcową na cmentarzach St. Mary’s (gdzie znajdują się również groby Księży Chrystusowców: ś.p. Ks. Jan Otłowski, Ks. Arkady Boryczka, Ks. Józef Smyczyk) oraz St. Joseph’s (Queen’s Park), gdzie jest wiele grobów Polaków.

TOGETHER IN ACTION – 2017
Dziękujemy za złożone dotychczas ofiary w wysokości $28,105.00  na cele charytatywne diecezji Calgary. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $30,969.00. Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church z dopisem w memo: TOGETHER IN ACTION. W dalszym ciągu serdecznie prosimy o ofiary na ten cel!

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA W pierwszy piątek miesiąca 3 listopada po porannej Mszy św. od godz. 9: 30 rozpocznie się całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu w naszym kościele, która będzie trwać do godziny 18:30.  Prosimy wszystkich, którzy chcą modlić się w tym dniu o zapisanie się do zeszytu, aby nieustannie były osoby czuwające w kościele.

KONCERT CHARYTATYWNY
Dzisiaj w niedzielę, 29 października o godzinie 15: 00 w Domu Polskim odbędzie się Koncert Charytatywny ku czci Św. Jana Pawła II.  Tegoroczny Koncert będzie miał nieco inny charaktrr aniżeli w latach ubiegłych, wypełnią go, bowiem pieśni i piosenki w wykonaniu słynnej piosenkarki polskiej pochodzenia greckiego – ELENI. Cieszymy sie, że ta znana, popularna i bardzo lubiana piosenkarka będzie gościć w Calgary i uświetni doroczny Koncert ( w przerwie kawa i ciasto). Serdecznie zapraszamy na ten niezwykły Koncert Charytatywny, wypełniony pięknymi pieśniami w artystycznym wykonaniu Eleni. Dochód z Koncertu wesprze działalność Pro-Life w Polsce i opuszczone, osierocone dzieci na Wschodzie oraz wyrazi wdzieczność słynnej Piosenkarce.
Bilety dostępne dziś tylko przy wejściu na koncert. Osoby, które pragną złożyć specjalną ofiarę na cele Koncertu, mogą wypisać czek na: KNIGHTS OF IMMACULATA (z dopiskiem: Koncert Charytatywny) i otrzymają pokwitowanie.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od 29 października do 5 listopada rodzina Kamieniak będzie modlić się przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

KAWIARENKA
Grupa„Mazovia” bardzo serdecznie zapraszają Państwa w miesiącu październiku do Sali parafialnej na ciepły domowy posiłek oraz smaczne wypieki. Wszelkie dochody ze sprzedaży przeznaczone zostaną na dalszy rozwój zespołu.

ZAWIERZENIE JEZUSOWI PRZEZ MARYJĘ
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy naszych Parafian do osobistego oddania się Jezusowi przez Maryję. Osoby zainteresowane mogą uzyskać więcej informacji oraz zgłosić swój akces po każdej Mszy Św. w niedzielę 12 listopada. Uroczyste Zawierzenie odbędzie się podczas Mszy św. w niedzielę 10 grudnia.  Również na ten dzień zapraszamy osoby, które już się zawierzyły dla odnowienia swego zawierzenia. Informacje mogą być również udzielone telefonicznie: 403-475-8994 Jerzy
Widziane z Ławki – 3
Imię Matki Bożej, w polskim języku, należy wymawiać „Maryja” a nie „Maria”.
Widziane z Ławki – 4
W dobrym zwyczaju, jak we wielu kościołach, jest podziękować kapłanowi za kazanie, mówiąc głośno „Bóg zapłać!”

PODZIĘKOWANIE
Koło Przyjaciół Harcerstwa pragnie serdecznie podziękować tym wszystkim z Państwa, którzy wsparli naszą akcję zbierania butelek w ostatnią niedzielę.  Całkowity dochód ze sprzedaży butelek zostanie przeznaczony na potrzeby naszych skrzatów, zuchów, harcerek i harcerzy.
Z harcerskim pozdrowieniem, KPH Calgary

DARMOWY SYSTEM DO ODBIORU TV TRWAM I RADIA MARYJA Koło Radia Maryja posiada dwa systemy do satelitarnego odbioru Radia Maryja i TV TRWAM.
Systemy są przeznaczone do darmowego przekazania chętnym użytkownikom. Osoby zainteresowane instalacją proszone są o skontaktowanie się pod numerem telefonu 403 239 3560 lub za pośrednictwem e-mail – adres jkulach@shaw.ca

ZMIANA CZASU NA ZIMOWY
Z soboty 4 listopada na niedzielę 5 listopada zmieniamy czas z letniego na zimowy, czyli cofamy wskazówkę zegara o godzinę do tyłu.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

POSZUKUJĘ OPIEKI DO DZIECI
Zatrudnię osobę do opieki nad dwójką dzieci w Airdrie. Praca na cały etat, na zmiany, na nocki i dnie. Kontakt 403-560-4434 (1x)

PRACA Potrzebne są kobiety do sprzątania domów. Proszę dzwonić w sprawie pracy około godz 8: 00 wieczorem. Tel 403-663-9886, albo można się nagrać w języku polskim lub angielskim. (6x)

PRACA Potrzebna opiekunka do starszej pani na 20 godzin tygodniowo od wtorku do piątku w godzinach od 8: 30 do 1: 30 w dzielnicy NW. Pozwolenie na pracę w Kandzie wymagane. Tel: 403-863-0425 (1x)

SZUKAM NIANI/ BABYSITTER: Młode małżeństwo poszukuje Pani do opieki nad 1-rocznym chłopcem. Praca na 2-4 dni w tygodniu/ do ustalenia/ u nas w domu w Bowness, od 07:30 – 17:00. Zależy nam na Pani, która ma doświadczenie w kontakcie z dziećmi, jest ciepła i pogodna (wymagane referencje, kurs pierwszej pomocy). Osoby zainteresowane prosze o kontakt: Maciek (403) 703-4600 (2x)

NARTY I ŚNIEG – PO ZDROWIE BIEG! TATRY FREESTYLE SKI ACADEMY… zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat. Oferujemy zróżnicowany program dla tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z nartami oraz dla zaawansowanych. Dbamy również o rodziców, aby narty stały się sportem rodzinnym. Sezon od grudnia do kwietnia. Zajęcia 1x, 2x lub 3x w tygodniu. Po szczegółowe informacje prosimy o kontakt: Maciej Słodyczka, Trener dyplomowany, Wydział Nauk Trenerskich w Vancouver: t:1.403.638.4844 lub e:tatryfreestyle@gmail.com (3x)

PSYCHOLOG, TERAPEUTA ARTUR NIZIO, BS, MA, R. PSYCH
Zaburzenia depresyjne, nerwice, problemy w związkach, uzależnienia.  Dorośli i młodzież. Tel. 587-435-8904 Email: arturnizio@gmail.com (9x)

PRACA Part -time bookkeeper needed. Small public practice accounting office located in Varsity (NW of Calgary) is looking for a part-time bookkeeper/office assistant (Approx. 15-20 hr per week) Required: working knowledge of Quick Books, Excel and Word, and basic accounting knowledge. Fluent English is a must. This is an ideal position for those involved in level 2 or 3 of accounting designation or accounting technician program. All interested candidate shell email a brief resume (max. 1page) clearly stating skills, experience and education to info@baranskicorp.ca. (1x)

FIRST AID AND CPR/AED COURSES – For Your Home and Workplace!!
Instruktorka Pierwszej Pomocy certyfikowana przed Canadian Red Cross oferuje kursy CPR and First Aid. W ofercie kursy jednodniowe i dwudniowe (CPR and First Aid, AED training, Child Care First Aid) z dojazdem do biura/ domu klienta. Certyfikaty sa wazne przez 3 lata i sa wydawane bezposrednio po ukonczeniu kursu. Przystepne ceny, duzo cwiczen praktycznych z manekinami. Szczegoly i rezerwacja:
Joanna Mycek, Red Cross First Aid Instructor phone: 403 999 4775 e-mail: joannamycek87@gmail.com  (1x)

„ALIA AND TAN JAY at North Hill location have a pleasure to invite you to our up coming VIP Event. November 2.2017 Save the date and come to check out our new fashion inventory, refreshments, draws and more.” (1x)

40 DAYS FOR LIFE FALL PRAYER VIGIL CAMPAIGN
Thank you to all prayerful volunteers who stand up for the culture of life in front of the Abortuary “Kensington Clinic”. Thank you to all of those who pray at home, at church or just driving for this cause. Thank you to all of you who are teaching our children the art of living according with God’s will. If you want to know more, call 403-870-3905 or email us at 40daysforlife.calgary@gmail.com

SCHEDULE FOR 2017 ADVENT PENITENTIAL SERVICES (CONFESSIONS)
St. John Paul II- N.W. Calgary Pastoral Zone (at 7:30 pm)
The Sacrament of Reconciliation will also be available Wednesday evenings 7:30 pm – 8:30 pm at all parishes in the Diocese of Calgary during Advent.
Thurs. Dec. 7 Ascension     1100 BerkshireBlvd. N.W.
Wed.  Evenings St.Peter’s       541Silvergrove Dr. N.W.
Wed. Dec. 6 St. Pius X (7:30 pm)     2424 24 Ave. N.W.
Wed. Evenings St. Bernard’s    711 37 Street N.W.
Thurs. Dec. 7 St.Paul’s      1305 Main St., Airdrie
Wed.  Evenings Corpus Christi Church 404 Northmount Pl. N.W.
Mon. Dec. 18 Canadian Martyrs 835 Northmount Dr. N.W.
Tues.Dec. 19 St. Joseph’s 640 19 Avenue N.W.
Thurs. Dec. 14 St. Luke’s      1566 Northmount Dr. N.W.
Wed. Evenings  Our Lady Queen of Peace (Polish) 111 Uxbridge Dr. N.W.
Jesus is the REASON for the SEASON