15-22 lipca

15-22 lipca

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 14 lipca – Dzień powszedni
18: 00 – ++ Janiana i Stefan Kozieł
18: 00- ++ Anna (15 rocz) i Stanisław Olszowy oraz Andrzej i Neli

Niedziela, 15 lipca – XV Niedziela zwykła
8: 30 – O Boże błogosławieństwo dla Krystyny Apanowicz z okazji Urodzin
10: 30 – O Boże błogosławieństwo dla Maksymiliana z okazji Urodzin
12: 30 – O Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa i Alksendry Hamryszczak z okazji 7 rocz sakramentu małżeństwa
19: 00 – + Małgorzata Burek – Janina z rodziną

Poniedziałek, 16 lipca – Wspomnienie NMP z Góry Karmel
19: 00 – + Adolf Pajewski

Wtorek, 17 lipca – Dzień powszedni
19: 00 – + Waldemar Kopec

Środa, 18 lipca – Dzień powszedni
19: 00 – O łaskę wiary i zdrowie dla siostry

Czwartek, 19 lipca – Dzień powszedni
19: 00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ewelinki w dniu 1 rocz Urodzin – babcia

Piątek, 20 lipca – Dzień powszedni
19: 00 – + Tony Sliwonik (23 rocz)

Sobota, 21 lipca – Dzień powszedni
18: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Kasi z okazji 40 rocz Urodzin – rodzice

Niedziela, 22 lipca – XVI Niedziela zwykła
8: 30 – + Anna Nowak – córka z rodziną
10: 30 – ++ Eugena (Anna) i Cezary Surwiłło (4 rocz) – Teresa Z
12: 30 – + Henryk Sztemberg – córka z rodziną
19: 00 – + Anna Kuchniewicz (10 rocz) – mąż z dziećmi

Poniedziałek, 23 lipca – Święto św. Brygidy, patronki Europy
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Jarosława Miazgi z okazji Urodzin

Wtorek, 24 lipca – Wspomnienie św. Kingi, dziewicy
19: 00 – + Adolf Pajewski

Środa, 25 lipca – Święto św Jakuba Apostoła
19: 00 – + Adam Bielecki ( 2 rocz)

Czwartek, 26 lipca – Wspomnienie świętych Joachima i Anny rodziców NMP
19: 00 – + Antonina Nutowicz ( 4 rocz) – córka z rodziną

Piątek, 27 lipca – Dzień powszedni
19: 00 – ++ Za zmarłych z rodziny Śliwonik, Zakowicz i dusze w czyśćci cierpiące

Sobota, 28 lipca – Dzień powszedni
18: 00 – + Antonina Nutowicz ( 4 rocz) – córka Alina z rodziną

Niedziela, 29 lipca – XVII Niedziela zwykła
8: 30 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ethan i rodziny – babcia
10: 30 – + Dariusz Ciok – żona z dziećmi
12: 30 – Rocznica Powstania Warszawskiego i z a poległych w powstaniu – SPK #18
19: 00 – + Halina Herman ( 1rocz) – przyjaciele

LEKTORZY – 14-15 lipca
18: 00 – M. Edgar, M. Iskra, M. Edgar
8: 30 – O. Pepłowski, M. Sobczak, P. Adamski
10: 30 – M. Kaczan, D. Topor, Z. Topor
12: 30 – T. Miazga, O. Zyro, J. Miazga
19: 00 – W. Grabowski, S. Teresa, W. Grabowski

LEKTORZY – 21-22 lipca
18: 00 – R. Kohnke, S. Teresa, R. Kohnke
8: 30 – M. Podgórny, A. Rudzińska, M. Podgórny
10: 30 – L. Shelley, M. Iskra, M. Łabinowicz
12: 30 – O. Pietras, M. Kulaga, M. Domaradzki
19: 00 – M. Edgar, A. Wojciechowska, M. Edgar

XV NIEDZIELA ZWYKŁA
15 lipca, 2018
Am 7,12-15; Ef 1,3-14; Mk 6,7-13
Ref: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie
Chrystus uczynił wybranych ludzi posłańcami Boga. Idąc z Dobrą Nowiną z góry wiedzieli, że jedni ją przyjmą, drudzy odrzucą. Zostali do tego przygotowani przez samego Mistrza. Rzecz znamienna, Jezus troszczy się o jednych i drugich. Chodzi Mu o to, by odrzucający Nowinę przekazaną przez Boga wiedzieli, co robią, aby za swą postawę wzięli pełną odpowiedzialność. Dlatego poleca uczniom, by w godzinie odrzucenia łaski „strząsnęli proch z nóg swoich na świadectwo dla nich”. Z odrzuceniem wiadomości o zbawieniu nie jest tak jak z rezygnacją z kupna miotły. Czasem jeszcze dziś można obserwować wędrownego sprzedawcę mioteł. Puka i grzecznie ofiaruje swe wyroby. Jedni kupują, inni stwierdzają, że miotła jest im niepotrzebna i zamykają drzwi. Posłaniec Boga ofiaruje wielką wartość. Człowiek, do którego się zwraca, odpowiada zarówno za jej przyjęcie, jak i za odrzucenie. Jezus chce, by odrzucający wiedzieli, co czynią, i każe zostawić na ich progu proch strząśnięty z nóg posłańca. Ten proch ma świadczyć o niewykorzystanej szansie. Bóg miał im coś bardzo ważnego do powiedzenia, a oni nie chcieli słuchać. Aby kiedyś nie mieli pretensji do Niego, że nie zapukał, nie przyszedł — Jezus każe zostawić na ich progu proch. Ten proch będzie świadczył przeciw nim. Wielu sądzi, że skoro w Polsce, co kilka kilometrów stoi kościół, to w każdej chwili, w której zechcą, mogą podejść do Boga. Mogą odkładać nawrócenie na czas dla nich odpowiedni. Tymczasem nawrócenie jest łaską ofiarowaną przez Boga. On zaś ma swoją godzinę. Kiedy puka, trzeba Mu odpowiedzieć. Jeśli odejdzie, może się okazać, że człowiek już Go nie dopędzi, już nie zdąży nawiązać z Nim kontaktu. Zostanie tylko na progu domu proch strząśnięty z nóg Jego posłańca. Proch, który Bóg wezwie na świadka godziny Jego łaski. To konkretne wskazanie jest ważne nie tylko dla odmawiających przyjęcia daru łaski, lecz i dla posłańca. On musi być świadom, że odrzucenie łaski wcale nie musi dokonywać się z jego winy. Mimo dobrze wykonanego zadania przez posłańca, dar Boga może być odrzucony. Niewielu posłańców Boga dziś stosuje się do zaleceń Jezusa. Wydają się one nie harmonizować z postawą tolerancji. W rzeczywistości są najczęściej znakiem niezrozumienia wagi posłannictwa. Pan Bóg, tam gdzie chodzi o wielkie wartości, przemawia w sposób drastyczny — strząsanie prochu z nóg jest taką twardą mową. Kiedyś może się okazać, że niestrząśnięty proch z nóg posłańców będzie świadczył przeciw nim, iż źle wykonali zadanie. Ci, którzy nie skorzystali z daru Bożego w godzinie łaski, obciążą posłańców odpowiedzialnością za to, iż nie uświadomili im, o jak wielki dar chodzi.

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
22 lipca, 2018
Jr 23,1-6; Ef 2,13-18; Mk 6,30-34
Ref: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
Pasterz, odpowiedzialny jest za powierzone mu owce, za ich zdrowie, pastwiska, dba o swoje stado, o swoje podopieczne. Walczy ze złymi siłami, zwierzętami, czy ludźmi, którzy mogliby zagrozić trzodzie – stadu. Ważnym jest by dobry pasterz znał wszystkie swoje podopieczne, mógł im zagwarantować bezpieczeństwo i spokojne życie. W dzisiejszym Słowie Bożym słyszymy o pasterzach opisywanych w księdze Jeremiasza. Pan ostrzega wszystkich tych, którzy źle podejmują swoje obowiązki względem stada, jednocześnie zapowiadając, jakie to zadania mają przewodnicy ludu: „Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce mojego pastwiska – wyrocznia Pana. Dlatego to mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy mają paść mój naród” (Jr 23 ,1-2). Jest to oczywisty przekaz, wskazujący nam Kapłanów, jako tych, którzy nas prowadzą do Boga, którzy nas pouczają, którzy nas otaczają opieką duchową, służą radą i miłością. Czy jesteśmy w stanie odczytać zapowiedzi, skierowane do nas? Bo w dalszym ciągu czytań słyszymy zapowiedź „Ustanowię zaś nad nimi pasterzy, by je paśli; i nie będą się już więcej lękać ani trwożyć, ani trzeba będzie szukać którejkolwiek.” (Jr 32,4). A więc są słowa skierowane nie tylko do pasterzy, naszych przewodników, ale i do nas, abyśmy byli silni wiarą, abyśmy mieli opiekę duchową, aby nas właściwi ludzie prowadzili drogą ku Bogu, ku wieczności. Dobrze, że w dzisiejszych czytaniach słyszymy o pasterzach, bo zdawać sobie musimy sprawę z tego, że przewodników nam potrzeba i – aby nam przewodzili – powinniśmy ich szanować i słuchać. I Pasterz i Przewodnik, są określani, jako nasi mentorzy, Ci, którzy nami kierują, podpowiadają, odpowiadają za nas duchowo, In Persona Christi. Pierwszym Pasterzem i zarazem Kapłanem był Jezus Chrystus. To On nadal nas prowadzi i naucza o wierze, o Bogu Ojcu, o naszej przyszłości, bo „przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy, blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca.” (Ef 2,17-18). W XXI wieku, odmiennie jak za czasów Chrystusowych, mamy tę sposobność by bardziej dbać o naszych Pasterzy, jak oni dbają o nas, wsłuchujmy się w słowa podczas Liturgii Słowa, Homilii, listów Pasterskich.
Matko Boża, przez Twoje wstawiennictwo prosimy o dobrych Pasterzy naszej owczarni, uproś dla nich Łaskę Ducha Świętego, by mogli nas nieustannie prowadzić ścieżkami wiary, nadziei i miłości. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

TOGETHER IN ACTION – 2018 W całej Diecezji Calgary odbywa się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $29,233.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 19,254.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.
BIURO PARAFIALNE PODCZAD WAKACJI Zawiadamiamy, że biuro podczas wakacji jest czynne trzy razy w tygodniu we wtorki, środy i czwartki od
9: 00 do 13:00.

MSZE ŚW. PORANNE PODCZAS WAKACJI
Przez okres wakacji nie będzie sprawowanych Mszy św. porannych w piątki i soboty. Tylko w pierwszy piątek miesiąca 3 sierpnia poranna Msza św Przez okres wakacji nie będzie odwiedzin chorych i starszych z naszej parafii.

50. ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA P.W. MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POKOJU W CALGARY: 1968-2018 Sztandar Jubileuszowy W październiku obecnego 2018 roku będziemy szczególnie świętować 50. Rocznicę poświęcenia naszego polskiego kościoła. Z tej okazji przybędzie do nas J.E. Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek SCH i odprawi uroczystą, dziękczynną Mszę św. Jubileuszową w niedzielę, 14 października o godzinie 12: 30 w kościele polskim. Z tej okazji, jako wyraz naszego dziękczynienia Bogu i radości z posiadania świątyni, w której Polacy modlą się od lat w języku ojczystym, przyjmują Sakramenty Święte i są odprowadzani na odpoczynek wieczny – pragniemy ufundować Sztandar ku czci Chrystusa Króla Wszechświata, Który szczególnie patronuje Księżom, prowadzącym naszą parafię, Księżom z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii zagranicznej. Sztandar Jubileuszowy ma być poświęcony w niedzielę, 14 października br. Pragniemy, aby każdy parafianin, każdy wierny i każda Organizacja Polonijna włączyła się – w miarę swoich możliwości – do ufundowania tego Sztandaru Jubileuszowego, gdyż każdy z nas pragnie złożyć hołd i wyrazić swą miłość Chrystusowi Królowi oraz wdzięczność za polską parafię i kościół, gdzie możemy modlić się w j. ojczystym. Z góry dziękujemy za poparcie tej ważnej inicjatywy. Niech Chrystus Król obdarza wszelkimi łaskami. Ofiary, czeki można wystawiać na adres parafii z dopiskiem: Sztandar Jubileuszowy.- Rada Parafialna

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Do końca lipca i przez cały miesiąc sierpnia nie ma rodziny zapisanej, która mogłaby się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

WYJAZDY NA WAKACJE
Wielu naszych parafian udaje się na wakacje i odwiedziny rodzin w Polsce i innych krajach. Na drogę pokoju i pomyślności niech was kieruje wszechmogący Bóg, a Rafał Archanioł niech towarzyszy wam w drodze. Wakacje niech będą dla wszystkich błogosławionym czasem duchowego odrodzenia.

WATYKAŃSKA INSTRUKCJA O DZIEWICACH KONSEKROWANYCH
Stolica Apostolska wydała Instrukcję o dziewicach konsekrowanych „Ecclesia Sponsae Imago”. Jest to pierwszy tej rangi dokument na temat. Stan dziewic konsekrowanych został przywrócony po Soborze Watykańskim II. Dziś jest ich już ponad 5 tys., w tym 274 w Polsce, i stale ich przybywa. Od zakonnic czy innych osób konsekrowanych różnią się one tym, że każda z nich żyje według własnego charyzmatu i pozostaje blisko związana z własną diecezją. Prezentując opublikowaną dziś instrukcję, abp Jose Rodriguez Carballo, sekretarz Kongregacji ds. Życia Konsekrowanego przypomniał, że dziewice konsekrowane istniały już w czasach apostolskich. Ich zanik w Kościele jest związany ze średniowiecznym rozwojem monastycyzmu, jako dominującej formy konsekracji. Dynamiczny rozwój tego stanu po Soborze pokazał jednak, że zapotrzebowanie na tę formę życia jest obecne w całym Kościele. Watykański dokument obszernie ukazuje historyczny kontekst, w którym pojawiły się dziewice konsekrowane. Ojcowie Kościoła nazywali je oblubienicami Chrystusa. Od IV w. istniał już uroczysty rytuał konsekracji. Dziewice poświęcały się Chrystusowi, ale nadal pozostawały w swym środowisku rodzinnym i społecznym, aktywnie jednak uczestnicząc w życiu lokalnej wspólnoty chrześcijańskiej. Instrukcja o dziewicach konsekrowanych składa się z trzech części. W pierwszej ukazano ich tożsamość i powołanie. Mają być one eschatologicznym znakiem Kościoła Oblubienicy. Ich powołanie jest bezinteresowne i posiada wyraźny rys Maryjny. Dużą uwagę przywiązuje się do osobistego charyzmatu każdej z dziewic, co otwiera pole do wielkiej różnorodności i kreatywnej wolności, wymaga jednak większego poczucia odpowiedzialności i rozeznania. Choć mogą one korzystać z różnych obecnych w Kościele charyzmatów, ich tożsamość ma być kształtowana przez medytację Słowa Bożego, sakramenty i Liturgię Godzin. Szczególnym zadaniem dziewic konsekrowanych jest też bliskość względem innych ludzi. Ich konsekracja nie wyłącza ich, bowiem ze środowiska, w którym żyją na co dzień. Druga i trzecia część dokumentu mówi o związku dziewic konsekrowanych z Kościołem diecezjalnym, rozeznawaniu ich powołania i formacji. Szczególną rolę odgrywa tu miejscowy biskup, który uznaje powołanie do dziewiczej konsekracji i dba o formację. Watykański dokument przestrzega w tym względzie przed nadmierną uniformizacją, w której zabrakłoby poszanowania dla specyfiki indywidualnego powołania. Wskazuje też jednak na niebezpieczeństwo indywidualizmu, który świadczy o braku zrozumienia kościelnego wymiaru tej konsekracji.

PIELGRZYMKA ŚLADAMI OJCA PIO 25SEP-03OCT 2018. Biuro turystyczne Urszula Gut – The Travel Agent Next Door zawiadamia, że są jeszcze miejsca na angielsko-języczną 9-dniową Pielgrzymkę śladami Ojca Pio w 50 rocznicę jego śmierci i 100-lecie otrzymania stygmatów. Cena $1794 cad plus przelot do Rzymu. W programie pielgrzymki Audiencja Papieska, zwiedzanie WATYKANU, RZYMU i jego największych Bazylik, MONTE CASSINO, PIETRELCINA (miejsce narodzin Ojca Pio), SAN GIOVANNI ROTONDO z Kościołami i miejscem spoczynku Ojca Pio, MONTE SAN’ANGELO z Sanktuarium św. Michała Archanioła, LANCIANO z Sankuarium Cudu Eucharystycznego, LORETO i jego Sanktuarium z Świętym Domkiem, ASYZ z Bazylikami św. Franciszka i św. Klary oraz CASCIA z Sanktuarium św. Rity. Możliwość dołączenia do wcześniejszej wycieczki na WYBRZEŻE AMALFI i WYSPE CAPRI (17SEP-25SEP). Cena $1909 cad plus przelot i opcjonalne ubezpieczenie. W planie Rzym, Neapol, Pompeje, Sorrento, Capri, Wybrzeże Amalfi. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Urszulą Gut pod numerem 403.407.0177 lub na email ugut@ttand.com

PROŚBA O POMOC
Osoba starsza, nasza parafianka, która jest w domu starców prosi bardzo o pomoc w zakupieniu ginger ale do picia, oraz ofiary pieniężne na opłaty związane z pobytem w domu starców, na które jej nie starcza z miesiąca na miesiąc. Osoby chętne pomóc proszone są o dostarczenie rzeczy do biura parafialnego. Pani Maria bardzo jest wdzięczna wszystkim, którzy okazali jej dotychczas dużą pomoc. Bóg zapłać!

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE
PRACA
Poszukuję osoby do opieki nad starszą panią. Praca od 1 sierpnia na 3 miesiące od poniedziałku do piątku od godziny 7: 00 rano do 1: 00 po południu. W soboty od 7:00 – 12:00. Dzielnica Signal Hill. Tel 403-590-2356 (2x)

DO SPRZEDANIA Sprzedam rowery męskie, damskie i dziecięce. Tel: 403-246-6999 (2x)

PRACA Poszukuję osoby do opieki nad starszą panią. Praca 20 godzin tygodniowo od poniedziałku do piątku w dzielnicy NW. Wymagane pozwolenie na pracę i samochód. Tel:403-863-0425 (1x)

BACHELOR UNIT do wynajęcia w dzielnicy NE dla jednej osoby. Tel 403-499-9139 (2x)

PRACA Potrzebne panie do sprzątania biur i domków. Po więcej informacji proszę dzwonić po godzinie 8: 00 wieczorem. Kontakt: 403-663-9886 (1x)

SUITE DO WYNAJECIA W WEST KELOWNA, BC
2 sypialnie, kuchnia, łazienka z osobnym wejściem, blisko jeziora. Wynajmę od maja do sierpnia na pojedyncze dni lub na dłuższy okres. Opłata $70.00 od jednej sypialni. Kontakt Elżbieta 1-778-755-1320 (4x)

PRACA Zatrudnimy kobiety do sprzątania domów. Stawki 17 – 20 $/h. Wynagrodzenie dla kobiet używających do pracy własnego samochodu – 22 – 25 $/h. Po więcej informacji proszę dzwonić: 403-242-8293 lub 587-700-7740.(2x)

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO
DIECEZJALNE OBOZY DLA DZIECI
Arcatheos Summer Boys Camp is scheduled to run for boys 13 – 17 from August 1-11, Price: $689.00, and for boys ages 7 – 12 from August 6 to August 11. Price $479.00. See www.arcatheos.com for details.

YOUNG WOMEN’S RETREAT: COME TO ME AND I WILL GIVE YOU REST (MT. 11:28) Single, Catholic women, ages 18 to 35, are invited to a weekend of reflection to ponder these questions: Who is God calling me to be? What is God calling me to do that takes me beyond what I am doing now? When: Friday, August 17 (starts at 5 PM) to Sunday, August 19 (ends at 2 PM). This is a retreat with overnight accommodation in local convents. Registration Fee: $25/ further donations gratefully accepted. For more information or to register, contact Sr. Terry Smith, FCJ at 403-228-3623, ext. 258 | tksmithfcj@yahoo.ca

ST PIUS X PARISH PART-TIME BOOKKEEPER POSITION AVAILABLE Our present bookkeeper has resigned as she has accepted a full time position elsewhere. Responsibilities include: payroll, budget, monthly financials, annual charitable tax return, data entry of donations, preparation of tax receipts and annual Diocesan Financial reports. Qualifications include: minimum 2 years accounting experience, knowledge of Microsoft Office (Word, Excel and Outlook) and Quickbooks. Knowledge of Parish Friendly software is an asset.
Part-time Hours of work: 8 hours per week
Screening for employment includes:Vulnerable Sector Police Check, Three (3) reference checks, Agreement to the Model Code of Conduct
Applications: Submit resume or CV with cover letter describing your suitability for the position to:
Email: fatherbill.stpiusx@telus.net Mail: St Pius X Parish 2424 24 AVE NW Calgary AB T2M 2A2
Position is available immediately. Job will be posted until the position is filled. Only successful applicants will be notified