1-8 lipca, 2018

1-8 lipca, 2018

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 30 czerwca – Dzień powszedni
18: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Sr. Lucyny z okazji imienin

Niedziela, 1 lipca – XIII Niedziela zwykła
8: 30 – + Jadwiga Falkowska ( rozpoczęcie Mszy św gregoriańskich) – Teresa Falkowska
10: 30 – O Boże błogosławieństwo dla Klary z okazji Urodzin
12: 30 – ++ Jan i Renata Kułach
19: 00 – + Robert Śniadała (10 rocz)

Poniedziałek, 2 lipca – Dzień powszedni
19: 00 – ++ Stefania, Karol i Irena Szelążek i zmarli z rodziny Szelążek

Wtorek, 3 lipca – Św Tomasza Apostoła
19: 00 – ++ Za zmarłych z rodziny Tkaczyk, Chrobak oraz Józef Babiak

Środa, 4 lipca – Dzień powszedni
19: 00 –++ Aleksander i Leokadia Kaczan

Czwartek, 5 lipca – Dzień powszedni
19: 00 – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej dla rodziny Mazur – A. Mazur

Piątek, 6 lipca – Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledachównej, dziewicy
9: 00 – Za Parafian
19: 00 – ++ Jacek Machula i zmarli rodzice

Sobota, 7 lipca – Dzień powszedni
18: 00 – + Eugeniusz Sztupecki – żona

Niedziela, 8 lipca – XIV Niedziela zwykła
8: 30 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Anny May – babcia
10: 30 – Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam
12: 30 – + Janina Korbacz
19: 00 – ++ Franciszek (2 rocz) i Michalina

Poniedziałek, 9 lipca – Dzień powszedni
19: 00 – ++ Józef i Katarzyna Bukry

Wtorek, 10 lipca – Dzień powszedni
19: 00 – ++ Za zmarłych z rodziny Jarmołowicz i Wasilewski

Środa, 11 lipca – Św. Benedykta, opata, patrona Europy
19: 00 –++ Bronisław, Eugenia i Tadeusz Moliński

Czwartek, 12 lipca – Wspomnienie Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika
19: 00 – ++ Mieczysław i Paweł Niemczyk, Wojciech Studziński i zmarli z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek, 13 lipca – Wspomnienie pustelników św. Andrzeja Świerada i Benedykta
19: 00 – + Edward Swistek – Josie Bażant

Sobota, 14 lipca – Dzień powszedni
18: 00 – ++ Janiana i Stefan Kozieł
18: 00- ++ Anna (15 rocz) i Stanisław Olszowy oraz Andrzej i Neli

Niedziela, 15 lipca – XV Niedziela zwykła
8: 30 – O Boże błogosławieństwo dla Krystyny Apanowicz z okazji Urodzin
10: 30 – O Boże błogosławieństwo dla Maksymiliana z okazji Urodzin
12: 30 – O Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa i Alksendry Hamryszczak z okazji 7 rocz sakramentu małżeństwa
19: 00 – + Małgorzata Burek – Janina z rodziną

LEKTORZY – 30 czerwca – 1 lipca
18: 00 -J. Bogusławska, A.Wojciechowska, J.Bogusławska
8: 30 – R. Przybylski, A. Rudzińska, R. Przybylski
10: 30 – M. Iskra, D. Topor, Z. Topor
12: 30 – W. Potocka, M. Kulaga, V. Kanaszyc
19: 00 – W. Grabowski, A. Wojciechowska, T. Kot

LEKTORZY – 7-8 lipca – nie ma listy lektorów
18: 00 –
8: 30 –
10: 30 –
12: 30 –
19: 00 –

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
W niedzielę 24 czerwca odeszła na wieczną wartę Kol. Anna Gomola w wieku 94 lata, wieletnia członkini naszego Koła Nr 18 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Bardzo udzielająca się członkini, pełniąc również funkcję I-go Viceprezesa w Kole Pań przy SPK w Calgary. Ostatnie swoje lata spędziła w Creston (BC) i tam odbyły się uroczystości pogrzebowe w sobotę 30 czerwca. Śp. Anna pozostanie na zawsze w naszej pamięci. Zbigniew Starczyk – Prezes
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
1 lipca, 2018
Mdr 1,13-15;2,23-24 ; 2 Kor 8,7.9.13-15; Mk 5,21-43
Ref: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś
Dwanaście lat cierpienia. Szereg spotkań z różnymi lekarzami i całe mienie wydane na lekarstwa. Wszystkie zabiegi okazały się bezowocne. Lekarze nie pomogli. Pacjentka czuła się coraz gorzej. Jakże łatwo w tej nieszczęśliwej kobiecie z Ewangelii może rozpoznać siebie każdy, kto został dotknięty nieuleczalną chorobą. Jak złudna jest nadzieja pokładana w lekarzach, jak szybko z powodu małej skuteczności ich zabiegów potęguje się rozczarowanie. Jak często chory zaciąga nawet długi, by zdrowie ratować, a o pokonaniu słabości nie ma mowy. Lekarze mogą wiele, ale nie są wszechmocni. Mimo wiedzy i dostępnych środków ze śmiercią wygrać nie potrafią. Doskonale to ukazuje również druga postać z dzisiejszej Ewangelii. Jair, ojciec, który prowadzi Jezusa do swej umierającej córki. I on zrozumiał, że lekarze nie uratują dziecka. Została mu, zatem tylko jedna szansa, znaleźć człowieka, który dysponuje mocą Boga i może wyrwać chorego nawet z nieuleczalnej choroby. Zawierzył Jezusowi. Scena uzdrowienia kobiety rozgrywa się w drodze Jezusa do domu chorej córki Jaira. Oboje, cierpiąca na krwotok niewiasta i bezradny wobec śmiertelnej choroby dziecka ojciec, zawierzyli Mistrzowi z Nazaretu. Wiara to skarb niesamowity. Najwyższe dobro, w którym mieści się całe bogactwo życia wiecznego i doczesnego. Rzadko jednak spotyka się ludzi, którzy potrafią całkowicie zawierzyć Bogu. Kobieta powiedziała sobie: „Żebym się, choć jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa”. A gdy to stało się faktem, Jezus wyjaśnia, czemu zawdzięcza swe uzdrowienie: „Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości! ”Potęga wiary, podobnie jak potęga miłości, jest jeszcze wciąż nieodkrytą szansą człowieka. Nie cenimy wiary. Pokładamy ufność w pieniądzach, majątku, wiedzy, ludziach na stanowiskach, a nie doceniamy potęgi wiary. Tymczasem jedno dotknięcie Boga aktem wiary może ocalić człowieka znajdującego się w sytuacji zupełnie beznadziejnej. Jest to, bowiem poddanie się promieniowaniu samego Boga, źródła życia i świętości. Jak doskonalić wiarę swoją i innych? Przede wszystkim usilną modlitwą. To Bóg swoją łaską czyni człowieka podatnym na swe działanie. Potrzebna jest też świadomość ograniczonego działania wszystkich doczesnych środków, które w sytuacjach krytycznych zawodzą. Warto również z większą uwagą, sercem odmawiać wyznanie wiary: „Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego”. A w konkretnych okolicznościach sprawdzać, o ile wierzę Bogu. My najczęściej wiemy, że Bóg sprawi to, o co Go poprosimy. Tymczasem On nie sprawia z powodu słabej naszej wiary. To ona nie jest dobrym przewodnikiem Jego mocy w nasze serca.

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
8 lipca, 2018
Ez 2,2-5; 2 Kor 12,7-10; Mk 6,1-6
Ref: Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy.
Miłość Boga idzie nawet tam, gdzie spodziewa się odtrącenia. Czy sieje się ziarno na drogę? Czy opuszcza się niebo dla tych, którzy wyganiają za mury miasta? Czy porzuca się 99 owiec dla jednej szukającej zguby? Czy dotyka się z miłością tych, którzy mogą zarazić trądem? Czy odpuszcza się grzechy tym, którzy nawet nie potrafią ich wyznać? Czy przyjaźni się z najgorszymi, gdy z tego powodu zdobywa się opinię żarłoka i pijaka? Czy ofiaruje się życie wieczne tym, którzy pozbawiają doczesnego? Czy kocha się tych, którzy się zaparli?
Jezus dziwił się niewierze mieszkańców Nazaretu, ja się dziwię Bogu, który bardziej w nas wierzy, niż my w Niego. Intryguje niewiara najbliższych. Również nas stawia w świetle kłopotliwego pytania: czy ufamy Jemu totalnie, czy też stagnacyjna religijność pozbawiła nas spontaniczności wiary? Zdumienie mieszkańców Nazaretu nie stało się zawierzeniem Jezusowi, ponieważ zbyt dobrze znali Jego rodzinę, Jego dzieciństwo i młodość. Jezus manifestuje w sobie nieobliczalną miłość do ludzi i to jest niezwykle podnoszące na duchu. Życie udowadniało nam zapewne setki razy naszą niegodziwość. A On kocha. Ezechielowi każe prorokować wśród tych, o których wie, że i tak nie posłuchają. Pawłowi daje siłę, by w słabościach i odrzuceniu przygarniał z mocą zagubione dusze do serca Boga. Sam wędruje tam, gdzie nie znajduje wiary. Prorokowanie to bardziej przekonywanie o miłości Boga niż przewidywanie przyszłości. Być może sam jestem słaby, a nawet bezsilny, ale jakże mi to dodaje otuchy i przynosi ulgę, że Bóg we mnie ciągle wierzy! Być może nie ma we mnie ani westchnienia miłości do Niego i do nikogo, a nawet do siebie. Tym bardziej jednak zdumiewa mnie Jego czuła miłość! Absolutnie nic nas nie może odłączyć od miłości Bożej. Niekiedy ciężko jest nam stawić czoła samym sobie, ponieważ nie znajdujemy niczego godnego miłości w sobie i wydaje nam się, że Bóg mógłby pokochać każdą istotę, oprócz nas. Ale to tylko iluzja. Bóg JEST miłością, a nie BYWA miłością. Potrzebna jest nam nie szlachetność bohatera, tylko wiara. Jedynie brak wiary uniemożliwia Mu dotarcie do naszych serc, a nie nasza nędza. Jestem przekonany, że Paweł nie był wcale lepszym człowiekiem niż ja, ani Piotr nie był pobożniejszy niż ty. Jedyne, co może nas różnić od nich, to wiara, którą wierzyli w miłość Jezusa. Jeśli chcemy, by miłość Boga wyprowadziła nas z lochów smutku i niezadowolenia z siebie, potrzeba nam modlitwy wdzięczności za miłość. Możemy ją nazwać wielbieniem Go albo oddawaniem Mu chwały. Wtedy oddajemy Mu prawo do działania, do okazywania cudownej mocy, zdolnej uczynić z trędowatego czy obrzydliwego człowieka pięknego i zdrowego.
W NASZEJ WSPÓLNOCIE

WYJAZD KS. JACKA NA WAKACJE
Ks. Jacek dzisiaj w niedzielę udaje się na wakacje do Polski. Życzymy księdzu Jackowi miłego pobytu z rodziną, wśród przyjaciół, aby czas zasłużonego odpoczynku był równocześnie okazją do poświęcenia więcej czasu i uwagi Bogu i ludziom, do pogłębiania życia duchowego przez modlitwę. Prośmy Maryję Matkę Bożą, by towarzyszyła w jego podróży.

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim ofiarodawcom budowy kościoła, jako wotum wdzięczności o osobę i pontyfikat św. Jana Pawła II naszego Wielkiego Rodaka, składam serdeczne podziękowanie za ofiary przekazane na moje ręce i za te przekazane w formie czeków i na rachunek bankowy Parafii pw. Św, Jana Pawła II w Ignatkach – Osiedle w Archidiecezji Białostockiej. Przede wszystkim dziękuję ks. Jackowi Walkiewiczowi, proboszczowi Parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary za zaproszenie mnie do wspólnoty parafialnej. Wszystkim poszczególnym osobom i rodzinom za gościnność i inne wyrazy życzliwości w wielu momentach mojego pobytu w Calgary. Dziękuję również na ofiary na budowę świątyni, które będą upamiętnione tabliczką wotywną – indywidualne czy też od poszczególnych rodzin. Jedna tabliczka wotywna będzie miała następującą treść: PARAFIA MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POKOJU W CALGARY. Wraz ze swoimi parafianami będę pamiętał o modlitwie w powierzonych intencjach za wstawiennictwem Matki Bożej Rozwiązującej Węzły i św. Jana Pawła II. Ks. Bogusław Zieziula, proboszcz.

PODZIĘKOWANIE KS. BOGUSŁAWOWI
W poniedziałek Ks. Bogusław udaje się do swojej parafii w Polsce. Wyrażamy wielką wdzięczność za posługę i pracę w naszej parafii. Księże Bogusławie Twoja gorliwość, z jaką oddawałeś się naszej wspólnocie zasługuje na wdzięczną pamięć w naszych sercach. Nasza pamięć i modlitwa będą zawsze Ci towarzyszyć. Szczęść Boże!

NOWENNA JUBILEUSZOWA
Msza św. w intencji Ojczyzny: środa, 11 lipca. Temat: Szacunek dla życia.
Św.Królowa Jadwiga(1373 – 1399): Królowa Polski z dynastii Andegawenów, Apostołka Litwy, Patronka Polski. Żona Króla Władysława Jagiełły, który przyjął chrzest w Krakowie 15 lutego 1386 roku, a 18 lutego tegoż roku Jadwiga i Jagiełło uroczyście zawarli związek małżeński w Katedrze w Krakowie na Wawelu. 4 marca w Katedrze wawelskiej odbyła się koronacja przez abp Bodzantę Władysława Jagiełły na króla Polski. Królowa Jadwiga na swoim dworze skupiała elity kulturalne Polski, fundowała wiele kościołów, uposażała klasztory, prowadziła działalność charytatywną, pomagała biednym, opiekowała się szpitalami. Uzyskała zgodę papieża na utworzenie fakultetu teologii na Akademii Krakowskiej. Św. Jadwiga prowadziła surowe umartwienia. Św. Jan Paweł II beatyfikował Ją 31 maja 1979 roku, a uroczystej kanonizacji dokonał św. Jan Paweł II 8 czerwca 1997 roku, podczas Mszy św. na Krakowskich Błoniach w obecności ponad miliona ludzi. Była to pierwsza kanonizacja na ziemiach polskich. W homilii Św. Jan Paweł II powiedział: „Najgłębszym rysem Jej krótkiego życia, a zarazem miarą Jej wielkości jest duch służby. Swoją pozycję społeczną, swoje talenty, całe swoje życie prywatne całkowicie oddała na służbę Chrystusa, a gdy przypadło Jej w udziałe zadanie królowania, oddała swe życie również na służbę powierzonego Jej ludu”. Św. Królowo Jadwigo, Patronko Polski, wypraszaj nam wierność Bogu, Krzyżowi, i Ewangelii w dzisiejszym, zagubionym świecie. Św. Jadwigo, módl się za nami.

TOGETHER IN ACTION – 2018 W całej Diecezji Calgary odbywa się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $29,233.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 18,709.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

BIURO PARAFIALNE PODCZAD WAKACJI
Zawiadamiamy, że biuro podczas wakacji będzie czynne trzy razy w tygodniu we wtorki, środy i czwartki od 9: 00 do 13:00.

BIULETYN PARAFIALNY
Biuletyn przez okres wakacji począwszy od dzisiejszej niedzieli będzie wydawany raz na dwa tygodnie.

MSZE ŚW. PORANNE PODCZAS WAKACJI
Przez okres wakacji nie będzie sprawowanych Mszy św. porannych w piątki i soboty. Tylko w pierwszy piątek miesiąca 6 lipca i 3 sierpnia poranna Msza św, a po porannej Mszy św. będzie sprawowana całodniowa Adoracja do Najświętszego Sakramentu. Przez okres wakacji nie będzie odwiedzin chorych i starszych z naszej parafii.

50. ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA P.W. MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POKOJU W CALGARY: 1968-2018 Sztandar Jubileuszowy W październiku obecnego 2018 roku będziemy szczególnie świętować 50. Rocznicę poświęcenia naszego polskiego kościoła. Z tej okazji przybędzie do nas J.E. Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek SCH i odprawi uroczystą, dziękczynną Mszę św. Jubileuszową w niedzielę, 14 października o godzinie 12: 30 w kościele polskim. Z tej okazji, jako wyraz naszego dziękczynienia Bogu i radości z posiadania świątyni, w której Polacy modlą się od lat w języku ojczystym, przyjmują Sakramenty Święte i są odprowadzani na odpoczynek wieczny – pragniemy ufundować Sztandar ku czci Chrystusa Króla Wszechświata, Który szczególnie patronuje Księżom, prowadzącym naszą parafię, Księżom z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii zagranicznej. Sztandar Jubileuszowy ma być poświęcony w niedzielę, 14 października br. Pragniemy, aby każdy parafianin, każdy wierny i każda Organizacja Polonijna włączyła się – w miarę swoich możliwości – do ufundowania tego Sztandaru Jubileuszowego, gdyż każdy z nas pragnie złożyć hołd i wyrazić swą miłość Chrystusowi Królowi oraz wdzięczność za polską parafię i kościół, gdzie możemy modlić się w j. ojczystym. Z góry dziękujemy za poparcie tej ważnej inicjatywy. Niech Chrystus Król obdarza wszelkimi łaskami. Ofiary, czeki można wystawiać na adres parafii z dopiskiem: Sztandar Jubileuszowy.- Rada Parafialna

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od 24 czerwca do 8 lipca rodzina Krystyny Bukry będzie się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

WYJAZDY NA WAKACJE Wielu naszych parafian udaje się na wakacje i odwiedziny rodzin w Polsce i innych krajach. Na drogę pokoju i pomyślności niech was kieruje wszechmogący Bóg, a Rafał Archanioł niech towarzyszy wam w drodze. Wakacje niech będą dla wszystkich błogosławionym czasem duchowego odrodzenia.

PIELGRZYMKA ŚLADAMI OJCA PIO 25SEP-03OCT 2018. Biuro turystyczne Urszula Gut – The Travel Agent Next Door zawiadamia, że są jeszcze miejsca na angielsko-języczną 9-dniową Pielgrzymkę śladami Ojca Pio w 50 rocznicę jego śmierci i 100-lecie otrzymania stygmatów. Cena $1794 cad plus przelot do Rzymu. W programie pielgrzymki Audiencja Papieska, zwiedzanie WATYKANU, RZYMU i jego największych Bazylik, MONTE CASSINO, PIETRELCINA (miejsce narodzin Ojca Pio), SAN GIOVANNI ROTONDO z Kościołami i miejscem spoczynku Ojca Pio, MONTE SAN’ANGELO z Sanktuarium św. Michała Archanioła, LANCIANO z Sankuarium Cudu Eucharystycznego, LORETO i jego Sanktuarium z Świętym Domkiem, ASYZ z Bazylikami św. Franciszka i św. Klary oraz CASCIA z Sanktuarium św. Rity. Możliwość dołączenia do wcześniejszej wycieczki na WYBRZEŻE AMALFI i WYSPE CAPRI (17SEP-25SEP). Cena $1909 cad plus przelot i opcjonalne ubezpieczenie. W planie Rzym, Neapol, Pompeje, Sorrento, Capri, Wybrzeże Amalfi. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Urszulą Gut pod numerem 403.407.0177 lub na email ugut@ttand.com

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE
DO SPRZEDANIA
Sprzedam rowery męskie, damskie i dziecięce. Tel: 403-246-6999 (3x)

BACHELOR UNIT do wynajęcia w dzielnicy NE dla jednej osoby. Tel 403-499-9139 (3x)

PRACA
Zatrudnię do pracy stolarza oraz pomocnika stolarskiego. Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego. Kontakt: Łukasz 403-660-6223. (1x)

PRACA
Poszukuję osoby do opieki nad starszą panią. Praca 20 godzin tygodniowo od poniedziałku do piątku w dzielnicy NW. Wymagane pozwolenie na pracę i samochód. Tel:403-863-0425 (2x)
PRACA Potrzebne panie do sprzątania biur i domków. Po więcej informacji proszę dzwonić po godzinie 8: 00 wieczorem. Kontakt: 403-663-9886 (2x)

SUITE DO WYNAJECIA W WEST KELOWNA, BC
2 sypialnie, kuchnia, łazienka z osobnym wejściem, blisko jeziora. Wynajmę od maja do sierpnia na pojedyncze dni lub na dłuższy okres. Opłata $70.00 od jednej sypialni. Kontakt Elżbieta 1-778-755-1320 (5x)

PRACA Zatrudnimy kobiety do sprzątania domów. Stawki 17 – 20 $/h. Wynagrodzenie dla kobiet używających do pracy własnego samochodu – 22 – 25 $/h. Po więcej informacji proszę dzwonić: 403-242-8293 lub 587-700-7740.(3x)

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO
DIECEZJALNE OBOZY DLA DZIECI
Arcatheos Summer Boys Camp is scheduled to run for boys 13 – 17 from August 1-11, Price: $689.00, and for boys ages 7 – 12 from August 6 to August 11. Price $479.00. See www.arcatheos.com for details.

Captivenia Summer Girls Camp is scheduled to run for girls 13 – 17 from July 18 – 28. Price $ 689.00, and for girls ages 9 – 13 from July 22 – 28.Price $479.00 See www.captivenia.com for more details.

MARRIAGE PREPARATION – Catholic Family Services: July 20 – 22 at St. Joseph Parish (640 – 19 Ave NW). Cost: $225/couple. For more information, contact CFS at 403-233-2360 | www.cfs-ab.org – Life & Family Resource Centre: August 27 (followed by Sep 14-15), or September 24 (followed by Oct 12- 13). For more dates, registration or information, contact 403-218-5505 or email lifeandfamily@calgarydiocese.ca | events.calgarydiocese.ca