16 września, 2018

16 września, 2018

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 15 września – Wspomnienie NMP Bolesnej
18: 00 – ++ Teofila i Stanisław Tłustochowicz – córka z rodziną
18: 00 – O zdrowie i łaski Ducha św. dla Marka Pieczara

Niedziela, 16 września – XXIV Niedziela zwykła
8: 30 – O Boże błogosławieństwo dla Bronisławy i Zbigniewa Koneckich z okazji 50 rocz. Sakramentu małżeństwa
10: 30 – ++ Katarzyna i Karol Kowal
12: 30 – Za wszystkich walczących i poległych we wrześniowej inwazjii na Polskę w dniu 1 i 17 września w 1939 roku.
19: 00 – ++ Władysław i Ksawera Dąbrowscy i zmarli z rodziny Maciejowskich

Poniedziałek, 17 września – Dzień powszedni
19: 00 – ++ Władysław (40 rocz) i Bronisława Sołowiej (2 rocz)

Wtorek, 18 września – Święto św. Stanisława Kostki, Zakonnika i patrona Polski
19: 00 – Za parafian

Środa, 19 września – Dzień powszedni
19: 00 – Z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze dla rodziny Hryszko

Czwartek, 20 września – Wspomnienie św. męczenników Andrzeja Kim Taegon, Prezbitera., Pawła Chong Hasang i Towarzyszy
19: 00 – + Mikołaj Dębicki
19: 00 – + Jan Rajchel

Piątek, 21 września – Święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty
9:00 – Za parafian
19:00 – ++ Za zmarłych z rodziny Zakowicz, Śliwonik i dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota, 22 września – Dzień powszedni
8:30 – Za parafian
18: 00 – + Maria Samborska (1 rocz) – dzieci
18:00 – Dziękczynna za opiekę Bożą i błogosławieństwo Boże na następne lata dla Jubilatów Bronisławy i Zbigniewa Koneckich z okazji 50 rocz. Sakramentu małżeństwa – dzieci

Niedziela, 23 września – XXV Niedziela zwykła
8: 30 – + Gertruda Cichański – syn z rodziną
10: 30 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Elżbiety Machula – R. Piekut
10:30 – W intencji Szkoły Polskiej im. Jana Pawła II
12: 30 – O Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa i Joanny z okazji sakramenu małżeństwa
19: 00 – + Janusz Wysocki i zmarli z rodziny Wysockich

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
Iz 50, 5-9a; Jk 2, 14-18; Mk 8, 27-35

Ref: W krainie życia będę widział Boga
Od początku istnieją w chrześcijaństwie dwie niebezpieczne tendencje. Jedna chce koniecznie odrzucić Kościół założony przez Jezusa i przyjąć jedynie wiarę, jako indywidualny akt usprawiedliwiający człowieka. Dla tych wiara to czysto osobista sprawa, tak jak np. lekkoatletyka. Sportowcy mogą się spotkać po olimpiadzie lub mistrzostwach świata, mogą rywalizować z sobą i zdumiewać świat osiągnięciami, mogą przeznaczyć duże sumy na potrzeby biednych, ale lekkoatleci nie stanowią żadnej wspólnoty, to jest sport, w którym wszystko zależy od indywidualnych sprawności. Jezus założył Kościół, jako rodzinę. Ustanowił w niej biskupów, którzy spełniają funkcję ojców tej rodziny, a w parafiach w ich imieniu pełnią tę funkcję kapłani. To oni są odpowiedzialni za pokarm duchowy członków tej rodziny /Eucharystia i Słowo Boże/, za jej duchowe zdrowie /sakrament pokuty i sakrament namaszczenia chorych/, za trwałość rodzin /błogosławieństwo przy sakramencie małżeństwa/ i za powiększanie tej rodziny /sakrament chrztu świętego/. Zbawienie jest możliwe wyłącznie w tej rodzinie. Chcąc, więc w duchu Ewangelii doskonalić wiarę, trzeba się zatroszczyć o przynależność do tej rodziny. Członkowie rodziny mogą się cieszyć, gdy ktoś z nich zdobywa olimpijskie medale, ale życie rodzinne wcale nie jest nastawione na produkowanie mistrzów świata, ono wyżej ceni opiekę nad małym dzieckiem niż olimpijskie złoto. Warto o tym pamiętać, gdy pojawiają się głosy odrzucające Kościół, a gloryfikujące wiarę. Powtarzanie błędu reformacji z XVI wieku to cofanie się w średniowiecze. Druga tendencja dziś ma jeszcze więcej zwolenników. To opowiadanie się po stronie wiary, z odrzuceniem jej konsekwencji w życiu moralnym. Te właśnie tendencje ma na uwadze św. Jakub w swoim liście, gdy pisze:, „Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków. Czy sama wiara zdoła go zbawić?”. Tendencja ta świadczy o intelektualnym podejściu do wiary. W nim wiara to stwierdzenie, że Bóg istnieje. Cenne, jako klucz pozwalający wyjaśnić wiele trudnych pytań dotyczących świata i ułatwiające wejście w grono ludzi wierzących. To jest jedynie deklaracja, nic więcej. Hasło na transparencie własnego życia. Taka wiara nie może człowieka zbawić — jest, bowiem martwa. Wiara pozwala wejść w kontakt z Bogiem żywym i umożliwia przelanie Jego życia w nasze życie. To spotkanie tak, jak miłość przyjaźni, zmusza do konsekwentnego liczenia się z przyjacielem.

LEKTORZY – 15-16 września
18: 00 – R. Kohnke, Sr. Salome, R. Kohnke
8: 30 – O. Pepłowski, S. Teresa, P. Adamski
10: 30 – M.Kaczan, M. Iskra, T. Nowak
12: 30 – A. Mazur, M. Kulaga, B. Pulwicki
19: 00 – M. Edgar, M. Sobczak, K. Pietrzak

W NASZEJ WSPÓLNOCIE
WIZYTA O. TADEUSZA RYDZYKA CSsR W NASZEJ PARAFII
Serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej O. Tadeusza Rydzyka CSsR, dyrektora Radia Maryja i TV Trwam oraz O. Jacka Cydzika CSsR, delegata Radia Maryja na Kanadę. Kapłani redemptoryści głoszą kazania na wszystkich dzisiejszych Mszach św. Eucharystii o godzinie 12: 30 pm będzie przewodniczył O. Tadeusz Rydzyk CSsR. Naszym gościom życzymy wytrawłości w prowadzeniu TV Trwam i Radia Maryja, przezwyciężania wszelkich trudności oraz opieki Matki Najświętszej.

KS. MARCIN DZILIŃSKI SCHR, NOWY WIKARIUSZ W PARAFII
Serdecznie witamy Ks. Marcina Dzilińskiego SChr, który decyzją przełożonych zakonnych został skierowany do pracy duszpasterskiej w naszej parafii. Ks. Marcin pochodzi z Warszawy, przed wstąpieniem do zakonu skończył Politechnikę Warszawską, święcenia kapłańskie przyjął w 2014 roku. Przed przyjazdem do Calgary posługiwał w naszych parafiach w Szczecinie (dwa lata) oraz w Chociwlu (dwa lata). Serdecznie wiatmy w naszej wspólnocie parafialnej i życzymy Bożego błogosławieństwa w pracy duszpasterskiej.

TOGETHER IN ACTION – 2018 W całej Diecezji Calgary odbywa się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $29,233.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 20,264.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od niedzieli 9 września do niedzieli 23 września rodzina Ryszarda Wójcik będzie się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

KAWIARENKA
We wrześniu panie z grupy„Młodzi Duchem zapraszają do kawiarenki.

KONCERT CHARYTATYWNY – JUBILEUSZOWY
„ZAUFAJ MARYI”
W niedzielę, 14 października odbędzie się w Domu Polskim o godzinie 15:30 Koncert Charytatywny ku czci Św. Jana Pawła II pt. ZAUFAJ MARYI. Serdecznie zapraszamy całą Polonię na ten szczególny Koncert Charytatywny – Jubileuszowy związany z 40. Rocznicą wyboru Papieża – Polaka oraz 50. Rocznicą poświęcenia kościoła polskiego p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary. Gościem honorowym Koncertu będzie J.E. Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek z Polski. W Koncercie usłyszymy pieśni w wykonaniu chóru Vox Populi, słowa Św. Jana Pawła II, poezję w wykonaniu dzieci i młodzieży, śpiew Górali oraz zobaczymy piękne tańce w wykonaniu Zespołów: GAICZEK, KRAKUSY, POLANIE, MAZOVIA, MŁODZI DUCHEM. Celem Koncertu jest wsparcie działalności ruchu pro-life w Polsce oraz pomoc opuszczonym dzieciom i młodzieży na Kresach i dzieciom specjalnej troski. Wstęp wolny – DAR SERCA.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Koncercie i poparcie tak ważnych celów. Niech Maryja, ku czci, której Koncert jest dedykowany, wynagrodzi dobroć serc, wypraszając wszelkie potrzebne łaski.

50. ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA P.W. MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POKOJU W CALGARY: 1968 -2018
W niedzielę, 14 października zostanie odprawiona Jubileuszowa Msza św. dziękczynna w 50. Rocznicę poświęcenia kościoła p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary. Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył będzie Jego Eksclencja Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek, który specjalnie przybędzie z Polski i poświęci nowy Sztandar Parafialny podczas Jubileuszowej Mszy św. Serdecznie zapraszamy wszystkich Polaków, a zwłaszcza Parafian na tę szczególną Mszę św. Prosimy również wszystkie Poczty Sztandarowe o przybycie, by godnie podziękować Panu Bogu za poświęcenie kościoła, w którym możemy uczestniczyć we Mszy św., modlić się i przyjmować Sakramenty Święte w języku ojczystym oraz obchodzić uroczystości patriotyczno-religijne. Prosimy także przedstawicieli wszystkich Zespołów Tanecznych o przybycie w ludowych strojach oraz Górali. Niech z naszych serc popłynie pełne wdzięczności, radosne TE DEUM LAUDAMUS („Ciebie, Boga, wysławiamy”) oraz AVE MARIA, wyrażające naszą miłość Bogu i Królowej Pokoju, Pani Jasnogórskiej, Która patronuje polskiej parafii. Za wszelkie ofiary złożone na nowy Sztandar Parafialny składamy serdeczne dzięki. Niech Dobry Bóg i Matka Najświętsza wynagrodzi szczególnymi łaskami Ofiarodawców. BÓG ZAPŁAĆ.

MSZA ŚWIĘTA SZKOLNA
Wszystkie dzieci zapraszamy na Mszę Świętą rozpoczynającą Nowy Rok Szkolny 2018/2019, w niedzielę 23 września na godzinę 10: 30 do Polskiego Kościoła. Prosimy wszystkie dzieci o przyniesienie plecaków, przyborów szkolnych, książek i zeszytów. W czasie Mszy Świętej wszystkie rzeczy zostaną poświęcone. Rozpoczniemy ten Nowy Rok Szkolny z Bożym Błogosławieństwem.

CHÓREK „LAETARE”.
Rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny. Wszystkie chętne dzeci, które lubią śpiewać- chłopców i dziewczynki, zapraszamy do chórku „Laetare”. Chórek bedzie śpiewał w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, o godzinie 10:30. Próby Chórku będą w niedzielę kiedy Chórek śpiewa, czyli w pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 9:30. W tym roku chórek ubogaci akompaniamentem na pianinie, pani Aleksandra Zyro, organistka. Przyjmujemy dzieci od lat 6 do klasy 7. Zapisy u sióstr- sr.salome@shaw.ca lub można dzwonić 403-282-5077 lub cell:587-896-5575.

PRZYGOTOWANIE DZIECI DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ
Przygotowanie dzieci d Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej odbywa się w Polskiej Szkole imienia Jana Pawła II, w każdą sobotę. Wszystkich zainteresowanych, których dzieci nie uczęszczają do Szkoły Polskiej, a pragną, aby ich dziecko przystąpiło do Pierwszej Komunii Świetej w Polskim Kościele, proszę o kontakt z siostrą Salome, cell: 587-896-5575 lub 403-282-5077. Zebranie rodziców dzieci Komunijnych, klasy 3- odbędzie się w Szkole Polskiej 29 września o godzinie 9:45.

40 DAYS FOR LIFE, CALGARY 2018
Katolicy diecezji będą się modlić przed kliniką aborcyjną 2431 – 5th Ave N.W. (Blisko naszego kościoła). Zapraszamy Polonię Calgary o czynny udział w obronie dziecka nienarodzonego o każdej porze dnia przez te 40 dni. Dyżur na sali parafialnej rozpocznie się w niedzielę 16 września. Dodatkowo dla naszej parafii jest wyznaczony dzień 28 września i 19 października od godziny 7: 00 rano do 13:00. Rejestracje chętnych przyjmuje E. Gawor, tel. Tel. (403) 251 5545 lub e-mail; eugeniuszgawor@gmail.com. Można też skorzystać ze strony internetowej; www.40daysforlife.com/calgary lub na facebook, aby sie więcej na ten temat dowiedziec.

SZKOŁA POLSKA
Zajęcia w szkole rozpoczynają się: w piątek, 14 września – kl. 7 -12 ( godz.17: 30), w sobotę 15 września – kl. 0 – 6 ( godz. 9: 45) . Msza św. rozpoczynająca nowy rok szkolny odbędzie się w niedzielę 23 września o godz. 10:30.

DYŻUR PASZPORTOWY
Uprzejmie informujemy, że najbliższy dyżur paszportowy w prowincji Alberta odbędzie się w następujących terminach: Edmonton 22-23 października 2018, Calgary 24-25 października 2018. Wszelkie szczegóły dotyczące zapisów na dyżur znajdują się w ogłoszeniu na stronie internetowej Konsulatu Generalnego RP w Vancouver www.vancouver.msz.gov.pl lub www.vancouver.mfa.gov.pl
Zygmunt Potocki konsul hon. RP w Calgary

KOMUNIKAT SPK KOŁO NR 18 W CALGARY. Zebranie członków Koła odbędzie się dzisiaj w niedzielę 16 września o godz. 14.30 w Domu Polskim. Serdecznie zapraszamy na zebranie członków oraz chętnych do wstąpienia w szeregi naszego Stowarzyszenia.

CELEBRATING POLAND. Dla upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie oraz Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, koło #18 organizują 3-dniowe wydarzenie pod nazwą CELEBRATING POLAND. Wydarzenie będzie miało miejsce w Domu Polskim w dniach 26-28 października 2018 (piątek-sobota-niedziela). Planowany program można znaleźć na witrynie www. celebrating poland.ca. Już dziś zapraszamy do odwiedzenia Domu Polskiego w ostatni weekend października. Wydarzenie adresowane jest do wszystkich mieszkańców Calgary i Alberty. Jednym z projektów związanych z tym wydarzeniem jest wspólna fotografia naszej społeczności polonijnej w Calgary. Taką ‘rodzinną’ fotografię Polonii w Calgary pragniemy wykonać w niedzielę, 30 września, o godz.11.45, pomiędzy Mszami Św. Prosimy wszystkich będących na Mszy o 10.30 o pozostanie nieco dłużej, a tych planujących obecność na Mszy o 12.30 o przybycie nieco wcześniej, aby była nas spora polonijna grupa na wspólnej fotografii na tle naszego kościoła. Uwaga: obecność w czasie robienia zdjęć upoważnia organizatorów CELEBRATING POLAND do wykorzystania fotografii z wizerunkami sfotografowanych osób w celach wystawowych w ramach wydarzenia CELEBRATING POLAND.

PROŚBA O POMOC Osoba starsza, nasza parafianka, która jest w domu starców prosi bardzo o pomoc w zakupieniu ginger ale do picia, szampony, kremy, chusteczki oraz ofiary pieniężne na opłaty związane z pobytem w domu starców, na które jej nie starcza z miesiąca na miesiąc. Osoby chętne pomóc proszone są o dostarczenie rzeczy do biura parafialnego. Pani Maria bardzo jest wdzięczna wszystkim, którzy okazali jej dotychczas dużą pomoc. Bóg zapłać!

TATRY FREESTYLE SKI ACADEMY zaprasza na kolejny SEZON NARCIARSKI. Zajęcia dla dzieci i młodzieży w COP i Nakiska od Grudnia 2018 do Kwietnia 2019. Posiadamy również ofertę dla rodziców i dorosłych. Więcej informacji email: tatryfreestyle@gmail.com, tel: 1.403.638.4844.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE
PRACA Wykształcony Pielęgniarz oraz certyfikowany Care Aide z Polski, z długoletnim doświadczeniem poszukuje stałej pracy, jako opiekun nad starszą, chorą osobą /osobami. Proszę dzwonić na 587-834-0664. (4x)

PRACA Supervisor przy sprzataniu domków. Praca od zaraz, w szybkim tempie. Wymagane pozwolenie na pracę, prawo jazdy, doświadczenie w sprzątaniu oraz język angielski. Oferujemy; stawkę po okresie próbnym od $17/h wzwyż, samóchod służbowy.Podania proszę przesyłać na email pracacalgary@gmail.com (1x)

PRACA Szukam osoby do pomocy przy sprzątaniu domów na pół etatu. Samochód niewymagany. Kontakt: 587-892-6370 (2x)

FIRST AID AND CPR/AED COURSES – For Your Home and Workplace!! Instruktorka Pierwszej Pomocy certyfikowana przed Canadian Red Cross oferuje kursy CPR and First Aid. W ofercie kursy jednodniowe i dwudniowe (CPR and First Aid, AED training, Child Care First Aid) z dojazdem do biura/ domu klienta. Certyfikaty są ważne przez 3 lata i są wydawane bezpośrednio po ukończeniu kursu. Przystępne ceny, dużo ćwiczeń praktycznych z manekinami. Szczegóły i rezerwacja: Joanna Mycek, Red Cross First Aid Instructor
phone: 403- 999- 4775 e-mail: joannamycek87@gmail.com

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO

VOLUNTEERED AT FEED THE HUNGRY GARDEN HARVEST DAY – SEP 22
Come with your friends and families on Saturday Sept. 22 at 9 am to help dig potatoes for Feed the Hungry. Enjoy great company and good food as we celebrate our second harvest. Please RSVP so that we can arrange enough refreshments for all. Closed-toed shoes and water bottles are required. A hat, gloves and folding chair are recommended. The garden is located at 235021 Range Road 284 E, just southwest of Chestermere. RSVP to Linnea at 587-888-9268 or e-mail fthgarden@calgarydiocese.ca

INDONESIAN FOOD BAZAAR – SEP 22
The Indonesian Catholic Community of Calgary (UKI Calgary) invites you to their Indonesian Food Bazaar on Saturday, Sept. 22 at St. Joseph Church (640 19 Ave NW, Calgary) from 11 am to 2 pm. Come and try genuine and delicious Indonesian food, desserts and beverages!
For more information about UKI Food Bazaar, contact 403-402-3810 | www.ukicalgary.ca
MARRIAGE PREPARATION „FOR BETTER & FOR EVER” – SEP 24

LIFE & FAMILY RESOURCE CENTRE. Sep. 24 (followed by Oct. 12-13) at the Catholic Pastoral Centre, Calgary. Contact 403-218-5505 events.calgarydiocese.ca

ONE ROCK 2.0 – SEP 29 One Rock 2.0 is the new and reimagined One Rock Festival of Faith which seeks to inspire, challenge, and equip Catholic young adults to be protagonists in the New Evangelization. At this time, we encourage young adults between the ages of 18-35 (married or single) to pre-register on our website. Save the date: Saturday, September 29 at St. Michael’s, Calgary. We are excited to announce that Patrick Coffin, Lizzie Reezay, and Brian Holdsworth will be joining us this September! We’re inviting Catholic young adults in the Diocese of Calgary ages 18-35 to register now and take advantage of this amazing opportunity to hear from our keynote speakers about living out the Catholic faith in today’s culture. Pre-register now and learn more about our speakers at WWW.ONEROCK.CA We’re also excited to announce those who are not part of the young adult delegates can now purchase tickets for the Saturday evening program (Sept. 29 at 7:30 pm) of One Rock. Come and enjoy inspiring conversations with Patrick Coffin and Lizzie Reezay, with music by Access52 and our closing Liturgy. Get tickets at: WWW.ONEROCK.CA

NATIONAL LIFE CHAIN SUNDAY
Life Chain Calgary invites you to a peaceful and prayerful public witness of pro-life, standing in honor of lives lost to abortions on National Life Chain Sunday: Sunday, Sept 30, 2:30 – 4 pm, along MacLeod Trail between Heritage Dr. and Southland Dr.
For more information contact lovingthegiftoflife@gmail.com

SPECIAL NEEDS MINISTRY AND MASS AT ST. PATRICK’S PARISH
St. Patrick’s Parish is forming a new ministry whose mission is: “To create a loving, supportive and compassionate church community that renews and restores faith and hope to families and children living with special needs.” St. Patrick’s Special Needs Mass will be a place of understanding, acceptance and welcome for those who live with special needs as well as those who care for them. All are invited to come and to be a part of this special liturgy. St.Patricks will be having the Special Needs Mass on the 2nd and 4th Sunday of the Month. For more information, please contact Brenda-Lee Kearney at 403-835-2749, or check http://stpatrickcalgary.com under Calendar.

TRANSITIONS – OCT 10
This is a 15-week peer support program for those recently separated or divorced. The next program will begin on Wednesday, Oct. 10, 2018 (7 to 9 pm).
Call 403-218-5505 | lifeandfamily@calgarydiocese.ca

RED MASS – OCT 10
Inviting those in Legal Profession. Save the date: October 10 at 5:30 PM, at St. Mary’s Cathedral.