28 października, 2018

28 października, 2018

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 27 października – Dzień powszedni
18:00 – + Dariusz Ciok (1rocz) – żona z dziećmi

Niedziela, 28 października – XXX Niedziela zwykła
8: 30 – + Leon Rudziński (22 rocz)
10: 30 – O Boże błogosławieństwo dla Michała Senderowskiego z okazji Urodzin
12:30 – + Andrzej Jeromski – żona i dzieci
19: 00 – ++ Tadeusz Moliński i Tadeusz Kucharski

Poniedziałek, 29 października – Dzień powszedni
19: 00 – ++ Wiktoria i Stanisław Kobylański – córka z rodziną
19: 00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Beaty i Pawła oraz ich dzieci

Wtorek, 30 października – Dzień powszedni
19: 00 – ++ Kazimierz Kalinowski i zmarli rodzice
19: 00 – + Bronisława Błaszczyk (17 rocz)

Środa, 31 października – Dzień powszedni
18: 00 – + Stanisław Adamski (9 rocz) – syn z rodziną
18: 00 – + Hanna Korzeniewska
18: 00 – + Anna Wójcik (19 rocz)

Czwartek, 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych
9: 00 – ++ Jan i Renata Kułach i zmarli z rodziny Chyc, Cies i Kułach
19: 00 – + Dariusz Ciok – żona z rodziną

Piątek, 2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
9:00 – + Eugeniusz Sztupecki – żona
19: 00 – Za zmarłych w wypominkach (1)

Sobota, 3 listopada – Dzień powszedni
8: 30 – + Maciej Stefan (11 rocz)
18: 00 – ++ Zofia, Michał, Zbigniew i Teresa Łabinowicz
18: 00 – + Za zmarłych w wypominkach (2)

Niedziela, 4 listopada – XXXI Niedziela zwykła
8: 30 – + Za zmarłych w wypominkach (3)
10: 30 – ++ Bronisława i Jan Mazur i zmarli z rodziny
12: 30 – Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam
12:30 – + Marek Machula – żona z dziećmi
19: 00 – ++ Eugeniusz i Jan Korbacz – syn z rodziną

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
Jr 31, 7-9; Hbr 5,1-6; Mk 10, 46b-52
Ref: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Słowo, które kieruje do nas dzisiaj Pismo Święte, winno ubogacać nasze refleksje nad tym, jak i w jaki sposób patrzymy na Boga, na powołanych do posługi w Jego imieniu, czy poczuwamy się, jak kiedyś Izrael, do miana narodu wybranego, prowadzonego przez naszych Kapłanów – z ludzi branych i dla ludzi ustanawianych. Każdy z nas, zdrowy i chory, sprawny i chromy, widzący i niewidzący, powinien cieszyć się z tego, że został nam dany przywilej wiary, która pozwala odczuwać miłość, nadzieję i radość z opieki naszego Jedynego Ojca w niebie. Wiara, którą prezentujemy, nie do końca jest wiarą, którą zaszczepił w nas Jezus Chrystus, którą poprzez chrzest przekazał nam Duch Święty, której oczekuje nasz Bóg Ojciec – Stworzyciel.Przykładem uzdrowienia i nawrócenia jest niewidomy, siedzący i żebrzący przy drodze. Jego słowa: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną.” (Mk 10,47b) są wyrazem wiary, która nie pozwalała mu milczeć, która napełniała go pewnością, że w Jezusie znajdzie zbawienie. Dialog niewidomego i Pana Jezusa to spotkanie dwu sił, spotkanie niezachwianej wiary niewidomego z wszechmocą Jezusa, a skutkiem tego spotkania jest cud. Oto człowiek z wiarą prosił Boga o interwencję w konkretnej sprawie – Bóg wysłuchał. Wiara otwiera oczy i pozwala poznać Boga. Nasza modlitwa podczas Mszy – modlitwa wiernych – to zawierzenie Bogu spraw aktualnych w skali świata, Kościoła, a zwłaszcza wspólnoty zgromadzonej przy ołtarzu. Bo Jezus Chrystus, uobecniony podczas wspólnoty eucharystycznej, zadaje nam nieustannie pytanie:, co chcecie, abym wam uczynił? A my jedynie mamy za zadanie wskazywać „miejsce”, dla którego prosimy o Bożą interwencję. Więcej, powinniśmy prosić z taką wiarą, z jaką prosił niewidomy. W tym tygodniu będziemy przeżywać Dzień Wszystkich Świętych i Święto Zmarłych. Prośmy, więc w tym czasie szczególnie o miłosierdzie dla dusz w czyśćcu cierpiących, aby Bóg przebaczał im winy i dał wieczny odpoczynek w krainie, gdzie nie ma już cierpień i śmierci. PANIE JEZU – błagamy Cię o miłosierdzie dla dusz w czyśćcu cierpiących, zwłaszcza dla tych, o których nikt nie pamięta, za które nikt się nie modli, którym nikt z duchową pomocą nie spieszy.
Matko Boża Różańcowa, przez Twoje wstawiennictwo prosimy o umiejętność takiego postrzegania wiary i Kościoła, abyśmy nie zagubili właściwej drogi, abyśmy przejrzeli i poszli za Nim. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.

LEKTORZY – 27-28 października
18: 00 – L. Shelley, M. Iskra, L. Shelley
8: 30 – O. Pepłowski, M. Sobczak, A. Rudzińska
10: 30 – K. Kamieniak, S. Salome, M. Kaczan
12: 30 – T. Miazga, M. Kulaga, O. Pietras
19: 00 – M. Edgar, S. Teresa, M. Edgar

W NASZEJ WSPÓLNOCIE
W ŚRODĘ 31 PAŹDZIERNIKA MSZA ŚWIĘTA BĘDZIE WYJĄTKOWO ODPRAWIONA O GODZINIE 18:00!

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
W pierwszy piątek miesiąca 2 listopada zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu, która rozpoczyna się po porannej Mszy św. o godz. 9: 00. Prosimy wpisywać się do wyłożonego zeszytu przy biuletynach, aby była ciągła obecność modlących się w kościele. W tym dniu z posługą sakramentalną odwiedzamy chorych i starszych parafian. Wszystkich, którzy pragną odwiedzin z posługą w tym dniu prosimy poinformować biuro parafialne.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
W pierwszą sobotę miesiąca 3 listopada zapraszamy przed Mszą św. na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 17: 15, w czasie, której modlimy się na różańcu. Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę, szczególnie członków Rycerstwa Niepokalanej i Koła Rodziny Radia Maryja.

GRUPA MODLITEWNA „TOTUS TUUS”
W pierwszą sobotę miesiąca grupa modlitewna Totus Tuus zaprasza osoby zawierzone i wszystkich chętnych w miarę możliwości na Mszę św. poranną na godzinę 8:30. Po Mszy św. będzie całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której modlimy się w intencji Kapłanów i za cały Kościół św. Serdecznie zapraszamy.

KOLEKTA NA EDUKACJĘ KATOLICKĄ
Kościół Katolicki w Albercie obchodzi 4 listopada, jako niedzielę Edukacji Katolickiej, dlatego z polecenia Ks. Biskupa Wiliama. McGrattan na przyszłą niedzielę będzie zbierana II kolekta po Komunii św. na Katolickie szkoły – serdecznie prosimy o ofiary na ten cel!

ZMIANA CZASU NA ZIMOWY
Z soboty 3 listopada na niedzielę 4 listopada zmieniamy czas z letniego na zimowy, czyli cofamy wskazówkę zegara o godzinę do tyłu.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH – WYPOMINKI – NOWENNA MSZY ZA ZMARŁYCH
Listopad – miesiącem modlitwy za zmarłych. Nowenna Mszy św. za zmarłych zostanie odprawiona w naszym kościele od 2 do 10 listopada. Przez cały miesiąc listopad będziemy się modlić w tradycyjnych „Wypominkach”. Koperty, na których można wypisać imiona zmarłych, wyłożone są na stolikach przy biuletynach. BARDZO PROSIMY O CZYTELNE DRUKOWANE LITERY PRZY WYPISYWANIU IMION I NAZWISK ZMARŁYCH. IMIONA PROSIMY O PISANIE W MIANOWNIKU, DOKŁADNIE TAK JAK SĄ PISANE W DOKUMENTACH UŻĘDOWYCH (PRAWO JAZDY, PASZPORT ITD) . Będzie to bardzo pomocne przy wyczytywaniu przez kapłana.

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
W czwartek 1 listopada w Uroczystość Wszystkich Świętych zapraszamy na Mszę święte o godz. 9: 00 i 19: 00 z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, podczas którego modlimy się na różańcu i odmawiać będziemy Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji naszych zmarłych.

GDY MODLIMY SIĘ ZA ZMARŁYCH
Powinniśmy pamiętać, że cały człowiek został odkupiony przez Chrystusa i ma mieć udział z życiu wiecznym, dlatego nie mówimy: „módlmy się za duszę N.” – lecz: „módlmy się za zmarłego N.” Z modlitw za zmarłych należy usunąć wezwanie: „za dusze znikąd niemające ratunku, ponieważ Kościół w każdej Mszy świętej i w Liturgii Godzin poleca Bogu wszystkich zmarłych, a także, co roku obchodzi Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Można użyć wezwania: „módlmy się za tych zmarłych, których imiona znane są tylko Bogu, “ “którzy najwięcej potrzebują modlitwy, “ “ za których najbliżsi się nie modlą.”
ZMARLI Z NASZEJ WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ
“Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie” (Prefacja o zmarłych)

LISTA ZMARŁYCH OD GRUDNIA 2017 DO DNIA DZISIEJSZEGO
SUPEL JANUSZ 71 LAT 2017/12/06
HANUS WILLIAM 86 LAT 2018/01/20
WÓJCIK JAROSŁAW 53 LAT 2018/01/28
KUŁACH JAN 76 LAT 2018/02/11
KOZIELEC JÓZEF 94 LAT 2018/02/25
ŚWIĄTEK HELENA 94 LAT 2018/03/01
KASPRZAK CZESŁAW 93 LAT 2018/03/06
GREGOROWICZ KRZYSZTOF 59 LAT 2018/03/13
KACZAN LUKAS 7 MIESIĘCY 2018/03/16
SIEMBIDA KAZIMIERZ 93 LAT 2018/03/31
ZUK JOSEPH 98 LAT 2018/04/15
HADAŁA RÓŻA 93 LAT 2018/04/25
SIEMAK MARIAN 73 LAT 2018/07/25
RAJCHEL JAN 92 LAT 2018/08/02
MAGUDER STANISŁAW 74 LAT 2018/10/19
Zmarłych w obecnym roku z naszej wspólnoty parafialnej polecamy Miłosierdziu Bożemu!

MODLITWA NA CMENTARZACH
W niedzielę 4 listopada, o godz. 15: 30 na cmentarzach, gdzie pochowani są nasi parafianie zgromadzimy się na modlitwie różańcowej. Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę różańcową na cmentarzach St. Mary’s (gdzie znajdują się również groby Księży Chrystusowców: ś.p. Ks. Jan Otłowski, Ks. Arkady Boryczka, Ks. Józef Smyczyk) oraz St. Joseph’s (Queen’s Park), gdzie jest wiele grobów Polaków.

RÓŻANIEC DLA MŁODZIEŻY I DZIECI
Zapraszamy młodzież na nabożeństwa różańcowe we wtorki. Nabożeństwo różańcowe dla dzieci odbywa się w każdą środę.

TOGETHER IN ACTION – 2018 W całej Diecezji Calgary odbywa się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $29,233.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 21,003.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Do końca października rodzina Wandy Sujata będzie się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

MINISTRANCI
Zapraszam młodszych i starszych ministrantów oraz nowych kandydatów (po I Komunii św.) do zapisania się do SZKÓŁKI LITURGICZNEJ. Przez warsztaty, ćwiczenia dużo się w tym czasie nauczysz, poznasz znaczenie znaków i gestów liturgicznych, szat i przedmiotów do odprawiania Mszy św. Już po pierwszych spotkaniach zobaczysz, że służba liturgiczna to współdziałanie i współtworzenie, które angażuje i sprawia dużo frajdy. Tu również poznasz wielu przyjaciół, doświadczysz mnóstwa niezapomnianych przygód na wspólnych wyjazdach i spotkaniach. Bycie ministrantem to czas ogromnej radości i rozwijania swoich umiejętności i zdolności. Zajęcia w każdą niedzielę od godz. 11: 30-12: 15 w salce parafialnej. Warsztaty rozpoczynają się 4 listopada i są bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy do końca października u ks. Marcina.

BIERZMOWANIE 2019
Młodzież klas 8 i starszych, którzy chcą przyjąć sakrament bierzmowania zachęcamy do zapisów w naszej parafii. Zapisy trwać będą do 4 listopada.

CHÓREK „LAETARE”.
Rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny. Wszystkie chętne dzeci, które lubią śpiewać- chłopców i dziewczynki, zapraszamy do chórku „Laetare”. Chórek bedzie śpiewał w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, o godzinie 10:30. Próby Chórku będą w niedzielę, kiedy Chórek śpiewa, czyli w pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 9:30. W tym roku chórek ubogaci akompaniamentem na pianinie, pani Aleksandra Zyro, organistka. Przyjmujemy dzieci od lat 6 do klasy 7. Zapisy u sióstr- sr.salome@shaw.ca lub można dzwonić 403-282-5077 lub cell:587-896-5575.

ADORACJA W PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA Prosimy wszystkich parafian o aktywny udział w adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwsze soboty miesiąca. Bardzo prosimy osoby, które chciałyby poświęcić swój czas w określonej godzinie, jako dyżurni o kontakt z biurem parafialnym 403-289-0111 lub 403-280-3109.

PRZYGOTOWANIE DZIECI DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ
Przygotowanie dzieci do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej odbywa się w Polskiej Szkole imienia Jana Pawła II, w każdą sobotę. Wszystkich zainteresowanych, których dzieci nie uczęszczają do Szkoły Polskiej, a pragną, aby ich dziecko przystąpiło do Pierwszej Komunii Świetej w Polskim Kościele, proszę o kontakt z siostrą Salome, cell: 587-896-5575 lub 403-282-5077

BIBLIOTEKA
Biblioteka Parafialna zaprasza na wyprzedaż książek w dzisiejszą niedzielę 28 października w sali parafialnej, w godzinach 9:30-14:00.

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Wszystki dzieci zapraszamy na Bal Wszystkich Świetych, który odbędzie się w naszej parafii 31 października (środa), od godziny 6: 30-8: 30pm. O godzinie 6: 00pm rozpoczniemy nasze spotkanie Mszą św w Kościele, na Mszę św można już przyjść w strojach świętych. Po Mszy św. wspólnie udamy się na salę parafialną. Na dzieci czeka mnóstwo słodyczy, pizza, gry i zabawy oraz super atmosfera. Rodziców również zapraszamy i można przebrać się za różnych świętych. Jeśli ktoś z naszych parafian chciałby wspomóc akcją zbierania cukierków może to uczynić składając drobne ofiary do Sióstr Dominikanek. Bóg zapłać!

POLSKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ” POLANIE”
Podczas upamiętnienia 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zaprasza na program muzyczno- taneczny „Niepodległa” w dniu 28 października w Domu Polskim na godzinę 2: 00 pm.Wstęp wolny. www.celebratingpoland.ca 3 -dniowy program jest organizowany przez Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie oraz SPK Koło Nr #18

ZWIAZEK PODHALAN zwraca się z prośbą o odnalezienie obrazu Matki Boskiej Jaworzyńskiej, który był zawieszony w maju tego roku w sali parafialnej naszego Kościoła za zgodą naszego proboszcza. Ten obraz ma ogromne duchowe znaczenie dla nas górali jest to, bowiem nasza patronka i zarazem pamiątka przywieziona z Polski przez naszego kapelana Ks. Wl.Karciarz. Być może ktos przygotowywał salę parafialną i zdjął obraz i nigdy nie umieścił go spowrotem na ścianie. Zwracamy się z tą prośbą do wszystkich, którzy być może widzieli lub zetkneli się z tym obrazem o umieszczeniu go na scianie w sali parafialnej. Bóg zapłać. Prezes Zw. Podhalan w Calgary. Maria Strączek

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO W CALGARY zaprasza wszystkich zrzeszonych oraz osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia na miesięczne zebranie, które odbędzie się w niedzielę, 4 listopada 2018r. o godzinie 14: 30 w Domu Polskim. Zapraszamy.

ZABAWA RYCERZY KOLUMBA Rycerze Kolumba zapraszają na tradycyją zabawę z kolacją, która odbędzie się 10 listopada w Sali parafialnej o godzinie 19:00. Bilety w cenie $50.00 od osoby można zamawiać telefonicznie: Jan Rajchel 403-242-6743, Piotr Urban 403-860-7689 i Alksander Gurgul 403-567-9400, lub od niedzieli 21 października w Sali parafialnej po wszystkich Mszach św.

BIURO TURYSTYCZNE URSZULA GUT – THE TRAVEL AGENT NEXT DOOR zaprasza na PIELGRZYMKĘ DO MEDJUGORJE & GRECJI pod duchowym przewodnictwem Ksiedza Proboszcza Jacka Walkiewicza w dniach 28 MAJ – 11CZERWIEC 2019. Cena od $4236 cad. Możliwość dodatkowych zniżek za wczesną rezerwację do 27 listopada 2018. Ilość miejsc ograniczona. Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny z URSZULA GUT pod numerem 403.407.0177 lub 403.852.5254 lub wysyłąjac email na adres ugut@ttand.com. Dodatkowe zapisy i informacje w Sali Parafialnej 18 listopad (Niedziela – po Mszach św od 9:30-14:00) oraz 24 – 25 listopad (Sobota – Niedziela po wieczornych Mszach). ZAPRASZAMY!

TATRY FREESTYLE SKI ACADEMY zaprasza na kolejny SEZON NARCIARSKI. Zajęcia dla dzieci i młodzieży w COP i Nakiska od Grudnia 2018 do Kwietnia 2019. Posiadamy również ofertę dla rodziców i dorosłych. Więcej informacji email: tatryfreestyle@gmail.com, tel: 1.403.638.4844.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE
PRACA Firma zajmująca się instalacją ścian biurowych poszukuje pracowników na cały etat lub pół etatu. Więcej informacji pod numerem telefonu 403-472-7124 Krzysiek. (4x)

POSZUKUJĘ OPIKUNKI Osoba starsza z chorobą, poszukuje chętnej osoby do pomocy i opieki. Prosimy o kontakt z biurem parafialnym.

POMOC W PODRÓŻY DO POLSKI Emeryt lat 66 -Potrzebna kobieta do opieki i towarzystwa w podróży do Polski, na 4 tygodnie. Koszt podróży, bilet lotniczy, ubezpieczenia i wydatki w Polsce opłaca emeryt. Karta rezydenta Kanady albo wymagany paszport Kanadyjski. Tel:403-717-9199 lub zostawić wiadomość.

PRACA Potrzebne są kobiety do sprzątania domów. W sprawie informacji podjęcia pracy proszę dzwonić. Tel: 403-663-9886 i proszę zostawić swoje imię i numer telefonu. (1x)

FIRST AID AND CPR/AED COURSES – For Your Home and Workplace!! Instruktorka Pierwszej Pomocy certyfikowana przed Canadian Red Cross oferuje kursy CPR and First Aid. W ofercie kursy jednodniowe i dwudniowe (CPR and First Aid, AED training, Child Care First Aid) z dojazdem do biura/ domu klienta. Certyfikaty są ważne przez 3 lata i są wydawane bezpośrednio po ukończeniu kursu. Przystępne ceny, dużo ćwiczeń praktycznych z manekinami. Szczegóły i rezerwacja: Joanna Mycek, Red Cross First Aid Instructor. phone: 403- 999- 4775 e-mail: joannamycek87@gmail.com

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO
EXECUTIVE ADMINISTRATIVE ASSISTANT FOR THE BISHOP’S OFFICE, Catholic Pastoral Centre Seeking an experienced executive assistant who has experience working in a Catholic organization to provide administrative support and assistance to the Bishop.

CATECHETICS & DISCIPLESHIP MINISTRY COORDINATOR, Catholic Pastoral Centre Seeking a coordinator to develop, support, and coordinate catechetical, religious education, faith and ministry formation programs and activities of the Diocese.

SUPPORT STAFF, Elizabeth House Seeking a candidate with current and relevant experience working with at-risk young women, be available for evening, overnight, and/or weekend shifts, able to respond to conflict, crisis or emergency situations with maturity, patience, and confidence. Elizabeth House provides shelter and guidance to pregnant and parenting young women who need a safe place.

FACILITIES AND CONSTRUCTION MANAGER Catholic Pastoral Centre seeking a candidate with experience in land development and/or construction to oversee capital projects within the Diocese. For more information about these positions, qualifications and application details see our website at: http://careers.calgarydiocese.ca