50 rocznica poświęcenia Kościoła

50 rocznica poświęcenia Kościoła

Niedziela, 14 października, była dniem szczególnym dla Polaków mieszkających w Calgary i okolicach. W tym dniu bowiem, wspólnota parafialna, skupiona wokół kościoła polskiego p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju, obchodziła radosną, 50. Rocznicę poświęcenia kościoła polskiego. Parafię polską prowadzą Księża z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, w parafii tej pracują też Siostry Dominikanki, dla których rok obecny jest Rokiem Jubileuszowym 50. Lat posługi wśród Polaków na emigracji.

Niedzielną, uroczystą Mszę św. Jubileuszową sprawował Jego Ekscelencja Ks. Biskup Stanisław Stefanek TChr, który specjalnie przyjechał z Polski na obchody Jubileuszu i prowadził w parafii trzydniowe, duchowe przygotowanie Polaków do uroczystości Jubileuszowych.

Wraz z Ksiedzem Biskupem, Mszę św. Jubileuszową koncelebrowali: Ks. Andrzej Totzke, V-ce Prowincjał Księży Chrystusowców, Ks. Proboszcz Jacek Walkiewicz, Ks. Marcin Dziliński, Ks. Karol Twarowski i Ks. Stefan Ganowicz. Kościół wypełniony był Polakami, którzy przybyli, by wspólnie dziękować Panu Bogu i Królowej Polski, Królowej Pokoju za kościół, w którym Polacy od lat modlili się i modlą w języku ojczystym. Obecne były Poczty Sztandarowe wszystkich Organizacji polonijnych oraz parafialne. Ks. Biskup podkreślił podczas kazania wagę miejsca modlitwy, wagę wspólnej modlitwy w rodzinie, wzajemnej miłości, zrozumienia i przebaczenia, które jest sprawą trudną, ale konieczną i możliwą. Należy sobie wzajemnie wybaczać, tak, jak nauczył nas Chrystus na Golgocie. Świat chce rodzinę zniszczyć, zmienić jej formę, zdegradować człowieka, ale nie wolno poddawać się, mamy czerpać z Chrystusa, modlitwy, Eucharystii, Sakramentów Świętych siłę i moc do przezwyciężania zła, nie wolno poddać się.

Po kazaniu Ks. Biskup Stanisław poświęcił nowy Sztandar Parafialny, Jubileuszowy Sztandar ku czci Najświętszego Serca Pana Jazusa i Niepokalanego Serca Maryi z pamiątkowym napisem: 50. Rocznica poświęcenia kościoła p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary: 1968 – 2018 oraz wezwaniami: Najświętsze Serce Jezusa zmiłuj się nad nami; Zwycięstwo, kiedy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Maryi -Kard. A. Hlond.

Podczas Mszy św. religijne i patriotyczne pieśni śpiewał chór Vox Populi pod dyrekcją Ireny Miazgi, akompaniowała Aleksandra Żyro- Hamryszczak. Panowała modlitewna, podniosła atmosfera.

Po Komunii świętej, przedstawiciele Rady Parafialnej, dzieci i młodzieży podziękowali J.Ek. Księdzu Biskupowi Stanisławowi Stefankowi za przybycie, za kazania przygotowujące do uroczystości, za wspólne modlitwy i specjalne Błogosławieństwo oraz wszystkim zebranym Księżom za opiekę duchową nad Polakami. Podziękowania otrzymały również Siostry Dominikanki, posługujące w Parafii i Polonii 50 lat.

Uroczyste TE DEUM zakończyło Mszę św. Jubileuszową. Zebrani Polacy dziękowali z całego serca Panu Bogu i Królowej Polski, Patronki Emigracji za łaskę kościoła polskiego, modlitwy i Sakramentów świętych w języku ojczystym.

W godzinach popołudniowych w Domu Polskim odbył się – przygotowany i opracowany przez Siostry Dominikanki – Koncert Charytatywny pt. „Zaufaj Maryi” ku czci Św. Jana Pawła II. Był to Koncert Jubileuszowy z okazji 40. Rocznicy wyboru Papieża – Polaka, 50. Rocznicy poświęcenia kościoła p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary, 50. Rocznicy posługi Sióstr Dominikanek w polskiej parafii i Polonii oraz ogłoszenia w Rzymie Bł. Papieża Pawła VI – Świętym. Gościem Honorowym Koncertu był Ks. Biskup Stanisław Stefanek.

W Koncercie brały udział dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, mówiące o Papieżu, Św. Janie Pawle II, cytującym słowa Ojca Świętego oraz podkreślające miłość Papieża do Boga, Maryi i Narodu Polskiego. Usłyszeliśmy m.in. jakże ważne słowa Papieża:”Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego właściwe powołanie i ostateczne przeznaczenie(…).Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski.(…) Nie można zrozumieć tego Narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą, ale zarazem tak straszliwie trudną- bez Chrystusa”.

Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam! (…) Być chrześcijaninem – to znaczy czuwać.(…) Czuwać – to znaczy pamiętać, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Że został odkupiony Krwią Chrystusową. Nie można pozwolić na to, ażeby marnowało się to, co ludzkie, to, co polskie, to, co chrześcijańskie na tej ziemi! Nie ulegajcie słabościom! Nie dajcie się zwyciężyć złu, ale zło – dobrem zwyciężajcie… Maryjo, uświęcaj rodziny, czuwaj nad duszą młodzieży i sercem dzieci. O Matko, ucz nas stale dróg, które do Chrystusa prowadzą”.

W Koncercie brały udział Zespoły taneczne: Krakusy, Polanie, Mazovia, Młodzi Duchem, prezentując narodowe tańce polskie, takie jak: Krakowiak, Polonez, Polka, Mazur. Piękne, narodowe stroje były dodatkowym elementem podkreślającym patriotyczną wymowę Koncertu.

Na zakończenie Koncertu Charytatywnego nastąpiły ponownie podziękowania Ks. Biskupowi, Księżom Chrystusowcom za duszpasterstwo polonijne oraz Siostrom Dominikankom za posługę w Parafii i Polonii. Ks. Biskup podziękował również za głęboką wymowę Koncertu Charytatywnego, słowa Św. Jana Pawła II, piękne, narodowe tańce i atmosferę życzliwości i radości oraz wzajemnej współpracy, co jest szczególnie ważne, aby dokonywać wielkich dzieł.

Bogu niech będą dzięki i Matce Najświętszej za niezwykłą, bogatą w przeżycia niedzielę, za modlitwy w kościele i Koncert Charytatywny, za piękny Jubileusz, podnoszący serca Polaków do Boga.

Zaufaj bez reszty Maryi, zaufaj Jej wielkiej miłości,

Zaufaj, a Ona twe troski, jak matka zamieni w radości…

Sr. Teresa Bosowska, OP