25 listopada, 2018

25 listopada, 2018

INTENCJE MSZALNE
Sobota, 24 listopada – Św. Męczenników Andrzeja Dung Lac, Prezbitera i Towarzyszy
18: 00 – ++ Alfred Pawłowski, Jan i Maria Uczeń i Ludwik Szlufid
18: 00 – + Teodozja Wiszowata- Gardodzka (1 rocz)

Niedziela, 25 listopada – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
8: 30 – ++ Grażyna i Bogdan Mercik
10: 30 – + Ewa Cichowlas (3 rocz)
12: 30 – O Boże błogosławieństwo i łaski Ducha św. dla Ks. Jacka i Ks. Marcina w dniu patronalnego święta – parafianie
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Dominiki i Jeremiego w dniu Urodzin

Poniedziałek, 26 listopada – Dzień powszedni
19: 00 – ++ Jan Tylecki i zmarli z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
19: 00 – + Czesław Błaszczyk (37 rocz)
19: 00 – + Henryk Sobczak

Wtorek, 27 listopada – Dzień powszedni
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Julii z okazji Urodzin
19: 00 – O uzdrowienie dla Kamila za wstawiennictwem Bożego Augusta Hlonda

Środa, 28 listopada – Dzień powszedni
19: 00 – ++ Andrzej, Władysław i Grażyna
19: 00 – ++ Zdzisław Mazur i zmarli z rodziny – żona z rodziną

Czwartek, 29 listopada – Dzień powszedni
19: 00 – ++ Wiktoria i Stanisław Kobylański – córka z rodziną
19: 00 – ++ Helena, Maria i Jan Nodżak i zmarli z rodziny
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Beaty, Pawła i dzieci

Piątek, 30 listopada – Święto św. Andrzeja Apostoła
9: 00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla Jadwigi Różnickiej z rodziną – Zofia
19: 00 – + Włodzimierz Lipowicz (50 rocz)

Sobota, 1 grudnia – Dzień powszedni
8: 30 – ++ Aniela i Franciszek oraz zmarli z rodziny
18: 00 – O opiekę Bożą dla Lajos i jego rodziny – Jadwiga
18: 00 – ++ Marian Luma(10 rocz) i Barbara Luma

Niedziela, 2 grudnia – I Niedziela Adwentu
8: 30 – ++ Marianna i Józef
10: 30 – W intencji Harcerstwa
10:30 – + Weronika Mościanica – rodz. Siemaszkiewicz
12: 30 – ++ Jacek Kuczaj, Piotr Wajssmann i Róża Hadała
19: 00 – O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Dariusza z okazji Urodzin

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
Dn 7,13-14; Ap 1,5-8; J 18,33b-37
Ref: Pan Bóg króluje, pełen majestatu

Przeżywamy czas Wielkiego Jubileuszu Narodzin Zbawiciela, który „wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr 13,8) pozostaje jedynym Odkupicielem człowieka, a liturgia ostatniej niedzieli roku liturgicznego prowadzi nas do Jezusa Chrystusa, jako Króla Wszechświata. On jest „Alfą i Omegą”, Początkiem i Końcem, Pierworodnym wszelkiego stworzenia i Pierworodnym spośród umarłych, Bogiem, „który jest, który był i który przychodzi” (por. Ap 1,5-8). Dane nam jest Go spotkać w Kościele, jako Boga i Człowieka. Wierzymy, że z Nim i przez Niego każdy z nas staje przed szansą odczytania własnej godności i wartości swojego człowieczeństwa. „Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca – pisze Jan Paweł II w encyklice «Redemptor hominis» – nie wedle jakichś tylko doraźnych, częściowych, czasem powierzchownych, a nawet pozornych kryteriów i miar swojej własnej istoty – musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa”. Jest On Osobą, wobec której nie można dziś przejść obojętnie. Jest „kamieniem ludzkiej drogi”, który odrzucają niektórzy „budujący”, a który „stał się głowicą węgła” (por. Mt 21,42). W każdym z nas jest takie spotkanie z JEZUSEM, jako CZŁOWIEKIEM. Ten Jezus narodzony z Maryi Dziewicy, wychowany w znojnej pracy nazaretańskiego domu, wzrastający wśród społeczności tegoż miasteczka poprzez łaskę i prawdę przed ludźmi i Bogiem – jest Centralną Istotą Ludzką, Punktem odniesienia świata ludzkiego, Drogą i Celem każdego człowieka. Stąd każde życie jest i pozostaje w koniecznej relacji do osoby Jezusa Chrystusa. Albowiem to On „spina” horyzont wszystkich rzeczy i osób. Każdy z nas ma spotkanie z JEZUSEM, jako BOGIEM. Chrystus jest, więc zawsze ogromnym wyzwaniem stawianym człowiekowi: jego wierze, umysłowi, sercu, i czynom. Podstawą wszelkiej niezwykłości jest to, że Jezus jest tożsamy z Bogiem. Prawda ta jest wpisana już w samo stworzenie świata. Prawda ta odbija się szczególnie w tajemnicy Wcielenia Jezusa, Jego życia, a zwłaszcza w wydarzeniach Męki, Śmierci, zstąpienia do piekieł przeszłości i zła, Zmartwychwstania, Zesłania Ducha Świętego i Powtórnego Przyjścia, i bycia „Bogiem z nami”. Przez tę tożsamość Jezusa z Bogiem pokonana jest nicość i śmierć, jawi się dar nowego życia. Przez Niego i w mocy Ducha Świętego wszystko się odradza, przenosi w inny świat „nowej ziemi i nowego nieba”. W Jezusie Chrystusie, Synu Bożym otrzymaliśmy możliwość „największą z możliwych”. Bóg stał się Człowiekiem, Jezusem – nie przestając „być sobą”… Został „przetłumaczony” na życie ludzkie Ten, który jest „ALFĄ I OMEGĄ”.

LEKTORZY – 24-25 listopada
18: 00 – M. Edgar, M. Iskra, M. Edgar
8: 30 – M. Domaradzki, A. Rudzińska, M. Sobczak
10: 30 – Z. Topor, D. Topor, V. Kanaszyc
12: 30 – T. Nowak, M. Kulaga, O. Pietras
19: 00 – J. Pajewski, B. Pajewski, W. Grabowski

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

DRUGA KOLEKTA NA SEMINARIUM KSIĘŻY CHRYSTUSOWCÓW W POZNANIU
Dzisiaj w niedzielę 25 listopada w Uroczystość Chrystusa Króla przypada patronalne święto Księży Chrystusowców. Z tej okazji przewidziana jest doroczna kolekta na Seminarium Księży Chrystusowców w Poznaniu, które przygotowuje przyszłych duszpasterzy dla Polonii. Koperty na ofiary znajdują się w rocznym zestawie z datą 26 listopada (pomyłka w drukarni). Natomiast dodatkowe koperty na tę kolektę znajdują się obok biuletynów.

TOGETHER IN ACTION – 2018
W całej Diecezji Calgary odbywa się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $29,233.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 22,703.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
W pierwszą sobotę miesiąca 1 grudnia zapraszamy przed Mszą św. na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 17: 15, w czasie, której modlimy się na różańcu. Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę, szczególnie członków Rycerstwa Niepokalanej i Koła Rodziny Radia Maryja.

GRUPA MODLITEWNA „TOTUS TUUS”
W pierwszą sobotę miesiąca grupa modlitewna Totus Tuus zaprasza osoby zawierzone i wszystkich chętnych w miarę możliwości na Mszę św. poranną na godzinę 8:30. Po Mszy św. będzie całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której modlimy się w intencji Kapłanów i za cały Kościół św. Serdecznie zapraszamy.

PROŚBA DO WSZYSTKICH PARAFIAN
Prosimy bardzo, aby nie zostawiać biuletynów w ławkach, i śpiewniki zostawiać zamknięte, a niepootwierane i w nieładzie.

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ Niedziela, 2 grudnia, Msza św. o 10: 30: Przyjęcie rodzin i indywidualnych osób pod szczególną opiekę Matki Bożęj
Idąc za Maryją, nie zboczysz z drogi.
Modląc się do Niej, nie stracisz nadziei.
Myśląc o Niej, nie pomylisz się.
Jej się trzymając, nie zginiesz.
Kiedy Ona cię strzeże, nie trwożysz się.
Gdy cię prowadzić będzie, nie zmęczysz się.
Kiedy Ona łaskawa ci będzie, dotrzesz do celu.
św. Bernard z Clairvaux
Zachęcamy do powierzenia swojego życia, swojej rodziny pod szczególną opiekę Matki Bożej Niepokalanej, do wstąpienia w szeregi Rycerstwa Niepokalanej, które skupia wiele rodzin oraz indywidualnych osób w naszej parafii. Do Rycerstwa Niepokalanej może należeć każdy katolik (dorośli, młodzież, dzieci), pragnący swoje życie szczególnie zawierzyć opiece Matki Bożej. Zapraszamy wszystkich należących do Rycerstwa Niepokalanej i kandydatów na uroczystą Mszę św. w niedzielę, 2 grudnia o godzinie 10:30. Przychodzimy w niebieskich chustach. Więcej informacji: siostra Teresa, tel.: (403) 282-5077

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od 25 listopada do końca roku nie ma rodziny zapisanej, która mogłaby się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

MINISTRANCI
25 listopada (niedziela) na Mszy św. o godz. 10: 30 Uroczyste Odnowienie przez wszystkich Ministrantów Przyrzeczeń oraz wprowadzenie w posługę nowych kandydatów.
MINISTRANCI Zapraszam młodszych i starszych ministrantów oraz nowych kandydatów (po I Komunii św.) do zapisania się do SZKÓŁKI LITURGICZNEJ. Przez warsztaty, ćwiczenia dużo się w tym czasie nauczysz, poznasz znaczenie znaków i gestów liturgicznych, szat i przedmiotów do odprawiania Mszy św. Już po pierwszych spotkaniach zobaczysz, że służba liturgiczna to współdziałanie i współtworzenie, które angażuje i sprawia dużo frajdy. Tu również poznasz wielu przyjaciół, doświadczysz mnóstwa niezapomnianych przygód na wspólnych wyjazdach i spotkaniach. Bycie ministrantem to czas ogromnej radości i rozwijania swoich umiejętności i zdolności. Zajęcia w każdą niedzielę od godz. 11: 30-12: 15 w salce parafialnej.

BIERZMOWANIE
2 grudnia (niedziela) po wieczornej Mszy św. o godz. 19: 00 zapraszam przygotowujących się do Bierzmowania oraz Rodziców na spotkanie formacyjne.

MINISTRANCI
8 grudnia (sobota) po Mszy św. wieczornej o godz. 18: 00 zapraszam wszystkich Ministrantów oraz Rodziców na Spotkanie Opłatkowe.

KAWIARENKA
Zespół Mazovia serdecznie zaprasza Państwa w każdą niedzielę listopada na sprzedaż domowych wypieków oraz ciepłych dań!

SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy z dziećmi na spotkanie ze św. Mikołajem do Sali parafialnej przy Polskim Kościele. Spotkanie odbędzie się 6 grudnia (czwartek) o godzinie 5: 30pm. Wszystkich pomocników św. Mikołaja prosimy o dostarczanie prezentów o wymiarach nie większych niż 20cm x32 cm. Informacja i kontakt z siostrami Dominikankami. 403-282-5077

WIGILIA PARAFIALNA
Serdecznie zapraszamy na PARAFIALNĄ KOLACJĘ WIGILIJNĄ naszej wspólnoty, która odbędzie się w sobotę – 15 grudnia, 2018r. o godz.19: 00. Bilety można nabyć w sali parafialnej w niedzielę po każdej Mszy św. Cena biletu $30 dla osób dorosłych i $15 dla dzieci (do lat 12). Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w tej Wieczerzy Wigilijnej. Uprzejmie prosimy osoby chętne i organizacje polonijne o zakupienie biletów do 2 grudnia. Ilość miejsc ograniczona.

PARAFIALNY BAL SYLWESTROWY
: STARY ROK- NOWY ROK MIEJSCE DA NOWYM DNIOM:
Wspólnie pożegnajmy stary rok i przywitajmy nowy w w ciepłej i miłej atmosferze. Organizatorzy balu zapewniają pyszności kulinarne oraz gwarantują wspaniałą muzykę. Dla każdego coś dobrego, dla starszego i młodszego. Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina starszy czy młodszy chłopak czy dziewczyna. Serdecznie zapraszamy! Bilety w cenie $90.00 od osoby do nabycia w Sali parafialnej w każdą niedzielę. Informacja i rezerwacja: Marzena Kulaga tel:403-685-2106 (403-797-0032)
Życzymy szampańskiej zabawy i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE Zaprasza wszystkich zrzeszonych na ostatnie w tym roku kalendarzowym miesięczne zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie się w niedzielę, 9 grudnia 2018r.o godz.14.30 w Domu Polskim. Ze względu na przewidywany ciepły posiłek, prosimy o potwierdzenie swojej obecności na adres < roman.pietrzak34@gmail.com, tel.403-280-4787 w terminie do dnia 5 grudnia. ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKĘ DO MEĐJUGORJA Oferujemy dwa terminy na rok 2019, od 30 maja - 14 czerwca 2019, i następny termin w dniach 29 września – 18 października 2019 z możliwością przedłużenia pobytu w Chorwacji. Zainteresowanych poroszę o skontaktowanie się z Ewą Has – Passort Travel Int, Telefon: 403-608 9522 albo 403-256 9343, ewa.passort@shaw.ca BIURO TURYSTYCZNE URSZULA GUT – THE TRAVEL AGENT NEXT DOOR zaprasza na PIELGRZYMKĘ DO MEDJUGORJE & GRECJI pod duchowym przewodnictwem Ksiedza Proboszcza Jacka Walkiewicza w dniach 28 MAJ – 11CZERWIEC 2019. Cena od $4236 cad. Możliwość dodatkowych zniżek za wczesną rezerwację do 27 listopada 2018. Ilość miejsc ograniczona. Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny z URSZULA GUT pod numerem 403.407.0177 lub 403.852.5254 lub wysyłąjac email na adres ugut@ttand.com. Dodatkowe zapisy i informacje w Sali Parafialnej po Mszach św od 9: 30-14: 00) 24 – 25 listopad (Sobota – Niedziela po wieczornych Mszach). ZAPRASZAMY! PODZIĘKOWANIE Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim za modlitwę, za dobre słowo, za okazaną pomoc. Dla przyjaciół Okrągłego Stołu, Klubowi Seniora i członkom grupy Młodzi Duchem. Dziękujemy z całgo serca. Alina i Ella Rysz PROŚBA O POMOC Osoba starsza, nasza parafianka, z progresywnym stwardniem rozsianym (MS), jej mąż z chorobą genetyczną na Muscular Dystrophy, i ich córka z tą samą wrodzoną chorobą, co ojciec oraz z Anorexią proszą bardzo o pomoc dla Marii, która jest w domu starców i nikt z rodziny nie może jej pomóc w nijaki sposób, bo wszyscy w chorobie, a nie mają żadnej rodziny tutaj w Kanadzie. Pani Maria bardzo prosi o pomoc w zakupieniu ginger ale do picia, szamponów, kremów, chusteczek higienicznych oraz ofiary pieniężne na opłaty związane z pobytem w domu starców, na które jej nie starcza z miesiąca na miesiąc. Osoby chętne pomóc proszone są o dostarczenie rzeczy do biura parafialnego. Pani Maria bardzo jest wdzięczna wszystkim, którzy okazali jej dotychczas dużą pomoc. Bóg zapłać! DOM POLSKI zaprasza w sobotę 1-go grudnia na tradycyjne „ANDRZEJKI” Oprawa muzyczna DJ Marco Bilety w cenie $60 od osoby dostępne są w Domu Polskim 403.291.3757 lub info@dompolski.ca oraz w polskich sklepach. OGŁOSZENIA KOMERCYJNE PRACA Firma zajmująca się instalacją ścian biurowych poszukuje pracowników na cały etat lub pół etatu. Więcej informacji pod numerem telefonu 403-472-7124 Krzysiek. (3x) DO WYNAJĘCIA Wynajmę master bedroom z łazienką w dzielnicy Ranchland. Więcej informacji 403-990-6756 (2x) POLSKIE FIRMY Poszukujących informacji o polskich firmach działających w Calgary zapraszamy do odwiedzania strony "Orzeł w Swiecie". Znajdą tam Państwo oferty przodujących biznesów polonijnych oraz ważnych wydarzeń w naszym mieście: https://orzelwswiecie.com/ FIRST AID AND CPR/AED COURSES - For Your Home and Workplace!! Instruktorka Pierwszej Pomocy certyfikowana przed Canadian Red Cross oferuje kursy CPR and First Aid. W ofercie kursy jednodniowe i dwudniowe (CPR and First Aid, AED training, Child Care First Aid) z dojazdem do biura/ domu klienta. Certyfikaty są ważne przez 3 lata i są wydawane bezpośrednio po ukończeniu kursu. Przystępne ceny, dużo ćwiczeń praktycznych z manekinami. Szczegóły i rezerwacja: Joanna Mycek, Red Cross First Aid Instructor phone: 403- 999- 4775 e-mail: joannamycek87@gmail.com TATRY FREESTYLE SKI ACADEMY zaprasza na kolejny SEZON NARCIARSKI. Zajęcia dla dzieci i młodzieży w COP i Nakiska od Grudnia 2018 do Kwietnia 2019. Posiadamy również ofertę dla rodziców i dorosłych. Więcej informacji email: tatryfreestyle@gmail.com, tel: 1.403.638.4844. Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO EMPLOYMENT OPPORTUNITY: CASEWORKER FOR ELIZABETH HOUSE The Diocese of Calgary invites applications for the role of Caseworker at Elizabeth House. Elizabeth House is a life-skills program and family-oriented home, which welcomes at-risk pregnant and parenting women who need a safe place to live. The successful candidate must have a post-secondary degree in Social Work & Youth Care Counselling or comparable working experience. For more information about this position, qualifications and application details, visit: http://careers.calgarydiocese.ca EMPLOYMENT OPPORTUNITY: COLLEGIAL JUDGE & CANONICAL SERVICES ASSOCIATE The Catholic Pastoral Centre is seeking a candidate to fill the position of Collegial Judge and Canonical Services Associate. The individual will participate with a college of Judges in the diocesan ecclesiastical court, adjudicating petitions for declaration of marriage nullity and other matters brought before the tribunal according to canonical laws. For more information about these positions, qualifications and application details see the Diocesan website at http://careers.calgarydiocese.ca WELCOME TWO NEW PERMANENT DEACONS We have two new deacons! Let us welcome Deacon Dale Laing from St. Thomas More, and Deacon Joseph Gingco from St. Albert the Great, ordained as Permanent Deacons by Bishop McGrattan on Saturday, Nov. 17, 2018. May God bless them each step of the way in their new ministry. CHRISTMAS GIFT CARD APPEAL At Feed the Hungry's 5th Annual Christmas Dinner, we invite you to please give our 500+ guests a $10 gift card to a fast food restaurant. Last year, your generosity gave 600 guests a meal. Your gift or money (for us to shop for you) can be dropped off at St. Mary's Cathedral Hall (Sundays only) or the Catholic Pastoral Centre (business hours) by Friday, Dec. 7. Once again, thank you for your generosity to help us make their Christmas Dinner special. For more information, contact Sartre at feedthehungry@calgarydiocese.ca ADVENT AND CHRISTMAS CAROL SINGING AT ST. JOSEPH’S CHURCH, CALGARY Come and join us at St. Joseph's church for an evening of Advent/ Christmas carols and some good cheer! When: Saturday, Dec. 15 at 7 pm at St. Joseph’s Church Parish Hall (640 19 Ave NW, Calgary). Enjoy homebaked goodies and hot chocolate. Donations will be accepted for which will help support our community events and programs (e.g. Alpha Program). All are welcome! CHRISTMAS AT ELIZABETH HOUSE Christmas is a very difficult time of year for the young women at Elizabeth House who may not have family to turn to, nor the funds to provide their child’s first Christmas gift. We are seeking support from you, your family or your parish to fill a stocking and leave some gifts under the tree for a single mom and baby in need. A family wish list will be provided to you. Please contact Michelle Haywood, Program Coordinator at michelle.haywood@calgarydiocese.ca TEAM LEADS WANTED FOR 2019 OUTDOOR WAY OF THE CROSS Save the date for the 36th Outdoor Way of the Cross, April 19, 2019 at St Mary's Cathedral. We are currently looking for Team Leads for the various volunteer positions. Contact Marilou at 403-218-5519 marilou.legeyt@calgarydiocese.ca