18 listopada, 2018

18 listopada, 2018

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 17 listopada – Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, Zakonnicy
18: 00 – + Edward Nutowicz (25 rocz( – córka Alina z rodziną
18: 00 – + Marian Rębisz – żona z rodziną

Niedziela, 18 listopada – XXXIII Niedziela zwykła
8: 30 – ++ Za zmarłych członków z Grupy Różańcowej
10: 30 – ++ Maria i Piotr Bakon, Stanisław i Stanisława Bednarczyk
12: 30 – ++ Zamarli z rodzin Rej i Staniaszek
19: 00 – ++ Jadwiga i Horst Studziński i Bernard Czeczko

Poniedziałek, 19 listopada – Dzień powszedni
19: 00 – ++ Bartłomiej, Jadwiga, Kazimierz i Jacek Machula i zmarli z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące
19: 00 – + Andrzej Leszkowski – żona z dziećmi i rodziną

Wtorek, 20 listopada – Św. Rafała Kalinowskiego, Prezbitera
19: 00 – O światła Ducha dla Karoliny w dniu egzaminów
19: 00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Renaty Piekut – J. Różnicka

Środa, 21 listopada – Ofiarowanie NMP
19: 00 – ++ Sławomir, Marianna i Henryk Dąbrowscy oraz zmarli z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
19: 00 – + Czesław Pituch – rodzina
19:00 – + Zdzisław Gąsior

Czwartek, 22 listopada – Św. Cecylii, Dziewicy i Męczennicy
19: 00 – O Boże błogosławieństwo i dary Ducha św dla Kasi i Melisy z okazji Urodzin – rodzice
19: 00 – ++ Andrzej Raniszewski i zmarli z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek, 23 listopada – Dzień powszedni
9: 00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla Marka Pieczara
19: 00 – ++ Jacek Machula i zmarli z rodziny

Sobota, 24 listopada – Św. Męczenników Andrzeja Dung Lac, Prezbitera i Towarzyszy
8: 30 – + Urszula Dąbrowska (2 rocz)
18: 00 – ++ Alfred Pawłowski, Jan i Maria Uczeń i Ludwik Szlufid

Niedziela, 25 listopada – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
8: 30 – ++ Grażyna i Bogdan Mercik
10: 30 – + Ewa Cichowlas (3 rocz)
12: 30 – O Boże błogosławieństwo i łaski Ducha św. dla Ks. Jacka i Ks. Marcina w dniu patronalnego święta – parafianie
19: 00 – O Boże błogosławieństwo dla Dominiki i Jeremiego w dniu Urodzin

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Dn 12,1-3; Hbr 10,11-14.18; Mk 13,24-32
Ref: Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem

Kiedy rok liturgiczny dobiega końca, liturgia wzywa wiernych do rozważania końca czasów, który zbiega się z objawieniem i powrotem chwalebnym Chrystusa oraz odnowieniem w Nim wszystkich rzeczy. To wielkie wydarzenie eschatologiczne przedstawiają dzisiejsze czytania, szczególnie zaś proroctwo Daniela (12, 1-3; I czytanie) i ewangelia (Mk13,24-32).Te dwa teksty można uważać za równoległe, chociaż w Ewangelii wszystko jest oświecone nowym światłem wynikającym z perspektywy chrystologicznej. Obydwa zapowiadają okres wielkich cierpień, który będzie znamionował koniec świata obecnego: „Wtedy nastąpi kres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały” — mówi Daniel (12, 1); „dni owe będą czasem ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia Bożego aż dotąd” (Mk 13, 19. 24), potwierdza Ewangelia. Proroctwa Daniela, podobnie jak Chrystusa, odnoszą się również do wydarzeń historycznych mających nadejść — do prześladowania Żydów przez królów pogańskich i zniszczenia Jerozolimy, — lecz w pełnym znaczeniu odnoszą się one do końca czasów. Doświadczenia i cierpienia owej godziny będą ostatnim wezwaniem do nawrócenia grzeszników oraz ostatnim oczyszczeniem wybranych. Daremnie dociekać, kiedy i jak to nadejdzie; jest to tajemnica Boga. Należy raczej mieć na uwadze, że od śmierci, zmartwychwstania Chrystusa cały czas potem historia jest nastawiona na ostateczne przyjście Pana i dlatego powinna służyć przygotowaniu Jego chwalebnego powrotu. Zmienne koleje i utrapienia dzisiejsze, ale i jutrzejsze, tak jednostek jak i narodów, mają za jedyny cel przygotowanie ludzi na ostateczne przyjście Chrystusa oraz na ich przyszłe w Nim uwielbienie: „W tym czasie — mówi Prorok — naród Twój dostąpi zbawienia, każdy, kto się okaże zapisany w księdze” (Dn 12, 1), czyli zostanie zaliczony do liczby wybranych. Wyzwolenie będzie pełne, ponieważ uczestniczyć w nim będzie także materia przez zmartwychwstanie ciał. Sprawiedliwi istotnie powstaną z martwych „do życia wiecznego” i „będą świecić jak blask sklepienia”; ci zaś, którzy w szczególny sposób przyczynili się do zbawienia braci, „jak gwiazdy przez wieki i na zawsze” (tamże 2-3). Piękne wyszczególnienie, które przewiduje wyjątkową chwałę zastrzeżoną dla Kościoła i apostołów. Lecz będzie także i sytuacja krańcowo różna: ci wszyscy, którzy sprzeciwiali się łasce, powstaną „ku hańbie, ku wiecznej odrazie”, w ten sposób dopełni się owa zagłada, jaką ściągnęli na siebie opierając się nieustannie Bogu. Drugi punkt łączący obydwa teksty to pomoc aniołów dla wybranych. Daniel mówi o Michale Archaniele czuwającym nad narodem Boga; Ewangelia zaś w ogólności o aniołach, którzy będą mieli obowiązek zebrać „wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba” (Mk 13, 27). Nikt nie zostanie zapomniany; wszyscy — aniołowie i ludzie — zostaną wezwani na chwalebny powrót Zbawiciela. „Wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą” (tamże 26). Chrystus przyszedł na świat pierwszy raz w pokorze, w ukryciu, w cierpieniu, by go odkupić z grzechu, powróci jednak na końcu wieków w całym blasku swojej chwały, by zebrać owoce swojego odkupieńczego dzieła. Dlatego Kościół pierwotny, rozmiłowany w Chrystusie i spragniony oglądać Jego chwalebne oblicze, czeka z wielką tęsknotą na Jego przyjście. „Przyjdź, Panie Jezu! (Ap 22, 20) — było to gorące wezwanie pierwszych chrześcijan, żyjących z. Sercem zwróconym ku Niemu, jak gdyby był już w drzwiach. Taką powinna być postawa tego, kto zrozumiał głębokie znaczenie życia chrześcijańskiego: wyczekiwanie Chrystusa i wyjście Mu naprzeciw z zapaloną lampą wiary i miłości.

LEKTORZY – 10-11 listopada – Nie ma listy lektorów

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

DRUGA KOLEKTA NA SEMINARIUM KSIĘŻY CHRYSTUSOWCÓW W POZNANIU
W przyszłą niedzielę 25 listopada w Uroczystość Chrystusa Króla przypada patronalne święto Księży Chrystusowców. Z tej okazji przewidziana jest doroczna kolekta na Seminarium Księży Chrystusowców w Poznaniu, które przygotowuje przyszłych duszpasterzy dla Polonii. Koperty na ofiary znajdują się w rocznym zestawie z datą 26 listopada (pomyłka w drukarni). Natomiast dodatkowe koperty na tę kolektę znajdują się obok biuletynów.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH – WYPOMINKI – NOWENNA MSZY ZA ZMARŁYCH
Listopad – miesiącem modlitwy za zmarłych. Nowenna Mszy św. za zmarłych zostanie odprawiona w naszym kościele od 2 do 10 listopada. Przez cały miesiąc listopad będziemy się modlić w tradycyjnych „Wypominkach”. Koperty, na których można wypisać imiona zmarłych, wyłożone są na stolikach przy biuletynach. BARDZO PROSIMY O CZYTELNE DRUKOWANE LITERY PRZY WYPISYWANIU IMION I NAZWISK ZMARŁYCH. IMIONA PROSIMY O PISANIE W MIANOWNIKU, DOKŁADNIE TAK JAK SĄ PISANE W DOKUMENTACH UŻĘDOWYCH (PRAWO JAZDY, PASZPORT ITD) . Będzie to bardzo pomocne przy wyczytywaniu przez kapłana.

WŁOCHY: ZMIANY W „OJCZE NASZ” I „CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU”
Włoska Konferencja Biskupia przyjęła zmiany w tekście modlitwy „Ojcze nasz” i „Chwała na wysokości Bogu”. Zawarte są one w nowym wydaniu Mszału Rzymskiego w języku włoskim. Przekład tej księgi musi jeszcze zostać zatwierdzony przez Stolicę Apostolską. W „Ojcze nasz” prośba: „nie wódź nas na pokuszenie” została zastąpiona słowami: „nie opuszczaj nas w pokusie” (non abbandonarci alla tentazione). Na niepoprawność dotychczasowego wyrażenia zwracał uwagę papież Franciszek, który zauważył, że sugeruje ono, iż to Bóg kusi człowieka. Niektóre konferencje episkopatu, np. we Francji i Belgii, już wprowadziły podobną zmianę w Modlitwie Pąńskiej. Z kolei w „Chwała na wysokości Bogu” zamiast „pokój ludziom dobrej woli” mówić się będzie: „pokój ludziom umiłowanym przez Pana” (pace in terra agli uomini amati dal Signore). Jest to wersja bliższa biblijnemu oryginałowi z Ewangelii według św. Marka 2,14.

TOGETHER IN ACTION – 2018 W całej Diecezji Calgary odbywa się akcja zbierania ofiar na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $29,233.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 22,053.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

PROŚBA DO WSZYSTKICH PARAFIAN Prosimy bardzo, aby nie zostawiać biuletynów w ławkach, i śpiewniki zostawiać zamknięte, a niepootwierane i w nieładzie.

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ Niedziela, 2 grudnia, Msza św. o 10:30: Przyjęcie rodzin i indywidualnych osób pod szczególną opiekę Matki Bożęj
Idąc za Maryją, nie zboczysz z drogi.
Modląc się do Niej, nie stracisz nadziei.
Myśląc o Niej, nie pomylisz się.
Jej się trzymając, nie zginiesz.
Kiedy Ona cię strzeże, nie trwożysz się.
Gdy cię prowadzić będzie, nie zmęczysz się.
Kiedy Ona łaskawa ci będzie, dotrzesz do celu.
św. Bernard z Clairvaux
Zachęcamy do powierzenia swojego życia, swojej rodziny pod szczególną opiekę Matki Bożej Niepokalanej, do wstąpienia w szeregi Rycerstwa Niepokalanej, które skupia wiele rodzin oraz indywidualnych osób w naszej parafii. Do Rycerstwa Niepokalanej może należeć każdy katolik (dorośli, młodzież, dzieci), pragnący swoje życie szczególnie zawierzyć opiece Matki Bożej. Zapraszamy wszystkich należących do Rycerstwa Niepokalanej i kandydatów na uroczystą Mszę św. w niedzielę, 2 grudnia o godzinie 10:30. Przychodzimy w niebieskich chustach. Więcej informacji: siostra Teresa, tel.: (403) 282-5077

SPOTKANIE MODLITEWNE GRUPY ŚW. OJCA PIO
Zapraszamy grupę modlitewną na Mszę św. i nabożeństwo w piątek 23 listopada na godz. 19: 00.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od 18 listopada do końca roku nie ma rodziny zapisanej, która mogłaby się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

MINISTRANCI
25 listopada (niedziela) na Mszy św. o godz. 10: 30 Uroczyste Odnowienie przez wszystkich Ministrantów Przyrzeczeń oraz wprowadzenie w posługę nowych kandydatów.
MINISTRANCI Zapraszam młodszych i starszych ministrantów oraz nowych kandydatów (po I Komunii św.) do zapisania się do SZKÓŁKI LITURGICZNEJ. Przez warsztaty, ćwiczenia dużo się w tym czasie nauczysz, poznasz znaczenie znaków i gestów liturgicznych, szat i przedmiotów do odprawiania Mszy św. Już po pierwszych spotkaniach zobaczysz, że służba liturgiczna to współdziałanie i współtworzenie, które angażuje i sprawia dużo frajdy. Tu również poznasz wielu przyjaciół, doświadczysz mnóstwa niezapomnianych przygód na wspólnych wyjazdach i spotkaniach. Bycie ministrantem to czas ogromnej radości i rozwijania swoich umiejętności i zdolności. Zajęcia w każdą niedzielę od godz. 11: 30-12: 15 w salce parafialnej.

KAWIARENKA
Zespół Mazovia serdecznie zaprasza Państwa w każdą niedzielę listopada na sprzedaż domowych wypieków oraz ciepłych dań!

WIGILIA PARAFIALNA
Serdecznie zapraszamy na PARAFIALNĄ KOLACJĘ WIGILIJNĄ naszej wspólnoty, która odbędzie się w sobotę – 15 grudnia, 2018r. o godz.19: 00. Bilety można nabyć w sali parafialnej w przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. Cena biletu $30 dla osób dorosłych i $15 dla dzieci (do lat 12). Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w tej Wieczerzy Wigilijnej. Uprzejmie prosimy osoby chętne i organizacje polonijne o zakupienie biletów do 2 grudnia. Ilość miejsc ograniczona.

ZEBRANIE SPK KOŁA #18 W CALGARY
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło #18 w Calgary zawiadamia wszystkich członków o miesięcznym zebraniu, które odbędzie się dzisiaj w niedzielę 18 listopada w Domu Polskim o godzinie 14: 30 Zapraszamy zrzeszonych i wszystkich, którzy są zainteresowani członkostwem w naszym Stowarzyszeniu.

PODZIĘKOWANIE
Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim za modlitwę, za dobre słowo, za okazaną pomoc. Dla przyjaciół Okrągłego Stołu, Klubowi Seniora i członkom grupy Młodzi Duchem. Dziękujemy z całgo serca. Alina i Ella Rysz

ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKĘ DO MEĐJUGORJA Oferujemy dwa terminy na rok 2019, od 30 maja – 14 czerwca 2019, i następny termin w dniach 29 września – 18 października 2019 z możliwością przedłużenia pobytu w Chorwacji. Zainteresowanych poroszę o skontaktowanie się z Ewą Has – Passort Travel Int, Telefon: 403-608 9522 albo 403-256 9343,ewa.passort@shaw.ca

BIURO TURYSTYCZNE URSZULA GUT – THE TRAVEL AGENT NEXT DOOR zaprasza na PIELGRZYMKĘ DO MEDJUGORJE & GRECJI pod duchowym przewodnictwem Ksiedza Proboszcza Jacka Walkiewicza w dniach 28 MAJ – 11CZERWIEC 2019. Cena od $4236 cad. Możliwość dodatkowych zniżek za wczesną rezerwację do 27 listopada 2018. Ilość miejsc ograniczona. Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny z URSZULA GUT pod numerem 403.407.0177 lub 403.852.5254 lub wysyłąjac email na adres ugut@ttand.com. Dodatkowe zapisy i informacje w Sali Parafialnej 18 listopad (Niedziela – po Mszach św od 9: 30-14: 00) oraz 24 – 25 listopad (Sobota – Niedziela po wieczornych Mszach). ZAPRASZAMY!

TATRY FREESTYLE SKI ACADEMY zaprasza na kolejny SEZON NARCIARSKI. Zajęcia dla dzieci i młodzieży w COP i Nakiska od Grudnia 2018 do Kwietnia 2019. Posiadamy również ofertę dla rodziców i dorosłych. Więcej informacji email: tatryfreestyle@gmail.com, tel: 1.403.638.4844.

POLSKIE FIRMY
Poszukujących informacji o polskich firmach działających w Calgary zapraszamy do odwiedzania strony „Orzeł w Swiecie”. Znajdą tam Państwo oferty przodujących biznesów polonijnych oraz ważnych wydarzeń w naszym mieście: https://orzelwswiecie.com/

PROŚBA O POMOC Osoba starsza, nasza parafianka, z progresywnym stwardniem rozsianym (MS), jej mąż z chorobą genetyczną na Muscular Dystrophy, i ich córka z tą samą wrodzoną chorobą, co ojciec oraz z Anorexią proszą bardzo o pomoc dla Marii, która jest w domu starców i nikt z rodziny nie może jej pomóc w nijaki sposób, bo wszyscy w chorobie, a nie mają żadnej rodziny tutaj w Kanadzie. Pani Maria bardzo prosi o pomoc w zakupieniu ginger ale do picia, szamponów, kremów, chusteczek higienicznych oraz ofiary pieniężne na opłaty związane z pobytem w domu starców, na które jej nie starcza z miesiąca na miesiąc. Osoby chętne pomóc proszone są o dostarczenie rzeczy do biura parafialnego. Pani Maria bardzo jest wdzięczna wszystkim, którzy okazali jej dotychczas dużą pomoc. Bóg zapłać!

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE
PRACA Firma zajmująca się instalacją ścian biurowych poszukuje pracowników na cały etat lub pół etatu. Więcej informacji pod numerem telefonu 403-472-7124 Krzysiek. (1x)

DO WYNAJĘCIA
Wynajmę master bedroom z łazienką w dzielnicy Ranchland. Więcej informacji 403-990-6756 (3x)

FIRST AID AND CPR/AED COURSES – For Your Home and Workplace!! Instruktorka Pierwszej Pomocy certyfikowana przed Canadian Red Cross oferuje kursy CPR and First Aid. W ofercie kursy jednodniowe i dwudniowe (CPR and First Aid, AED training, Child Care First Aid) z dojazdem do biura/ domu klienta. Certyfikaty są ważne przez 3 lata i są wydawane bezpośrednio po ukończeniu kursu. Przystępne ceny, dużo ćwiczeń praktycznych z manekinami. Szczegóły i rezerwacja: Joanna Mycek, Red Cross First Aid Instructor
phone: 403- 999- 4775 e-mail: joannamycek87@gmail.com

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO
DIOCESE OF CALGARY RED WEDNESDAY EVENTS (NOV. 21)
Aid to the Church in Need, a pontifical charity, has designated Wednesday, November 21, 2018 as Red Wednesday. On that day, the universal Church will honour and pray for our sisters and brothers across the world who face persecution as a consequence of their belief in Christ and His Church. It is our desire that each parish community and school in the Diocese will consider organizing an event for Red Wednesday. Diocese of Calgary ROMAN CATHOLIC While it is true that Canadian Christians are facing increasing challenges in the practice of our faith, we must also continue to express gratitude for the many liberties which our country provides. Sadly, many nations across the globe continue to deprive their citizens of even the most basic religious freedoms. The persecution of our Christian sisters and brothers is an immense source of grief. In Iraq and Syria, violent events directed towards Christians have forced many to flee their ancestral homes. Nigerian Christians, such as Father Pierluigi Maccalli and Sister Gloria Cecilia Navaez Argoti, have been the victims of targeted kidnappings. In certain regions of Pakistan, it is not uncommon for Hindu and Christian women to face forced conversion. The breadth of persecution is unimaginable and demands our attention. To assist you in coordinating this endeavour, there is a link to available resources on the diocesan website. There is also a list of events scheduled by the parishes, schools and communities: http://blog.calgarydiocese.ca/redwednesday.
Catholic Pastoral Centre | Adoration for the Persecuted Christians (9 am to Noon).
St. Mary’s University | Rosary Prayer (11:30 am)

MARRIAGE PREPARATION
Delivery of marriage preparation has been under review by a diocesan committee over the last few months. Due to the uncertainty about a continued partnership between the Diocese and Catholic Family Service in this area, no weekends are scheduled for January, February and March, 2019. This is likely to reduce the available options during that time. The last scheduled opportunity for engaged couples to do marriage preparation with Catholic Family Service is next weekend, November 23-25, at St. Cecilia Parish, Calgary.
In partnership with the Roman Catholic Diocese of Calgary, Catholic Family Service (CFS) offers a Marriage Preparation Weekend for couples preparing for the sacrament of marriage. The word sacrament is defined as “a sign of the sacred,” which means that couples are encouraged to model their marriage on Christ’s love. Over the course of a weekend, participants take a time-out from wedding planning to developing practical tools that will create a lifelong, happy marriage,
including:
• understanding marriage as a sacrament and spirituality in marriage;
• enhancing communication and managing conflict;
• identifying shared and non-shared values, and negotiating differences; and
• managing finances as a married couple.
The Marriage Preparation Weekend is led by non-judgmental, professional facilitators who are well versed in their areas of expertise. The program is grounded in Catholic values and is open to couples of all faiths and cultural backgrounds.
UPCOMING MARRIAGE PREPARATION WEEKENDS November 23 – 25, 2018 St. Cecilia Roman Catholic Church, 321 – 90 Ave. SE Calgary
If your wedding occurs before that date, or you would like information about marriage preparation in 2019, please contact Stephen Robinson at stephen.robinson@cfs-ab.org or 587.896.2901.
COURSE FEE The course fee is $225 per couple. The weekend includes a gift certificate for three couple, counselling sessions at Catholic Family Service, a $500 value. There is no fee if you’d like tochange to a different weekend once registered. A $25 administrative fee is required for a refund.
For more information, please contact Stephen Robinson at 587.896.2901.
To register online, please visit this web page: https://www.cfs-ab.org/marriage-preparation
REGISTER FOR MARRIAGE PREPARATION “For Better & For Ever…” Marriage Preparation is for all couples preparing for marriage. Upcoming sessions: Nov. 19 (followed by Dec. 7-8) at the Catholic Pastoral Centre, Calgary. Contact 403-218- 5505 or register online at events.calgarydiocese.ca