23 grudnia, 2018

23 grudnia, 2018

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 22 grudnia – Dzień powszedni
18:00 – + Michalina Olszewska (20 rocz) – wnuczka z rodziną

Niedziela, 23 grudnia – IV Niedziela Adwentu
8:30 – Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Anny Rudzińskiej
10:30 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Renaty Piekut – Anna
12:30 – + Eugeniusz Sztupecki – żona
19:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Renaty Piekut

Poniedziałek, 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia
21:00 – Za parafian
24:00 – Za parafian

Wtorek, 25 grudnia – Uroczystość Narodzenia Pańskiego
10:30 – O Boże błogosławieństwo dla Arkadiusza i Renaty z okazji Urodzin
12:30 – + Wiesław Komarnicki (5 rocz) – brat z rodziną
12:30 – + Teresa Owoc 10 r. sm – mąż z córkami i rodziną
19:00 – Za parafian

Środa, 26 grudnia – Św. Szczepana
10:30 – ++ Stanisław, Bogdan i Janusz Wysocki – rodzina
12:30 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Arka Senderowskiego z okazji Urodzin – R. Piekut
19:00 – ++ Tadeusz, Bronisław, Eugenia Molińscy i Michał Cozac

Czwartek, 27 grudnia – Św. Jana, Apostoła i Ewangelisty
19:00 – + Małgorzata Pulwicka (9 rocz)
19:00 – + Wiesława Kaźmierska (9 rocz)

Piątek, 28 grudnia – Święto Św. Młodzianków, męczenników
9:00 – Za Parafian
19:00 – Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i opiekę Matki Bożej dla Hanny i Marka w 49 rocz sakramentu małżeństwa
19:00 – Błogosławieństwo dzieci

Sobota, 29 grudnia – V Dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
8:30 – ++ Andrzej i Maria Łaniak
18:00 – ++ Elżbieta Michalska i Elżbieta Pawlicka

Niedziela, 30 grudnia – Święto Świętej Rodziny
8:30 – + Maria Adamska (21 rocz) – syn z rodziną
10:30 – + Kazimierz Żuk (2 rocz) – siostra z rodziną
12:30 – + Teresa Ebel – córka
19:00 – + Michał Skaliński – rodzina

IV NIEDZIELA ADWENTU
Mi 5,1-4a; Hbr 10,5-10; Łk 1,39-45
Ref: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.
W czwartą niedzielę Adwentu odkrywamy obecność błogosławionej Maryi, przewodniczki na drogach adwentowej tęsknoty i oczekiwania na spotkanie z Panem. Staramy się spojrzeć w duchu wiary na naszą tegoroczną drogę adwentową i dostrzec sens naszego pielgrzymowania wiary, które odbywa się we wspólnocie Kościoła. Dzisiejsze słowo Boże uświadamia nam, że znajdujemy się w bliskości Świąt Bożego Narodzenia. Ten czas staje się okazją do tego, aby przez pryzmat bajkowych ozdób, kolorowych reklam, suto zastawionego stołu spojrzeć na swoje życie w kategoriach Bożej radości. Mimo iż Bóg przychodzi w sposób bardzo delikatny, to i tak może naruszyć nasz domowy spokój, bo zjawi się akurat nie w porę. Łatwo wtedy zagłuszyć Bożą radość przez smutek, który rodzi się w chciwym sercu człowieka, przyzwyczajonego do wygody i egoizmu.Narodziny Jezusa Chrystusa są również okazją do spotkań, szczególnie w gronie najbliższych i rodziny. Przypominają nam, ze nasz relacje mają być kształtowane w duchu wiary i przepełnione miłości. Może zasiądziemy do wspólnego stołu z kimś nieznajomym, nie tylko, dlatego, że taka jest tradycja. Może uda nam się spotkać z kimś, z kim dawno już nie rozmawialiśmy albo zasypać przepaści nienawiści, zazdrości czy patrzenia na siebie z daleka. Wszystko w duchu chrześcijańskiego miłosierdzia, którego nauczycielką jest dla nas Maryja.

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA
Pasterka: Iz 9,1-3.5-6; Tt 2,11-14; Łk 2,1-14
Ref: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.
Msza w dzień: Iz 52,7-10; Hbr 1,1-6; J 1,1-18
Ref: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.
Alleluja!!! Wielki to i radosny dzień: albowiem Słowo stało się Ciałem i narodziło się z Maryi Dziewicy. „Dziecię się nam narodziło i Syn nam jest darowany.” Mimo iż świat ówczesny miał zbyt dużo innych problemów, by zauważyć przyjście jakiegoś biednego dziecka, to jednak kilka osób dotarłoby ujrzeć zapowiadanego. Klękając przed żłóbkiem, rozpoczęli 2000-letnią adorację, trwającą do dziś. Tej nocy rodzi się prawdziwa miłość i przychodzi do nas, by przyciągnąć swą pokorą i ubóstwem. To wydarzenie jednoczy ludzi dobrej woli na całym świecie. Nawet Ci, którzy w codzienności swojej nie identyfikują się ze wspólnotą chrześcijańską, świętują ten jeden wielki dzień, a właściwie noc. Znamiennym jest to, że sam Bóg obrał tę porę, by spotkać się z nami i udzielić pokoju. To dla nas wielki dar, który trzeba powitać.

II DZIEŃ ŚWIĄT – ŚW. SZCZEPANA
Dz 6,8-10;7,54-60; Mt 10,17-22
Ref: W ręce Twe, Panie, składam ducha mego.
Św. Szczepan stał się żywą repliką Chrystusa dzięki mocy Ducha: „Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał… Gdy słyszeli to, co mówił zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. A on pełen Ducha patrzył w niebo…” (Dz 6,10.55). Moc Szczepana, o której mówi lekcja, ma swoje źródła w Duchu Świętym. Jezus Chrystus bowiem obiecał uczniom Ducha, jako moc do dawania świadectwa.

ŚWIĘTEGO JANA, APOSTOŁA I EWANGELISTY
27 grudnia
1 J 1,1-4; J 20,2-8
Ref: Niech sprawiedliwi weselą się w Panu
Urodzony prawdopodobnie w Betsaidzie, jako syn Zebedeusza i Salome, młodszy brat św. Jakuba Starszego. Powołany został przez Jezusa na ucznia wraz ze św. Piotrem i św. Andrzejem w czasie wspólnego połowu ryb. Uważany jest za najmłodszego z apostołów i umiłowanego ucznia Chrystusa. Tradycja chrześcijańska, zarówno w kościołach wschodnich jak zachodnich przypisuje mu autorstwo Ewangelii Jana, Objawienia św. Jana (Apokalipsy) i trzech listów

LEKTORZY – 22-23 grudnia
18:00 – J. Pajewski, B. Pajewska, J. Pajewski
8:30 – O. Pepłowski, M. Sobczak, A. Rudzińska
10:30 – A. Gurgul, M. Kulaga, G. Kamon
12:30 – T. Miazga, O. Żyro, O. Pietras
19:00 – L. Shelley, M. Iskra, R. Shelley

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
Pasterka 21:00 – O. Pepłowski, S. Teresa, M. Edgar
Pasterka 24:00 – W. Grabowski, S. Salome, G. Kamon, L. Shelley

25 grudnia – Boże Narodzenie
10:30 – M. Łabinowicz, M. Iskra, R. Kohnke
12:30 – O. Pietras, M. Sapielak, A. Gurgul
19:00 – M. Edgar, K. Pietrzak, M. Edgar
26 grudnia – Św. Szczepana
10:30 – M. Iskra, A. Rudzińska, B. Pulwicki
12:30 – J. Bogusławski, B. Pajewska, J. Pajewski
19:00 – L. Shelley, S. Teresa, W. Grabowski

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

DRODZY PARAFIANIE I GOŚCIE!
Niech przychodzący na nowo Pan i Zbawiciel – Jezus Chrystus opromieni każdy dzień Waszego życia blaskiem swojej Prawdy i ogrzeje ciepłem swojej Miłości pośród różnych doświadczeń i niepewności. Życzymy błogosławionych, bogatych w Boży pokój, radość, dobre zdrowie i wszelką pomyślność Świąt Bożego Narodzenia Jezusa Chrystusa, jak i wszystkich dni Nowego 2019 Roku.
Jednocześnie bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w funkcjonowanie naszej parafii, sczczególną wdzięczność kierujemy pod adresem wszystkich wolontariuszy, którzy poświęcają swój czas, wysiłek i talenty dla dobra naszej wspólnoty. Za wszelkie dobro serdeczne „Bóg zapłać”. Księża – Ks. Jacek i Ks. Marcin

„Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo”.Ga 4,4-6
Drodzy Parafianie
Tajemnica Wcielenia Syna Bożego i Jego narodzin z Niepokalanej Dziewicy Maryi ukazuje nam prawdę o nieskończonej miłości Boga do człowieka. Oto, bowiem Bóg Ojciec w swojej dobroci posyła Swojego Syna na ziemię abyśmy mogli stać się przez Nigo przybranymi dziećmi samego Boga. Niech radość z narodzin Bożej Dzieciny zagości w Waszych sercach napełniając je wiarą, nadzieją, miłością i Bożym pokojem. Niech moc Jego błogosławieństwa napełnia Was i Wasze Rodziny oraz wskazuje drogę wiary, po której każdego dnia chcemy kroczyć aż do spotkania z Nim w niebie.
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz obfitości wszelkich łask w nadchodzącym Roku Pańskim 2019 życzy:
Wspólnota Sióstr Dominikanek

Drodzy Kapłani, Drogie Siostry Dominikanki, Drodzy Parafianie i Goście, Jezus Chrystus staje się człowiekiem i przychodzi na świat w Betlejem, co po hebrajsku znaczy “Dom Chleba”. Chrystus, zatem rodzi się w Domu Chleba, aby samemu dla nas stać się Chlebem. Niech czas świąteczny stanie się refleksją nad tą Wielką Tajemnicą. Na radosne Święta Bożego Narodzenia życzymy Wam wielu Łask płynących z Tajemnicy Bożej Miłości, objawionej w Ciszy Nocy Betlejemskiej oraz zdrowia, pokoju i radości w Nadchodzącym Nowym Roku. Szczęść Boże!
Rada Parafialna

Drodzy Kapłani, Drogie Siostry, Drodzy Parafianie, Drodzy Goście i Sympatycy Chóru,
Zaśpiewajmy wszyscy razem Jezusowi w stajeneczce , Zaśpiewajmy jak najpiękniej Naszej Świętej Panieneczce………Niech nasze Cudowne Dzieciątko Jezus ma nas wszystkich w Swojej Opiece. Boskie Dzieciątko Jezus, błogosław nam przez czas Świąt i przez Nowy Rok-2019! SzczęśĆ Boże!Chór „VoxPopuli”
Kochani Księża, Siostry Dominikanki, Parafianie i Goście, Jak obyczaj każe stary, według ojców naszej wiary, Pragnę złożyć Wam życzenia w dniu Bożego Narodzenia: Niech ta gwiazdka betlejemska, która świeci Wam o zmroku, Doprowadzi Was do szczęścia i radości w Nowym Roku! Błogosławieństwa Maleńkiej Dzieciny dla Was Wszystkich.
Życzy Rodzina Radia Maryja przy naszej parafii.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2019 Roku księżom, siostrom Dominikankom oraz wszystkim parafianom wszelkich łask Bożych, błogosławieństwa Bożej Dzieciny w imieniu rady Rycerzy Kolumba im. ks Jana Otłowskiego
Życzy Wielki Rycerz Jan Rajchel

Boże Narodzenie 2018 – Życzenia Świąteczne
W imieniu Zarządu i Członków Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło nr 18 w Calgary oraz w imieniu własnym i mojej żony życzę czcigodnym Księżom, Siostrom Dominikankom – Bożej pomocy w Waszej posłudze. Członkom Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego, członkom Koła Rycerstwa Niepokalanej, Honorowemu Konsulowi Rzeczpospolitej Polskiej, członkom Klubu Seniora, Dyrekcji i Nauczycielom Szkoły Polskiej Im.Jana Pawla II-go oraz młodzieży, Rycerzom Kolumba, członkom Klubu „Białe Orły”, tańcerzom zespołu Polanie,Krakusy i Mazovia, Harcerkom i Harcerzom i członkom zrzeszonych w innych organizacjach polonijnych , całej społeczności Polonijnej w Calgary oraz gościom życzę Wesołych Świąt oraz pomyślności w Nowym Roku.Niech te świateczne dni będą pełne radosnych szczęśliwych chwil w każdym polskim domu. Życzę, aby Dzieciątko Boże udzieliło wszystkim obfitych łask i dało nam zdrowie i siłę do pokonywania wszelkich trudów życiowych. Życzę miłości w Rodzinach, sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym oraz wzajemnego szacunku i tolerancji. Wesołych Świąt -Merry Christmas ! Zbigniew Starczyk – Prezes

„, Jeżeli masz przyjaciół-odszukaj ich, bo Boże Narodzenie jest spotkaniem;
Jeżeli masz nieprzyjaciół-pojednaj się, bo Boże Narodzenie jest pokojem;
Jeżeli masz ubogich wokół siebie-pomóż im, bo Boże Narodzenie jest dobrocią;
Jeśli dręczy Cię pycha-poskrom ją, bo Boże Narodzenie jest pokorą;
Jeśli masz grzechy-nawróć się, bo Boże Narodzenie jest łaską;
Jeżeli chodzisz w ciemnościach -zapal pochodnię, Bo Boże Narodzenie jest światłem;
Jeżeli męczy Cię smutek-uśmiechnij się, bo Boże Narodzenie jest radością”. Najserdeczniejsze Życzenia Świąteczne przesyła:
Zarząd Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego w Calgary

“ Podwójnych życzeń nastaje czas, jak to wiadomo każdemu z nas, bo Chrystus Pan nam się dziś rodzi a i Rok Nowy także nadchodzi “ Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku dla wszystkich Parafian życzą : tańcerze i rodzice
Zespołu Pieśni i Tańca POLANIE

W ten magiczny czas Bożego Narodzenia wspominając wigilijny wieczór w dalekiej Ojczyźnie życzę Państwu, aby przy świątecznym stole nie zabrakło wzajemnego ciepła i miłości oraz myśli o bliskich naszym sercom, gdziekolwiek oni są…
Niech w Nowym Roku w naszych domach zgości dobre zdrowie, spokój i pomyślność oraz zrealizują się nie tylko nasze plany, ale nawet marzenia. Wszystkiego najlepszego!
Konsul Honorowy RP w Calgary, Zygmunt Potocki z rodziną

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelakich dóbr. Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia towarzyszą Państwu przez cały Nowy 2019 Rok życzy zespół MAZOVIA.

Wszystkim Klientom, i Przyjaciołom życzę pełnych miłości i spokoju Świąt Bożego Narodzenia. Niech Nowy Rok przyniesie Państwu tę odrobinę szczęścia, która sprawi, że wszystkie podjęte działania zakończą się sukcesem. Wesołych Świąt!
Majka Kowalczyk, Agent nieruchomości.

ŚWIĘTO MŁODZIANKÓW
W piątek, 28 grudnia przypada Święto Młodzianków, czyli dzieci betlejemskich, pomordowanych na rozkaz króla Heroda. W tym dniu jest w zwyczaju błogosławienie dzieci. Zapraszamy na Mszę św. o godzinie 19: 00 – całe rodziny z dziećmi, aby otrzymały specjalne Błogosławieństwo Boże.

TOGETHER IN ACTION – 2018
W całej Diecezji Calgary odbywa się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $29,233.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 23,538.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

SPRAWY MATERIALNE
Kryzys finansowy, który dotyka społeczeństwo w Albercie, ma też przełożenie na sytuację Kościoła w naszej diecezji. Dotyczy to praktycznie wszystkich parafii, w tym także naszej polonijnej wspólnoty parafialnej. Wydatki na cele bieżące i utrzymanie całej infrastruktury parafialnej w ostatnich latach bardzo mocno wzrosły, natomiast przychody naszej parafii od kilkunastu lat są na stałym poziomie, a nawet trochę maleją. Jest to spowodowane wspomnianą trudną sytuacją finansową społeczeństwa oraz malejącą liczbą zarejestrowanych parafian (wyprowadzki w inne miejsca, powroty do Polski itd.). Wszystko to skutkuje tym, iż zaczynają się zmniejszać nasze rezerwy finansowe, odłożone w latach poprzednich. Wszystkich parafian prosimy o wzięcie pod rozwagę tego aspektu funkcjonowania naszej wspólnoty oraz o pamięć modlitewną. W przychodzącym roku czeka nas dodatkowo remont naszego parafialnego parkingu, po akceptacji ze strony Diecezji zostanie otworzony specjalny fundusz remontowy na ten cel. Szczegóły zostaną podane w późniejszym czasie. Dziękując za wszelkie wsparcie naszej wspólnoty parafialnej, zapewniamy o pamięci modlitewnej.

PODZIĘKOWANIA
Dziękujemy serdecznie, Paniom z grupy parafialnej, za posługę w sali parafialnej w miesiącu grudniu i sprzedaż kawy i wyprzedaż ciasta świątecznego, Dziękujemy również Paniom z grupy parafialnej wraz z rodzicami Krakusów i Harcerzy, którzy przygotowali Wigilię parafialną od strony kulinarnej i dekoracyjnej oraz tym wszystkim, którzy wzięli w niej udział. Dziękujemy za przygotowanie oraz serwowanie poczęstunku dla starszych i chorych naszych parafian w niedziele 16 grudnia po Mszy św. z Sakramentem Namaszczenia Chorych – Bóg zapłać!

PIERWSZE CZWARTKI MIESIĄCA Od stycznia 2019 roku w Pierwszy Czwartek każdego miesiąca, po Mszy św. wieczornej, odbędzie się krótka Adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwy w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, zwłaszcza o powołania z naszej Parafii. Serdecznie zapraszamy na te ważne modlitwy, aby wspólnie „prosić Pana żniwa o robotników w winnicy Pańskiej”.
Modlitwy o powołania rozpoczynamy w I czwartek Nowego Roku, 3 stycznia, 2019.

JASEŁKA 2019 WŚRÓD NOCNEJ CISZY, BÓG SIĘ WAM RODZI…
W niedzielę, 13 stycznia w Domu Polskim o godzinie 15: 30 odbędą się tradycyjne JASEŁKA, na które zapraszamy całą Polonię. Tytuł tegorocznych Jasełek pragnie zwrócić naszą uwagę na sprawę bardzo ważną, a często zapomnianą w naszym życiu: potrzebę wyciszenia, zwolnienia w zagonieniu, hałasie dnia, odejścia – choćby na chwilę – od zajęć, potrzebę ciszy i refleksji nad swoim życiem – a wtedy – Bóg narodzi się w naszym sercu, przyjdzie ze swoją Łaską, aby nas pokrzepić, umocnić, dodać sił do dobrego życia według Jego Przykazań, które jedynie nadają sens ludzkiemu życiu i szczęście ludzkiemu sercu – w zagubionym dzisiejszym świecie. W Jasełkach wystąpią dorośli, młodzież i dzieci. Zatańczą Zespoły: GAICZEK, KRAKUSY, POLANIE, MAZOVIA, MŁODZI DUCHEM. Zobaczymy Górali w pięknych strojach i usłyszymy Kolędę góralską. Serdecznie zapraszamy. Bilety: Dzieci $5, Dorośli $10.

KAWIARENKA
Panie z grupy parafialnej zapraszają dzisiaj do kawiarenki na wyśmienite wypieki i kawę. Okazja do spotkania w gronie znajomych i składania sobie nawzajem życzeń świątecznych.

PARAFIALNY BAL SYLWESTROWY Wspólnie pożegnajmy stary rok i przywitajmy nowy w w ciepłej i miłej atmosferze. Organizatorzy balu zapewniają pyszności kulinarne oraz gwarantują wspaniałą muzykę, gra DJ Marco. Serdecznie zapraszamy! Bilety w cenie $90.00 od osoby. Zawiadamiamy, że pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc i prosimy o zakup biletów jeszcze dzisiaj w niedzielę w kawiarence. Życzymy szampańskiej zabawy i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

BIBLIOTEKA Będzie nieczynna dzisiaj w niedzielę 23 grudnia i 30 grudnia. Osoby chore, które nie mogą korzystać z Biblioteki osobiście, mogą zwrócić się z prośbą o dowiezienie książek do domu. Tel. (403) 281-91127.

PROŚBA O POMOC Osoba starsza, nasza parafianka, z progresywnym stwardniem rozsianym (MS), która jest w domu starców prosi o ofiary pieniężne na opłaty związane z pobytem w domu starców, na które jej nie starcza z miesiąca na miesiąc. Osoby chętne pomóc proszone są o dostarczenie, jakiej kolwiek kwoty do biura parafialnego. Pani Maria bardzo jest wdzięczna wszystkim, którzy okazali jej dotychczas dużą pomoc i z okazji Świąt życzy błogosławieństwa Bożego dla wszystkich ludzi dobrego serca. Bóg zapłać!