17 marca, 2019

17 marca, 2019

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 16 marca
18:00 –++ Emilia Teleńczuk i Józef Teleńczuk
18:00 –++ Bronisław Skałka (17 rocz) i Helena i Józef Majewski – córka z rodziną

Niedziela, 17 marca – II Niedziela Wielkiego Postu
8:30– O Boże błogosławieństwo dla Ben, Pat i Mark – rodzina
8:30- O Boże błogosławieństwo i zdrowie Salomei
10:30- + Józef Nowak – siostra z rodziną
12:30 – + Zbigniew Łabinowicz
12:30- + Lukas Kaczan (1 rocz)
19:00 – ++ Za zmarłych rodziców, za męża i córkę – Maria Sosnowska

Poniedziałek, 18 marca
19:00– O Boże błogosławieństwo dla Sióstr Dominikanek w rocznicę przyjazdu – Rada Parafialna
19:00 – + Ks. Józef Furman

Wtorek, 19 marca – Uroczystość św. Józefa
19:00- + Józef Kustra
19:00 – + Bronisław
19:00- O Boże błogosławieństwo dla Józefy z okazji imienin

Środa, 20 marca
19:00- + M. Kolumba Lis – OP
19:00- O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marka Pieczara z rodziną – Jadwiga

Czwartek, 21 marca
19:00- ++ Marianna, Henryk, Sławomir Dąbrowscy i zmarli z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek, 22 marca
9:00– Wolna intencja
19:00- O Boże błogosławieństwo dla Józefa Kłącz z okazji 14 rocz. Urodzin
19:00 – ++ Anna, Jan i Marcin Mankiewicz i zmarli z rodziny Baranowskich

Sobota, 23 marca
8:30– Wolna intencja
18:00 –+ Grażyna Szymańska – brat z rodziną
18:00- O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Barbary Sikora

Niedziela, 24 marca – III Niedziela Wielkiego Postu
8:30–++ Agnieszka, Alina, Józef i Franciszek – dzieci
10:30- + Frank Hyciek (1 rocz)
12:30 –++ Irena i Stanisław Michalscy
12:30 – ++ Henryka i Teodor Olkowscy
12:30- O Boże błogosławieństwo dla Jana i Jadwigi Kraska zokazji 67 r. sakramentu Małżeństwa
19:00 – + Wiesław Tryjański

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Rdz 15,5-12.17-18; Flp 3,17-4,1; Łk 9,28b-36
Ref: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Adwent to czas dany nam po to, aby ożywić nadzieję na chwalebne przyjście naszego Zbawiciela, aby rozważać kierowane w tym czasie przez Kościół do nas słowo Boże. Dzisiaj jesteśmy wezwani, aby przygotować drogę Panu. Lecz nie chodzi tu o materialną drogę, ale o nasze serca, o nasze nawrócenie, czyli oczyszczenie się z grzechów, o wyzbycie się pychy i egoizmu, o wygładzenie szorstkości w obcowaniu z bliźnimi, o działania dla ich dobra. Mamy, więc nasze własne życie uczynić prostą drogą do Boga, drogą bez wybojów i kompromisów. To nasze zadania nie tylko na Adwent, ale każdy Adwent dobrze przeżyty pozwoli nam w nowy i głębszy sposób przygotować się na przyjście Zbawiciela. Ten niezwykły okres mówi o zbawieniu, które przychodzi do człowieka od Boga. Coraz częściej odczuwamy zagrożenie wielorakim złem. Jak się od tego zła uchronić? Pięknie nas uświadamia w tym zakresie Prorok Baruch, „Złóż… Szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Oblecz się płaszczem sprawiedliwości, pochodzącej od Boga…” (Ba 5, 1-2).Nasza egzystencja w świecie widzialnym nie daje nam takiej możliwości, nawet, jeśli jest wypełniona różnymi dobrami wytworzonymi przez człowieka. Żadne ziemskie rzeczy, nawet najbardziej doskonałe, nie są zdolne wyzwolić nas od wszelkiego zła i ugruntować w pełni dobra. Nie uważajmy śmierci za stan ostateczny, gdyż jest ona jedynie stanem przejściowym w drodze do spotkania Boga-Ojca. To nasze życie, nasze postawy, nasze decyzje będą nas oddalały od Boga lub przybliżały do Niego w dniu naszego przejścia do życia wiecznego. Od wieków Słowo Boże mówi nam o tym, co najważniejsze:, „aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa” (Flp 1, 9-10). Ewangelista dokładnie określa czas, w którym skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza. Interwencja Boża dokonywała się i dokonuje przez proroków, którymi Bóg posługuje się nieustannie. Każdy człowiek na ziemi spotyka kiedyś swojego proroka. Czy znamy godzinę, w której Bóg skierował swoje słowo do nas? Święty Łukasz cytuje słowa Proroka Izajasza, a ten z kolei daje nam receptę postępowania: „Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.” (Łk 3, 4b-6).
Prorok mówi, wprost, że zbawi nas Bóg: „wszyscy ludzie, ujrzą zbawienie Boże”. Tylko czy wszyscy zechcą je przyjąć? Czy wszyscy zechcą się nawrócić? Nie marnujmy czasu, jaki jest nam dany – nawracajmy się sami i módlmy się o nawrócenie innych.

LEKTORZY – 16-17 marca
18:00 – M. Edgar, A. Wojciechowski, M.Edgar
8:30 – O. Pepłowski, M. Sobczak, R. Kohnke
10:30 – M.Łabinowicz, M. Iskra, M. Łabinowicz
12:30 – E. Kiegler, B. Pajewski, M. Sapielak
19:00 – D. Adamski, S. Teresa, L. Shelly

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Do końca marca rodzina Joanny Wojnowskiej będzie się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO POSTU
Wielki Post ponownie daje nam sposobność do refleksji nad tym, co stanowi centrum życia chrześcijańskiego – miłością. Jest to, bowiem odpowiedni czas, abyśmy z pomocą Słowa Bożego i sakramentów odnowili naszą drogę wiary, zarówno osobistą, jak i wspólnotową. Jest to droga pod znakiem modlitwy i dzielenia się, milczenia i postu, w oczekiwaniu na radość paschalną.
„Niech Najświętsza Maryja Panna pomoże nam przeżyć ten Wielki Post z wiernością słowu Bożemu i z nieustanną modlitwą, tak jak Jezus uczynił to na pustyni”, oraz abyśmy ten czas przeżywali z „gorącym pragnieniem przyjęcia miłości pochodzącej od Boga, która chce przemienić nasze życie i cały świat”. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach Wielkiego Postu:
GORZKIE ŻALE – polskie nabożeństwo wielkopostne poświęcone rozważaniu Męki Pańskiej – w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 18:45
DROGA KRZYŻOWA – nabożeństwo powstałe w Jerozolimie, polegające na modlitewnym przejściu drogi, po której szedł Chrystus obarczony krzyżem.
– dla dzieci w środy o godzinie 18:30
– dla wszystkich wiernych w piątki o godzinie 18:30.

SPOWIEDŹ W CZASIE WIELKIEGO POSTU
W każdą środę Wielkiego Postu okazja do spowiedzi św. we wszystkich kościołach Diecezji Calgary od 19:30 – 20:30. W naszym kościele spowiedź codziennie przed każdą Mszą świętą, w razie potrzeby także po skończonej Eucharystii. Można też umówić się ze spowiednikiem na dogodną godzinę. Korzystajmy z sakramentu Pojednania, w którym Bóg okazuje miłosierdzie grzesznikowi.

ZŁOTY JUBILEUSZ KONSEKRACJI KOŚCIOŁA.
Serdecznie zapraszamy Parafian oraz Przyjaciół naszej Parafii, pw. Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary na uroczystą, dziękczynną Mszę św. jubileuszową z okazji 50-lecia konsekracji naszego Kościoła. Msza Św. Jubileuszowa, której będzie przewodniczył Ksiądz Biskup Wiliam McGrattan, Ordynariusz Diecezji Calgary, sprawowana będzie w naszym kościele w niedzielę 7 kwietnia, 2019 r. o godzinie 12:30. Zmiana terminu nastąpiła po konsultacjach z naszym biskupem oraz kapłanami posługującymi dawniej w naszej parafii, a którzy chcieliby wziąć udział w tej uroczystości, m.in. z o. Stanisławem Kuczaikiem SChr. Niech nasz udział w tej Mszy św. będzie godnym podziękowaniem Panu Bogu za konsekrację kościoła, w którym możemy uczestniczyć w Mszach św., modlić się i przyjmować Sakramenty Święte w języku ojczystym oraz obchodzić uroczystości patriotyczno-religijne. Po Mszy św. odbędzie się uroczysty bankiet w sali parafialnej. Bilety w cenie $70 od osoby. Dochód z bankietu przeznaczony będzie na fundusz remontowy (głównie parafialnego parkingu). Za wszelkie ofiary, składane na cel remontu serdecznie Ofiarodawcom dziękujemy. Bóg zapłać. Niech Dobry Bóg i Matka Najświętsza wynagrodzi szczególnymi łaskami. Rezerwacja biletów: Grażyna – 403-861-5229 lub Krystyna – 403-228-9427. Wszystkich, którzy dokonali rezerwacji bardzo prosimy o dokonanie wpłaty za zarezerwowane bilety.

TOGETHER IN ACTION – 2019
W całej Diecezji Calgary rozpoczęła się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Tegoroczna kolekta TOGETHER IN ACTION odbywa się pod hasłem, „Pan mnie namaścił bym niósł dobrą nowinę biednym”. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $27,818.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 675.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty w ramach jałmużny postnej. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE
Czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2019 upłynął. Biznezy, którzy nie dali potwierdzenia kontynuacji swych reklam zostali usunięci. Serdecznie dziękujemy sponsorom naszego biuletynu, i popierajmy tych, którzy ogłaszają się w naszym biuletynie!!!
Bóg zapłać!

DOMOWY KOŚCIÓŁ
Niedzielna Msza święta i spowiedź od czasu do czasu – to stanowczo za mało, aby w dzisiejszym świecie stawać się dojrzałym chrześcijaninem, aby być świadkiem MIŁOŚCI. Potrzeba wspólnoty, czyli tych, których będziemy kochać i którzy będą nas kochać, którzy będą dla nas „lustrem” – pokażą prawdę o nas samych, prawdę, która nas nie zabije, ale umotywuje do przemiany, którzy pomogą nam stawać się świętymi i zdobywać niebo, czyli Królestwo Boże. Bo wspólnota to szkoła MIŁOŚCI. Jedną taką ze wspólnot jest Domowy Kościół, gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie. Tutaj można doświadczyć Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Boga; tu każdy może wzrastać w miłości, w wierze, poznając prawdę o sobie (słuchając tego, co mówi małżonek i inni), aby móc się nieustannie nawracać. Mieć wspólnotę, należeć do niej, współtworzyć ją, to znaczy podążać razem do nieba, mieć braci i siostry, którzy za mnie i wraz ze mną się modlą, mieć bliskich, którzy szukają zrozumienia i pociechy, a jednocześnie sami rozumieją i są wsparciem, którzy nie plotkują, nie gorszą się i nie szukają potknięć innych, aby się usprawiedliwić, ale wydobywając z siebie pokłady dobra, motywują do działania, do miłości. Podstawowa praca formacyjna małżonków odbywa się w rodzinie, w comiesięcznych spotkaniach kręgu rodzin na modlitwie, dzieleniu się Słowem Bożym i prowadzeniu dialogu małżeńskiego.Zapraszamy wszystkie małżeństwa sakramentalne do pogłębiania duchowości w ramach Domowego Kościoła. Więcej informacji u ks. Marcina.

KAWIARENKA
W miesiącu marca Grupa parafialna zaprasza do kawiarenki na pyszne wypieki pań, które z wielkim zaangażowaniem udzielają się na korzyść naszej parafii, parzygotowując niedzielne pączki i ciasta. Szanujmy ich wysiłek i dawajmy im okazany szacunek za ich trud i pracę. Bóg zapłać!

CZASOPISMO RELIGIJNE „Miłujcie się”
Przy biuletynach znajduje się czasopismo o tematyce religijnej dwumiesięcznik „ Miłujcie się”, które można nabywać za dobrowolną ofiarę.

40 DAYS FOR LIFE, CALGARY 2018
Począwszy od 6 marca (Środa Popielcowa) do 14 kwietnia (Niedziela Palmowa) katolicy diecezji będą się modlić przed kliniką aborcyjną 2431 – 5th Ave N.W. (Blisko naszego kościoła). Zapraszamy Polonię Calgary o czynny udział w obronie dziecka nienarodzonego o każdej porze dnia przez te 40 dni. Dodatkowo nasza parafia ma dyżury 18-ego marca i 1-ego kwietnia godz. 7:00 do 13:00. Rejestracje chętnych przyjmuje E. Gawor, tel. Tel. (403) 251 5545 lub e-mail; eugeniuszgawor@gmail.com. Można też skorzystać ze strony internetowej; www.40daysforlife.com/calgary lub na facebook, aby sie więcej na ten temat dowiedziec.

DUCHOWA ADOPCJA
Jak co roku tak i w tym, 2019 w Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Marii Panny zapraszamy parafian do Duchowej Adopcji. W poniedziałek 25 marca podczas Mszy św. o godzinie 19 wieczorem odbędzie się uroczyste przyrzeczenie Duchowej Adopcji dzieci poczętych zagrożonych aborcją. Praktyka ta polega na odmawianiu codziennie jednej tajemnicy różańca lub innej dowolnej modlitwy np: „Ojcze Nasz” czy „Zdrowaś Mario” oraz specjalnej modlitwy-(będą wyłożone przed ołtarzem), przez okres od Zwiastowania do Bożego Narodzenia w intencji nienarodzonego dziecka duchowo adoptowanego. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane postanowienie postne, które jednak nie jest obowiązkowe. Imię dziecka duchowo adoptowanego znane jest tylko Bogu. Chętnych do przystąpienia do Duchowej Adopcji prosimy o zgłaszanie się do Siostry Teresy (403-282-5077) lub Bożeny Kutyła (403-257-6322) w celu wpisania jak w ubieglych latach do pamiątkowej ksiegi. Listy do zapisania będą dodatkowo wyłożone na stolikach przed ławkami w dzień przyżeczenia. Serdecznie zapraszamy parafian do podjęcia tej pobożnej praktyki w celu ratowania dzieci poczętych i zagrożonych aborcją.

KOMUNIKAT SPK KOŁA NR 18 W CALGARY.
Zarząd SPK Koła nr 18 w Calgary uprzejmie informuje wszystkich członków o Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zebraniu, które odbędzie się w niedzielę 17 marca 2019 r. w Domu Polskim o godz.14: 30 (2: 30 pm). Prosimy o przybycie wszystkich członków oraz opłacenie składek członkowskich na 2019 r. przed zebraniem. W związku z przewidywanym podaniem ciepłego posiłku na zebraniu, prosimy o zgłoszenie swojej obecności najpóżniej do dnia 12 marca br. na tel. Krystyna (403) 273 4092, lub Wiesława (403) 279 2877.

RYCERZE KOLUMBA
Zapraszamy wszystkich rycerzy na zebranie 20 marca o godzinie 20: 00 w sali parafialnej.

DYŻUR KONSULARNY
Uprzejmie informujemy, że o dodatkowy dyżur paszportowy w prowincji Albera odbędzie się w następujących terminach:w Edmonton w dniach 15-16 kwietnia 2019 roku i Calgary w dniach 17-18 kwietnia 2019 r.Wszelkie szczegóły dotyczące zapisów na dyżur znajdują się w ogłoszeniu na stronie internetowej Konsulatu Generalnego RP w Vancouver www.vancouver.msz.gov.pl lubwww.vancouver.mfa.gov.pl „

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO W CALGARY Zaprasza wszystkich zrzeszonych na Zebranie Nominacyjne, które odbędzie się w niedzielę 24 marca 2019r. o godzinie 14: 30 w Domu Polskim.

ZESPÓŁ MAZOVIA – AKCJA DOCHODAWA
ZBIERANIE PUSTYCH BUTELEK I PUSZEK
W marcu i kwietniu. Na wyjazd zespołu Mazovia na Festiwal do Texasu
Prosimy o kontakt 403-540-5794 aby odebrać od państwa butelki.

ZWIAZEK PODHALAN W CALGARY zaprasza wszystkich na projekcje filmu dokumentalnego pt”Ostatni Górale „. Projekcja filmu odbędzie się w Domu Polskim dnia 31 Marca, 2019 o godz. 15: 00.Bilety przy wejściu.Dorośli: $10:00 Młodzież: $5:00 Dzieci do Lat 12 Wstęp wolny. Wszystkich serdecznie zapraszamy!Prezes Związku Podhalan Maria Straczek.

ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKĘ do MEDJUGORJE i GRECJI śladami Pawła Apostoła pod duchowym przewodnictwem Księdza Proboszcza Jacka Walkiewicza w dniach 28 MAY – 11 CZERWIEC 2019.
W programie 4-dniowy pobyt w Medjugorje, przepiękna 7-dniowa trasa śladami Pawła Apostoła w Grecji i 4 dniowy rejs statkiem z postojem w Turcji i na wyspach Mykonos, Patmos, Kreta i Santorini. Koszt od osoby w dwuosobowym pokoju/kabinie $4236 cad + przelot $1555 cad + opcjonalne ubezpieczenie $309 cad + opcjonalny “upgrade” do kabiny z oknem $257 cad. Zainteresowani proszeni sa o kontakt z URSZULĄ GUT – The Travel Agent Next Door. Telefon: 403-407-0177, email: ugut@ttand.com.

ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKE DO ZIEMI SWIETEJ I JORDANII w dniach 03-14Listopada 2019 pod duchowym przewodnictwem Ks. Marcina Dzilinskiego, SChr z Parafii Matki Bożej Królowej Pokoju z Calgary. W programie Pielgrzymki zwiedzanie najważniejszych miejsc Ziemi Świętej jak Góra Karmel, Kafernaum, Góra Błogosłwieństw, Nazaret, Betlejem, Kana Galilejska, Góra Oliwna, Góra Syjon, Góra Tabor, rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim, Petra w Jordaniii, kąpiel w Morzu Martwym oraz wiele innych, którymi podążał Pan Jezus. Polski przewodnik. Informacje i zapisy Urszula Gut – The Travel Agent Next Door pod numerem 403-407-0177, droga email ugut@ttand.com lub 17Mar w Sali parafialnej w godzinach 9:30am – 12:30pm. Serdecznie zapraszamy!

POLISH WAR VETERANS IN ALBERTA
20 marca, 2019 w godzinach 19: 00 – 21: 00, księgarnia Shelf Life Books, 1302 4 St SW # 100 w Calgary, zaprasza na prezentację (Book Launch) książki Polish War Veterans in Alberta: The Last Four Stories, wydanej przez the University of Alberta Press, której autorem jest Aldona Jaworska (https://www.uap.ualberta.ca/) W czasie spotkania, na które zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Calgary, usłyszą Państwo fragmenty książki, po czym będzie można zadawać pytania dotyczące jej tematów. Dalsze informacje znajdą Państwo na stronie Facebook: https://www.facebook.com/events/262266188008608/

PODZIĘKOWANIE PO POGRZEBIE
Marka płomyk świeczki już zgasł, odszedł tam gdzie nie ma bólu tylko radość. Tu, na ziemi został smutek i ból serca, wspomnienia, które zawsze będą przy nas.
Pragnę z głębi serca podziękować Księżom, Siostrom Zakonnym i wszystkim naszym Przyjaciołom, którzy byli z nami podczas ciężkich tak dla nas chwil z utraty męża, syna, taty, brata, szwagra i wójka. Pragnę podziękować za modlitwę, przygotowanie wspaniałego obiadu i wsparcie finansowe. Za to, że jesteście dalej z nami w tak ciężkim dla nas okresie. Wielkie Bóg zapłać!
Proszę nie zapominać w swoich modlitwach o zmarłym Marku.Barbara Pasternak z rodziną

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE
PRACA – CRACOVIA EUROPEAN DELI AND FOOD MARKET A2 8330 MACLEOD TRAIL SE
Actualnie poszukujemy kandydatów na stanowiska sprzedawcy w niepełnym wymiarze godzin (praca 1/2 lub 1/4 etatu).Doświadczenie mile widziane, ale nie jest ono jednak niezbędne. Szukamy umiejętności pracy w zespole, otwartości, zaangażowania i chęci rozwoju!! Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do sklepu lub telefonicznie 403-252-0170.(8x)

PRACA
Potrzebne są kobiety do sprzątania domów. W sprawie informacji proszę dzwonić pod numer 403-663-9886 i proszę podać swoje imię, numer telefonu, żeby można było oddzwonić. (5x)

DOM DO SPRZEDANIA
Blisko Polskiego Kościoła i Uniwersytetu. Dom z garażem, dobra i ładna okolica NW. Cena poniżej $500.000.00 do uzgodnienia. Kontakt 403-277-2222, 403-863-6666. Zainteresowani proszeni są o szybką odpowiedź. (1x)

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO
UPCOMING MARRIAGE PREPARATION WEEKENDS
March 22 – 24, 2019 St. Michael Catholic Community, 800 – 85 St. SW, Calgary April 12 – 14, 2019 St. Mary’s Cathedral, 219 – 18 Ave. SW Calgary
If your wedding occurs before these dates, or you would like information about marriage preparation in 2019, please contact Stephen Robinson at stephen.robinson@cfs-ab.org or 587.896.2901.
COURSE FEE The course fee is $225 per couple. The weekend includes a gift certificate for three couple counselling sessions at Catholic Family Service, a $500 value. There is no fee if you’d like to change to a different weekend once registered. A $25 administrative fee is required for a refund.
REGISTER For more information, please contact Stephen Robinson at 587.896.2901. To register online, please visit this web page: https://www.cfs-ab.org/marriage-preparation-program/