3 marca, 2019

3 marca, 2019

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 2 marca
18:00 – O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Ks. Jacka i Ks. Marcina – parafianie

Niedziela, 3 marca – VIII Niedziela zwykła
8:30– O Boże błogosławieństwo dla Janiny Bogusławskiej
10:30- O Boże błogosławieństwo z okazji Urodzin dla Jakuba Horwath
12:30 – Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – SPK #18
12:30- ++ Aleksandra i Stanisław Bielińscy – rodzina
19:00 – ++ Maria i Henryk Sztemberg

Poniedziałek, 4 marca
19:00– Bartłomiej Machula (3rocz) i Kazimierz Machula oraz dusze w czyśćcu cierpiące
19:00 – + Kazimierz Sujata i zmarli z rodziny Sujata i Kaczkowskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek, 5 marca
19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Magdaleny z okazji Urodzin – mama
19:00 – ++ Natalie i Mathew (3 rocz)

Środa, 6 marca – Środa Popielcowa
9:00- Za parafian
19:00- ++ Za zmarłych z rodziny Zakowicz, Śliwonik, Winiar i dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek, 7 marca
19:00- O Boże błogosławieństwo dla Ks. Jacka w dniu Urodzin – Rada Parafialna

Piątek, 8 marca
9:00– ++ Za zmarłych parafian
19:00-++ Józefa, Władysława, Franciszek i Stanisław

Sobota, 9 marca
8:30– O Boże błogosławieństwo , opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla Sióstr Dominikanek – parafianie
18:00 – + Józef Różnicki – żona
18:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Wandy Sujata z okazji Urodzin – R. Piekut

Niedziela, 10 marca – I Niedziela Wielkiego Postu
8:30– O Boże błogosławieństwo dla Gwen – dziadkowie
10:30- Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam
12:30 – + Za zmarłych z rodziny Czeczko
19:00 – ++ Tadeusz, Eugenia i Bronisław Molińscy

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Syr 27,4-7; 1 Kor 15,54b-58; Łk 6,39-45
Ref: Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże.

Po błogosławieństwach uczniów i po wezwaniu ich do błogosławienia innych oraz do przebaczania im, w Kazaniu na Równinie Jezus uczy teraz o dojrzałości przywódców i umiejętności rozwiązywania konfliktów. Osiągnięcie dojrzałości przez uczniów Jezusa oznacza uczynienie ich kompetentnymi i samodzielnymi nauczycielami oraz przewodnikami. Uczniowie byli ślepi, dopóki nauczanie Jezusa nie otworzyło im oczu. Kiedy zostaną pouczeni, będą mogli nauczać innych.Dojrzały człowiek wierzący wybiera drogę prawdy, miłości i jedności, zanim takim się stanie musi przyjmować upomnienia, aby jego wiara była ufna i wdzięczna Bogu, aby jego miłość była miłością Bożą, a jego prawda prawdą Bożą Inaczej źle nauczą się ludzie, których będą prowadzić do Jezusa i za Jezusem. Po lekcjach dotyczących różnych potrzeb uczniów teraz jedna z wielu lekcji na temat więzi i postaw społecznych. Uczniowie otrzymują kolejny wzór do naśladowania. Konflikty pomiędzy ludźmi wymagają rozwiązania, opanowania, złagodzenia. Źródłem konfliktów bywają rzeczy drobne, drugorzędne i trzeciorzędne uznawane przez kogoś za najważniejsze. Źródłem konfliktu faryzeuszy z Jezusem jest to, że oni chcą naprawić świat przez swoją tradycję, a Jezus przez wiarę w Niego i wejście do królestwa. W życiu społecznym nie można jednak uniknąć konieczności dokonywania pewnych osądów, jak to czynią rodzice, narzeczeni, pracodawcy czy sędziowie. Jezus ostrzega jednak przed uzurpowaniem sobie prawa należnego ostatecznemu osądowi Boga, który jako jedyny zna ludzkie serca.Uczeń Jezusa nie jest sędzią, sumieniem i cenzorem innych uczniów i bliźnich. W przeciwieństwie do Jezusa sąd ucznia jest ograniczony i częściowy. Uczniowie mają zachować ostrożność w wyrokowaniu, sądzeniu i ocenianiu bliźnich.Uczniowie Jezusa poszukują rozwiązania sytuacji konfliktowych. Uczniowie będą dojrzali, jeśli przebaczenie zastąpi osądzanie, miłość zastąpi odrzucenie, dążenie do jedności będzie większe od powodowania podziałów. Uczniowie mają stać się dojrzałymi, czyli zdolnymi do służenia Bogu w zróżnicowanym świecie. Służenie Bogu na wzór Jezusa przyniesie owoc dojrzałego życia wielu następnych uczniów. Służenie Bogu w stylu przeciwników Jezusa sprawi, że owoc będzie zagrzybiony, karłowaty i cierpki. To tak jakby figi i winogrona zarosły ciernie i chwasty. Winogrona i figi należały do najcenniejszych i najczęściej spożywanych owoców ziemi, a chwasty i ciernie były bezwartościowe. Owocem wartościowym jest żywa dojrzała wiara uczniów odniesiona do słów i życia Jezusa.

LEKTORZY – 2-3 marca
18:00 – J. Bogusławski, S. Teresa, R. Kohnke
8:30 – B. Pulwicki, M. Iskra, B. Chabiera
10:30 – M. Kaczan, S. Salome, L. Shelley
12:30 – M. Domaradzki, M.Kulaga, J. Kraska
19:00 – M. Edgar, B. Pajewski, J. Pajewski

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

URODZINY KS. JACKA 7 MARCA
Drogi Księże Proboszczu,
W dniu Twoich urodzin życzymy radości z pełnionej posługi kapłańskiej, podążania drogą Bożą ku świętości, obfitości łask Bożych od naszego Pana i błogosławieństwa na każdy dzień życia.
Szczęść Boże!

ŚRODA POPIELCOWA – POCZĄTEK WIELKIEGO POSTU
W Środę Popielcową 6 marca w naszym kościele Msze św. z ceremonią posypania głów popiołem o godzinie 9: 00 rano i 19: 00 wieczorem. W Środę Popielcową i w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły (ilościowy i jakościowy), czyli powstrzymanie się od pokarmów mięsnych dla tych, którzy ukończyli 14 rok życia. Okres Wielkiego Postu jest dla ludzi wierzących, także czasem powstrzymania się od hucznych zabaw. W okresie Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i nawrócenia, Kościół, przypominając słowa Jezusa, proponuje trzy drogi przybliżania się do Boga: post, jałmużnę i modlitwę. Liturgia tego okresu jest dość wyciszona. Dominującym kolorem szat liturgicznych jest fiolet. Z obrzędów Mszy świętej znika uroczysty hymn „Chwała na wysokości Bogu” (śpiewany jedynie w czasie przypadających w Wielkim Poście uroczystości, np. św. Józefa – 19 marca czy Zwiastowania Pańskiego – 25 marca) oraz radosna aklamacja „Alleluja” (nawet w uroczystości i święta) śpiewana przed odczytaniem fragmentu Ewangelii (zastępuje ją aklamacja „Chwała Tobie, Królu wieków” albo „Chwała Tobie, Słowo Boże”). Zakazane jest przyozdabianie ołtarza kwiatami, zaś gra na instrumentach muzycznych dozwolona jest tylko w celu podtrzymania śpiewu. Z rzadka także odzywają się dzwony.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Do końca marca nie ma rodziny zapisanej, która mogłaby się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO POSTU
Wielki Post ponownie daje nam sposobność do refleksji nad tym, co stanowi centrum życia chrześcijańskiego – miłością. Jest to, bowiem odpowiedni czas, abyśmy z pomocą Słowa Bożego i sakramentów odnowili naszą drogę wiary, zarówno osobistą, jak i wspólnotową. Jest to droga pod znakiem modlitwy i dzielenia się, milczenia i postu, w oczekiwaniu na radość paschalną.
„Niech Najświętsza Maryja Panna pomoże nam przeżyć ten Wielki Post z wiernością słowu Bożemu i z nieustanną modlitwą, tak jak Jezus uczynił to na pustyni”, oraz abyśmy ten czas przeżywali z „gorącym pragnieniem przyjęcia miłości pochodzącej od Boga, która chce przemienić nasze życie i cały świat”. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach Wielkiego Postu:
GORZKIE ŻALE – polskie nabożeństwo wielkopostne poświęcone rozważaniu Męki Pańskiej – w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 18:45
DROGA KRZYŻOWA – nabożeństwo powstałe w Jerozolimie, polegające na modlitewnym przejściu drogi, po której szedł Chrystus obarczony krzyżem.
– dla dzieci w środy o godzinie 18:30
– dla wszystkich wiernych w piątki o godzinie 18:30.

SPOWIEDŹ W CZASIE WIELKIEGO POSTU
W każdą środę Wielkiego Postu okazja do spowiedzi św. we wszystkich kościołach Diecezji Calgary od 19:30 – 20:30. W naszym kościele spowiedź codziennie przed każdą Mszą świętą, w razie potrzeby także po skończonej Eucharystii. Można też umówić się ze spowiednikiem na dogodną godzinę. Korzystajmy z sakramentu Pojednania, w którym Bóg okazuje miłosierdzie grzesznikowi.

TOGETHER IN ACTION – 2019
Od I Niedzieli Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary rozpocznie się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. W następnym biuletynie podana będzie kwota wyznaczona dla naszej parafii.

TOGETHER IN ACTION – 2018 W całej Diecezji Calgary odbywa się akcja zbierania ofiar na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $29,233.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 24,495.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION.

BIERZMOWANIE
3 marca (niedziela) po wieczornej Mszy św. o godz. 19: 00 Ks. Marcin zaprasza przygotowujących się do Bierzmowania oraz Rodziców na spotkanie formacyjne.

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE
Czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2019 upłynął. Biznezy, którzy nie dali potwierdzenia kontynuacji swych reklam będą usunięci w następnym wydaniu biuletynu.. Serdecznie dziękujemy sponsorom naszego biuletynu, i popierajmy tych, którzy ogłaszają się w naszym biuletynie!!!
Bóg zapłać!

KAWIARENKA
W miesiącu marca Grupa parafialna zaprasza do kawiarenki.

CZASOPISMO RELIGIJNE „Miłujcie się”
Przy biuletynach znajduje się czasopismo o tematyce religijnej dwumiesięcznik „ Miłujcie się”, które można nabywać za dobrowolną ofiarę.

40 DAYS FOR LIFE, CALGARY 2018
Począwszy od 6 marca (Środa Popielcowa) do 14 kwietnia (Niedziela Palmowa) katolicy diecezji będą się modlić przed kliniką aborcyjną 2431 – 5th Ave N.W. (Blisko naszego kościoła). Zapraszamy Polonię Calgary o czynny udział w obronie dziecka nienarodzonego o każdej porze dnia przez te 40 dni. Dodatkowo nasza parafia ma dyzury 18-ego marca i 1-ego kwietnia godz. 7:00 do 13:00.
Rejestracje chętnych przyjmuje E. Gawor, tel. Tel. (403) 251 5545 lub e-mail; eugeniuszgawor@gmail.com. Można też skorzystać ze strony internetowej; www.40daysforlife.com/calgary lub na facebook, aby sie więcej na ten temat dowiedziec.

ZARZĄD FUNDACJI IM. ŚW. BRATA ALBERTA W CALGARY serdecznie prosi wszystkich Parafian o poparcie naszej comiesięcznej zbiórki pieniężnej na rzecz ośrodków, którym pomagamy w Polsce. Członkowie Zarządu będą dyżurować w Sali Parafialnej w niedziele 3-go marca 2019 po dziennych Mszach świętych. Informacje na temat dzialalnosci naszej Fundacji można uzyskać w czasie zbiórki w Sali Parafialnej u członków Zarządu zbierających donacje. Dziękujemy wszystkim naszym dotychczasowym ofiarodawcom. Bóg zapłać!

DYŻUR KONSULARNY
Uprzejmie informujemy, że najbliższy dyżur paszportowy w prowincji Alberta odbędzie się w następujących terminach: Edmonton 11- 12 marca, Calgary 13-14 marca 2019 r. Wszelkie szczegóły dotyczące zapisów na dyżur znajdują się w ogłoszeniu na stronie internetowej Konsulatu Generalnego RP w Vancouver www.vancouver.msz.gov.pl lub www.vancouver.mfa.gov.pl „

KLUB SPORTOWY BIAŁE ORŁY informuje i zaprasza wszystkich na OFICJALNE ZAPISY do European Soccer Academy by White Eagles Calgary na sezon outdoor 2019. Zapraszamy chłopców z roczników 2007-2014, oraz dziewczynki z roczników 2007-2012. Rejestracja nowych zawodników odbędzie się w niedzielę, 10 marca 2019 w godzinach 12:30-2:30 pm w Calgary Soccer Centre (budynek Annex), adres: 7000 48 st SE. Więcej szczegółowych informacji będzie można uzyskać podczas dyżuru przedstawicieli Białych Orłów w sali parafialnej, który odbędzie się w niedzielę, 3 marca od godz 8: 30am do 1: 30pm. Oferujemy:
-osobne grupy treningowe dla dzieci z północy (zajęcia na Vista Heights) i południa (zajęcia na Acadia)
-2 treningi tygodniowo prowadzone przez wykwalifikowaną, europejską kadrę trenerską
-mecze ligowe w ramach rozgrywek CMSA
-udział w turniejach,
-profesjonalny sprzęt treningowy i meczowy.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO W CALGARY
Zaprasza wszystkich zrzeszonych na Zebranie Nominacyjne, które odbędzie się w niedzielę 24 marca 2019r. o godzinie 14: 30 w Domu Polskim.

KOMUNIKAT SPK KOŁA NR 18 W CALGARY.
Zarząd SPK Koła nr 18 w Calgary uprzejmie informuje wszystkich członków o Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zebraniu, które odbędzie się w niedzielę 17 marca 2019 r. w Domu Polskim o godz.14: 30 (2: 30 pm). Prosimy o przybycie wszystkich członków oraz opłacenie składek członkowskich na 2019 r. przed zebraniem. W związku z przewidywanym podaniem ciepłego posiłku na zebraniu, prosimy o zgłoszenie swojej obecności najpóżniej do dnia 12 marca br. na tel. Krystyna (403) 273 4092, lub Wiesława (403) 279 2877.

AKCJA DOCHODAWA
ZBIERANIE PUSTYCH BUTELEK I PUSZEK
W marcu i kwietniu. Na wyjazd zespołu Mazovia na Festiwal do Texasu
Prosimy o kontakt 403-540-5794 aby odebrać od państwa butelki.

ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKĘ do MEDJUGORJE i GRECJI śladami Pawła Apostoła pod duchowym przewodnictwem Księdza Proboszcza Jacka Walkiewicza w dniach 28 MAY – 11 CZERWIEC 2019.
W programie 4-dniowy pobyt w Medjugorje, przepiękna 7-dniowa trasa śladami Pawła Apostoła w Grecji i 4 dniowy rejs statkiem z postojem w Turcji i na wyspach Mykonos, Patmos, Kreta i Santorini. Koszt od osoby w dwuosobowym pokoju/kabinie $4236 cad + przelot $1555 cad + opcjonalne ubezpieczenie $309 cad + opcjonalny “upgrade” do kabiny z oknem $257 cad. Zainteresowani proszeni sa o kontakt z URSZULĄ GUT – The Travel Agent Next Door. Telefon: 403-407-0177, email: ugut@ttand.com.

POLISH WAR VETERANS IN ALBERTA
20 marca, 2019 w godzinach 19: 00 – 21: 00, księgarnia Shelf Life Books, 1302 4 St SW # 100 w Calgary, zaprasza na prezentację (Book Launch) książki Polish War Veterans in Alberta: The Last Four Stories, wydanej przez the University of Alberta Press, której autorem jest Aldona Jaworska (https://www.uap.ualberta.ca/) W czasie spotkania, na które zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Calgary, usłyszą Państwo fragmenty książki, po czym będzie można zadawać pytania dotyczące jej tematów. Dalsze informacje znajdą Państwo na stronie Facebook: https://www.facebook.com/events/262266188008608/

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE
PRACA
Actualnie poszukujemy kandydatów na stanowiska sprzedawcy w niepełnym wymiarze godzin (praca 1/2 lub 1/4 etatu).Doświadczenie mile widziane, ale nie jest ono jednak niezbędne. Szukamy umiejętności pracy w zespole, otwartości, zaangażowania i chęci rozwoju!! Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do sklepu lub telefonicznie 403-252-0170.(10x)

PRACA
Potrzebne są kobiety do sprzątania domów. W sprawie informacji proszę dzwonić pod numer 403-663-9886 i proszę podać swoje imię, numer telefonu, żeby można było oddzwonić. (7x)

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO

MARRIAGE PREPARATION COURSES
Catholic Family Service provides Marriage Preparation programs. Upcoming sessions: March 22-24, April 12-14, May 10-12. For more information or to register, contact 587-896-2891 www.cfs-ab.org

SECRETARY FOR SSVP CALGARY DIOCESAN CENTRAL COUNCIL The CDCC of the Society of Saint Vincent de Paul invites applications for a volunteer secretary position. For more information contact: Theo van Besouw ssvp.cdcc.president@outlook.com

FIRST ANNUAL MASS FOR THE ARTISTIC COMMUNITY IN CALGARY
The Sacred Arts Guild of Alberta invites all artists, composers, musicians and their friends and family to attend Mass on Saturday, March 16 at 1:30 pm. Where: Sacred Heart Church (1307 14 St. SW, Calgary). Reception and art show to follow. For more information, contact 403-703-7688 or kkiss@telus.net sacredartsguildofalberta.com

PRAYING TO SAVE BABIES 40 Days for Life (Lenten Prayer Campaign is from Ash Wednesday, March 6 & until Palm Sunday, April 14. 40 Days for Life strongly recommends attending the Theology of the Body Conference at St. Michael’s Catholic Community on March 8 & 9. For more information call 403-218-5505 or https://www.catholicyyc.ca/tob.html The Theology of the Body Conference will be able to answer these questions: Where do we come from and where are we going? How can we truly respect and love ourselves the way God commands? What is God’s Divine Order in creation? Is true love for everyone or just a chosen few? Did you know that God, the Bible, the Church, Science and Creation are all saying the same thing? “Abortion is profoundly anti-women. Three quarters of its victims are women: half the babies & all the women”. Saint Mother Teresa of Calcutta. More info? Call 403-870-3905 or go to 40daysforlife.com/local-campaigns/calgary/

VOLUNTEERS WANTED FOR THE OUTDOOR WAY OF THE CROSS The 36th annual Outdoor Way of the Cross takes place at 9 am on Good Friday, Apr. 19 at St Mary’s Cathedral, Calgary. We are currently looking for readers, first aiders, crowd control, and volunteers to help with lost persons and to carry the cross. Contact Marilou at: 403-218-5519 marilou.legeyt@calgarydiocese.ca

SACRAMENT OF THE SICK
If you or someone in your family will be in the hospital for surgery or other serious illness and you wish to receive the Sacrament of Anointing of the Sick, please contact your parish office or pastor. Note that all hospitals in Calgary, Lethbridge and Medicine Hat, as well as in some rural communities, also have site chaplains and priests available. To arrange for a visit from the site Chaplain or Priest, please speak with the staff on the hospital unit.

EFFECTIVE CO-PARENTING: PUTTING KIDS FIRST 'Effective Co-Parenting: Putting Kids First’ is a five-week parents education program to help parents, children and families to cope with separation and divorce. Learn how to manage shared parenting situations, resolve family conflicts, participate in support groups and improve communications between separated/divorced parents. Session dates: Wednesdays, Apr. 24, May 1, 8, 15 and 22. To register: http://events.calgarydiocese.ca | 403-218- 5505 | lifeandfamily@calgarydiocese.ca