17 luty, 2019

17 luty, 2019

INTENCJE MSZALNE
Sobota, 16 luty
18:00 – O Boże bł. dla Radka i Moniki z okazji 5 rocz. Sakramentu małżeństwa – rodzice
18:00– + Alfreda Zaguła (3 rocz) – córka

Niedziela, 17 luty – VI Niedziela zwykła
8:30– O Boże błog. dla rodziny Bogusławskich
8:30 – Za Parafian
10:30- O Boże bł. dla rodziny Klyncypar Mankiewicz – babcia i dziadek
12:30– O Boże błog. dla Zygmunta i Wiesławy Potockich z okazji 50 rocz. Sakramentu małżeństwa
12:30 – O Boże błog. dla Magdaleny Senderowskiej z okazji Urodzin – Arek i Maria
19:00 –++ Barbara Gochnia i Wiesława Walerian

Poniedziałek, 18 luty
19:00– O Boże błogosławieństwo w dniu ur. dla Zofii
19:00- + Ks. Zygmunt Stefański
19:00 – O wypełnienie woli Bożej i zdrowie dla Janiny Wysockiej

Wtorek, 19 luty
19:00- + Ks. Józef Furman
19:00- O Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Zbigniewa i Bronisławy Koneckich z rodziną – W. Sujata

Środa, 20 luty
19:00- O Boże bł. dla Zofii z okazji Urodzin – koleżanki
19:00- O Boże bł. dla Alan z okazji 8 Urodzin
19:00- O Boże bł. dla Nicole Murgeanu z okazji 24 ur.

Czwartek, 21 luty
19:00– + Małgorzata Wojtaszek
19:00- ++ Tadeusz, Bronisław i Eugenia Moliński
19:00- + Maria Wanionek (47 rocz)

Piątek, 22 luty
9:00– O zdrowie i Boże błog. dla Magdy Senderowskiej w dniu Urodzin oraz błogosławieństwo dla dzieci z rodzinami
– A. Mazur
19:00- ++ Alicja Ewy i Helena Borowiec

Sobota, 23 luty
8:30– ++ Jan i Bronisława
18:00 –++ Teresa i Stanisław Sojka i Tadeusz Lichman
18:00– ++ Stanisław Surowiec (6 rocz), Stefan i Marianna Surowiec -żona z rodziną

Niedziela, 24 luty – VII Niedziela zwykła
8:30– O Boże bł. dla Johna Wastlake – dziadkowie
8:30- ++ Za zmarłych z rodziny Miś i Meier
10:30- ++ Cecylia i Józef Żelazowski
12:30 – O Boże bł. dla Magdy i Arka Senderowskich – Anna
19:00 – O Boże bł. dla Franciszka i Marii Swacha z okazji 40 rocz. Sakramentu małżeństwa

VI NIEDZIELA ZWYKŁA
Jr 17,5-8; Kor 15,12.16-20; Łk 6,17.20-26
Ref: Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.

Najszczęśliwszy w życiu Abrahama był dzień, gdy został „załatwiony” przez kuzyna Lota, utracił piękny kawał ziemi wokół Sodomy wyglądający jak raj, a pozostała mu dąbrowa Mamre (hebr. gorycz). Zasmucony brakiem potomka i opuszczony przez kochanego Lota, pełen gorzkich uczuć, Abraham właśnie wtedy spotkał trzech aniołów, którzy zapowiedzieli mu narodziny Izaaka. Najszczęśliwszy w życiu Izaaka był dzień, gdy cierpiał z powodu utraty ukochanej matki przy studni Lachaj Roj. Wtedy zobaczył po raz pierwszy Rebekę, swoją przyszłą żonę! Najszczęśliwszy w życiu Jakuba był dzień, kiedy anioł go okulawił! Wtedy Bóg mu pobłogosławił. Granica między szczęściem i nieszczęściem jest bardzo wąska. Największym nieszczęściem jest zastygnąć w powodzeniu jak w skorupie. Kiedy nam się powodzi, stajemy się przelęknionymi więźniami tego powodzenia. W społeczeństwach o wysokim stopniu rozwoju ekonomicznego jest więcej ludzi chorych psychicznie. Czy bogaci naprawdę są szczęśliwi? Czy doznają pokoju, nie mogąc zasnąć z powodu lęku, by nie utracić tego, co zdobyli? Czy zawsze mają czyste sumienie? Czy nie są zazdrośni i pełni pożądań, uwikłani w niebezpieczne układy i chorobliwe ambicje? Czy ich życie rodzinne jest udane? Czy ich dzieci na pewno dobrze są wychowywane? Czy nie są rozpieszczone i narcystyczne, albo pomijane i zaniedbane? Szczęście zaczyna się wtedy, gdy umiesz dostrzec w tym, co masz, dobro i rękę Boga! Jego opiekę i miłość. Nie, dlatego czujesz się nieszczęśliwy, że czegoś nie masz, ale dlatego, że nie umiesz w tym, co masz, dostrzec dobra, które jest ci potrzebne, by być blisko Boga. Większą biedą jest być pysznym niż ubogim, chciwym niż płaczącym, nieuczciwym niż wyśmianym. Szczęśliwy ten, kto żyje bogactwem Ducha, a nie bogactwem materialnym. Jezus mówi, że nagroda za doczesne utrapienia związane z wiernością Bogu spotka nas dopiero w niebie. Tak późno? Dlaczego nie teraz? Ponieważ jest tak wielka, że ten świat by jej nie pomieścił. „Zapłata wasza jest w niebie!”. Jest tak ogromna, że tylko niebo ją pomieści. Popatrz na niebo, na gwiazdy, na planety, na księżyc, na tę nieprzeniknioną głębię czerni, i pomyśl, że to, co widzisz, to jeszcze nie jest prawdziwe niebo, tylko jego miniaturka. Nie ma na tym świecie takiego szczęścia i takiego wynagrodzenia, które byłoby właściwe za wierność Jezusowi i jego słowom. Nie każde cierpienie będzie tak obficie wynagrodzone, ale to, które zniosłeś z powodu Jezusa Chrystusa. Każdy cios i upokorzenie, każde odtrącenie i niesprawiedliwość z tego powodu, że byłeś chrześcijaninem i doznawałeś bólu z powodu swej wierności Jezusowi, będą miały swoją zapłatę.

LEKTORZY – 16-17 luty
18:00 – R. Kohnke, S. Teresa, R. Kohnke
8:30 – O. Pepłowski, A. Rudzińska, D. Adamski
10:30 –T. Nowak, M. Kulaga, K. Kamieniak
12:30 – V. Kanaszyc, M. Sapielak, J. Bogusławski
19:00 – M. Edgar, M. Iskra, M. Edgar

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

TOGETHER IN ACTION – 2018
W całej Diecezji Calgary odbywa się akcja zbierania ofiar na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $29,233.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 24,398.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION.

ZŁOTY JUBILEUSZ KONSEKRACJI KOŚCIOŁA.
Serdecznie zapraszamy Parafian oraz Przyjaciół naszej Parafii, pw. Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary na uroczystą, dziękczynną Mszę św. jubileuszową z okazji 50-lecia konsekracji naszego Kościoła. Msza Św. Jubileuszowa, której będzie przewodniczył Ksiądz Biskup Wiliam McGrattan, Ordynariusz Diecezji Calgary, sprawowana będzie w naszym kościele w niedzielę 7 kwietnia, 2019 r. o godzinie 12:30. Zmiana terminu nastąpiła po konsultacjach z naszym biskupem oraz kapłanami posługującymi dawniej w naszej parafii, a którzy chcieliby wziąć udział w tej uroczystości, m.in. z o. Stanisławem Kuczaikiem SChr. Niech nasz udział w tej Mszy św. będzie godnym podziękowaniem Panu Bogu za konsekrację kościoła, w którym możemy uczestniczyć w Mszach św., modlić się i przyjmować Sakramenty Święte w języku ojczystym oraz obchodzić uroczystości patriotyczno-religijne. Po Mszy św. odbędzie się uroczysty bankiet w sali parafialnej, na który już od niedzieli 27 stycznia rozpocznie się sprzedaż biletów w cenie $70 od osoby.Dochód z bankietu przeznaczony będzie na fundusz remontowy (głównie parafialnego parkingu).Za wszelkie ofiary, składane na cel remontu serdecznie Ofiarodawcom dziękujemy. Bóg zapłać. Niech Dobry Bóg i Matka Najświętsza wynagrodzi szczególnymi łaskami. Rezerwacja biletów: Grażyna – 403-861-5229 lub Krystyna – 403-228-9427.
PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od 17 do 23 lutego rodzina Małgorzaty Kosińskiej będzie się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

DOMOWY KOŚCIÓŁ
Niedzielna Msza święta i spowiedź od czasu do czasu – to stanowczo za mało, aby w dzisiejszym świecie stawać się dojrzałym chrześcijaninem, aby być świadkiem MIŁOŚCI.
Potrzeba wspólnoty, czyli tych, których będziemy kochać i którzy będą nas kochać, którzy będą dla nas „lustrem” – pokażą prawdę o nas samych, prawdę, która nas nie zabije, ale umotywuje do przemiany, którzy pomogą nam stawać się świętymi i zdobywać niebo, czyli Królestwo Boże. Bo wspólnota to szkoła MIŁOŚCI.
Jedną taką ze wspólnot jest Domowy Kościół, gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie. Tutaj można doświadczyć Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Boga; tu każdy może wzrastać w miłości, w wierze, poznając prawdę o sobie (słuchając tego, co mówi małżonek i inni), aby móc się nieustannie nawracać. Mieć wspólnotę, należeć do niej, współtworzyć ją, to znaczy podążać razem do nieba, mieć braci i siostry, którzy za mnie i wraz ze mną się modlą, mieć bliskich, którzy szukają zrozumienia i pociechy, a jednocześnie sami rozumieją i są wsparciem, którzy nie plotkują, nie gorszą się i nie szukają potknięć innych, aby się usprawiedliwić, ale wydobywając z siebie pokłady dobra, motywują do działania, do miłości.
Podstawowa praca formacyjna małżonków odbywa się w rodzinie, w comiesięcznych spotkaniach kręgu rodzin na modlitwie, dzieleniu się Słowem Bożym i prowadzeniu dialogu małżeńskiego.
Zapraszamy wszystkie małżeństwa sakramentalne do pogłębiania duchowości w ramach Domowego Kościoła.
Więcej informacji u ks. Marcina.

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE
Nadchodzi czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2019. Prosimy o potwierdzenie kontynuacji swych reklam do 28 lutego, 2019r. Serdecznie dziękujemy sponsorom naszego biuletynu. Bóg zapłać!

KAWIARENKA
W miesiącu lutym zespół „Polanie”zaprasza do kawiarenki.

HARMONOGRAM KAWIARENKI:
Harmonogram naszej parafialnej kawiarenki na rok 2019 do czerwca 2020 roku: luty 2019 – Polanie; marzec i kwiecień – grupa parafialna; maj – Tow. Przyj. KUL; czerwiec – Tow. Przyj. Harcerzy; Wrzesień – grupa parafialna; październik – chór Vox Populi; listopad i grudzień – Grupa parafialna; styczeń 2020 – Polska Szkoła; luty – Krakusy; marzec i kwiecień – grupa paraialna; maj – Polanie; czerwiec – Mazovia.
Ewentualne zamiany miesięcy proszę załatwiać pomiędzy zainteresowanymi grupami.

Dzień rodziny 18 luty – Modlitwa za rodzinę
Mój Drogi Jezu, pokornie błagam Cię, abyś udzielił szczególnych łask naszej rodzinie. Niech nasz dom będzie świątynią pokoju, czystości, miłości, pracowitości i wiary. Proszę cię silnie, drogi Jezu, abyś chronił i błogosławił wszystkich nas, obecnych i nieobecnych, żyjących i zmarłych O Maryjo, kochająca Matko Jezusa i Matko nasza, módl się do Jezusa za naszą rodzinę i za wszystkie rodziny na świecie, aby strzegł kołysek noworodków, szkół młodych i ich powołania.
Błogosławiony św. Józefie, czcigodny opiekunie Jezusa i Maryi, wspieraj nas swoimi modlitwami we wszystkich potrzebach życia. Uproś u Jezusa tę szczególną łaskę, której On Tobie udzielił: opieki nad naszymi domami przy łożu chorych i umierających, abym z Maryją i z Tobą mógł odnaleźć w niebie naszą rodzinę nienaruszoną w Najświętszym Sercu Jezusa. Amen.

KLUB SPORTOWY BIAŁE ORŁY informuje i zaprasza wszystkich na OFICJALNE ZAPISY do European Soccer Academy by White Eagles Calgary na sezon outdoor 2019. Zapraszamy chłopców z roczników 2007-2014, oraz dziewczynki z roczników 2007-2012. Rejestracja nowych zawodników odbędzie się w niedzielę, 10 marca 2019 w godzinach 12:30-2:30 pm w Calgary Soccer Centre (budynek Annex), adres: 7000 48 st SE. Więcej szczegółowych informacji będzie można uzyskać podczas dyżuru przedstawicieli Białych Orłów w sali parafialnej, który odbędzie się w niedzielę, 3 marca od godz 8: 30am do 1: 30pm. Oferujemy:
-osobne grupy treningowe dla dzieci z północy (zajęcia na Vista Heights) i południa (zajęcia na Acadia)
-2 treningi tygodniowo prowadzone przez wykwalifikowaną, europejską kadrę trenerską
-mecze ligowe w ramach rozgrywek CMSA
-udział w turniejach,
-profesjonalny sprzęt treningowy i meczowy
DYŻUR KONSULARNY
Uprzejmie informujemy, że najbliższy dyżur paszportowy w prowincji Alberta odbędzie się w następujących terminach: Edmonton 11- 12 marca, Calgary 13-14 marca 2019 r. Wszelkie szczegóły dotyczące zapisów na dyżur znajdują się w ogłoszeniu na stronie internetowej Konsulatu Generalnego RP w Vancouver www.vancouver.msz.gov.pl lub www.vancouver.mfa.gov.pl „
RYCERZE KOLUMBA
Zapraszamy wszystkich Rycerzy Kolumba na miesięczne spotkanie 20 lutego na godzinę 20: 00.

OSTATKI W DOMU POLSKIM
Długi tegoroczny karnawał też musi się niestety kiedyś skończyć, ale najlepiej pożegnać go zabawą! Zapraszamy na Ostatki do Domu Polskiego w sobotę 2 marca. Pierwszy raz na naszej zabawie do tańca grać będzie Lux Music Entertainment! – (Warto sprawdzić) Gościnnie wystąpi z krótkim programem tanecznym Zespół „Polonia” z Chicago – nie będą to tańce ludowe.
Nie zabraknie tradycyjnego śledzika no i tego, co ze śledzikiem chętnie tańczy w jednej parze 😉 Zaczynamy koktajlami o 19: 00, a obiad/kolację podajemy o godzinie 20:00. Bilety w cenie $55 od osoby dostępne są w Domu Polskim 403.291.3757 info@dompolski.ca oraz w sklepach polonijnych: Cracovia European Meat & Deli, POLCAN Meat & Deli, Jan’s Meat & Deli, Old Fashioned Meat & Deli. Wykorzystaj ostatnią okazję, aby potańczyć w karnawale! Baw się razem z nami!

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO W CALGARY zaprasza wszystkich zrzeszonych oraz osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia na miesięczne zebranie, które odbędzie się w niedzielę, 24 luty 2019r. o godzinie 14: 30 w Domu Polskim. Zapraszamy.

FOTOGRAFIA NA DOBRY CEL
Dzisiaj w niedzielę, w sali przy Kościele, 10: 00-14: 00 oferujemy profesjonalnie wykonane fotografie Walentynkowe. Zapraszamy dzieci, rodziców, pary, każdego, kto chciałby pamiątkowe zdjęcie. Pieniądze (symboliczne opłaty) przeznaczone zostaną na operację J. Dobrowolskiego. Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli i prosimy o propagowanie tego wydarzenia wśród innych.

ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKĘ do MEDJUGORJE i GRECJI śladami Pawła Apostoła pod duchowym przewodnictwem Księdza Proboszcza Jacka Walkiewicza w dniach 28 MAY – 11 CZERWIEC 2019.
W programie 4-dniowy pobyt w Medjugorje, przepiękna 7-dniowa trasa śladami Pawła Apostoła w Grecji i 4 dniowy rejs statkiem z postojem w Turcji i na wyspach Mykonos, Patmos, Kreta i Santorini.
Koszt od osoby w dwuosobowym pokoju/kabinie $4236 cad + przelot $1555 cad + opcjonalne ubezpieczenie $309 cad + opcjonalny “upgrade” do kabiny z oknem $257 cad. Zainteresowani proszeni sa o kontakt z URSZULĄ GUT – The Travel Agent Next Door. Telefon: 403-407-0177, email: ugut@ttand.com.

PROŚBA O POMOC
Osoba starsza, nasza parafianka z progresywnym strwardnienim rozsianym (MS) i jej mąż z chorobą genetyczną na Muscular Dystrophy oraz córka z tą samą wrodzoną chorobą poszukują osoby, która mogłaby pomóc przy odśnieżaniu śniegu. Mąż Pani Marii nie może dać sobie rady, bo kiedy starał się odśnieżać upadł i nie jest w stanie wykonywać tej czynności. Bardzo proszą osobę dobrego serca o tak wielką pomoc. Tel: 403-251-1508

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE
PRACA
Potrzebne są kobiety do sprzątania domów. W sprawie informacji proszę dzwonić pod numer 403-663-9886 i proszę podać swoje imię, numer telefonu, żeby można było oddzwonić. (9x)
PRACA
Potrzebne Panie do sprzątania domów na pół etatu. Samochód niewymagany. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc 587-892-6370 (2x)

TILETOPIA – nowo otwarty salon z płytkami z Polski!!!
Życzymy Państwu wiele satysfakcji z wyboru kolekcji płytek urzekających bogactwem wzorów i barw.
Więcej informacji na ostatniej stronie biuletynu lub pod numerem 403 399-6045

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO
VOLUNTEERS WANTED FOR THE OUTDOOR WAY OF THE CROSS The 36th annual Outdoor Way of the Cross takes place at 9 am on Good Friday, Apr. 19 at St Mary’s Cathedral, Calgary. We are currently looking for readers, first aiders, crowd control, and volunteers to help with lost persons and to carry the cross. Contact Marilou at: 403-218-5519 marilou.legeyt@calgarydiocese.ca

NEW EMPLOYMENT OPPORTUNITIES
• Business Manager St. Michael’s catholic community
• District Chaplain Medicine Hat Catholic Board of Education
• Receptionist & Administrative Assistant Catholic Pastoral Centre
• Part-time Catechetics Program Leader Catholic Pastoral Centre
• Pastoral Care Coordinator (assisting a priest chaplain) Diocese of Calgary. For more information about these positions, qualifications and application details, visit: http://careers.calgarydiocese.ca
SECRETARY FOR SSVP CALGARY DIOCESAN CENTRAL COUNCIL The CDCC of the Society of Saint Vincent de Paul invites applications for a volunteer secretary position. For more information contact: Theo van Besouw ssvp.cdcc.president@outlook.com

SACRAMENT OF THE SICK
If you or someone in your family will be in the hospital for surgery or other serious illness and you wish to receive the Sacrament of Anointing of the Sick, please contact your parish office or pastor. Note that all hospitals in Calgary, Lethbridge and Medicine Hat, as well as in some rural communities, also have site chaplains and priests available. To arrange for a visit from the site Chaplain or Priest, please speak with the staff on the hospital unit.

FILM SCREENING OF „OVER 18” St. Peter’s CWL will be hosting a screening of the „Over 18” documentary by filmmakers Jared and Michelle Brock. The goal of “Over 18” is to educate youth on the realities of pornography, help their parents understand the growing epidemic of porn usage and propose solutions for preventing exposure and addiction in the first place. When: Thursday, Feb 28 at 7 pm. Where: St. Peter’s Church (541 Silvergrove Dr NW, Calgary).

FILM SCREENING OF “FATAL FLAWS: LEGALIZING ASSISTED DEATH” Filmmaker and pro-life speaker Kevin Dunn will be in attendance for a screening of his new film, Fatal Flaws: Legalizing Assisted Death. Kevin travelled to four countries to see how euthanasia and assisted suicide laws are shaping the culture around us and what we can do to stem the tide. When: Thursday, Feb. 21, at 7 pm. Where: Holy Spirit Parish (10827 24 St SW, Calgary); discussion at 8 pm. For more information, call 403- 281-6626. See the trailer fatalflawsfilm.com

SPIRITUAL DIRECTION TRAINING PROGRAM In September, FCJ Centre will offer a two-year Spiritual Direction Training Program. For more information, contact Sr. Madeleine Gregg at 403-229- 4215. Application deadline: May 31.

FIRST ANNUAL MASS FOR THE ARTISTIC COMMUNITY IN CALGARY The Sacred Arts Guild of Alberta invites all artists, composers, musicians and their friends and family to attend Mass on Saturday, March 16 at 1:30 pm. Where: Sacred Heart Church (1307 14 St. SW, Calgary). Reception and art show to follow. For more information, contact 403-703-7688 or kkiss@telus.net sacredartsguildofalberta.com

LENTEN DAY SILENT RETREAT Theme: Take up your cross and follow me. When: Saturday, March 30, begins with Rosary at 10:30 am and Mass at 11 am. Where: Divine Mercy Centre (15206 Township Road 262, Calgary). Contact: 587- 755-1019 www.sistersofdivinemercy.org