14 kwietnia, 2019

14 kwietnia, 2019

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 13 kwietnia
18:00- ++ Jan, Anna, Marian i Anna
18:00- + Janusz Wysocki – żona z dziećmi

Niedziela, 14 kwietnia -Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej
8:30– O Boże bł. dla Moniki Westlake w dniu Urodzin
10:30- Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam
12:30 –++ Kazimierz, Marianna i Mieczysław Kizilin oraz Dusze w czyśćcu cierpiące
12:30 – + Mikołaj Dacz
19:00- + Marek Pasternak

Poniedziałek, 15 kwietnia – Wielki Poniedziałek
19:00– ++ Kazimierz Sujata i zmarli z rodziny Sujata, Kaczkowski i Dusze w czyśćcu cierpiące
19:00- ++ Ludwika i Walenty Kramarz

Wtorek, 16 kwietnia – Wielki Wtorek
19:00- + Kazimierz Złotowski
19:00 – ++ Antoni Kaczkowski i zmarli z rodziny Kaczkowskich, Sujata i Dusze w czyśćcu cierpiące

Środa, 17 kwietnia – Wielka Środa
19:00- ++ Artur i Ryszard Fugiel – rodzina
19:00- O Boże błogosławieństwo w dniu Urodzin dla Marty Horvath

Czwartek, 18 kwietnia – Wielki Czwartek
19:00 – Za parafian

Piątek, 19 kwietnia – Liturgia Męki Pańskiej
15:00 – Droga Krzyżowa
19: 00 – Nabożeństwo Męki Pańskiej

Sobota, 20 kwietnia – Wigilia Paschalna
10: 00 do 16: 00 – Poświęcenie pokarmów
20: 00 – Liturgia Wigilii Paschalnej

Niedziela, 21 kwietnia Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
7:00 – Za parafian
10:30- + Kazimierz Burghardt
12:30 –+ Ks. Józef Furman
19:00- ++ Kazimierz Sujata i zmarli z rodziny Sujata, Kaczkowski i Dusze w czyśćcu cierpiące

NIEDZIELA PALMOWA
Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Łk 22,14-23,56
Ref: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Radość Niedzieli Palmowej różni się od radości Poranka Wielkanocnego. Jest zapowiedzią, tamta zaś pełnią, wypełnieniem mesjańskich obietnic. Jest pełna nadziei, tamta – pewności. Posiada cechy triumfu, tamta jest triumfem. Pełna jeszcze ukrytego lęku i napięcia, tamta – zwycięska, przepojona wolnością i pokojem. Prowadzi do Jerozolimy, tamta – do Nieba. Między radością procesji z palmami a radością procesji rezurekcyjnej rozgrywa się dramat, dramat męki Jezusa: passio. Kiedy ludzie dowiedzieli się, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wzięli gałązki palmowe, wybiegli Mu naprzeciw i wołali: Hosanna! „Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach”. Te radosne okrzyki wznosi „całe mnóstwo uczniów”. Są to uczniowie Jezusa. Tłum daje się ogarnąć i porwać tej fali radości. Ale nie wszyscy. Są i tacy, którzy wyrażają swoje niezadowolenie. „Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom”. To oni, bowiem pierwsi zaczęli „wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli”. Wszechogarniająca radość jest częścią entuzjazmu tych, którzy rozpoznali w Jezusie Mesjasza. Słowo „entuzjazm” w języku greckim odnosi się do człowieka natchnionego przez Boga, pełnego wiary i zapału. Mamy tutaj wyraźny ślad działania Ducha Świętego. To On udoskonala radość uczniów i utrwala pokój w ich sercach. On jest gwarancją zwycięstwa. Zwycięstwa, które często okupione jest męką, a nawet śmiercią. Duch Święty umacnia to, co słabe, podnosi na duchu, dodaje otuchy. Boski Pocieszyciel. Paraklet. Na początku Wielkiego Tygodnia Kościół święci palmy – symbol zwycięstwa. Botanicy znają wiele gatunków palm. Najbardziej znacząca jest jednak palma daktylowa. Arabowie nazywają ją królem oazy, „który zanurza swoje stopy w wodzie, a swoją głowę w ogniu nieba”. Żadna wichura nie jest w stanie ani złamać tego wspaniałego drzewa, ani wyrwać go z korzeniami, ani ogołocić z liści. Opiera się każdej nawałnicy, chociażby jej siła zginała ją niemal do samej ziemi. Jest długowieczna – rośnie dwieście, a nawet trzysta lat. Gałązki palmowe – zawsze zielone – są symbolem głoszącym nadzieję zwycięstwa. W Apokalipsie męczennicy trzymają w rękach palmy, co oznacza, że otrzymują już zapłatę zwycięzców – wieczną nagrodę. W tygodniu, który ma nas przygotować poprzez Triduum Paschalne na przyjęcie pełni radości Zmartwychwstania, powróćmy do postawy uwielbienia Boga –może kiedyś żywej i owocującej dobrymi czynami. Do entuzjazmu. Odkryjmy w sobie na nowo obecność Ducha Świętego, który umacnia naszą wiarę, daje sercu pokój i podtrzymuje zapał miłowania braci.

LEKTORZY – 13-14 kwietnia
18:00 – R. Shelley, A. Wojciechowska, L. Shelley
8:30 – B. Chabiera, M. Sobczak, A. Rudzińska
10:30 – A. Kamieniak, S. Teresa, K. Kamieniak
12:30 – Z. Topor, D. Topor, E. Kiegler
19:00 – J. Pajewski, M. Iskra, W. Grabowski

CZYTANIE MĘKI PAŃSKIEJ
18:00 – R. Shelley, K. Shelley, L. Shelley
8:30- B. Chabiera, M. Sobczak, A. Rudzińska
10:30- G. Kamon, K. Kamieniak, A. Kamieniak
12:30-Z. Topor, A. Gurgul, E. Kiegler
19:00-W. Grabowski, J. Pajewski, M. Iskra

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

PODZIĘKOWANIA PO BANKIECIE
Składamy gorące podziękowania za zorganizowanie Bankietu Jubileuszowego dla: G.Lukwinski, R.Lukwinski, M.Iskra, W.Iskra, K, Apanowicz, Siostra Zacharia, Jolanta Krysiak, E.Lazdowski, A.Nawrocka, G.Andraka, Sz.Apanowicz, A.Witek, M.Borecki, L, Shelley, M.Iskra-Rigby, G.Banasiak, Zaba, Mariola Strezyńska i Marta Horvath. Serdeczne podziękowania kierujemy rownież pod adresem Pani M.Czeczko za wykonanie i zamontowanie płuciennych dekoracji na ścianach. Wszystkim za okazaną pomoc i zaangażowanie serdeczne Bóg zapłać.

MSZA KRZYŻMA W Wielki Poniedziałek 15 kwietnia o godz. 19: 30 w Katedrze St. Mary’s Ks. Bp. William McGrattan poświęci oleje podczas uroczystej Mszy św.

TRIDUUM PASCHALNE
WIELKI CZWARTEK – 18 kwietnia
Lektorzy: M. Edgar, M. Kulaga, T. Miazga
Uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 19: 00 Po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 21:30. Wieczorem odprawia się uroczystą Mszę Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Święte Triduum Paschalne. Jest ona sprawowana na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina Swoje Ciało i Swoją Krew, a następnie dał Apostołom do spożycia oraz nakazał im, by czynili to na Jego pamiątkę. Podczas tego wydarzenia, Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty święte – Kapłaństwo i Eucharystię.

WIELKI PIĄTEK – 19 kwietnia
Godz. 15: 00 – Droga Krzyżowa i Koronka do Miłosierdzia Bożego.
Lektorzy: M. Sobczak, M. Iskra, M. Sapielak

Godz. 19: 00 – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ –
Podczas liturgii śpiewa Chór „Vox Populi”. Po nabożeństwie adoracja Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie od godz. 21: 30 – 23: 00. Adoracja będzie prowadzona przez młodzież. W tym czasie będą różne formy modlitwy, w których każdy będzie się mógł odnaleźć, serdecznie zapraszamy, aby poświęcić czas na modlitwę przed Najświętszym Sakramentem.
W Wielki Piątek będzie zbierana kolekta na utrzymanie kościołów katolickich w Ziemi Świętej – prosimy o ofiary na ten cel!
Tego dnia nie odprawia się Mszy świętych, z wielkiego szacunku do ofiary Jezusa Chrystusa poniesionej na krzyżu za grzechy całego świata. Jest to dzień powagi, skupienia i postu, w którym szczególnie czci się drzewo krzyża. Centrum tego dnia jest Liturgia Męki Pańskiej. Ołtarz jest tego dnia obnażony: bez krzyża, kwiatów, świeczników i obrusów. Adoracja Krzyża jest uroczystym odsłonięciem krzyża. Kapłan dokonuje odsłonięcia w trzech etapach, za każdym razem śpiewając: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”, na co ludzie odpowiadają: „Pójdźmy z pokłonem”. Następnie wierni oddają cześć odsłoniętemu krzyżowi, np. poprzez pocałunek. Komunia rozdawana jest z Hostii konsekrowanych w Wielki Czwartek. Zgodnie z wielowiekową tradycją, w Wielki Piątek po ukończeniu liturgii Męki Pańskiej, przenosi się Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego i wystawia do adoracji.
Straż przy Grobie Pańskim od 20: 30 do 22: 00 – Rycerze Kolumba

WIELKA SOBOTA – 20 kwietnia
Komentarze: B. Chabiera
Lektorzy: J. Bogusławski, M. Kulaga, R. Kohnke, Zespół, R. Przybylski, S. Salome, M. Kaczan, Zespół.
Dzień modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim. Adorację prowadzą poszczególne grupy:
10: 00 – Koło Żywego Różańca
11: 00 – Szkoła Polska
12: 00 – Młodzi Duchem i Seniorzy
13: 00 – Rycerstwo Niepokalenej
14: 00 – Lektorzy
15: 00 – Rodzina Radia Maryja

Straż przy grobie Pańskim:
10: 00 – Kombatanci
11: 00 – Mazovia
12: 00 – Polanie
13: 00 – Krakusy
14: 00 – Rycerze Kolumba
15: 00 – Związek Podhalan
Harcerki i harcerze nie maja wyznaczonej konkretnej godziny warty przy grobie gdyż będą oni obecni przez wiekszą część dnia. Warta przy Grobie Panskim dla harcerki i harcerza jest częścią służby Bogu wpisana w Prawo Harcerskie.

Błogosławienie pokarmów wielkanocnych w kościele od godziny, 10: 00 do 16: 00, co godzinę.

WIGILIA PASCHALNA – w sobotę o godz. 20: 00. Liturgia Wigilii Paschalnej jest najważniejszą celebracją w Roku Liturgicznym. Zgodnie z bardzo dawną tradycją noc poprzedzająca Niedzielę Zmartwychwstania powinna być czuwaniem na cześć Pana. Liturgia Światła – Przed kościołem kapłan święci ogień, od którego zapala się paschał – symbol Chrystusa Zmartwychwstałego. Na świecy paschalnej kapłan kreśli krzyż i litery: Α (alfa) i Ω (omega). Oznacza to, że na początku był Bóg i on też przyjdzie na końcu, jako Miłosierny Sędzia. Na paschale kapłan zapisuje bieżącą datę, chcąc podkreślić, że Chrystus przechodzi od punktu alfa (od stworzenia świata) do punktu omega (końca świata) historii zbawienia, która przechodzi również przez ten konkretny rok. Kapłan mówi przy tym: Chrystus wczoraj i dziś (żłobiąc pionowe ramię krzyża); Początek i Koniec (żłobiąc poziome ramię krzyża); Alfa (żłobiąc literę alfa); i Omega (żłobiąc literę omega); do Niego należy czas (żłobiąc pierwszą cyfrę bieżącego roku); i wieczność (żłobiąc drugą cyfrę bieżącego roku); Jemu chwała i panowanie (żłobiąc trzecią cyfrę bieżącego roku); przez wszystkie wieki wieków. Amen (żłobiąc ostatnią literę bieżącego roku). Ponadto kapłan wbija w paschał pięć gwoździ (gron) symbolizujących pięć ran Chrystusa mówiąc przy tym: Przez swoje święte rany jaśniejące chwałą niech nas strzeże i zachowuje Chrystus Pan. Amen. Swoją symbolikę ma również światło świecy paschalnej, rozjaśniające mroki ciemnego kościoła, odwołuje się do Chrystusa, który rozprasza mroki ludzkiego życia, nadając mu sens, a także do stworzenia świata, kiedy w mrokach ciemności rozbłysła światłość. Następnie kapłan wnosi zapalony paschał do świątyni, zatrzymując się u progu, na środku świątyni i przed ołtarzem głównym śpiewając Światło Chrystusa. Lud odpowiada wówczas Bogu niech będą dzięki. Wszyscy zapalają świece od płomienia paschału, podając sobie światło. Następnie okadza paschał i śpiewa Exsultet – uroczyste Orędzie wielkanocne zaczynające się od słów: „Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie…”
Następnie jest Liturgia Słowa i Liturgia Chrzcielna.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
MSZA ŚW. Z PROCESJĄ REZUREKCYJNĄ O GODZINIE 7: 00 RANO – podczas liturgii śpiewa Chór „Vox Populi”.
NASTĘPNE MSZE ŚW. O GODZINIE 10: 30, 12: 30 i o 19:00.
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – 22 kwietnia
Msza św o godzinie 10: 30, 12: 30 i 19:00

TOGETHER IN ACTION – 2019 W całej Diecezji Calgary rozpoczęła się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $27,818.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 5,615.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty w ramach jałmużny postnej. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

MINISTRANCI
Zbiórki poświęcone przygotowaniu liturgii Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty odbędą się we:
WTOREK (16 kwietnia) po Mszy św. 19:00
ŚRODA (17 kwietnia) po Mszy św. 19:00
SOBOTA (20 kwietnia) o godz. 9:00
Zapraszam tylko tych ministrantów, którzy będą służyć w Wielkim Tygodniu w naszym Kościele. Liczę na obecność i pomoc również starszych ministrantów.

BIBLIOTEKA
Biblioteka bedzie nieczynna w Wielkanoc, 21 kwietnia.

RYCERZE KOLUMBA Zapraszamy wszystkichRycerzy Kolumba na zebranie 17 kwietnia o godzinie 20:00.

Z KARTY ŻAŁOBNEJ
We wtorek 9 kwietnia odeszła do wieczności ś.p. Elżbieta (Janina) Skałka w wieku 72 lat. Pogrzeb ś.p. Janiny odbędzie się w naszym Kościele w poniedziałek 15 kwietnia o godzinie 11:00. Rodzinie składamy wyrazy współczucia, ś.p. Janinę polecamy Miłosierdziu Bożemu.Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie!

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW KOŁO NR 18 W CALGARY informuje, że miesięczne zebranie Koła odbędzie się 14 kwietnia br. o godz.14.30 w Domu Polskim. Prosimy o udział w zebraniu oraz opłacenie zaległych składek członkowskich przed zebraniem. Jednocześnie zapraszamy wszystkich członków w mundurach oraz Poczet Sztandarowy na Mszę Rezurekcyjną w dniu 21 kwietnia o godz. 7.00 rano.Msza mundurowa w intencji „Ofiar Katynia” odbędzie się w dniu 28 kwietnia br. o godz. 12.30 w Kościele MBKP, na którą proszeni są wszyscy członkowie Koła w mundurach.

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE W CALGARY zaprasza wszystkich zrzeszonych na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, które odbędzie się w niedzielę 28 kwietnia 2019r. o godz.14.30 w Domu Polskim. Z uwagi na przewidywany ciepły posiłek, prosimy o potwierdzenie swojej obecności, tel.403-280-4787 w terminie do dnia 23 kwietnia 2019r.

FILM „JEZUS OF NAZARETH”
Parafia Matki Bożej, Królowej Pokoju, zaprasza w sobotę, 27 kwietnia, godz. 19 na projekcję drugiej części filmu pt. Jesus of Nazareth, reżyserii Franco Zeffirelli.

FUNDACJA BRATA ALBERTA CALGARY Przepraszamy naszych ofiarodawców za mylnie podaną datę zbiórki w poprzednim Biuletynie Duszpasterskim. W ostatnią niedzielę sala parafialna była zamknięta i nasza zbiórka się nie odbyła i została przeniesiona na najbliższą niedzielę 14-go kwietnia po dziennych Mszach św. Bardzo prosimy o poparcie naszej akcji pomocy ośrodkom w Polsce opiekującymi się dziećmi osieroconymi i z ubogich rodzin. Wszystkim naszym ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać. Informacje o naszej działalności można otrzymać przy stoliku w sali parafialnej w czasie naszej zbiórki niedzielnej.
Wszystkim Parafianom życzymy radosnych Świąt Wielkanocnych.
STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE WRAZ ZE STOWARZYSZENIEM POLSKICH KOMBTANTÓW zaprasza do udziału w Konkursie Plastycznym.
Kategorie wiekowe: klasy młodsze 1-5 i 6-8 oraz klasy starsze od 9-12.
Konkurs jest otwarty dla wszystkich chętnych.
1/ Tematy (do wyboru): „Polska nasza duma” oraz „Biel i czerwień to moje barwy narodowe”;
2/ Technika: malarstwo, rysunek, techniki mieszane;
3/ Format: maksymalnie A2 (420mm x 594mm);
4/ Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę, czytelnie podpisną (imię, nazwisko, wiek i klasa) na odwrocie;
5/ Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: klasy młodsze od 1 do 5 i 6-8 oraz klasy starsze od 9 do 12;
6/ Prace muszą zostać wpłynąć do Domu Polskiego najpóźniej do 28 kwietnia 2019;
7/ W każdej kategorii wiekowej zostaną ufundowane nagrody i wyróżnienia;
8/ Zakwalifikowane prace będą wystawione w Domu Polskim w czasie trwania Akademii 3-go Maja, a oceniać je będą widzowie, którzy przyjdą na akademię.
POWITAJ Z NAMI WIOSNĘ NA BALU WIOSENNYM „KRAKUSÓW”!
Zespół „Krakusy” serdecznie zaprasza na Bal Wiosenny, który odbędzie się 4 maja, 2019 roku. Rozpoczynamy o godzinie 18: 30 i bawimy się do godziny 2:00. Oprócz smacznych potraw szefa kuchni Jarka Pelca i wspaniałej muzyki w oprawie DJ Marko, jak co roku czeka na Państwa loteria, ze wspaniałą główną nagrodą! Bilety, w cenie $60 od osoby do nabycia w Sali Parafialnej, po niedzielnych Mszach św. o godz. 10: 30 i 12: 30 oraz pod nr tel. (403) 829-0687. Dochód z zabawy przeznaczony zostanie na potrzeby zespołu. Zapraszamy!

ZBIÓRKA BUTELEK
KPH organizuje zbiórke butelek na rzecz harcerstwa dnia 28 kwietnia 2019 w godzinach 9: 30am-2pm na parkingu parafii. Wszystkich serdecznie zapraszamy i prosimy o wsparcie naszych harcerzy. Czuwaj! Zarząd KPH

ZESPÓŁ MAZOVIA – AKCJA DOCHODAWA
ZBIERANIE PUSTYCH BUTELEK I PUSZEK w kwietniu na wyjazd zespołu Mazovia na Festiwal do Texasu. Prosimy o kontakt 403-540-5794 aby odebrać od państwa butelki.

DZIEN POLSKI Z ZESPOŁEM MAZOVIA W TOYOTA HENNINGER!
Agnieszka Wandycz reprezentując Toyota Henniger na 3640 Macleod Trial, Calgary wraz zespołem Mazovia zaprasza Państwa w dniu 27 kwietnia od godziny 2pm-3.30pm na wspólne spędzenie miłego popołudnia w ramach „Embracing Polish Culture” Zespół Mazovia zaprezentuje państwu swoj repertuar tańców polskich oraz każdy z przybyłych gości otrzyma $500 kupon. Na wszystkich przybyłych gości będzie czekał poczęstunek oraz kawa i herbata. Zapraszamy!

KONCERT JACKA SILSKIEGO DJ. Marko zaprasza na concert Jacka Silskiego w dniach 14-15 czerwca w Slovanian- Canadian Club o godzinie 19:00. Cena biletu $30.00 od osoby. Ilość miejsc ograniczona. Kontakt Marko 403-371-3056 lub Marta 403-852-1612

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

PRACA – CRACOVIA EUROPEAN DELI AND FOOD MARKET
Poszukujemy kandydatów na stanowiska sprzedawcy w niepełnym wymiarze godzin (praca 1/2 lub 1/4 etatu).Doświadczenie mile widziane, ale nie jest ono jednak niezbędne. Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do sklepu lub telefonicznie 403-252-0170.(4x)

PRACA
Potrzebne są kobiety do sprzątania domów. W sprawie informacji dzwonić 403-663-9886 i proszę podać swoje imię, numer telefonu, żeby można było oddzwonić. (1x)

PRACA
Zatrudnię Panie do sprzątania domków. Praca wymagająca fizycznie, w szybkim tempie. Stawka za godzinę $15-$17.Wymagane pozwolenie na pracę. Prawo jazdy kanadyjskie mile widziane, ale nie obowiązkowe. CV prosze przesłać na adres pracacalgary@gmail.com (3x)

PRACA
Potrzebne są panie do sprzątania domów. Stawka na godzinę $20.00. Osoby z samochodem $25.00 na godzinę. Więcej informacji pod numerm 587-892-6370 (8x)

POSZUKUJĘ PRACY
Młody mężczyzna 19 lat poszukuje pracy. Mam uprawnienia na koparki, koparki ładowarki, ładowarki. Wszystkie dokumenty są przetłumaczone na język angielski. Kontakt 403-305-1222