7 kwietnia, 2019

7 kwietnia, 2019

INTENCJE MSZALNE
Sobota, 6 kwietnia
18:00 – O Boże błogosławieństwo dla Andrzeja i Krystyny Cichański z okazji 50 rocz sakramentu małżeństwa
18:00- + Zofia Krzywańska – znajoma

Niedziela, 7 kwietnia
8:30–++ Władysław i Halina Karpińscy
8:30- ++ Agnieszka, Kazimierz, Regina i Ryszard
10:30- + Eugeniusz Sztupecki
12:30 –++ Marian Błach i zmarli z rodziny Błachów, Piętaków, Tarabaszów i Potrzeszczów
12:30 – O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla przyjaciela
19:00- ++ Zofia i Janusz Jarmoc – syn z żoną i rodziną

Poniedziałek, 8 kwietnia
19:00– O Boże błogosławieństwo dla Teresy z okazji Urodzin
19:00- + Małgorzata Burek

Wtorek, 9 kwietnia
19:00- ++ Bartłomiej Machula i zmarli z rodziny
19:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marka Pieczara

Środa, 10 kwietnia
19:00- ++ Za zmarłych z rodziny Śliwonik, Zakowicz i Dusze w czyśćcu cierpiące
19:00- ++ Kazimierz Sujata i zmarli z rodziny Sujata, Kaczkowski oraz Dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek, 11 kwietnia
19:00- O Boże bł. dla Jakuba Opałka z okazji 3 Urodzin
19:00- + Marian Kuczaj
19:00 – O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Krystyny i Andrzeja Cichańskich z okazji 50 rocz. Sakramentu małżeństwa – przyjaciele

Piątek, 12 kwietnia
9:00– Wolna intencja
19:00- + Irena Rudy – rodzina

Sobota, 13 kwietnia
8:30– ++ Wacława i Ignacy Rybak
18:00- ++ Jan, Anna, Maria i Anna
18:00- + Janusz Wysocki – żona z dziećmi

Niedziela, 14 kwietnia -Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej
8:30– O Boże bł. dla Moniki Westlake w dniu Urodzin
10:30- Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam
12:30 –++ Kazimierz, Marianna i Mieczysław Kizilin oraz Dusze w czyśćcu cierpiące
12:30 – + Mikołaj Dacz
19:00- + Marek Pasternak

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Iz 43,16-21; Flp 3,8-14; J 8,1-11
Ref: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Chyba każdy doskonale pamięta czasy swojej nauki. Wiedza, którą nas karmiono, nie zawsze była najlepszym pokarmem. Z niektórymi twierdzeniami zgadzaliśmy się, ale były też takie, których nie byliśmy w stanie przyjąć. Niektóre z przedmiotów, które musieliśmy „zaliczać”, nie były nam później potrzebne. W miarę upływu czasu te sprawy stają się mało istotne. A w pamięci pozostają ci nauczyciele czy wykładowcy, którzy niezależnie od wykładanego przedmiotu potrafili swoich uczniów lub studentów nauczyć poszanowania innych.Czy tak jest i dzisiaj? Szkół jest na pewno dużo więcej, ale czy wartości przekazywane młodemu pokoleniu są właściwe? Czy szkoła lub uczelnia uczy poszanowania wiedzy, ludzi, społeczeństwa? Kim się stajemy, jakimi ludźmi dzisiaj jesteśmy?Brakuje nam wzajemnego poszanowania. I to nie tylko ludzi starszych, rodziców, dziadków. Brakuje nam poszanowania nawet samych siebie, co przejawia się brakiem szacunku do własnego zdrowia, a czasami i życia. Podobnie wygląda to w odniesieniu do naszego życia duchowego.Życie duchowe to nie tylko msza niedzielna, lecz także nasze modlitwy poranne i wieczorne, przed i po posiłkach, oddawanie czci Jezusowi niesionemu do chorego przez księdza czy szafarza. To także poszanowanie, okazywanie czci i miłości innym, a przede wszystkim Bogu.I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno [czynię]: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie.” (Flp 3,8a.13-14) Jakże znamienne są te słowa św. Pawła, jakże mądre i aktualne.Nie licytujmy się, kto z nas lepszy, godniejszy, bardziej święty. Wsłuchując się w dzisiejsze Słowo Boże, pozwólmy by ugodziło ono nasze serca i wyzwoliło nasze lepsze JA. To JA, które nie zapomina o uczciwości, godności, szacunku do innych i do siebie samego.Łatwo innych poprawiać i krytykować, łatwo wytykać innym zło całego świata. Ale pamiętajmy, że grzeszni jesteśmy wszyscy. Więc postępujmy tak, by nie znaleźć się w sytuacji tych, którzy usłyszeli: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień». A wtedy żyć będzie nam się lepiej.Prośmy naszego Ojca, aby nauczył nas poszanowania innych i samych siebie.

LEKTORZY – 6-7 marca
18:00 – R. Kohnke, S. Teresa, R. Kohnke
8:30 – O. Pepłowski, A. Rudzińska, R. Przybylski
10:30 – M. Łabinowicz, A. Wojciechowski, K. Shelley
12:30 – L. Shelley, M. Iskra, P.Adamski
19:00 – W. Grabowski, K. Pietrzak, M. Sobczak

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

PODZIĘKOWANIE ZA DAR KONSEKRACJI KOŚCIOŁA
W dniu tak uroczystym dla naszej parafii, witamy serdecznie jego Ekscelencję Biskupa Williama McGrattan w murach naszej świątyni.
Ekscelencjo, dziękujemy za przyjęcie zaproszenia na dzisiejszą uroczystość, za przewodniczenie Eucharystii i pasterskie pouczenie. Bóg zapłać wszystkim przybyłym kapłanom, gościom i wam drodzy Parafianie. Budowę kościoła pod wezwaniem Our Lady Queen of Poland (Matki Bożej Królowej Polski) rozpoczęto w w sierpniu 1967 roku, a poświęcenia kościoła pod zmienionym tytułem Our Lady Queen of Peace (Matki Bożej Królowej Pokoju) dokonał 20 kwietnia 1968 roku O. Stanisław Wachowicz, OMI, w obecności Administratora Diecezji Calgary, Ks. Paul O’Byrne, który wkrótce potem został mianowany biskupem Calgary po zmarłym Ks. Biskupie Caroll. Dziś z wielką miłością patrzymy na ściany naszej świątyni wspominamy czas ich wznoszenia przez naszych przodków i nas samych. To piękne święto jest okazją do wyrażenia Bogu wdzięczności za to, że mamy swój Kościól, w którym Bóg w Trójcy Świętej Jedyny zamieszkał, aby być z nami. Troszczmy się, więc o tę świątynię zbudowaną rękami ludzkimi, których wielu z nich nie ma wśród nas, jak i o świątynię naszych serc. Do księży, zarówno tych pełniących posługę w naszej parafii, jak i związanych niegdyś z naszą parafią, podkreślając ogrom duchowego i finansowego wsparcia z ich strony Bóg zapłać!, Siostrom zakonnym za posługę w parafii, Siostry Dominikanki, które między innymi pełnią funkcję katechetek, nauczycielek i zakrystianki. Dziękujemy za przygotowanie świątyni na dzisiejszą uroczystość.
Bóg zapłać Komitetowi i Radzie Parafialnej za ich udział, i zorganizowanie dzisiejszej uroczystości i bankietu.
Niech Bóg wynagrodzi wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji dzisiejszego dnia. Bóg zapłać!

NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO POSTU
GORZKIE ŻALE – polskie nabożeństwo wielkopostne poświęcone rozważaniu Męki Pańskiej – w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 18:45
DROGA KRZYŻOWA – nabożeństwo powstałe w Jerozolimie, polegające na modlitewnym przejściu drogi, po której szedł Chrystus obarczony krzyżem.
– dla dzieci w środy o godzinie 18:30
– dla wszystkich wiernych w piątki o godzinie 18:30.

SPOWIEDŹ W CZASIE WIELKIEGO POSTU
W każdą środę Wielkiego Postu okazja do spowiedzi św. we wszystkich kościołach Diecezji Calgary od 19:30 – 20:30. W naszym kościele spowiedź codziennie przed każdą Mszą świętą, w razie potrzeby także po skończonej Eucharystii. Można też umówić się ze spowiednikiem na dogodną godzinę. Korzystajmy z sakramentu Pojednania, w którym Bóg okazuje miłosierdzie grzesznikowi.

NIEDZIELA PALMOWA –14 kwietnia – poświęcenie palm na wszystkich Mszach św. Podczas Mszy św. O godz. 12: 30 śpiewa chór „Vox Populi”.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH
W niedzielę Palmową podczas Mszy św. o godz. 12: 30 udzielimy Sakramentu Namaszczenia chorym i starszym parafianom. Bezpośrednio po Mszy św. zapraszamy na poczęstunek do Sali parafialnej.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od 31 marca do 14 kwietnia rodzina Eugeniusza Gawor będzie się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Rekolekcje wielkopostne odbędą się w naszej parafii od czwartku 11 kwietnia do niedzieli 14 kwietnia. Nauki rekolekcyjne poprowadzi ks. Bogusław Zieziula, kapłan archidiecezji Biasłostockiej i proboszcz parafii pw. Św. Jana Pawła II w Białymstoku. Serdecznie zapraszamy.

TOGETHER IN ACTION – 2019
W całej Diecezji Calgary rozpoczęła się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Tegoroczna kolekta TOGETHER IN ACTION odbywa się pod hasłem, „Pan mnie namaścił abym niósł dobrą nowinę biednym”. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $27,818.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 3,505.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty w ramach jałmużny postnej. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

MINISTRANCI
Wszystkich ministrantów, kandydatów oraz tych, którzy chcą dołączyć do liturgicznej służby ołtarza zachęcam i zapraszam na warsztaty i ćwiczenia liturgiczne. Zajęcia w każdą niedziele od 31 marca o godz 11:30.Ks. Marcin

KONKURS NA NAJWYŻSZĄ i NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ
Zapraszamy wszystkie wspólnoty, grupy i rodziny z naszej parafii do wzięcia udziału w konkursie w dwóch kategoriach na NAJWYŻSZĄ i NAJPIĘKNIEJSZĄ palmę wielkanocną. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji tworzenia palm wielkanocnych oraz rozwijanie kreatywności i wiedzy wśród najmłodszych naszych parafian. Komisja będzie oceniać długość palmy oraz walory artystyczne. Rozstrzygnięcie konkursu w niedziele palmową po Mszy św o godz. 10: 30. Przewidziane cenne nagrody.

WYPRZEDAŻ CIAST ŚWIĄTECZNYCH
Panie z grupy parafialnej serdecznie zapraszają na wyprzedaż ciast świątecznych, które będzie można nabywać podczas rekolekcji po każdej Mszy św. wieczornej.

ZARZĄD FUNDACJI IM. ŚW. BRATA ALBERTA W CALGARY serdecznie prosi wszystkich Parafian o poparcie naszej comiesięcznej zbiórki pieniężnej na rzecz ośrodków, którym pomagamy w Polsce. Członkowie Zarządu będą dyżurować w Sali Parafialnej dzisiaj w niedzielę po dziennych Mszach świętych. Informacje na temat działalności naszej Fundacji można uzyskać w czasie zbiórki w Sali Parafialnej u członków Zarządu zbierających donacje. Dziękujemy wszystkim naszym dotychczasowym ofiarodawcom. Bóg zapłać!

FILM „JEZUS OF NAZARETH” Parafia Matki Bożej, Królowej Pokoju, zaprasza w sobotę 13-go kwietnia, godz. 19: 00 na pokaz pierwszej części filmu pt. Jezus of Nazareth, reżyserii Franco Zeffirelli. Film wiernie odzwierciedla atmosferę ówczesnych czasów, w emocjonalny i wielkie wrażenie robiący sposób przedstawia życie Jezusa i skłania do głębokiej duchowej refleksji. Grono światowej klasy aktorów, m.in. Sir Lawrence Olivier, Christopher Plummer, Anne Bancroft zapewnia wysoką wartość artystyczną filmu. Na jego pokaz można zaprosić znajomych spoza polonijnej społeczności.

DYŻUR KONSULARNY
Uprzejmie informujemy, że dodatkowy dyżur paszportowy w prowincji Albera odbędzie się w następujących terminach:w Edmonton w dniach 15-16 kwietnia 2019 roku i Calgary w dniach 17-18 kwietnia 2019 r.Wszelkie szczegóły dotyczące zapisów na dyżur znajdują się w ogłoszeniu na stronie internetowej Konsulatu Generalnego RP w Vancouver www.vancouver.msz.gov.pl lubwww.vancouver.mfa.gov.pl „

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE WRAZ ZE STOWARZYSZENIEM POLSKICH KOMBTANTÓW zaprasza do udziału w Konkursie Plastycznym.
Kategorie wiekowe: klasy młodsze 1-5 i 6-8 oraz klasy starsze od 9-12.
Konkurs jest otwarty dla wszystkich chętnych.
1/ Tematy (do wyboru): „Polska nasza duma” oraz „Biel i czerwień to moje barwy narodowe”;
2/ Technika: malarstwo, rysunek, techniki mieszane;
3/ Format: maksymalnie A2 (420mm x 594mm);
4/ Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę, czytelnie podpisną (imię, nazwisko, wiek i klasa) na odwrocie;
5/ Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: klasy młodsze od 1 do 5 i 6-8 oraz klasy starsze od 9 do 12;
6/ Prace muszą zostać wpłynąć do Domu Polskiego najpóźniej do 28 kwietnia 2019;
7/ W każdej kategorii wiekowej zostaną ufundowane nagrody i wyróżnienia;
8/ Zakwalifikowane prace będą wystawione w Domu Polskim w czasie trwania Akademii 3-go Maja, a oceniać je będą widzowie, którzy przyjdą na akademię.

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE W CALGARY zaprasza wszystkich zrzeszonych na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, które odbędzie się w niedzielę 28 kwietnia 2019r. o godz.14.30 w Domu Polskim.Z uwagi na przewidywany ciepły posiłek, prosimy o potwierdzenie swojej obecności, tel.403-280-4787 w terminie do dnia 23 kwietnia 2019r.

POWITAJ Z NAMI WIOSNĘ NA BALU WIOSENNYM „KRAKUSÓW”!
Zespół „Krakusy” serdecznie zaprasza na Bal Wiosenny, który odbędzie się 4 maja, 2019 roku. Rozpoczynamy o godzinie 18: 30 i bawimy się do godziny 2:00. Oprócz smacznych potraw szefa kuchni Jarka Pelca i wspaniałej muzyki w oprawie DJ Marko, jak co roku czeka na Państwa loteria, ze wspaniałą główną nagrodą! Bilety, w cenie $60 od osoby do nabycia w Sali Parafialnej, po niedzielnych Mszach Sw. o godz. 10: 30 i 12: 30 oraz pod nr tel. (403) 829-0687. Dochód z zabawy przeznaczony zostanie na potrzeby zespołu. Zapraszamy!

ZBIÓRKA BUTELEK
KPH organizuje zbiórke butelek na rzecz harcerstwa dnia 28 kwiecien 2019 w godzinach 9: 30am-2pm na parkingu parafii. Wszystkich serdecznie zapraszamy i prosimy o wsparcie naszych harcerzy. Czuwaj! Zarząd KPH

ZESPÓŁ MAZOVIA – AKCJA DOCHODAWA
ZBIERANIE PUSTYCH BUTELEK I PUSZEK
W marcu i kwietniu. Na wyjazd zespołu Mazovia na Festiwal do Texasu
Prosimy o kontakt 403-540-5794 aby odebrać od państwa butelki.

PIELGRZYMKI
Zapraszamy na PIELGRZYMKĘ do MEDJUGORJE i GRECJI śladami Pawła Apostoła w dniach 28 MAY – 11 CZERWIEC 2019 pod duchowym przewodnictwem Ksiedza Proboszcza Jacka Walkiewicza W programie 4-dniowy pobyt w Medjugorje, przepiękna 7-dniowa trasa śladami Pawła Apostoła w Grecji i 4 dniowy rejs statkiem z postojem w Turcji i na wyspach Mykonos, Patmos, Kreta i Santorini. Zainteresowani proszeni są o kontakt z URSZULĄ GUT – The Travel Agent Next Door. Telefon: 403-407-0177, email: ugut@ttand.com

Zapraszamy na PIELGRZYMKĘ do ZIEMI ŚWIĘTEJ i JORDANII w dniach 03 – 14 LISTOPADA 2019 pod duchowym przewodnictwem Ks. Marcina Dzilinskiego, SChr z Parafii Matki Bożej Królowej Pokoju z Calgary. W programie Pielgrzymki zwiedzanie najważniejszych miejsc Ziemi Świętej jak Góra Karmel, Kafernaum, Góra Błogosłwieństw, Jerozolima, Nazartet, Betlejem, Kana Galilejska, Góra Oliwna, Góra Syjon, Góra Tabor, rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim, Petra w Jordaniii, kąpiel w Morzu Martwym oraz wiele innych którymi podążał Pan Jezus. Polski przewodnik.Informacje i zapisy: URSZULA GUT – The Travel Agent Next Door. Telefon: 403-407-0177, email: ugut@ttand.com lub 05 Maja w Sali parafialnej w godzinach 9:30am – 2pm.

KONCERT JACKA SILSKIEGO
DJ. Marko zaprasza na concert Jacka Silskiego w dniach 14-15 czerwca w Slovanian- Canadian Club o godzinie 19:00. Cena biletu $30.00 od osoby. Ilość miejsc ograniczona. Kontakt Marko 403-371-3056 lub Marta 403-852-1612

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

PRACA – CRACOVIA EUROPEAN DELI AND FOOD MARKET A2 8330 MACLEOD TRAIL SE
Actualnie poszukujemy kandydatów na stanowiska sprzedawcy w niepełnym wymiarze godzin (praca 1/2 lub 1/4 etatu).Doświadczenie mile widziane, ale nie jest ono jednak niezbędne. Szukamy umiejętności pracy w zespole, otwartości, zaangażowania i chęci rozwoju!! Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do sklepu lub telefonicznie 403-252-0170.(5x)

PRACA
Potrzebne są kobiety do sprzątania domów. W sprawie informacji proszę dzwonić pod numer 403-663-9886 i proszę podać swoje imię, numer telefonu, żeby można było oddzwonić. (2x)

PRACA Zatrudnię Panie do sprzątania domków. Praca wymagająca fizycznie, w szybkim tempie. Stawka za godzinę $15-$17.Wymagane pozwolenie na pracę. Prawo jazdy kanadyjskie mile widziane, ale nie obowiązkowe. CV prosze przesłać na adres pracacalgary@gmail.com (3x)

PRACA
Potrzebne są panie do sprzątania domów. Stawka na godzinę $20.00. Osoby z samochodem $25.00 na godzinę. Więcej informacji pod numerm 587-892-6370 (8x)

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO

PRAYING TO SAVE BABIES
40 Days for Life encourages you to pray and to participate in the vigil here in Calgary close to the abortion facility “Kensington Clinic” to save lives. The majority of parishes in Calgary are participating in the 40 DFL Lenten Campaign, some of them are: St. Anthony’s, St. Peter’s, Mary Mother of the Redeemer, Holy Spirit, Our Lady Queen of Peace, St. John the Evangelist and St. Michael’s as well other organizations like Lawyers for Life are being part of this worldwide successful initiative.
Abortion is the world’s leading cause of death. No other social issues matter…unless kids are allowed to be born. Killing an innocent human being is inherently evil.
We are the generation making abortion unthinkable. More info? Call 403-870-3905 or go to 40daysforlife.com/local-campaigns/calgary/

MARRIAGE PREPARATION COURSES Catholic Family Service provides Marriage Preparation programs. Upcoming sessions: March 22-24, April 12-14, May 10-12. For more information or to register, contact 587-896-2891 www.cfs-ab.org

VOLUNTEERS WANTED FOR THE OUTDOOR WAY OF THE CROSS The 36th annual Outdoor Way of the Cross takes place at 9 am on Good Friday, Apr. 19 at St. Mary’s Cathedral, Calgary. To volunteer, contact 403-218-5519 | wayofthecross.ca

DIVINE MERCY CHAPLET AND ADORATION The Diocese of Calgary and Couples for Christ invites you to a Divine Mercy Chaplet and Adoration of the Blessed Sacrament with Fr. Adrian Martens to pray for Catholic Unity: unity amongst husbands and wives and the family, growth in holiness of the People of God, and growth in the work of Christian evangelization. When: Wednesday, April 24 from 6:30 – 7:30 pm. Where: Sacred Heart Church (1307 14 St SW, Calgary).

PART-TIME CASUAL WORKER – FCJ CENTRE The FCJ Centre is looking for a part-time/casual worker who is physically fit, for kitchen duties. This position involves mostly weekend duties, with some weekday evenings as well. Please contact Denise DeNeve for more information and/or send resume to denise.deneve@fcjcentre.ca