21 kwietnia, 2019

21 kwietnia, 2019

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 20 kwietnia – Wigilia Paschalna
20: 00 – Liturgia Wigilii Paschalnej

Niedziela, 21 kwietnia Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
7:00 – Za parafian
10:30- + Kazimierz Burghardt
12:30 –+ Ks. Józef Furman
19:00- ++ Kazimierz Sujata i zmarli z rodziny Sujata, Kaczkowski i Dusze w czyśćcu cierpiące
19:00- + Elżbieta Skałka – Zygmunt z rodziną

Poniedziałek, 22 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny
10:30– ++ Michał Cozac, Tadeusz, Eugenia i Bronisław Moliński
12:30- Za parafian
19:00- + Stanisław Olszowy (4 rocz)

Wtorek, 23 kwietnia
19:00- O Boże błogosławieństwo dla Mateusza z okazji Urodzin
19:00 – + Aniela Kohnke (3 rocz)

Środa, 24 kwietnia
19:00- + Wanda Peryt (12 rocz) – córka z rodziną
19:00 – + Elżbieta Skałka – Zygmunt z rodziną

Czwartek, 25 kwietnia
19:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ks. Marka Sobczaka w 38 rocz. Święceń Kapłańskich i z okazji imienin

Piątek, 26 kwietnia
9:00 – Wolna intencja
19: 00 – Wolna intencja

Sobota, 27 kwietnia
8: 30- O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Moniki z okazji Urodzin – rodzice
18: 00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marii i George z okazji 25 rocz sakramentu małżeństwa

Niedziela, 28 kwietnia
8:30 – + Bogdan Bogusławski
10:30- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Anny Kułach z okazji Urodzin – Magda
12:30 – Dzień Pamięci Ofiar Katynia – SPK #18
12:30- O Boże błogosławieńsatwo dla Kazimierza i Marii Pastuszka z okazji 65 rocz Sakramentu małżeństwa
19:00- ++ Jan Rutkowski, Jan i Stefania Mucha – rodzina

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Dz 10,34a.37-43; Kol 3, 1-4; J 20,1-9
Ref: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.

Wielkanoc to Święto świąt chrześcijańskich, a zarazem największe wydarzenie w całej historii zbawienia. W ten jakże radosny dzień śpiewamy w Sekwencji: „Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja”. Najpierw kobiety, później uczniowie, a na końcu i Piotr odkrywają radosną prawdę: „Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami”.
Tajemnica Zmartwychwstania budzi przede wszystkim wielkie zdumienie, które jest początkiem wiary. To pierwsze i podstawowe doświadczenie stało się udziałem uczniów Jezusa „[owego] pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem”. Odczucie zdumienia, zdziwienia, zachwytu nad tajemnicą paschalną towarzyszy później wszystkim wyznawcom zmartwychwstałego Pana. „Pierwsze zdziwienie: kamień grobowy odwalony. Drugie zdziwienie jeszcze większe: grób pusty. A dopowiedzenie już nie słowem ludzkim, bo słowo ludzkie by tego nie potrafiło wypowiedzieć. Mówi istota nadludzka: nie ma Go tu, zmartwychwstał. Te niewiasty biegną do apostołów i apostołowie nie wierzą. Nie wierzą! I wtedy ja – mówił św. Jan Paweł II – należący do następców apostołów, zrozumiałem moich wielkich poprzedników (…). Zmartwychwstanie i zdumienie. Pod wpływem świadectwa Papieża możemy przekonać się, że to właśnie zdumienie stoi u początków wiary w tajemnicę Zmartwychwstania. Kto bowiem nie potrafi się zdziwić, zdumieć i zachwycić porankiem „pierwszego dnia”, ten nigdy nie uwierzy w Zmartwychwstałego! Wielkie zdumienie prowadzi do duchowego przebudzenia. Święta pozwalają nam wejść w inny świat, świat myśli i refleksji, na co zazwyczaj nie mamy czasu. Tak wielu świadków oddało życie za wiarę, i tak wielu czeka jeszcze na świadectwo nas, współczesnych chrześcijan. Na świadectwo o Jezusie, a nie o kolorowym zajączku czy wiosennych baziach, którymi próbuje zastąpić się baranka paschalnego. Zmartwychwstanie dla mnie i dla ciebie, którzy kroczymy drogą chrześcijańskiego powołania, to głoszenie potęgi Boga, który za sprawą stwórczej mocy słowa i miłości pokonuje władzę śmierci. Potęga Boga jest nadzieją i radością. Potrzeba, więc, byśmy powierzyli Zmartwychwstałemu nasze lęki, problemy, niepewności. I byśmy w poranek wielkanocny wybrali się do grobu – jak Piotr i Jan – by schylić się i zobaczyć, „ujrzeć i uwierzyć”. Chrystus, który jest fundamentem naszej wiary i gwarantem szczęścia wiecznego, zmartwychwstał! Dlatego radujmy się w Nim i weselmy, Alleluja!

WIELKA SOBOTA – 20 kwietnia
Komentarze: B. Chabiera
Lektorzy: J. Bogusławski, M. Kulaga, R. Kohnke, Zespół, R. Przybylski, S. Salome, M. Kaczan, Zespół.
LEKTORZY – 21 kwietnia
7:00 – T. Miazga, S. Teresa, P. Adamski, M. Kaczan
10:30 – G. Kamon, S. Salome, T. Nowak
12:30 – J. Pajewski, M. Iskra, M. Sapielak
19:00 – W. Grabowski, A. Wojciechowska. W. Grabowski
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
10: 30 – T. Nowak, S. Salome, R. Przybylski
12: 30 – A. Gurgul, S. Teresa, w. Potocka
19: 00 – M. Edgar, M. Iskra, M. Edgar

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

ŻYCZENIA WIELKANOCNE
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy pragniemy złożyć najlepsze życzenia: radości i nadziei, płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego, pokoju ducha i błogosławieństwa Bożego oraz prawdziwie umacniającego spotkania Chrystusa Zmartwychwstałego. Wyśpiewujmy radosne ALLELUJA!
Wszelkich łask i błogosławieństwa dla wszystkich parafian i gości życzą kapłani:
Ks Jacek Walkiewicz- SChr – Proboszcz
Ks Marcin Dziliński – SChr – Wikariusz
Ks Bogusław Zieziula – Rekolekcjonista
********************************************************
Życzenia od SPK Koła nr 18 w Calgary.
W imieniu Zarządu oraz własnym składam świąteczne życzenia radości i wszelkich łask Zmartwychwstałego Chrystusa Księżom w naszej Parafii, Siostrom Dominikankom, członkom wszystkich organizacji, członkom naszego Koła wraz z Rodzinami oraz całej Polonii. Niechaj Święta Wielkiej Nocy napełnią wszystkich radością, miłością i pokojem. Wesołego Alleluja! Zbigniew Starczyk

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!
Niech Chrystus Zmartwychwstały, który niesie odrodzenie duchowe. Napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę do pokonywania trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Radosnych Świąt Wielkanocnych, bogatych w przeżycia religijne, duchowe i rodzinne, spędzonych w miłości i pokoju, Ks. Proboszczowi Jackowi Walkiewiczowi, ks. Marcinowi Dzilińskiemu, Siostrom Dominikanom, organizacjom działającym przy naszej Parafii oraz Sympatykom i przyjaciołom Radia Maryja i TV Trwam. Rodzina Radia Maryja w Calgary- Bonifacy Pulwicki
********************************************************
CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ ŻYJE WŚRÓD NAS!
Drodzy współpracownicy Radia Maryja, pozdrawiam państwa serdecznie, życzę błogosławionych Świąt Wielkanocnych, pełnych radości, nadziei, miłości -wspaniałych spotkań rodzinnych.
Chrystus zmartwychwstały niech błogosławi nam i naszej ojczyznie. Alleluja! Joanna Strzezek R.R.Maryja.
********************************************************
Zmartwychwstały Pan, mocą swojego Ducha niech rozprasza mroki serc i uzdalnia do trwania w nieskończonej miłości Boga. Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania naszego Pana.
Życzą Rycerze Kolumba
********************************************************
Z okazji święta Wielkanocnego, Zespół Mazovia życzy Państwu wszystkiego najlepszego, Szczęście niech płynie z samego nieba, By nigdy nie brakło kawałka chleba, By każdy dzień był dla Was spełnieniem. By się spełniło wszelkie marzenie. Zespół MAZOVIA Majka KowalczykPresident/Artistic Director

PODZIĘKOWANIA
Dziękujemy wszystkim Parafianom za udział w wielkopostnych rekolekcjach i złożone ofiary na pokrycie kosztów podróży rekolekcjonisty ks. Bogusława Zieziula, który wygłosił rekolekcje w naszej wspólnocie. Dziękujemy Paniom z „Grupy parafialnej”, które przygotowały wypieki świąteczne i poczęstunek dla chorych i starszych parafian w niedzielę 14 kwietnia. Dziękujemy członkom Chóru „Vox Populi” za ubogacenie naszej liturgii śpiewem pieśni, organistom, lektorom, ministrantom i wszystkim uczestnikom Triduum Paschalnego. Dziękujemy Panu Józefowi Hryszko oraz Sr. Lucynie i Sr. Vianneya za wspólne udekorowanie Grobu Bożego oraz wystroju kościoła. Dziękujemy także Kołu Żywego Różańca, Szkole Polskiej, Grupie Młodzi Duchem, Seniorom, Rycerstwu Niepokalanej, Rodzinie Radia Maryja,Rycerzom Kolumba, Kombatantom, Związkowi Podhalan, Harcerzom, Grupom: Polanie, Krakusy i Mazovia za straż i adorację przy Bożym Grobie. Dziękujemy za ofiary na kwiaty do Grobu Bożego. Wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać!

TOGETHER IN ACTION – 2019 W całej Diecezji Calgary rozpoczęła się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $27,818.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 6,595.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty w ramach jałmużny postnej. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

ZEBRANIE BIBLIJNE W I SOBOTĘ MIESIĄCA MAJA
W sobotę, 4 maja, po Mszy św. o godzinie 18: 00 odbędzie się w salce koło zakrestii, kolejne zebranie Biblijne, zorganizowane przez Koło M.I.
Serdecznie zapraszamy na to biblijne zebranie wszystkich chętnych do rozważania fragmentów Pisma Świętego, zadawania pytań i wyjaśniania moralnych problemów dzisiejszego świata.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od 31 marca do 28 kwietnia rodzina Eugeniusza Gawor będzie się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

ZEBRANIE RYCERSTWA NIEPOKALANEJ
W niedzielę, 12 maja, po Mszy św. o godzinie 10: 30 odbędzie się w kościele zebranie dzieci, młodzieży i dorosłych należących do Rycerstwa Niepokalanej. Serdecznie zapraszamy wszystkich należących do M.I.Pragniemy przypomnieć, że członkowie Rycerstwa Niepokalanej zawierzają swoje życie: problemy, radości i cierpienia – szczególnej opiece Maryi i dają przykład życia według Przykazań Bożych w zagubionym, dzisiejszym świecie. Rycerstwo Niepokalanej modli się też o nawrócenie grzeszników, modli się o lepszy świat, prosząc Matkę Bożą Niepokalaną w codziennej modlitwie: O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Koscioła świętego i poleconymi Tobie”.

BIBLIOTEKA
Sprzedaż książek z Biblioteki odbędzie się 27 i 28 kwietnia w Sali Parafialnej – 27 kwietnia ( w sobotę) po Mszy św. wieczornej i w niedzielę, 28 kwietnia, po wszystkich Mszach w ciagu dnia i po Mszy wieczornej.

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW KOŁO NR 18 W CALGARY
Msza mundurowa w intencji „Ofiar Katynia” odbędzie się w dniu 28 kwietnia br. o godz. 12.30 w Kościele MBKP, na którą proszeni są wszyscy członkowie Koła w mundurach.

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE W CALGARY zaprasza wszystkich zrzeszonych na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, które odbędzie się w niedzielę 28 kwietnia 2019r. o godz.14.30 w Domu Polskim. Z uwagi na przewidywany ciepły posiłek, prosimy o potwierdzenie swojej obecności, tel.403-280-4787 w terminie do dnia 23 kwietnia 2019r.

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE WRAZ ZE STOWARZYSZENIEM POLSKICH KOMBTANTÓW zaprasza do udziału w Konkursie Plastycznym.
Kategorie wiekowe: klasy młodsze 1-5 i 6-8 oraz klasy starsze od 9-12.
Konkurs jest otwarty dla wszystkich chętnych.
1/ Tematy (do wyboru): „Polska nasza duma” oraz „Biel i czerwień to moje barwy narodowe”;
2/ Technika: malarstwo, rysunek, techniki mieszane;
3/ Format: maksymalnie A2 (420mm x 594mm);
4/ Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę, czytelnie podpisną (imię, nazwisko, wiek i klasa) na odwrocie;
5/ Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: klasy młodsze od 1 do 5 i 6-8 oraz klasy starsze od 9 do 12;
6/ Prace muszą zostać wpłynąć do Domu Polskiego najpóźniej do 28 kwietnia 2019;
7/ W każdej kategorii wiekowej zostaną ufundowane nagrody i wyróżnienia;
8/ Zakwalifikowane prace będą wystawione w Domu Polskim w czasie trwania Akademii 3-go Maja, a oceniać je będą widzowie, którzy przyjdą na akademię.

FILM „JEZUS OF NAZARETH”
Parafia Matki Bożej, Królowej Pokoju, zaprasza w sobotę, 27 kwietnia, godz. 19 na projekcję drugiej części filmu pt. Jesus of Nazareth, reżyserii Franco Zeffirelli

POWITAJ Z NAMI WIOSNĘ NA BALU WIOSENNYM „KRAKUSÓW”!
Zespół „Krakusy” serdecznie zaprasza na Bal Wiosenny, który odbędzie się 4 maja, 2019 roku. Rozpoczynamy o godzinie 18: 30 i bawimy się do godziny 2:00. Oprócz smacznych potraw szefa kuchni Jarka Pelca i wspaniałej muzyki w oprawie DJ Marko, jak co roku czeka na Państwa loteria, ze wspaniałą główną nagrodą! Bilety, w cenie $60 od osoby do nabycia w Sali Parafialnej, po niedzielnych Mszach św. o godz. 10: 30 i 12: 30 oraz pod nr tel. (403) 829-0687. Dochód z zabawy przeznaczony zostanie na potrzeby zespołu. Zapraszamy!

ZBIÓRKA BUTELEK KPH organizuje zbiórke butelek na rzecz harcerstwa dnia 28 kwietnia 2019 w godzinach 9: 30am-2pm na parkingu parafii. Wszystkich serdecznie zapraszamy i prosimy o wsparcie naszych harcerzy. Czuwaj! Zarząd KPH

DZIEN POLSKI Z ZESPOŁEM MAZOVIA W TOYOTA HENNINGER!
Agnieszka Wandycz reprezentując Toyota Henniger na 3640 Macleod Trial, Calgary wraz zespołem Mazovia zaprasza Państwa w dniu 27 kwietnia od godziny 2pm-3.30pm na wspólne spędzenie miłego popołudnia w ramach „Embracing Polish Culture” Zespół Mazovia zaprezentuje państwu swoj repertuar tańców polskich oraz każdy z przybyłych gości otrzyma $500 kupon. Na wszystkich przybyłych gości będzie czekał poczęstunek oraz kawa i herbata. Zapraszamy!

KONCERT JACKA SILSKIEGO DJ. Marko zaprasza na concert Jacka Silskiego w dniach 14-15 czerwca w Slovanian- Canadian Club o godzinie 19:00. Cena biletu $30.00 od osoby. Ilość miejsc ograniczona. Kontakt Marko 403-371-3056 lub Marta 403-852-1612

KONCERT GRZEGORZA KLOC
Dom Polski zaprasza na koncert wokalisty, gitarzystay i kompozytora Grzegorza Kloc w piątek 3 maja o godzinie 19:00. Grzegorz Kloc rozwija swoją karierę solową, specjalizując się w muzyce chrześcijańskiej. Wstęp $10.00 od osoby. Zapraszamy!

PIELGRZYMKA
Zapraszamy na PIELGRZYMKĘ do ZIEMI ŚWIĘTEJ i JORDANII w dniach 03 – 14 LISTOPADA 2019 pod duchowym przewodnictwem Ks. Marcina Dzilinskiego, SChr z Parafii Matki Bożej Królowej Pokoju z Calgary. W programie Pielgrzymki zwiedzanie najważniejszych miejsc Ziemi Świętej jak Góra Karmel, Kafernaum, Góra Błogosłwieństw, Jerozolima, Nazartet, Betlejem, Kana Galilejska, Góra Oliwna, Góra Syjon, Góra Tabor, rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim, Petra w Jordaniii, kąpiel w Morzu Martwym oraz wiele innych którymi podążał Pan Jezus. Polski przewodnik.Informacje i zapisy: URSZULA GUT – The Travel Agent Next Door. Telefon: 403-407-0177, email: ugut@ttand.com lub 5 Maja w Sali parafialnej w godzinach 9:30am – 2pm.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE
PRACA
Zatrudnię Panie do sprzątania domków. Praca wymagająca fizycznie, w szybkim tempie. Stawka za godzinę $15-$17.Wymagane pozwolenie na pracę. Prawo jazdy kanadyjskie mile widziane, ale nie obowiązkowe. CV prosze przesłać na adres pracacalgary@gmail.com (2x)

PRACA
Potrzebne są panie do sprzątania domów. Stawka na godzinę $20.00. Osoby z samochodem $25.00 na godzinę. Więcej informacji pod numerm 587-892-6370 (7x)

POSZUKUJĘ PRACY
Młody mężczyzna 19 lat poszukuje pracy. Mam uprawnienia na koparki, koparki ładowarki, ładowarki. Wszystkie dokumenty są przetłumaczone na język angielski. Kontakt 403-305-1222

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO
Jesus Christ in the Paschal Mystery
In the experience of life, there are particular moments and natural seasons when we are aware of the signs of decline and of new beginnings. In the autumn, the leaves fall from the trees, and the plants stop growing. All of creation goes to sleep for the winter season of dormancy. After the winter, just when it seemed all of creation had died, new life begins to emerge. Crocuses, daffodils and tulips begin to sprout through the ground and leaves start to grow on the once bare trees. What we see in nature is also reflected in the events of our life – those times of struggle or pain that lead to new beginnings. A baby is born in our family following the passing of a generation; we reconcile with a friend who had become estranged; we secure a job after a period of unemployment; we see a victim of domestic abuse and work with a local agency to secure a shelter; or we see the people who are homeless in our community and we open the doors of our parish to offer a shelter. As Christians we are invited to follow Jesus Christ, to embrace His passion, death, Resurrection, and Ascension which we identify as a faith event that we call the “Paschal mystery”. The Catechism of the Catholic Church (CCC) states its theological meaning as follows, the “Paschal mystery has two aspects: by his death, Christ liberates us from sin; by his Resurrection, he opens for us the way to a new life. This new life is above all justification that reinstates us in God’s grace, „so that as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life.” (654) The liturgy and the sacraments of the Church allow us to experience the Paschal Mystery, through word and symbols, and especially in the liturgical seasons of Lent and Easter as a journey from sin to the newness of life. The CCC describes how the liturgy makes the Paschal Mystery present, “Christian liturgy not only recalls the events that saved us but actualizes them, makes them present. The Paschal mystery of Christ is celebrated, not repeated. It is the celebrations that are repeated, and in each celebration, there is an outpouring of the Holy Spirit that makes the unique mystery present.” (1104) The Paschal Mystery is an integral part of the spiritual life. It is the faith-filled journey of living with Christ that embraces difficulties or death, only to rise exultantly to a new reality in our relationship with God and our neighbour. When we encounter such moments, it can be the person of Christ who is present to us through His suffering, death and Resurrection that allows the Holy Spirit and grace to transform the way we see and understand our life. We discover that our life has a pattern of dying and rising, and that God is with us. This fosters within us the hope that new beginnings will always be possible despite the endings that occur in our lives. We see that new life can come from death, and a new beginning can present itself within life experiences that we might have described as endings. Sometimes it is said that when God closes a door, He opens a window. This saying reflects the Christian hope and belief that in the “deaths” or “endings” of our lives, the experience of the Paschal Mystery calls us to look for and embrace the new beginning. As the Paschal Mystery is celebrated this Lent and Easter, may Jesus Christ’s passion, death, Resurrection, and Ascension be the fulfillment of our faith in new beginnings.
Most Rev. William T. McGrattan,Bishop of Calgary