28 kwietnia, 2019

28 kwietnia, 2019

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 27 kwietnia
18: 00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marii i George z okazji 25 rocz sakramentu małżeństwa

Niedziela, 28 kwietnia
8:30 – + Bogdan Bogusławski
10:30- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Anny Kułach z okazji Urodzin – Magda
12:30 – Dzień Pamięci Ofiar Katynia – SPK #18
12:30- O Boże błogosławieńsatwo dla Kazimierza i Marii Pastuszka z okazji 65 rocz Sakramentu małżeństwa
19:00- ++ Jan Rutkowski, Jan i Stefania Mucha – rodzina

Poniedziałek, 29 kwietnia
19:00- ++ Henryk Dąbrowski i zmarli z rodziny oraz Dusze w czyśćcu cierpiące
19:00- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jakuba i Emilki z okazji Urodzin

Wtorek, 30 kwietnia
19:00- + Aniela Kohnke (3 rocz)

Środa, 1 Maja
19:00- O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Anny Kułach z okazji Urodzin – R. Piekut
19: 00 – O Boże błogosławieństwo, łaski Ducha św. i opiekę Matki Bożej dla Adama Rebosz z okazji Urodzin

Czwartek, 2 maja
19:00 – + Maria Jung (20 rocz) – siostrzenica

Piątek, 3 maja
9:00 -+ Rosemary Gauthier (1 rocz)
19: 00 –+ Marek Pasternak – chrześniaczka

Sobota, 4 maja
8: 30- + Helena Jędras
8:30- ++ Stefania i Andrzej oraz Dusze w czyśćcu cierpiące
18: 00 – + Maria Jung (20 rocz) – Alina z rodziną
18:00- O Boże błogosławieństwo dla Michała, Gianny, Zofii, Mary i Bella

Niedziela, 5 maja – III Niedziela Wielkanocna
8:30 – + Za zmarłych Tadeusza, Marię i Bogdana Bogusławskich
8:30- + Teresa Skora (6 rocz)
10:30- Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam
12:30 – Konstytucja 3 Maja – SPK #18 i PCA
19:00- + Józefa Kurzydło

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Dz 5,12-16; Ap 1,9-11a.12-13.17-19; J 20,19-31
Ref: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.
Stworzenie świata przez Boga polegało na zorganizowaniu pewnej strefy, w której rośliny i zwierzęta oraz stworzony człowiek, żyjąc w harmonii, mieli wielbić Stworzyciela i przysparzać Mu radości. Dlaczego jest inaczej? Nasz protoplasta uległ pokusom szatana i popełnił grzech, za co został wypędzony z raju. Swoim grzechem obciążył nas wszystkich. I mogłoby tak już zostać, gdyby nie Miłosierdzie Boże, zsyłające nam Jezusa Chrystusa. Męczeńska śmierć Jezusa i Jego Zmartwychwstanie otworzyły nam drogę ku Zbawieniu, inaczej mówiąc, umożliwiły nam powrót do Ojca – Boga, do utraconego raju. Jezus doskonale zdawał sobie sprawę, iż w momencie wypełniania swojego dzieła stał się drugim Adamem. A jednocześnie stał się Tym, który na końcu czasów powróci, by nas wszystkich objąć swoją Wielką Miłosierną Miłością. O miłosierdziu wiedzieli już współcześni Chrystusowi, bowiem okazując sobie nawzajem miłosierdzie, uczyli się poznawać Miłosierdzie Boże. Prowadziło to do tego, że „Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet, przyjmujących wiarę w Pana.” Dlaczego? Bo cuda, które się działy nie tylko przez Chrystusa, ale także Apostołów, to właśnie dzieło Miłosierdzia.Dzisiaj my, dzięki Bożemu Miłosierdziu, mamy możliwość uczestniczenia w Misterium Narodzin i Życia, Śmierci i Zmartwychwstania, Zbawienia i Glorii naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Boże Miłosierdzie nie tylko dało nam wiarę, ale i Sakramenty, które przybliżają nas do Pana. To właśnie przez Sakrament Chrztu zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła, jednocześnie go współtworząc. Przez Sakrament Pokuty jednamy się ponownie z Bogiem, zyskując odpuszczenie grzechów, czyli przebaczenie, zaś poprzez Eucharystię uczestniczymy w Jego nieustannie uobecniającej się Ofierze.Czytając słowa Ewangelii o niedowierzającym Tomaszu, któremu Jezus pozwala dotknąć Swych ran, możemy odczytać ten tekst, jako skierowany do nas. Znów mamy do czynienia z Miłosierdziem, tym razem wobec nas, którzy nie uczestniczyliśmy w tych wydarzeniach, a mimo to jesteśmy przez Boga błogosławieni. Dlaczego? Bowiem jesteśmy tymi, którzy nie widząc Boga, wierzą w Niego. A Jezus przecież powiedział „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.”Bóg dobrze zna słabość natury ludzkiej i chce nas przed nią bronić. Bronić nas przed nami samymi. Dlatego też już w wieczór Zmartwychwstania Jezus wylał na Apostołów Ducha Świętego, mówiąc im równocześnie, „Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.” Apostołom dał moc odpuszczania grzechów, nam dał spowiedź, jako oręż do walki z grzechami. Czyż można wątpić w Jego Miłosierdzie i Miłość?

LEKTORZY – 21 kwietnia
18:00- M. Edgar, S. Teresa, M. Edgar
8:30 – P. Podgórny, M. Sobczak, M. Podgórny
10:30 – V. Kanaszyc, D. Topor, Z. Topor
12:30- M. Domaradzki, M.Kulaga, M. Kaczan
19:00 – W. Grabowski, M. Iskra W. Grabowski

W NASZEJ WSPÓLNOCIE
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Święto Miłosierdzia jest nie tylko dniem wielkiej czci Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia, ale także dniem ogromnej łaski, ponieważ Pan Jezus związał z nim wielkie obietnice. Największa dotyczy łaski zupełnego odpuszczenia win i kar: Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (Dz. 699) . Ta łaska – wyjaśnia ks. prof. I. Różycki – jest czymś znacznie większym niż odpust zupełny. Ten polega, bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samychże win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski sześciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał odpuszczenie win i kar z Komunią świętą przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu”. Jest oczywiste, że Komunia święta przyjęta w święto Miłosierdzia musi być nie tylko godna, ale także spełniać podstawowe wymagania nabożeństwa do Miłosierdzia, by dawała całkowite darowanie win i kar. Trzeba tutaj wyjaśnić, że spowiedź nie musi być odprawiana w dniu święta Miłosierdzia, można to uczynić wcześniej; ważne jest, aby dusza była czysta, bez przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Nie można też pominąć troski o przeżywanie tego święta w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w duchu ufności wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich. Dopiero taka postawa pozwala oczekiwać spełnienia obietnic Chrystusowych związanych z tą formą kultu Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus powiedział, że w tym dniu otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat (Dz. 699). W tym dniu wszyscy ludzie, nawet ci, którzy wcześniej nie mieli nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego i dopiero się nawracają, mogą uczestniczyć we wszystkich łaskach, jakie Pan Jezus na to święto przygotował. Jego obietnice dotyczą nie tylko łask nadprzyrodzonych, ale i doczesnych dobrodziejstw, których zakres nie został ograniczony. Ludzie ufający mogą prosić o wszystko dla siebie i innych, byleby przedmiot modlitwy zgodny był z wolą Bożą, czyli dobry dla człowieka w perspektywie wieczności.

UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI – 3 MAJA Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski kieruje nasze serca do jasnogórskiego tronu łaski. W wielu domach jest także Jej obraz. To naturalne, bo każdy uczeń Chrystusa zna także Jego Matkę, Maryję. Dzisiejszy obchód liturgiczny został ustanowiony na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Wyraża wiarę narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Maryi. Natomiast swoimi korzeniami tkwi w ważnych wydarzeniach z historii Polski. Chodzi o obronę Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., śluby króla Jana Kazimierza – powierzenie królestwa opiece Matki Bożej, a także uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Szczególne związanie kultu Królowej Korony Polskiej z Jasną Górą nastąpiło 8 września 1717 r., kiedy to dokonano koronacji jasnogórskiego obrazu, co uznano za koronację Maryi na Królową Polski. Teksty czytań mszalnych wskazują na Maryję, która jest dla nas Orędowniczką, Pośredniczką, Pocieszycielką. Tak często szukamy Jej pomocy i uciekamy się pod Jej obronę. Obecna na Golgocie pod krzyżem swego Syna uczy nas, że można wytrwać ciężkich chwilach życia, broniąc w sercach wiary, nadziei i miłości. Dla wszystkich zamieszkujących naszą Ojczyznę, a także dla wszystkich wierzących Polaków, 3 maja jest dniem radości. Nie tylko, dlatego, że mamy Królową, ale także, dlatego że jest Ona Matką. Świadomość macierzyńskiej opieki sprawia, że czujemy się pewniejsi w tym zagubionym świecie. Możemy w chwilach radości, jak również w zwątpieniu, kryzysach wiary czy nocy ciemnej zwracać się do Maryi, zawierzając się Jej nieustanych do nemu wstawiennictwu. Dzięki temu Syn Boży może udzielać nam wszelkich łask niezbędnych do pielgrzymowania po drogach codzienności. Możemy, więc przychodzić do naszej matki pełni ufności, radości i miłości. Świadomość wstawiennictwa Maryi sprawia, że idziemy przez życie pewniej. Kościół jest naszym domem, a w tym domu jest Matka Boga. Jednakże słowa te mogą stać się również wytartym frazesem, na który już nikt nie reaguje. Skąd, więc czerpać świeżość wiary? Z codzienności przepojonej Bożą obecnością w słowie, sakramentach, wydarzeniach. Niezwykłe uniesienia duchowe, wspaniałe celebracje liturgiczne są potrzebne, ale w momentach szczególnych. Natomiast prostota życia napełnionego Ewangelią jest niezbędna w każdym dniu i w każdym chrześcijańskim domu. I o tym warto pamiętać szczególnie w dniu Królowej Polski. Dzisiaj w sposób szczególny wpatrujemy się w Nią prosząc w modlitwie nie tylko za naszą Ojczyznę, ale za wszystkich ludzi oddających Jej cześć „Pobożność maryjna jest istotnym elementem życia duchowego. Nie zapominajmy zwracać się z ufnością do Maryi, a Ona na pewno będzie się wstawiać za nami u swego Syna”

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
W pierwszy piątek miesiąca 3 maja zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu, która rozpoczyna się po porannej Mszy św. o godz. 9: 00. Prosimy wpisywać się do wyłożonego zeszytu przy biuletynach, aby była ciągła obecność modlących się w kościele. W tym dniu z posługą sakramentalną odwiedzamy chorych i starszych parafian. Wszystkich, którzy pragną odwiedzin z posługą w tym dniu prosimy poinformować biuro parafialne.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
W pierwszą sobotę miesiąca 4 maja zapraszamy przed Mszą św. na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 17: 15, w czasie, której modlimy się na różańcu. Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę. Szczególnie członków Rycerstwa Niepokalanej i Koła Rodziny Radia Maryja.

GRUPA MODLITEWNA „TOTUS TUUS” W pierwszą sobotę miesiąca grupa modlitewna Totus Tuus zaprasza osoby zawierzone i wszystkich chętnych w miarę możliwości na Mszę św. poranną na godzinę 8:30. Po Mszy św. będzie całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której modlimy się w intencji Kapłanów i za cały Kościół św. Serdecznie zapraszamy.

NABOŻEŃSTWA MAJOWE
Zapraszamy na nabożeństwo majowe po każdej Mszy św. wieczornej, podczas którego śpiewamy Litanię Loretańską przed Najświętszym Sakramentem.
NABOŻEŃSTWO MAJOWE DLA DZIECI w każdą środę maja zapraszamy wszystkie dzieci na godz.19:00.

ZEBRANIE BIBLIJNE W I SOBOTĘ MIESIĄCA MAJA
W sobotę, 4 maja, po Mszy św. o godzinie 18: 00 odbędzie się w salce koło zakrystii, kolejne zebranie Biblijne, zorganizowane przez Koło M.I.
Serdecznie zapraszamy na to biblijne zebranie wszystkich chętnych do rozważania fragmentów Pisma Świętego, zadawania pytań i wyjaśniania moralnych problemów dzisiejszego świata.

TOGETHER IN ACTION – 2019 W całej Diecezji Calgary rozpoczęła się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $27,818.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 7,415.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty w ramach jałmużny postnej. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od 28 kwietnia do niedzieli 12 maja rodzina Krystyny i Andrzeja Cichański będzie się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

BIERZMOWANIE
Kandydatów do Sakramentu bierzmowania oraz Rodziców zapraszamy na spotkanie 5 maja po Mszy św. o godzinie 19:00.

ZEBRANIE RYCERSTWA NIEPOKALANEJ
W niedzielę, 12 maja, po Mszy św. o godzinie 10: 30 odbędzie się w kościele zebranie dzieci, młodzieży i dorosłych należących do Rycerstwa Niepokalanej. Serdecznie zapraszamy wszystkich należących do M.I.Pragniemy przypomnieć, że członkowie Rycerstwa Niepokalanej zawierzają swoje życie: problemy, radości i cierpienia – szczególnej opiece Maryi i dają przykład życia według Przykazań Bożych w zagubionym, dzisiejszym świecie. Rycerstwo Niepokalanej modli się też o nawrócenie grzeszników, modli się o lepszy świat, prosząc Matkę Bożą Niepokalaną w codziennej modlitwie: O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Koscioła świętego i poleconymi Tobie”.

BIBLIOTEKA
Sprzedaż książek z Biblioteki odbędzie się dzisiaj w sobotę 27 i w niedzielę 28 kwietnia w Sali Parafialnej – 27 kwietnia ( w sobotę) po Mszy św. wieczornej i w niedzielę, 28 kwietnia, po wszystkich Mszach w ciagu dnia i po Mszy wieczornej.

ZAPISY DO SZKOŁY POLSKIEJ W CALGARY
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Szkoła Św. Anny (w godzinach zajęć) ·· Sobota – 4 maja, Piątek – 10 maja, Piątek – 24 maja, Sobota – 25 maja, Piątek – 31 maja, Sobota – 1 czerwca
Sala Parafialna ( 10:00 – 14:00)
Niedziela – 16 czerwca, Niedziela – 25 sierpnia
Do: 25 sierpnia ( włącznie), 2019
Opłata za jedno dziecko – $400.00, dwoje – $540.00, troje i więcej – $600.00. Depozyt za dyżur – $120.00
Po 25 sierpnia, 2019 opłata za szkołę wzrasta o $100.00.

FILM „JEZUS OF NAZARETH”
Parafia Matki Bożej, Królowej Pokoju, zaprasza w sobotę, 27 kwietnia, godz. 19 na projekcję drugiej części filmu pt. Jesus of Nazareth, reżyserii Franco Zeffirelli

POWITAJ Z NAMI WIOSNĘ NA BALU WIOSENNYM „KRAKUSÓW”!
Zespół „Krakusy” serdecznie zaprasza na Bal Wiosenny, który odbędzie się 4 maja, 2019 roku. Rozpoczynamy o godzinie 18: 30 i bawimy się do godziny 2:00. Oprócz smacznych potraw szefa kuchni Jarka Pelca i wspaniałej muzyki w oprawie DJ Marko, jak co roku czeka na Państwa loteria, ze wspaniałą główną nagrodą! Bilety, w cenie $60 od osoby do nabycia w Sali Parafialnej, po niedzielnych Mszach św. o godz. 10: 30 i 12: 30 oraz pod nr tel. (403) 829-0687. Dochód z zabawy przeznaczony zostanie na potrzeby zespołu. Zapraszamy!

KONCERT JACKA SILSKIEGO DJ. Marko zaprasza na concert Jacka Silskiego w dniach 14-15 czerwca w Slovanian- Canadian Club o godzinie 19:00. Cena biletu $30.00 od osoby. Ilość miejsc ograniczona. Kontakt Marko 403-371-3056 lub Marta 403-852-1612

KONCERT GRZEGORZA KLOC
Dom Polski zaprasza na koncert wokalisty, gitarzystay i kompozytora Grzegorza Kloc w piątek 3 maja o godzinie 19:00. Grzegorz Kloc rozwija swoją karierę solową, specjalizując się w muzyce chrześcijańskiej. Wstęp $10.00 od osoby. Zapraszamy!

PIELGRZYMKA
Zapraszamy na PIELGRZYMKĘ do MEDJUGORJE i GRECJI śladami Pawła Apostoła w dniach 28 MAY – 11 CZERWIEC 2019 pod duchowym przewodnictwem Ksiedza Proboszcza Jacka Walkiewicza W programie 4-dniowy pobyt w Medjugorje, przepiękna 7-dniowa trasa śladami Pawła Apostoła w Grecji i 4 dniowy rejs statkiem z postojem w Turcji i na wyspach Mykonos, Patmos, Kreta i Santorini. Zainteresowani proszeni są o kontakt z URSZULĄ GUT – The Travel Agent Next Door. Telefon: 403-407-0177, email: ugut@ttand.com

PIELGRZYMKA
Zapraszamy na PIELGRZYMKĘ do ZIEMI ŚWIĘTEJ i JORDANII w dniach 03 – 14 LISTOPADA 2019 pod duchowym przewodnictwem Ks. Marcina Dzilinskiego, SChr z Parafii Matki Bożej Królowej Pokoju z Calgary. W programie Pielgrzymki zwiedzanie najważniejszych miejsc Ziemi Świętej jak Góra Karmel, Kafernaum, Góra Błogosłwieństw, Jerozolima, Nazartet, Betlejem, Kana Galilejska, Góra Oliwna, Góra Syjon, Góra Tabor, rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim, Petra w Jordaniii, kąpiel w Morzu Martwym oraz wiele innych, którymi podążał Pan Jezus. Polski przewodnik.Informacje i zapisy: URSZULA GUT – The Travel Agent Next Door. Telefon: 403-407-0177, email: ugut@ttand.com lub 5 Maja w Sali parafialnej w godzinach 9:30am – 2pm.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE
PRACA
Zatrudnię Panie do sprzątania domków. Praca wymagająca fizycznie, w szybkim tempie. Stawka za godzinę $15-$17.Wymagane pozwolenie na pracę. Prawo jazdy kanadyjskie mile widziane, ale nie obowiązkowe. CV prosze przesłać na adres pracacalgary@gmail.com (1x)

PRACA
Potrzebne są panie do sprzątania domów. Stawka na godzinę $20.00. Osoby z samochodem $25.00 na godzinę. Więcej informacji pod numerm 587-892-6370 (6x)

POSZUKUJĘ PRACY
Młody mężczyzna 19 lat poszukuje pracy. Mam uprawnienia na koparki, koparki ładowarki, ładowarki. Wszystkie dokumenty są przetłumaczone na język angielski. Kontakt 403-305-1222

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO

CELEBRATING LIFE WEEK
Mass for Life at St. Mary’s Cathedral on May 6th
You are invited on Monday May 6th to St. Mary’s Cathedral from 5:30 pm for Eucharistic Adoration followed by the Mass for Life presided by Bishop William McGrattan.

ALBERTA MARCH FOR LIFE ON MAY 9TH
You are invited to attend the 12 Annual March for Life on Thursday, May 9 at 12 noon at the Alberta Legislature in Edmonton. The Knights of Columbus have arranged for buses to Edmonton, leaving Calgary at 8:00 am & returning by 7:00 pm. To book a seat call 403-271-7249 or 403-271-7365. Bishop William McGrattan is one of the March speakers. PLEASE WEAR BLUE

HIKE FOR LIFE AT PRINCE’S ISLAND ON MAY 11TH
Calgary Pro-life 39TH Hike for Life on Saturday May 11 supports educational Respect Life programs for students. Pledge sheets in the narthex. www.calgaryprolife.com.

MARRIAGE PREPARATION COURSES Catholic Family Service provides Marriage Preparation programs. Upcoming sessions: May 10- 12. For more information or to register, contact 587- 896-2891 www.cfs-ab.org

WEEKLY MASS AT ST. PATRICK’S FOR PEOPLE WITH DISABILITIES Every Sunday at 5 pm St. Patrick’s (1414 Shawnessy Blvd SW, Calgary) will celebrate this particular Mass as a loving and open environment of acceptance, inclusion and understanding. This Mass is dedicated to people with intellectual/developmental disabilities and their families, caregivers, teachers and friends