12 maja, 2019

12 maja, 2019

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 11 maja
18: 00 – + Stanisław Surowiec – żona z rodziną
18:00- ++ Bronisław Tałałaj i zmarli z rodziny Tałałajów – córki z rodzinami

Niedziela, 12 maja – IV Niedziela Wielkanocna
8:30 – + Tadeusz Bogusławski
8:30- + Stanisław Kula – rodzina
10:30- ++ Stanisław, Janina Sadowscy i zmarli z rodziny – córka z rodziną
12:30 – Rocznica poległych pod Monte Cassino – SPK#18
19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Tomasza z okazji Urodzin

Poniedziałek, 13 maja
19:00- ++ Zygmunt i Jadwiga Kociuba, Józef, Kazimierz, Władysława Hadała i William Hanus

Wtorek, 14 maja
19:00- Bierzmowanie

Środa, 15 maja
19:00- + Józef Furman
19: 00 – ++ Za zmarłych z rodziny Kisielewicz i Kubickich

Czwartek, 16 maja
19:00 – ++ Za dusze w czyśćcu cierpiące
19:00- + Grzegorz Nowakowski

Piątek, 17 maja
9:00 – Wolna intencja
19: 00 – Dziękczynna za powrót do zdrowia po operacj i z prośbą o dalsze łaski dla Kazimierza

Sobota, 18 maja
8: 30- + Zuzanna Kurzydło
18: 00 – + Ewa Podbielska
18:00- ++ Sabina i Stanisław Wąsiewscy

Niedziela, 19 maja – IV Niedziela Wielkanocna
8:30 – ++ Władysław i Halina Karpińscy
10:30- ++ Janina, Maria i Józef Korbacz
12:30 – + Elżbieta Skałka – syn z rodzinami
14:00 – I Komunia św.
19:00- ++ Sonia i Zdzisław Długołęcki

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

Dz 13,14.43-52; Ap 7,9.14b-17; J 10,27-30
Ref: My ludem Pana i Jego owcami.

Czwarta niedziela po Wielkanocy jest poświęcona Dobremu Pasterzowi – Jezusowi Chrystusowi. ON sam nazwał siebie Dobrym Pasterzem, bo pragnie, aby cały ludzki rodzaj stał się jedną owczarnią, pod jednym Pasterzem, aby był Jego owczarnią, której ON strzeże i dla której jest źródłem życia i zbawienia. W myśleniu Pana Jezusa nie ma miejsca na zabijanie wrogów. Jest miejsce na poświęcenie siebie dla ratowania innych. Przynależność do owczarni Chrystusa nie jest przywilejem zastrzeżonym tylko dla niewielu, jest darem ofiarowanym bez różnicy wszystkim ludziom, którzy zechcą go przyjąć. Pan Jezus mówi: „Moje owce słuchają Mego głosu,… Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne.” (J10, 27,28). Z kolei w Apokalipsie św. Jana mamy zapowiedź czasów ostatecznych, czasów, które wszystkich nas czekają. Mamy nadzieję spotkania Pana na końcu naszej drogi, mamy nadzieję, że znajdziemy się wśród tych, „którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili.”(Ap 7,9d), i którym żal, smutek „i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.” (Ap 7,17d). W tych słowach jest warunek, który musimy spełnić, aby należeć do Dobrego Pasterza. Czy słyszymy głos naszego Zbawiciela? Jeśli przyjmujemy i wypełniamy Ewangelię, jeśli zważamy na głos sumienia, na głos natchnień wewnętrznych, jeśli wprowadzamy te głosy w życie i w czyn, to znaczy, że idziemy za naszym Dobrym Pasterzem z coraz większą wiernością i gorliwością. To także znaczy, że należymy do Jezusa, a należeć do Jezusa, to należeć do Jego Ojca. I wtedy żadne potęgi świata nie są w stanie wyrwać człowieka z rąk Boga. W nich zawsze jest bezpieczny. Tylko sam człowiek dobrowolnie może uciec z tych rąk. Zło o tym wie i wciąż kusi, by człowiek się na to zdecydował. Zło nie wyrwie, ale może skusić. Idźmy, więc za Dobrym Pasterzem, który jest źródłem naszej radości, który oddał życie za każdego z nas, za wszystkich ludzi na świecie. Jego owczarnia jest przestrzenią otwartą dla wszystkich, którzy tam chcą wejść, a Jego Serce jest „bramą owiec”, – kto godzi się wejść przez tę bramę, zostanie przyjęty i znajdzie zbawienie. Bóg Ojciec czuwa nad nami, Jezus Chrystus chroni nas w jedności z Ojcem, gdyż, jak sam powiedział: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy.” (J 10,30).
Jezu Chryste, Dobry Pasterzu, ogarniaj nas Swoją opieką, wspieraj nas swą łaską, byśmy zawsze byli gotowi na spotkanie z Tobą.

LEKTORZY – 11-12 maja
18:00- L. Shelley, M. Iskra, L, Shelley
8:30 – M. Podgórny, M. Iskra, P. Podgórny
10:30 – A. Kamieniak, S. Teresa, K. Kamieniak
12:30- V. Kanaszyc, O. Zyro, W. Potocka
19:00 – W. Grabowski, K. Pietrzak, W. Grabowski

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

DZIEŃ MATKI
Z okazji Dnia Matki składamy serdeczne życzenia wszystkim Matkom, które pełnią rolę Matki w swoim domu i w rodzinie, dziękując im za trud włożony w wychowanie i opiekę. Niech Wam Bóg błogosławi na każdy dzień Waszego ofiarnego życia dla dobra dzieci i wnuków, a Maryja Matka Boża wspiera Wasze codzienne trudy – Ks. Jacek i Ks.Marcin.

DRUGA KOLEKTA NA SEMINARIUM (GOOD SHEPHERD SUNDAY)
Ks. Biskup William T. McGrattan zwraca uwagę na zadanie budzenia powołań kapłańskich we wspólnotach parafialnych i równocześnie zwraca się z prośbą o pomoc dla seminarzystów Diecezji Calgary przygotowujących się do sakramentu kapłaństwa. Ofiary będą zbierane dzisiaj po Komunii św.!

NABOŻEŃSTWA MAJOWE
Zapraszamy na nabożeństwo majowe po każdej Mszy św. wieczornej, podczas którego śpiewamy Litanię Loretańską przed Najświętszym Sakramentem.
NABOŻEŃSTWO MAJOWE DLA DZIECI w każdą środę maja zapraszamy wszystkie dzieci na godz.19:00.

TOGETHER IN ACTION – 2019 W całej Diecezji Calgary rozpoczęła się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $27,818.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 9,835.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty w ramach jałmużny postnej. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od niedzieli 12 maja do 26 maja rodzina Krystyny i Andrzeja Cichański będzie się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

BIERZMOWANIE 14 MAJA
Serdecznie prosimy młodzież o udział w spotkaniach do duchowego przygotowania się do Sakramentu Bierzmowania.
Próby odbędą się w następujących terminach:
– Niedziela 12 maja, godz. 19: 00 Msza św. Po Mszy św. próba dla kandydatów do bierzmowania i rodziców.
– Poniedziałek 13 maja, godz. 18: 00 Sakrament Pojednania dla kandydatów, rodziców i świadków. Po Mszy św o godzinie 19: 00 próba dla kandydatów bierzmowania i świadków
– Wtorek 14 maja, o godz. 19: 00 Ksiądz Biskup William T. McGrattan będzie przewodniczył Mszy św. i udzieli Sakramentu Bierzmowania wszystkim kandydatom.

PIERWSZA KOMUNIA ŚW.
W niedzielę 19 maja o godz. 2: 00pm odbędzie się Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Zapraszamy na spotkanie.
– Sobota, 18 maja o godz. 10: 00am spowiedź dla dzieci przystępujących do I Komunii św., a także dla rodziców i członków ich rodzin. Od poniedziałku 20 maja do czwartku 23 maja tzw. „Biały Tydzień”.

ZAPRASZAMY KAŻDEGO 13 DNIA MIESIĄCA
Zapraszamy grupę TOTUS TUUS oraz wszystkich chętnych na wieczorną Mszę św. wynagradzającą oraz modlitwę różańcową przed Mszą św. Bezpośrednio po Mszy św. zapraszamy na spotkanie w salce przy Zakrystii.

KAWIARENKA
W miesiącu maja Towarzystwo Przyjaciół KUL zaprasza do kawiarenki.

BIBLLIOTEKA
Biblioteka będzie nieczynna w niedzielę, 19 maja (długi weekend)

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA “POLANIE”
zaprasza wszystkich na uroczysty obiad z okazji Dnia Matki, który odbędzie sie 26-go maja 2019 r.(niedziela) o godz. 1:30 na Sali Parafialnej .W programie występ zespołu Polanie i młodszej grupy Krakusy. Bilety w cenie $30 od osoby można nabywać po każdej Mszy św. w Sali Parafialnej jak również zamawiać telefonicznie pod numerem 403-248-6851.Serdecznie Zapraszamy!

ZAPISY DO SZKOŁY POLSKIEJ W CALGARY
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Szkoła Św. Anny (w godzinach zajęć) ·· Sobota – 4 maja, Piątek – 24 maja, Sobota – 25 maja, Piątek – 31 maja, Sobota – 1 czerwca
Sala Parafialna ( 10:00 – 14:00)
Niedziela – 16 czerwca, Niedziela – 25 sierpnia
Do: 25 sierpnia ( włącznie), 2019
Opłata za jedno dziecko – $400.00, dwoje – $540.00, troje i więcej – $600.00. Depozyt za dyżur – $120.00
Po 25 sierpnia, 2019 opłata za szkołę wzrasta o $100.00.

RÓŻE DO ŻYCIA – AKCJA RYCERZY KOLUMBA.
Po wszystkich Mszach św. w czasie weekendu Dnia Matki ( sobota 11 maja i niedziela 12 maja) Rycerze Kolumba będą prosili o poparcie ich programu „Prawo do Życia „.Każda donacja będzie uhonorowana specjalnym znaczkiem z wyszytą różą.Prosimy o hojne poparcie.

ZEBRANIE RYCERZY KOLUMBA
Zapraszamy wszystkich Rycerzy Kolumba na zebranie do Sali parafialnej, które odbędzie się w środę 15 maja bezpośrednio po Mszy św. wieczornej. Ze względu na wybory prosimy o liczny udział .

KAWA Z TEMATEM
W dniu 24 maja o godzinie 19: 00 Dom Polski zaprasza na prezentację Małgorzaty Kania, której tematem tego wieczoru będą FAKTY I MITY WIEDZY FINANSOWEJ.

KONCERT JACKA SILSKIEGO
DJ. Marko zaprasza na concert Jacka Silskiego w dniach 14-15 czerwca w Slovanian- Canadian Club o godzinie 19:00. Cena biletu $30.00 od osoby. Ilość miejsc ograniczona. Kontakt Marko 403-371-3056 lub Marta 403-852-1612

PIELGRZYMKA do ZIEMI SWIETEJ i JORDANII – (nowa data) 05 – 16 LISTOPADA 2019 pod duchowym przewodnictwem Ks. Marcina Dzilinskiego,SChr z Parafii Matki Bożej Królowej Pokoju z Calgary.
Ziemia Święta to ziemia umiłowana i wybrana przez Boga. Ziemia, gdzie zrodziła się Ewangelia, w której tkwią korzenie naszej wiary. Nawiedzenie sanktuariów związanych z ziemskim życiem Jezusa, Maryi i Apostołów, to powrót do kolebki wiary chrześcijańskiej i rodzącego się Kościoła. Zapraszamy na tą jedyną w swoim rodzaju pielgrzymke. W programie zwiedzanie najważniejszych miejsc Ziemi Świętej jak Góra Karmel, Kafernaum, Góra Błogosławieństw, Jerozolima, Nazaret, Betlejem, Kana Galilejska, Góra Oliwna, Góra Syjon, Góra Tabor, rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim, Petra w Jordaniii, kąpiel w Morzu Martwym oraz wiele innych. Polski przewodnik, 4* hotele, dwa posiłki dziennie, przelot z Calgary przez Toronto do Tel Awiwu.
Informacje i zapisy: URSZULA GUT – The Travel Agent Next Door. Telefon: 403-407-0177, email: ugut@ttand.com lub 16 Czerwca w Sali parafialnej w godzinach 9:30am – 2pm. SERDECZNIE ZAPRASZAMY

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE
PRACA
Potrzebne są panie do sprzątania domów. Stawka na godzinę $20.00. Osoby z samochodem $25.00 na godzinę. Więcej informacji pod numerm 587-892-6370 (5x)

OSOBA DO TOWARZYSTWA
Potrzebna osoba do towarzystwa dla starszej pani z utratą pamięci. Najlepiej ktoś mieszkający w pobliżu Edgemont, NW i lubiący długie spacery i wycieczki w góry. Dowolne godziny. Kontakt: Natalia 403-383-2932. (3x)

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO

CEMETERY MASSES
Dates for 2019 Cemetery Masses:
June 18, Tue., 7:30 pm St Mary’s Cemetery
June 19, Wed., 7:30 pm Edenbrook Cemetery
August 13, Tue., 7:30 pm Queen’s Park Cemetery
August 14, Wed., 7:30 pm Mountain View Cemetery

FAITHFULLY – MAY EDITION IS OUT!
Don’t miss Bishop’s message on women and their courageous faith, inspiring stories from mothers in our diocese, upcoming events and faith resources to keep your faith alive! Register & receive a copy in your inbox: http://faithfully.calgarydiocese.ca

ORDINATION OF DEACON TROY NGUYEN TO THE PRIESTHOOD
Bishop William McGrattan has called Rev. Mr. Troy Nguyen to be ordained to the priesthood on Friday, June 28, 7 PM at St. Mary’s Cathedral. All are welcome!

PRAY FOR OUR LADY’S INTENTION
The Marian Movement of Priests Cenacle Prayer invites you to pray together for Our Lady’s intention, which is the salvation of all humanity. Monday, May 20, 2 – 5 pm at Corpus Christi Church (404 Northmount Place NW, Calgary). Contact Marjorie at 403-926-5798 mmpcanada.ca

VOCATIONS RETREAT FOR WOMEN
This is a retreat for women ages 16-40. Meet religious sisters from various religious communities in our Diocese. When: Saturday, May 25 from 8:30 am to 4 pm. There will be Mass and Adoration of the Blessed Sacrament, the opportunity for Sacrament of Reconciliation, one-on-one time with the Sisters, vocation testimonies and reflection by Fr. Julian Studden. Where: Providence Sisters Convent (150 Providence Boulevard SE, Calgary). Contact Sr. Theresa Smith, FcJ at 403-228-3623.

29TH ANNUAL BISHOP’S GOLF TOURNAMENT
Funds raised support our unsponsored dinners at Feed the Hungry, and ensure that we can always provide the Sunday dinner. This year’s golf tournament is Monday, June 10 at Silvertip Resort, Canmore. Visit feedthehungrycalgary.ca 403-218-5522

CELEBRATING, HONOURING & REMEMBERING THE WOMEN WHO HAVE SHAPED OUR LIVES
We invite you to consider making a charitable donation in the name of your loved one to the fundraising campaign to build “Our Lady of Providence” chapel at the Providence Care Centre: Celebrating, Honouring & Remembering the Women Who Have Shaped Our Lives. Each woman will be honoured in a permanent commemorative book intended for the narthex of the Chapel. Donate at flccfoundation.ca or by mail to Providence Care Centre (149 Providence Blvd SE, Calgary).

PAPIEŻ FRANCISZEK
Drodzy bracia i siostry,
Dzisiaj przeanalizujemy drugą część „Ojcze nasz”, w której przedstawiamy Bogu nasze potrzeby. Ta druga część zaczyna się słowem, które ma zapach życia powszedniego: chlebem. Modlitwa Jezusa zaczyna się od naglącej prośby, która jest bardzo podobna do błagania żebraka: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Modlitwa ta wywodzi się z oczywistego faktu, o którym często zapominamy, to znaczy, że nie jesteśmy stworzeniami samowystarczalnymi, i że każdego dnia potrzebujemy pożywienia. Pismo Święte ukazuje nam, że dla wielu ludzi spotkanie z Jezusem dokonało się zaczynając od prośby. Jezus nie wymaga wyrafinowanych inwokacji, przeciwnie, cała ludzka egzystencja, z jej najbardziej konkretnymi i codziennymi problemami może stać się modlitwą. W Ewangeliach znajdujemy mnóstwo żebraków, którzy błagają o wyzwolenie i zbawienie. Ktoś prosi o chleb, ktoś inny o uzdrowienie; niektórzy o oczyszczenie, jeszcze inni o wzrok; lub żeby ukochana osoba mogła powrócić do życia… Jezus nigdy nie przechodzi obojętnie obok tych próśb i tych cierpień. Jezus uczy nas, zatem, byśmy prosili Ojca o chleb powszedni. Uczy nas, abyśmy czynili to razem z wieloma mężczyznami i kobietami, dla których ta modlitwa jest wołaniem – często skrywanym w ich we wnętrzu – a które towarzyszy codziennemu niepokojowi. Ileż matek i ojców, także i dzisiaj, kładzie się spać martwiąc się, bo nie mają na dzień następny dość chleba dla swoich dzieci! Wyobraźmy sobie, że ta modlitwa nie jest odmawiana w bezpieczeństwie wygodnego apartamentu, ale w niepewności pokoju, w którym trzeba się pogodzić z tym, co jest, gdzie brakuje tego, co jest niezbędne do życia. Słowa Jezusa nabierają nowej siły. Modlitwa chrześcijańska zaczyna się na tym poziomie. Nie jest ćwiczeniem dla ascetów; wychodzi z rzeczywistości, z serca i ciała osób żyjących w potrzebie, lub których udziałem jest brak tego, co konieczne do życia. Nawet najwznioślejsi mistycy chrześcijańscy nie mogą lekceważyć prostoty tej prośby. „Ojcze, spraw, aby dla nas i dla wszystkich był niezbędny chleb”. A „chleb” to także woda, lekarstwa, dom, praca… wszystko, co jest konieczne do życia. Chleb, o który chrześcijanin prosi na modlitwie, nie jest „moim chlebem” – zwróćmy na to uwagę, ale „nasz chleb”. Tak właśnie chce Jezus. Uczy nas, byśmy o niego prosili nie tylko dla siebie, ale dla całej braterskiej wspólnoty świata. Jeśli nie modlimy się w ten sposób, to „Ojcze nasz” przestaje być modlitwą chrześcijańską. Jeśli Bóg jest naszym Ojcem, to jakże możemy stawać przed Nim, nie chwytając się wszyscy za ręce? A jeśli chleb, który On nam daje, wykradamy jedni drugim, to jakże możemy nazywać się Jego dziećmi? Ta modlitwa zawiera w sobie postawę empatii i solidarności. W moim głodzie odczuwam głód rzesz, a zatem będę się modlił do Boga, aż ich prośba zostanie wysłuchana. W ten sposób Jezus wychowuje swoją wspólnotę, swój Kościół, aby przedkładać Bogu potrzeby wszystkich: „Wszyscy jesteśmy Twymi dziećmi, Ojcze, zmiłuj się nad nami!”. Warto abyśmy się w tym miejscu na chwilę zatrzymali i pomyśleli o dzieciach cierpiących głód. Pomyślmy o dzieciach mieszkających w krajach, gdzie toczą się wojny: dzieciach cierpiących głód w Jemenie, w Syrii, dzieciach w wielu krajach, w których nie ma chleba, w Sudanie Południowym i myśląc o nich wypowiedzmy głośno razem słowa modlitwy: „Panie, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj!”. Wszyscy razem: „Panie, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj!”Chleb, o który prosimy Pana na modlitwie, jest tym samym, który pewnego dnia nas oskarży. Będzie nam wyrzucał, że nie jesteśmy dość nawykli, aby łamać go z tymi, którzy są wokół nas, dzielenia się nim. Był to chleb podarowany dla ludzkości, a tymczasem został spożyty tylko przez nielicznych: nasza miłość nie może tego znieść, nie może również znieść tego egoizmu miłość Boża: nie dzielić się chlebem.Pewnego razu zgromadziła się przed Jezusem wielka rzesza. Byli to ludzie głodni. Jezus zapytał, czy ktoś ma cokolwiek do jedzenia, ale tylko chłopiec był gotów do dzielenia się tym, co miał: pięć chlebów i dwie ryby. Jezus rozmnożył ten szczodry gest (por. J 6, 9). To dziecko zrozumiało lekcję „Ojcze nasz”: że żywność nie jest własnością prywatną – zapamiętajmy to dobrze, żywność nie jest własnością prywatną, lecz darem Opatrzności, którym z łaską Bożą należy się dzielić.Prawdziwym cudem, jakiego Jezus dokonał tego dnia było nie tyle rozmnożenie chleba, choć było to prawdą, ale dzielenie się: dajcie to, co macie, a ja uczynię cud. On sam, rozmnażając ten ofiarowany chleb, antycypował dar samego siebie w chlebie eucharystycznym. Tylko, bowiem Eucharystia jest w stanie zaspokoić głód nieskończoności i pragnienie Boga, które ożywiają każdego człowieka, także poszukującego chleba powszedniego.