Uroczystości 3 maja

Uroczystości 3 maja

Nasze myśli biegną w stronę tej, która jest naszą Matką, a którą od wieków nazywamy naszą Królową. Papież Jan XXIII ogłosił Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski, główną patronką naszego kraju. W tym dniu również świętujemy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja – oficjalna Ustawa rządowa, pierwsza w Europie, traktowana jako największe osiągnięcie legislacyjne Sejmu Czteroletniego. Owa Konstytucja rozpoczyna się od słów „W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego”. Dziękowaliśmy Panu Bogu za to, że dał nam Maryję która króluje nad naszą Ojczyzną.