30 czerwca – 7 lipca, 2019

30 czerwca – 7 lipca, 2019

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 29 czerwca – Uroczystość świętych. Apostołów Piotra i Pawła

18:00- ++ Jan i Teodor

18:00-  O Boże bł. dla Ks. Andrzeja Bosowskiego w 46 rocznicę święceń kapłańskich oraz Boże bł. dla Piotra i jego rodziny

Niedziela, 30 czerwca – XIII Niedziela zwykła

8:30 – O Boże błogosławieństwo dla Janiny Bogusławskiej

10:30- + Stanisław Kula                                         – rodzina

10:30- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej  dla Klary z okazji 4 Urodzin

12:30 – O Boże błogosławieństwo i łaski Ducha św. dla Sr. Lucyny z okazji imienin

19:00- ++ Michał i Marek Skaliński

Poniedziałek, 1 lipca

19:00- + Jan Rajchel                                                 – rodzina

Wtorek, 2 lipca

19:00- + Mieczysław Bobka 33 rocz         – córka z rodziną

Środa, 3 lipca

19:00- O Boże błogosławieństwo i łaski Ducha św. dla Marty i Michała, Joanny i Ryan, Madleine i Dominika z okazji sakramentu małżeństwa                       

Czwartek, 4 lipca

19:00 – + O Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej dla Ryszarda z okazji Urodzin

19:00 – + Antoni Bolonkowski                            – rodzina

Piątek, 5 lipca

19:00 – + Józef Miś (33 rocz)

19:00- Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę dla rodziny Mazur                                   – A. Mazur

Sobota, 6 lipca

18:00- Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam

18:00- ++ Ela i Paweł Pawlicki                          – przyjaciele

LEKTORZY – 29-30 czerwca

18:00- M. Domaradzki, K. Pietrzak, L. Shelley

8:30 – W. Sujata, M. Sobczak, R. Przybylski

10:30 – T. Nowak, M. Kulaga, L. Shelley

12:30- A. Gurgul, S. Teresa, T. Miazga

19:00 – M. Edgar, M.Iskra, M. Edgar

INTENCJE MSZALNE

Niedziela, 7 lipca

8:30 – O Boże błogosławieństwo dla Pat i Nicole w rocznicę sakramentu małżeństwa

8:30- + Jerzy Miksa

10:30- ++ Eugenia (Anna) i Cezary Surwiło          – Teresa

12:30 – ++ Teresa i Marian Banaszek, Aleksy i Maria Klecha, Marianna i Stefan Surowiec                     – rodzina

12:30 – O Boże błogosławieństwo dla Ireny Miłosz z okazji 90 urodzin

19:00- ++ Janina i Stefan Kozieł i Krzysztof Januszewski

Poniedziałek, 8 lipca

19:00- Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i pracę

Wtorek, 9 lipca

19:00- ++ Bartłomiej i Jacek Machula i zmarli z rodziny oraz Dusze w czyśćcu cierpiące

Środa, 10 lipca

19:00- + Eugenia Surwiło (6 rocz)                             – dzieci 

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marty Zdończyk z okazji Urodzin                   – przyjaciele                    

Czwartek, 11 lipca

19:00 – ++ Bronisław, Eugenia i  Tadeusz Moliński

Piątek, 12 lipca

19:00 – ++ Za zmarłych z rodziny Śliwonik, Zakowicz, Perkowski i Winiar

Sobota, 13 lipca

18:00- ++ Alicja, Leszek, Roman i Mieczysław Szymoniak

Niedziela, 14 lipca

8:30 – O Boże błogosławieństwo dla Tomka i Viktorii Bogusławskich w rocznicę sakramentu małżeństwa

10:30- ++ Jan i Renata Kułach                               – rodzina

12:30 – O Boże błogosławieństwo dla Krystyny Apanowicz z okazji Urodzin                         A. Rudzińska

19:00- + Robert Śniadała (11 rocz)

LEKTORZY – 6-7 lipca

18:00- J. Bogusławski, B. Pajewska, J. Pajewski

8:30 – T. Kot, M. Iskra, B. Chabiera

10:30 – V. Kanaszyc, M. Kulaga, G. Kamon

12:30- M.Łabinowicz, O. Zyro, M. Łabinowicz

19:00 – M. Edgar, K. Pietrzak, M. Edgar

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

30 czerwca, 2019

1 Krl 19,16b.19-21;Ga 5,1.13-18; Łk 9,51-62

Ref: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

„Bycie w drodze” to stanowi klucz naszego chrześcijańskiego życia, symbol i synteza wszystkich naszych życiowych poczynań. Pokonujemy mniejsze lub większe odległości, aby dotrzeć do upragnionego celu. Również Jezus z dzisiejszej Ewangelii odbywa podróż, zmierza do Jerozolimy. W swojej wędrówce przeżywa różne trudności, jak choćby brak gościnności Samarytan. W drodze do Jerozolimy miało też miejsce spotkanie z trzema ludźmi, z których każdy chciał być uczniem Jezusa. Każde z tych trzech spotkań z Jezusem ilustruje doniosłość sprawy królestwa Bożego oraz potrzebę oddania się tej sprawie ludzi, którzy mają być Jego zwiastunami i głosicielami. „Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz!” – Wyznaje pierwszy, pełen entuzjazmu młody człowiek. W taki właśnie sposób, całkiem dobrowolnie, wybierano nauczycieli spośród rabinów. Jezus jednak spokojnie studzi ten młodzieńczy zapał. Człowiek ów nie zdaje sobie, bowiem sprawy z tego, na co się decyduje. Być uczniem Jezusa znaczy dzielić całkowicie Jego niedolę. „Lisy mają nory, a ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn człowieczy nie ma miejsca, gdzie by mógł głowę położyć”. Tak, więc bardzo wyraźnie kazał Jezus owemu człowiekowi rozważyć dobrze decyzję, którą zamierzał podjąć. Innego natomiast wezwał sam, żeby poszedł za Nim i człowiek ten wyraził zgodę, ale pragnął przedtem pójść i pogrzebać swojego ojca. Musiał być chyba bardzo zdziwiony, gdy usłyszał bezwzględne słowa Jezusa: „Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże”. Słowa te musiały wydawać się szczególnie szorstkie Izraelitom, których Prawo wyraźnie zobowiązywało do grzebania rodziców i krewnych. Lecz z niezwykłości tych słów wynika również wielkość sprawy królestwa Bożego i jego pierwszeństwo przed sprawami doczesnymi. Kandydatów na swoich uczniów wzywający Bóg wymaga posłusznego pójścia za Jego głosem. „Umarli” grzebiący swoich bliskich to ci, którzy nie usłyszeli głosu powołania. Być może nie chodzi tu o pogrzeb zmarłego akurat ojca, ale o przyłączenie się do Jezusa dopiero po śmierci ojca, która nie wiadomo, kiedy nastąpi? Powód o wiele mniej ważny przedstawił trzeci ewentualny kandydat na ucznia Chrystusa. Wyraził zgodę pójścia za Panem, pragnął jeszcze wrócić na chwilę do domu, by pożegnać się z najbliższymi. Rzecz po ludzku zupełnie zrozumiała: wypadało pożegnać rodzinę, gdy się odchodziło nie wiadomo, dokąd i nie wiadomo na jak długo. Ale Jezus i tym razem był innego zdania: „Ktokolwiek przykłada rękę do pługa i równocześnie wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”.

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

7 lipca, 2019

Iz 66,10,12-14c,Ga 6,14-18;Łk 10,1-12.17-20

Ref: Niech cała ziemia chwali swego Pana.

W tej misji chodziło tylko o królestwo, o niebo. Codzienność jest bogata w tysiące potrzeb, które przysłaniają nasze istotne, nieliczne pragnienia. Jest, bowiem różnica między potrzebą a pragnieniem. Potrzebę można zaspokoić, a pragnienie nie. Potrzebujemy czegoś od kogoś, pragnie się zaś osoby! Czy potrzebujesz czegoś od Boga, czy Go pragniesz dla Niego samego? To ważne rozróżnienie, które pomoże ci się modlić tak, jak pragnie Bóg, i tak, jak najgłębiej pragniesz sam. Bo niczego tak nie pragniesz jak kochać i być kochanym. To właśnie jest królestwo nieba. Szukajcie wpierw królestwa nieba, a wszystko inne będzie wam dodane, wyrzekł Jezus. Nie powiedział: szukajcie wszystkiego, czego wam potrzeba, a królestwo nieba będzie wam dodane. Bóg niczego od ciebie nie potrzebuje, tylko pragnie ciebie i pragnie, byś zapragnął Jego. Tak naprawdę my nie idziemy ku niebu, jak ku jakiejś nowej ojczyźnie, tylko do niej wracamy, gdyż opuściliśmy Boga. Opuściliśmy Ojca, a więc i ojczyznę. Podkreśla to fragment Listu do Hebrajczyków, mówiąc o nas, o pielgrzymach ziemi, którzy „uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na tej ziemi, okazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej” (Hbr 11,14-16). Misja uczniów jest nie tylko przybliżaniem królestwa tym, do których zostali posłani, ale też zapisywaniem własnych imion w niebiosach. Za każdym razem, kiedy komuś przybliżasz niebo, sam stajesz się jego mieszkańcem. Trzeba jednak zawędrować do kogoś odległego na ziemi, by zbliżyć się do siebie samego i odnaleźć skarb imienia zapisanego w niebie. Przypomina mi się chasydzka opowieść o ubogim Ajzyku z Krakowa, synu Jekla, który wybudował synagogę. Przyśniło mu się, że ma zbudować synagogę za skarb, jaki jest ukryty pod mostem obok zamku królewskiego w Pradze. Rabin wyruszył w drogę pieszo. Kiedy dotarł, okazało się, że zamek jest ściśle pilnowany przez straż, więc udało mu się tylko zaprzyjaźnić z dowódcą, który ujawnił mu swój sen o skarbie. Komendant powiedział, że skarb z jego snu jest ukryty w Krakowie, pod piecem jakiegoś nieznanego mu Ajzyka, syna, Jekla. Ajzyk, wstrząśnięty tą wieścią, wrócił do Krakowa i pod piecem w swym domu odkrył ogromny skarb, dzięki któremu sfinansował budowę synagogi. Uczniowie Jezusa nie szukali nieba na innej planecie, ani nie wypatrywali swych imion przez lunety Galileusza. Nie próbowali wspinać się na piramidy egipskie, aby być bliżej nieba, lecz zapragnęli przybliżyć wieść o bliskości Boga i Jego miłości odległym sobie ludziom mieszkającym na ziemi.

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

WYJAZD KS. JACKA NA ZAKONNĄ KAPITUŁĘ GENERALNĄ I WAKACJE W niedzielę Ks. Jacek, jako delegat zakonu z prowincji amerykańskiej, udaje się na zakonną kapitułę generalną do Polski. W skład Kapituły Generalnej wchodzą delegaci ze wszystkich prowincji zakonnych na całym świecie; celem spotkania jest refleksja i konkretne decyzje w obliczu zmieniających się wyzwań duszpasterskich stojących przed Kościołem i zakonem. Kapituła potrwa do 13 lipca. Po Kapitule nastąpi czas uropowy. Życzymy księdzu Jackowi bezpiecznych i słonecznych wakacji  miłego pobytu z rodziną.  Drogą pokoju niech go prowadzi Wszechmocny i miłosierny Pan.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH

Od 30 czerwca do niedzieli 7 lipca rodzina Iwony Herman. Od 7 do 14 lipca rodzina Marioli i Kuby Streżyńskich będzie się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

TOGETHER IN ACTION – 2019

W całej Diecezji Calgary rozpoczęła się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $27,818.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 11,712.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać!  Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty w ramach jałmużny postnej. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach. 

MSZE ŚW. PORANNE PODCZAS WAKACJI

Przez okres wakacji nie będzie sprawowanych Mszy św. porannych w piątki i soboty. Przez okres wakacji nie będzie odwiedzin chorych i starszych z naszej parafii.

WYJAZDY NA WAKACJE

Wielu naszych parafian udaje się na wakacje i odwiedziny rodzin w Polsce i innych krajach. Na drogę pokoju i pomyślności niech was kieruje wszechmogący Bóg, a Rafał Archanioł niech towarzyszy wam w drodze. Wszechmogący, wieczny Boże, otaczaj nas, podróżujących, Swoją opieką. Bądź nam w potrzebie pomocą, w drodze towarzyszem i pociechą, w przeciwnościach obroną, abyśmy za Twoim przewodnictwem, pod opieką Matki Najświętszej i św. Rafała Archanioła, pomyślnie dotarli do celu i szczęśliwie wrócili do naszych domów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Z KARTY ŻAŁOBNEJ 

W czwartek 20 czerwca odeszła do wieczności ś.p. Stanisława Kuldanek w wieku 88 lat. Msza św. pogrzebowa odbyła się w naszym kościele w piątek 28 czerwca. Rodzinie i wszystkim przyjaciołom zmarłej składamy wyrazy współczucia, a ś.p. Stanisławę polecamy Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie!

BIURO PARAFIALNE PODCZAD WAKACJI Zawiadamiamy, że biuro podczas wakacji będzie czynne trzy razy w tygodniu we wtorki, środy i czwartki od 9: 00 do 13:00.

BIULETYN PARAFIALNY

Biuletyn przez okres wakacji począwszy od dzisiejszej niedzieli będzie wydawany raz na dwa tygodnie.

ZAPISY DO SZKOŁY POLSKIEJ W CALGARYNA ROK SZKOLNY 2019/2020 Sala Parafialna  ( 10:00 – 14:00) Niedziela – 25 sierpnia Do: 25 sierpnia ( włącznie), 2019 Opłata za jedno dziecko – $400.00, dwoje – $540.00,  troje i więcej – $600.00. Depozyt za dyżur – $120.00

Po 25 sierpnia, 2019 opłata za szkołę wzrasta o $100.00.

KONSULAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CALGARY uprzejmie informuje, że w dniu 17, 18 lipca 2019 r. od godz: 9: 00-17: 00 odbędzie się dyżur konsularny, podczas którego przyjmowane będą wnioski paszportowe.   Konsulat RP w Calgary uprzejmie informuje, że wnioski paszportowe będą przyjmowane w Domu Polskim adres: 3015-15 Str NE.  W sprawach konsularnych prosimy kontaktować się z Konsulatem Generalnym RP w Vancouver 604 688-3530. Dane personalne prosimy przesyłać drogą elektroniczną na następujacy adres: Rejestracja paszportowa onlinehttps://secure.e-konsulat.gov.pl Następujace dane osobowe należy przesłać na adres Konsulatu Generalnego RP w Vancouver: Imię, nazwisko, nazwisko panieńskie (dla kobiet) data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, numer telefonu, seria i numer posiadanego paszportu, jaki urząd wydał, numer PESEL  

ZARZĄD FUNDACJI IM. ŚW. BRATA ALBERTA W CALGARY zawiadamia wszystkich zainteresowanych o Walnym Zebraniu, które odbędzie się 18-go lipca 2019 o godzinie 19:00. Miejsce zebrania podamy w terminie późniejszym. Życzymy wszystkim udanego letniego wypoczynku.  

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

PRACA Poszukujemy krawcową (seamstress) i  mężczyznę do pracy przy produkcji na cały etat. Tel:403-279-9853 (1x)

PRACA Firma zajmująca się instalacją ścian biurowych poszukuje pracowników na cały etat lub pół etatu.Więcej informacji pod numerem telefonu  403-472-7124 Krzysiek. (2x)

PRACA Potrzebne są kobiety do sprzątania domów. W sprawie informacji o pracę proszę dzwonić 403-663-9886 dzwoniąc proszę zostawić swoje imię i numer telefonu dla odzwonienia.(7x)

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO

IGNITE SUMMER CAMP ALBERTA The Diocese of Calgary has partnered with Face to Face Ministries to offer Ignite Summer Camp Alberta from July 21 – 26 at Our Lady of the Snows School, in Canmore, AB. Ignite is a 5-day Catholic Summer Camp for teens in Gr. 9 to 12 who want to grow in holiness. Participants will listen to great talks, participate in epic large group activities, daily prayer, Adoration, praise and worship and so much more. For more information, contact Harriett Cariaga at 403-218-5507  

BIBLE WORKSHOP WITH FR. JOHN KOHLER St. Paul’s First Letter to the Corinthians gives us a view of the early Christian community and helps us understand how God is working in our time. In the upcoming Bible workshop, Fr. John Kohler will highlight key passages of the letter and lead reflection on the Church’s teaching around its important themes: vocations, the Eucharist, sexuality and the resurrection of the body. Please bring your Bible.

· Wednesday, July 3 at St. Thomas More Parish (15 Templebow Road NE, Calgary) from 7 to 8:30 pm

· Thursday, July 4 at St. Luke’s Parish (1566 Northmount Drive NW, Calgary) from 7:30 to 9 pm. Mass at 7 pm with Fr. Kohler.

 · Monday, July 8 at Holy Family Parish (1451 Strachan Road SE Medicine Hat) at 7 to 8:30 pm

· Wednesday, July 17 at St. Bernard’s Church (7624 39 Ave NW, Calgary) from 7:30 pm to 9 pm. Mass at 7 pm.

ORGAN WORKSHOP

Sacred Heart Parish, in collaboration with Sacred Arts Guild of Alberta and the Diocese of Calgary, is hosting an „Introduction to the Organ for Pianists” workshop. Two dates available: Monday, Sept. 16 or Sept. 23 from 6:30 to 9 pm. Attendees will be given a brief lecture on the mechanics and registrations of the organ, playing techniques, demonstration and a private 15-minute lesson on the organ. At the end of the workshop, a list of area organ teachers currently accepting students will be provided, along with a list of recommended organ books. Workshop cost is $25. Space is very limited. To register, contact Alane at alanemarie@shaw.ca

CEMETERY MASSES

· August 13, Tue., 7:30 pm | Queen’s Park Cemetery

· August 14, Wed., 7:30 pm | Mountain View Cemetery

CAREER OPPORTUNITIES

Part-time Case Worker, Level 2 – Elizabeth House, Calgary

Account Receivable/Account Payable Clerk – Catholic Pastoral Centre, Calgary

Part-time Sacrament Coordinator – Holy Name, Calgary Youth Ministry Coordinator – St. Albert the Great, Calgary) Visit http://careers.calgarydiocese.ca for more opportunities, information about the positions and application details.

70TH ANNIVERSARY OF MOUNT ST. FRANCIS Mount St. Francis Retreat Centre is celebrating its 70th anniversary! You are invited to celebrate with the Franciscans and Bishop McGrattan in the Anniversary Mass on Sunday, Aug. 18 at 2 pm. Where: Mount St. Francis (41160 Retreat Road, Cochrane). Free-will offering. For more information, please contact 403-932-2012  mtfrancis@shaw.ca

SUMMER RETREATS  

July 21 – 28 at Mt. St. Francis, Cochrane | 7-Day Directed Retreat „Presence” facilitated by the retreat team and individual spiritual director. Registration: 403-932-2012  mountstfrancis.ca o Summer Retreat Day “Come to Me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest,” Mt. 11:28. When: Saturday, July 27 at 10:30 am to 4 pm. Where: Divine Mercy Centre (15206 Twp. Road 262, Calgary). Registration: 587-755-1019  sistersofdivinemercy.org o Aug. 2 – 10 at FCJ Retreat Centre, Calgary | Spiritual Exercises: 8-Day Directed Ignatian Retreat facilitated by Sr. Madeleine Gregg and FCJ team. Registration: 403-228-4215  fcjcentre.ca o Single Women’s Retreat with the Sisters of Providence. The retreat is for single woman age 22-38 years exploring a call to religious life. When: August 11-17. Where: Providence Centre (3005 – 119 St., Edmonton). Registration: 587- 432-2088 sistersofprovidence.ca vgutierrez@sistersofprovidence.ca o Women’s Retreat Day “Courage, my daughter, your faith has saved you.” The retreat is for women age 18 and older. When: Saturday, Aug. 10 at 10:30 am to 4 pm. Where: St. Luke’s Church (1566 Northmount Dr. NW, Calgary). Registration: sistersofdivinemercy.org RETROUVAILLE