9 czerwca, 2019

9 czerwca, 2019

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 8 czerwca
18:00 – + Ludwik Rajzer (3 rocz)
18:00- O Boże błogosławieństwo na zakończenie roku szkolnego dla klas 7-8-9

Niedziela, 9 czerwca – Uroczystość Zesłania Ducha św.
8:30 – + Andrzej Lipski (4 rocz) – żona z rodziną
10:30- Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam
12:30 – ++ Piotr i Maria Bakon – syn
19:00- ++ Krzysztof i Edward Bolesta – rodzina

Poniedziałek, 10 czerwca
19:00- ++ Bartłomiej i zmarli z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek, 11 czerwca
19:00- Wolna intencja

Środa, 12 czerwca
19:00- ++ Piotr i Eugenia Laszczyńscy

Czwartek, 13 czerwca
19:00 – ++ Wiesław Komarnicki i za zmarłych z rodziny Komarnickich i Wasilewskich

Piątek, 14 czerwca
9:00 – ++ Za zmarłych z rodziny Michenka, Pyka i dusze w czyśćcu cierpiące
19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Uczniów klas 10,11 i 12 na zakończenie roku szkolnego

Sobota, 15 czerwca
9: 30- O Boże błogosławieństwo dla Uczniów klas 0-6 na zakończenie roku szkolnego
18:00 – O Boże błogosławieństwo dla rodziców żyjących i o życie wieczne dla zmarłych rodziców
18:00- + Mieczysław Olkowski

Niedziela, 16 czerwca – Uroczystość Najświętszej Trójcy
8:30 – + Alojzy Cichański – syn z rodziną
10:30- O Boże błogosławieństwo dla Juli, Natali i Emili z okazji Urodzin
12:30 – O Boże błogosławieństwo dla Natana i Maksymiliana z okazji Urodzin
12:30- W intencji ministrantów i ich rodziców
19:00- ++ Maria i Marian Cichańscy

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚW
Dz 2,1–11; Rz 8, 8-17; J 14, 15-16. 23b-26
Ref: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

W dniu Zielonych Świąt gromadzimy się, jak Apostołowie w Wieczerniku, „wszyscy razem na tym samym miejscu”. I oczyma wiary wpatrujemy się w scenę z Dziejów Apostolskich, kiedy to uczniom, trwającym na modlitwie wraz z Maryją, „ukazały się języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić”. A kiedy powstało to całe zamieszanie, „ów szum”, Żydzi „zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku”.Oto stało się coś, „czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”. A wszystko to dzięki mocy Jezusa! Od tego dnia życie uczniów radykalnie się zmienia: nie ma w nim miejsca na strach, nieufność, niepewność, ale pojawia się szczerość, odwaga, jasność.Duch Paraklet, „będzie świadczył” o Jezusie, to znaczy będzie wzmacniał naszą słabnącą wiarę, abyśmy i my mogli świadczyć o Nim wobec świata. Będzie także doprowadzał nas „do całej prawdy”, będzie kontynuował Objawienie przyniesione przez Jezusa: tak, co do przeszłości, żebyśmy zrozumieli, co Jezus powiedział i uczynił, jak i co do przyszłości.Jesteśmy pełni zmieszania, tak jak apostołowie w Wieczerniku, może wstydzimy się naszej wiary, może nie umiemy porozumieć się z tym, który nie mówi w naszym języku. Dlatego każdy z nas ma potrzebę swojego własnego zesłania Ducha Świętego, spotkania z odnawiającą i przemieniającą mocą. On jest siłą ożywczą Kościoła. Otrzymujemy go każdy na miarę swojego otwarcia na jego działanie. Duch Święty jest niezbędny w życiu chrześcijańskim: bez Niego człowiek jest właściwie duchowo martwy. Cokolwiek dokonuje się w naszym życiu wiary, dokonuje się właśnie mocą Ducha Świętego. Każda autentyczna modlitwa, akt sakramentalny, szczere wyznanie wiary, skrucha z powodu grzechu, wybuch nadprzyrodzonej radości, uważne słuchanie Słowa Bożego, natchnienie do dobrego uczynku – wszystko to jest dziełem Ducha Świętego.Wielu spośród wierzących zapomina niestety o obecności Ducha Świętego, klepiąc duchową biedę. Odmawiają jakieś paciorki, w niedziele spóźniają się do kościoła i boją się wejść do środka, przeżywają ciągłe lęki i wyrzuty sumienia z powodu swoich grzechów, przyciśnięci trwogą błagają Boga o ratunek, z okazji pogrzebu czy ślubu „idą do Komunii”, coś tam piąte przez dziesiąte pamiętają z katechizmu, o Biblii ledwie, co słyszeli. To nie jest życie wiary, lecz duchowa, religijna wegetacja! A przecież Duch Święty jest cały czas do ich dyspozycji.

LEKTORZY – 8-9 czerwca
18:00- J. Pajewski, B. Pajewska, J. Pajewski
8:30 – M. Podgórny, M. Iskra, B. Chabiera
10:30 – A. Kamieniak, S. Teresa, K. Kamieniak
12:30- E. Kiegler, O. Zyro, M. Domaradzki
19:00 – W. Grabowski, A. Wojciechowska, W. Grabowski

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

WIZYTA O. DOMINIKA CHMIELEWSKIEGO W NASZEJ PARAFII.
W dniach od 24.06 do 30.06. 2019 w naszej Parafii będziemy gościć ks. Dominika Chmielewskiego. W dniach 27.06-29.06 Ks. Dominik będzie głosił konferencje podczas każdej Mszy Świetej, na które serdecznie zapraszamy. Temetami konferencji będą:
– przeżywanie Eucharystii
– zagrożenia duchowe
– Matka Boża
Ks..Dominik Chmielewski jest znanym kaznodzieją a jego konferencje są także dostepne na Youtube.

ROK JUBILEUSZOWY BŁOGOSŁAWIONEJ SR. JULII RODZIŃSKIEJ, OP
Rok 2019 jest wyjątkowy dla Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika, ponieważ będą obchodzone Jubileusze związane z Błogosławioną Siostrą Julią Rodzińską, Męczennicą II wojny światowej: 16 marca przypadła 120. Rocznica Jej urodzin, natomiast 13 czerwca przypadać będzie 20. Rocznica Jej Beatyfikacji w gronie 108 Męczenników II wojny światowej. W związku z tym, 16 marca rozpoczął się ROK BŁOGOSŁAWIONEJ JULII RODZIŃSKIEJ, którego hasłem są słowa św. Jana Pawła II wyjęte z homilii beatyfikacyjnej: DAR PRZYWRACAJĄCY NADZIEJĘ. Rok Błogosławionej Julii Rodzińskiej zakończy się 16 marca 2020 r. Módlmy się o kanonizację Sr. Julii oraz módlmy się – za przyczyną Błogosławionej Męczennicy dominikańskiej, która zginęła w niemieckim obozie koncentracyjnym w Stutthof koło Gdańska – o pokój w naszych sercach i na całym świecie. Błogosławiona Siostro Julio Rodzińska, módl się za nami.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od 2 czerwca do niedzieli 16 czerwca rodzina Mateusza Sobczak będzie się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

ORKIESTRA DĘTA Z AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ Z KRAKOWA
Do Calgary przybywa z Krakowa orkiestra dęta z Akadaemii Górniczo-Hutniczej. Orekiestra weźmie udział w mistrzostwach orkiestr podczas Stampede 2019, planowany jest też występ dla społeczności polonijnej. W związku z tym wydarzeniem poszukujemy chętnych rodzin do zakwaterowania dla członków orkiestry (około 40 osób), najlepiej po dwie – trzy osoby w jednej rodzinie. Chętnych proszę o zgłaszanie się do biura parafialnego. Czas pobytu: 30 czerwca przylot do Calgary i 12 lipca wylot do Franfurtu.
TOGETHER IN ACTION – 2019 W całej Diecezji Calgary rozpoczęła się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $27,818.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 11,077.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty w ramach jałmużny postnej. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

CERTYFIKATY OD BIERZMOWANIA DO ODEBRANIA
Prosimy młodzież, która w tym roku przystąpiła do sakramentu bierzmowania o odbiór certyfikatów w biurze parafialnym.

ZEBRANIE RYCERSTWA NIEPOKALANEJ
W niedzielę, 9 czerwca, po Mszy św. o godzinie 10: 30 odbędzie się w kościele zebranie dzieci, młodzieży i dorosłych należących do Rycerstwa Niepokalanej. Serdecznie zapraszamy wszystkich należących do M.I. na to ostatnie przed wakacjami zebranie. Pragniemy też przypomnieć, że członkowie Rycerstwa Niepokalanej zawierzają swoje życie: problemy, radości i cierpienia – szczególnej opiece Maryi i dają przykład życia według Przykazań Bożych w zagubionym, dzisiejszym świecie. Rycerstwo Niepokalanej modli się też o nawrócenie grzeszników, modli się o lepszy świat, prosząc Matkę Bożą Niepokalaną w codziennej modlitwie: O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Koscioła świętego i poleconymi Tobie”.

ZAPRASZAMY KAŻDEGO 13 DNIA MIESIĄCA
Zapraszamy grupę TOTUS TUUS oraz wszystkich chętnych na wieczorną Mszę św. wynagradzającą oraz modlitwę różańcową przed Mszą św. Bezpośrednio po Mszy św. zapraszamy na spotkanie w salce przy Zakrystii.

KAWIARENKA
W czerwcu, kawiarenkę prowadzą Panie z grupy parafialnej.
Zapraszamy serdecznie na pączki, bułeczki i kawę.

ZAPISY DO SZKOŁY POLSKIEJ W CALGARY
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Sala Parafialna ( 10:00 – 14:00)
Niedziela – 16 czerwca, Niedziela – 25 sierpnia
Do: 25 sierpnia ( włącznie), 2019
Opłata za jedno dziecko – $400.00, dwoje – $540.00, troje i więcej – $600.00. Depozyt za dyżur – $120.00
Po 25 sierpnia, 2019 opłata za szkołę wzrasta o $100.00.

FILM O 9 DNIACH, KTÓRE ZMIENIŁY POLSKĘ DOSTĘPNY W INTERNECIE. Film „Pielgrzym” to zapis pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Spośród innych filmów wyróżnia się tym, że w sposób niezwykle emocjonalny pokazuje, jak Polacy przeżywali przyjazd Papieża Wojtyły do Ojczyzny. Pierwsza pielgrzymka papieska była jednym z najważniejszych wydarzeń w 1000-letniej historii naszego kraju. A miliony ludzi na celebracjach, łzy, kwiaty i wzruszenie na twarzach, to wszystko porusza także dziś widzów filmu „Pielgrzym”. Ten film pomaga osobom pamiętającym tamte dni przeżyć je na nowo, a młodszym doświadczyć ich po raz pierwszy”

ZWIĄZEK PODHALAN W CALGARY
Zaprasza wszystkich na coroczny góralski piknik rodzinny, który odbędzie się w sobotę dnia 22 czerwca, 2019 o godz.13:00 w Beaupre Hall niedaleko koło Ghost Lake. Pyszne góralskie jedzenie jak rownież wystepy „Mazovia ” i „Gaiczek” Bilety do nabycia przy wejściu. Szczegóły na naszej stronie: http://związekpodhalancalgary.ca/ or tel.403-815-0195 -Maria

PIELGRZYMKA do ZIEMI SWIETEJ i JORDANII – (nowa data) 05 – 16 LISTOPADA 2019 pod duchowym przewodnictwem Ks. Marcina Dzilinskiego,SChr z Parafii Matki Bożej Królowej Pokoju z Calgary. Ziemia Święta to ziemia umiłowana i wybrana przez Boga. Ziemia, gdzie zrodziła się Ewangelia, w której tkwią korzenie naszej wiary. Nawiedzenie sanktuariów związanych z ziemskim życiem Jezusa, Maryi i Apostołów, to powrót do kolebki wiary chrześcijańskiej i rodzącego się Kościoła. Zapraszamy na tą jedyną w swoim rodzaju pielgrzymke. W programie zwiedzanie najważniejszych miejsc Ziemi Świętej jak Góra Karmel, Kafernaum, Góra Błogosławieństw, Jerozolima, Nazaret, Betlejem, Kana Galilejska, Góra Oliwna, Góra Syjon, Góra Tabor, rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim, Petra w Jordaniii, kąpiel w Morzu Martwym oraz wiele innych. Polski przewodnik, 4* hotele, dwa posiłki dziennie, przelot z Calgary przez Toronto do Tel Awiwu. Informacje i zapisy: URSZULA GUT – The Travel Agent Next Door. Telefon: 403-407-0177, email: ugut@ttand.com lub 16 Czerwca w Sali parafialnej w godzinach 9:30am – 2pm. SERDECZNIE ZAPRASZAMY

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE
PRACA
Firma zajmująca się instalacją ścian biurowych poszukuje pracowników na cały etat lub pół etatu. Więcej informacji pod numerem telefonu 403-472-7124 Krzysiek. (5x)

PRACA
Potrzebne są panie do sprzątania domów. Stawka na godzinę $20.00. Osoby z samochodem $25.00 na godzinę. Więcej informacji pod numerm 587-892-6370(2x)

PRACA
Potrzebne są kobiety do sprzątania domów. W sprawie informacji o pracę proszę dzwonić 403-663-9886- dzwoniąc proszę zostawić swoje imię i numer telefonu dla odzwonienia.(10x)

PRACA
Poszukuję panie do sprzątania domów. Zainteresowani proszę dzwonic. 403-247-1251, 403-714-0060 (2x)

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO
SCAM ALERT: THAT’S NOT YOUR PRIEST
Please be aware that some emails are being sent from scammers claiming to be our bishop, priests or office staff. names are being pulled from parish and diocesan websites to create fake email (often gmail) accounts. there have also been fake text messages being sent. you will notice the email address may have some correct info, though in an unfamiliar form with additional characters, numbers or periods. Most will ask you to contact them or send information. If you are in doubt, contact the person the email is claiming to be from using an alternate contact method. please do not reply to any suspicious emails. also note: at no time will our bishop, priests, deacons, religious or diocesan staff contact you
seeking Google play cards, iTunes cards or any other form of personal financial assistance.

CEMETERY MASSES
Dates for 2019 Cemetery Masses:
June 18, Tue., 7:30 pm St Mary’s Cemetery
June 19, Wed., 7:30 pm Edenbrook Cemetery
August 13, Tue., 7:30 pm Queen’s Park Cemetery
August 14, Wed., 7:30 pm Mountain View Cemetery

RED WEDNESDAY 2019
Two hundred million Christians around the world experience some form of persecution, and it is estimated that 75% of acts of violence for religious reasons are perpetrated against Christians, making us the most persecuted group. Red Wednesday is a series of events aimed at highlighting the persecution and injustice suffered by Christians while promoting respect and tolerance between people of different religions. Last year the diocese of Calgary organized 48 events in our community, more than any other diocese in Canada. To bring further awareness to this cause, we are seeking volunteers who would be willing to assist in coordinating events at both the parish and diocesan level. For more information, contact Theodoric Nowak 403-218-5501 theodoric.nowak@calgarydiocese.ca

NA, CZYM POLEGAŁ FENOMEN JANA PAWŁA II W KONTEKŚCIE PIERWSZEJ PIELGRZYMKI DO POLSKI?
Dziennikarz podsumowujący w „Le Figaro” pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do rodzinnego kraju napisał: „I któż może zaręczyć, że wiek XX nie zazna, dzięki potędze Ducha i ziarnom rzuconym na wiatry Polski przez Jana Pawła II, gwałtownego i zdumiewającego przyspieszenia historii?”. Rzeczywiście tak się stało. Moc Ducha Świętego Władze PRL-u obawiały się, że obchody 900. Rocznicy męczeństwa św. Stanisława z udziałem papieża wzmocnią pozycję Kościoła i osłabią oddziaływanie w społeczeństwie ideologii komunistycznej. Odrzuciły majowy termin pielgrzymki. Jan Paweł II zgodził się na przełożenie wizyty na początek czerwca. Przypadła ona na tydzień od Zesłania Ducha Świętego do niedzieli Trójcy Świętej. Przez to jego pielgrzymka zyskała jeszcze większy potencjał duchowy i umożliwiła mu realizację dojrzewającego od lat pastoralnego planu.
Intuicją duszpasterską kard. Wojtyły było przedłużenie obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski o nowennę przed 900. Rocznicą śmierci św. Stanisława (1972–1979). W ten sposób chciał pogłębić rozumienie sakramentów chrztu i bierzmowania, kształtując przy tym odpowiedzialność wiernych za życie Kościoła zgodnie z nauką Soboru Watykańskiego II. Liturgiczny i pastoralny kontekst pielgrzymki umożliwiłby przemówienia papieskie stały się katechezą o roli Ducha Świętego w historii Kościoła, ludzi i świata. Jan Paweł II przemienił ojczyznę w Wieczernik Pięćdziesiątnicy. Ukazywał, jak silne są więzy łączące Polaków z chrześcijaństwem, z Kościołem, a zarazem z narodami słowiańskimi i Europy Zachodniej. Rodacy – niczym apostołowie – wyszli na ulice odwiedzanych przez papieża miast, manifestując swoją wiarę. Zrozumieli, że są wezwani do świadectwa, dlatego muszą porzucić lęk i zgubne poczucie bezsilności. „Gdy jesteśmy mocni Duchem Boga, jesteśmy także mocni wiarą w człowieka”. „Bierzmowanie dziejów”, dokonane przez papieża na Błoniach w Krakowie, było posłaniem Polaków, by podjęli zasadniczą „próbę wiary i próbę charakterów” i by ład moralny uczynili podstawą porządku społecznego.
Katecheza życia Przemówienia papieskie z pierwszej pielgrzymki wyróżniały się proroczą wizją dziejów i losu człowieka. Liczne odniesienia do historii Polski i do współczesności, do dziejów Kościoła i do wskazań Soboru Watykańskiego II sprawiły, że Jan Paweł II przedstawił „katechezę życia”. Stanowiła ona „połączenie przeszłości i teraźniejszości” oraz otwierała perspektywę na przyszłość. Przemówienia były wypełnione głęboką treścią duchową, a zarazem cechował je polot kaznodziejski, dzięki wątkom osobistym i dialogom z ludźmi, reagującymi oklaskami czy śpiewem pieśni, oraz wplatanymi żartami. „Dostojny gość” z Watykanu okazał się gospodarzem w socjalistycznej Polsce. A rodacy dali się poznać, jako „społeczeństwo teologiczne”, chwytające w mgnieniu oka wagę i sens przekazywanych im prawd. Z radosną, a zarazem podniosłą atmosferą tamtych dni łączyła się rosnąca świadomość wielu, że za przyczyną papieża dokonuje się szczególne działanie Ducha Świętego.
Prawa człowieka i prawa narodów
W tę „katechezę życia” Jan Paweł II wplatał nauczanie o prawach człowieka i prawach narodów. Ewangelia jest księgą o godności człowieka. Chrystus jest kluczem do zrozumienia sensu życia ludzkiego i dziejów narodów. Z prawdy o człowieku wynikają jego prawa. Papież wiele miejsca poświęcił prawu do wolności religijnej, ale mówił także o prawach do życia od poczęcia, do wychowania katolickiego, do ziemi i do krzewienia rodzimej kultury, o prawie do godnej pracy czy do odpoczynku. Poszanowanie praw człowieka w społeczeństwie jest miarą patriotyzmu.
Ojciec Święty podjął również temat praw narodów do samostanowienia o sobie, do własnej kultury czy wielostronnego rozwoju. Proces pojednania między narodami wymaga naprawienia historycznych krzywd i sprawiedliwych sojuszy. Kościół, głosząc Ewangelię, służy także „wielkiej sprawie człowieka”. Wskazuje, że wspomniane prawa przyczyniają się do zapewnienia ładu moralnego i społecznego, autentycznego pokoju, poszanowania godności osoby ludzkiej. Był to ewangeliczny zasiew, który trafił na podatną glebę ludzkich sumień i pragnień godnego życia.
Otwieranie serc
Fenomen Jana Pawła II w kontekście I pielgrzymki do Polski polegał na tym, że ciesząc się autorytetem duchowym, dysponując siłą profetycznego przekazu, stanowiąc niejako głos wołający z głębi polskich dziejów, zdołał otworzyć serca ludzi na wyzwalające działanie Ducha Świętego. Uniwersalny wymiar jego posługi w Kościele połączył z wrażliwością na historię i kulturę Polaków oraz innych narodów. Istotna treść jego przesłania jest dalej aktualna. Po 25 latach Jan Paweł II określił pielgrzymki z 1979 r., jako „przejście Ducha Świętego przez naszą ziemię”. Podkreślił przy tej okazji, że odnowa naszej doczesności zależy zawsze od odnowy sumień, umysłów i serc. „Tylko dzięki solidarnemu wysiłkowi, wspieranemu światłem i mocą Ducha Świętego, można budować szczęśliwą teraźniejszość i przyszłość wszystkich Polaków”. Papież nie tylko przypomniał prawdę, że to Bóg kieruje losami ludzi, lecz stał się zwiastunem Bożej interwencji.