2 czerwca, 2019

2 czerwca, 2019

INTENCJE MSZALNE
Sobota, 1 czerwca
18:00 – ++ Jan, Helena, Jadwiga, Anna i Maria Kuchniewicz
18:00- + Tadeusz Olszewski (3 rocz) – siostrzenica z rodziną

Niedziela, 2 czerwca – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
8:30 – + Ks. Józef Furman
10:30- ++ Stanisław i Helena Starzyk i zmarli z rodziny
10:30- O Boże błogosławieństwo dla Maksa Willson w dniu Urodzin
12:30 – O Boże błogosławieństwo dla Renaty i Artura Magaj z okazji 25 rocz sakramentu małżeństwa
12:30- + Elżbieta Skałka
19:00- O Boże błogosławieństwo dla rodziny Sikora, Zaręmba i Jarmołowicz

Poniedziałek, 3 czerwca
19:00- ++ Jan Kanaszyc i Franciszek Rapacz
19:00- ++ Michał i Stefania Hadała, Leon i Krystyna Mazurek oraz William Hanus

Wtorek, 4 czerwca
19:00- ++ Katarzyna i Joe Wegarak
19:00- O pomyślną operację i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty – mama i siostra

Środa, 5 czerwca
19:00- O potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla Macieja i jego rodziny

Czwartek, 6 czerwca
19:00 – ++ Alksander i Leokadia Kaczan

Piątek, 7 czerwca
9:00 – Wolna intencja
19:00 – O łaskę zdrowia dla Marii Kawala
– siostra Irena z rodziną i Małgorzata z rodziną
19:00- ++ Za zmarłych z rodziny Śliwonik. Zakowicz, Winiar i Borecki

Sobota, 8 czerwca
8: 30- + Michał Cozak
18:00 – + Ludwik Rajzer (3 rocz)
18:00- O Boże błogosławieństwo na zakończenie roku szkolnego dla klas 7-8-9

Niedziela, 9 czerwca – Uroczystość Zesłania Ducha św.
8:30 – + Andrzej Lipski (4 rocz) – żona z rodziną
10:30- Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam
12:30 – ++ Piotr i Maria Bakon – syn
19:00- ++ Krzysztof i Edward Bolesta – rodzina

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
Dz 1,1-11; Hbr 9, 24-28; 10, 19-23; Łk 24,46-53
Ref: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Rozstania są trudne. W chwili, gdy ktoś bliski nas opuszcza, doświadczamy pustki, rozbicia, osamotnienia. Ale jednocześnie widzimy wyraźniej, kim była osoba, którą żegnamy. Uświadamiamy sobie, co nam dała, czego nas nauczyła, co zostawiła. Czujemy się jej spadkobiercami. Jej duch staje się częścią naszej własnej tożsamości. Coś się kończy, ale zawsze też coś się zaczyna, otwiera się jakiś nowy etap. Rozstanie z rodzicami oznacza niezbędny krok w dojrzałość, samodzielność, odpowiedzialność za innych, za kontynuację dzieła, podjęcie dziedzictwa. Zmartwychwstały Pan tuż przed definitywnym powrotem do Ojca daje uczniom ostatnie wskazówki. Przekazuje im misję, obiecuje Ducha Świętego i błogosławi. Dzieło rozpoczęte przez Jezusa ma trwać w Kościele. Apostołowie mają być świadkami Jezusa. Słowo „martyres” oznacza nie tylko słowne potwierdzanie jakiejś prawdy, ale również gotowość na przelanie krwi za tę prawdę. Zmartwychwstały Pan streszcza w kilku słowach istotę Dobrej Nowiny:, co się stało? Mesjasz umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Konsekwencje: w Jego imię ma być głoszone nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Wszystkim narodom. Jezus obiecuje uczniom, że nie będą sami. Zostaną „uzbrojeni mocą z wysoka”. Zmartwychwstały będzie nadal obecny w swoim Kościele, ale ta obecność będzie miała już inny charakter. Nie może już być dłużej z uczniami fizycznie, jako człowiek, będzie z nimi przez swojego Ducha. Duch Święty jest Duchem Ojca i Syna. Człowieczeństwo Jezusa było naczyniem, w którym Bóg dał siebie światu, teraz nasze człowieczeństwo namaszczone „mocą z wysoka” ma być naczyniem, dzięki któremu Bóg nadal udziela siebie światu. Jezus był naczyniem doskonałym, my jesteśmy naczyniami glinianymi, podatnymi na rozbicie. Ale jesteśmy uzbrojeni przez Ducha, który cierpliwie uzupełnia nasze niedoskonałości. Święty Paweł nazywa Kościół Ciałem Jezusa. Ten obraz oddaje prawdę o kontynuacji Chrystusowego dzieła w nas. Głowa Kościoła, czyli Jezus, jest w niebie, a Jego Ciało, czyli my, jesteśmy na ziemi. Można powiedzieć, że chrześcijanin to człowiek, który stąpa twardo po ziemi, ale głowę ma w niebie. Mieć głowę w niebie – to żyć w jedności z Tym, do którego idziemy. Mieć głowę w niebie – to być pielgrzymem, a nie tułaczem. Kto zna cel wędrówki, ten patrzy na swoją drogę z tej końcowej perspektywy. Dlatego nie daje się złu. Tożsamość człowieka określa nie tylko jego przeszłość, ale i jego nadzieja na przyszłość. Nasz problem polega na tym, że zbyt łatwo tracimy głowę, że pozwalamy naszym myślom i naszym pragnieniom, by były rozbiegane we wszystkie strony.

LEKTORZY – 1-2 czerwca
18:00- J. Bogusławski, S. Teresa, W. Sujata
8:30 – R. Przybylski, M. Sobczak, R. Przybylski
10:30 – M. Kaczan, S. Salome, G. Kamon
12:30- T. Miazga, D. Topor, Z. Topor
19:00 – D. Adamski, M. Iskra, M. Sapielak

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA
6 czerwca, w I Czwartek miesiąca, po Mszy św. wieczornej odbędzie się kolejna Adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwy w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, zwłaszcza z naszej parafii. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w tak ważnej intencji w dzisiejszym, zagubionym świecie.

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
W pierwszy piątek miesiąca 7 czerwca zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu, która rozpoczyna się po porannej Mszy św. o godz. 9: 00. Prosimy wpisywać się do wyłożonego zeszytu przy biuletynach, aby była ciągła obecność modlących się w kościele. W tym dniu z posługą sakramentalną odwiedzamy chorych i starszych parafian. Wszystkich, którzy pragną odwiedzin z posługą w tym dniu prosimy poinformować biuro parafialne.

TOGETHER IN ACTION – 2019 W całej Diecezji Calgary rozpoczęła się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $27,818.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 11,027.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty w ramach jałmużny postnej. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH
Od niedzieli 2 czerwca nie ma zpisanej rodziny, która mogłaby się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask Bożych dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

ORKIESTRA DĘTA Z AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ Z KRAKOWA
Do Calgary przybywa z Krakowa orkiestra dęta z Akadaemii Górniczo-Hutniczej. Orekiestra weźmie udział w mistrzostwach orkiestr podczas Stampede 2019, planowany jest też występ dla społeczności polonijnej. W związku z tym wydarzeniem poszukujemy chętnych rodzin do zakwaterowania dla członków orkiestry (około 40 osób), najlepiej po dwie – trzy osoby w jednej rodzinie. Chętnych proszę o zgłaszanie się do biura parafialnego. Czas pobytu: 30 czerwca przylot do Calgary i 12 lipca wylot do Franfurtu.

CERTYFIKATY OD BIERZMOWANIA DO ODEBRANIA
Prosimy młodzież, która w tym roku przystąpiła do sakramentu bierzmowania o odbiór certyfikatów.

NOWI MINISTRANCI
Ogłaszamy nabór na ministrantów. Zapraszamy wszystkich chłopców od 3 klasy szkoły podstawowej do włączenia się w służbę przy ołtarzu. Wspólnota ministrancka to nie tylko zajęcia w Kościele, ale wspólne wyjazdy i turnieje, miło spędzony czas przy pizzy wśród rówieśników i inne ciekawe atrakcje. Zapisy po każdej Mszy św. do 2 czerwca u ks. Marcina.

ZEBRANIE RYCERSTWA NIEPOKALANEJ
W niedzielę, 9 czerwca, po Mszy św. o godzinie 10: 30 odbędzie się w kościele zebranie dzieci, młodzieży i dorosłych należących do Rycerstwa Niepokalanej. Serdecznie zapraszamy wszystkich należących do M.I. na to ostatnie przed wakacjami zebranie. Pragniemy też przypomnieć, że członkowie Rycerstwa Niepokalanej zawierzają swoje życie: problemy, radości i cierpienia – szczególnej opiece Maryi i dają przykład życia według Przykazań Bożych w zagubionym, dzisiejszym świecie. Rycerstwo Niepokalanej modli się też o nawrócenie grzeszników, modli się o lepszy świat, prosząc Matkę Bożą Niepokalaną w codziennej modlitwie: O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Koscioła świętego i poleconymi Tobie”.

KAWIARENKA
Pragniemy poinformować , iż w pierwszy weekend czerwca, kawiarenke będzie prowadziło Koło Przyjaciół KUL.
1 Czerwiec – sobota, kawiarenka w sali parafialnej będzie czynna po Mszy św. oraz w niedziele 2 czerwca po Mszach św.
Zapraszamy serdecznie na ciastko kawe i cieply posilek.”

ZAPISY DO SZKOŁY POLSKIEJ W CALGARY
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Sala Parafialna ( 10:00 – 14:00)
Niedziela – 16 czerwca, Niedziela – 25 sierpnia
Do: 25 sierpnia ( włącznie), 2019
Opłata za jedno dziecko – $400.00, dwoje – $540.00, troje i więcej – $600.00. Depozyt za dyżur – $120.00
Po 25 sierpnia, 2019 opłata za szkołę wzrasta o $100.00.

ZARZĄD FUNDACJI IM. SW. BRATA ALBERTA W CALGARY
Serdecznie prosi wszystkich Parafian o poparcie naszej comiesięcznej zbiórki pieniężnej na rzecz ośrodków, którym pomagamy w Polsce. Członkowie Zarządu będą dyżurować w Sali Parafialnej w niedziele 2-go czerwca 2019 po dziennych Mszach świętych. Pieniądze zebrane od naszych ofiarodawców w tym roku zostały wysłane do Domu Małego Dziecka we Wrocławiu, Swietlicy Środowiskowej w Wałbrzychu i Świetlicy Środowiskowej w Szczecinku. Wszystkie trzy ośrodki opiekują się dziećmi osieroconymi i z rodzin ubogich. Informacje na temat działalności naszej Fundacji można uzyskać w czasie zbiórki w Sali Parafialnej u członków Zarządu zbierających donacje. Dziękujemy wszystkim naszym dotychczasowym ofiarodawcom. Jest to nasza ostatnia zbiórka przed przerwą wakacyjną. Życzymy wszystkim wspaniałego i spokojnego wypoczynku letniego!

ZWIĄZEK PODHALAN W CALGARY
Zaprasza wszystkich na coroczny góralski piknik rodzinny, który odbędzie się w sobotę dnia 22 czerwca, 2019 o godz.13:00 w Beaupre Hall niedaleko koło Ghost Lake. Pyszne góralskie jedzenie jak rownież wystepy „Mazovia ” i „Gaiczek” Bilety do nabycia przy wejściu. Szczegóły na naszej stronie: http://związekpodhalancalgary.ca/ or tel.403-815-0195 -Maria

SPOTKANIE
The AGM meeting of Polanie Polish Song & Dance Association will take place on June 23 2019 in the Polish Canadian Cultural Center at 3 pm.

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE W CALGARY (PCA) zaprasza zrzeszonych i osoby zainteresowane działalnością organizacji na miesięczne Zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie się w niedzielę, 9 czerwca w Domu Polskim. Będzie to ostatnie zebranie przed wakacjami. Początek o godz.14.30.

PIELGRZYMKA do ZIEMI SWIETEJ i JORDANII – (nowa data) 05 – 16 LISTOPADA 2019 pod duchowym przewodnictwem Ks. Marcina Dzilinskiego,SChr z Parafii Matki Bożej Królowej Pokoju z Calgary.Ziemia Święta to ziemia umiłowana i wybrana przez Boga. Ziemia, gdzie zrodziła się Ewangelia, w której tkwią korzenie naszej wiary. Nawiedzenie sanktuariów związanych z ziemskim życiem Jezusa, Maryi i Apostołów, to powrót do kolebki wiary chrześcijańskiej i rodzącego się Kościoła. Zapraszamy na tą jedyną w swoim rodzaju pielgrzymke. W programie zwiedzanie najważniejszych miejsc Ziemi Świętej jak Góra Karmel, Kafernaum, Góra Błogosławieństw, Jerozolima, Nazaret, Betlejem, Kana Galilejska, Góra Oliwna, Góra Syjon, Góra Tabor, rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim, Petra w Jordaniii, kąpiel w Morzu Martwym oraz wiele innych. Polski przewodnik, 4* hotele, dwa posiłki dziennie, przelot z Calgary przez Toronto do Tel Awiwu.
Informacje i zapisy: URSZULA GUT – The Travel Agent Next Door. Telefon: 403-407-0177, email: ugut@ttand.com lub 16 Czerwca w Sali parafialnej w godzinach 9:30am – 2pm. SERDECZNIE ZAPRASZAMY

KONCERT JACKA SILSKIEGO
DJ. Marko zaprasza na concert Jacka Silskiego w dniach 14-15 czerwca w Slovanian- Canadian Club o godzinie 19:00. Cena biletu $30.00 od osoby. Ilość miejsc ograniczona. Kontakt Marko 403-371-3056 lub Marta 403-852-1612

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE
PRACA
Firma zajmująca się instalacją ścian biurowych poszukuje pracowników na cały etat lub pół etatu.
Więcej informacji pod numerem telefonu 403-472-7124 Krzysiek. (6x)

PRACA
Potrzebne są panie do sprzątania domów. Stawka na godzinę $20.00. Osoby z samochodem $25.00 na godzinę. Więcej informacji pod numerm 587-892-6370 (3x)

PRACA
Potrzebne są kobiety do sprzątania domów. W sprawie informacji o pracę proszę dzwonić 403-663-9886- dzwoniąc proszę zostawić swoje imię i numer telefonu dla odzwonienia.(11x)

PRACA
Poszukuję panie do sprzątania domów. Zainteresowani proszę dzwonic. 403-247-1251, 403-714-0060 (3x)

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO
CEMETERY MASSES
Dates for 2019 Cemetery Masses:
June 18, Tue., 7:30 pm St Mary’s Cemetery
June 19, Wed., 7:30 pm Edenbrook Cemetery
August 13, Tue., 7:30 pm Queen’s Park Cemetery
August 14, Wed., 7:30 pm Mountain View Cemetery

AUDIENCJA GENERALNA PAPIEŻA FRANCISZKA 29 MAJA 2019
Drodzy bracia i siostry,
Dzisiaj rozpoczynamy cykl katechez na temat Dziejów Apostolskich. Ta biblijna księga, napisana przez św. Łukasza Ewangelistę opowiada nam o pielgrzymowaniu Ewangelii w świecie i ukazuje wspaniałe zespolenie Słowa Bożego z Duchem Świętym, które zapoczątkowuje czas ewangelizacji. Protagonistami Dziejów jest właśnie żywa i skuteczna „para”: Słowo Boże i Duch. Bóg „zsyła na ziemię swoje polecenia” a „szybko mknie jego słowo” – mówi Psalm (147,4). Słowo Boże biegnie, jest dynamiczne, nawadnia wszelką ziemię, na którą spada. A jaka jest jego siła? Św. Łukasz mówi nam, że ludzkie słowo staje się skuteczne nie dzięki retoryce, która jest sztuką pięknego przemawiania, ale dzięki Duchowi Świętemu, który jest dýnamis Boga, jest Jego siłą, która ma moc oczyszczenia słowa, uczynienia go przynoszącym życie. Są na przykład w Biblii historie, słowa ludzkie. Ale, na czym polega różnica między Biblią a podręcznikiem historii? Że słowa Biblii są podjęte przez Ducha Świętego, który obdarza bardzo wielką mocą, inną siłą i pomaga nam, aby to słowo było ziarnem świętości, ziarnem życia, aby było skuteczne. Kiedy Duch Święty nawiedza ludzkie słowo, staje się ono dynamiczne, jak „dynamit”, to znaczy zdolnym do rozpalenia serc i wysadzenia schematów, sprzeciwów i murów podziału, otwierając nowe drogi i poszerzając granice ludu Bożego. A zobaczymy to w trakcie cyklu tych katechez, co się dzieje w Księdze Dziejów Apostolskich.Tym, który nadaje donośną dźwięczność i wyrazistość naszemu kruchemu ludzkiemu słowu, zdolnemu nawet do kłamstwa i uchylania się od swoich obowiązków, jest jedynie Duch Święty, przez którego Syn Boży został zrodzony; Duch, który Go namaścił i podtrzymywał w misji; Duch, dzięki któremu wybrał swoich apostołów i który zapewnił ich przepowiadaniu wytrwałość i owocność, tak jak to również zapewnia dzisiaj naszemu przepowiadaniu. Ewangelia kończy się zmartwychwstaniem i wniebowstąpieniem Jezusa, a wątek narracyjny Dziejów Apostolskich zaczyna się właśnie tutaj, od niezwykłej obfitości życia Zmartwychwstałego przetoczonej do Jego Kościoła. Święty Łukasz mówi nam, że Jezus „po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym” (Dz 1, 3) . Zmartwychwstały Jezus dokonuje gestów jak najpełniej ludzkich, takich jak dzielenie się posiłkiem ze swoimi uczniami, i zachęca ich, aby z ufnością oczekiwali wypełnienia się obietnicy Ojca. Jaka to obietnica Ojca?: Zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym” (Dz 1, 5) . Chrzest w Duchu Świętym jest bowiem doświadczeniem, które pozwala nam wejść w osobistą komunię z Bogiem i uczestniczyć w Jego powszechnej woli zbawczej, zdobywając dar parezji, odwagi, czyli zdolność do wypowiadania słowa „jako dzieci Boże”, nie tylko jako ludzie, ale dzieci Boże: słowa jasnego, wolnego, skutecznego, pełnego miłości do Chrystusa i braci. Dlatego nie trzeba walczyć o zyskanie lub zasłużenie na dar Boży. Wszystko jest dane za darmo i we właściwym czasie. Pan daje wszystko darmo, bezinteresownie. Zbawienia się nie kupuje, za nie się nie połaci: jest darem darmo danym. W obliczu gorącego pragnienia, by z wyprzedzeniem poznać czas, kiedy będą miały miejsce zapowiadanie przez Niego wydarzenia, Jezus odpowiada swoim uczniom: „Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,7-8). Zmartwychwstały zachęca swoich uczniów, aby nie przeżywali teraźniejszości z niepokojem, ale aby zawarli przymierze z czasem, aby potrafili oczekiwać na rozwikłanie się świętej historii, która nie została przerwana, ale która postępuje, stal idzie naprzód, aby potrafili oczekiwać na „kroki” Boga, Pana czasu i przestrzeni. Zmartwychwstały zachęca swoich uczniów, aby sami nie „wytwarzali” misji, lecz oczekiwali, aż Ojciec ożywi ich serca swoim Duchem, aby mogli zaangażować się w misyjne świadectwo zdolne promieniować z Jerozolimy do Samarii i wyjść poza granice Izraela, aby dotrzeć na obrzeża świata. Apostołowie razem przeżywają to oczekiwanie, przeżywają je jako rodzina Pana, w Górnej Sali czyli Wieczerniku, którego mury nadal są świadkami daru, poprzez który Jezus wydał się swoim uczniom w Eucharystii. A jak oczekują na siłę, dýnamis Boga? Modląc się z wytrwałością, jakby nie było ich tak wielu, ale jeden jedyny, modląc się w jedności i z wytrwałością. To z modlitwą pokonuje się bowiem samotność, pokusę, podejrzliwość i otwiera serce na komunię. Obecność kobiet i Maryi, matki Jezusa, wzmaga to doświadczenie: one jako pierwsze nauczyły się od Nauczyciela dawać świadectwo wierności miłości i siły komunii, która pokonuje wszelki strach.Prośmy także i my Pana o cierpliwość oczekiwania na Jego kroki, abyśmy nie chcieli „wytwarzać” Jego dzieła i byśmy trwali posłuszni modląc się, przyzywając Ducha Świętego i pielęgnując sztukę komunii kościelnej.