15 listopada

15 listopada

Sobota, 14 listopada

18:00- + Edward Nutowicz (27 rocz)            – Alina Wardzała

18:00- ++ Eugeniusz, Janina, Jan, Józef i Maria    – rodzina

Niedziela, 15 listopada- XXXIII Niedziela zwykła

8: 30- ++ Za zmarłych z rodziny Różnicki, Piotrowski, Lisiński i Jankowski

10: 30- ++ Andrzej Leszkowski oraz Hors i Jadwiga Studzińscy                                                                   – rodzina

12:30 – Dzień Niepodległości                                    – SPK #18

19:00- O Boże błogosławieństwo z okazji urodzin dla Jeremiego i Dominiki

Poniedziałek, 16 listopada

9:00- + Za zmarłych z rodzin Rej i Staniaszek

19:00- + Maria Półtorniak (10 rocz)

Wtorek, 17 listopada- św. Elżbiety Węgierskiej

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Stanisława z okazji urodzin

19:00 + Czesław Pituch (4 rocz)                               – rodzina    

Środa, 18 listopada- bł. Karoliny Kózkówny

19:00-++ Za zmarłych z rodziny Hryszko i Gajdel

19:00- + Ryszard Walus                                – rodz. Rybarczyk

Czwartek, 19 listopada

19:00- ++Jan, Bronisława i Krzysztof

19:00- ++ Józefa, Władysława i Franciszek

Piątek, 20 listopada- św. Rafała Kalinowskiego

9:00-+ Ryszard Kapel                                      – rodz. Brzakala

19:00- ++ Jan, Maria, Edward, Adam, Stanisław, Józef i zmarli z rodziny

Sobota, 21 listopada- Ofiarowanie NMP

8:30- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Henryki i Edmunda w rocznicę ślubu oraz o opiekę Matki Bożej dla rodziny

18:00- ++ Bronisława i Jan Mazur oraz zmarli z rodziny

18:00- ++ Grażyna Mercik (10 rocz) i Bogdan Mercik

Niedziela, 22 listopada – Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

8: 30 – ++Marian Niedźwiecki (5rocz)

8:30 – O łaski Ducha św. i zdrowie dla Kasi i Melisy z okazji urodzin

10: 30 – ++ Maria i Piotr Bakon                                       –syn  

12:30 – O Boże bł.  i łaski Ducha św. dla Ks. Adama i Ks. Marcina w dniu patronalnego święta  

12:30 – (ks.Stefan) + Maria Krzywicka zmarła 1 listopada         – rodzina

19:00-++ Marian Rębisz i zmarli z rodziny Wróbel – żona i córka z rodziną

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Prz 31,10–13.19–20.30–31;1 Tes 5,1–6; Mt 25,14-30

Ref:  Szczęśliwy człowiek, który służy Panu.

Zbliżający się koniec roku liturgicznego i kalendarzowego skłania nas do myślenia… o przyszłości. Jednym z najtrudniejszych artykułów wiary i znaków historii zbawienia jest Dzień Powtórnego Przyjścia Jezusa Chrystusa i związany z nim Sąd Boży nad światem i każdym człowiekiem. Święty Paweł ostrzega nas, że „Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy”, a więc niespodziewanie i bez wcześniejszego uprzedzenia. Dlatego trzeba nam w liturgii Kościoła umieć odszukiwać takie teksty modlitwy, które uczą nas właściwej perspektywy wiary. Oto przykłady: „Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków”; „Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek i w Tobie znajdowało dopełnienie”. Z kolei czytana dzisiaj Jezusowa przypowieść o talentach, poucza nas, jak mamy przeżywać próby wiary, kiedy po ludzku biorąc Pan Bóg „spóźnia się” ze swoją ingerencją i swoimi wyrokami. Postawa uczniów Jezusa, którzy dzięki Niemu są „synami światłości i synami dnia” ma się objawiać nie tyle w nadzwyczajności i czekaniu na cud, co w normalności codziennych obowiązków wobec Boga i drugiego człowieka. Bardzo trafnie określa to łacińskie przysłowie: Quidquid agis prudenter agas et respice finem (Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca). Albowiem ów koniec, który rozpocznie się wraz z Powtórnym Przyjściem Chrystusa, w dużej mierze zależy od naszej codzienności, osobistych zmagań i wyborów, których już nie da się wymazać i powtórzyć… Jak nam wszystkim i każdemu potrzeba normalności, i to nie tylko w układach politycznych czy gospodarczych, ale przede wszystkim – w sercu i mowie każdego z nas. Ujawnia to bardzo drastycznie dyskusja i głosowanie nad ustawą „o ochronie życia ludzkiego”, nie tylko w Parlamencie czy Senacie Rzeczypospolitej, ale w naszych domach… Uczciwość i rzetelność w pracy dla wspólnego dobra, odpowiedzialne myślenie o przyszłości połączone z poszanowaniem ludzi starszych, sprawiedliwość i miłość społeczna – nie mogą być „stanami” od czasu do czasu, ale winny stać się codzienną rzeczywistością… Dopiero wtedy nasze chrześcijaństwo – czyli osobista więź z Chrystusem – nie będzie tylko „wystrojem świątecznym”, ale będzie – jak pisał Roman Brandstaetter „chrześcijaństwem chwil powszednich, z których składa się, wieczność…”

LEKTORZY –14-15 listopada

18:00- M. Edgar

8:30 – A. Rudzińska

 10:30- S. Salome

12:30- W. Potocka

19: 00- M. Sapielak

SPOGLĄDAMY NA TEGO, KTÓRY PANUJE NAD CAŁYM ŚWIATEM PRZEZ MIŁOŚĆ

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego Kościół katolicki przeżywa uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Do kalendarza liturgicznego uroczystość Chrystusa Króla wprowadzono na zakończenie roku jubileuszowego 1925. Święto zostało ogłoszone encykliką Quas Primas. Pius XI umiejscowił uroczystość Chrystusa Króla w ostatnią niedzielę października. W ten sposób poprzedzała uroczystość Wszystkich Świętych i wyjaśniała, że wspomnienie świętych i męczenników jest konsekwencją społecznego królowania Chrystusa. „Od dawna już powszechnie nazywano Chrystusa Królem w przenośnym tego słowa znaczeniu, a to z powodu najwyższego stopnia dostojeństwa, przez które wyprzedza wszystkie stworzenia i przewyższa je. (…) We właściwym tego słowa znaczeniu imię i władzę króla należy przyznać Chrystusowi jako człowiekowi, albowiem tylko o Chrystusie jako człowieku można powiedzieć, iż otrzymał od Ojca „władzę i cześć, i królestwo” – uzasadniał papież Pius XI wprowadzenie Uroczystości Chrystusa Króla do liturgii Kościoła. W posoborowej reformie kalendarza święto przesunięto na ostatnią niedzielę w roku liturgicznym podkreślając, że stworzenie ma swój chwalebny koniec w Jezusie Chrystusie. Dodatkowo rozszerzono wówczas nazwę święta na Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Twórca święta polecił, aby w tym dniu we wszystkich kościołach po głównym nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmawiana była litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu.

DRUGA KOLEKTA NA SEMINARIUM KSIĘŻY CHRYSTUSOWCÓW W POZNANIU W przyszłą niedzielę 22 listopada w Uroczystość Chrystusa Króla, przypada patronalne święto Księży Chrystusowców. Z tej okazji przewidziana jest doroczna kolekta na Seminarium Księży Chrystusowców w Poznaniu, które przygotowuje przyszłych duszpasterzy dla Polonii. Koperty na ofiary znajdują się w rocznym zestawie. Natomiast dodatkowe koperty na tę kolektę znajdują się obok biuletynów.

Modlitwa za zmarłych, wznoszona z ufnością, że żyją u Boga, rozlewa swoje dobrodziejstwa także na nas, pielgrzymów tutaj na ziemi. Wychowuje nas do prawdziwej wizji życia; ukazuje nam sens cierpień, przez które trzeba przejść, by wejść do królestwa Bożego; otwiera nas na prawdziwą wolność, skłaniając nas ku nieustannemu poszukiwaniu dóbr wiecznych –

Listopad – miesiącem modlitwy za zmarłych. Przez cały miesiąc listopad modlimy się za naszych zmarłych. Koperty, na któ­rych można wypisać imiona zmar­łych, wyłożone są na stoliku przy wyjściu z kościoła.  PROSIMY O CZY­TELNE, DRUKOWANE LI­TE­­RY PRZY PISANIU IMION CZY NAZWISK ZMARŁYCH. IMIONA PISZEMY W FORMIE PODSTAWOWEJ, CZYLI W MIANOWNIKU, ALBO INACZEJ TAK, JAK SĄ PISANE W DOKUMENTACH URZĘDOWYCH (PRAWO JAZDY, PASZPORT ITD). Będzie to bardzo pomocne przy odczytywaniu przez kapłana.

Z KARTY ŻAŁOBNEJ

W poniedziałek, 9 listopada, odeszła do wieczności nasza parafianka ś.p. MARIA SAŁATA, LAT 58. Pogrzeb odbył się w naszym kościele w sobotę 14 listopada. Rodzinie zmarłej składamy wyrazy współczucia, a zmarłą ś.p Marię polecamy Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie!…

PRZEPISY DOTYCZĄCE CELEBRACJI MSZY ŚW.

Maseczki obowiązkowe dla wszystkich, którzy uczestniczą we Mszy św.

Do Komunii podchodzimy tylko główną nawą, a odchodzimy bocznymi nawami

Na samym początku Celebrans prezentując Hostię mówi: CIAŁO CHRYSTUSA – wierni odpowiadają AMEN. Podczas udzielania Komunii św. nie ma już żadnego dialogu

Komunie św. udzielamy tylko na rękę

Nadal w mocy jest DYSPENZA OD FIZYCZNEJ OBECNOŚCI NA NIEDZIEL­NEJ MSZY….. W soboty wieczorem, o 18:00 transmi­tujemy Msze św. (niedzielne) z naszego kościoła.

Kto przyjedzie, a nie „zmieści się” w kościele, proszę nie czuć się „dotkniętym” czy „poniżonym”, taką mamy sytuację. Należy wrócić do domu i odsłuchać Mszę świętą „radiową” albo „internetową”. Można w ciągu tygodnia być w kościele, nie ma wówczas tłumów i jest większa szansa uczestnictwa….

REJESTRACJA ONLINE NA MSZE ŚWIĘTE …

Jest możliwość zapisa­nia się na okreś­loną godzinę Mszy św. tylko i wyłącznie drogą inter­netową. Na obecną chwilę tym sposobem może zapisać się 50 osób na daną godzinę Mszy św. w niedzielę i w tygodniu.  Jeśli nie można dokonać rejestracji ONLINE na daną Mszę św., nie oznacza to, że w Kościele nie będzie miejsca, ponieważ drogą internetową można zamówić tylko 50 rezerwacji, a pozostałe 50 miejsc jest dostępnych „przy wejściu”. REJESTRACJI ONLINE można dokonywać od czwartku po południu na sobotę wieczór, niedzielę i kolejne dni tygodnia.   Podczas rejestracji wyma­gane jest podanie:

·  -imienia i nazwiska wszystkich uczestników

·  -prawidłowego maila na który prześlemy rezerwację z platformy Eventbrite do wydruku

· -numeru telefonu kom. lub dom.

·  -oraz numeru parafialnego umieszczonego na kopercie (jeśli nie posiadasz lub nie pamiętasz do skontaktuj się z biurem parafialnym).
Przed przyjazdem do Kościoła: Wydrukuj tylko REZERWACJE, którą otrzyma­łeś w załączniku (attachment) w mailu i oddaj osobie rejestrującej przy wejściu Kościoła. Pamiętaj, że rezerwacje są imienne i na jedną kartę wchodzi jedna osoba. Rezerwacja jest ważna do 30 min przed Mszą św.  Po tym czasie jest anulowana. W celu sprawnej orga­nizacji prosimy o przybycie wcześniej.

DYŻURY PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH….

Przewodnicząca Rady Parafialnej Krystyna Apanowicz 403-228-9427 zajmuje się koor­dynacją tej posługi. Dziękujemy! Nadal poszukujemy wolontariuszy do obsługi transmisji internetowej Mszy św. w soboty o 18:00.

Odbywa się pod hasłem maryjnym, „Oto ja, służebnica Pańska”. Kwota wyznaczona dla naszej parafii na ten rok wynosi $25,941.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę  $10,305.00. Bóg zapłać!


Pierwsza faza komputeryzacji dobiegła końca. Księgozbiór Biblioteki (ponad 6,000 książek) jest dostępny na internecie.
Adres: https://20580.rmwebopac.com
Druga faza – komputeryzacja systemu wypożyczania książek – odbędzie się w styczniu.

PRACA: Potrzebne są kobiety do sprzątania domów. W sprawie pracy proszę dzwonić:403-663-9886. Proszę się nagrać i zostawić swoje dane, żeby można było oddzwonić. (5 x)

PRACA Zatrudnimy kobiety do sprzatania domów. Full time lub part time. Oferujemy bardzo dobre warunki pracy. Po więcej informacji prosimy dzwonić pod numer 403-402-8293 (8x)

PRACA: Potrzebuję pani mówiącej po polsku, do opieki nad starszą panią. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 15: 00 do 19:00. Dzielnica Signal Hill, Simcoe Blv. Po więcej informacji proszę dzwonić pod numer 403-830-6071 (1x)

TATRY FREESTYLE SKI ACADEMY

Zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kolejny sezon narciarski. Zajęcia od grudnia do kwietnia- grupowe (COP+ Nakiska) lub prywatne (dowolny stok). Więcej informacji pod numerem 1 403-638-4844 Maciej email: tatryfreestyle@gmail.com

Zespół Mazovia w ramach kolejnej akcji dochodowej pragnie zachęcić Państwa do składania zamówień oraz zakupu ręcznie robionych pierogów.  Odbiór pierogów w każdy piątek i niedziele adres 5918 5 St SE Bay 3, Calgary, AB T2H 1L4. Przy zamówieniach większych niż 4 paczki, pierogi  będą dowożone do klienta bez dodatkowych   opłat. 

NASZA PARAFIA JEST JEDNĄ Z 10 W CALGARY W TYM PROGRAMIE..

The IAMblessed campaign is underway. Campaigns can play an important role in capturing and shaping the imagination of people. They can help people in interpreting the reality of their surroundings. A campaign can be a tool for the faithful to read the signs of the times in the eyes of faith. This year’s campaign highlights our hope that is grounded in Christ – He is the great light that shines in the darkness. We hope that people will be encouraged to visit www.iamblessed.ca and be inspired to give, act, and pray. To assist you in the launch especially for the first weekend, I would like to highlight the resources page that is now accessible to promote the year-end campaign https://www.catholicyyc.ca/iamblessed2020_resources.html this link is also accessible on the front page of www.iamblessed.ca

MARRIAGE PREPARATION

Catholic Family Service is happy to announce that Marriage Prepa­ration is still running, and we continue to register new couples. Following the current recommendations around group gathe­rings, we will be delivering each Marriage Preparation weekend vir­tu­ally through zoom.

When group gatherings are deemed safe again, we will return to in-person sessions.

All couples who register for the virtual delivery of Marriage Prep will receive their workbooks in the mail and will be supported in the use of Zoom technology. If there are any further questions, please contact Stephen Robinson at Stephen.robinson@cfs-ab.org. We look forward to engaging with you online.

The Marriage Preparation Weekend is led by non-judgmental, professional facilitators who are well versed in their areas of expertise. The program is grounded in Catholic values and is open to couples of all faiths and cultural backgrounds. More information about this tool and how to take part is provided to couples in a welcome email a 3-4 weeks in advance of the weekend.

UPCOMING MARRIAGE PREPARATION WEEKENDS

Locations will be posted as they are confirmed. Please feel free to either register right away or to wait until those locations are available. If you have any questions, please contact Stephen Robinson at stephen.robinson@cfs-ab.org or 587.896.2891.

DateLocation
November 27 – 29, 2020Online (Zoom) delivery
January 22 – 24, 2021Online (Zoom) delivery
February 26 – 28, 2021To be determined
March 26 – 28, 2021To be determined
April 23 – 25, 2021To be determined
May 28 – 30, 2021To be determined
June 25 – 27, 2021To be determined
July 23 – 25, 2021To be determined

Course Fee

The course fee (per couple) is $250.00. Our weekend includes a gift certificate for three (3) couple counselling sessions at Catholic Family Service, a $500 value. There is no fee if you’d like to change to a different weekend once registered. A $25 administrative fee is required for a refund.Bottom of Form