22 listopada

22 listopada

Sobota, 21 listopada- Ofiarowanie NMP

18:00- ++ Bronisława i Jan Mazur oraz zmarli z rodziny

18:00- ++ Grażyna Mercik (10 rocz) i Bogdan Mercik

Niedziela, 22 listopada – Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

8: 30 – ++Marian Niedźwiecki (5rocz)

8:30 – O łaski Ducha św. i zdrowie dla Kasi i Melisy z okazji urodzin

10: 30 – ++ Maria i Piotr Bakon                                       –syn  

12:30 – O Boże bł.  i łaski Ducha św. dla Ks. Adama i Ks. Marcina w dniu patronalnego święta  

12:30 – (ks.Stefan) + Maria Krzywicka zmarła 1 listopada         – rodzina

19:00-++ Marian Rębisz i zmarli z rodziny Wróbel – żona i córka z rodziną

Poniedziałek, 23 listopada

19:00- + Juan Lopez (1rocz)

19:00- + Urszula Dąbrowska (4rocz)      – mąż z rodziną

Wtorek, 24 listopada

19:00- + Jerzy Czartoryski (1rocz)

19:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla ks. Adama i ks. Marcina                     – Rada Parafialna    

Środa, 25 listopada

19:00-+ Bronisława Janiec

19:00- O Boże błogosławieństwo i dary Ducha św. dla Katarzyny w dniu urodzin

Czwartek, 26 listopada

19:00- ++ Aleksander, Sabina i Elżbieta Kos oraz Pelagia Świderska i zmarli z rodziny

19:00- O udaną operację i powrót do zdrowia dla Krystyny

Piątek, 27 listopada

9:00- O potrzebne łaski dla syna i jego rodziny      – rodzice

19:00- ++ Tadeusz i Jadwiga Nawroccy

Sobota, 28 listopada

8:30- O Boże błogosławieństwo dla córek oraz ich rodzin

18:00- ++ Anna i Jan Rećko oraz Zofia i Zbigniew Koneccy

18:00- + Ewa Cichowlas (5rocz)

Niedziela, 29 listopada – I Niedziela Adwentu

8:30 – + Lenard Rudziński (24rocz)

10: 30 – ++ Wiktoria i Stanisław Kobylański – córka z rodziną 

12:30 -++ Włodzimierz Streżyński, Andrzej Pawlicki i Grażyna Lubicz

12:30- (ks. Stefan) O udaną operację dla Krystyny i powrót do zdrowia

19:00-++ Józefina Slapa oraz Ewa i Krystyna

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

Ez 34,11–12.15–17 ;1 Kor 15,20–26.28; Mt 25,31–46

Ref: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Czytałem u Kazantzakisa opowieść o kimś, kto całe życie zbierał pieniądze na pielgrzymkę do Jerozolimy. Kiedy już zebrał wielką sumę, spakował torby podróżne, pożegnał się z rodziną i wyruszył w stronę Świętego Miasta. Ale kiedy tylko wyjechał za bramę swojego miasta, ujrzał żebraka, który nie miał ani domu, ani nikogo, kto by mu pomógł. Oddał, więc mu wszystkie oszczędności i wrócił do domu. Rodzina wybiegła naprzeciw zdziwiona i zaczęła pytać z przekąsem: „Już dojechałeś do Jerozolimy?”. On ze stoickim uśmiechem powiedział: „Tak, dojechałem, zobaczyłem nawet Jezusa”. Okazał miłosierdzie i dlatego uznał, że nie musi wędrować do Jerozolimy. Takimi żebrakami możemy być też sami dla siebie. Wyruszamy w daleką podróż, żyjemy wielkimi aspiracjami, a nie zauważamy, że wewnątrz nas jest mały, biedny człowiek, którego tak naprawdę nie lubimy. Jemu powinniśmy okazać najwięcej miłości. Z jednej strony, nie sposób pomagać innym, kiedy nie chcemy pomóc sobie samym i nie zgadzamy się na swoją małość i swoją kruchość. Z drugiej strony, czasem trzeba pomóc komuś biednemu, żeby dorosnąć do odkrycia kogoś wcale nie lepiej uposażonego we własnym wnętrzu. Najlepiej, bowiem jesteśmy przygotowani, by pomóc innym, gdy nam udzielono pomocy. Nikt nie wie, co to bieda, jeśli osobiście jej nie doświadczył. Okaż jałmużnę najpierw sobie samemu! Jałmużna to słowo kojarzy nam się jedynie z udzieleniem komuś jakiejś łaski, ale jałmużna może być także udzielaniem sobie prawdy. Dlatego proponuję odczytać słowa Jezusa w inny sposób: Czy uznałeś w sobie kogoś głodnego uczuć, głodnego czyjejś obecności, głodnego miłości? Czy uznałeś w sobie spragnionego dobrego słowa? Czy uznałeś w sobie przybysza, kogoś, kto nie umie się odnaleźć, kto czuje się zagubiony? Czy widzisz swoją nagość, swój wstyd? Czy wiesz już, na co chorujesz? Czy znasz swoje więzienie? W czym czujesz się ograniczony i zamknięty? W tym wszystkim przecież był Jezus. On tego wszystkiego doświadczył i dlatego w tym wszystkim był gotowy nam pomóc. Tak napisano o Nim w Liście do Hebrajczyków: „Nie takiego, bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu” (Hbr 4,14–15). Czy widzisz, że Jego słabości są i Twoimi? Na pewno nie zachęcam nikogo do użalania się nad sobą, ale do zwolnienia się z ciężaru buntu i tych wszystkich narzekań, które czynią nas niezadowolonymi z naszego naśladowania Jezusa. Jałmużną może być właśnie ta nasza medytacja nad sobą samym.

LEKTORZY –21-22 listopada

18:00- M. Domaradzki

8:30 – M. Sobczak

10:30- L. Shelley

12:30- M. Kaczan

 19: 00- W. Grabowski

WYPOMINKI

Listopad – miesiącem modlitwy za zmarłych. Kontynu­ujemy naszą modlitwę w tradycyjnej formie „wypominków”. Zapraszamy do kościoła 15 minut przed Mszą świętą.

DRUGA KOLEKTA NA SEMINARIUM KSIĘŻY CHRYSTUSOWCÓW W POZNANIU przypada dzisiaj, w Uroczystość Juzusa Chrystusa Króla Wszechświata. Dziękujemy za donacje, które pomogą w wykształ­ceniu nowych powołań, by nie zabrakło kapłanów w posłudze emigracyjnej. Koperty na ofiary znajdują się w rocznym zestawie. Natomiast dodatkowe koperty na tę kolektę znajdują się obok biuletynów.

STARE MODLITEWNIKI TRACĄ WAŻNOŚĆ – NOWE KSIĄŻKI Z NIEDZIELNYM CZYTANIAMI po polsku i angielsku jednocześnie, są do nabycia w zakrystii po $10. Nie możemy ich wykładać w ławkach, ale prywatnie w domu przydadzą się każdemu. Te czytania będą aktualne znowu do grudnia 2021 roku.

Dzielne Panie z Grupy 40+ co tydzień trudzą się by przygotować „coś słodkiego” do kawy czy herbaty… obecnie pracują już nad świątecznymi wypiekami. Wyprzedaż tych „smakołyków” będzie w niedziele 6 grudnia i 13 grudnia. Zapraszamy do przedsionka sali!!!

Odbywa się w tym roku pod hasłem maryjnym, „Oto ja, służebnica Pańska”. Kwota wyznaczona dla naszej parafii  wynosi $25,941.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę  $10,305.00. Bóg zapłać!

SPOTKANIE MODLITEWNE GRUPY ŚW. OJCA PIO

Zapraszamy grupę modlitewną na Mszę św. i nabo­żeństwo w ponie­działek 23 listopada na godz. 19: 00.

UWAGA!!! REKOLEKCJE INTERNETOWE W NASZYM KOŚCIELE JUŻ NIEBAWEM !!!

W dobie pandemii, gdy nie ma pewności, co do dalszych posunięć rządu i ograniczeń, nie można nikogo zapraszać ani planować „zwykłych rekolekcji adwentowych”. Z pomocą może przyjść technologia internetowa: ks. Dominik Chmielewski wyraził zgodę na wykorzystanie jego cyklu nauk rekolekcyjnych. Zatem po Drugiej Niedzieli Adwentu zapraszamy wieczorami do naszej świątyni. Od poniedziałku 7 grudnia do piątku 11 grudnia włącznie, będzie codziennie Msza św. jak zwykle o godz. 19:00, a po niej będzie konferencja odtwarzana z internetu….

PRZEPISY DOTYCZĄCE CELEBRACJI MSZY ŚW.

1/3 miejsc oficjalnych w kościele może być zajęta (czyli w naszym przypadku 100 osób)

Maseczki obowiązkowe dla wszystkich, którzy uczestniczą (albo „przyłbice” czyli faceshield)

Do Komunii podchodzimy tylko główną nawą, a odchodzimy bocznymi nawami

Na samym początku Celebrans prezentując Hostię mówi: CIAŁO CHRYSTUSA – wierni odpowiadają AMEN. Podczas udzielania Komunii św. nie ma już żadnego dialogu

Komunie św. udzielamy tylko na rękę

Nadal w mocy jest DYSPENZA OD FIZYCZNEJ OBECNOŚCI NA NIEDZIEL­NEJ MSZY….. W soboty wieczorem, o 18:00 transmi­tujemy Msze św. (niedzielne) z naszego kościoła.

Kto przyjedzie, a nie „zmieści się” w kościele, proszę nie czuć się „dotkniętym” czy „poniżonym”, taką mamy sytuację. Należy wrócić do domu i odsłuchać Mszę świętą „radiową” albo „internetową”. Można w ciągu tygodnia być w kościele, nie ma wówczas tłumów i jest większa szansa uczestnictwa…. W przypadku gdy ktoś zatrzymuje się w korytarzu czy  w sali ks. Otłowskiego, tam również obowiązuje SOCIAL DISTANCING!!!

REJESTRACJA ONLINE NA MSZE ŚWIĘTE …

Jest możliwość zapisa­nia się na okreś­loną godzinę Mszy św. tylko i wyłącznie drogą inter­netową. Nadal może zapisać się 50 osób na daną godzinę Mszy św. w niedzielę i w tygodniu.  Jeśli nie można dokonać rejestracji ONLINE na daną Mszę św., nie oznacza to, że w Kościele nie będzie miejsca, ponieważ drogą internetową można zamówić tylko 50 rezerwacji, a pozostałe 50 miejsc jest dostępnych „przy wejściu”.REJESTRACJI ONLINE można dokonywać od czwartku po południu na sobotę wieczór, niedzielę i kolejne dni tygodnia.   Podczas rejestracji wyma­gane jest podanie:

·  -imienia i nazwiska wszystkich uczestników

·  -prawidłowego maila na który prześlemy rezerwację z platformy Eventbrite do wydruku

· -numeru telefonu kom. lub dom.

·  -oraz numeru parafialnego umieszczonego na kopercie (jeśli nie posiadasz lub nie pamiętasz to skontaktuj się z biurem parafialnym). Przed przyjazdem do Kościoła: Wydrukuj tylko REZERWACJE, którą otrzyma­łeś w załączniku (attachment) w mailu i oddaj osobie rejestrującej przy wejściu Kościoła. Pamiętaj, że rezerwacje są imienne i na jedną kartę wchodzi jedna osoba. Rezerwacja jest ważna do 30 min przed Mszą św.  Po tym czasie jest anulowana. W celu sprawnej orga­nizacji prosimy o przybycie wcześniej.

DYŻURY PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH….

Przewodnicząca Rady Parafialnej Krystyna Apanowicz 403-228-9427 zajmuje się koor­dynacją tej posługi. Dziękujemy! Nadal poszukujemy wolontariuszy do obsługi  internetowej Mszy św. w soboty o 18:00.

PO BLISKO 40 LATACH FUNKCJO­NOWANIA zepsuła się główna tablica monito­ru­jąca zagro­żenie poża­rowe w całym naszym kompleksie. Została już wymieniona na nową skrzynię ze współczesną elektroniką. Koszt to ponad $8,000 Dziękujemy za donacje na Fundusz Remontowy!

RÓŻNE PRACE ZOS­TAŁY WYKONANE W MINIONYCH TYGOD­NIACH…. WSZYSTKIM WOLONTA­RIUSZOM SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIE!

Przeniesiony został konfesjonał, łazienki (wejście od strony oszklonego korytarza) zostały odnowione, przesunęliśmy kilka ławek by mogła tworzyć się kolejka do spowiedzi, naprawiony został sufit w sali ks. Otłowskiego. Działają już dodatkowe głośniki w pomieszczeniach przylegających do kościoła. Zamówiona została nowa kamera internetowa i okablowanie… nieźle jak na „czasy pandemii”… Bóg zapłać wszystkim pomagającym w różny sposób.!

PRZYJĘCIE NOWYCH KANDYDA­TÓW DO RYCERSTWA NIEPOKA­LANEJ

Odbędzie się w II Niedzielę Adwentu, 6 grudnia, (czyli tuż przed uroczystością Niepokala­nego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, która przypada 8 grudnia), podczas uroczystej Mszy św. o godzinie 10:30 zostaną włączeni nowi kandydaci do Rycerstwa Niepokalanej. Zachęcamy całe rodziny do wstępowania w szeregi Rycerstwa, aby pod szczególną opieką Matki Bożej, dawać świadectwo życia prawdziwie chrześcijańskiego, modlić się o nawrócenie grzeszników i o lepszy świat.  Świadectwo życia zgodnego z Przykazaniami Bożymi jest w dzisiejszym, zagubionym świecie bardzo ważne i wymaga wierności Bogu i odwagi, dlatego członkowie Rycerstwa Niepokalanej proszą Matkę Bożą o szczególną opiekę i łaski Boże. Do Rycerstwa Niepokalanej mogą należeć wszyscy: dorośli, młodzież i dzieci, – których życie jest zgodne z Przykazaniami Bożymi. Powiększajmy szeregi Rycerstwa Niepokalanej i swoją dobrocią, miłością i życzliwością, pociągajmy innych do Boga. Zwłaszcza w czasie pandemii, powierzenie swojego życia Matce Bożej – ma szczególne znaczenie. Podczas Mszy św. o godzinie 10:30 wszyscy należący do M.I. odnowią Akt Zawierzenia Matce Bożej. Przychodzimy w niebieskich chustach. Po Mszy św. odbędzie się też krótkie spotkanie Rycerstwa Niepokalanej w kościele. Serdecznie zapraszamy. Zgloszenia przyjmuje sr. Teresa, OP. ,tel.: (403) 282-5077

Idąc za Maryją, nie zboczysz z drogi.

Modląc się do Niej, nie stracisz nadziei.

Myśląc o Niej, nie pomylisz się.

Jej się trzymając – nie zginiesz.

Kiedy Ona Cię strzeże, nie trworzysz się.

Gdy cię prowadzić będzie , nie zmęczysz się.

Kiedy Ona łaskawa ci będzie, dotrzesz do celu.

Modlitwa św. Bernarda

Pierwsza faza komputery­zacji dobiegła końca. Księgozbiór Biblioteki (ponad 6,000 książek) jest dostępny na internecie.
Adres: https://20580.rmwebopac.com
Druga faza – komputeryzacja systemu wypożyczania książek – odbędzie się w styczniu.

PRACA: Potrzebne są kobiety do sprzątania domów. W sprawie pracy proszę dzwonić:403-663-9886. Proszę się nagrać i zostawić swoje dane, żeby można było oddzwonić. (4 x)

PRACA Zatrudnimy kobiety do sprzatania domów. Full time lub part time. Oferujemy bardzo dobre warunki pracy. Po więcej informacji prosimy dzwonić pod numer 403-402-8293 (7x)

TATRY FREESTYLE SKI ACADEMY zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kolejny sezon narciarski. Zajęcia od grudnia do kwietnia – grupowe (COP + Nakiska) lub prywatne (dowolny stok). Więcej informacji pod numerem 1.403.638.4844 (Maciej) / email tatryfreestyle@gmail.com  

Zespół Mazovia w ramach kolejnej akcji dochodowej pragnie zachęcić Państwa do składania zamówień oraz zakupu ręcznie robionych pierogów.  Odbiór pierogów w każdy piątek i niedziele adres 5918 5 St SE Bay 3, Calgary, AB T2H 1L4. Przy zamówieniach większych niż 4 paczki, pierogi  będą dowożone do klienta bez dodatkowych   opłat. 

NASZA PARAFIA JEST JEDNĄ Z 10 W CALGARY W TYM PROGRAMIE..

The IAMblessed campaign is underway. Campaigns can play an important role in capturing and shaping the imagination of people. They can help people in interpreting the reality of their surroundings. A campaign can be a tool for the faithful to read the signs of the times in the eyes of faith. This year’s campaign highlights our hope that is grounded in Christ – He is the great light that shines in the darkness. We hope that people will be encouraged to visit www.iamblessed.ca and be inspired to give, act, and pray. To assist you in the launch especially for the first weekend, I would like to highlight the resources page that is now accessible to promote the year-end campaign https://www.catholicyyc.ca/iamblessed2020_resources.html this link is also accessible on the front page of www.iamblessed.ca