29 Listopada

29 Listopada

Sobota, 28 listopada

18:00- ++ Anna i Jan Rećko oraz Zofia i Zbigniew Koneccy

18:00- + Ewa Cichowlas (5rocz)

Niedziela, 29 listopada – I Niedziela Adwentu

8:30 – + Lenard Rudziński (24rocz)

10: 30 – ++ Wiktoria i Stanisław Kobylański  – córka z rodziną 

12:30 -++ Włodzimierz Streżyński, Andrzej Pawlicki i Grażyna Lubicz

12:30- (ks. Stefan) O udaną operację dla Krystyny i powrót do zdrowia

19:00-++ Józefina Slapa oraz Ewa i Krystyna

Poniedziałek, 30 listopada- Święto św. Andrzeja Apostoła

19:00- + Anna Wójcik (21 rocz)

19:00- + O łaski dla rodzeństwa Andrzeja i Marii

Wtorek, 1 grudnia

19:00-++ Marian Luma (12 rocz) i Barbara Luma

19:00 –++ Tadeusz Pasierb i Stanisław Bajan    

Środa, 2 grudnia

19:00- O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Dariusza z okazji urodzin                                                       – żona i syn

19:00- + Marcin Szysz

Czwartek, 3 grudnia-  św. Franciszka Ksawerego

19:00- O nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne

19:00- + Jerzy Bożek                                                 – rodzina

Piątek, 4 grudnia

9:00- ++ Za dusze w czyśćcu cierpiące

19:00- ++ Aniela, Franciszek oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota, 5 grudnia

8:30- Wynagradzająca Najświętszemu Sercu N.M.P za grzechy świata

18:00- ++ Zmarli z rodziny Ramut i Potok

18:00- O Boże błogosławieństwo dla Jakuba   – dziadkowie

Niedziela, 6 grudnia – II Niedziela Adwentu

8:30 – ++ Józef i Marianna

10: 30 – + Halina Psiurska – Rembisz

12:30- Dziękczynna za powrót do zdrowia Marii

19:00-+ Adolf Pajewski (3rocz)                         – syn z rodziną

I NIEDZIELA ADWENTU

Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7; 1 Kor 1,3-9; Mk 13,33-37

Ref: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

W domu opieki licząca blisko dziewięćdziesiąt lat kobieta narzeka na wszystko. Nikt, bowiem nie robi tak, jak ona sobie życzy. Nic jej nie smakuje, nic jej nie odpowiada. Kapelan, przed którym wylała swe żale, powiedział: „Nie ma innego rozwiązania. Zaczynamy nowennę modlitw o dobrą śmierć”. Babcia zaniemówiła. Po chwili z mocą powiedziała:, „Co ksiądz wygaduje, ja wcale nie chcę umierać. Niech ksiądz się modli, bym żyła jak najdłużej”. Ksiądz zapytał: „Nawet jak pani tak niedobrze na tym łóżku?” Odpowiedziała: „Ja już nie będę narzekać. Niech się ksiądz nie modli o moją śmierć”. Po tygodniu pielęgniarki pytały księdza, co się stało, bo babcia zmieniła się nie do poznania. Zamiast pretensji i narzekania jest miła i za wszystko dziękuje. Prosiła tylko, by ksiądz kapelan do niej nie przychodził, aż sama o to poprosi. Oto reakcja kobiety, która często odmawiała różaniec, ale na serio o swoim odejściu nie pomyślała. „Odnów nas Boże i daj nam zbawienie” wołamy razem z Psalmistą rozpoczynając adwentowy czas czuwania i modlitwy. Uświadamiamy sobie, że żyjemy w perspektywie ostatecznego chwalebnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Im mocniej ktoś Go kocha, tym usilniej czeka na to spotkanie. Jeśli kochamy doczesność, podejmujemy wysiłek, by zatrzymać się na ziemi jak najdłużej. Życie przypomina ekran telewizora, na którym programy następują po sobie i następny wymazuje poprzedni. Ekran jest wciąż ten sam, zmieniają się tylko obrazy. Podobnie jest z nami: świat pozostaje, jedynie my kolejno przemijamy. Św. Teresa z Avila przypomina nam tę prawdę w słowach: „Niech nic cię nie niepokoi, niech nic nie napawa cię lękiem. Wszystko, bowiem przemija, jedynie Bóg trwa”. Jesteśmy wezwani przez Chrystusa, abyśmy nie przespali momentu Jego przyjścia. Dlatego ważne jest, abyśmy słuchali Pana – a nie zagłuszali Jego głosu zabawą, bezrefleksyjnym życiem czy brakiem nawrócenia. Nie wiemy, kiedy nastąpi czas ostatecznego przyjścia Jezusa. Chodzi przede wszystkim o zachowanie trwałej i żywej relacji z Chrystusem. Bez ożywiania relacji z Jezusem traci się duchową świeżość, traci się zdolność pokonywania trudności, unikania błędów czy przetrwania życiowych zawirowań. Nasze czuwanie musi się wiązać z aktywną wiernością swojemu powołaniu i wyznaczonym zadaniom.

LEKTORZY –28-29 listopada

18:00- M. Edgar

8:30- M. Iskra

10:30- M. Domaradzki

12:30- S. Teresa

 19: 00- K. Jansen

W PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA (3 GRUDNIA) zapraszamy wszystkich ministrantów i rodziny na godz. 18: 30 na Adorację Najświętszego Sakramentu połączoną z modlitwą o powołania. W tym dniu służba liturgiczna zakłada komże i alby. Wcześniej prosimy sprawdzić stan swojego stroju liturgicznego. Od godz. 18:00 będzie możliwość spowiedzi. Natomiast po Mszy św. rozdanie paczek świątecznych ministrantom. Zapraszamy.

4 grudnia, zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu, która rozpoczyna się po porannej Mszy św. o godz. 9: 00. Zapraszamy dzieci i młodzież do skorzystania z sakramentu Pokuty oraz na Mszę św. o godzinie 7 pm i przyjęcie Komunii św. wynagradzającej. Prosimy wpisywać się do wyłożonego zeszytu przy biuletynach, aby była ciągła obecność modlących się w kościele.

 5 grudnia, za­praszamy na całodzien­ną Adorację Najśw. Sakramentu, która rozpo­czyna się po Mszy św. o godzinie 8: 30am. W ciągu dnia poszczególne grupy odmawiają 4 części Różańca św. Po Mszy św. porannej część I Radosna, modli się grupa Totus Tuus. O godz. 12: 00 Anioł Pański i część II Światła, modlą się Rycerze Kolumba. O godz. 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, i część III Bolesna, modlą się grupa Różańcowa i Sr. Dominikanki. O godz. 17: 15 część IV Chwalebna, rozważają na zmianę członkowie Rycerstwa Niepokalanej i Koło Radia Maryja. Naszą modlitwą pragniemy uwielbić Pana Boga, dziękować Bogu oraz wynagradzać za grzechy i wypraszać wszelkie łaski dla Kapłanów, całego Kościoła św., dla naszej Parafi, dla Polski i Kanady oraz o powołania Kapłańskie, i nawrócenie grzeszników.

STARE MODLITEWNIKI TRACĄ WAŻNOŚĆ – NOWE KSIĄŻKI Z NIEDZIELNYMI CZYTANIAMI po polsku i angielsku jednocześnie, są do nabycia w zakrystii po $10. Nie możemy ich wykładać w ławkach, ale prywatnie w domu przydadzą się każdemu. Te czytania będą aktualne znowu do grudnia 2021 roku.

Odbywa się w tym roku pod hasłem maryjnym, „Oto ja, służebnica Pańska”. Kwota wyznaczona dla naszej parafii  wynosi $25,941.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę  $10,530.00. Bóg zapłać!

UWAGA!!! REKOLEKCJE INTERNETOWE W NASZYM KOŚCIELE JUŻ NIEBAWEM !!!

W dobie pandemii, gdy nie ma pew­ności, co do dalszych posunięć rządu i ograniczeń, nie moż­na nikogo zapraszać ani planować „zwyk­łych rekolekcji ad­wen­­towych”. Z pomocą może przyjść technologia internetowa: ks. Dominik Chmielewski wyraził zgodę na wykorzystanie jego cyklu nauk rekolekcyjnych. Zatem po Drugiej Niedzieli Adwentu, zapraszamy wieczorami do naszej świątyni. Od poniedziałku 7 grudnia do piątku 11 grudnia włącznie, będzie codziennie Msza św. jak zwykle o godz. 19:00, a po niej będzie konferencja odtwarzana z internetu…. Ktoś powie: takiej konferencji mogę sobie wysłuchać w domu, w wygodnym fotelu i popijając herbatę z sokiem malinowym. Owszem, jest taka opcja, ale w kościele, we wspólnocie i w kontekście Eucharystii będzie to miało zupełnie inny wydźwięk. Więc zapraszamy!

REKOLEKCJE ADWENTOWE DLA DZIECI! 
26 odcinków na każdy dzień Adwentu – od 29.11 do 24.12. W ramach tych rekolekcji przygotujemy dzieci od oddania się Matce Bożej.  Rekolekcje będą udostępniane na naszej stronie parafialnej. Przesyłamy Wam dziś ZAPOWIEDŹ tych rekolekcji: https://youtu.be/HvNZzLyI-Eo ZAPRASZAMY  

PRZEPISY DOTYCZĄCE CELEBRACJI MSZY ŚW.

1/3 miejsc oficjalnych w kościele może być zajęta (czyli w naszym przypadku 100 osób)

Maseczki obowiązkowe dla wszystkich, którzy uczestniczą (albo „przyłbice” czyli faceshield)

Do Komunii podchodzimy tylko główną nawą, a odchodzimy bocznymi nawami

Na samym początku Celebrans prezentując Hostię mówi: CIAŁO CHRYSTUSA – wierni odpowiadają AMEN. Podczas udzielania Komunii św. nie ma już żadnego dialogu

Komunie św. udzielamy tylko na rękę

Nadal w mocy jest DYSPENZA OD FIZYCZNEJ OBECNOŚCI NA NIEDZIEL­NEJ MSZY….. W soboty wieczorem, o 18:00 transmi­tujemy Msze św. (niedzielne) z naszego kościoła.

Kto przyjedzie, a nie „zmieści się” w kościele, proszę nie czuć się „dotkniętym” czy „poniżonym”, taką mamy sytuację. Należy wrócić do domu i odsłuchać Mszę świętą „radiową” albo „internetową”. Można w ciągu tygodnia być w kościele, nie ma wówczas tłumów i jest większa szansa uczestnictwa…. W przypadku gdy ktoś zatrzymuje się w korytarzu czy  w sali ks. Otłowskiego, tam również obowiązuje maseczka i SOCIAL DISTANCING!!!

REJESTRACJA ONLINE NA MSZE ŚWIĘTE …

Jest możliwość zapisa­nia się na okreś­loną godzinę Mszy św. tylko i wyłącznie drogą inter­netową. Nadal może zapisać się 50 osób na daną godzinę Mszy św. w niedzielę i w tygodniu.  Jeśli nie można dokonać rejestracji ONLINE na daną Mszę św., nie oznacza to, że w Kościele nie będzie miejsca, ponieważ drogą internetową można zamówić tylko 50 rezerwacji, a pozostałe 50 miejsc jest dostępnych „przy wejściu”. REJESTRACJI ONLINE można dokonywać od czwartku po południu na sobotę wieczór, niedzielę i kolejne dni tygodnia.   Podczas rejestracji wyma­gane jest podanie:

·  -imienia i nazwiska wszystkich uczestników

·  -prawidłowego maila na który prześlemy rezerwację z platformy Eventbrite do wydruku

· -numeru telefonu kom. lub dom.

·  -oraz numeru parafialnego umieszczonego na kopercie (jeśli nie posiadasz lub nie pamiętasz do skontaktuj się z biurem parafialnym).
Przed przyjazdem do Kościoła: Wydrukuj tylko REZERWACJE, którą otrzyma­łeś w załączniku (attachment) w mailu i oddaj osobie rejestrującej przy wejściu Kościoła. Pamiętaj, że rezerwacje są imienne i na jedną kartę wchodzi jedna osoba. Rezerwacja jest ważna do 30 min przed Mszą św.  Po tym czasie jest anulowana. W celu sprawnej orga­nizacji prosimy o przybycie wcześniej.

DYŻURY PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH….

Przewodnicząca Rady Parafialnej Krystyna Apanowicz 403-228-9427 zajmuje się koor­dynacją tej posługi. Dziękujemy! Nadal poszukujemy wolontariuszy do obsługi  internetowej Mszy św. w soboty o 18:00.

W dzisiejszą niedzielę po Mszy św. o godzinie 12: 30 sakrament Chrztu św. zostanie udzielony KALINIE KAMIŃSKIEJ. Gratu­lujemy Rodzicom i Chrzest­nym. Nowo ochrzczoną Kalinę poleca­my Bożej Opiece.

PRZYJĘCIE NOWYCH KANDYDA­TÓW DO RYCERSTWA NIEPOKA­LANEJ

Odbędzie się w II Niedzielę Adwentu, 6 grudnia, (czyli tuż przed uroczystością Niepokala­nego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, która przypada 8 grudnia), podczas uroczystej Mszy św. o godzinie 10:30 zostaną włączeni nowi kandydaci do Rycerstwa Niepokalanej.

Zachęcamy całe rodziny do wstępowania w szeregi Rycerstwa, aby pod szczególną opieką Matki Bożej, dawać świadectwo życia praw­dziwie chrześcijańskiego, modlić się o nawrócenie grzeszników i o lepszy świat.  Świadectwo życia zgodnego z Przykazaniami Bożymi jest w dzisiejszym, zagu­bionym świecie bardzo ważne i wymaga wierności Bogu i odwagi, dlatego członkowie Rycerstwa Niepokalanej proszą Matkę Bożą o szczególną opiekę i łaski Boże. Do Rycerstwa Niepokalanej mogą należeć wszyscy: dorośli, młodzież i dzieci, – których życie jest zgodne z Przykazaniami Bożymi. Powiększajmy szeregi Rycerstwa Niepokalanej i swoją dobrocią, miłością i życzliwością, pociągajmy innych do Boga. Zwłaszcza w czasie pandemii, powierzenie swojego życia Matce Bożej – ma szczególne znaczenie. Podczas Mszy św. o godzinie 10:30 wszyscy należący do M.I. odnowią Akt Zawierzenia Matce Bożej. Przychodzimy w niebieskich chustach. Po Mszy św. odbędzie się też krótkie spotkanie Rycerstwa Niepokalanej w kościele. Serdecznie zapraszamy. Zgloszenia przyjmuje sr. Teresa, OP. ,tel.: (403) 282-5077

Idąc za Maryją, nie zboczysz z drogi.

Modląc się do Niej, nie stracisz nadziei.

Myśląc o Niej, nie pomylisz się.

Jej się trzymając – nie zginiesz.

Kiedy Ona Cię strzeże, nie trworzysz się.

Gdy cię prowadzić będzie , nie zmęczysz się.

Kiedy Ona łaskawa ci będzie, dotrzesz do celu.

Modlitwa św. Bernarda

POM0C KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE

Koło Modlitewno – Apostolskie Rycerstwa Niepokalanej (M.I.), działające przy polskim kościele p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary, posiada Charity Status w celu niesienia pomocy w życiu religijnym Polaków na Wschodzie. Raz w roku, z okazji Święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz z okazji szczególnej modlitwy za Kościół na Wschodzie – w II Niedzielę Adwentu, Koło M.I. przeprowadza zbiórkę na ten cel. Złożone ofiary otrzymują Income Tax – pokwitowanie do urzędu podatkowego. Więcej informacji zawiera wkładka – INFORMATOR, znajdujący się w Biuletynie Parafialnym wraz z kopertą, którą można złożyć na tacę lub do skrzynki w kościele w przyszłą niedzielę, 6 grudnia, kiedy będzie przeprowadzana zbiórka na pomoc Kościołowi na Wschodzie. Serdecznie prosimy o poparcie tej tak ważnej sprawy, dotyczącej życia religijnego naszych Rodaków na Kresach Wschodnich, zwłaszcza w czasie pandemii. Niech Matka Najświętsza wyprasza obfite łaski Ofiarodawcom. BÓG ZAPŁAĆ!

TATRY FREESTYLE SKI ACADEMY zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kolejny sezon narciarski. Zajęcia od grudnia do kwietnia – grupowe (COP + Nakiska) lub prywatne (dowolny stok). Więcej informacji pod numerem 1.403.638.4844 (Maciej) / email tatryfreestyle@gmail.com  

 

Zespół Mazovia w ramach kolejnej akcji dochodowej pragnie zachęcić Państwa do składania zamówień oraz zakupu ręcznie robionych pierogów.  Odbiór pierogów w każdy piątek i niedziele adres 5918 5 St SE Bay 3, Calgary, AB T2H 1L4. Przy zamówieniach większych niż 4 paczki, pierogi  będą dowożone do klienta bez dodatkowych   opłat. 

„Zespół „Krakusy” zachęca do zakupu domowej roboty uszek wigilijnych: 20szt za $10, zakwasu na barszcz 0.5l za $5, oraz domowego wypieku chleba. To wszystko w przedsionku sali parafialnej po każdej weekendowej Mszy Świętej. Zapraszamy i zachęcamy do wsparcia zespołu KRAKUSY! Zamówienia przyjmujemy również pod numerem tel: 403-921-4560 lub krakusycalgary@gmail.com

PRACA: Poszukuję opiekunki do 18 miesięcznego dziecka. Godziny do ustalenia. Praca od stycznia. Dzielnica Sylverado. Tel: 587-777-6248 (2x)

PRACA: Potrzebne są kobiety do sprzątania domów. W sprawie pracy proszę dzwonić:403-663-9886. Proszę się nagrać i zostawić swoje dane, żeby można było oddzwonić. (3x)

PRACA Zatrudnimy kobiety do sprzatania domów. Full time lub part time. Oferujemy bardzo dobre warunki pracy. Po więcej informacji prosimy dzwonić pod numer 403-402-8293 (6x)

NASZA PARAFIA JEST JEDNĄ Z 10 W CALGARY W TYM PROGRAMIE..

The IAMblessed campaign is underway. Campaigns can play an important role in capturing and shaping the imagination of people. They can help people in interpreting the reality of their surroundings. A campaign can be a tool for the faithful to read the signs of the times in the eyes of faith. This year’s campaign highlights our hope that is grounded in Christ – He is the great light that shines in the darkness. We hope that people will be encouraged to visit www.iamblessed.ca and be inspired to give, act, and pray. To assist you in the launch especially for the first weekend, I would like to highlight the resources page that is now accessible to promote the year-end campaign https://www.catholicyyc.ca/iamblessed2020_resources.html this link is also accessible on the front page of www.iamblessed.ca