8 listopada

8 listopada

Sobota, 7 listopada

18: 00- Dziękczynno-błagalna dla Olgi i Stefana Świderskich z okazji 50 rocz. sakramentu małżeństwa

18:00- + Za zmarłych polecanych w wypominkach (6)

(Ks. Stefan) 18: 00- + Kacper Sowa lat 19, oraz za rodziców i rodzinę pogrążoną w żałobie

Niedziela, 8 listopada- XXXII Niedziela zwykła

8: 30- + Za zmarłych polecanych w wypominkach (7)

10: 30- ++ Za dusze zmarłych braci i sióstr z Zakonu Dominikańskiego

12:30- ++ Jan i Renata Kułach                                   – rodzina

(Ks Stefan) 12: 30-+Józefa Dąbrowska zmarła w Polsce

19:00- + Marek Machula                                 – żona z rodziną

Poniedziałek, 9 listopada- Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

9:00- + Za zmarłych polecanych w wypominkach (8)

19:00- + Leonard Rudziński

Wtorek, 10 listopada- św. Leona Wielkiego

19:00- + Za zmarłych polecanych w wypominkach (9)

19:00 ++ Małgorzata Bożek, Marek i Antoni Pasternak – mama                                                        

Środa, 11 listopada- św. Marcina z Tours

19:00- O Boże błogosławieństwo dla Ks. Marcina w dniu imienin                                                              – Rada Parafialna

19:00- ++ Władysław, Maria i Ryszard Kapel        – rodzina

Czwartek, 12 listopada- św. Jozafata

19:00- + Józef Koliszewski                                 – córka Bożena

19:00- ++ Za zmarłych z rodziny Machula, Dąbrowski oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek, 13 listopada- Świętych: Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna

9:00-+ Marcin Szysz

19:00- + Edward Nutowicz (27 rocz)           – córka z rodziną

Sobota, 14 listopada

8:30- + Janina Letka (7 rocz)                           – córka z rodziną

18:00- + Edward Nutowicz (27 rocz)            – Alina Wardzała

18:00- ++ Eugeniusz, Janina, Jan, Józefa i Maria    – rodzina

Niedziela, 15 listopada- XXXIII Niedziela zwykła

8: 30- ++ Za zmarłych z rodziny Różnicki, Piotrowski, Lisiński i Jankowski

10: 30- ++ Andrzej Leszkowski oraz Hors i Jadwiga Studzińscy                                                                   – rodzina

12:30- Dzień Niepodległości                                    – SPK #18

19:00- O Boże błogosławieństwo z okazji urodzin dla Jeremiego i Dominiki

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

Mdr 6,12–16; 1 Tes 4,13–18; Mt 25,1–13

Ref:  Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Jeden z wdowców cierpi po śmierci żony, która zmarła dwa lata wcześniej po krótkiej, lecz wyniszczającej chorobie. Po jej odejściu zrozumiał, ile znaczyła w ich małżeństwie, w opiece nad dziećmi, w licznych przyjaźniach, jakie wspólnie nawiązywali. Wciąż nie dają mu spokoju pewne pytania, na które u mnie szuka odpowiedzi: „Ona często mi się śni. Myślisz, że spotkam się z nią ponownie, kiedy umrę? Czy ją poznam i będę mógł ją objąć?”. Św. Paweł Apostoł w Pierwszym Liście do Tesaloniczan wyznaje:, „Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim”. Zmartwychwstanie nie polega na powrocie do obecnego życia ani na wskrzeszeniu zwłok, ale na uczestnictwie w życiu Boga, który nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wiara w zmartwychwstanie prowadzi nas do chrześcijańskiej nadziei. Jak powiedział emerytowany papież Benedykt XVI w jednym z wywiadów kilka lat temu: „Jestem na ostatnim odcinku drogi mego życia i nie wiem, co mnie czeka. Wiem jednak, że jest światło Boga, że jest Zmartwychwstały, że Jego światło jest silniejsze od wszelkiej ciemności, że dobroć Boga jest silniejsza od wszelkiego zła na tym świecie”. W obliczu śmierci bliskiej osoby serce nie potrafi być z kamienia, dlatego płacze. Wolno nam płakać, wolno się smucić, bo i Chrystus zapłakał nad śmiercią przyjaciela, Łazarza. To naturalny odruch ludzkiej natury, która wzdryga się wobec smutku, cierpienia, wobec śmierci. Pismo Święte zwraca uwagę na to, że nasz smutek nie może zostać tylko wzruszeniem czy emocją, które w żaden sposób nie przybliżają nas do rzeczywistości życia wiecznego. Ten naturalny smutek ma rozwiać wszelkie wątpliwości i wzmocnić w nas wiarę i nadzieję w wypełnienie obietnicy zmartwychwstania. Z tej rzeczywistości bólu mamy się wznieść do rzeczywistości doświadczenie radości wypływającej z cudu zmartwychwstania Chrystusa i naszego zmartwychwstania. Dlatego przychodzimy do Chrystusa, by szukać odpowiedzi na te trudne, ale jakże konkretne życiowe pytania. To Jezus Chrystus zmartwychwstały pokazuje nam, że „chwała Boga jest człowiek żyjący” (św. Ireneusz), który został stworzony, by żyć wiecznie. „W Nim zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania i choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności” (I Prefacja o zmarłych). Chrystus jest całą naszą nadzieją, ponieważ „On do Ojca nas prowadzi, Miłość czyni życia prawem. Chrystus naszym jest pokojem, naszym pojednaniem”.

LEKTORZY –8 listopada

 18:00- R. Kohnke

8:30 – M. Sobczak

10:30- A. Kamieniak

 12:30- J. Bogusławski

 19: 00- K. Jansen

W dzisiejszą niedzielę druga kolekta diecezjalna na Edukację Katolicką

Listopad – miesiącem modlitwy za zmarłych. Nowenna 9-ciu Mszy św. za zmarłych polecanych w „wypominkach” jest od­pra­wiana w naszym kościele od 2 do 10 listopada. Przez cały miesiąc listopad modlimy się za naszych zmarłych. Koperty, na któ­rych można wypisać imiona zmar­łych, wyłożone są na stoliku przy wyjściu z kościoła.  PROSIMY O CZY­TELNE, DRUKOWANE LI­TE­­RY PRZY PISANIU IMION CZY NAZWISK ZMARŁYCH.

IMIONA PISZEMY W FORMIE PODSTAWOWEJ, CZYLI W MIANOWNIKU, ALBO INACZEJ TAK, JAK SĄ PISANE W DOKUMENTACH URZĘDOWYCH (PRAWO JAZDY, PASZPORT ITD). Będzie to bardzo pomocne przy odczytywaniu przez kapłana.

PRZEPISY DOTYCZĄCE CELEBRACJI MSZY ŚW.

Maseczki obowiązkowe dla wszystkich, którzy uczestniczą we Mszy św.

Do Komunii podchodzimy tylko główną nawą, a odchodzimy bocznymi nawami

Na samym początku Celebrans prezentując Hostię mówi: CIAŁO CHRYSTUSA – wierni odpowiadają AMEN. Podczas udzielania Komunii św. nie ma już żadnego dialogu

Komunie św. udzielamy tylko na rękę

Nadal w mocy jest DYSPENZA OD FIZYCZNEJ OBECNOŚCI NA NIEDZIEL­NEJ MSZY….. W soboty wieczorem, o 18:00 transmi­tujemy Msze św. (niedzielne) z naszego kościoła.

Kto przyjedzie, a nie „zmieści się” w kościele, proszę nie czuć się „dotkniętym” czy „poniżonym”, taką mamy sytuację. Należy wrócić do domu i odsłuchać Mszę świętą „radiową” albo „internetową”. Można w ciągu tygodnia być w kościele, nie ma wówczas tłumów i jest większa szansa uczestnictwa….

REJESTRACJA ONLINE NA MSZE ŚWIĘTE …

Jest możliwość zapisa­nia się na okreś­loną godzinę Mszy św. tylko i wyłącznie drogą inter­netową. Na obecną chwilę tym sposobem może zapisać się 50 osób na daną godzinę Mszy św. w niedzielę i w tygodniu.  Jeśli nie można dokonać rejestracji ONLINE na daną Mszę św., nie oznacza to, że w Kościele nie będzie miejsca, ponieważ drogą internetową można zamówić tylko 50 rezerwacji, a pozostałe 50 miejsc jest dostępnych „przy wejściu”. REJESTRACJI ONLINE można dokonywać od czwartku po południu na sobotę wieczór, niedzielę i kolejne dni tygodnia.   Podczas rejestracji wyma­gane jest podanie:

·  -imienia i nazwiska wszystkich uczestników

·  -prawidłowego maila na który prześlemy rezerwację z platformy Eventbrite do wydruku

· -numeru telefonu kom. lub dom.

·  -oraz numeru parafialnego umieszczonego na kopercie (jeśli nie posiadasz lub nie pamiętasz do skontaktuj się z biurem parafialnym).
Przed przyjazdem do Kościoła: Wydrukuj tylko REZERWACJE, którą otrzyma­łeś w załączniku (attachment) w mailu i oddaj osobie rejestrującej przy wejściu Kościoła. Pamiętaj, że rezerwacje są imienne i na jedną kartę wchodzi jedna osoba. Rezerwacja jest ważna do 30 min przed Mszą św.  Po tym czasie jest anulowana. W celu sprawnej orga­nizacji prosimy o przybycie wcześniej.

DYŻURY PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH….

Przewodnicząca Rady Parafialnej Krystyna Apanowicz 403-228-9427 zajmuje się koor­dynacją tej posługi. Dziękujemy! Nadal poszukujemy wolontariuszy do obsługi transmisji internetowej Mszy św. w soboty o 18:00.

Odbywa się pod hasłem maryjnym, „Oto ja, służebnica Pańska”. Kwota wyznaczona dla naszej parafii na ten rok wynosi $25,941.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę  $10,005.00. Bóg zapłać!

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest 11 listopada, w celu upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Polskę w 1918 roku niepodległości. Po 123 latach rozbiorów państwa, dokonanych przez Imperium Rosyjskie, Królestwo Prus i Imperium Habsburgów, tereny polskie odzyskały suwerenność państwową. Święto zostało wprowadzone ustawowo w okresie II Rzeczypospolitej w 1937 roku, ale II wojna światowa i ustrój polityczny sprawiły, że Święto zostało przywró­cone dopiero w 1989 roku. Polska odzyskała niepodległość stopniowo. 11 Listopada również zakończyła się I wojna światowa, dzięki zawarciu 11 listopada 1918 roku rozejmu w Compiègne. Dzień wcześniej do Warszawy przybył Józef Piłsudzki i w tych dniach społeczeństwo polskie uświadomiło sobie odzyskanie niepodległości. W latach 1919–1936 w rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, uroczystości w Warszawie miały charakter wojskowy. Najczęściej organizowano obchody w pierwszą niedzielę po 11 listopada, zaś pierwsza pełna uroczystość miała miejsce 14 listopada 1920 roku. W tym dniu uhonorowano Józefa Piłsudskiego, jako zwycięskiego Wodza Naczelnego w wojnie polsko-bolszewickiej wręczając pierwszemu marszałkowi Polski buławę marszałkowską. Święto obchodzone było z przerwami, zaś w 1945 roku zastąpiono Narodowe Święto Niepodległości inną uroczystością, obchodzoną 22 lipca w rocznicę ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w 1944 roku. Manifest wprowadził ustrój komunistyczny w Polsce. Po przemianach ustrojowych w 1989 roku, Święto znów zaczęto obchodzić wyjątkowo uroczyście. Corocznym miejscem centralnych obchodów jest Plac Piłsudzkiego, na którym podobnie jak w czasach II Rzeczypospolitej, odbywają się uroczystości z udziałem najwyższych władz państwowych oraz przyznawane są odznaczenia wojskowe i awanse. Narodowe Święto Niepodległości jest dniem refleksji nad historią i możliwością wyrażenia polskiego patriotyzmu. W tym Dniu również w kościołach celebrowane są uroczyste Msze za Ojczyznę.

   „Pamięć o Nich, to nasza przyszłość”  


KOMUNIKAT SPK I PCA Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło nr 18 w Calgary oraz Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie w Calgary zaprasza całą społeczność polonijną na mundurową Mszę św. do Kościoła MBKP z okazji obchodów Niepodległości Polski w niedzielę 15 listopada 2020 r. o godz. 12.30 w południe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pandemii koronawirusa w tym roku nie odbędzie sie Akademia z tej okazji. Prosimy, zatem o możliwy liczny udział członków Koła SPK w powyższej Mszy św.w mundurach oraz zainteresowanych.

ZAŁOŻYCIEL RYCERZY KOLUMBA NOWYM BŁOGOSŁAWIONYM

„KSIĄDZ MICHAEL MCGIVNEY był budowniczym mostów i stronił od murów” – powiedział w swojej homilii kardynał Tobin, przedstawiciel Ojca Świętego papieża Franciszka. 31 Października w katedrze św. Józefa w Hartford odbyła się uroczysta msza św., w czasie, której ordynariusz diecezji Newark odczytał dekret papieża Franciszka włączający Założyciela Rycerzy Kolumba w poczet błogosławionych Kościoła katolickiego. Jego liturgiczne wspomnienie Kościół będzie obchodził 13 sierpnia. Beatyfikacja zwieńczyła wieloletnią pracę Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych oraz Rycerzy Kolumba i diecezji Hartford – postulatorów procesu beatyfikacyjnego rozpoczętego w 1997 roku. W maju 2020 roku papież Franciszek podpisał dekret uznający cud za wstawiennictwem amerykańskiego kapłana żyjącego w drugiej połowie XIX wieku. Postulatorzy procesu podkreślają, że nowy błogosławiony może być przede wszystkim patronem wszystkich duszpasterzy zatroskanych o los swoich wiernych. Kard. Tobin zaznaczył to również w swojej homilii. „Papież Franciszek naucza, że parafia zachowuje swoje znaczenie, jako narzędzie Ewangelii, jeżeli utrzymuje kontakt z rodzinami i z życiem ludu. Życie błogosławionego ks. McGivneya jest ilustracją tego niezwykle bliskiego kontaktu kapłana z rodzinami i życiem swoich parafian” – powiedział i podkreślił, że „parafia ks. Michaela nigdy nie ograniczała się do nazwisk wpisanych w parafialnych księgach. Nie obce mu były więzienia i szpitale”. „Był budowniczym mostów i stronił od murów” Rycerze Kolumba są największą na świecie organizacją katolickich mężczyzn. Ich zasadami są: Miłosierdzie, Jedność, Braterstwo i Patriotyzm. Działają w kilkunastu państwach świata i gromadzą w swoich szeregach ponad 2 miliony członków.

Z KARTY ŻAŁOBNEJ

W poniedziałek 2 listopada odeszła do wieczności nasza parafianka ś.p. Tamara Kosacz w wieku 95 lat. Pogrzeb odbędzie się w naszym kościele we wtorek 10 listopada o godzinie 11:00.Rodzinie zmarłej składamy wyrazy współczucia, a zmarłą ś.p Tamarę polecamy Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie!…

PRACA: Potrzebne są kobiety do sprzątania domów. W sprawie pracy proszę dzwonić:403-663-9886. Proszę się nagrać i zostawić swoje dane, żeby można było oddzwonić. (6 x)

PRACA: Potrzebna jest energiczna, odpowiedzialna i kumunikatywna pani do pracy przy sprzątaniu domów. Praca na pół etatu. Więcej informacji 587-892-6370 (1x)

PRACA Zatrudnimy kobiety do sprzatania domów. Full time lub part time. Oferujemy bardzo dobre warunki pracy. Po więcej informacji prosimy dzwonić pod numer 403-402-8293 (9x)

PRACA: Potrzebuję pani mówiącej po polsku, do opieki nad starszą panią. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 15: 00 do 19:00. Dzielnica Signal Hill, Simcoe Blv. Po więcej informacji proszę dzwonić pod numer 403-830-6071 (2x)

TATRY FREESTYLE SKI ACADEMY zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kolejny sezon narciarski. Zajęcia od grudnia do kwietnia – grupowe (COP + Nakiska) lub prywatne (dowolny stok). Wiecje informacji pod numerem 1.403.638.4844 (Maciej) / email tatryfreestyle@gmail.com   

Zespół Mazovia w ramach kolejnej akcji dochodowej pragnie zachęcić Państwa do składania zamówień oraz zakupu ręcznie robionych pierogów.  Odbiór pierogów w każdy piątek i niedziele adres 5918 5 St SE Bay 3, Calgary, AB T2H 1L4. Przy zamówieniach większych niż 4 paczki, pierogi  będą dowożone do klienta bez dodatkowych   opłat.