1 listopada

1 listopada

Sobota, 31 października

18:00- Dziękczynna za beatyfikację założyciela Rycerzy Kulumba Ks. McGivney (ks. Stefan)

18:00- ++ Janina i Andrzej Wolańczyk i zmarli z rodziny

18:00-++ Ryszard, Marian oraz dusze czyśćcowe

Niedziela, 1 listopada-Wszystkich Świętych

8: 30- Za parafian i dobrodziejów

10: 30- Radio Maryja i TV Trwam

12:30- ++ Zofia, Michał, Teresa i Zbigniew

12:30- (ks. Stefan) + Rafał Dymowski zmarły w Polsce   – rodz. Głowiński

19:00- + Stanisława Łakomska                       – córka z rodziną

Poniedziałek, 2 listopada- Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

9:00- + Za zmarłych polecanych w wypominkach (1)

19:00- Za wszystkich wiernych zmarłych

Wtorek, 3 listopada

19:00- + Za zmarłych polecanych w wypominkach (2)

19:00 + Maciej Stefaf (13 rocz)                            – żona i córka

Środa, 4 listopada- św. Karola Boromeusza

19:00- + Za zmarłych polecanych w wypominkach (3)

19:00- + Za zmarłych członków Grupy Różańcowej

Czwartek, 5 listopada

19:00- + Za zmarłych polecanych w wypominkach (4)

19:00- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Sr. Zacharii

Piątek, 6 listopada

9:00-+ Za dusze w czyśćcu cierpiące

19:00- + Za zmarłych polecanych w wypominkach (5)

Sobota, 7 listopada

8:30- Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu N.M.P za grzechy świata

18:00- Dziękczynno-błagalna dla Olgi i Stefana Świderskich z okazji 50 rocz. sakramentu małżeństwa

18:00- + Za zmarłych polecanych w wypominkach (6)

Niedziela, 8 listopada- XXXII Niedziela zwykła

8: 30- + Za zmarłych polecanych w wypominkach (7)

10: 30- ++ Za dusze zmarłych braci i sióstr z Zakonu Dominikańskiego

12:30- ++ Jan i Renata Kułach                                   – rodzina

19:00- + Marek Machula                                 – żona z rodziną

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Ap 7,2-4.9-14;1 J 3,1-3; Mt 5,1-12a

Ref:  Oto lud wierny, szukający Boga. 

Przychodząc na świat, każdy człowiek został wezwany do pielgrzymowania. Każdy, nawet ten, który uważa się za wierzącego. Tyle, ze nie każdy ma świadomość, dokąd ta pielgrzymka prowadzi. My, ochrzczeni, wiemy – prowadzi drogą ewangelicznych błogosławieństw do pełni zjednoczenia z Bogiem, a więc do świętości. Nasza świętość jest spełnieniem wiary, nadziei i miłości, otrzymanych na chrzcie. Uroczystość Wszystkich Świętych zaprasza nas do radowania się wraz ze świętymi. Ale kto to jest święty? Jak się nim stać? Czy potrzeba czynić cuda, mieć wizje, słyszeć głosy? Czy trzeba być uznanym oficjalnie, być kanonizowanym w blasku fleszy i z udziałem dostojników? Kościół zaprasza nas do zobaczenia w świętości drogi dla każdego. Ze św. Janem Apostołem możemy zapytać: „Ci przyodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli?”. I potwierdzamy, że – podobnie jak my – byli i są ludźmi odkupionymi przez Krew Baranka, wyrastającymi ze śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. To Duch Święty, który spoczął na nich, doprowadził ich do całej prawdy o Jezusie i dał im udział w Jego pełnej chwale. Ten sam Duch Święty został nam dany w momencie chrztu, a potwierdził swoją moc w sakramencie bierzmowania, abyśmy w Nim osiągnęli pełną wolność i chwałę dzieci Bożych.  Dzień 1 listopada przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy z wierzących, niezależnie od konkretnej drogi życia: powołania do małżeństwa, do kapłaństwa czy zakonu, do życia w samotności, jest powołany do świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie można osiągnąć własnymi siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli dar życzliwości Boga. Ponieważ Stwórca powołuje do świętości wszystkich, także każdemu człowiekowi pomaga swą łaską. Każdy otrzymał dar zbawienia, bo Jezus Chrystus złożył ofiarę za wszystkich ludzi. Od każdego z nas jednak zależy, w jakim stopniu przyjmiemy od Boga dar świętości. Święty nie jest dalekim obcokrajowcem. To brat lub siostra, którzy nas poprzedzili w wierze i pozostają przykładem dla naszego życia. Żeby stać się świętym, wystarczy przepełnić nasze życie miłością do Boga i bliźnich ze względu na Niego. W tym sensie święci są najważniejszym komentarzem do Ewangelii i jednocześnie konkretnym przykładem dla nas. Nie w naśladowaniu ich życia, ale w naśladowaniu wolności, z jaką szli z Jezusem Chrystusem. Dzisiejsza uroczystość przypomina nam nie tylko słynnych błogosławionych i świętych, których Kościół wyniósł na ołtarze. Lista obejmuje też tych niekanonizowanych – naszych zmarłych rodziców, dziadków, przyjaciół, nauczycieli czy duszpasterzy. Ci, który byli najbliżej nas za życia, teraz towarzyszą nam duchowo – stanowią naszą niebiańską grupę wsparcia!  

LEKTORZY –31 października i 1 listopada

 18:00- A. Gurgul

 8:30 – M. Iskra

 10:30- B. Pajewski

 12:30- E. Kiegler

 19: 00 – W. Grabowski

W przyszłą niedzielę druga kolekta na Edukację Katolicką

W niedzielę, 8 listopada, po Mszy św. o godzinie 10: 30 odbędzie się w kościele krótkie spotkanie rodzin: dzieci, młodzieży i dorosłych, należących do Rycerstwa Niepokalanej. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym spotkaniu. Krótkie spotkania Rycerstwa będą odbywały się w w drugą niedzielę każdego miesiąca w kościele, po Mszy św. o godzinie 10:30. Módlmy się w naszych własnych intencjach i za zagubiony świat: O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie”. Niech Matka Najświętsza ma nas wszystkich w swojej szczególnej opiece

Listopad – miesiącem modlitwy za zmarłych. Nowenna 9-ciu Mszy św. za zmarłych polecanych w „wypominkach” zostanie od­pra­wiona w naszym kościele od 2 do 10 listopada. Przez cały miesiąc listopad będzie­my się modlić za naszych zmarłych. Koperty, na któ­rych można wypisać imiona zmar­łych, wyłożone są na stoliku przy wyjściu z kościoła.  PROSIMY O CZY­TELNE, DRUKOWANE LI­TE­­RY PRZY PISANIU IMION CZY NAZWISK ZMARŁYCH.

IMIONA PISZEMY W FORMIE PODSTAWOWEJ, CZYLI W MIANOWNIKU, ALBO INACZEJ TAK, JAK SĄ PISANE W DOKUMENTACH URZĘDOWYCH (PRAWO JAZDY, PASZPORT ITD) . Będzie to bardzo pomocne przy odczytywaniu przez kapłana.

ZMARLI Z NASZEJ WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ

“Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie” (Prefacja o zmarłych)

LISTA ZMARŁYCH OD 22.XII. 2019 – DO DZIŚ:

MESTEK URSULA 66 LAT 2019/12/22
STELMASIŃSKI MARIAN 87 LAT 2020/01/11
KARAMON RYSZARD 60 LAT 2020/01/10
LAZOWSKI GENOWEFA 97 LAT 2020/01/30
KUŹNIAR MARIA 92 LATA 2020/01/29
BOŻEK MAŁGORZATA 55 LAT 2020/02/09
MAŃKOWSKA MARTA 99 LAT 2020/03/23
SZYSZ MARCIN 37 LAT 2020/04/02
DUTKOWSKI STANISŁAW 84 LATA 2020/04/19
TROSKO-TOMALA ANNA 83 LATA 2020/04/28
KONICKI TADEUSZ 93 LATA 2020/06/24
BOŻEK JERZY 61 LAT 2020/07/03
GOŁĄB STANISŁAW 84 LATA 2020/08/21
WALUS RYSZARD 61 LAT 2020/09/04
SLAPA JÓZEFA 72 LATA 2020/09/08
SCHOUMAK WALENTY 83 LATA 2020/09/08

Zmarłych w obecnym roku z naszej wspólnoty parafialnej polecamy Miłosierdziu Bożemu!

MODLITWA (ZBIOROWA) NA CMENTARZACH

W tym roku nie będziemy tradycyjnie gromadzić się wspólnie na cmentarzach. Zasady Covid-19 postulują raczej indywidualne wizyty. Począwszy od 1 listopada, do 8 listopada, można będzie uzyskać codziennie odpust za zmarłych. Dla osób pragnących pomodlić się w kościele, będzie możliwość zapalenia lampki wotywnej przy bocznych ołtarzach.

Przez cały listopad można uzyskać odpust dla zmarłych   W bieżącym roku, w obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, przez cały listopad (a nie tylko w oktawie Wszystkich Świętych) będzie można uzyskać odpust zupełny dla wiernych zmarłych – czytamy w dekrecie opublikowanym na polecenie Ojca Świętego przez Penitencjarię Apostolską. Jak zaznaczono-chodzi o uniknięcie zgromadzeń wiernych, tam, gdzie są one zakazane. Penitencjaria Apostolska zaznacza, iż otrzymała wiele próśb od biskupów, którzy prosili, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zostały zmodyfikowane pobożne dzieła mające na celu uzyskanie odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych. Dlatego Penitencjaria Apostolska, na specjalne polecenie Jego Świątobliwości papieża Franciszka, chętnie ustanawia i postanawia, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam gdzie są one zakazane:

a.- Odpust zupełny dla tych, którzy nawiedzają cmentarze i modlą się za zmarłych choćby tylko duchowo zwykle ustanowiony tylko w dniach od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne dni tego samego miesiąca, aż do jego końca. b. – Odpust zupełny 2 listopada, ustanowiony z okazji wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych uzyskany przez tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę przed lub po lub w dniu Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze wzglądu na ograniczenia nałożone przez właściwe władze na czas pandemii, aby zapobiec gromadzeniu się wielu wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do wszystkich pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego), przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny, odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych, na przykład jutrznię i nieszpory brewiarzowego oficjum za zmarłych, albo Różaniec, albo Koronkę do Bożego Miłosierdzia, albo inne modlitwy za zmarłych najdroższych wiernym, albo podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii zaproponowanej w liturgii za zmarłych, albo wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia. Penitencjaria Apostolska zachęca kapłanów do gorliwego sprawowania Sakramentu Pokuty i niesienia Komunii Świętej chorym. Ten najwyższy trybunał kościelny w sprawach wewnętrznych przypomina, że jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego, odwołuje się do wskazań już wydanych w nocie „O sakramencie pokuty w obecnej sytuacji pandemii”, wydanej przez ten Trybunał 19 marca 2020 roku. Zachęcono ponadto kapłanów do trzykrotnego odprawiania Mszy św. w dniu wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, 2 listopada.

W PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA… 5 LISTOPADA zapraszamy wszystkich ministrantów i rodziny na godz. 18: 30 na Adorację Najświętszego Sakramentu połączoną z modlitwą o powołania oraz za naszych bliskich zmarłych. Natomiast na Mszy św. odnowimy przyrzeczenia ministrancke. W tym dniu służba liturgiczna zakłada komże i alby. Wcześniej prosimy sprawdzić stan swojego stroju liturgicznego oraz przynieść na kartce wypisane imiona zmarłych z rodziny.

W PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA…6 listopada, zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu, która rozpoczyna się po porannej Mszy św. o godz. 9: 00. Zapraszamy dzieci i młodzież do skorzystania z sakramentu Pokuty oraz na Mszę św. o godzinie 7 pm i przyjęcie Komunii św. wynagradzającej. Prosimy wpisywać się do wyłożonego zeszytu przy biuletynach, aby była ciągła obecność modlących się w kościele.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

W pierwszą so­bo­tę miesiąca 7 listopada, za­praszamy na całodzien­ną Adorację Najśw. Sakramentu, która rozpo­czyna się po Mszy św. o godzinie 8: 30am. W ciągu dnia poszczególne grupy odmawiają 4 części Różańca św. Po Mszy św. porannej część I Radosna, modli się grupa Totus Tuus. O godz. 12: 00 Anioł Pański i część II Światła, modlą się Rycerze Kolumba. O godz. 15: 00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, i część III Bolesna, modlą się grupa Różańcowa i Sr. Dominikanki. O godz. 17: 15 część IV Chwalebna, rozważają na zmianę członkowie Rycerstwa Niepokalanej i Koło Radia Maryja. Naszą modlitwą pragniemy uwielbić Pana Boga, dziękować Bogu oraz wynagradzać za grzechy i wypraszać wszelkie łaski dla Kapłanów, całego Kościoła św., dla naszej Parafi, dla Polski i Kanady oraz o powołania Kapłańskie, i nawrócenie grzeszników.

PRZEPISY DOTYCZĄCE CELEBRACJI MSZY ŚW.

Maseczki obowiązkowe dla wszystkich, którzy uczestniczą we Mszy św.

Do Komunii podchodzimy tylko główną nawą, a odchodzimy bocznymi nawami
Na samym początku Celebrans prezentując Hostię mówi: CIAŁO CHRYSTUSA – wierni odpowiadają AMEN. Podczas udzielania Komunii św. nie ma już żadnego dialogu

Komunie św. udzielamy tylko na rękę

Nadal w mocy jest DYSPENZA OD FIZYCZNEJ OBECNOŚCI NA NIEDZIEL­NEJ MSZY….. W soboty wieczorem, o 18:00 transmi­tujemy Msze św. (niedzielne) z naszego kościoła.

Kto przyjedzie, a nie „zmieści się” w kościele, proszę nie czuć się „dotkniętym” czy „poniżonym”, taką mamy sytuację. Należy wrócić do domu i odsłuchać Mszę świętą „radiową” albo „internetową”. Można w ciągu tygodnia być w kościele, nie ma wówczas tłumów i jest większa szansa uczestnictwa….

REJESTRACJA ONLINE NA MSZE ŚWIĘTE …

Jest możliwość zapisa­nia się na okreś­loną godzinę Mszy św. tylko i wyłącznie drogą inter­netową. Na obecną chwilę tym sposobem może zapisać się 50 osób na daną godzinę Mszy św. w niedzielę i w tygodniu.  Jeśli nie można dokonać rejestracji ONLINE na daną Mszę św., nie oznacza to, że w Kościele nie będzie miejsca, ponieważ drogą internetową można zamówić tylko 50 rezerwacji, a pozostałe 50 miejsc jest dostępnych „przy wejściu”. REJESTRACJI ONLINE można dokonywać od czwartku po południu na sobotę wieczór, niedzielę i kolejne dni tygodnia.   Podczas rejestracji wyma­gane jest podanie:

·  -imienia i nazwiska wszystkich uczestników

·  -prawidłowego maila na który prześlemy rezerwację z platformy Eventbrite do wydruku

· -numeru telefonu kom. lub dom.

·  -oraz numeru parafialnego umieszczonego na kopercie (jeśli nie posiadasz lub nie pamiętasz do skontaktuj się z biurem parafialnym).
Przed przyjazdem do Kościoła: Wydrukuj tylko REZERWACJE, którą otrzyma­łeś w załączniku (attachment) w mailu i oddaj osobie rejestrującej przy wejściu Kościoła. Pamiętaj, że rezerwacje są imienne i na jedną kartę wchodzi jedna osoba. Rezerwacja jest ważna do 30 min przed Mszą św.  Po tym czasie jest anulowana. W celu sprawnej orga­nizacji prosimy o przybycie wcześniej.

DYŻURY PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH….

Przewodnicząca Rady Parafialnej Krystyna Apanowicz 403-228-9427 zajmuje się koor­dynacją tej posługi

PODZIĘKOWANIE „Dobroć jest bezcennym skarbem, jest osuszoną łzą, zrodzonym uśmiechem”. Tegoroczny, Jubileuszowy Koncert Charytatywny, jedyny Koncert, który można było oglądać w internecie, dobiegł końca, został jednak utrwalony na DVD, które ciągle można jeszcze otrzymać. Ten szczególny Koncert Charytatywny oglądało w tym roku wielu ludzi w Kanadzie i w Polsce, dziękując za religijno – patriotyczną treść Koncertu. Wyrażamy, jeszcze raz, głęboką wdzięczność Wszystkim, którzy wzięli udział w Koncercie oraz Wszystkim, którzy złożyli ofiarę na cele Jubileuszowego Koncertu Charytatywnego. Zebrane ofiary: $8000 (ofiara jednej Rodziny) oraz $2830 – ofiary Parafian i Organizacji Polonijnych – zostały przekazane na pomoc: pro – life w Polsce, osieroconym i opuszczonym dzieciom i młodzieży na Wschodzie, ubogim, wielodzietnym rodzinom na Kresach: Ułan-Ude, Żółkiew, Czortków, Błagowieszczeńsk, Kaliningrad. Niech Dobry Bóg wynagrodzi hojność serc i obdarza łaskami Ofiarodawców, Matka Najświętsza otacza opieką, a św. Jan Paweł II przychodzi z pomocą w naszych potrzebach.

TATRY FREESTYLE SKI ACADEMY zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kolejny sezon narciarski. Zajęcia od grudnia do kwietnia – grupowe (COP + Nakiska) lub prywatne (dowolny stok). Wiecje informacji pod numerem 1.403.638.4844 (Maciej) / email tatryfreestyle@gmail.com   

KOMUNIKAT SPK I PCA Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło nr 18 w Calgary oraz Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie w Calgary zaprasza całą społeczność polonijną na mundurową Mszę św. do Kościoła MBKP z okazji obchodów Niepodległości Polski w niedzielę 15 listopada 2020 r. o godz. 12.30 w południe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pandemii koronawirusa w tym roku nie odbędzie sie Akademia z tej okazji. Prosimy, zatem o możliwy liczny udział członków Koła SPK w powyższej Mszy św.w mundurach oraz zainteresowanych.

PRACA: Potrzebne są kobiety do sprzątania domów. W sprawie pracy proszę dzwonić:403-663-9886. Proszę się nagrać i zostawić swoje dane, żeby można było oddzwonić. (7 x)

PRACA: Potrzebna jest energiczna, odpowiedzialna i kumunikatywna pani do pracy przy sprzątaniu domów. Praca na pół etatu. Więcej informacji 587-892-6370 (2x)

PRACA Zatrudnimy kobiety do sprzatania domów. Full time lub part time. Oferujemy bardzo dobre warunki pracy. Po więcej informacji prosimy dzwonić pod numer 403-402-8293 (10x)

Zespół Mazovia w ramach kolejnej akcji dochodowej pragnie zachęcić Państwa do składania zamówień oraz zakupu ręcznie robionych pierogów.  Odbiór pierogów w każdy piątek i niedziele adres 5918 5 St SE Bay 3, Calgary, AB T2H 1L4. Przy zamówieniach większych niż 4 paczki, pierogi  będą dowożone do klienta bez dodatkowych   opłat.