6 grudnia

6 grudnia

Sobota, 5 grudnia

18:00- ++ Zmarli z rodziny Ramut i Potok

18:00- O Boże błogosławieństwo dla Jakuba i jego rodziców                                                                – dziadkowie

18:00- + Bożena Dominiak                                    – przyjaciele

Niedziela, 6 grudnia – II Niedziela Adwentu

8:30 – ++ Józef i Marianna

10: 30 – + Halina Psiurska – Rembisz

12:30- Dziękczynna za powrót do zdrowia Marii

19:00-+ Adolf Pajewski (3rocz)                         – syn z rodziną

Poniedziałek, 7 grudnia

19:00- ++ Barbara i Aleksander Falc

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz dary Ducha św. dla syna z okazji urodzin       – mama

Wtorek, 8 grudnia- Niepokalane Poczęcie NMP

9:00- Za organizatorów i ofiarodawców Koncertu Charytatywnego oraz w intencji Rycerstwa Niepokalanej                                                  – S. Dominikanki

19:00 –O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i Marka Machula                                                           – Anna K   

Środa, 9 grudnia

19:00- ++ Małgorzata Bożek oraz Marek i Antoni Pasternak                                                                       – mama

19:00- +Bartłomiej Machula i zmarli z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek, 10 grudnia- NMP Loretańskiej

19:00- ++ Jan Tylecki i zmarli z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące

19:00- W intencji prześladowanych chrześcijan na świecie, w Korei Północnej i Afryce

Piątek, 11 grudnia

9:00- O Boże błogosławieństwo dla Barbary i Tadeusza z okazji urodzin                                                      – Anna Mazur

19:00- ++ Stanisław Waliński i Antoni Kulikowski

Sobota, 12 grudnia- NMP z Guadalupe

8:30- Dziękczynna za odzyskanie zdrowia

18:00- ++ Krystyna i Wiktor Wojcieszonek             – dzieci

18:00- O Boże błogosławieństwo dla Dawida w dniu urodzin

Niedziela, 13 grudnia – III Niedziela Adwentu

8:30 – + Antoni Kulikowski                               – syn z rodziną

10: 30 – ++ Edward Gorczyca i Stanisław Kłeczek

12:30- + Ryszard Walus                    – Antonina Ryska z synem

19:00-+ Czesław Waśkiewicz                – córka Beata z rodziną

II NIEDZIELA ADWENTU

Iz 40,1-5.9-11; 2 P 3,8-14; Mk 1,1-8

Ref: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

Jan Chrzciciel obrał sobie za cel przygotowanie Bogu drogi do ludzkich serc. A dziś ten, który wypełnił szczególną misję przygotowania Izraela na pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię, wzywa do nawrócenia, wewnętrznej przemiany i poszukiwania Bożego sensu życia. Chrystus jest nadzieją ludzkości. On jest prawdziwym sensem naszej teraźniejszości, ponieważ jest naszą pewną przyszłością. Aby przygotować serce na spotkanie z Tym, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych, należy nauczyć się dostrzegać Jego obecność w wydarzeniach codziennego życia. Cały Kościół pielgrzymujący wychodzi duchowo na spotkanie oczekiwanego Mesjasza. Bóg jest tym, który ciągle przychodzi. Przyszedł do nas, na ziemię, w osobie Jezusa Chrystusa, nadal przychodzi w sakramentach Kościoła i przyjdzie w chwale na końcu czasów. Ewangeliczne wezwanie do czujności rozbrzmiewa wielokrotnie w liturgii adwentowej. Słyszymy tam głos: „Przygotujcie drogę Panu. Prostujcie ścieżki dla Niego”. On wzywa do nawrócenia, czyli wyjścia Mu naprzeciw z radosną wiarą, co wymaga odrzucenia mentalności i stylu życia, które nie pozwalają w pełni naśladować Chrystusa. Powtórne przyjście Chrystusa, jako sędziego żywych i umarłych bez wątpienia nastąpi. Jego obietnica dotycząca „nowego nieba i nowej ziemi” spełni się. Dlatego również święty Piotr Apostoł wzywa do nawrócenia i czujności w oczekiwaniu na pełne objawienie królestwa Bożego. Wzywa wierzącego, aby przeżywał każdy dzień i każdą chwilę w obecności Tego, „Który jest i Który był, i Który przychodzi”. Święty Marek, mówiąc o Janie Chrzcicielu, przywołuje słowa proroka Izajasza:   „Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki!” Przykład Jezusa Chrystusa, który przygarnia i zbawia wszystkich ludzi, jest podstawą życzliwych stosunków, jakie powinniśmy wszyscy między sobą utrzymywać. Miłość, zgoda i pokój – oto, co przynosi nam Zbawiciel. A my? A nasz świat? Nasz świat nie otworzył się jeszcze na Ewangelię i nie nawrócił. Ludzkość nadal jest rozdarta przez nienawiść, niezgodę, walki bratobójcze, terroryzm. Dlatego prostujmy dla Niego ścieżki nasze życiowe.

LEKTORZY –5-6 grudnia

18:00- J.Bogusławski

8:30 – R. Przybylski

10:30- S. Salome

12:30- A. Gurgul

19:00- J. Pajewski

Odbywa się w tym roku pod hasłem maryjnym, „Oto ja, służebnica Pańska”. Kwota wyznaczona dla naszej parafii  wynosi $25,941.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę  $10,530.00. Bóg zapłać!

UWAGA!!! REKOLEKCJE ADWENTOWE W NASZYM KOŚCIELE !!!

W dobie pandemii, gdy nie ma pew­ności, co do dalszych posunięć rządu i ograniczeń, nie moż­na nikogo zapraszać ani planować „zwyk­łych rekolekcji ad­wen­­towych”. Z pomocą może przyjść technologia internetowa: ks. Dominik Chmielewski wyraził zgodę na wykorzystanie jego cyklu nauk rekolekcyjnych. Zatem zapraszamy wieczorami do naszej świątyni. Od poniedziałku 7 grudnia do piątku 11 grudnia włącznie, będzie codziennie Msza św. jak zwykle o godz. 19:00, a po niej będzie konferencja odtwarzana z internetu…. Ktoś powie: takiej konferencji mogę sobie wysłuchać w domu, w wygodnym fotelu i popijając herbatę z sokiem malinowym. Owszem, jest taka opcja, ale w kościele, we wspólnocie i w kontekście Eucharystii będzie to miało zupełnie inny wydźwięk. Więc zapraszamy!

7.XII. – „Rozpoczyna się czas oczyszczenia” – 28 minut

8.XII. – „Moc zwycięstwa Ewangelii” cz.I – 31 minut

9.XII. – „Moc zwycięstwa Ewangelii” cz.II – 31 minut

10.XII. – „A oni śmierci nie umiłowali” – 41 minut

11.XII. – „Uzbrojeni mocą z wysoka” – 47 minut

REKOLEKCJE ADWENTOWE DLA DZIECI! 
26 odcinków na każdy dzień Adwentu – od 29.XI. do 24.XII. W ramach tych rekolekcji przygotujemy dzieci do oddania się Matce Bożej.  Rekolekcje są udostępniane na naszej stronie parafialnej.

              INFO: https://youtu.be/HvNZzLyI-Eo

PRZEPISY DOTYCZĄCE CELEBRACJI MSZY ŚW.

1/3 miejsc oficjalnych w kościele może być zajęta (czyli w naszym przypadku 100 osób)

Maseczki obowiązkowe dla wszystkich, którzy uczestniczą (albo „przyłbice” czyli faceshield)

Do Komunii podchodzimy tylko główną nawą, a odchodzimy bocznymi nawami

Na samym początku Celebrans prezentując Hostię mówi: CIAŁO CHRYSTUSA – wierni odpowiadają AMEN. Podczas udzielania Komunii św. nie ma już żadnego dialogu

Komunie św. udzielamy tylko na rękę

Nadal w mocy jest DYSPENZA OD FIZYCZNEJ OBECNOŚCI NA NIEDZIEL­NEJ MSZY….. W soboty wieczorem, o 18:00 transmi­tujemy Msze św. (niedzielne) z naszego kościoła.

Kto przyjedzie, a nie „zmieści się” w kościele, proszę nie czuć się „dotkniętym” czy „poniżonym”, taką mamy sytuację. Należy wrócić do domu i odsłuchać Mszę świętą „radiową” albo „internetową”. Można w ciągu tygodnia być w kościele, nie ma wówczas tłumów i jest większa szansa uczestnictwa…. W przypadku gdy ktoś zatrzymuje się w korytarzu czy  w sali ks. Otłowskiego, tam również obowiązuje maseczka i SOCIAL DISTANCING!!!

REJESTRACJA ONLINE NA MSZE ŚWIĘTE …

Jest możliwość zapisa­nia się na okreś­loną godzinę Mszy św. tylko i wyłącznie drogą inter­netową. Nadal może zapisać się 50 osób na daną godzinę Mszy św. w niedzielę i w tygodniu.  Jeśli nie można dokonać rejestracji ONLINE na daną Mszę św., nie oznacza to, że w Kościele nie będzie miejsca, ponieważ drogą internetową można zamówić tylko 50 rezerwacji, a pozostałe 50 miejsc jest dostępnych „przy wejściu”. REJESTRACJI ONLINE można dokonywać od czwartku po południu na sobotę wieczór, niedzielę i kolejne dni tygodnia.   Podczas rejestracji wyma­gane jest podanie:

·  -imienia i nazwiska wszystkich uczestników

·  -prawidłowego maila na który prześlemy rezerwację z platformy Eventbrite do wydruku

· -numeru telefonu kom. lub dom.

·  -oraz numeru parafialnego umieszczonego na kopercie (jeśli nie posiadasz lub nie pamiętasz do skontaktuj się z biurem parafialnym).
Przed przyjazdem do Kościoła: Wydrukuj tylko REZERWACJE, którą otrzyma­łeś w załączniku (attachment) w mailu i oddaj osobie rejestrującej przy wejściu Kościoła. Pamiętaj, że rezerwacje są imienne i na jedną kartę wchodzi jedna osoba. Rezerwacja jest ważna do 30 min przed Mszą św.  Po tym czasie jest anulowana. W celu sprawnej orga­nizacji prosimy o przybycie wcześniej.

DYŻURY PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH….

Przewodnicząca Rady Parafialnej Krystyna Apanowicz 403-228-9427 zajmuje się koor­dynacją tej posługi. Dziękujemy! Nadal poszukujemy wolontariuszy do obsługi  internetowej Mszy św. w soboty o 18:00.

Przez cały Adwent Msze św. roratnie z udziałem dzieci, w każdą środę o godz. 19: 00. Prosimy dzieci, by przynosiły lampiony. Młodzież zapraszamy w każdy wtorek, a dla dorosłych w piątki o godzinie 19:00

PRZYJĘCIE NOWYCH KANDYDATÓW DO RYCERSTWA NIEPOKALANEJ

Dzisiaj, w II Niedzielę Adwentu, 6 grudnia (przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, która przypada 8 grudnia), podczas uroczystej Mszy św. o godzinie 10:30 nowi kandydaci zostaną włączeni do grona  Rycerstwa Niepokalanej.  Inni mogą odnowić Akt Zawierzenia Matce Bożej. Po Mszy św. odbędzie się też krótkie spotkanie członków w kościele. Serdecznie zapraszamy.

O , Ty, Najświętsza – O, Niepokalana,

Matko Jednego, Wszechmocnego Pana!

Królowo Polski, Królowo Aniołów,

Lilio bez zmazy, Ty Gwiazdo poranna,

Panno chwalebna, wierna i czcigodna,

Maryjo przeczysta, Święta, chciej o nas

zawsze pamiętać – Niepokalana!

POM0C KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE

Koło Modlitewno – Apostolskie Rycerstwa Niepokalanej (M.I.), działające przy polskim kościele p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary, posiada Charity Status w celu niesienia pomocy w życiu religijnym Polaków na Wschodzie. Raz w roku, z okazji Święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz z okazji szczególnej modlitwy za Kościół na Wschodzie – w II Niedzielę Adwentu, Koło M.I. przeprowadza zbiórkę na ten cel. Koperty można składać do skrzynki z napisem POMOC KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE. Złożone ofiary otrzymują Income Tax – pokwitowanie do urzędu podatkowego. Serdecznie prosimy o poparcie tej tak ważnej sprawy, dotyczącej życia religijnego naszych Rodaków na Kresach Wschodnich, zwłaszcza w czasie pandemii. Niech Matka Najświętsza wyprasza obfite łaski Ofiarodawcom. BÓG ZAPŁAĆ!

Z KARTY ŻAŁOBNEJ

W sobotę, 28 listopada, odeszła do wieczności nasza parafianka ś.p. Bożena Dominiak, w wieku 56 lat. Pogrzeb odbędzie się w naszym kościele w poniedziałek 7 grudnia o godzinie 11:00. Rodzinie zmarłej składamy wyrazy współczucia, a zmarłą ś.p. Bożenę polecamy Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie!…

Nowe ograniczenia: z Biblioteki mogą korzystać tylko dwie osoby jednocześnie. Dziękujemy za wyrozumiałość. Czytelnicy, którzy nie mogą osobiście wypożyczać książek, mogą skontaktować się z biblioteką i poprosić o dostarczenie książek do domu. 27 grudnia biblioteka będzie zamknięta. 

GRUPA PAŃ 40+ – WYPRZEDAŻ ŚWIĄTECZNA

Dziś i za tydzień (12/13.XII) będzie można zaopatrzeć się w różne świąteczne wypieki, wyłącznie „na wynos”, w przedsionku sali parafialnej. Wchodzimy tam przez salę ks. Otłowskiego (do pobrania kopertki na donacje w Nowym Roku), ruch „jednokierunkowy”, obowiązują maseczki oraz „social distancing”. Życzymy „smacznego”! ….a paniom DZIĘKUJEMY!

ZESPÓŁ MAZOWIA” w ramach kolejnej akcji docho­dowej pragnie zachęcić Państwa do składania zamówień oraz zakupu ręcznie robionych pierogów. Odbiór pierogów w każdy piątek i niedziele adres: 5918 5 St SE Bay 3, Calgary, AB T2H 1L4. Przy zamówie­niach większych niż 4 paczki, piero­gi  będą dowożone do klienta bez dodatkowych                opłat. 

Zespół „KRAKUSY” zachęca do zakupu domowej roboty uszek wigilijnych: 20szt za $10, zakwasu na barszcz 0.5l za $5, oraz domowego wypieku chleba. To wszystko w przedsionku sali parafialnej po każdej weekendowej Mszy Świętej. Zapraszamy i zachęcamy do wsparcia zespołu KRAKUSY!   Zamówienia przyjmujemy również pod numerem tel: 403-921-4560 lub krakusycalgary@gmail.com

PARAFIANIE MAJĄ TALENT – nie pierwszy raz o tym się przekonujemy… Państwo Jacek i Bożena Pyć zaproponowali wykonanie szopki na zewnątrz…

 Dorota Wronski pięknie pomalowała te postacie w „ludowym stylu”. Zresztą miesiąc wcześniej ta sama Artystka wykonała piękną „Księgę Życia” do dekoracji listopadowej. Edyta Pieczara pomogła wykonać obecną dekorację adwentową. Wcześniej panowie Dariusz Adamski, Dariusz Jakuszko, Artur Wojciechowski wykonali pewne prace malarskie. Dawid Urbański naprawił „drywall”. W każdy poniedziałek przy różnych pracach pomaga Franciszek Swacha. Często „pomocną dłoń” podają Proboszczowi: Jan Rajchel, Józef Hryszko i Zygmunt Bawół. Osobny rozdział to sponsorstwo i pomoc przy instalacji kamer „security”w kościele. W dalszym ciągu czekamy na przesyłkę z kamerą internetową. Co sobotę panowie: Witold, Jan i Piotr obsługują transmisję internetową Mszy św.   i nadal sprawa jest ważna i potrzebna gdy zbliżają się Święta… na bieżąco p. Krystyna Apanowicz przygotowuje dyżury weekendowe, a p. Małgorzata Iskra organizuje lektorów…. I dużo, dużo więcej osób przyczynia się do tego, że mimo pandemii „jakoś żyjemy i funkcjonujemy”… Bóg zapłać!

PRACA: Poszukuję opiekunki do 18 miesięcznego dziecka. Godziny do ustalenia. Praca od stycznia. Dzielnica Silverado. Tel: 587-777-6248 (1x)

PRACA: Potrzebne są kobiety do sprzątania domów. W sprawie pracy proszę dzwonić:403-663-9886. Proszę się nagrać i zostawić swoje dane, żeby można było oddzwonić. (2x)

PRACA Zatrudnimy kobiety do sprzatania domów. Full time lub part time. Oferujemy bardzo dobre warunki pracy. Po więcej informacji prosimy dzwonić pod numer 403-402-8293 (5x)

NASZA PARAFIA JEST JEDNĄ Z 10 W CALGARY W TYM PROGRAMIE… odwiedź poniższą stronę www.iamblessed.ca  by dowiedzieć się więcej…