13 grudnia

13 grudnia

Sobota, 12 grudnia- NMP z Guadalupe

18:00- ++ Krystyna i Wiktor Wojcieszonek             – dzieci

18:00- O Boże błogosławieństwo dla Dawida w dniu urodzin

Niedziela, 13 grudnia – III Niedziela Adwentu

8:30 – ++ Jadwiga i Antoni Kulikowski          – syn z rodziną

9:30 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Joanny i Izabelle oraz powrót do zdrowia dla 3 letniej Olivii

10: 30 – ++ Edward Gorczyca i Stanisława Kłeczek

11:30 -+ Leokadia Bilska zmarła w Polsce

12:30- + Ryszard Walus                    – Antonina Ryska z synem

19:00-+ Czesław Waśkiewicz (12rocz) – córka Beata z rodziną

Poniedziałek, 14 grudnia-św. Jana od Krzyża

19:00- ++ Anna i Stefan Jarzęcki

Wtorek, 15 grudnia

19:00- ++ Za zmarłych z rodzin Bogusławskich i Karpińskich 

Środa, 16 grudnia

19:00- + Maria Białoszewska (9rocz)     – córka z rodziną

Czwartek, 17 grudnia

19:00- + Henryk Nodżak                                  – przyjaciele

Piątek, 18 grudnia

9:00-+ Lajos Szabo                                            – przyjaciele

19:00- + Janina Kamińska                      – Grupa Różańcowa

Sobota, 19 grudnia

8:30-+ Ryszard Karamon                          – ciocia z rodziną

18:00- Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa i Karen oraz z prośbą o potomstwo

Niedziela, 20 grudnia – IV Niedziela Adwentu

8:30 – ++ Witold, Maria i Marek Rećko

9:30 -+ Stanisława Kuldanek

10: 30 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Emilii, Julii, Ewelinki i wnuka Dominika – babcia Ania

11:30 – + Marek Piasecki

12:30- Radio Maryja i TV Trwam

19:00-+ Jan Kałduś (1rocz)                          – córka z rodziną

III NIEDZIELA ADWENTU

Iz 61, 1-2a. 10-11; 1 Tes 5,16-24; J 1,6-8.19-28

Ref:Raduj się, duszo, w Bogu, Zbawcy moim.

W trzecią niedzielę Adwentu słowo Boże wzywa nas: „Raduj się, duszo, w Bogu, Zbawcy moim”. Powodem radości jest, więc osoba Boga, która stanowi źródło radości. W epoce ludzi rozrywkowych, którzy chcą sprowadzić codzienność do rzeczywistości lekkiej, łatwej i przyjemnej, banalnie prosto można pomylić prawdziwą radość z kryjącą się pod maską płytką wesołością, zabawą czy dobrym humorem. Św. Franciszek z Asyżu uczył, że prawdziwa radość, aby się ukazać, nie potrzebuje pustego śmiechu. Jest natomiast owocem Ducha Świętego, który pochodzi z czystości serca i zdobywa się ją przez pobożną modlitwę. Owoc Ducha widoczny w życiu wierzącego w obfitości jest znakiem jego bogatego, duchowego życia, najlepszym świadectwem uwiarygodniającym przynależność do Jezusa Chrystusa, żywym wyznaniem wiary. Radość, o której Biblia mówi aż 454 razy, może gościć zarówno w sercach zdrowych i silnych, cieszących się życiowymi sukcesami i dostatkiem, jak też słabych, chorych i ubogich materialnie. Bóg pozwala nam odkrywać prawdziwą radość każdego dnia. Benedykt XVI zauważa: „Każdy dzień pełen jest niezliczonych prostych radości, które są darem Pana (…) Istnieją piękne chwile życia rodzinnego, wspólnej przyjaźni, odkrycia swoich talentów i sukcesów, że jesteśmy rozumiani, że jesteśmy użyteczni dla innych. Radość rodzi: gorliwość i troskliwość, nastawienie i gotowość duszy i ciała do pełnienia z duchem wszelkiego dobra, a więc miłosierdzie wobec innych. A „hojnego dawcę miłuje Bóg”. Ta prawdziwa radość doprowadzona do doskonałości streszcza się w zwycięstwie miłości i wierności Jezusowi Chrystusowi przez znoszenie cierpień z miłości do Niego. Radość chrześcijańska nie tylko nie wyklucza cierpienia, ale często nim się karmi. Ta radość nie jest jednak zagwarantowana nikomu raz na zawsze. Chcąc ją zachować, trzeba nieustannego ożywienia i prośby do Boga o wsparcie. Modlitwa nie może być, więc wydarzeniem sporadycznym, musi towarzyszyć nam stale. Chodzi o przeżywanie codzienności w duchu modlitwy, by w każdym swoim życiowym położeniu dostrzegać obecność Boga i być wdzięcznym, wyśpiewując wraz z Maryją i całym Kościołem radosny hymn „Magnificat”, włączając w niego dziękczynienie za osobiste dary.

LEKTORZY –12-13 grudnia

18:00- M. Edgar

8:30- A. Rudzińska

9:30-

10:30- S. Salome

11:30-

12:30- W. Potocka

19:00- W. Grabowski

Odbywa się w tym roku pod hasłem maryjnym, „Oto ja, służebnica Pańska”. Kwota wyznaczona dla naszej parafii  wynosi $25,941.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę  $10,830.00. Bóg zapłać!

REKOLEKCJE ADWENTOWE DLA DZIECI! 
26 odcinków na każdy dzień Adwentu – od 29.XI. do 24.XII. W ramach tych rekolekcji przygotowujemy dzieci do duchowego przeżycia nadchodzących Świąt. Rekolekcje są udostępniane na naszej stronie parafialnej.  INFO:  https://youtu.be/HvNZzLyI-Eo

Przez cały Adwent Msze św. roratnie z udziałem dzieci, w każdą środę o godz. 19:00. Prosimy by dzieci przynosiły swoje własne lampiony. Młodzież zapraszamy w każdy wtorek, a dla dorosłych w piątki o godzinie 19:00

ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Ojciec Święty, Franciszek, ogłosił 8 grudnia obecnego roku, List Apoostolski „Patris corde… Z ojcowskim sercem” – z okazji 150. Rocznicy ogłoszenia św. Józefa, Oblubieńca Maryi – Patronem Kościoła Katolickiego. W Liście tym czytamy m.in. „Poprzez św. Józefa Bóg jakby powtarzał nam:„Nie lękajcie się!”,ponieważ „wiara nadaje sens każdemu szczęśliwemu lub smutnemu wydarzeniu” i uświadamia nam, że „Bóg może sprawić, że pośród skał zaczną kiełkować kwiaty”. Józef nigdy „nie szuka dróg na skróty”, ale staje wobec rzeczywistości „z otwartymi oczami, biorąc za nią osobistą odpowiedzialność (…) List „Patris corde” podkreśla również „twórczą odwagę” św. Józefa. Ujawnia się ona szczególnie w trudnościach i wydobywa czasami z człowieka niespodziewane możliwości. „Cieśla z Nazaretu – wyjaśnia Papież – potrafi przekształcić problem w szansę, pokładając zawsze ufność w Opatrzności”. Każdy potrzebujący, biedny, cierpiący, umierający, obcy, uwięziony, chory jest dzieckiem, nad którym czuwa św. Józef . Od niego należy uczyć się „kochania Kościoła i ubogich” (5). „Konieczne jest zrozumienie – pisze Franciszek – znaczenia pracy, która daje godność” oraz „staje się uczestnictwem w samym dziele zbawienia”, a także „okazją do rozwoju” dla siebie i swojej rodziny. (…) Publikacji Listu Apostolskiego „Patris corde” towarzyszy dekret Penitencjarii Apostolskiej, łączący Rok św. Józefa, ogłoszony przez Papieża, z darem specjalnych odpustów. Szczególne wskazania dotyczą dni tradycyjnie poświęconych pamięci Oblubieńca Maryi, takich jak 19 marca i 1 maja, oraz osób chorych i starszych „w aktualnym kontekście zagrożenia zdrowia”. Zachęcamy wiernych do codziennej modlitwy do św. Józefa, do uciekania się pod Jego szczególną opiekę, do powierzania trudnych spraw, np. odmawiając Litanię do św. Józefa.

NOWE OGRANICZENIA DOTYCZĄCE MSZY ŚW.

15% miejsc oficjalnych w kościele może być zajętych (w naszym przypadku jest to 45 osób)

Wprowadzamy dodatkowe Msze (czytaj poniżej)

Tylko wcześniejsze rezerwacje!!!

Maseczki obowiązkowe dla wszystkich, którzy uczestniczą (albo „przyłbice” czyli faceshield)

Do Komunii podchodzimy tylko główną nawą

Na samym początku Celebrans prezentując Hostię mówi: CIAŁO CHRYSTUSA – wierni odpowiadają AMEN. Podczas udzielania Komunii św. nie ma już żadnego dialogu

Komunie św. udzielamy tylko na rękę

Nadal w mocy jest DYSPENZA OD FIZYCZNEJ OBECNOŚCI NA NIEDZIEL­NEJ MSZY….. W soboty wieczorem, o 18:00 transmi­tujemy Msze św. (niedzielne) z naszego kościoła.

REJESTRACJA ONLINE NA MSZE ŚWIĘTE …

Jest możliwość zapisa­nia się na okreś­loną godzinę Mszy św. tylko i wyłącznie drogą inter­netową. Może zapisać się 40 osób na daną godzinę Mszy św. „na weekend” i na Święta. Bez wcześniejszej rejestracji nie należy przyjeżdżać,  bo nie można wejść do kościoła ani też nie można przebywać w innych pomieszczeniach. REJESTRACJI ONLINE można dokonywać od czwartku po południu na sobotę wieczór i niedzielę. Podczas rejestracji wyma­gane jest podanie:

·  -imienia i nazwiska wszystkich uczestników

·  -prawidłowego maila na który prześlemy rezerwację z platformy Eventbrite do wydruku

· -numeru telefonu kom. lub dom.

·  -oraz numeru parafialnego umieszczonego na kopercie (jeśli nie posiadasz lub nie pamiętasz do skontaktuj się z biurem parafialnym).
Przed przyjazdem do Kościoła: Wydrukuj tylko REZERWACJE, którą otrzyma­łeś w załączniku (attachment) w mailu i oddaj osobie rejestrującej przy wejściu Kościoła. Pamiętaj, że rezerwacje są imienne i na jedną kartę wchodzi jedna osoba. Rezerwacja jest ważna do 15 min przed Mszą św.  Po tym czasie jest anulowana.

NOWE OGRANICZENIA – jak zapowiedział Premier Prowincji Alberta, będą obowiązywać przez 4 tygodnie. Po tym czasie zobaczymy czy nastąpi całkowity „lockdown”, czy też doczekamy liberalizacji przepisów.

Na ten czas, – zatem – (do 10 stycznia włącznie), wprowadzamy w naszym kościele dodatkowe Msze święte w niedziele i święta. W dni tygodnia, łącznie z sobotami – bez zmian.

Zatem:

Niedziela 13.XII: 8:30; 9:30; 10:30; 11:30;12:30; 19:00

Niedziela 20 grudnia: 8:30; 9:30; 10:30; 11:30;12:30; 19:00

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA:

21:00 po polsku z elementami po angielsku

O północy – tradycyjna PASTERKA po polsku

BOŻE NARODZENIE: 8:30; 9:30; 10:30; 11:30;12:30;

                (NIE MA O 19:00)

ŚW. SZCZEPANA 26.XII: 8:30; 9:30; 10:30; 11:30;12:30;

                ( o 18:00 JUŻ NIEDZIELNA)

27.XII. 8:30; 9:30; 10:30; 11:30;12:30; 19:00

W SYLWESTRA – o 18:00 nabożenstwo na zakończenie Starego Roku, po nim Msza św. już z formularzem noworocznym

1.I.2021 NOWY ROK: 8:30; 9:30; 10:30; 11:30;12:30; 19:00

3.I.”Trzech Króli”: 8:30; 9:30; 10:30; 11:30;12:30; 19:00

10.I. Chrzest Pański: 8:30; 9:30; 10:30; 11:30;12:30; 19:00

Msze święte w powyższe niedziele/święta będą odprawiane „sprawnie”, by można było zdezynfekować ławki i by następna grupa osób mogła wejść do kościoła. Będziemy zajmować „rotacyjnie” tylko „pół kościoła” na poszczególne Msze. 40 osób zmieście się bez problemu, a mniej będzie dezynfekcji.

DYŻURY PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH….

Przewodnicząca Rady Parafialnej Krystyna Apanowicz 403-228-9427 zajmuje się koor­dynacją tej posługi. Członkowie Rady Parafialnej wyrazili chęć pomocy, ale to nie wystarcza, potrzebujemy dodatkowych osób na dyżury (bonus jest taki, że dyżurni nie muszą się rejestrować online, mają zapewnione uczestnictwo we Mszy św., natomiast wszyscy dyżurni muszą wypełnić podstawową formę code of conduct wymaganą przez Diecezję, a tym zajmuje się Jolanta Krysiak: jolanta.krysiak@queenpol.org) Dziękujemy!Nadal poszukujemy wolontariuszy do obsługi internetowej Mszy św. w soboty o 18:00.

WYPRZEDAŻ ŚWIĄTECZNA

Ostatnia szansa (sobota wieczór) nabycia różnych świątecznych przysmaków w przedsionku sali parafialnej, bo od północy wszystko będzie zamknięte aż do odwołani…

W dzisiejszą niedzielę po Mszy św. o godzinie 12: 30 sakrament Chrztu św. zostanie udzielony ALEKSANDROWI WOŹNIAK Gratu­lujemy Rodzicom i Chrzest­nym. Nowo ochrzczonego Aleksandra poleca­my Bożej Opiece

W związku z nowymi ogra­niczeniami, biblioteka będzie nieczynna od 13 grudnia aż do odwołania

RYCERZE KOLUMBA

Zapraszamy wszystkich Rycerzy Kolumba na wirtualne zebranie w środę 16 grudnia o godzinie 20.00. Szczegóły przyłączania zostaną wysłane mailem do członków. W razie pytań proszę o kontakt – 403-926-0248. — Wielki Rycerz Jan Owoc.

WIELKA ŚWIĄTECZNA LOTERIA  POLAN!

Zapraszamy wszystkich do udziału w pierwszej wirtualnej loterii 50/50,  która odbywa się w całości online pod adresem  https://www.rafflebox.ca/raffle/polanie Kupując bilet wspieracie Państwo nasz Zespół i równocześnie bierzecie udział w losowaniu zwycięzcy loterii, który otrzyma nagrodę w wysokości 50% sumy uzyskanej ze sprzedaży biletów. Maksymalna wysokość nagrody może osiągnąć $5000!Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo na stronach naszych mediów społecznościowych Facebook, Instagram i Twitter.  Zapraszamy!

TATRY FREESTYLE SKI ACADEMY zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kolejny sezon narciarski. Zajęcia od grudnia do kwietnia – grupowe (COP + Nakiska) lub prywatne (dowolny stok). Więcej informacji pod numerem 1.403.638.4844 (Maciej) / email tatryfreestyle@gmail.com

ZESPÓŁ MAZOWIA” w ramach kolejnej akcji docho­dowej pragnie zachęcić Państwa do składania zamówień oraz zakupu ręcznie robionych pierogów. Odbiór pierogów w każdy piątek i niedziele adres: 5918 5 St SE Bay 3, Calgary, AB T2H 1L4. Przy zamówie­niach większych niż 4 paczki, piero­gi  będą dowożone do klienta bez dodatkowych   opłat. 

ZESPÓŁ „KRAKUSY” – ostatnia szansa (sobota wieczorem) nabycia domo­wej roboty uszek wigi­lijnych: 20szt za $10, zakwasu na barszcz 0.5l za $5, oraz domowego wypie­ku chleba. To wszystko w przedsionku sali parafialnej. Później zamówie­nia również pod numerem tel: 403-921-4560 lub krakusycalgary@gmail.com

PRACA: Poszukuję opiekunki do 18 miesięcznego dziecka. Godziny do ustalenia. Praca od stycznia. Dzielnica Silverado. Tel: 587-777-6248 (1x)

PRACA: Potrzebne są kobiety do sprzątania domów. W sprawie pracy proszę dzwonić:403-663-9886. Proszę się nagrać i zostawić swoje dane, żeby można było oddzwonić. (2x)

PRACA Zatrudnimy kobiety do sprzatania domów. Full time lub part time. Oferujemy bardzo dobre warunki pracy. Po więcej informacji prosimy dzwonić pod numer 403-402-8293 (5x)

NASZA PARAFIA JEST JEDNĄ Z 10 W CALGARY W TYM PROGRAMIE… odwiedź poniższą stronę www.iamblessed.ca  by dowiedzieć się więcej…