Wydanie Świąteczno-Noworoczne

Wydanie Świąteczno-Noworoczne

Czwartek, 24 grudnia- Wigilia Narodzenia Pańskiego

21:00- WIGILIA – O Boże bł. dla Ks. Adama w dniu imienin                                                              – Rada Parafialna

24:00- WIGILIA – Za parafian i Dobrodziejów

Piątek, 25 grudnia- Uroczystość Narodzenia Pańskiego

8:30-+ Barbara Wolska zmarła w Polsce

9:30- za Parafian i Dobrodziejów

10:30- O Boże błogosławieństwo dla Arkadiusza i Renaty Piekut z okazji urodzin                               – Magda S

11:30- O łaskę zdrowia dla Magdy

12:30- O Boże błogosławieństwo z okazji urodzin dla Anny Rudzińskiej

Sobota, 26 grudnia- Święto św. Szczepana

8:30-++ Tadeusz, Bronisław i Eugenia Moliński oraz Michał i Aniela Cozac

9:30- + Anna Samek zmarła w Polsce

10:30- ++ Stanisław, Bogdan, Janusz Wysocki oraz Marek Pasternak

11:30- O łaskę zdrowia dla Magdy

12:30- + Elżbieta Opałka                                 – córka z rodziną

18:00- Dziękczynno – błagalna w intencji Alicji i Wojciecha Tokarczyk z okazji 50 rocz. sakramentu małżeństwa

Niedziela, 27 grudnia- Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

8:30 – O Boże błogosławieństwo dla Renaty Piekut z okazji urodzin                                                               – Anna

9:30 -+ Jan Cyganik zmarły w Polsce

10: 30 –++ Za zmarłych z rodziny Rembisz, Psiurskich, Wall i Nowak

11:30 – Dziękczynna za otrzymane łaski

12:30- O Boże bł. dla Agnieszki i Roberta Turowskich z okazji 35 rocz. sakramentu małżeństwa

19:00-+ Małgorzata Pulwicka

Poniedziałek, 28 grudnia

19:00- Dziękczynno-błagalna z okazji 51 rocz. sakramentu małżeństwa  dla Anny i Marka Pieczara

Wtorek, 29 grudnia- V Dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego

19:00- ++ Elżbieta Michalska, Elżbieta Pawlicka oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Środa, 30 grudnia- VI Dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego

19:00-+ Kazimierz Zuk (4rocz)               – siostra z rodziną

19:00- + Maria Adamska (23 rocz)             – syn z rodziną

Czwartek, 31 grudnia- VII Dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego

18:00- + Karolina Mickiewicz (1 rocz)                   – rodzina

18:00- Nabożeństwo na zakończenie Starego Roku, i o Boże błogosławieństwo dla Parafiam i Dobrodziejów w Nowym Roku 2021

Piątek, 1 stycznia – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

8:30- Wolna intencja

9:30- O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Izabelle oraz powrót do zdrowia dla Olivii

10:30- Dziękczynna za otrzymane łaski z prośą o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla rodzeństswa i krewnych

11:30 – Wolna intencja

12:30- ++ Marta i Stanisław Turscy oraz zmarli z rodziny

19:00- Alicja Rudy                                                       – rodzina

Sobota, 2 stycznia

8:30- Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy świata i nasze osobiste

18: 00- Wiesława Kaźmierska (11 rocz)         – córka z rodziną

18:00- + Marcin Szysz

Niedziela, 3 stycznia- Objawienie Pańskie

8:30 – ++Teofila (3 rocz) i Jagoda Tłustochowicz (25 rocz)

9:30 -Wolna intencja

10: 30 –W intencji Radia Maryja i TV Trwam za Ojczyznę

11:30 – O Boże błogosławieństwo dla Lucyny i Roberta z okazji 25 rocznicy sakramentu małżeństwa

12:30- ++ Helena i Franciszek Kołodziejczyk i zmarli z rodziny

19:00-+ Jerzy Bożek                                                     – rodzina

Poniedziałek, 4 stycznia

19:00- + Ryszard Kapel                                 – rodz. Brzakala

19:00- O łaskę zdrowia i miłosierdzie Boże z podziękowaniem za dary Boże w rodzinie

Wtorek, 5 stycznia

19:00- ++Marianna, Włodzimierz i Jan Czepurek

19:00- + Kazimierz Marciniak zmarły w Polsce                                           

Środa,6 stycznia

19:00- O łaskę wiary dla Dawida

19:00- + Regina Żuk (6 rocz)                       – córka z rodziną

Czwartek, 7 stycznia

19:00- + Eugeniusz Sztupecki (6 rocz)                  – żona   

Piątek, 8 stycznia

9:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Adeli

19:00- +Aleksander Samborski (14 rocz)      – dzieci z rodziną

Sobota, 9 stycznia

8:30- O Boże bł. dla Jana i Krystyny oraz ich dzieci

18: 00- + Małgorzata Bożek                                       – rodzina

18:00- O Boże bł.  i potrzebne łaski dla Andrzeja

Niedziela, 10 stycznia- Chrzest Pański

8:30 – ++ Za zmarłych z rodziny Różnicki, Lisiński, i Piotrowski

9:30 -Wolna intencja

10: 30 –+ Czesław Pituch                                     – rodzina

11:30 –Wolna intencja

12:30- + Marek Machula (4 rocz)                   – żona z córkami

19:00-++ Aleksandra i Kazimierz Rybotyccy – dzieci z rodziną

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA

25 grudnia

Pasterka: Iz 9,1-3.5-6; Tt 2,11-14; Łk 2,1-14

Ref: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.

Msza w dzień: Iz 52,7-10; Hbr 1,1-6; J 1,1-18

Ref: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

 Alleluja!!! Wielki to i radosny dzień: albowiem Słowo stało się Ciałem i narodziło się z Maryi Dziewicy. „Dziecię się nam narodziło i Syn nam jest darowany.” Mimo iż świat ówczesny miał zbyt dużo innych problemów, by zauważyć przyjście jakiegoś biednego dziecka, to jednak kilka osób dotarło by ujrzeć Zapowiadanego.  Klękając przed żłóbkiem, rozpoczęli 2000-letnią adorację, trwającą do dziś. Tej nocy rodzi się prawdziwa miłość i przychodzi do nas, by przyciągnąć swą pokorą i ubóstwem. To wydarzenie jednoczy ludzi dobrej woli na całym świecie. Nawet Ci, którzy w codzienności swojej nie identyfikują się ze wspólnotą chrześcijańską, świętują ten jeden wielki dzień, a właściwie noc. Znamiennym jest to, że sam Bóg obrał tę porę, by spotkać się z nami i udzielić pokoju. To dla nas wielki dar, który trzeba powitać.

II DZIEŃ ŚWIĄT – ŚW. SZCZEPANA

26 grudnia

Dz 6,8-10;7,54-59; Mt 10,17-22

Ref: W ręce Twe, Panie, składam ducha mego.

Św. Szczepan stał się żywą repliką Chrystusa dzięki mocy Ducha: „Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał… Gdy słyszeli to, co mówił zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. A on pełen Ducha patrzył w niebo…” (Dz 6,10.55). Moc Szczepana, o której mówi lekcja, ma swoje źródła w Duchu Świętym. Jezus Chrystus, bowiem obiecał uczniom Ducha, jako moc do dawania świadectwa.

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY

27 grudnia

Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23

Refren: Szczęśliwy człowiek, który służy Panu.

W dzisiejszą niedzielę nasze myśli biegną do Nazaretu, gdzie Jezus, Maryja i Józef dzielili los wielu współczesnych sobie rodzin. Tym, co stanowi dla nas przykład, jest miłość, która była w tej rodzinie na pierwszym miejscu. Kiedy patrzymy na Świętą Rodzinę, to przed oczyma stają nam rodziny, w których żyjemy. Przy okazji Świąt Bożego Narodzenia uświadamiamy sobie jeszcze bardziej ich ważną rolę w naszym życiu.Małżeństwo, które jest sakramentalnym „przymierzem, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia” (KKK 1601), stanowi fundament rodziny. Życie małżeńskie trzeba programować z Bogiem, a nie na własną rękę. Trzeba zapraszać Go do rodzinnego stołu, rodzinnych rozmów, decyzji, rodzinnej troski o każdego w domu. Z Nim trzeba pochylać się nad chorym, planować swój czas, niedzielę czy wypoczynek. Z Nim przeżywać poczęcie i narodziny kolejnych dzieci i z Nim zamykać oczy tym, którzy udają się do domu Ojca.

1 stycznia, 2021

Lb 6, 22-27;  Ga 4,4-7; Łk 2,16-21

Ref: Bóg miłosierny niech nam błogosławi

Kościół obchodzi dziś uroczystość Maryi, jako Matki Bożej, przez którą spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej macierzyństwo. W ten sposób z pomocą Świętej Bożej Rodzicielki rozpoczynamy również kolejny rok naszego życia. „Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z Niewiasty”. Maryja otrzymała posłannictwo wydania na świat Jezusa, Zbawiciela wszystkich ludzi. Dzięki Niej Syn Boży stał się człowiekiem, naszym bratem. My zaś staliśmy się dziećmi Bożymi. Jak zaznacza św. Łukasz, Maryja po narodzeniu Jezusa „zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu”. Jego dobra uczennica oraz doskonały mędrzec, który usiłuje zgłębić i zrozumieć wielkie tajemnice Boże, ukryte w wydarzeniach dziejących się wokół niego. […] To właśnie Ona, jako Matka mogła najlepiej zaświadczyć, że Jej Syn poczęty za sprawą Ducha Świętego jest w swej istocie Synem Bożym. Dzięki temu […] wszyscy chrześcijanie mogą się od Niej uczyć, jak należy przyjmować słowo Boże: otwartym sercem, z wiarą i posłuszeństwem”. 

NIEDZIELA OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

3 Stycznia, 2021r.

Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2, 1-12

Ref: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi

Przeżywana uroczystość Trzech Króli ma wybitnie symboliczny charakter: Mały obywatel Betlejem, ubogiej mieściny judejskiej, narodzony w największej pokorze, staje się darem dla wszystkich: Maryi, Józefa, pasterzy, a przez tajemniczych gości z innych krain – Jezus staje się darem ofiarowanym każdemu człowiekowi. W złożonych przez mędrców ze Wschodu darach: złota, kadzidła i mirry widzimy symbol miłości, modlitwy i cierpienia. Kto bowiem szczerze poszukuje prawdy, dowodzi swojej tęsknoty za dobrem, wiary otwartej na światło z wysoka i odwagi w dążeniu do celu. Od objawienia do spotkania prowadzi jednak długa droga jak ta, którą pokonali mędrcy szukający Boga. Bóg jej nie skraca, a przecież jest nam bliższy niż my sami sobie! Trzeba więc iść za Gwiazdą nie zrażając się odległością i przeciwnościami, skoro mamy świadomość, że zaprowadzi nas ona do Chrystusa – jedynego Zbawiciela człowieka. Co prawda nie mamy ze sobą darów złota, kadzidła i mirry – ale możemy złożyć Dzieciątku Jezus w to święto poszukujących swoje szczerze kochające serce oraz czyny miłości, które stały się naszym udziałem.

POSŁUGA LEKTORÓW SŁOWA BOŻEGO

Pasterka 21:00 – M.Łabinowicz, S. Teresa,M. Łabinowicz

Pasterka 24:00 – M. Kaczan, M. Sobczak, M. Kaczan

25 grudnia – Boże Narodzenie

8:30 – T. Kot, M. Iskra

9:30 – R. Przybylski, A. Rudzińska

10:30- M. Sapielak, S. Teresa

11:30- W. Potocka, S. Salome

12:30- J. Pajewski, B. Pajewski

26 grudnia – Św. Szczepana

8:30 – R. Przybylski, A. Rudzińska

9:30 – T. Kot, S. Teresa

10:30 – M. Sapielak, M. Sobczak

11:30- R. Kohnke, S. Salome

12:30- J. Bogusławski, O. Zyro

18:00- M. Edgar, M. Iskra

LEKTORZY – 27 grudnia

8:30 – R. Przybylski, M. Sobczak

9:30 – A. Rudzińska

10:30- R. Kohnke, M. Iskra

11:30- W. Potocka, S. Salome

12:30- M. Sapielak, O. Żyro

19:00 – W. Grabowski

LEKTORZY – 31grudnia-/1 stycznia

18:00- A. Gurgul, M. Sobczak

8:30 – R.Przybylski; A. Rudzinska

9:30 –M.Labinowicz; A.Wojciechowska

10:30 – M.Kaczan; s. Salome

11:30 – R.Kohnke; s.Teresa

12:30 – L. Shelley; O.Zyro

19:00 – M.Sapielak; M.Iskra

LEKTORZY – 2-3 stycznia

18:00- M. Domaradzki, M. Iskra

8:30- A. Rudzińska

9:30- L. Shelley, M. Sobczak

10:30- A. Kamieniak, S. Salome

11:30- M. Sapielak, M. Iskra

12:30- J. Boguslawski, S. Teresa

19:00- J. Pajewski

Odbywa się w tym roku pod hasłem maryjnym, „Oto ja, służebnica Pańska”. Kwota wyznaczona dla naszej parafii  wynosi $25,941.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę  $10,830.00. Bóg zapłać!

NOWE OGRANICZENIA DOTYCZĄCE MSZY ŚW.

15% miejsc oficjalnych w kościele może być zajętych (w naszym przypadku jest to 45 osób)

Wprowadzamy dodatkowe Msze (czytaj poniżej)

Tylko wcześniejsze rezerwacje!!!

Maseczki obowiązkowe dla wszystkich, którzy uczestniczą (albo „przyłbice” czyli faceshield)

Do Komunii podchodzimy tylko główną nawą

Na samym początku Celebrans prezentując Hostię mówi: CIAŁO CHRYSTUSA – wierni odpowiadają AMEN. Podczas udzielania Komunii św. nie ma już żadnego dialogu

Komunie św. udzielamy tylko na rękę

Nadal w mocy jest DYSPENZA OD FIZYCZNEJ OBECNOŚCI NA NIE­DZIEL­­NEJ MSZY….. W soboty wieczorem, o 18:00 transmi­tujemy Msze św. (niedzielne) z naszego kościoła.

REJESTRACJA ONLINE NA MSZE ŚWIĘTE …

Jest możliwość zapisa­nia się na okreś­loną godzinę Mszy św. tylko i wyłącznie drogą inter­netową. Może zapisać się 40 osób na daną godzinę Mszy św. „na weekend” i na Święta. Bez wcześniejszej rejestracji nie należy przyjeżdżać,  bo nie można wejść do kościoła ani też nie można przebywać w innych pomieszczeniach. REJESTRACJI ONLINE można dokonywać od czwartku po południu na sobotę wieczór i niedzielę. Podczas rejestracji wyma­gane jest podanie:

·  -imienia i nazwiska wszystkich uczestników

·  -prawidłowego maila na który prześlemy rezerwację z platformy Eventbrite do wydruku

· -numeru telefonu kom. lub dom.

·  -oraz numeru parafialnego umieszczonego na kopercie (jeśli nie posiadasz lub nie pamiętasz do skontaktuj się z biurem parafialnym).
Przed przyjazdem do Kościoła: Wydrukuj tylko REZERWACJE, którą otrzyma­łeś w załączniku (attachment) w mailu i oddaj osobie rejestrującej przy wejściu Kościoła. Pamiętaj, że rezerwacje są imienne i na jedną kartę wchodzi jedna osoba. Rezerwacja jest ważna do 15 min przed Mszą św.  Po tym czasie jest anulowana.

NOWE OGRANICZENIA – jak zapowiedział Premier Prowincji Alberta, będą obowiązywać przez 4 tygodnie. Po tym czasie zobaczymy czy nastąpi całkowity „lockdown”, czy też doczekamy liberalizacji przepisów. Na ten czas, – zatem – (do 10 stycznia włącznie), wprowadzamy w naszym kościele dodatkowe Msze święte w niedziele i święta. W dni tygodnia, łącznie z sobotami – bez zmian.

DYŻURY PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH….

Przewodnicząca Rady Parafialnej Krystyna Apanowicz  403-228-9427 zajmuje się koor­dynacją tej posługi. Członkowie Rady Parafialnej wyrazili chęć pomocy, ale to nie wystarcza, potrzebujemy dodatkowych osób na dyżury (bonus jest taki, że dyżurni nie muszą się rejestrować online, mają zapewnione uczestnictwo we Mszy św., natomiast wszyscy dyżurni muszą wypełnić podstawową formę code of conduct wymaganą przez Diecezję, a tym zajmuje się Jolanta Krysiak: jolanta.krysiak@queenpol.org) Dziękujemy! Nadal poszukujemy wolontariuszy do obsługi internetowej Mszy św. w soboty o 18:00.

INTERNETOWE JASEŁKA 2021

„PANIE, WYBAW NAS RĘKĄ TWOJĄ”

W niedzielę, 10 stycznia 2021 roku, zapraszamy całą Polonię, aby oglądać i przeżywać jeszcze raz wydarzenia Świętej Nocy w formie artystycznej, przed szklanym ekranem, jako internetowe Jasełka – Akt III pt. „Panie, wybaw nas ręką Twoją”. Jasełka są nagrywane w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju, gdyż z powodu pandemii, nie mogą odbyć się – jak co roku – w Domu Polskim. Zobaczymy Akt III: do żłóbka Bożej Dzieciny przybywają pasterze, Trzej Królowie i Wielcy Bohaterowie z dziejów historii Polski, a kolędy i pieśni religijno – patriotyczne, przy pięknej oprawie muzycznej, śpiewają członkowie naszego chóru „Vox Populi”. Niech głęboka treść wypowiadanych słów, zapadnie w nasze serca i wyda błogosławione owoce w naszym codziennym życiu.

PŚWIĘCENIE KREDY I KADZIDŁA

3 stycznia, w niedzielę, w uroczystość Trzech Króli (przeniesiona z 6.I.) błogosławimy kadzidło i kredę. Niech wonny dym kadzidła wypełni nasze domy, a drzwi niech ozdobi wyznanie naszej wiary: Niech Chrystus błogosławi to mieszkanie C+M+B 2021. Ministranci będą rozprowadzać kredę i kadzidło. Dziękujemy za ofiary złożone przy tej okazji, które przeznaczone będą na zimowisko dla ministrantów.

ZAPISY DO PARAFII Kierujemy serdeczną zachętę i przypomnienie do wszystkich nowoprzybyłych, jak również do młodych, (którzy są już „na swoim”, czyli nie mieszkają z rodzicami), odnośnie zapisu do wspólnoty parafialnej. Akt zapisania się jest wyznaniem wiary, wyrazem łączności z Kościołem katolickim i troską o życie religijne i materialne wspólnoty. Zapis do parafii jest obowiązkowy, aby udzielić Chrztu, Pierwszej Komunii, Sakramentu Bierzmowania, przygotować dokumenty do zawarcia małżeństwa, itd. Zdarza się, że osoby niezapisane, niechodzące do naszego kościoła, przychodzą do biura parafialnego po zaświadczenie, że mogą być rodzicami chrzestnymi czy świadkami przy innych sakramentach. Czasem ktoś chce potwierdzenia, by dziecko posłać do szkoły katolickiej. Nie mając zapisu i żadnego dowodu uczestnictwa W ŻYCIU PARAFII, NIE MOŻEMY TAKICH ZAŚWIADCZEŃ WYSTAWIAĆ. Osobami należącymi do naszej Parafii są ci, którzy: formalnie zapisali się do Polskiej Parafii, praktykują swoją wiarę, wspierają naszą Parafię swym darem materialnym. Takie formalności są wymagane we wszystkich kościołach katolickich w Kanadzie jak i w Polsce i na tej zasadzie będzie można otrzymać zaświadczenie.

STATYSTYKA ROKU 2020

W minionym roku 2020 zostało ochrzczonych 15 dzieci. Do Pierwszej Komunii św. przystąpiło 16 dzieci. Sakramentu bierzmowania nie było w tym roku. Sakramentalny związek małżeński zawarło 2 pary. Na wieczny odpoczynek zostało odprowadzonych 18 osób.

WIELKA ŚWIĄTECZNA LOTERIA  POLAN!

Zapraszamy wszystkich do udziału w pierwszej wirtualnej loterii 50/50,  która odbywa się w całości online pod adresem  https://www.rafflebox.ca/raffle/polanie Kupując bilet wspieracie Państwo nasz Zespół i równocześnie bierzecie udział w losowaniu zwycięzcy  loterii, który otrzyma nagrodę w wysokości 50% sumy uzyskanej ze sprzedaży biletów. Maksymalna wysokość nagrody może osiągnąć $5000! Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo na stronach naszych mediów społecznościowych Facebook, Instagram i Twitter.  Zapraszamy!

PRACA:

Poszukuję panie do sprzątania domów. Zainteresowane osoby proszę dzwonić 403-245-1251 lub 403-714-0060 (5x)

PRACA Zatrudnimy kobiety do sprzatania domów. „Full time” lub „part time”. Oferujemy bardzo dobre warunki pracy. Po więcej informacji prosimy dzwonić pod numer 403-402-8293 (4x)

ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE

DRODZY PARAFIANIE;

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam wszystkim pokoju Chrystusowego, zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Niech nadchodzący nowy rok przyniesie Wam jak najwięcej łask Bożych, Bożej mocy, co dnia i by nasz Pan Jezus Chrystus zawsze był przy Was. Duszpasterze i Rada Parafialna

„Gdy nadeszła pełnia czasu,

 zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego

z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, 

aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu,

abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo”.

Drodzy Parafianie

Tajemnica Wcielenia Syna Bożego i Jego narodzin z Niepokalanej Dziewicy Maryji ukazuje nam prawdę o nieskończonej miłości Boga do człowieka. Oto bowiem Bóg Ojciec w swojej dobroci posyła Swojego Syna na ziemię abyśmy mogli stać się przez Nigo przybranymi dziećmi samego Boga. Niech radość z narodzin Bożej Dzieciny zagości w Waszych sercach napełniając je wiarą, nadzieją, miłością i Bożym pokojem. Niech moc Jego błogosławieństwa napełnia Was i Wasze Rodziny oraz  wskazuje drogę wiary po której każdego dnia chcemy kroczyć aż do spotkania z Nim w niebie. Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz obfitości wszelkich łask w nadchodzącym Roku Pańskim 2021 życzy:

Wspólnota Sióstr

Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej

W ten magiczny czas Bożego Narodzenia, wspominając wigilijny wieczór w dalekiej Ojczyźnie życzę Państwu, aby przy świątecznym stole nie zabrakło wzajemnego ciepła i miłości oraz myśli o bliskich naszym sercom, gdziekolwiek oni są… Niech w Nowym Roku w naszych domach zagości dobre zdrowie, spokój i pomyślność oraz zrealizują się nie tylko nasze plany, ale nawet marzenia. Wszystkiego najlepszego! Konsul Honorowy RP w Calgary Zygmunt Potocki z rodzina

W imieniu Członków i Zarządu Stowarzyszenia Polskich Komba­tantów w Kanadzie, Koła #18 w Calgary oraz w imieniu własnym i mojej Małżonki – w tym specyficznym czasie, z daleka od najbliższych – Czcigodnym Księżom,   Siostrom Dominikan­kom oraz całej społeczności Polonijnej w Calgary z okazji Świąt Bożego Narodzenia, składam przede wszystkim życzenia zdrowia, pomyślności oraz szczęśliwych chwil w Waszych domach. Niech nadchodzący Nowy 2021 Rok będzie dla wszystkich łaskawy i obdarzy Was zdrowiem oraz wszystkim, czego pragniecie. Chwała na wysokości Bogu a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.     Zbigniew Starczyk Prezes, SPK Koła Nr 18

Na Święta Bożego Narodzenia oraz na nadchodzący Nowy Rok dużo zdrowia, radości i szczęścia oraz nadziei na lepsze jutro życzą Państwu Tancerze, Rodzice i Zarząd Zespołu POLANIE

Na Święta Bożego Narodzenia oraz na nadchodzący Nowy Rok dużo radości i dobroci od ludzi, szczęścia rodzinnego oraz niosącego pokój błogosławieństwa Bożego życzy parafianom i całej Polonii Zespół Biblioteki Parafialnej.

Drogi ks. proboszczu Adamie Bobola, ks. Marcinie Dziliński, drogie Siostry Domini­kanki, wszystkie organizacje i Parafianie – Rodzina Radia Maryja pragnie podzielić się z Wami Opłatkiem Wigilijnym, niestety tylko w naszych domach. Życzymy Wam zdrowych, radosnych i wzmocnionych Duchem Bożym Świąt Bożego Narodzenia  w gronie rodzinnym i przyjaciół. Niech Dzieciątko Jezus z Maryją i Józefem pobłogosławi Wam i udzieli wielu łask Bożych w nadchodzącym Anno Domini 2021.                        Bonifacy Pulwicki

ZAWIERZENIE MATCE BOŻEJ

z okazji święta Niepokalanego Poczęcia było pięk­ną uroczystością. Gratulujemy wszyst­kim, dziękujemys. Teresie za inspiracje i ży­czy­my opieki Maryi wszystkim, którzy się do Niej uciekają. AVE MARIA…

Dziękujemy za pomoc przy dekoracjach świątecznych!!!

KONGREGACJA NAUKI WIARY O SZCZEPIONKACH NA COVID-19  

Watykańska Kongregacja Nauki Wiary wydała notę, zaakceptowaną przez papieża Franciszka, która w tym czasie pandemii pozwala na korzys­tanie ze szczepionek wyprodukowanych przy użyciu linii komórkowych pozyskanych w wyniku aborcji w latach 60. Podkreśla jednocześnie, że nie oznacza to legitymizacji, nawet pośredniej, praktyki aborcyjnej. Kongregacja wzywa agencje farmaceutyczne do „produkowania, zatwierdzenia, dystrybucji i zaoferowania etycznie akceptowanych szczepionek, które nie rodzą problemów sumienia”. Kongregacja Nauki Wiary stwierdza, że jest „moralnie dopuszczalne stosowanie szczepio­nek przeciw COVID-19, które wykorzystały linie komórkowe pozyskane z abortowanych płodów w swoich badaniach i procesie produkcyjnym”. W przypadku obecnej pandemii „można korzystać z wszystkich szczepionek uznanych za klinicznie bezpieczne i skuteczne z pełną świadomością, że odwołanie się do takich szczepionek nie oznacza formalnej współpracy przy aborcji, z której pochodzą komórki, z których zostały wyprodu­kowane”. Potwierdza to dokument Kongregacji Nauki Wiary podpisany przez jej prefekta kard. Luisa Ladarię i zatwierdzony 17 grudnia przez papieża Franciszka. Dokument został przygotowany w czasie, kiedy wiele krajów przygotowuje się do wdrożenia kampanii szczepień. Jego celem jest rozwianie wszelkich wątpliwości, jakie pojawiły się w związku z często sprzecznymi oświadczeniami w sprawie ewentualnej niemoralności szczepionek. Kongregacja Nauki Wiary nie ma zamiaru „oceniać bezpieczeństwa i skuteczności” obecnych szczepio­nek przeciwko COVID-19, za co odpowiedzialni są badacze i agencje zajmujące się lekami, ale skupia się na moralnym aspekcie stosowania tych szcze­pio­nek, które opracowano przy wykorzystaniu linii komórkowymi z tkanek uzyskanych z dwóch płodów otrzymanych w wyniku aborcji w latach 60. Instrukcja „Dignitas Personae”, zatwierdzona przez Benedykta XVI, określała w tym względzie, że „istnieje zróżnicowana odpowiedzialność”, ponieważ „w firmach wykorzystujących linie komórkowe niegodziwego pochodzenia nie jest taka sama odpowiedzialność tych, którzy decydują o kierunkach produkcji, i tych którzy nie mają żadnej władzy decyzyjnej”. Powołując się na tę argumentację dzisiejsza nota stwierdza, że kiedy z różnych powodów nie są dostępne szczepionki przeciwko Covid-19 „etycznie nieskazitelne” jest „moralnie akceptowalna” zaszczepienie się za pomocą tych, które używają linii komórkowych od płodów pozyskanych w wyniku aborcji. Powodem wyrażenia zgody jest to, że współpraca w złu aborcji, w przypadku tych, którzy się szczepią, jest „odległa” i moralny obowiązek unikania jej „nie jest wiążący” – argumentuje kongregacja – jeśli stoimy w obliczu „poważnego niebezpieczeństwa, takiego jak rozprzestrzenianie się poważnego czynnika chorobotwórczego, inaczej niemożliwego do opanowania”, takiego jak wirus powodujący COVID-19.  Kongregacja wyjaśnia zarazem, że „moralnie legalne stosowanie tego typu szcze­pionek, ze względu na szczególne warunki, nie może samo w sobie stanowić legitymizacji, nawet pośredniej, praktyki aborcyjnej i zakłada sprzeciw wobec tej praktyki wobec tych, którzy z niej korzystają”. Nie może to też implikować moralnej aprobaty dla używania linii komórkowych z abortowanych płodów. Kongregacja apeluje do firm farmaceutycznych i rządowych agencji ochrony zdrowia o „produkcję, zatwierdzenie, dystrybucję i oferowanie etycznie akceptowanych szczepionek, które nie stwarzają problemów sumienia”. Kongregacja Nauki Wiary przypomina zarazem, że szczepienie nie jest obowiązkiem moralnym, stąd też musi być dobrowolne. Podkreśla jednocześnie obowiązek dążenia do dobra wspólnego. To dobro wspólne, „w przypadku braku innych środków powstrzymania lub nawet zapobieżenia epidemii, może zalecać szczepienia, szczególnie w celu ochrony najsłabszych i najbardziej narażonych”. Ci, którzy ze względu na swe sumienie odmawiają stoso­wania szczepionek wyprodukowanych przy użyciu linii komórkowych pozyskanych w wyniku aborcji, muszą jednak „podjąć kroki w celu uniknięcia, za pomocą innych środków profilaktycznych i odpowiedniego zachowania, stania się nośnikami przenoszenia czynnika zakaźnego”. Aby uniknąć „jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia” osób najbardziej narażonych. Wreszcie, Kongregacja Nauki Wiary definiuje jako „imperatyw moralny”, to aby zagwarantować, że „skuteczne i etycznie akceptowalne szczepionki” będą dostępne „także dla krajów najuboższych i to w sposób bezpłatny”, ponieważ brak dostępu do szczepień „stałby się kolejną przyczyną dyskryminacji i niespra­wiedliwości”.