24-30 stycznia

24-30 stycznia

Sobota, 23 stycznia

18:00- O Boże błog. i potrzebne łaski dla Anny Mazur z okazji urodzin – Anna Kułach

18:00- +Teresa Niemczak – córka z rodziną

Niedziela, 24 stycznia – 3 Niedziela Zwykła

8:30 – +Stanisław Opach zmarły w Chicago – siostra z rodziną

9:30 – + Katarzyna Rąb zmarła w Vancouver

10: 30- O Boże błogosławieństwo z okazji urodzin dla Anny Mazur i całej rodziny – Magda S.

11:30 – W intencji dzieci, o światło Ducha świętego  dla nich w życiu  – rodzice

12:30- +Teresa Łabinowicz – rodzina

12:30 (ks.Stefan) +Józef Rębosz zmarły w Polsce

19:00- +Paweł Mazur w 1 roczn. śm – siostra z rodziną

Poniedziałek, 25 stycznia nawrócenie św. Pawła Ap.           

19:00- O Boże błogosławieństwo i światło Ducha św. dla Jolanty i całej rodziny

19:00-  O Boże błogosławieństwo dla Doroty z okazji urodzin

Wtorek, 26 stycznia

19:00-+ Stanisława Topór

19:00- O Boże błogosławieństwo i światło Ducha św. dla Bartłomieja z okazji urodzin

Środa, 27 stycznia

19:00- Z podziękowaniem za otrzymane łaski w 48 rocz. sakramentu małżeństwa dla Aliny i Marka z prośbą o opiekę Bożą i łaski zdrowia

19:00- +Andrzej Ficek (zmarły w B.C.) – od znajomych

Czwartek, 28 stycznia – wsp. św. Tomasza z Akwinu

19:00-+ Karol Kuldanek(20 rocz.śm.)(miałby dziś 100 lat)

19:00-  + Claudia Rudy                                                – rodzina

Piątek, 29 stycznia

9:00- Za Parafian i Dobrodziejów

19:00- + Bolesław (4 rocz)                                              – córka

Sobota, 30 stycznia

8:30- O zdrowie i łaski Boże dla Kasi

18:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Beaty i  Jacka z okazji 33 roczn. sakramentu małżeństwa

18:00- O Boże błogosławieństwo dla Karoliny i Józefa Kapel oraz dla rodziny                                            – od Anny

Niedziela, 31 stycznia – 4 Niedziela Zwykła

8:30 –+ Olek Cichański                                     – brat z rodziną

9:30 –……………………

10: 30- O Boże błogosławieństwo dla Iwony i Olgi Kaniak                                                            – Babcia i rodzina

11:30 – ++ Apolonia i Lucjan Półkośnik – córka z rodziną

12:30-+ Stefan Rzepka

19:00- O Boże błogosławieństswo dla Marii i opiekę Matki Bożej z okazji imienin

Poniedziałek, 1 luty

19:00- ++ Romuald Matczak (1 rocz) i Bronisława Matczak (2 rocz)                                                  – córka z rodziną

19:00- ++ Janina Kaczkowski i zmarli z rodziny Kaczkowskich i Sujata

Wtorek, 2 luty- Święto Ofiarowania Pańskiego

9:00-++ Ludwik i Barbara Bajan

19:00- ++ Salomea i Aleksander Luzar      – córka z rodziną

Środa, 3 luty

19:00- + Jerzy Bożek                                        – rodzina

19:00- ………………………

Czwartek, 4 luty

19:00- + Stanisława Łakomska (z okazji urodzin)

19:00-  O Boże błogosławieństwo dla Danuty i Zbyszka z okazji 43 rocz. sakramentu małżeństwa

Piątek, 5 luty  – wsp. św. Agaty

9:00- ++ Za dusze czyśćcowe

19:00- + Marcin Szysz

Sobota, 6 luty – św. Pawła Miki i towarzyszy

8:30- Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i grzechy świata

18:00- ++ Małgorzata Owoc i zmarli z rodziny

18:00- O Boże błogosławieństwo w dniu urodzin dla Ryszarda

Niedziela, 7 luty – 5 Niedziela Zwykła

8:30 – ++ Za zmarłych rodziców Sióstr Zakonnych OP

10:30 – Radio Maryja i TV Trwam oraz za Ojczyznę

12:30-+ Piotr Albertin                                – żona z rodziną

19:00- ++ Barbara Gochnia (6 rocz) i Wiesława Walerian (6 rocz)

LEKTORZY – 23/24 stycznia

18:00 – L. Shelley

8:30:- A. Rudzińska

9:30 – M. Iskra

10:30 – M. Sapielak

1:30 – S. Teresa

12:30 – A. Gurgul

19:00 – M. Domaradzki

LEKTORZY–30/31 stycznia

18:00 –W. Grabowski

8:30 – R. Przybylski

9:30 – M. Sobczak

10:30 – S. Teresa

11:30 – J. Bogusławski

12:30 – O. Pietras

19:00 – M. Edgar

III NIEDZIELA ZWYKŁA

24 stycznia, 2021

Jon 3,1-5.10;1 Kor 7,29-31; Mk 1,14-20

Ref: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

W ostatnich latach obserwuje się ciekawe zjawisko: większość powołań kapłańskich rodzi się w wielkich miastach. W minionym roku w jednym z seminariów w południowej Polsce rozpoczęło formację ponad 20 alumnów. Wszyscy pochodzą z dużych ośrodków miejskich. Rodzi się pytanie: Co Bóg chce przez to powiedzieć współczesnemu Kościołowi? Kardynał Martini bardzo często mówił o wyzwaniach, które niesie z sobą ewangelizacja w wielkim mieście. Od razu jednak zwracał uwagę, że „miasto zeświecczone jest w nas samych i musimy to przyznać; nie istniałoby na zewnątrz, gdyby nie było go w naszym wnętrzu. W sercu ludzkim – mówi Jezus – rodzą się złe myśli i uczynki. Zatem niewierne, obojętne, bałwochwalcze i nieludzkie miasto nie istniałoby, gdybyśmy nie nosili go w naszych sercach”. Niestety, chrześcijanie noszą dziś w sobie mentalność wielkiego miasta, pełnego hałasu, anonimowości, pośpiechu, braku wrażliwości i poczucia sacrum. Bóg powołuje i posyła swoich proroków w różne sytuacje i w różne środowiska. Po niewoli babilońskiej posłał proroka Jonasza do Niniwy – wielkiego miasta, starożytnej stolicy Asyrii – z misją: „idź (…), i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam”. Wezwanie do nawrócenia i pokuty padło na podatny grunt. Mieszkańcy wielkiego miasta usłuchali nawoływania proroka. Choć on sam zapłacił za swoją służbę wielką cenę. Przeżył wiele bolesnych doświadczeń i buntów: od początkowej ucieczki przed powołaniem, aż po niezrozumienie wielkiego daru Bożego miłosierdzia. Bolesne doświadczenia nie omijały Apostoła Narodów, św. Pawła. Najczęściej docierał do wielkich miast i tam zakładał pierwsze gminy chrześcijańskie. Korynt był wielkim miastem, które – podobnie jak Niniwa – potrzebowało nawrócenia. Wołanie Apostoła jest zdecydowane i naglące: „Czas jest krótki (…) Przemija, bowiem postać tego świata”. Wspólnota koryncka potrzebowała więcej czasu i nie wystarczyła nawet osiemnastomiesięczna gorliwa posługa św. Pawła i jego współpracowników. Apostoł jeszcze później wielokrotnie musiał – za pomocą listów – pouczać i napominać chrześcijan Koryntu. Opisy powołania w najstarszej Ewangelii też wyraźnie akcentują miejsce powołania. Trzykrotnie powtarza się wymowny szczegół: „Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymo­nowego, Andrzeja” (1,16). Ta sama uwaga na temat miejsca pojawia się przy powołaniu Jakuba i Jana: „Idąc nieco dalej” (1,19). To samo umiejscowienie akcji znajdujemy wreszcie w rozdziale drugim: „Potem wyszedł znowu nad jezioro” (2,13); „A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej” (2,14). Co oznacza „jezioro” w Markowym opisie powołania? Jezioro jest miejscem, gdzie żyje i pracuje lud Galilei. Jezus po prostu szuka i znajduje uczniów w ich własnym środowisku. On powołuje „tych, których [sam] chciał” (3,13). Każdemu zanosi swoje zaproszenie tam, gdzie, kto jest. Do społeczności zwyczajnej, uczciwej, szanowanej: do rybaków. Albo też zhańbionej i upadłej moralnie, jakim niewątpliwie było środowisko celników. Jezus idzie do pierwszych i do drugich, by ich wezwać do służby.Nie ma, więc miejsc i osób uprzywilejowanych. Bóg hojnie tchnie dar powołania w serca ludzkie. I tylko od nich zależy: czy właściwie rozeznają ten dar, przyjmą go z wdzięcznością i będą mu wierni. Wspomniany kard. Martini po złożeniu urzędu arcybiskupa Mediolanu wybrał Jerozolimę, jako miasto, w którym pragnie modlić się o pokój, studiować ukochaną Biblię i działać charytatywnie. Z tego miasta, które też potrzebuje „nawrócenia i wiary w Ewangelię” śle nam cenne przesłanie: „Wiara i powołanie przenikają się w człowieku. Podobnie jak z jednej strony negatywne doświadczenie powołania może spowodować kryzys wiary, tak z drugiej strony wzrastanie w powołaniu pociąga za sobą osobiste dojrzewanie w wierze”.
Prośmy wytrwale o nowych, ofiarnych robotników w wielkiej winnicy Kościoła.

««

IV NIEDZIELA ZWYKŁA

31 stycznia, 2021

Pwt 18,15-20; 1 Kor 7,32-35; Mk 1,21-28

Ref: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.

Dzisiejsza Ewangelia jest pytaniem o twoją czystość duchową. Pomyśl, czy twoja duchowość nie jest zainfekowana którąś z powyższych ingerencji i czy wróg nie zaczął już swojego ukrytego ataku na ciebie? Choć rzadko słyszymy o wypadkach egzorcyzmów, to jednak ludzi spętanych złem i demoniczną władzą nad sercem jest coraz więcej. Oficjalne dane mówią, że populacja Unii Europejskiej jest w 30 proc. psychicznie zdeformowana. Psychiczna choroba lub deformacja nie musi być opętaniem, ale ile zniewoleń grzechem jest odpowiedzialnych za nasze deformacje osobowościowe? Zapewne większość! Grzech jest chorobotwórczy. Przyczyną ingerencji demonicznych są prawie zawsze grzechy ludzkie. Zdarza się, że jest nią dopust Boży. Bóg dopuszcza atak złego ducha na człowieka, aby wyćwiczyć go w pokorze, cierpliwości i umartwieniu, albo po to, by nawrócić środowisko. To znamienne, że Marek, zaraz po powołaniu pierwszych uczniów, opisuje egzorcyzm Jezusa speł­niony na opętanym, który dotychczas ukrywał się w pobożnym środowisku, zapewne modląc się gorliwie jak reszta uczestników nabożeństw. To jest właśnie charak­terystyczne, że demon znosi granice, miesza świętość z tym, co najohydniejsze, nie wzbrania się przed święto­kradztwem i bluźnierstwem. Ten człowiek był religijny, ale zbuntowany, modlił się, ale był nieposłuszny woli Boga. Ukrywała się w nim potworna sprzeczność. Ekstremalne zachowania emocjonalne, krzyk albo mroczne milczenie przyciągające uwagę, oskarżenie Boga o zamiar unieszczęśliwienia człowieka i jedno­czesne wyznawanie w Jezusie bóstwa. Duch nieczysty, zapewne nie tylko przez to nieczysty, że duchowość tego człowieka została zmie­sza­na, ale być może miało to związek z jego nie­czystością seksualną. Kłopoty z seksualnością biorą się nierzadko ze środowiska rodzinnego, w którym wymagania intelektualne, tyrania ambicji, kult pie­niądza lub kariery albo rozbicie związku małżeńskiego uniemożliwiają obdarowywanie dzieci miłością i czułością. A to już jest furtka do zniewoleń i wreszcie opętań. Naskórkowa religijność, ograniczająca się do namiastkowej spowiedzi raz do roku i rzadkich odwiedzin w świątyni, prowadzi do pustki duchowej, którą łatwo nawiedzają ciemne siły duchowe. Notoryczne przyjmowanie Komunii Świętej w stanie grzechu ciężkiego albo notoryczne zatajanie grzechu ciężkiego przy spowiedzi to najczęściej uczęszczana ścieżka złych duchów. Zaczyna się niewinnie, nawet od pokemonów, później pojawia się zamiłowanie do agresywnej muzyki, pornografii czy noszenia symboli okultystycznych, zainteresowanie magią, wizerunkami demonicznymi, amuletami. Fascynacja duchowymi praktykami związanymi z wierzeniami hinduistycznymi, tybetańskimi. Wywo­ływanie duchów, karty tarota, horoskopy, jasnowidztwo, bioenergoterapia, posługi­wanie się wahadełkiem. Wreszcie to wszystko już nie wystarcza i dusza ludzka zostaje wessana przez szatana, doprowadzając do jawnego satanizmu. Pozornie człowiek taki wydaje się, co najwyżej interesującym i pociągająco oryginal­nym egzemplarzem popkultury, odwiedzającym nocne kluby lub organizującym ściemnione „imprezki” w akademiku. Ale wystarczy spojrzenie Jezusowi w oczy, obecność Chrystusa w kapłanie, w świątyni, odgłos modlitwy, by zamani­festowała się z ogromnym krzykiem mroczna siła żerująca na ludzkim istnieniu.

 « |  

REJESTRACJA ONLINE NA MSZE ŚWIĘTE …

Jest możliwość zapisa­nia się na okreś­loną godzinę Mszy św. tylko i wyłącznie drogą inter­netową. Może zapisać się 40 osób na daną godzinę Mszy św. „na weekend” i na Święta. Bez wcześniejszej rejestracji nie należy przyjeżdżać,  bo nie można wejść do kościoła ani też nie można przebywać w innych pomieszczeniach.

REJESTRACJI ONLINE można dokonywać od czwartku po południu na sobotę wieczór i niedzielę. Podczas rejestracji wyma­gane jest podanie:

·  -imienia i nazwiska wszystkich uczestników

·  -prawidłowego maila na który prześlemy rezerwację z platformy Eventbrite do wydruku

· -numeru telefonu kom. lub dom.

·  -oraz numeru parafialnego umieszczonego na kopercie (jeśli nie posiadasz lub nie pamiętasz do skontaktuj się z biurem parafialnym).

Przed przyjazdem do Kościoła: Wydrukuj tylko REZERWACJE, którą otrzyma­łeś w załączniku (attachment) w mailu i oddaj osobie rejestrującej przy wejściu Kościoła. Pamiętaj, że rezerwacje są imienne i na jedną kartę wchodzi jedna osoba. Rezerwacja jest ważna do 15 min przed Mszą św.  Po tym czasie jest anulowana.

DYŻURY PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH….

Przewodnicząca Rady Parafialnej Krystyna Apanowicz 403-228-9427 zajmuje się koor­dynacją tej posługi.

W PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA… 4 lutego, zapraszamy wszystkich ministrantów i rodziny na godz. 18:30 na Adorację Najświętszego Sakramentu połączoną z modlitwą o powołania oraz za naszych bliskich zmarłych. Natomiast na Mszy św. odnowimy przyrzeczenia ministrancke. W tym dniu służba liturgiczna zakłada komże i alby. Wcześniej prosimy sprawdzić stan swojego stroju liturgicznego.

5 stycznia, zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu, która rozpo­czy­na się po porannej Mszy św. o godz. 9: 00. Zapraszamy dzieci i młodzież do skorzystania z sakramentu Pokuty oraz na Mszę św. o godzinie 7 pm i przyjęcie Komunii św. wynagradzającej. Prosimy wpisywać się do wyłożonego zeszytu przy biuletynach, aby była ciągła obecność modlących się w kościele.

W pierwszą so­bo­tę miesiąca, 6 stycznia, za­praszamy na całodzien­ną Adorację Najśw. Sakramentu, która rozpo­czyna się po Mszy św. o godzinie 8: 30am. W ciągu dnia poszczególne grupy odmawiają 4 części Różańca św. Po Mszy św. porannej część I Radosna: modli się grupa Totus Tuus. O godz. 12: 00 Anioł Pański i część II Światła, modlą się Rycerze Kolumba. O godz. 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, i część III Bolesna, modlą się: grupa Różańcowa i Sr. Dominikanki. O godz. 17: 15 część IV Chwalebna, rozważają na zmianę członkowie Rycerstwa Niepokalanej i Koło Radia Maryja. Naszą modlitwą pragniemy uwielbić Pana Boga, dziękować Bogu oraz wynagradzać za grzechy i wypraszać wszelkie łaski dla Kapłanów, całego Kościoła św., dla naszej Parafi, dla Polski i Kanady oraz o powołania Kapłańskie, i nawrócenie grzeszników.

ZAPISY/UAKTUALNIENIE DANYCH

Poz raz kolejny przypominamy o obowiązku zapisania się do parafii i podania aktualnych danych odnośnie zamieszkania, telefonu, tudzież adresu e-mail’owego. Dopiero wówczas możemy prawidłowo sprawować posługę duszpasterską. Wszystkie zaświadczenia, itp. możemy wystawiać dopiero wtedy,  gdy ktoś jest zapisany, znany w parafii, gdy uczestniczy w życiu i wspiera tę parafię. Inaczej nie wystawiamy żadnych zaświadczeń !!!   

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE

Nadchodzi czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2021. Prosimy o potwierdzenie kontynuacji swych reklam do 26 lutego, 2021r. Serdecznie dziękujemy sponsorom naszego biuletynu. Bóg zapłać!

MARRIAGE PREPARATION

Catholic Family Service is happy to announce that Marriage Prepa­ration is still running, and we continue to register new couples. Following the current recommendations around group gathe­rings, we will be delivering each Marriage Prepa­ration weekend vir­tu­ally through zoom. When group gatherings are deemed safe again, we will return to in-person sessions.

UPCOMING MARRIAGE PREPARATION WEEKENDS

Locations will be posted as they are confirmed. Please feel free to either register right away or to wait until those locations are available. If you have any questions, please contact Stephen Robinson at  stephen.robinson@cfs-ab.org or 587.896.2891.

„POŚWIĄTECZNE” PODZIĘKOWANIA kierujemy do wszystkich, którzy w minionych tygodniach dzielili się dobrocią z innymi na różne sposoby… harcerze i harcerki pod opieką rodziców przygotowali paczki dla starszych/chorych Parafian. Rodzina Kozioł dziękuje opiekunom „Krakusów” za pomoc świąteczną… donacje składane do puszki św. Antoniego pozwoliły nam przekazać kwotę $150 dla p. Marii Kozioł a $200 posłać dla chrześcijan z Pakistanu cierpiących głód i prześladowanie. Dziękujemy za pomoc w rozbiórce świątecznych dekoracji, różne prace i za wszelkie przejawy życzliwości okazane Księżom, Siostrom i naszej Parafii w minionych tygodniach. Niech Dziecię Boże wszystkim błogosławi!

ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA….. Papież zawierzył obecny rok opiece św. Józefa. Okazuje się, że na plebanii mamy duży obraz Patrona Kościoła z Dzieciątkiem Jezus, w ciężkiej ramie. Obecnie, kształt i wiel­kość bocznych ołtarzy nie pozwalają na tak duży wize­runek. Dodatkowo „po latach” farba jest popękana, a więc jakość wizerunku znacznie ucierpiała. Myśleliśmy jak ten dylemat roz­wiązać i z pomocą przyszła Wioletta Szelawa-Opałka (403-818-7465). Wykonała profesjonalne zdjęcie naszego obrazu w dużej rozdzielczości, następnie je pomniej­szyła, programem komputerowym poprawiła uszkodze­nia i wysłała wizerunek do lokalnej firmy w celu wydru­ku na płótnie lnianym (canvas). Zatem będziemy mieć „nasz wizerunek” św. Józefa w kościele, ale jeszcze potrzebne są nowe ramy… Poszukujemy sponsora na kwotę kilkuset dolarów… Zgłoszenia do ks. Proboszcza….

W Roku św. Józefa warto skorzystać z dopustów:

Dekret stwierdza, że św. Józef był człowiekiem modlitwy, który zaprasza dzisiaj wszystkich do pogłębienia dziecięcej relacji z Ojcem, pozwalającej rozeznać Jego wolę w życiu. Odpust zupełny zostaje udzielony tym, którzy przez przynajmniej 30 minut podejmą medytację nad modlitwą Ojcze Nasz lub wezmą udział w rekolekcjach lub jednodniowym dniu skupienia obejmującym medytację nad osobą Oblubieńca Maryi.

Sw. Jozef był człowiekiem sprawiedliwym, strzegącym głębokiej tajemnicy swojego serca. On pomaga odkryć wartość ciszy oraz uczciwości w spełnianiu codziennych obowiązków. Ci, którzy w ciągu tego roku, idąc za jego przykładem, spełnią uczynek miłosierdzia co do ciała lub duszy mogą również uzyskać Odpust zupełny.

Najważniejszym wymiarem powołania Józefa było pełnienie funkcji stróża Świętej Rodziny z Nazaretu. Aby wszystkie rodziny chrześcijańskie czuły się wezwane do tworzenia tej samej atmosfery jedności, miłości i modlitwy, w której żyła Święta Rodzina dar Odpustu zostaje udzielony rodzinom oraz narzeczonym, którzy odmówią modlitwę różańcową. Papież Pius XII wprowadził 1 maja 1955 roku święto Józefa Robotnika z intencją, aby wszyscy szanowali godność pracy oraz aby ona inspirowała życie społeczne i prawa, oparte na równym podziale praw i obowiązków. Odpust zupełny będą też mogli otrzymać ci, którzy zawierzą codziennie św. Józefowi swoją pracę oraz wierny wzywający Cieśli z Nazaretu, aby każdy poszukujący pracyznalazł zajęcie oraz, aby praca wszystkich stawała się godniejsza. Św. Józef jest ponadto patronem osób w niebezpieczeństwie, cierpiących, zmuszonych do ucieczki, tych, którzy są odepchnięci oraz opuszczeni. Udziela się Odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią Litanię do św. Józefa lub Akatyst ku jego czci (w całości lub przynajmniej w części), albo jakąkolwiek inną modlitwę do św. Józefa, według własnej tradycji liturgicznej. (cdn.)