17 stycznia

17 stycznia

Sobota, 16 stycznia – dzień powszedni

8:30 – W intencji Parafian i Dobrodziejów

18:00(niedzielna)– ++Marianna Falecka (22 r. śm.) i Mieczysław Falecki (9 rocz. śm.) – córka Ewa z rodziną

18:00- ++Antoni, Anna, Józef, Henry Różnicki – Adela

Niedziela, 17 stycznia – 2 Niedziela Zwykła

8: 30 O udaną operację dla męża i powrót do zdrowia – żona

9:30 – ++Dominika i Mieczysław

10:30 – + Krystyna Pawlicka w 4 r. śm. – córka

i +Janina Streżyńska w 9 rocz. śm.

11:30 +Jerzy Prokop zmarły w Polsce

12:30- O Boże błogosławieństwo dla Aleksandry Żyro-Hamryszczak i o opiekę Bożą nad jej rodziną

19:00- Wspólne kolędowanie – Parafianie , Calgary N.W.

Poniedziałek, 18 stycznia

19:00- +Wacław Jacak i zmarli z rodziny

19:00- Wspólne kolędowanie- Parafianie Calgary N.E.

Wtorek, 19 stycznia – św. Józefa S. Pelczara

19:00-+Andrzej Raniszewski, zmarli z rodz. i dusze czyśćcowe

19:00- Wspólne kolędowanie – Parafianie Calgary S.W.

Środa, 20 stycznia

19:00- +William – żona z rodziną

19:00- Wspólne kolędowanie – Parafianie Calgary S.E.

Czwartek, 21 stycznia – św. Agnieszki, dziewicy i męczenn. (w Polsce Dzień Babci)

19:00- ++Marian, Lucyna, Kazimierz Mazur i zmarli z rodziny

19:00- Wspólne kolędowanie – Parafianie zamieszkali w pozostałych rejonach

Piątek, 22 stycznia (w Polsce Dzień Dziadka)

9:00- Dziękczynna, z prośbą o dalsze łaski i Boże błog. dla Mikołaja, Zosi, Edyty i Staszka – rodzice i dziadkowie

19:00- ++Jadwiga i Jagoda Tłustochowicz i zmarli z rodziny (plus nabożeństwo do św. o. Pio)

Sobota, 23 stycznia

8:30- W intencji osób organizujących „JASEŁKA”…..

18:00- O Boże błog. i potrzebne łaski dla Anny Mazur z okazji urodzin – Anna Kułach

18:00- +Teresa Niemczak – córka z rodziną

Niedziela, 24 stycznia – 3 Niedziela Zwykła

8:30 – +Stanisław Opach zmarły w Chicago – siostra z rodziną

9:30 -????

10: 30- O Boże błogosławieństwo dla Anny Mazur i całej rodziny – Magda S.

11:30 – ????

12:30- +Teresa Łabinowicz – rodzina

19:00- +Paweł Mazur w 1 roczn. śm – siostra z rodziną

II NIEDZIELA ZWYKŁA

17 stycznia, 2021

1 Sm 3, 3b-10. 19; 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20; J 1, 35-42

Ref: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Syn Zebedeusza był pełen ideałów. Oczarowany postawą i nauką Jana Chrzciciela zgłosił się do niego, jako uczeń. Pod jego okiem przygotował serce na spotkanie z Mesjaszem. Ten był już blisko, ale jeszcze się nie ujawnił. Syn Zebedeusza czekał na to spotkanie. Wreszcie nadszedł upragniony moment. Nad brzegiem Jordanu zjawił się Jezus z Nazaretu. Jan Chrzciciel wskazał Go, jako „Baranka Bożego”. Uczeń tylko czekał na ten gest swego dotychczasowego nauczyciela. Natychmiast, jakby sprawa była już dawno omówiona, opuszcza Jana i udaje się za Jezusem. Upłynęły lata wielkich wydarzeń na palestyńskiej ziemi. Syn Zebedeusza był świadkiem zamiany wody w wino, uciszenia burzy na Jeziorze Genezaret, wyprowadzenia z grobu wskrzeszonego Łazarza. W Wieczerniku opierał swą głowę na piersiach Mistrza, był bowiem przez Niego więcej niż inni miłowany. Stanął odważnie na Golgocie, by z bliska towarzyszyć w agonii swemu Nauczycielowi i swą obecnością wspierać bolejącą Jego Matkę. W poranek Wielkiej Niedzieli pierwszy dotarł do pustego grobu a kiedy zobaczył całun i chustę z głowy Mistrza, uwierzył. Odchodził z tej ziemi, jako ostatni z Dwunastu. Przed śmiercią, redagując czwartą Ewangelię, opisuje dokładnie swoje pierwsze spotkanie z Mistrzem z Nazaretu. Pamięta nawet, że „było to około godziny dziesiątej”…..

Niepozorne są godziny wielkich decyzji w życiu człowieka. Zwrotnice swego życia przekładamy sami. Bywa, że trzeba to czynić błyskawicznie. Nie zawsze wiemy, co nas czeka na nowej drodze. Dopiero życie udowodni słuszność podjętej decyzji. Kto umie odpowiadać na działanie łaski uczynkowej, ten wcześniej czy później przeżyje coś z tego, co przeżył Jan Apostoł. Decyzja wejścia na drogę wspólnego wędrowania z Chrystusem należy do najdonioślejszych decyzji, jakie człowiek może podjąć w życiu. Wejście na ewangeliczną drogę nigdy nie dokonuje się nieświadomie. Połączone jest z głęboko przeżytą decyzją. Jest ona tak mocno zapisana w sercu człowieka, że ten zawsze potrafi dokładnie określić jej godzinę. Jest to początek niezwykłej przygody pełnej zdumiewa­jących niespodzianek, jakie Bóg przygotowuje.

LEKTORZY – 16/17 stycznia

18:00 – M. Edgar

8:30 – R. Przybylski

9:30 – Siostra

10:30 – Siostra

11:30 – Siostra

12:30 – W. Potocka

18:00 – W. Grabowski

CZEKAMY NA NOWE INSTRUKCJE po 21 stycznia i wówczas będziemy dostosowywać nasz program, należy zatem być w kontakcie z Biurem Parafialnym…

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

Z ŻAŁOBNEJ KARTY… 8 stycznia odbyła się Msza św. pogrzebowa śp. Julii Kozielec, lat 86.

Na 19 stycznia, w Domu Pogrze­­bowym, przewidziane jest po­żeg­na­nie śp. Zbigniewa Rogowskiego, lat 93, jednego z ostatnich uczestników bitwy pod Monte Cassino… Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

CHRZEST ŚWIĘTY 16 stycznia przyjmie Tomasz Kudzia. Gratulujemy i życzymy Rodzicom łaski Bożej w dobrym wychowaniu swego syna.

NABOŻEŃSTWO DO O. PIO zostanie odprawione w piątek 22 stycznia po wieczornej Mszy św. Czcicieli św. o.Pio zapraszamy.

.INTERNETOWE planowane na niedzielę, 10 stycznia, nie mogły być sfinalizowane z powodu ograniczeń związa­nych z pandemią. Dzisiejsza KOLOROWA WKŁADKA w biuletynie ukazuje wymowę tego­rocznych Jasełek.

Życząc głębokich refleksji podczas czytania treści słów Bohaterów AKTU III, serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizowanie tegorocznych internetowych Jasełek, przygotowując nagrania kolęd, pieśni patriotyczno – religijnych, uczyli się ról występujących Bohaterów, itd. Dziękujemy Księdzu Proboszczowi za współpracę, dziękujemy Aleksandrze Żyro-Hamryszczak za śpiew i opiekę nad opracowaniem muzycznym całego Aktu III, Marzenie Kulaga, Bogusławowi Maciejewskiemu za nagranie śpiewu, Eugeniuszowi Igrasowi za opracowanie podkładów muzycznych, Danucie Wijas – za grę na flecie, Julii Debosz za grę na skrzypcach, Markowi Jelonkowi za operowanie dźwiękiem, Krzysztofowi Barańskiemu i Zespołowi AEPA za wypożyczenie mikrofonów. Dziękujemy wszystkim Aktorom: dzieciom, młodzieży i dorosłym, dziękujemy Księdzu Marcinowi Dzilińskiemu, Danucie Topór oraz Rodzicom za życzliwe włączanie się i pomoc, dziękujemy Janowi Owocowi za malownicze, graficzne opracowanie WKŁADKI do Biuletynu Parafialnego.

Dziękujemy Wszystkim zaangażowanym w trud przygotowywania tegorocznych Jasełek – niech Dzieciątko Boże wynagrodzi obfitymi łaskami, a Matka Najświętsza otacza szczególną opieką.

Msza święta dziękczynna za te osoby odprawiona będzie w sobotę 23 stycznia o godz. 8:30.

Siostry Dominikanki i Zespół przygotowujący Jasełka.

TRADYCYJNA KOLĘDA – WIZYTA DUSZPASTERSKA – w tym roku nie od­będzie się z powodu pandemii. Zamiast od­wiedzać poszcze­gólne domy, wierni mogą – jeśli zechcą – uczestniczyć w innej formie kolędowania: zapraszamy do na­sze­go kościoła na wspólne kolędo­wanie w poszcze­gólne wieczory. I tak:

– Niedziela, 17.I. o 19:00 – parafianie z Calgary N.W.

– Poniedziałek, 18.I. o 19:00 – mieszkańcy Calgary N.E.

– Wtorek, 19.I. o 19:00 – mieszkańcy Calgary S.W.

– Środa, 20.I. o 19:00 – parafianie z Calgary S.E.

– Czwartek, 21.I. o 19:00 – wszyscy inni Parafianie

Oczywiście, obowiązuje mak­symalna liczba 45 osób w kościele, (dlatego zapisy internetowe).

Można przynieść wodę w swoim naczyniu, zos­ta­nie ona poświęco­na i nas­tępnie tą wodą kropimy swoje domy /mieszkania. Będziemy modlić się z miesz­kańcami poszcze­gól­nych dzielnic i w ich intencjach, pośpiewamy kolędy, a na koniec rozdamy pamiątkowe obrazki. Z powodu tego „kolędowania”, dekoracje w kościele zostaną nieco dłużej, mimo, że liturgicznie czas Bożego Narodzenia kończy się Niedzielą Chrztu Pańskiego, czyli 10.I.

UWAGA RYCERZE KOLUMBA…. zapraszamy na wirtualne zebranie, w środę 20 stycznia, o godzinie 20.00. Szczegóły przyłączania zostaną wysłane mailem do członków. W razie pytań proszę o kontakt – 403-926-0248. — Wielki Rycerz Jan Owoc.

ZAPISY/UAKTUALNIENIE DANYCH

Poz raz kolejny przypominamy o obowiązku zapisania się do parafii i podania aktualnych danych odnośnie zamieszkania, telefonu, tudzież adresu e-mail’owego. Dopiero wówczas możemy prawidłowo sprawować posługę duszpasterską. Wszystkie zaświadczenia, itp. możemy wystawiać dopiero wtedy, gdy ktoś jest zapisany, znany w parafii, gdy uczestniczy w życiu i wspiera tę parafię. Inaczej nie wystawiamy żadnych zaświadczeń !!!