14 luty

14 luty

Sobota, 13 lutego

18:00- + Sławomir Parcia (12 rocz)               – żona z rodziną

18:00-+ Jacek Szubierajski (27 rocz) i Leszek Szubierajski (9 rocz)                                                                        – rodzina

Niedziela, 14 lutego – VI Niedziela Zwykła

8:30 –+ Stanisław Kula                                              – rodzina

9:30 – +Maria Bogusławska w 8 rocz. śm. – syn z rodziną

10: 30- + Jan Kułach  3 rocz. śmierci           – żona z rodziną

11:30 – + Ryszard Szurkowski                 – przyjaciel z rodziną

12:30-+ Za zmarłych z rodziny Czeczko                 – rodzina

19:00- ++ Katarzyna i Franciszek Pieczara    – syn z rodziną

Poniedziałek, 15 lutego         

19:00- ++ Jan, Maria, Helena i Henryk Nodżak

19:00-  O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Christopher i Benjamina                                – dziadkowie

Wtorek, 16 lutego

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Wandy Bator

19:00- O Boże błogosławieństwo i światło Ducha św. dla Waldemara z okazji urodzin

Środa, 17 lutego – ŚRODA POPIELCOWA

9:00- Za Parafian u progu Wielkiego Postu, o pogłębienie wiary i życia chrześcijańskiego

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Katarzyny Bator

Czwartek, 18 lutego

19:00-+ Zofia Izienicki                                – rodz. Kisielewicz

19:00- + Elżbieta Skałka i o Boże bł. i szczęśliwą podróż dla Lucyny i Stanisława Kołodziej

Piątek, 19 lutego

9:00- O Boże błogosławieństwo dla Zofii Śliwonik z okazji urodzin                                                           – koleżanki

19:00- + Zofia Izienicki                             – rodz. Kisielewicz

Sobota, 20 lutego

8:30- + Włodzimierz Czepuryk

18:00- O Boże błogosławieństwo dla Magdy Senderowskiej z okazji 85 urodzin

18:00- O Boże błog. dla dziecka William Thomas z okazji sakramentu Chrztu świętego

Niedziela, 21 lutego – I Niedziela Wielkiego Postu

8:30 – Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Marii i Józefa w 45 rocz. sakramentu małżeństwa

9:30- O Boże błogosławieństwo dla członków rodziny Rembisz z okazji urodzin

10: 30- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Arka i Magdy Senderowskich            – A. Kułach

11:30 – O Boże błogosławieństwo dla Alana z okazji urodzin

12:30- ++ Cecylia i Józef Żelazowski   – córka z rodziną

19:00- ++ Alicja Ewy, Helena Borowiec i Jerzy Kiegler

VI NIEDZIELA ZWYKŁA

Kpł 13, 1-2. 45-46; 1 Kor 10,31-11,1; Mk 1,40-45

Ref:  Tyś mą ucieczką i moją radością.

Cud nie zdarza się codziennie. Przynajmniej taki, jakiego sami byśmy sobie życzyli. A życzeń każdy z nas miałby sporo. Słyszy się od czasu do czasu o cudownych uzdrowieniach, i to nie tylko w Lourdes… Wierzymy, że Bóg nadal działa i nadal czyni cuda. Przecież tylko On jest wszechmocny i niczym nieograniczony. Cuda zdarzały się i prawdopodobnie stale gdzieś się dzieją, lecz czy w moim życiu także? Czy ja również mogę być świadkiem cudu? Jeśli Jezus mocą Bożą leczył choroby i czynił wielkie znaki, to czy jest jakieś cierpienie: osobiste, społeczne, rodzinne czy parafialne, któremu On nie mógłby zaradzić? Dlaczego więc tak rzadko – jak się nam często wydaje – interweniuje w sposób nadzwyczajny? Jeśli większość cudów uzależnił od naszej wiary (gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy…, proście, a otrzymacie…, o cokolwiek z wiarą prosić będziecie…, twoja wiara cię uzdrowiła), to czyż jest ona aż taka słaba, albo też nie wiemy, o co prosimy? A może w ogóle nie zdajemy sobie sprawy z tego, co posiadamy? Stara legenda opowiada, że ptaki pierwszego dnia po stworzeniu zapragnęły mieć przyjaciół. Słyszały już o stworzeniu ryb, poszły, więc nad jezioro, ale żadnej ryby nie zauważyły. Stały, zatem zmartwione nad brzegiem, a wiatr rozwiewał ich piękne pióra, one zaś dreptały w miejscu. Zawiedzione były także swoim wyglądem. „Po co nam te śmieszne dodatki przyczepione do pleców?” – pytały. Wtedy to Bóg stworzył „różne rodzaje dzikich zwierząt, bydło i wszelkie zwierzątka naziemne”. Zwierzęta z radości zaczęły skakać i biegać. Ptaki były bardzo niezadowolone i miały pretensje do Pana Boga, że innym dał po cztery nogi, a im dostały się tylko dwie. Ogarnęła je zazdrość. Zazdrościły zwierzętom wszystkiego: nóg, radości, wyglądu. Miały za złe, że swoimi śmiesznie sterczącymi na wietrze piórami tak bardzo różnią się od innych zwierząt. Wtem powiał jeszcze silniejszy wiatr. Najmniejszy z ptaków stracił równowagę. Rozpaczliwym gestem rozłożył skrzydła i nagle poczuł, że unosi się w powietrze. „Cud, cud” – zaczęły wołać pozostałe ptaki i jeden po drugim, naśladując go, rozpostarły skrzydła i za chwilę wszystkie uniosły się w przestworza… Dzisiaj wielu starszych samotnych ludzi, dokarmiając ptaki okruchami chleba, szczególnie zimą, mówi o nich: „moi skrzydlaci przyjaciele”. Może pomyślą dziś, że są jak te ptaki: mimo ograniczeń wieku i różnych doświadczeń zdolni do odkrycia w sobie zalążków nadziei. A czy ja jestem szczęśliwym człowiekiem? Czy są takie chwile, że mogę powiedzieć: „Życie jest cudowne”? A może potrzebuję oczyszczenia? Może trąd apatii, lęku, braku nadziei, narzekania, zazdrości jest i we mnie? Kościół nieustannie wskazuje drogę do Jezusa. To On leczy, oczyszcza, podnosi na duchu.

LEKTORZY – 14 LUTEGO

18:00 –M. Edgar

8:30 – A. Rudzińska

9:30 – S. Salome

10:30 – M. Kaczan

11:30 – S. Teresa

12:30 – J. Bogusławski

19:00 – M. Sapielak

Dziękujemy p. Małgorzacie Iskra za rzetelną posługę związaną z przygotowywaniem grafiku lektorów i to już od wielu, wielu lat. Na frontowej stronie jest podany kontakt, gdyby nowe osoby chciały podjąć posługą Lektora Słowa Bożego.

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.calgarydiocese.ca

Od I Niedzieli Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary rozpocznie się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i admi­nistracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona nam na rok 2021 wynosi $16,830. Jeśli jej nie zbierzemy, trzeba będzie dopłacić z konta parafialnego. Takie były dotąd zasady. Jedyny wyjątek stanowił rok 2020: mieliśmy do zebrania ponad 25 tys., udało się zebrać ponad 10 tys., ale z powodu Covid-19 wyjątkowo nie trzeba „dopłacać”, więc jesteśmy „do przodu” na kwotę 15 tys.

A oto nowy bocz­ny oł­tarz z obra­zem św. Józe­fa…

 REJESTRACJA ONLINE NA MSZE ŚWIĘTE …

Jest możliwość zapisa­nia się na okreś­loną godzinę Mszy św. tylko i wyłącznie drogą inter­netową. Może zapisać się 40 osób na daną godzinę Mszy św. „na weekend” i na Święta. Bez wcześniejszej rejestracji nie należy przyjeżdżać, bo nie można wejść do kościoła ani też nie można przebywać w innych pomieszczeniach.

REJESTRACJI ONLINE można dokonywać od czwartku po południu na sobotę wieczór i niedzielę. Podczas rejestracji wyma­gane jest podanie:

· -imienia i nazwiska wszystkich uczestników

· -prawidłowego maila, na który prześlemy rezerwację z platformy Eventbrite do wydruku

· -numeru telefonu kom. lub dom.

· -oraz numeru parafialnego umieszczonego na kopercie, (jeśli nie posiadasz lub nie pamiętasz to skontaktuj się z biurem parafialnym).

Przed przyjazdem do Kościoła: Wydrukuj tylko REZERWACJE, którą otrzyma­łeś w załączniku (attachment) w mail’u i oddaj osobie rejestrującej przy wejściu do kościoła. Pamiętaj, że rezerwacje są imienne i na jedną kartę wchodzi jedna osoba. Rezerwacja jest ważna do 15 min. przed Mszą św. Po tym czasie jest anulowana i „wpuszczamy” osoby bez rezerwacji….

DYŻURY PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH….

Przewodnicząca Rady Parafialnej Krystyna Apanowicz 403-228-9427 zajmuje się koor­dynacją tej posługi.

ZAPISY/UAKTUALNIENIE DANYCH

Poz raz kolejny przypominamy o obowiązku zapisania się do parafii i podania aktualnych danych odnośnie zamieszkania, telefonu, tudzież adresu e-mail’owego. Dopiero wówczas możemy prawidłowo sprawować posługę duszpasterską. Wszystkie zaświadczenia, itp. możemy wystawiać dopiero wtedy, gdy ktoś jest zapisany, znany w parafii, gdy uczestniczy w życiu i wspiera tę parafię. Inaczej nie wystawiamy żadnych zaświadczeń!!!  

ŚRODA POPIELCOWA – POCZĄTEK WIELKIEGO POSTU

Co roku liturgia Środy Popielcowej „cieszy się” dużą frekwencją. To dobra praktyka religijna. Ale w obecnej sytuacji mamy ograniczenia odnośnie ilości osób obecnych w kościele. Rozważaliśmy różne „scenariusze”: jeśli wprowadzimy dodatkową Mszę św. z obrzędem posypania głów popiołem, to zwiększy to liczbę uczestników tylko o 40 osób. Zatem Msze św. pozostają bez zmiany, czyli 9:00 i 19:00, natomiast zapra­szamy na NABOŻEŃSTWA ŚRODY POPIELCOWEJ:  

GODZINA:  16:00; 16:30; 17:00; 17:30; 18:00

                O ile uczestników Mszy o godz. 9:00 i 19:00 prosimy o wcześniejszą rejestrację, na nabożeństwa nie potrzeba się „zapisywać”. Kto kiedy przyjedzie, wchodzi do kościoła (pod warunkiem by wewnątrz nie była przekroczona dozwolona liczba osób). Popiół „posypujemy” na głowy „bezdotykowo”…

W Środę Popielcową i w Wielki Piątek obowią­zuje post ścisły (ilościowy i jakościowy), natomiast we wszystkie piątki Wielkiego Postu należy też powstrzymać się od pokarmów mięsnych, jeśli nawet ktoś tego nie zachowuje w ciągu roku…

DROGA KRZYŻOWA nabożeństwo powstałe w Jerozolimie, polegające na modlitewnym przejściu drogi, po której szedł Chrystus obarczony krzyżem. Ponownie, to nabożeństwo w piątkowy wieczór gromadzi tradycyjnie rzesze wiernych…. W obecnej sytuacji pandemicznej nie jest to możliwe….

Po analizie opcji postanawiamy:

W tym roku nabożeństwa Drogi Krzyżowej będą odbywać się od poniedziałku do piątku, zawsze o 18:30. Poszczególne grupy i organizacje mogą zgłaszać się do prowadzenia tego nabożeństwa. Należy przygotować rozważania „mieszczące się” w formacie 30 minut. W ten sposób różne osoby będą modlić się w kościele w kolejne wieczory, nie powodując „tłoku” w piątki…..

18 .II. czwartek                   – Rodziny Nazaretańskie;

19 .II. piątek                         – Róże Różancowe

22 .II. poniedziałek           – Siostry Dominikanki

23 .II. wtorek                       – Rycerstwo Niepokalanej

24 .II. środa                          – Dzieci – s. Salome

25 .II. czwartek                   – Rodzina Radia Maryja

26 .II. piątek                         – Rycerze Kolumba

1 .III. poniedziałek            – Rycerstwo Niepokalanej

2 .III. wtorek                        – Siostry Dominikanki

3 .III. środa                           – Zuchy (Agnieszka R.)

4 .III. czwartek                    – Ministranci (ks.Marcin)

5 .III. piątek                          – Mateusz Sobczak

 Kandydaci do bierzmowania/młodzież proszeni są o wybór jednego dnia w tygodniu by uczestniczyć w w/w nabożeństwie!

GORZKIE ŻALE

W tym roku nabożeństwo to nie będzie odprawiane publicznie, ale w każdą niedzielę można łączyć się interetowo z naszym kościołem. O godz. 14:30 będzie transmisja z naszego kościoła i można będzie prywatnie śpiewać w domu…

MODLITWA NA CZAS WIELKIEGO POSTU

Boże Litościwy, który się prawdziwą pokutą przebłagać dozwalasz, racz przyjąć pokorne prośby nasze, abyśmy święty post Twój, ku zbawieniu ludzkiemu postanowiony, nabożnie obchodząc, umieli przez serdeczna i prawdziwą pokutę sprawiedliwość Twoją przejednać. Wspomóż nas, Boże, najskuteczniejszą łaską Twoją, iżbyśmy mężnie doczesnego świata tego pogardzając próżnością, wydarłszy się ciału, które z prochu powstałe w proch ma się obrócić, wiekuistej chwały Twojej pożądali i onej dostąpili, przez zasługi Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

UWAGA KANDYDACI DO PIERWSZEJ KOMUNII !

W poniedziałek 22 lutego zapraszamy dzieci i rodziców do kościoła na Drogę Krzyżową o 18:30 i Mszę św. o 19:00. Aby zabezpieczyć miejsce w kościele prosimy inne osoby o nieprzychodzenie w ten wieczór…

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE

Nadchodzi czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2021. Prosimy o potwierdzenie kontynuacji swych reklam do 26 lutego, 2021r. Serdecznie dziękujemy sponsorom naszego biuletynu. Bóg zapłać!

Z KARTY ŻAŁOBNEJ

We wtorek 6 lutego odeszła do wieczności nasza parafianka ś.p. Barbara Kwartek 96 lat, pogrzeb odbył się w sobotę 13 lutego. Rodzinie zmarłej składamy wyrazy współczucia, a zmarłą ś.p Barbarę polecamy Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie!…

40 DAYS FOR LIFE, CALGARY 2021

Począwszy od 17 lutego (Środa Popielcowa) do 28 marca (Niedziela Palmowa) katolicy diecezji będą się modlić przed kliniką aborcyjną 2431 – 5th Ave N.W. (Blisko naszego kościoła). Nasza parafia ma wyznaczone w tym roku wszystkie piątki począwszy od 19-go lutego a skończywszy 26 marca w godzinach; 7:00 do 14:00. Zapraszamy Polonię Calgary o czynny udział w obronie dziecka nienarodzonego o każdej porze dnia, przez te 40 dni. Rejestracje chętnych przyjmuje E. Gawor, tel. Tel. (403) 251 5545 lub e-mail; eugeniuszgawor@gmail.com. Można też skorzystać ze strony internetowej; www.40daysforlife.com/calgary lub na facebook, aby sie więcej na ten temat dowiedziec.

Biblioteka nadal pozostaje zamknięta z powodu restrykcji. Możliwe jest wypożyczenie książek przez indywi­dualne skontakto­wanie się z Biblioteką. Katalog Biblio­teki jest dostępny online. Adres: http://20580.rmwebopac.com. Po więcej informacji można wysłać mail’a na adres: bibliotekaparafialnacalgary@gmail.com lub zadzwonić pod telefon: (403) 281-9127.

STRENGTHENING OUR PARISH COMMUNITIES MODEL CODE OF CONDUCT

Diecezja Calgary zapewnia ochronę nieletnich i dorosłych przestrzegając standardów zawartych w dokumencie “Strenghtening Our Parish Communities/ Model Code of Conduct”. Każdy, kto jest zaanga­żowany w działalność przy parafii lub zajmuje stanowisko w parafii, w tym: wszyscy duchowni, pracownicy, członkowie Rady Parafialnej, Rady Finansowej, wszyscy, którzy pracują z nieletnimi, osobami niepełnosprawnymi i wymagającymi specjalnej troski, koordynatorzy i wolontariusze wszystkich posług, nawet, jeśli ich posługa nie obejmuje nieletnich, zobowiązani są do przestrzegania przepisów Diecezji Calgary i prawa cywilnego obowiązującego w Kanadzie.

Ksiądz Proboszcz i Parish Screening Coordinator/PSC mają obowiązek dopilnowania, aby nasza wspólnota parafialna przestrzegała standardów Diecezji Calgary zawartych w Model Code of Conduct.  Koordynatorem tego procesu dla naszej parafii jest Pani Jolanta Krysiak email:jolanta.krysiak@queenpol.org

W związku z powyższym do końca Marca, 2021 należy:

Uzupełnić i zaktualizować listę grup działających przy naszej parafii

Uzupełnić i zaktualizować wymaganą dokumentację:

1. Agreement To model Code of Conduct

2. Volunteer/Employee Information Form

3. Police Clearance VS-PIC-High Risk area  

Wymagane szkolenie online:

Meet Sam

It Happened to Me

Keeping Your Church Safe

Your Policies (review of the Diocese Agreement to the Model Code of Conduct

Więcej informacji/przepisów i dokumentów znajduje się na stronie internetowej Diecezji Calgary https://www.catholicyyc.ca/volunteerscreening.html

DNI PORADNICTWA – INDYWIDUALNE E-WIZYTY Z EKSPERTEM ZUS Konsulat Generalny RP w Vancouver przesyła wiado­mość ZUS-u dotyczącą nowych sposobów kontaktu z interesantami: Ze względu na fakt, iż pandemia uniemożliwiła zorganizowanie w dotychczasowej formie spotkań dla Polaków pracujących lub mieszkających za granicą, została stworzona nowa forma indywidualnych porad – online w ramach prowadzonych już przez ZUS e-wizyt. W tym celu została uruchomiona nowa e-usługa tj. możliwość umawiania indywidualnych e-wizyt z ekspertem ZUS. Komunikat na ten temat został zamieszczony na stronie ZUS https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/e-wizyta-takze-dla-zainteresowanych-emeryturami-i-rentami-miedzynarodowymi/3812649  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości umawiania spotkań wraz z instrukcją postępowania można znaleźć na stronie https://www.zus.pl/e-wizyta Obecnie e-wizyty ds. międzynarodowych prowadzone są w wyznaczone dni, jednak liczba możliwych do przeprowadzenia e-wizyt będzie na bieżąco dosto­sowywana do potrzeb i zainteresowania klientów. W aplikacji do e-wizyt klienci zawsze widzą aktualny harmonogram wizyt. Aby zarezerwować e-wizytę należy wybrać temat wideorozmowy „Emerytury i renty międzynarodowewybierz temat rozmowy. Eksperci ZUS odpowiedzą na pytania związane np. z pobieraną emeryturą lub rentą. Poszczególne oddziały ZUS obsługują sprawy z różnych krajów, dlatego do rozmowy należy wybrać właściwy oddział. Dla Polaków mieszkających w Kanadzie został wyznaczony I Oddział w Łodzi. Polecamy również filmyinstruktażowe, które w przystępny sposób opisują jak można umówić się na rozmowę z przedstawicielem ZUS https://www.youtube.com/watch?v=Rn5cuUSAaa8&feature=youtu.be   Mamy nadzieję, że ta forma kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych spotka się z zaintere­sowaniem, a przede wszystkim okaże się przydatna dla Polaków poszukujących wsparcia i informacji związanej z ich sytuacją ubezpieczeniową