Triduum 2021

Triduum 2021

WIELKI CZWARTEK – 1 kwietnia

Uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 19:00. (limit 40 osób, prosimy dać pierwszeństwo ministrantom, transmisja internetowa). Po Mszy św. nie ma adoracji Najświętszego Sakramentu – budujemy Grób Pański. Msza Wieczerzy Pańskiejjest sprawowana na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina Swoje Ciało i Swoją Krew, a następnie dał Apostołom do spożycia, oraz nakazał im, by czynili to na Jego pamiątkę. Podczas tego wydarzenia, Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty święte – Kapłaństwo i Eucharystię.

WIELKI PIĄTEK – 2 kwietnia

Dzień postu i abstynencji. Kościół otwarty od godz. 9:00 na prywatną modlitwę w ciszy.

O godz. 12:00 – Droga Krzyżowa (limit 40 osób)

O godz. 15:00 – Droga Krzyżowa i Koronka do Miłosierdzia Bożego (limit 40 osób)

Lektorzy: M. Edgar, L. Shelley

Godz. 19:00 – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ (limit 40 osob, transmisja internetowa).

Po nabożeństwie – adoracja Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie do godz. 22:00. Adoracja w ciszy.

W Wielki Piątek co roku zbierana jest kolekta na utrzymanie kościołów katolickich w Ziemi Świętej – prosimy o ofiary na ten cel!

Tego dnia nie odprawia się Mszy świętych, sam Jezus Chrystus składa ofiarę z Siebie na krzyżu za grzechy całego świata. Jest to dzień powagi, skupienia i postu, w którym szczególnie czci się drzewo krzyża. Apogeum  dnia jest Liturgia Męki Pańskiej. Ołtarz tego dnia jest obnażony: bez krzyża, kwiatów, świeczników i obrusów. Adoracja Krzyża jest uroczystym odsłonięciem krzyża. Kapłan dokonuje odsłonięcia w trzech etapach, za każdym razem śpiewając (w tym roku recytując): „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”, na co ludzie odpowiadają: „Pójdźmy z pokłonem”. Następnie wierni oddają cześć odsłoniętemu krzyżowi, w tym roku, ze względu na pandemię, poprzez uklęknięcie lub skłon. Komunia święta rozdawana jest z Hostii konsekrowanych w Wielki Czwartek. Zgodnie z wielowiekową tradycją, w Wielki Piątek po ukończeniu liturgii Męki Pańskiej, przenosi się Najświętszy Sakrament do Grobu Pańs­kiego i wystawia do adoracji.

WIELKA SOBOTA – 3 kwietnia

Kościół otwarty od 9:00am na prywatną adorację w ciszy. Wejście głównymi drzwiami, ruch jedno­kierunkowy, konieczne maseczki i zachowanie odpowiednich odległości pomiędzy osobami.

Przy grobie Pańskim czuwają po dwie osoby:

9:00 – 10: 00 – Kombatanci

10:00 – 12:00 – Harcerstwo

12:00 – 13:00- KRAKUSY

13:00-14:00 – POLANIE

14:00 -15:00- MAZOVIA

15:00 – 16:00- Rycerze Kolumba

Ministranci w dowolnym czasie na klęczniku.

TERAZ: BŁOGOSŁAWIENIE POKARMÓW NA STÓŁ WIELKANOCNY – w tym roku będzie to wielkie wyzwanie !!! Aby się powiodło i było bezpiecznie, konieczna jest dyscyplina i współpraca wszystkich !!!

Poświęcenie pokarmów rozpoczynamy krótko po otwarciu kościoła na prywatną adorację, czyli  po godz 9:00. Będzie ono trwało „taśmowo” do godz. 16:00

                Porządek jest następujący: kto chce się pomodlić, wchodzi do kościoła głównymi drzwiami, dyżurni dopilnują wpisu na listę: nazwisko i telefon. Następnie zbliżamy się do Grobu Pańskiego. Konieczne są maseczki, social distancing, prosimy o zachowanie ciszy i kontrolowanie dzieci by nie biegały. Ruch jedno­kierunkowy. Wychodzimy bocznymi drzwiami, korytarzem oszklonym i przez salę ks. Otłowskiego udajemy się do przedsionka sali parafialnej. Dyżurni zapraszają po kilkanaście osób z sali ks. Otłowskiego do przedsionka: stoimy zachowując odległości, każdy trzyma swój koszyk ze świątecznymi wiktuałami. Ksiądz dokonuje poświęcenia, odmawiając skróconą wersję stosownej modlitwy. Następnie wszyscy uczestnicy „święconki” wychodzą na parking i prosto do samochodów!!! Żadnego zatrzymywania się, grupowania, rozmów, opuszczamy parking jak najszybciej, by zrobić miejsce dla kolejnych samo­chodów. Tymczasem dyżurni zapraszają nową grupę osób z sali ks. Otłowskiego do przedsionka sali parafialnej i następuje kolejne poświęcenie pokarmów.

                                UWAGA: jeśli ktoś nie ma pragnienia modlitwy, to go nie zmuszamy by wchodził do kościoła. Jest możliwość bezpośredniego wejścia do korytarza oszklonego,  by uformować „procesję” podążającą do przedsionka, gdzie trwa poświęcenie pokarmów…

Lektorzy: M. Kaczan, M. Sapielak, S. Salome

WIGILIA PASCHALNA – w sobotę o godz. 20:00 (limit 40 osób, transmisja internetowa) – jest to najważniejsza celebracja w Roku Liturgicznym. Zgodnie z bardzo dawną tradycją, noc poprzedzająca Niedzielę Zmartwychwstania, powinna być czuwaniem na cześć Pana.